Sunteți pe pagina 1din 1115

Multumim lui Laurentiu din Constanta pentru imensa

munca depusa de a traduce vol 9,10,11


www.jakoblorberromania.wordpress.com
PREFAȚĂ....................................................................22
Capitolul 1 Sugestia romanului de a răspândi
învățătura Domnului cât mai repede posibil.............22
Capitolul 2 Modul corect de a răspândi Împărăția lui
Dumnezeu pentru dezvoltarea spirituală a omului...26
Capitolul 3 Judecătorul roman vindecat convertește
prietenii săi...............................................................30
Capitolul 4 Raphael salvează perșii și indienii...........35
Capitolul 5 Călătoria Domnului în Ghenezaret..........39
Capitolul 6 Masa cu Ebal...........................................44
Capitolul 7 Căpitanul roman și soldații săi perturbă
masa.........................................................................48
Capitolul 8 O minune a Domnului deziluzionează
romanul....................................................................53
Capitolul 9 Învierea trupului.....................................56
Capitolul 10 Întrebările filosofice ale căpitanului.....61

~1~
Capitolul 11 Obiecțiile căpitanului împotriva divinității
Domnului..................................................................66
Capitolul 12 Eforturile continue ale Domnului pentru
oameni.....................................................................69
Capitolul 13 Căpitanul cere o explicație cu privire la
natura Pământului....................................................73
Capitolul 14 Raphael ca un profesor în astronomie. .77
Capitolul 15 Raphael explică relația dintre planete și
soare (22/97)............................................................81
Capitolul 16 Condițiile pentru a primi înțelepciune. .85
Capitolul 17 Raphael explica puterea lui...................91
Capitolul 18 Întrebarea căpitanului despre uciderea
animalelor................................................................97
Capitolul 19 Căpitanul întreabă despre scopul luptei
în natură.................................................................100
Capitolul 20 Cele mai importante motive pentru
varietatea în creația de pe Pământ........................106
Capitolul 21 Substanța sufletului și eliberarea sa
treptată de materie................................................109

~2~
Capitolul 22 Compoziția sufletului omenesc...........112
Capitolul 23 Declinul doctrinei pure.......................115
Capitolul 25 Noul Testament. Curva din Babel.
Circumstanțele spirituale din anii după Hristos până la
a 2-a jumătate a secolului al 19-lea. Schimbarea
spirituală prin strălucirea luminii divine.................123
Capitolul 26 Ei au aruncat Piatra de temelie. A venit
timpul. Sfârșitul proorocilor mincinoși....................128
Capitolul 27 Imposibilitatea mai multor războaie
religioase................................................................133
Capitolul 28 Viitorul bisericii ceremoniale..............138
Capitolul 29 Viitorul statelor din Europa și America
...............................................................................143
Capitolul 30 Ordinea de dezvoltare........................146
Capitolul 31 Domnul în Cezareea lui Filip (continuare)
Îndoielile urmașilor Domnului................................149
Capitolul 32 Rugăciunea Domnului.........................152
Capitolul 33 Domnul în orașul Muntelui Pella. Domnul
cu hangiul din Pella.................................................155

~3~
Capitolul 34 Domnul în școala din Pella..................158
Capitolul 35 Masa de seară în han..........................161
Capitolul 36 Domnul și căpitanul Roman................164
Capitolul 37 Veronica cea vindecată Îi mulțumește
Domnului................................................................170
Capitolul 38 Domnul îl avertizează pe rabin...........174
Capitolul 39 Ucenicii și Domnul învață locuitorii din
Pella........................................................................177
Capitolul 40 Domnul cu căpitanul vizualizează zorii
dimineții pe un deal................................................181
Capitolul 41 Ucenicii Îl caută pe Domnul................185
Capitolul 42 Căpitanul mângâie ucenicii.................189
Capitolul 43 Masa de dimineață a Veronicăi...........193
Capitolul 44 Importanța învățăturii Domnului în
relație cu faptele Sale.............................................196
Capitolul 45 Obiecțiile subofițerului.......................198
Capitolul 46 Importanța adevărului........................202

~4~
Capitolul 47 Întrebarea căpitanului Pellagius despre
posedare.................................................................205
Capitolul 48 Doi oameni posedați sunt aduși la
Domnul...................................................................207
Capitolul 49 Pellagius vindecă o persoană posedată
...............................................................................210
Capitolul 50 Domnul alungă cele 17 spirite din
persoana posedată.................................................214
Capitolul 51 Natura celor 5 spirite care au fost
alungate primele....................................................216
Capitolul 52 Trecutul celor 17 spirite......................218
Capitolul 53 Domnul ceartă conducătorul spiritelor
care au fost alungate..............................................222
Capitolul 54 Pericolele mâncării alimentelor impure
...............................................................................225
Capitolul 55 DOMNUL ÎN ABILA. Călătoria la Abila. 228
Capitolul 56 Domnul în casa celor 10 familii de iudei
...............................................................................232

~5~
Capitolul 58 Corespondența spirituală a renovării
castelului ruinat......................................................238
Capitolul 59 Castelul lui Melhisedec.......................241
Capitolul 60 Din vreme Regelui Salemului..............244
Capitolul 61 Masa de seară în vechea sală de mese
...............................................................................247
Capitolul 62 Zgomotul din fața casei iudeilor.........250
Capitolul 63 Adevărata sărbătoare a Sabatului.......252
Capitolul 64 Întrebarea despre cum să învețe
neamurile superstițioase........................................255
Capitolul 65 Arta învățăturii....................................258
Capitolul 66 Primarul din Abila...............................260
Capitolul 67 Căpitanul instruiește primarul despre
Domnul...................................................................263
Capitolul 68 Dragostea și răbdarea, două cele mai
mari virtuți ale omului............................................265
Capitolul 69 Masa de prânz și plecarea Domnului. .268
Capitolul 70 DOMNUL ÎN GOLAN. Sosirea în Golan 272

~6~
Capitolul 71 Domnul vindecă femeia bolnavă și cele 2
fiice ale hangiului....................................................277
Capitolul 72 Hangiul și soția sa sunt surprinși de
puterea miraculoasă a Domnului............................280
Capitolul 73 Natura Împărăției lui Dumnezeu.........283
Capitolul 74 Hangiul și căpitanul sunt instruiți.......286
Capitolul 75 Predicția venirii unei furtuni...............289
Capitolul 76 Furtuna din noapte.............................293
Capitolul 77 Afară după furtună.............................296
Capitolul 78 Căpitanul vorbește despre modul în care
cineva ar trebui să-L caute pe Dumnezeu...............299
Capitolul 79 Bunele intenții ale vecinilor................304
Capitolul 80 Urmările furtunii și cutremurului........306
Capitolul 81 Cuvintele ale vecinilor despre puterea de
Galileeanului...........................................................311
Capitolul 82 Revenirea la han.................................315
Capitolul 83 Căpitanul întreabă cum ar trebui să se
ocupe de preoți......................................................319

~7~
Capitolul 84 Importanța iubirii................................323
Capitolul 85 Preoții păgâni își apără comportamentul
lor din noapte furtunoasă.......................................328
Capitolul 86 Căpitanul instruiește preoții cu privire la
inutilitatea închinării păgâne..................................332
Capitolul 87 Preoții sunt întrebați de colegii lor.....335
Capitolul 88 Concluzia preotului.............................339
Capitolul 89 Recunoștința preoților........................343
Capitolul 90 Cum trebuie să se comporte adevărații
ucenici ai Domnului................................................346
Capitolul 91 DOMNUL ÎN AFEC. Plecarea spre Afec 350
Capitolul 92 Cu hangiul roman în Afec....................353
Capitolul 93 Gândurile hangiului cu privire la Domnul
...............................................................................357
Capitolul 94 Domnul vindecă bolnavii în han..........360
Capitolul 95 Domnul explică preotului procesul de
dezvoltare...............................................................363
Capitolul 96 Domnul învață despre căderea omenirii
...............................................................................366
~8~
Capitolul 97 Dreapta căutare a lui Dumnezeu........369
Capitolul 98 Domnul arată modul corect de a-L căuta
pe Dumnezeu.........................................................372
Capitolul 99 Preotul justifică viața lumească..........374
Capitolul 100 Fostele descoperiri ale Domnului pentru
preot.......................................................................378
Capitolul 101 Obiecțiile căpitanului cu privire la
frumusețile naturii..................................................382
Capitolul 102 Cererea și promisiunea de a preoților
...............................................................................386
Capitolul 103 Un miracol cu o semnificație simbolică
pentru preoți..........................................................391
Capitolul 104 Ucenicul Andrei vorbește despre
lucrările și cuvintele Domnului...............................395
Capitolul 105 Masa miraculoasă de dimineață.......400
Capitolul 106 Despre eliminarea păgânismului......402
Capitolul 107 Dragostea de aproape......................407
Capitolul 108 Promisiunea și învățătura Domnului.411

~9~
Capitolul 109 Atotputernicia lui Dumnezeu și limitele
sale.........................................................................415
Capitolul 110 Căpitanul întreabă despre Iad...........418
Capitolul 111 De ce formele exterioare trebuie să fie
distruse...................................................................422
Capitolul 112 Motivul bolilor..................................425
Capitolul 113 Cât de dificil este pentru sufletele care
s-au rătăcit să se pocăiască în lumea de dincolo....427
Capitolul 114 Încercarea zadarnică de a educa un
tiran........................................................................430
Capitolul 115 O profeție a Domnului despre vremurile
de pe urmă.............................................................433
Capitolul 116 Mediul spiritual al Domnului............436
Capitolul 117 Cetățenii din Afec admiră adevăratul
mediu fertil.............................................................439
Capitolul 118 Domnul părăsește Afec.....................443
Capitolul 119 DOMNUL PE CALEA SPRE BETSAIDA
Întâlnirea caravanei de la Damasc..........................446

~ 10 ~
Capitolul 120 Cuvintele Domnului pentru oamenii din
caravană.................................................................449
Capitolul 121 Domnul se cazează într-un han de lângă
Betsaida..................................................................453
Capitolul 122 Domnul dezvăluie de ce fiii hangiul stau
departe...................................................................455
Capitolul 123 Credința și încrederea hangiului.......458
Capitolul 124 Domnul întreabă despre Mesia........462
Capitolul 125 Domnul mărturisește despre El Însuși
...............................................................................465
Capitolul 126 Cina cu pește....................................468
Capitolul 127 Omniprezența spirituală a Domnului și
orientarea milei Sale...............................................471
Capitolul 128 Despre răspândirea învățăturii
Domnului și despre binecuvântări..........................474
Capitolul 129 Domnul explică universul pentru a se
opune superstiție....................................................480
Capitolul 130 Astrologia egipteană și alte erori......482

~ 11 ~
Capitolul 131 Necesitatea de a fi atent cu învățarea
...............................................................................485
Capitolul 132 Peisajul binecuvântat........................489
Capitolul 133 A doua trimitere a ucenicilor............493
Capitolul 134 Simon Iuda cere conducerea............496
Capitolul 135 Iazul hangiului...................................499
Capitolul 136 Hangiul spune oaspeților despre
pământul schimbat.................................................502
Capitolul 137 Oaspeții Îl recunosc pe Domnul........505
Capitolul 138 Mărturisirea celui mai în vârstă........508
Capitolul 139 Cine este aproapele meu?................511
Capitolul 140 Pilda proprietarului de pământ.........513
Capitolul 141 Domnul prezice moartea și învierea Sa
...............................................................................517
Capitolul 142 DOMNUL ÎN ALTE DOUĂ ORAȘE
Călătorind mai departe...........................................521
Capitolul 144 Miracolul peștilor..............................529
Capitolul 145 Doamna hangiu și slujitorii ei............532

~ 12 ~
Capitolul 146 Dragostea pentru oameni de altă
credință..................................................................535
Capitolul 147 Permiterea abuzurilor și degenerării
dintre oameni.........................................................539
Capitolul 148 Cauza bolii fiului hangiului................542
Capitolul 149 Cei doi străini din Ninive...................546
Capitolul 150 Situația religioasă din țara celor 2 străini
...............................................................................548
Capitolul 151 Judecățile lui Dumnezeu și consecințele
sale.........................................................................552
Capitolul 152 Rezultatul de răspândirii Evangheliei.
Revenirea Domnului...............................................554
Capitolul 153 Întrebare despre învierea credinciosului
deplin în ziua de pe urmă.......................................557
Capitolul 154 Domnul explică mila Sa.....................560
Capitolul 155 Noțiunea eternității..........................564
Capitolul 156 Judecata de apoi...............................567
Capitolul 157 Domnul le dă lui Ioan și Matei sfaturi
pentru însemnările lor............................................570
~ 13 ~
Capitolul 158 Istoria orașului de bazalt și a mediului
său..........................................................................572
Capitolul 159 Ce este de fapt soarele.....................576
Capitolul 160 Domnul prezice că străinii vor fi cazați
de regele lor...........................................................581
Capitolul 161 Răspândirea învățăturii Domnului în
Babilon...................................................................583
Capitolul 162 Domnul binecuvântează regiunea goală
a păstorilor persistenți............................................588
Capitolul 163 DOMNUL ÎN ORAȘUL NEBO. Domnul și
fariseii înaintea porții orașului................................591
Capitolul 164 Miracolul vinului în hanul roman......598
Capitolul 165 Discuția despre miracolul vinului......602
Capitolul 166 Eliberarea și conversia fariseilor care
sunt urmăriți de lei înaintea porții orașului............605
Capitolul 167 Predicția Domnului pentru Barnaba. 610
Capitolul 168 Mărturisirea de credință a ofițerului
suprem judiciar al orașului.....................................613

~ 14 ~
Capitolul 169 Critica materialistă a ofițerului judiciar
suprem al orașului la dezvoltarea omului...............619
Capitolul 170 Domnul pune ofițerului judiciar suprem
al orașului câteva întrebări la care să se gândească624
Capitolul 171 Puterile active...................................627
Capitolul 172 Viața în lumea de dincolo. Vederea
spirituală interioară................................................630
Capitolul 173 Apariția unui spirit............................634
Capitolul 174 Experiențe în lumea de dincolo........637
Capitolul 175 Ghidarea în lumea de dincolo...........641
Capitolul 176 Întrebări despre iad și spiritele sale. .645
Capitolul 177 Imaginile idolilor din casa hangiului..648
Capitolul 178 Pe muntele Nebo..............................653
Capitolul 179 Răsăritul remarcabil..........................657
Capitolul 180 Degenerarea învățăturii iudaice........661
Capitolul 181 Zeii de casă din han sunt distruși......666
Capitolul 182 Cauzele bolilor fizice.........................669
Capitolul 183 Bătălia naturii...................................676
~ 15 ~
Capitolul 184 Scopul bătăliei în natură...................679
Capitolul 185 Exemplul unirii sufletelor de animale
...............................................................................682
Capitolul 186 Domnul pare să favorizeze neamurile
...............................................................................684
Capitolul 187 Dragostea lui Dumnezeu pentru poporul
iudeu......................................................................686
Capitolul 188 Hristoși mincinoși, profeți falși și minuni
false. Sfaturi pentru comportamentul ucenicilor....689
Capitolul 189 Dificultatea de a fi un învățător........696
Capitolul 190 Preotul lui Apollo întreabă despre
Domnul...................................................................702
Capitolul 191 Adevărata închinare la Dumnezeu și
închinarea păgână..................................................706
Capitolul 192 Originile idolatriei.............................709
Capitolul 193 Originile cultului lui Apollo...............713
Capitolul 194 Învățătura Domnului de a iubi și de a fi
răbdător în a răspândi învățătura Lui......................716

~ 16 ~
Capitolul 195 Omniprezența și atotputernicia lui
Dumnezeu. Natura sufletului și procesul de a vedea.
...............................................................................719
Capitolul 196 O imagine a dezvoltării spirituale a
omului....................................................................725
Capitolul 197 Urcare și coborârea îngerilor............728
Capitolul 198 Aspectul îngerilor..............................731
Capitolul 199 Activitățile îngerilor..........................734
Capitolul 200 Dovada puterii lui Rafael...................739
Capitolul 201 Regiunea schimbată de la Muntele
Nebo.......................................................................743
Capitolul 202 Dovada lui Rafael despre viteza sa....746
Capitolul 203 Piatra strălucitoare a soarelui...........750
Capitolul 204 Miracolul animal al lui Raphael.........754
Capitolul 205 Servitorii surprinși prind și îmblânzesc
elefanții...................................................................758
Capitolul 206 Fericire spiritelor perfecționate........762
Capitolul 207 Creația este de nepătruns.................765

~ 17 ~
Capitolul 208 Hrănirea miraculoasă în han.............770
Capitolul 209 Procesul de digestie în organismul
uman......................................................................775
Capitolul 210 Cele mai importante alimente pentru
om..........................................................................779
Capitolul 211 Domnul ca Atotputernic Creator.......782
Capitolul 212 Mărturisirea lui Petru și cererea sa de a
explica pilda semănătorului....................................784
Capitolul 213 Vestirea evangheliei la toate creaturile
...............................................................................788
Capitolul 214 Imaginile scoaterii ochilor, tăierii
mâinilor și mâncatul și băutul din carnea și sângele
Domnului................................................................791
Capitolul 215 Cum se aplică porunca iubirii de
aproape..................................................................795
Capitolul 216 Administratorul necredincios............801
Capitolul 217 Explicația pildei administratorului
nedrept și a mesei oaspeților regali........................804
Capitolul 218 Pilda cu neghina între grâu...............808

~ 18 ~
Capitolul 219 Caracteristicile unui profet fals........810
Capitolul 220 Facerea minunilor.............................813
Capitolul 221 Convertirea prin minuni....................818
Capitolul 222 Suflete coapte forțat și sufletele
complet coapte.......................................................820
Capitolul 223 Iuda Iscarioteanul.............................825
Capitolul 224 Domnul avertizează împotriva lenei. 828
Capitolul 225 Despre economisire..........................831
Capitolul 226 Salutările de dimineață de la
cocori. Despre sfera exterioară a vieții (aura).........833
Capitolul 227 De ce iau păsările apă.......................837
Capitolul 228 Călătorind în aer...............................840
Capitolul 229 DOMNUL ÎN VALEA IORDANULUI.
Domnul cu urmașii Săi în Valea Iordanului.............844
Capitolul 230 Hangiul nedoritor.............................848
Capitolul 231 Domnul prezice hangiului sosirea unei
caravane.................................................................851
Capitolul 232 Părerea hangiului despre iudei.........854

~ 19 ~
Capitolul 233 Mai multe opinii ale hangiului despre
iudei........................................................................857
Capitolul 234 Domnul mărturisește despre Sine și
misiunea Lui...........................................................861
Capitolul 235 Originea Mării Moarte......................865
Capitolul 236 Originea Mări Caspice.......................868
Capitolul 237 Hangiul întreabă despre motivul
distrugerii Babilonului și Ninive..............................872
Capitolul 238 Ciuma lenei.......................................877
Capitolul 239 Criticarea reglementărilor alimentare
ale lui Moise...........................................................880
Capitolul 240 Sfaturi despre nutriție. Deficiențele
legilor din prooroci.................................................883
Capitolul 241 Imperfecțiunile cunoașterii umane...885
Capitolul 242 Toleranța a romanilor.......................888
Capitolul 243 Intențiile rele ale fariseilor................892
Capitolul 244 Hangiul critică preoții iudei...............895

~ 20 ~
Lăsați-vă instruiți de Isus Hristos Însuși

Foarte puțini oameni știu că 1851-1864 Isus a


dat o poveste mult mai completă a
evenimentelor care au avut loc în timpul
ultimilor Săi trei ani înainte de răstignirea Sa. O
Evanghelie mult mai completă decât ceea ce
putem găsi în Biblie. Acest lucru a fost relevat
de Isus Hristos Însuși unui om pe care El l-a
ales, și anume Jakob Lorber, un austriac care și-
a dedicat ultimii 24 de ani din viață în slujba
Domnului nostru scriind ceea ce el i-a dictat lui
prin cuvântul interior. El a auzit cuvintele foarte
clar în regiunea inimii sale și le-a scris cu
fidelitate.
Marea Evanghelie a lui Ioan este formată
din 10 de volume cu aproximativ 250 de
capitole fiecare. O comoară spirituală enorm de
valoroasă. Depinde de fiecare individ să
descopere și de dovedească multele învățături
pe care Isus le-a descoperit ucenicilor Săi.
Revelații care nu au fost destinate să fie
arătate lumii la acel moment, dar care acum
sunt arătate într-un mod foarte clar pentru noi.

Acest lucru este Cuvântul lui Dumnezeu și


Cuvântul lui Dumnezeu este dat
~ 21 ~
liber. Acesta poate fi copiat în mod liber,
cu condiția ca textul să nu fie schimbat.

Cartea germană originală: "Das grosse


Evangelium Johannes" (1851-1864).
Numerotarea capitolelor din această ediție este
în funcție de volumul german 10 (244 capitole)
Numerotarea capitolelor de traducător se
păstrează în paranteze, de exemplu, Cartea 23
Capitolul 1 = (23/1)

PREFAȚĂ

Nu a fost intenția de a face din această carte o


traducere "intelectual", ci mai degrabă de a o
traduce cât mai aproape posibil de textul
original dat de Isus Hristos. Cuvintele, expresiile
și chiar structura propoziție au fost păstrate cât
mai aproape de original, fără a pierde sensul.

Acest lucru a fost făcut pentru fiecare persoană


umilă simplă al cărei scop principal este de a
cunoaște adevărul.

Traducătorul
~ 22 ~
Capitolul 1 Sugestia romanului de a
răspândi învățătura Domnului cât mai
repede posibil
[1] Apoi noi am mers afară din nou, la malul
unde am fost dimineața.
[2] După ce am stat acolo pentru o vreme fără
să schimbăm cuvinte, Romanul a venit la Mine
și a spus: "Unic și singur adevărat Domn și
Stăpân, plin de cea mai pură iubire și
înțelepciune și putere dumnezeiască, un gând
special a venit în mintea mea acum. Nu există
nici o fericire, bucurie mai mare și astfel, de
asemenea, o dorință a oamenilor de pe acest
pământ decât să răspândească învățătura Ta cu
puterea sa vie, minunată printre ei, iar acest
lucru în cel mai scurt timp posibil. Și după mine,
acest lucru nu ar fi prea dificil.
[3] Uite, Tu ești atotputernic. Un gând de la
Tine, umplut cu atotputernicia voii Tale, și nu va
mai fi nici un templu de idoli și nici imagini de
idoli. Dacă acești piloni cei mai importanți ai
superstiției vechi, întunecate și rele sunt
îndepărtați, și la fel de rapid ca fulgerul în toate
locurile de pe Pământ, de o dată, aceasta cu
~ 23 ~
siguranță va speria oamenii și ei vor începe în
curând să se gândească la cum și de ce sa
întâmplat și la sensul acestora.
[4] Atunci mulți care sunt buni și cu adevărat
cunoscători vaști despre Tine și Împărăția Ta ar
trebui să meargă la oamenii care sunt pe de o
parte, speriați și pe de altă parte, surprinși și
care întreabă de motivul fenomenului, și să-i
învețe în numele Tău. Și oriunde ar întâlni
oameni bolnavi, ei ar trebui să-i vindece, în
același mod ca și ucenicii Tăi deja trimiși i-au
vindecat pe bolnavii din Iope care sunt prezenți
aici, acum. Și eu cred că, în acest mod
excepțional, învățătura Ta va fi răspândită cel
mai rapid și mai sigur la toți oamenii. Oamenii
nu pot realiza aceasta, deoarece ei nu dispun
de mijloacele pentru aceasta, dar Tu ai
mijloacele cu care o lucrare foarte mare poate fi
realizată rapid. Nu ar fi aceasta posibil, sau ar fi
contrar înțelepciunii și ordinii Tale?"
[5] Eu am spus: "Da prietene, doar dacă eu aș fi
un om și aș gândi și raționa în felul tău, aceasta
ar putea părea o idee bună, dar, ca Domn etern
al întregii existențe și vieți, Eu văd și un
raționez cu totul diferit față de tine. Prin
urmare, eu nu pot accepta sfatul tău.

~ 24 ~
[6] Dacă eu aș distruge imediat toate templele
care sunt construite de oameni, Eu în primul
rând va trebui să elimin complet toți preoții de
pe fața Pământului. Dar preoții sunt, de
asemenea ființe umane, înzestrate cu o voință
liberă și destinați să se dezvolte și să-și
stabilească viața spirituală în ei. Printre preoții
păgâni există, de asemenea, un număr mare
care caută, personal, în secret, deja de o lungă
perioadă de timp adevărul vieții, al sufletului în
lumea de dincolo. Prin urmare, nu ar fi potrivit
a-i distruge doar pentru că sunt preoți păgâni.
[7] Acum, dacă toate templele păgâne ar fi
distruse dintr-o dată, împreună cu idolii lor, și
preoții ar rămâne, atunci ei ar explica un astfel
de fenomen oamenilor ca o mânie a zeilor, și ei
foarte curând i-ar forța să plătească daruri
inaccesibile și crude. În multe locuri, preoții fac
deja acest lucru oricum, acum, când oamenii nu
dăruiesc la fel de mult ca înainte, distrugând un
templul sau altul pe timpul nopții, și proclamând
cu voce tare mânia și răzbunarea unui zeu
insultat de oameni, după care oamenii devin
chiar mai întunecați, superstițioși, și mai dificil
de convertit.
[8] În plus, minunile și tot felul de semne nu
sunt mijloacele drepte, corecte pentru a
~ 25 ~
converti, mai ales pentru un popor care sunt
încă prea puțin trezit în spirit. Ei cu ușurință
îndepărtează libertatea oamenilor și îi forțează
cu o forță irezistibilă să creadă, fără îndoială,
ceea ce le este prezentat a crede. Cu toate
acestea, în aceste vremuri există, în special în
rândul preoților, tot felul de magicieni - așa cum
ei au existat în vremurile trecute și, de
asemenea, vor exista în viitor - care efectuează
tot felul de minuni false și semne. Dar de unde
vor avea oamenii înțelegerea și capacitatea
clară de rațiune pentru a distinge între minunile
false și semnele reale și adevărate?
[9] Dacă Eu v-aș da capacitatea de a efectua,
semne reale, adevărate printre neamuri, iar
preoții păgâni ar efectua, la fel ca foștii
esenieni, semne false, înaintea voastră care
arată exact la fel, atunci cum veți dovedi apoi
orbilor că numai semnele voastre sunt cele
reale?"
[10] Roman a spus: "Da, da, Doamne și
Învățătorule, Tu ai perfectă dreptate. Numai prin
lumina adevărului oamenii pot, în timp, să
ajungă la adevărata libertate, interioară a vieții.
[11] Cu scopul de a dovedi divinitatea Ta este
din partea Ta cu siguranță necesar a face
semne și minuni pentru noi neamurile oarbe,
~ 26 ~
care nu pot fi făcute de nici o ființă umană, cel
puțin dacă noi putem recunoaște vechile
abilități ale magicienilor. Și astfel Tu ai dreptul
să efectuezi, pe lângă învățătura Ta - care este
deja o mare minune în sine - și alte semne și
minuni, astfel încât noi să putem vedea mai clar
că cuvintele Tale nu sunt umane, ci divine. Dar
când învățătura Ta va fi proclamată și predată
de către ucenicii Tăi altor persoane, la fel cum
Tu ia-i învățat pe ucenicii Tăi, acesta va fi, de
asemenea, acceptate ca cel mai pur, adevăr viu
din ceruri, și va fi înțeleasă și respectată în mod
activ. Și cea mai mare minune va fi efectuată de
învățătură însăși, pentru că oamenii care vor
acționa cu credincioșie în consecință, vor
ajunge în ei la ceea ce le este promis de către
aceasta. Dar, desigur, va dura mult timp înainte
ca această învățătură sfântă să ajungă cu
adevărat la toți oamenii de pe Pământ. Dar Tu
ești Domnul și ști cel mai bine unde, cum și
când un popor este copt pentru învățătura ta."
[12] Eu am spus: "Da, prietene, acesta este
modul în care este. Și acum Eu v-am dat o idee
mai corectă decât cea dinainte cu distrugerea
imediată a tuturor idolilor și templelor lor. "

~ 27 ~
Capitolul 2 Modul corect de a răspândi
Împărăția lui Dumnezeu pentru
dezvoltarea spirituală a omului

[1] Dacă puneți un grăunte în sol acesta încă va


avea nevoie de timp pentru a germina și a se
dezvolta treptat într-un fruct complet
copt. Aceasta este, desigur, o chestiune de
răbdare pentru un fermier după ce l-a semănat
și până la recoltare, el trebuie să aștepte
aproape o jumătate de an. El cu siguranță ar
prefera, de asemenea, să semene azi și deja să
culeagă mâine. Și iată, că așa cum cu
Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile,
Dumnezeu poate, de asemenea, realiza cu
ușurință aceasta, dar atunci dezvoltarea
spirituală a omului ar fi intr-o stare mult mai
gravă decât este acum. Omul, care este dornic
de profit, ar semăna continuu și culege, iar cel
leneș s-ar cufunda mai adânc într-o lene tot mai
mare. Acest lucru este evident și ușor de
înțeles. Prin urmare, ordinea în toate lucrurile
de pe acest pământ așa cum este determinată
de Dumnezeu este pentru dezvoltarea spirituală
a omului totuși cea mai bună și mai eficientă.
2] Ceea ce din timp în timp, trebuie să existe
rapid într-adevăr nu are nevoie de o jumătate
~ 28 ~
de an de la începutul său inițial de existența sa
până la rezultatul final, efectiv, cum ar fi, de
exemplu, vântul, fulgerul, ploaia și în continuare
tot felul de fenomene similare care, dacă este
necesar, trebuie să se întâmple, de asemenea,
direct în conformitate cu voia lui
Dumnezeu. Dar alte lucruri în care oamenii
trebuie să se implice necesită la fel ca și omul,
timpul lor. Și acesta este, de asemenea, cazul
cu răspândirea învățăturii Mele, care exclusiv
este adusă și dată de Mine doar pentru oamenii
din această lume, în acest timp și, de
asemenea, în viitor."
[3] Apoi, romanul a spus: "Doamne și
Învățătorule, eu percep acum foarte clar că pe
acest pământ, de dragul oamenilor, totul
trebuie să fie și trebuie să existe așa cum este
și așa cum există acum. Dar când mă gândesc
că omul poate dobândi adevărata viață, veșnică
a sufletului său doar având credință în Tine și
acționând în conformitate cu învățătura Ta, și
din acest motiv miliarde de oameni, care nu vor
auzi nimic despre Tine și învățătura Ta pentru
foarte mult timp, vor suferi cu siguranță pagube
pentru sufletul lor, atunci eu mă tem. Și numai
din acest punct de vedere eu am dorit ca

~ 29 ~
învățătura Ta să fie răspândită cât mai repede
posibil."
[4] Eu am spus: "O astfel de dorință este, în
sine, o adevărată onoare pentru inima ta și o
adevărată bucurie pentru inima Mea. Este
adevărat că doar Eu sunt ușa către viața
veșnică a sufletului fiecărei persoane. Cel care
crede în Mine, și care trăiește și acționează în
conformitate cu învățătura Mea va primi viața
veșnică.
[5] ieri pe munte tu ai văzut sufletul tatălui tău
și sufletele a diferitor persoane pe care tu le
cunoști, și chiar ai vorbit cu ei. Și tu, de
asemenea, ai văzut existența inutilă a o
mulțime de suflete în lumea de dincolo. Eu îți
spun: că Evanghelia este, de asemenea,
predicată lor de îngeri Mei nenumărați. Cei care
o vor asculta, accepta și se vor conforma cu
aceasta, vor obține, de asemenea, fericirea, dar
nu la fel de ușor și de repede ca pe acest
Pământ, unde omul are de multe ori mai multe
lupte foarte dificile de purtat împotriva lumii,
față de trupul său și împotriva încă o mulțime
de alte lucruri - chiar dacă aceasta este doar
pentru o perioadă scurtă de timp - și prin care
el învață toată răbdarea posibilă, lepădarea de
sine, blândețea și umilința.
~ 30 ~
[6] Prin urmare, nu vă faceți griji prea mult
pentru nimeni în lumea mare de dincolo, pentru
că dragostea lui Dumnezeu, înțelepciunea și
marea milă conduc peste tot, de asemenea, în
marea lume din lumea de dincolo. Cei care vor
apuca acestea și se vor supune lor și se vor
conforma acestora nu vor fi pierduți. Dar celuii
căruia nu va face aceasta aici, nici în lumea de
dincolo, aceluia i se aplică regula căreia celui
care vrea el însuși răul care-i dăunează, nici o
nedreptate nu i se va face. Ești tu, prietene,
mulțumit cu această explicație foarte clară a
Mea?"
[7] Romanul a spus: "Da, Doamne și
Învățătorule, cu această explicație eu sunt
acum complet mulțumit, pentru că satisface
toate cererile rezonabile ale minții unei
persoane, și este pe deplin un confort valabil si
pentru sufletele noastre. Prin urmare, toată
dragostea, onoarea și lauda sunt datorate Ție,
acum și în eternitate."
[8] Romanul nostru a fost complet mulțumit cu
aceasta, după care el M-a întrebat numai pe
Mine câteva întrebări de acest tip.

~ 31 ~
Capitolul 3 Judecătorul roman vindecat
convertește prietenii săi
[1] Unul dintre slujitorii lui Marcus a venit la noi
cu un mesaj pentru roman de la mai mulți
prieteni ai săi din marea baie și stațiune de
vindecare. Ei erau îngrijorați și luau informații
despre el, deoarece, conform cu ei el a stat prea
mult în afara stațiunii balneare, din moment ce
ei credeau că el nu a fost încă vindecat.
[2] La aceasta, Romanul M-a întrebat ce trebuia
să facă acum, pentru că el nu a vrut să Mă facă
cunoscut altor oaspeți în stațiunea curativă.
[3] Dar Eu i-am spus: "Poți vorbi cu încredere cu
prietenii tăi despre Mine, și spune-le cum ai fost
vindecat fizic.
[4] Dacă ei vor crede, atunci ei, de asemenea,
se vor îmbunătăți, dar dacă ei nu vor crede
totul, ei nu se vor îmbunătăți. Dacă ei personal
vor dori să Mă vadă și să vorbească cu Mine,
atunci încercă să-i descurajezi, la care slujitorul
lui Marcus te va sprijini. În cazul în care, în ciuda
faptului acesta, ei încă mai doresc să vorbească
cu Mine, atunci lasă-i să vină aici, dar nu le
spune nimic despre aceasta unde sunt prezenți
evreii, fariseii și alți preoți.

~ 32 ~
[5] Acum poți sa te duci cu slujitorul stațiunii de
tratament, astfel încât absența ta lungă nu va
atrage prea mult atenția."
[6] După aceste cuvinte ale Mele, romanul s-a
ridicat și a plecat cu slujitorul stațiunii curative.
[7] Ajuns acolo, prietenii și cunoscuții săi l-au
văzut imediat, au alergat la el și l-au asaltat cu
o mie de întrebări.
[8] Dar el (romanul vindecat) a spus: "Dați-mi
ceva timp, si uitați-vă la mine mai întâi un pic
mai atent, și spuneți-mi apoi ce credeți despre
mine."
[9] Atunci ei toți s-au uitat la el foarte atent,
și un roman, care, de asemenea, a venit din
Tir, a spus: "Dar pe Zeus, tu arăți perfect
sănătos. Cum ai fost vindecat în afara în timp ce
starea de sănătate ieri nu se putea aștepta la
nici un fel de astfel de vindecare rapidă și
completă?
[10] Ai găsit, probabil, un doctor mai bun în
casa lui Marcus decât cei 3 medici din stațiunea
vindecare, sau ai găsit un nou izvor de
vindecare, care poate a fost ținut secret până
acum? Spune-ne în detaliu, astfel încât noi să
putem, de asemenea, merge afară și să fim
vindecați la fel ca tine."

~ 33 ~
[11] Apoi, Romanul le-a spus tot ce a auzit,
văzut și experimentat.
[12] Când prietenii lui au auzit toate astea, au
ridicat din umeri, iar unul dintre ei a spus:
"Prietene, acestea sunt lucruri care sunt
aproape mult mai greu de crezut decât
idolismul nostru mitic.
[13] Am auzit deja multe lucruri din gura
martorilor de încredere cu privire la faptele
excepționale și lucrările noului tău Dumnezeu,
care însă este născut, la fel ca noi toți, dintr-o
femeie și care este un om din carne și sânge, și
care va muri, la fel ca noi. Dar convingerea
veche pe care am primit-o din cărți despre toți
acei mulți oameni mari, celebri a fost
confirmată din nou - în ceea cel privește, de
asemenea, pe acest Dumnezeu-Om al tău.
[14] Divinizarea unui om mare, care este
celebru într-un domeniu sau altul, este atât de
veche încât originea sa numai poate fi
determinată. Și a devenit deja un vechi proverb
printre noi, că nu poate fi un om mare, faimos
fără Dumnezeu care a suflat peste el. Și acest
lucru este cu siguranță exact la fel pentru noul
tău Dumnezeu, despre care s-a spus că El este
un Galileean.

~ 34 ~
[15] El este un om cu talente excepționale, fără
îndoială, și puteri pe care le-a dezvoltat într-o
școală veche sau alta celebră, și acum El face
lucruri fabuloase care sunt miraculoase pentru
noi laicii, și toată cinstea Îi este datorată pentru
asta. Dar, dacă pentru acest motiv, El Însuși se
prezintă înaintea noastră, ființele umane, ca un
Dumnezeu, la fel ca înțelepții din cele mai vechi
timpuri, este o chestiune zadar. Nimeni cu un
raționament natural va accepta complet acest
lucru. Eu foarte bucuros aș dori să mă las a fi
vindecat de El și să-i dau, de asemenea,
recompensa pe care El o dorește pentru
aceasta, decât să-L accept imediat și să-L
proslăvesc ca pe unul, singurul Dumnezeu
adevărat, pentru această vindecare, aceasta,
prietene, nu poate pătrunde în mine, în ciuda
învățăturii Sale, care este cu adevărat foarte
pură.
[16] Dacă cineva poate crede ceea ce ne-ai
spus tu aici despre El, acceptând aceasta ca pe
un adevăr sigur, bine, lasă-l să creadă și să
trăiască și să moară cât mai fericit în
credință. În ceea ce mă privește eu, probabil, nu
voi împărtăși această fericire cu el."
[17] Judecătorul roman a spus: "Voi toți
sunteți, la fel ca mine, oameni care sunt treji și
~ 35 ~
cu multă experiență, și, astfel, ați putea fi mai
deschiși la adevărul tuturor adevărurilor decât
sunteți acum.
[18] Există oameni peste tot care cred într-o
ființă divină sau, de asemenea, mai multe ființe
divine, dar nimeni nu poate pretinde că a văzut
vreodată o astfel de ființă divină la lucru printre
oameni, sau că a experimentat personal într-o
manieră neînșelătoare ceea ce eu am
experimentat aici.
[19] Dacă voi nu puteți să credeți de la mine
acum despre acest astfel de om, căruia toate
puterile și elemente I se supun și căruia geniile
din ceruri Îi slujesc în mod miraculos, că este un
Dumnezeu, și trebuie de asemenea să fie în
mod infailibil, atunci abia acum am înțeles eu
cât de greu va fi pentru învățătura Sa divină,
pură să fie acceptată de către oamenii de pe
Pământ.
[20] Poate ai văzut tu vreodată un Dumnezeu
mai real, astfel încât să poți spune acum că El -
despre care eu v-am spus în detalii toate
lucrurile pe care El Însuși le spune și le face - nu
este un Dumnezeu adevărat? Pe scurt, tu poți
crede acum ce vrei, dar eu voi rămâne cu
convingerea mea pentru toată viața mea. Și,
prin aceasta, eu voi primi viața veșnică a
~ 36 ~
sufletului meu tot mai adevărat pentru că eu o
simt acum adânc în mine însumi și o voi simți și
mai clar în mine în viitor.
[21] Cine va fi și poate fi un adevărat
Dumnezeu primul: un Dumnezeu inventat din
care, din păcate, avem numeroși, care sunt
morți cu toții și de la care noi oamenii nu am
experimentat nici o acțiune miraculoasă, sau un
Om viu pentru al cărui cuvânt și voie
atotputernică toate puterile cerurilor și ale
acestui pământ se închină în supunere totală?
[22] Eu cred că acela e este Dumnezeu, despre
care a fost profețit de către toți înțelepții iudei
care nu sunt necunoscuți pentru
noi, spunând că El va veni ca Domn în carne și
oase, în acest timp la popor, și îi va da înapoi
ceea ce el a pierdut din cauza lenei, dragostei
pentru lume și a poftei de putere.
[23] Iar acum acest Dumnezeu-Om este aici, și
învață și lucrează complet în conformitate cu
promisiunile vechi. De ce, de fapt, eu, doar
pentru a-ți face pe plac, nu aș crede cea mai
mare salvare a vieții mele, pe care tu nu o poți
crede, din motive foarte superficiale? Mi-e milă
într-adevăr de toți cei ai căror ochi de credință
nu pot fi deschiși acum."

~ 37 ~
[24] După aceste cuvinte ale judecătorului,
ceilalți nu au știut ce să răspundă, pentru că el
a fost luminat de Mine în inima lui și
întotdeauna le-a prezentat dovada cea mai
convingătoare în sens contrar.
[25] Numai în a 3-a zi el a reușit să-i facă să
creadă, după care el i-a luat apoi la prânz la
Mine, și Eu, de asemenea, i-am vindecat. Apoi,
s-au umplut de credință, și au lăudat eforturile
depuse de judecătorul care le-a adus, de
asemenea, cea mai mare salvare a vieții. Toată
ziua a 4-a ei și judecătorul au stat cu mine și s-
au lăsat instruiți în toate, prin care Raphael al
nostru a fost din nou foarte ocupat.
[26] În ziua a 5-a au călătorit în dimineața de
după masa de dimineață plini de recunoștință și
credință și cu un corp complet sănătos înapoi la
familiile lor - unii dintre ei la Tir și alții la Sidon.

Capitolul 4 Raphael salvează perșii și


indienii
[1] Pe parcursul celor 5 zile pe care Eu le-am
petrecut cu Marcus, împreună cu romanii acum
cunoscuți și complet convertiți, nimic important
nu s-a întâmplat. Noi am făcut călătorii mici în
apropiere, în unele locuri am vindecat câțiva
bolnavi, și în a 2-a zi, Marcus a fost la cuvântul
~ 38 ~
Meu într-o călătorie de pescuit și a prins o
mulțime de pești.
[2] În dimineața devreme a zilei a 6-a o navă s-
a apropiat de stațiunea balneară. Ca de obicei,
înainte de masa de dimineață noi eram
împreună pe malul lacului și priveam diversele
scene și apariții de dimineață. Raphael le-a
explicat pe acestea ucenicilor și lui Kisjona și
Philopold care erau încă prezenți, și ei toți, cu
excepția lui Iuda Iscarioteanul, au experimentat
o foarte mare bucurie în aceasta.
[3] Nava care venea aproape de țărm avea
perși și chiar câțiva indieni la bord, și aceasta
chiar lupta împotriva valurilor mari. Căpitanii
erau gadareni și știau că malul nostru era plin
de recife. Acesta este motivul pentru care ei au
navigat încoace și încolo la 200 de pași de la
mal pentru a vedea unde și cum puteau ajunge
aproape de mal cu mai puțin pericol. Dar, din
cauza vântului de dimineață destul de puternic
nu se așezau, căpitanii au semnalat la mal că
erau în pericol și aveau nevoie de ajutor.
[4] Acum, Marcus M-a întrebat ce-ar putea face,
dacă pentru un motiv sau altul Eu nu vroiam să
efectuez un miracol.
[5] Eu am spus: "Acești perși și indieni cu
animalele lor și echipamentele de magicieni
~ 39 ~
încă mai pot experimenta frica de valuri până
când noi vom fi terminat masa de
dimineață. Când vom veni apoi înapoi la țărm,
va deveni clar cum poate fi ajutată nava."
[6] Marcus s-a mulțumit cu atât, iar apoi ne-am
dus direct acasă, la masa de dimineață, bine
pregătită.
[7] După o oră noi ne-am întors la mal și am
văzut nava în aceeași nevoie și necaz. Abia
acum Eu i-am dat un semn lui Raphael pentru a
aduce nava la mal. Pentru a nu atrage atenția
celor sosiți, el acum s-a urcat într-o barcă și au
vâslit rapid la nava mare.
[8] Când a ajuns acolo, căpitanii, fiind foarte
surprinși de curajul lui, l-au întrebat: "Ce vrei să
faci tu aici de fapt băiat slab? Ai venit să ne
ajuți? Acest lucru nu va fi de prea mare folos,
deoarece tu nu ai nici o frânghie sau un cârlig în
barca ta. Cu ce vrei să atașezi puternica noastră
navă mare la barca ta ușoară și să ne ajuți apoi
să o punem în apă adâncă, sigură la mal?"
[9] Raphael a spus cu o voce puternică: "Lasă
aceasta pe mine. Dacă vă veți încrede în mine,
atunci eu vă pot ajuta și vă voi ajuta, dar dacă
voi credeți că eu sunt prea slab pentru aceasta,
atunci să fiți ajutați de altcineva în aceste valuri
puternice!"
~ 40 ~
[10] Un comandant a spus: "Atunci, arată-ne
ce poți să faci și cât de puternic ești, și imediat,
acum că te rugăm, altfel vom pieri în curând."
[11] Acum, Rafael a luat una dintre cele mai
proeminente grinzi ale marelui vas și a scos-o
cu viteza săgeții la mal. Și, din moment ce
făcând acest lucru, dar, de asemenea, din voia
sa, ca și cum a împins o masă mare de apă la
mal, partea de jos a navei nu a contact solul
puțin adânc, și, astfel, nu a suferit daune.
[12] Căpitanii și călătorii au fost extrem de
uimiți de tânărul cu o astfel de putere complet
de neînțeles, și care s-a ocupat atât de jucăuș
de puterea de elementelor, ca și cum el a avut
de-a face cu o picătură de rouă, care era
agățată pe o tulpină de iarbă, și cu o briză
foarte moale de dimineață în loc de apa lacului
și vântul tare.
[13] Când căpitanii erau acum pe malul care era
pașnic și în condiții de siguranță, au lăudat
curajul și buna voință a tânărului și mai ales
puterea sa excepțională și capacitatea de a o
utiliza, care a fost conform cu toți aceștia într-
adevăr miraculoasă, și l-au întrebat cât de mult
trebuiau să-l plătească ca o recompensă pentru
aceasta.

~ 41 ~
[14] Raphael a spus: "Eu, personal, nu am
nevoie de recompensa. Dar dacă vă întâlniți cu
cineva care este mai sărac decât sunteți voi
înșivă în cea mai mare parte, atunci arătați-i
dragoste și milă."
[15] Toate acestea au fost uimitoare pentru ei,
și chiar și străinii, au spus: "Într-adevăr, acesta
este un tânăr remarcabil."
[16] Acest eveniment a provocat o mare scenă,
și toți slujitorii lui Marcus au venit la mal pentru
a vedea ce fel de mare și nemaiauzite lucruri s-
au întâmplat din nou.
[17] Când le-a fost explicat în detaliu, toți
au spus: "Da, da, când cerul și pământul vor fi
unite de Domnul, miracolele sunt aproape
apariții naturale, dar odată ce Domnul va reveni
în spatele tuturor stelelor, va fi din nou o mare
lipsă de astfel de evenimente mari și
excepționale printre oamenii de pe Pământ."
[18] Apoi, călătorii și-au pus bagajele lor pe
mal, și s-au informat cum și-ar putea continua
călătoria lor pe pământ la marea cea
mare. Acest lucru le-a fost, de asemenea,
explicat, și la semnul meu Raphael al nostru a
luat asupra lui totul pentru a-i ajuta în
continuare pe drumul lor, fără a trăda câtuși de
puțin că era mai mult decât o ființă umană
~ 42 ~
normală. Cu toate acestea, el le-a spus
călătorilor în Tir, în a cărui companie au fost, în
locul în care i-a salvat în mod miraculos.
[19] Când călătorii au auzit aceasta, au vrut să
se întoarcă la Mine să Mă cunoască personal, și
i-au oferit lui Raphael sume mari de bani pentru
aceasta. Dar, atunci, Raphael a dispărut brusc
din ochii lor și a fost din nou cu noi.

Capitolul 5 Călătoria Domnului în


Ghenezaret
[1] Acum era deja ziua a 8-a în care Eu am stat
să Mă odihnesc cu Marcus și ucenicii Mei. Și
Marcus și, de asemenea, ucenicii M-au întrebat
de ce am petrecut aceste zile într-un repaus
aproape complet, lucru pe care ei nu l-au
experimentat cu Mine înainte.
[2] Eu am spus: "Noi am lucrat acum aproape 2
ani și jumătate în fiecare zi, fără întrerupere, și
învățătura mea este deja răspândită în lung și-n
lat. Prin urmare, a fost acum, de asemenea,
timpul pentru a lua o adevărată odihnă a
Sabatului aici. Și în afară de aceasta ați avut
timp să scrieți mai multe lucruri.
[3] Dar, de acum înainte nu va mai fi nici o
odihnă. Noi chiar vom ajunge în timpul marilor
furtuni, și în termen de abia o jumătate de an
~ 43 ~
cea mai mare furtună va veni. Acesta va ucide
Păstorul, și multe oi din turma lui vor fi
împrăștiate în lume. Și ele vor fi persecutate de
la un capăt al lumii la celălalt de dragul numelui
Meu. Numai atunci când acest lucru se va
întâmpla, veți realiza în întregime și veți ajunge
să cunoașteți de ce M-am odihnit aici acum
pentru câteva zile."
[4] Aceste cuvinte ale Mele i-a adus pe toți într-
o stare de spirit tristă, și, de
asemenea, Maria a zis: "Doamne, toată
puterea ți-a fost dată Ție, de asemenea, asupra
lui Satan. Nu lăsă aceste furtuni să tracă peste
capul tău."
[5] Eu am spus: "Acestea sunt lucruri pe care
numai Eu le pot înțelege. Nu mai spune nimic
despre aceasta, pentru că moartea și judecata
lumii și materiei trebuie să fie cucerite pentru
totdeauna."
[6] Atunci, nimeni nu a mai spus nimic. Și, din
moment ce Eu am spus aceasta, după masa de
prânz la masă, Marcus a vrut să dea instrucțiuni
pentru a aduce mai mult vin să Mă mai
înveselească.
[7] Dar Eu i-am spus: "Prietene, lasă, noi toți
avem suficient.

~ 44 ~
[8] Cu toate acestea, permite ca un vas bun să
fie pregătit, pentru că într-o oră Eu trebuie să
Mă duc la Ebal în Ghenezaret. Oricine vrea să
Mă însoțească acolo este liber să facă acest
lucru. Ucenicii Mei Mă pot însoți, și, de
asemenea, Kisjona ar trebui să vină cu Mine la
Ghenezaret, precum și Maria și Philopold."
[9] După aceste cuvinte, toți stăteau în picioare,
și deja în decurs de o oră noi am navigat la
Ghenezaret. Călătoria pe lacul Galileei a durat
aproximativ 3 ore, iar apoi noi am ajuns la golf
destul de mare din Ghenezaret, pe care noi deja
îl știm și care era, de asemenea, numit "Lacul
din Ghenezaret".
[10] Când noi am ajuns în golf, am văzut
pescarii lui Ebal, care erau ocupați cu prinderea
peștelui pentru Ebal al nostru, dar de la primele
ore ale dimineții ei încă nu au prins mulți pești
din cauza apei destul de puternic agitate.
[11] Atunci când navele noastre s-au apropiat
de ei, noi ne-am oprit un pic, și i-am întrebat pe
pescari dacă deja au făcut o captură bogată.
[12] Și ei (pescarii) au spus: "Prietene, munca
noastră merge foarte prost astăzi. Lacul a fost
foarte agitat în ultimele câteva zile, iar atunci
munca noastră merge întotdeauna prost și este
slabă. Containerele de pește ale domnului
~ 45 ~
nostru sunt deja goale, și încă de pe acum el
trebuie să aducă pește din alte locuri, cu scopul
de a satisface cumva întotdeauna mulții
oaspeți. Dacă vă deplasați la Ghenezaret,
serviciul de pește va fi foarte slab pentru voi."
[13] Eu am spus: "Aruncați plasele încă o dată
în apă, atunci veți fi mulțumiți de captură."
[14] Când Eu am spus aceasta pescarilor, mulți
dintre ei M-au recunoscut și au spus: "Bucurie
nouă, și toată gloria și onoarea Ție! Doamne și
Stăpâne, iartă-ne nouă orbirea noastră, pentru
că noi ar fi trebuit să Te recunoaștem la prima
vedere, pentru că Tu ai binecuvântat deja satul
nostru acum un an cu prezența Ta sfântă. Da, la
cuvântul Tău atotputernic bine-cunoscut cu
siguranță vom avea o captură bogată, și Ebal și
toată casa lui va vedea imediat cine este
marele Maestru pescar aici."
[15] Apoi ei și-au aruncat plasele lor în lac și au
prins atât de mulți dintre cei mai buni pești că
cu greu îi puteau pune în navele lor și în
bărcile cu rame.
[16] Când au terminat lucrarea, a fost o mare
bucurie printre ei cu care ei M-au lăudat, și ei au
navigat înaintea noastră la Ghenezaret. Ebal îi
aștepta acolo cu oamenii lui pe mal, pentru că
el spera puternic pentru o captură bogată
~ 46 ~
pentru că a avut mulți oaspeți. Și în această
dimineață el a sperat tot mai mult pentru o
captură bogată, deoarece fiica sa Jahra a avut
un vis clar în care ea M-a văzut pe mine și pe
discipoli si pe prieteni venind pe apă, și din
cauza aceasta pescarii ar avea o captură
binecuvântată.
[17] Atunci când, după o jumătate de oră
pescarii au venit la malul Ghenezaretului,
și Ebal a văzut captura bogată pe care au
făcut-o, el a spus imediat cu mâinile ridicate:
"O, fiica mea, acel suflet evlavios a avut o
viziune adevărată. Aceasta este o
binecuvântare a Domnului meu, Dumnezeul
meu. Toată slava și toată lauda merge la El
pentru aceasta."
[18] Apoi el i-a întrebat pe pescari dacă ei M-au
văzut, probabil, în apropiere, pe o navă sau
undeva pe mal.
[19] Căpitanii au arătat imediat la navele care
erau încă la o oarecare distanță pe lac, și au zis:
"Uite, acolo El vine cu ucenicii si prietenii
Lui. Bucurie nouă și întregului sat, pentru că El
ne vizitează din nou."
[20] Când Ebal a auzit aceasta, el și-a chemat
imediat soția, copiii și bătrânii săi slujitori, loiali
și i-a instruit să aibă grijă de masă. Mai mult, el
~ 47 ~
a spus că noua sală de mese ar trebui să fie
bine pregătită pentru Mine și pentru cei care au
venit cu Mine, și că doar cei pe care Eu îi voi
alege vor putea veni acolo.
[21] La aceste instrucțiuni ale lui Ebal toți au
plecat repede și s-au dus să lucreze pentru a
executa ceea ce el a comandat. Cu toate
acestea, el însuși, împreună cu Iara, au pășit
într-un vas mic și au navigat să Mă
întâlnească. Când el și Iara M-au văzut de
departe și lângă Mine, pe mama Mea Maria, pe
care ei deja o cunoșteau, și pe Raphael,
Kisjonah, Philopold, Ioan, Petru, Iacov și
bătrânul Marcus, care, de asemenea, M-a
escortat la Ghenezaret, și-au ridicat mâinile lor
cu mare bucurie și ne-a salutat foarte amabil cu
semnele obișnuite. Când au fost aproape de noi,
nu a existat nici un capăt al salutărilor iubitoare.
Ebal și Iara au intrat amândoi în navă pentru a fi
alături de noi și au spus căpitanilor să
navigheze cu nava lor înapoi.
[22] O mulțime de lucruri s-au întrebat, și Eu
Însumi i-am spus lui Ebal pe scurt despre cele
mai importante momente ale activităților Mele
după momentul în care Eu am plecat cu Marcus
prima dată, și el și Iara s-au bucurat foarte mult
despre aceasta.
~ 48 ~
[23] În timp ce noi vorbeam, am ajuns la malul
Ghenezaretului și au mers la pescarii care erau
încă foarte ocupați pentru a pune peștii lor în
containerele pentru pești.
[24] Numai acum Ebal Mi-a spus: "O, Doamne,
iartă-mă, căci am fost cu adevărat beat de
bucurie eu aproape că am uitat complet ca
direct, deschis si cu voce tare să Îți mulțumesc
pentru marele dar al peștilor de care eu eram
deja în mare nevoie".
[25] Eu am spus: "Prietene Ebal, doar lasă
aceasta, pentru că tu știi cu siguranță la ce Mă
uit Eu și ce ascult Eu în om, și că nu există
nimic altceva de care este nevoie între
noi. Deci, fii foarte vesel și rămâi de acum cum
ai fost pana acum, atunci tu de acum te vei
bucura în dragostea, mila și prietenia Mea. Dar
să mergem acum la noua sală de mese, unde
ne vom continua discuția noastră."

Capitolul 6 Masa cu Ebal


[1] Noi ne-am dus în sală, și toți au fost
surprinși de mărimea, frumusețea, curățenia și
confortul clădirii, care a fost construită de un
meșter grec. Apoi noi ne-am dus să ne așezăm
la masa mare, unde cu ușurință aproximativ
100 de persoane puteau lua loc, și Ebal a
~ 49 ~
instruit imediat să se aducă o cantitate dreaptă
de pâine și vin, astfel încât să putem lua o masă
mică, înainte ca masa principală reală să fie
gata, ceea ce de asemenea nu a durat mult. La
cererea lui Ebal noi am luat niște pâine și vin, și,
în curând a devenit plin de viață în hol.
[2] Iara a noastră, care din nou cu greu putea să
Mă părăsească, a vorbit acum cu mama, Maria,
și cu Raphael. Ea l-a întrebat o mulțime de
lucruri pe care le-a văzut și auzit în visele ei, și
el i le-a explicat foarte amabil. Și Maria a fost
foarte surprinsă de înțelepciunea Iarei și prețuit-
o cu drag. Și Ebal, care stătea în dreapta Mea,
s-a informat cu privire la numele unora dintre
ucenici pe care nu îi știa, lucru pe care Eu, de
asemenea, i l-am spus.
[3] După ce am petrecut o mică oră împreună
într-un mod foarte prietenos, ceilalți copii și a
slujitori au adus deja masa excelent pregătită,
din care noi ne-am împărtășit imediat.
[4] Când copiii și slujitorii lui Ebal au pus toată
mâncarea pe masă, ei au venit la mine și M-au
salutat din toată inima și Mi-au mulțumit că Eu
le-am arătat încă o dată dragostea de a-i vizita
personal. Eu Mi-am pus mâinile peste ei și i-am
întărit, lucru pentru care Mi-au mulțumit din nou
și și-au continuat munca lor, pentru că de data
~ 50 ~
aceasta ei au avut mulți oaspeți străini de servit
care au rămas aici, de asemenea, pentru
sănătatea lor, pentru că de la prima Mea ședere
aici locul Ghenezaretului anterior nesănătos a
fost schimbat într-o stațiune de cură, în special
pajiștea care a fost binecuvântată de Mine.
[5] Când noi am terminat buna masă de prânz,
după mai mult de o oră, Ebal M-a întrebat ce voi
după-amiază.
[6] Eu am spus: "Prietenul meu, în curând va fi
un lucru extraordinar în fața noastră, care ne va
ține foarte ocupați până la căderea nopții. Tu
însuți Mă vei proslăvi foarte mult pentru acea
lucrare realizată. Dar haideți acum se odihnim
pentru un timp în sala de mese, pentru că de
data aceasta nu trebuie să căutăm lucrarea
care ne așteaptă. Aceasta ne va găsi destul de
curând."
[7] Apoi, noi toți ne-am odihnit la masă pentru
încă aproximativ jumătate de ora, iar ucenicii s-
au întrebat, între ei cu privire la ceea ce va
urma, pe care Domnul Însuși a numit-o "un
lucru extraordinar până la căderea nopții". Unii
au crezut că probabil fariseii enervanți vor veni
din nou, sau poate trimiși irodieni Îl spionau din
nou pe El sau pe ucenicii lui Ioan, care au fost,

~ 51 ~
de asemenea, așa cum s-a spus, un spin în ochii
vulpii senzuale.
[8] Când ucenicii încă se întrebau între ei
despre ce fel de muncă extraordinară Eu am
anunțat și în ce va consta, un servitor ce arăta
foarte nerăbdător a intrat în grabă în sală.
[9] Ebal , care, desigur, îl cunoștea pe slujitor
foarte bine și a cărui anxietate pe față a
observat-o imediat, s-a ridicat rapid, a mers la
el și a zis: "Benjamin, bătrânul meu servitor,
loial, ce fel de vești proaste vrei să-mi
aduci? Pentru că eu nu pot citi nimic care este
bun în ochii tăi agitați."
[10] Slujitorul a zis: "Ebal, domnul și
comandantul meu, eu nu am impresia că ceva
rău se apropie, dar acesta nu va fi foarte plăcut,
nici pentru tine, nici pentru oaspeții prezenți. Îl
știți cu siguranță pe noul căpitan roman care a
fost transferat în urmă cu doar câteva
săptămâni din apropierea Bethleemului, în
acest loc. Deci, el este o nouă mătură aici, și cu
scopul de a-și crește reputația, el vrea cu
adevărat să facă curățenie. Prin intermediul
spionilor lui atotvăzători și al paznicilor atenți el
a auzit despre sosirea acestui grup eminent și el
crede că trebuie să fie informat imediat cu
privire la toți cei care au ajuns aici, de unde au
~ 52 ~
venit, de ce și unde își vor continua călătoria
lor, și dacă fiecare se poate legitima personal
sau o persoană pentru toate celelalte.
[11] Ei bine, acest raport nu s-a făcut de
această dată, datorită marii fericiri, generale cu
privire la venirea Mântuitorului a cărui sosire noi
cu toții am dorit-o foarte mult deja de o lungă
perioadă de timp, și de aceea cu romanii
mândri toți demonii lor s-au dezlănțuit de-o
dată. El te așteaptă afară și vrea să vorbească
cu tine."
[12] Când Ebal a auzit aceasta din gura de
bătrânului slujitor Benjamin, el într-adevăr a fost
iritat și a spus: "Nu, aceasta este într-adevăr
ciudat în această lume care, chiar și pentru cei
mai cinstiți și supuși oameni nu poate fi
niciodată o zi complet fericită ca un astfel de
demon lumesc într-adevăr rău să nu vrea să
amărască viața lor, care este deja umplută cu
griji."
[13] Eu am spus: "Prietene, lasă iritarea ta
despre acest lucru. Dacă această lume nu ar fi
un loc încercare a vieții rânduit de Dumnezeu,
în care fiecare ființă umană ar trebui să
exerseze ea însăși, continuu, în toată răbdarea,
blândețea, smerenia și dragostea sa până la
renaștere sa spirituală completă prin extrema
~ 53 ~
auto-negare, atunci Eu Însumi nu aș fi venit la
voi pentru a vă premerge cu cel mai bun si cel
mai viu-real exemplu. Dacă oamenii de pe acest
Pământ doresc să devină copii ai lui Dumnezeu
pentru totdeauna, în maniera lui Rafael pe care
îl cunoașteți bine și al cărui exemplu, îl puteți
urmări, atunci în această viață de încercare
doar de scurtă durată ar trebui, de asemenea,
să accepte - cu toată răbdarea și dăruirea voia
Tatălui, a toate-înțelept - mijloacele care sunt
determinate de Dumnezeu pentru a ajunge la
cel mai înalt scop al vieții.
[14] Prin urmare, mergi afară și negociază cu
căpitanul Roman, astfel încât să fi primul care
să fie convins de munca imensă, care este în
fața noastră astăzi, până la căderea nopții."
[15] Ebal a spus: "În numele Tău, o, Doamne și
Învățătorule. Eu imediat voi vedea ce va veni
din aceasta."
[16] Apoi s-a dus repede afară la căpitanul care
îl aștepta deja cu mare nerăbdare romană cu
mai mulți dintre subordonații săi.

Capitolul 7 Căpitanul roman și soldații săi


perturbă masa
[1] Când Ebal a stat înaintea căpitanului, de o
dată el a urlat la el cu ochi strălucitori de furie,
~ 54 ~
după cum urmează (căpitanul): "Acesta este
modul tău de a asculta ordinele Mele aici, și tu
încă nu știi la ce se poate aștepta, cel care nu
se supune legilor Romei? De ce tu de această
dată ai neglijat să-mi raportezi imediat despre
sosirea unui număr considerabil de străini,
astfel încât eu să fi putut verifica prin acești
slujitori ai mei dacă cei care au ajuns pot și au
voie să fie cazați aici pentru o anumită perioadă
de timp."
[2] Ebal a spus la aceasta: "Aspru domn și
comandant, de când tu ai aplicat legile de aici
cu o strictețe cu care noi, locuitorii din acest
oraș, nu sunt obișnuiți, eu nu am primit o
mustrare de la tine pentru că eu nu m-am supus
voii tale. De asemenea, eu de data aceasta nu
am acționat din rea voință împotriva regulilor
tale greu de suportat neglijând să-ți raportez
despre sosirea persoanelor care nu sunt
persoane străine, ci care sunt de mult timp
cunoscuți, cei mai buni prieteni cinstiți ai mei. A
fost doar din cauza marii mele bucurii la sosirea
lor, că am uitat să-mi îndeplinesc datoria mea
de care sunt pe deplin conștient acum. Și eu
cred că cererea mea către tine nu va fi în zadar
dacă îți cer, de această singură dată indulgența
ta milostivă."
~ 55 ~
[3] Căpitanul a spus: "Legea nu cunoaște milă
și nici indulgență. Ai încălcat legea mea - fie că
ai uitat-o sau din rea voință, ceea ce este la fel
pentru mine - și, prin urmare, pur și simplu tu
trebuie să fi pedepsit. Exclusiv pentru că tu ești
un cetățean eminent și de prestigiu din acest
oraș eu nu voi transforma pedeapsa într-o
sentință fizică, ci într-o sentință de o sumă
considerabilă de bani. Și dacă nu te vei
conforma cu cererea mea dreaptă, îți voi
închide copiii tăi ca ostatici și tu nu îi vei va
avea din nou până când nu vei plăti suma
cerută până la ultimul cent. Pedeapsa este de
1.000 de pound de aur și 10.000 de pound de
argint, și trebuie să îmi fie plătită în decurs de 3
ore. Acum știi ce trebuie să faci, și eu am
terminat cu tine acum. Și acum eu îmi voi
îndeplini îndatoririle mele pe oaspeții tăi. Așa că
du-mă imediat în sala ta nouă."
[4] Ebal a devenit foarte descurajat din cauza
pedepsei monetare fără milă și nerezonabile,
sumă cerută pe care el, de departe, nu o avea,
dar în același timp, el a avut încredere intensă
pe Mine. El a crezut că Eu îl voi ajuta cu
siguranță. Și în această încredere el i-a adus pe
căpitan și asistenții săi întunecați imediat la noi

~ 56 ~
în sală, din care căpitanul a lăsat, de asemenea,
exteriorul să fie bine păzit de soldații săi.
[5] Noi încă stăteam foarte veseli la marea
masă atunci când romanul a intrat în sală, cu o
față cu adevărat autoritară, strălucind de furie
și cu o mare grosolănie și aroganță el ne-a
întrebat imediat foarte violent: "Este fiecare
dintre voi propriul său stăpân sau este acolo un
domn pentru toată lumea, așa cum este adesea
cazul cu călătorii?"
[6] Eu am spus: "Eu sunt adevăratul, singurul,
Domn pentru toată lumea. Ce altceva mai vrei
de la noi, cu excepția pedepsei inumane a
sumei de bani pe care ai rostit-o împotriva
dragului nostru prieten Ebal, dar care nu se
bazează pe nici un drept roman? Tu poate
intenționezi, de asemenea, să ceri aceeași
pedeapsă de la noi?"
[7] Căpitanul a spus: "Cei peste care Tu ești
Domn, sunt liberi de pedeapsă, dar Tu, care pari
să ai puțin respect pentru mine, din moment ce
Tu ai făcut un reproș asupra măsurii pedepsei
mele, în decurs de 3 ore adu aceeași suma de
bani pe care o găsești prea inumană pentru
prietenul tău Ebal și care crezi că nu se bazează
pe nici drept roman. Eu cu adevărat vă voi arăta
vouă iudeilor și vă voi face să înțelegeți că
~ 57 ~
legile Romei sunt într-adevăr fundamentate. Eu
am spus, și voi știți ce trebuie să faceți."
[8] Eu am spus: "Dar dacă noi în primul rând,
nu putem satisface cererea ta foarte nedreaptă,
și în al doilea rând noi, de asemenea, nu o vom
satisface? Pentru că unde este scris că un
căpitan roman are dreptul necondiționat de a
comite jafuri într-o țară prietenoasă în același
mod ca și în țările ostile?
[9] Arată-mi autorizația dvs., care vine de la
împărat însuși sau de la guvernatorul său
suprem Cyrenius. Dacă nu ai o astfel de
autorizație va trebui să ai de a face cu cineva
care poartă în fața ochilor tăi autorizația
supremă în Sine. Și dacă nu aș fi avut-o, eu nu
aș fi vorbit cu tine așa.
[10] Tu ești aici acum un comandant mândru,
dur și aproape de nesuportat, dar există încă
alții care stau deasupra ta, și cei pe care îi
suprimi foarte inuman vor fi cu siguranță mult
mai îndreptățiți de ei decât tine. Deci, arată-Mi
instrucțiunile de la împărat sau de la
guvernatorul suprem, altfel îți voi arăta
autoritatea Mea."
[11] Aceste cuvinte serioase ale Mine l-au
speriat pe căpitan speriat, și după ce s-a gândit
la aceasta pentru un timp, el a spus
~ 58 ~
(căpitanul): "O autorizație scrisă nu am, pentru
că un căpitan roman în poziția mea nu are
nevoie de nici una. Dar toată lumea stă sub
jurământ de loialitate față de împărat și
bunăstarea exclusivă a Romei. Dacă eu le port
acestea două puncte în minte, nimeni nu poate
cere socoteală severității mele. Dar Tu ai
autoritatea Ta supremă?"
[12] Eu am spus: "Nu doresc să o cunoști
dinainte."
[13] Căpitanul a spus: "Tu poate crezi că un
roman este un iepure fricos, care fuge imediat
de o vulpe iudaică vicleană? O nu, un roman
este ca un leu care va urmări toate animalele
fără nici o teamă sau frică."
[14] În acest sens, el a dat unuia dintre slujitorii
lui un semn, și el a deschis ușa prin care
imediat aproximativ 30 de soldați fugit înăuntru
care erau înarmați până în dinți.
[15] Atunci când aceștia s-au poziționat într-o
anumită ordine în jurul mesei
noastre, căpitanul a spus cu o voce foarte
dominantă: "Uite, iudeu special autorizate,
aceasta este autoritatea mea de efectivă, care
Te va închide atâta timp cât Tu nu Te vei
conforma cerințelor mele. Cunoști tu acest tip
de autoritate?"
~ 59 ~
[16] Eu am spus: "Da, mândrul Meu, Roman
foarte orb, împreună cu asistenții și soldați tăi,
acest tip de autoritate a ta Eu o știu deja de
mult timp, dar de data aceasta nu va fi de nici
un folos pentru tine, pentru că din moment ce
tu Mi-ai demonstrat acum Mie ascuțimea
deplină a dinților tăi, Eu îți voi arăta, de
asemenea, deplina Mea autoritate, dar doar
atât de mult cât o particulă de soare din
ea. Atunci va fi complet clar pentru tine că tu nu
ești Domnul meu, ci că numai Eu sunt și voi fi
pentru totdeauna Domnul tău.
[17] Uite, spațiul a acestei săli este înalt și
larg. Plafonul este în mare măsură de înălțimea
a 7 oameni, și este de aproximativ a 20 de lung
și 12 lățime. Acum Eu vreau, cu autoritatea Mea
interioară completă, ca voi să plutiți cu armele
voastre ascuțite la jumătatea distanței acestei
săli liberi în aer. Și atunci vei vedea cât de utilă
va fi autoritatea ascuțită și ca de leu. Și până
când tu vei renunța complet la cererea ta
nedreaptă față de Ebal și mine, piciorul tău nu
va atinge pământul ferm. Acum, să fie așa cum
am spus."

~ 60 ~
Capitolul 8 O minune a Domnului
deziluzionează romanul
[1] Când Eu am spus aceasta, ei toți pluteau pe
înălțimea predeterminată în aerul sălii. Si din
moment ce fiecare dintre ei a pierdut orice
punct de sprijin, și, prin urmare, și-a pierdut, de
asemenea, echilibrul, cei mai multe dintre ei
atârnau cu capul în jos în aer din cauza
mișcărilor lor puternice. Și un vânt care se
învârtea în sala prin ferestrele înalte ale sălii îi
ducea de la un perete din sala la altul, și nici
unul dintre ei nu-l putea ajuta pe celălalt. Unii
au încercat să-și arunce armele în noi, dar, de
asemenea, acestea s-au blocat în aer.
[2] Când căpitanul și asistenții săi au fost în
această poziție fără precedent pentru aproape
jumătate de oră, eu l-am întrebat: "Ce crezi
acum despre deplina Mea autoritate? Nu crezi
că leul lui Iuda este mult mai puternic decât
autoritatea romană ascuțită, pe care tu ai
numit-o, de asemenea, un leu, care urmărește
toate animalele și care nu este ca un iepure
care va fugi imediat de o vulpe vicleană
iudaică?"
[3] La aceasta, căpitanul a strigat de aer la
Mine: "Te implor, șef al tuturor magicienilor sau
Dumnezeu pe jumătate sau complet,
~ 61 ~
eliberează-ne din această condiție extrem de
greu de suportat, apoi eu voi renunța complet
pedeapsa rostită, pentru că eu văd acum foarte
clar că toată puterea, chiar și a celui mai mare
imperiu de pe Pământ nu poate concura cu
Tine. Eliberează-mă din această condiție jalnică,
apoi eu nu numai că va remite complet
pedeapsa pe care am impus-o la amândoi, dar
eu, de asemenea, nu voi mai interfera cu voi
câtuși de puțin și voi păstra tăcerea cu privire la
această chestiune ca o piramidă egipteană, și
voi toți puteți sta în acest oraș, atâta timp cât
doriți și eu nu vă voi forța pe nici unul dintre voi
să părăsească acest loc."
[4] Eu am spus: "Ascultă, eu pot vedea în inima
ta și vedea că tu încă nu ești complet serios, cu
promisiunile, dar din moment ce Eu cu
siguranță Îmi cunosc puterea Mea mai bine
decât tu o cunoști pe a ta, eu voi asculta
cererea ta. Și astfel suprafața pământului va fi
din nou un punct fix de sprijin pentru picioarele
tale."
[5] Când Eu am spus aceasta, toți stăteau în
picioare în aer și au coborât foarte calm pe
suprafața pământului din nou, care era podeaua
sălii.

~ 62 ~
[6] Atunci când ei au fost pe un teren solid din
nou, căpitanul și-a trimis soldații imediat
departe și a poruncit, de asemenea, gărzilor
care stăteau în afara sălii să se întoarcă la
locuințele și taberele lor, ceea ce, de asemenea,
s-a întâmplat imediat. Dar el însuși a mai rămas
cu 2 din cei mai mari conducători secundari, cu
noi în sală. El a mers să se așeze la o mică
masă laterală și a lăsat să li se dea niște pâine
și vin. Și acum el i-a spus lui Ebal (căpitanul):
"Tu și acel Om atotputernic ne puteți permite cu
siguranță acest lucru nouă în schimbul
remitenței complete. Dacă mi-ai fi spus ceva
despre puterea acestui Om foarte excepțional,
atunci eu cu siguranță aș fi făcut cereri mult
mai umane pentru tine. Dar cine ar fi putut
vreodată suspecta că printre acești oameni care
sunt prietenii tăi vechi în conformitate cu tine,
există un magician atotputernic, care este egal
cu zeii?
[7] Ceea ce se aplică la noi romanii este că
atunci când se întâmplă ceva în mijlocul unei
lupte aprige ca un semn de la zei, atunci bătălia
este complet terminată.
[8] Eu am avut o mare teamă în aerul sălii tale,
prin care eu am devenit complet slab, și de
aceea eu vreau să mă întăresc din nou aici. Și în
~ 63 ~
al doilea rând, în dezavantajul nimănui, în bună
și completă seriozitate, eu aș dori să-L cunosc
pe Omul minunat mai bine. Eu cred că El mă va
găsi vrednic de aceasta, deoarece eu nu voi mai
sta în calea Lui ca o amenințare. Astfel, adu vin
bun și o niște pâine și sare pentru mine și, de
asemenea, celor 2 slujitori ai mei."
[9] Ebal a aranjat acest lucru imediat, iar cei 3
au fost îngrijiți excelent, și ei au mâncat și au
băut. După ce ei și-au revenit într-un fel de la
vin din frica și teama de Mine, ei au vorbit mai
tare și mai cu îndrăzneală, și căpitanul a vrut
deja de mai multe ori să se ridice de pe scaun și
să vină la Mine să încep o conversație cu Mine,
dar cei 2 slujitori ai lui l-au descurajat, pentru că
potrivit lor nu le-a fost recomandat a începe o
conversație cu magicieni mari înainte ca ei
înșiși să fi vrut. Deci, căpitanul a rămas liniștit și
comandat ceva mai mult vin.

Capitolul 9 Învierea trupului


[1] Din moment ce era aproape sfârșitul zilei și
noi am petrecut ceva timp cu tot felul de
discuții utile la masă, ucenicii M-au întrebat
dacă nu ar fi o idee bună de a merge afară
pentru o vreme.

~ 64 ~
[2] Eu am spus: "Cea mai dificilă parte a lucrării
încă ne așteaptă, iar acest lucru este mai
important decât mediul înconjurător de afară
care nu este foarte atractiv aici, în
Ghenezaret. Dar dacă vreunul dintre voi vrea să
meargă afară, el este liber să facă acest lucru,
dar Eu voi rămâne aici."
[3] Când Eu M-am exprimat în acest
fel, ucenicii au spus: "Doamne, unde stai Tu,
noi stăm, de asemenea. Pentru că numai cu
tine, este întotdeauna bine. Fără tine este
judecată, ruină și moarte dură peste tot."
[4] Am spus: "Atunci, stați unde Împărăția lui
Dumnezeu și viața sa spirituală eternă sunt,
pentru că Eu Însumi sunt Adevărul, Împărăția lui
Dumnezeu, Revelația și Viața veșnică. Oricine
crede în Mine va primi viața veșnică atunci când
Eu îl voi trezi în ziua cea de pe urmă. Eu voi
rămâne, de asemenea, în cel care va rămâne în
Mine în credință și în dragoste, și în cine stau Eu
are deja viața veșnică în el și niciodată nu va
vedea, simți nici gusta moartea. Deci, stați aici
cu mine, și prin dragostea voastră, în Mine. "
[5] Acum, Ebal M-a întrebat: "Doamne și
Învățătorule, majoritatea iudeilor cred, de
asemenea, într-o înviere a trupului în valea lui
Iosafat. Dar mie mi se pare aceasta oarecum
~ 65 ~
ciudat. Pentru că în primul rând, doar o mică
parte din aceștia sunt îngropați în Valea lui
Iosafat, și în al doilea rând ce se va întâmpla în
acea zi misterioasă de pe urmă, cu trupurile
oamenilor care nu au auzit niciodată despre
Valea lui Iosafat și, astfel, au murit în alte locuri,
foarte îndepărtate, care au fost parțial arse și
care au fost parțial poate la fel ca și noi, iudeii
îngropat direct în pământ? Și, în sfârșit, în al
treilea rând, ce se va întâmpla în ziua cea de pe
urmă cu cei care au fost înghițiți de mare și alte
ape și care au fost devorate de animale
sălbatice? Când, în conformitate cu măsurarea
timpul nostru, va veni acea zi cea de pe urmă,
pe care fariseii ne-o descriu ca fiind oribilă?
[6] Doamne și Învățătorule, Tu poți vedea că
aceste lucruri nu pot fi acceptate nici chiar și de
cea mai comună rațiune umană. Doar cele mai
întunecate superstiții, care niciodată nu
gândesc sau caută nimic, la fel ca cele mai
comuni și cei mai inferiori iudei, precum și
neamurile ca atare, pot accepta astfel de
nonsensuri. Cu toate acestea, ele sunt
dăunătoare pentru o ființă umană cu
raționament și ele îndepărtează credința pe
care o are într-o revelație pură dumnezeiască,
în nemurirea sufletului după moartea trupului,
~ 66 ~
și, de asemenea, în credința în învierea viitoare
a trupului în acea zi specială de pe urmă. Ce ar
trebui să gândim noi despre aceasta acum?"
[7] Eu am spus: "Desigur, nu cum fariseii vă
învață. Deoarece corpul, care servește sufletul
ca un instrument de acțiune extern, nu va fi
înviat în valea lui Iosafat, nici oriunde altundeva
pe acest Pământ într-o anumită zi de pe urmă
pentru a fi unit din nou cu sufletul său în forma
în care acesta a servit sufletului aici pentru o
perioadă scurtă de timp.
[8] În adevăr, învierea trupului constă în
următoarele: în "carne" trebuie să se înțeleagă
lucrările pe care sufletul le-a realizat cu trupul
său.
[9] Valea lui Iosafat înseamnă starea de odihnă
interioară a sufletului, dacă acțiunile sale au
fost întotdeauna justificate. Acea odihnă, care
nu este deranjată de nici o iubire lumească sau
poftă și pasiune care vine cu ea, și care poate fi
comparată cu o suprafață de apă complet
liniștită, în care poți vedea în mod clar reflexia
regiunilor foarte îndepărtate și apropiate, este
atunci deja primul început al adevăratei zi de pe
urmă a sufletului, a învierii lui de către Spiritul
Meu din el și, în același timp, de asemenea,
învierea lui la viața veșnică.
~ 67 ~
[10] În această stare, sufletul poate vedea
atunci deja roadele bune ale lucrărilor sale și se
bucură în acestea din ce în ce mai mult. Și acea
vedere este adevărata înviere a trupului.
[11] Pentru că este scris: un corp muritor și
perisabil este semănat în pământ, și acesta va
învia din nou ca nemuritor și nepieritor. Dacă
asociați acest lucru cu corpul vostru material
voi, desigur, intrați complet în mare confuzie,
dar dacă ați asocia acest lucru cu faptele bune
ale sufletului, care sunt adevăratul său trup,
atunci prin aceasta voi veți ajunge la
adevăr. Pentru că iată, orice lucru bun pe care
un suflet l-a realizat cu trupul său semenului
său pe acest Pământ va trece și va muri deja
după facere, la fel ca orice alt lucru de pe acest
Pământ, pentru că atunci când ai săturat o
persoană înfometată, ai stins setea unei
persoane însetate, ai îmbrăcat o persoană goală
și ai eliberat un prizonier, atunci acest act nobil
nu durează, dar durează doar pentru scurtul
timp al acțiunii în sine. După aceea, acesta va fi
de multe ori uitat de voi, la fel ca și de cel
căruia i-ați făcut acest act. Și, prin urmare, este
îngropat, și este semănat în împărăția
pământească a uitării ca ceva muritor și
perisabil. Dar, în adevărata zi cea de pe urmă a
~ 68 ~
sufletului, așa cum v-am arătat, actul va fi
veșnic înviat prin Spiritul Meu în suflet. Cu toate
acestea nu în forma actului pământesc perisabil
ci sub forma fructului de durată veșnică.
[12] Și cum va arăta acesta? Ei bine, dincolo
acesta va deveni ca un veșnic și cel mai frumos
mediu de locuit al sufletului, prevăzut cu cele
mai bune și mai bogate din toate, și unde în
fericire extremă el se va ridica de la o
completare la alta.
[13] Deci, așa cum aceasta este situația
lucrărilor unui suflet aici, ele mai târziu îi vor
servi lui ca un mediu de locuit în lumea de
dincolo. Și iată, aceasta este adevărata înviere
a trupului. Credeți acest lucru și păstrați-l,
pentru acesta este modul în care aceasta este,
și absolut nu altfel."
[14] Ebal a spus: "Da, aceasta sună destul de
diferit de ceea ce fariseii orbi au trăncănit
înaintea poporului. De asemenea, părerea
rațiunii unui om este complet de acord cu acest
lucru, și o lumină nouă, mare este răsare pentru
aceasta. Astfel, din trup, care a servit sufletul
aici, nici de dimensiunea unei particule de soare
nu va fi unit cu sufletul și înviat în lumea de
dincolo la viața veșnică?"

~ 69 ~
[15] Eu am spus: "Nu ca un element al
sufletului care trăiește veșnic prin Spiritul Meu,
pentru că interior el va deveni spirit pur
însuși. Dar în ceea ce privește profilul formei
sale exterioare și, în special hainele, particulele
sufletului-eteric ale trupului său pământesc vor
fi din nou unite cu el în puritate spirituală. Dar
din corpul organic grosier, nici măcar
dimensiunea unui atom, deoarece destinația
acelui trup este la fel ca cea a întregii materii a
Pământului, așa cum aceasta este, de
asemenea, dizolvată în tot mai bune spirite ale
naturii, și așa cum a fost, de asemenea, aranjat
inițial cu spiritele naturii mult mai puțin pure,
acestea erau la un nivel foarte scăzut de
judecată.
[16] Spiritele naturii care părăsesc deja materia
grosieră pot în timp să devină, de asemenea,
sufletele oamenilor. Dar, odată ce sufletul
vostru va fi în acea valea a lui Iosafat, veți
înțelege mai mult din aceasta. Prin urmare, să
nu mai spunem nimic despre aceasta acum.
[17] Deși căpitanul și pe cei doi funcționari au
ascultat cu mare atenție întrebările voastre și
explicațiile pe care Eu le-am dat, ei totuși nu au
înțeles nimic din acestea. Prin urmare, ei în
curând ne vor deranja cu înțelepciunea lor
~ 70 ~
greacă. Deci, noi vom aștepta cu răbdare și
liniște un pic pentru atacul lor asupra noastră."

Capitolul 10 Întrebările filosofice ale


căpitanului
[1] Când Eu i-am spus aceasta lui
Ebal, căpitanul s-a ridicat imediat de pe scaun
și a venit cu o față prietenoasă la Mine. Când el
a fost aproape de Mine, el a spus: "Mare și
puternic Maestru în sfera misterioasă a artei
Tale și în știința prin care Tu ai supus toate
puterile secrete ale naturii, eu am ascultat
conversațiile voastre cu mare atenție și am
ajuns la concluzia că voi toți aparțineți acelui
cult religios iudaic, care conține multe lucruri
bune, dar pe lângă acestea, de asemenea, o
mulțime de lucruri foarte rele din care încet
multe abuzuri ale preoților s-au dezvoltat într-un
grad mult mai rău decât cu noi păgânii, așa
cum suntem noi numiți de către
fundamentaliștii voștri.
[2] Dar indiferent cum, Tu, Învățător foarte
puternic, pari a fi mult mai profund inițiat în
religia Ta decât altfel, de asemenea, foarte
înțeleptul Ebal. Doar că, eu nu înțeleg ce ai vrut
Tu să spui când ai zis că numai Tu ești principala
bază a întregii existențe, a vieții și
~ 71 ~
supraviețuirii. Fiind adevărul și viața
veșnică. Oricine crede în Tine și Te iubește, nu
va vedea, simți sau gusta moartea. Și, de
asemenea, că Tu ești cel care va învia sufletele
pentru viața veșnică în ziua cea de pe urmă, și
multe astfel de lucruri.
[3] Este acesta doar modul Tău înțelept de a
vorbi sau ești Tu acest sau acel misterios "Eu",
care ni se prezintă El Însuși nouă oamenilor ca
principiu de bază al întregii existențe, al vieții și
subzistenței. Eu nu sunt mic în vechea
înțelepciune greacă, și de asemenea, Tu poți
vorbi cu mine din înțelepciunea Ta pe care Eu
acum cu bucurie aș dori să o cunosc mai bine."
[4] Eu am spus: "Atunci vino cu cei 2
subordonați și așează-te la masa aceasta. Apoi,
vom vedea cât de departe poți fi îndrumat."
[5] Atunci căpitanul a chemat subordonații săi
de o dată la masa noastră.
[6] Când ei erau cu noi, Eu am spus căpitanului:
"Spune-mi acum în mod deschis ceea ce vrei să
știi de la Mine. Dar nu vorbi despre ceea ce
tocmai am discutat cu prietenul Ebal, pentru că
rațiunea ta nu poate înțelege aceasta."
[7] Când căpitanul auzit aceasta de la Mine, el
a fost foarte jenat și el nu știa de fapt ar trebui
să Mă întrebe. După ce s-a gândit la aceasta
~ 72 ~
pentru o vreme, el a spus: "Perfect, puternic
Învățător, în ce fel de școală, pe care eu cu
siguranță nu o cunosc, Te-ai format?"
[8] Eu am spus: "În cea mai mare propria-
mi școală. Și aceasta din eternitate, pentru că
înainte de a exista orice existență în spațiul fără
sfârșit, am fost Eu, în ceea ce privește Spiritul
Meu cel mai din interior, și Eu am umplut
infinitul veșnic."
[9] Atunci căpitanul a auzit aceasta, s-a uitat
la mine foarte surprins și a spus: "Este ființa Ta
interioară atunci mult mai mare decât ființa Ta
exterioară? Vorbirea Ta este confuză. Cum
trebuie să înțelegem aceasta? Ce vrei să spui cu
aceasta?"
[10] Eu am spus: "Adevărul deplin, dar din
moment ce în tine nu exista până acum nici un
adevăr, de asemenea, tu nu poți înțelege acest
prim adevăr. Dar ascultă, Eu îți voi dezvălui mai
mult.
[11] Iată, la începutul tuturor începuturilor și al
existenței întregii existențe a fost
Cuvântul. Acest Cuvântul era cu Dumnezeu,
pentru că Dumnezeu Însuși era Cuvântul, și tot
ceea ce este și umple spațiul fără sfârșit, despre
care înțelepții tăi au vorbit, a fost creat prin

~ 73 ~
Cuvânt, și fără acest Cuvânt, nimic nu a fost
creat.
[12] Acum, Cuvântul veșnic a luat trup din Sine
și a venit acum ca o ființă la poporului Său în
această lume umană, și cei care sunt ai Lui nu-L
recunosc. Și tu ești, de asemenea, o ființă
umană și nu recunoști Cuvântul veșnic din Mine
pentru că ești orb de inimă. Nu ai citit profețiile
iudeilor?"
[13] Căpitanul a spus: "Da, eu le-am citit,
precum și multe altele, dar cine le poate
înțelege? Preoții voștri nu le înțeleg, cum pot
eu, ca un roman să le înțeleg? Ei au scris la fel
de neînțeles cum Tu ai vorbit acum despre Tine
Însuți.
[14] Eu pot vedea că nu voi primi o claritate
completă cu tine. Să vorbim mai degrabă, dacă
Ți-ar place, despre alte lucruri. Te rog, spune-mi,
minunat, Învățător suprem puternic, în ce țară
te-ai născut, de fapt, și din care oameni faci
parte în ceea ce privește trupul tău?"
[15] Eu am spus: "Uite, aici lângă mine stă
mama a trupului Meu. Vorbește despre aceasta
cu ea."
[16] Apoi, căpitanul s-a întors spre Maria, iar ea
i-a spus totul, extensiv și foarte precis, de la

~ 74 ~
concepția ei, până la al 12-lea an al Meu, și cât
de miraculos a fost întotdeauna cu Mine.
[17] Aceasta poveste i-a făcut pe cei 3 romani
să se întrebe foarte mult, și nu știau ce să
gândească de fapt despre Mine. Pentru că ei nu
mai credeau deja de o lungă perioadă de timp
în zeii lor, și cu atât mai puțin în Dumnezeul
iudeilor. Ei au trăit complet în conformitate cu
Epicur, și o zeitate era pentru ei o
absurditate. Dar acum ei au descoperit calitățile
divine în Mine, și ei nu știau cum ar putea
combina acest lucru cu cineva care, în opinia
lor, de asemenea, a trăit și a existat temporar
ca o ființă umană.
[18] Prin urmare, căpitanul M-a întrebat: "Mare
Domn și Învățător. Spune-mi dacă Tu vei muri,
de asemenea, în ceea ce privește trupul tău,
sau vei continua să trăiești pentru totdeauna."
[19] Eu i-am spus: "A mai rămas doar o
perioadă scurtă de timp. Apoi Eu așa cum sunt
acum, Mă voi întoarce de unde am venit, iar cei
care sunt ai Mei vor fi cu Mine pentru
totdeauna."
[20] Căpitanul a spus: "Atunci cine sunt cei pe
care Tu îi numești ai Tăi, și unde este locul unde
Tu deja într-un timp scurt Te vei întoarce?"

~ 75 ~
[21] Eu am spus: "Cei care sunt ai Mei sunt cei
care cred în Mine, cei care Mă iubesc și păzesc
poruncile Mele. Locul cu toate acestea, nu este
ca locurile de pe acest pământ, ci este Regatul
lui Dumnezeu, care este acum stabilit de Mine
printre oameni și în inima oamenilor.
[22] Acest Regat al adevăratei vieți, veșnice nu
poate fi atins de-a lungul drumurilor principale
ale acestei lumi, ci numai pe o cale foarte mică,
iar aceasta se numește smerenie, răbdare,
lepădare de sine, cu toate ispitele care vin din
această lume, și dăruirea totală voii unicului,
singurului Dumnezeu adevărat."
[23] Căpitanul a zis: "Unde se poate ști ceea
ce vrea Dumnezeu, și care sunt poruncile Tale
de fapt pe care cei care sunt ai tăi trebuie să le
urmeze?"
[24] Eu am spus: "Voința mea este voia lui
Dumnezeu și poruncile Mele sunt poruncile lui
Dumnezeu. Oricine face voia Mea, și care astfel
va ține poruncile Mele, va merge pe calea cea
bună a Împărăției lui Dumnezeu. Faceți același
lucru. Apoi, de asemenea, veți merge pe drumul
cel bun spre Împărăția lui Dumnezeu."
[25] Atunci căpitanul s-a ridicat de pe scaun, s-a
dus la unul din ucenicii Mei, și l-a întrebat ce
părere are despre Mine.
~ 76 ~
[26] Acela a spus: "Noi toți gândim despre El
ceea ce ți-a spus El Însuși. El este Domnul, și
noi suntem ucenicii Săi. În El locuiește
plinătatea lui Dumnezeu. În afară de El nu este
Dumnezeu."
[27] După aceste cuvinte, căpitanul a lăsat
discipolul și s-a întors la Mine.

Capitolul 11 Obiecțiile căpitanului


împotriva divinității Domnului
[1] Apoi, căpitanul a mers să se așeze pe
scaunul lui din nou și i-a întrebat pe cei 2
subordonați ai lui în limba romană despre opinia
lor despre Mine, aceasta după toate lucrurile pe
care le-au auzit.
[2] Unul dintre ei a spus: "Este dificil pentru
noi, pentru a forma o opinie despre aceasta. Noi
am experimentat puterea extraordinară a
voinței Lui acolo sus, în aer, și nu avem nevoie
de nici o altă dovadă că există o putere divină
în acest Om, altfel cu siguranță nu ar fi putut sa
ne înalțe în aer și să ne mențină acolo fără
mijloace vizibile. Cu toate acestea, noi ne-am
pierdut toată credința noastră într-o ființă divină
atotputernică prea mult, pentru că zeii noștri
par a fi cu totul nesemnificativi pentru organele
de simț și pentru rațiunea fiecărui om cu
~ 77 ~
gândire, iar acum noi întâlnim brusc un
Dumnezeu adevărat, în forma unui om și nu
știm ce să credem acum despre el. Eu cred că
acest lucru nu poate fi înțeles deodată.
[3] Cu toate acestea, noi am auzit deja multe
lucruri în Betleem și, de asemenea, în apropiere
de Ierusalim despre acest om, și ne-am gândit
că El, fie ar putea fi un Dumnezeu Însuși sau
altfel un mare magician rar, cum ar fi aceia care
provin, de exemplu, din școala esenienilor. Dar
ceea ce noi am experimentat aici, acum merge
mult mai departe decât speculațiile noastre
anterioare. Toată magia se termină aici, și în loc
de aceasta, există o putere divină
inconfundabilă și atotputernică.
[4] Împreună cu faptul acesta, există în primul
rând acea povestea de încredere a mamei Sale,
cum a ajuns El corporal în această lume, și
despre viața Lui, și că El nu a trebuit să învețe
ceva într-o școală pentru că a intrat deja în
această lume înzestrat cu cea mai mare
înțelepciune. Și în al doilea rând, ceea ce El a
afirmat despre Sine acum. Și eu nu pot ajuta,
decât să-L iau în considerare în mod serios pe
deplin cum El Însuși s-a prezentat pentru noi,
chiar dacă acesta este pentru noi, romanii într-
un mod de neconceput, și, de asemenea, ceea
~ 78 ~
ce omul, cu care tocmai ai vorbit, a depus
mărturie despre El. Aceasta este opinia mea, și
eu cred că nu mă înșel."
[5] Căpitanul a spus: "Eu nu vreau să spun că
tu greșești în general, dar în fundal încă mai am
câteva obiecții importante. În cazul în care
Omul le poate rezolva pe acestea, atunci eu voi
împărtăși, de asemenea, opinia ta și voi rămâne
cu ea."
[6] Atunci căpitanul s-a întors din nou la mine și
a spus: "Mare Domn și Învățător, eu sunt acum
aproape în punctul de a Te accepta cum aceștia
care sunt ai Tăi Te-au acceptat, dar eu încă mai
am unele obiecții considerabile. Odată ce
acestea sunt rezolvate, atunci, de asemenea,
eu voi fi câștigat.
[7] Aceste obiecții ale mele sunt următoarele:
astfel, în Tine trăiește deplinătatea unicului
singur Dumnezeu adevărat? Dacă așa stau
lucrurile, atunci de ce Tu ai lăsat toți acei
oameni nenumărați să Te aștepte atât de mult?
[8] Tu spui ca doar cei care sunt ai Tăi, care cred
în Tine, Te iubesc și păzesc poruncile Tale vor
primi viața veșnică în Împărăția Ta a lui
Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, și dacă tot
ceea ce există este creat prin puterea
cuvântului tău etern, la fel ca toți oamenii care
~ 79 ~
au trăit din păcate, în orice timp, fără să Te fi
cunoscut – ceea ce nu ar putea fi vina lor -
atunci ce se va întâmpla cu acei oameni care nu
ar fi putut să Te cunoască? Ce se va întâmpla cu
viața veșnică a sufletului lor în Împărăția Ta a lui
Dumnezeu? Pentru că ei nu ar fi putut crede în
Tine, nu Te-ar fi putut iubi, nici nu ar fi putut ține
poruncile Tale, pentru că ei nu au putut să știe
nimic despre Tine.
[9] Iată, acestea sunt obiecțiile mele bine
fondate. Te rog rezolvă acestea pentru mine,
atunci eu, de asemenea, voi crede cu tărie în
Tine, Te voi iubi mai mult de unul dintre cei care
sunt ai Tăi și voi păstra poruncile Tale, pentru că
eu sunt un adevărat roman și nu un grec a cărui
loialitate nu este fermă. Dar eu sunt, de
asemenea, cineva care nu va accepta și crede
atât de ușor ceva care nu este dovedit
incontestabil ca un adevăr tare ca diamantul.
Astfel, rezolvă îndoielile mele."

Capitolul 12 Eforturile continue ale


Domnului pentru oameni
[1] Eu am spus: "Prietene, tu ai adoptat aceasta
și aceea prin citirea filosofilor greci, dar tu nu ai
înțeles niciodată cărțile vechilor egipteni, și ai
citit doar pe scurt ai citit câteva fragmente ale
~ 80 ~
Scripturii iudeilor din Moise. Și, de asemenea,
pe acestea tu nu le-ai înțeles.
[2] Uite, cel din Mine, care acum îți vorbește ție,
a rostit, de asemenea, la fel primei perechi
umane a acestui Pământ și le-a dat același
porunci pe care Eu acum din nou vi le dau vouă,
oamenilor care l-au uitat complet pe singurul
Dumnezeu adevărat și Domn. Cu toate acestea,
oamenii care erau înzestrați cu o voință complet
liberă, se lasă prea ușor orbiți de lume și de
spiritul ei tentant. Ei au fugit de la Dumnezeu și
au făcut tot ce le-a plăcut. Prin aceasta,
sufletele lor au devenit întunecate și inima lor a
devenit întărită.
[3] Eu întotdeauna am trimis mesageri din cer
la oameni să-i învețe pe oamenii orbiți, dar doar
câțiva le-au acordat atenție. Marea masă de
oameni nu a vrut să-i audă sau să știe despre
ei.
[4] Din timp în timp, prin Spiritul Meu, Eu am
trezit bărbați și ucenici, care i-au învățat pe
oameni și care au făcut toate eforturile pentru
a-i aduce înapoi la adevărul vechi. Doar câțiva
au ascultat, și cu atât mai puțin oamenii au
reacționat la acestea. Marea masă a oamenilor
cu toate acestea, i-a persecutat, i-a torturat și
chiar ucis.
~ 81 ~
[5] Eu de asemenea, nu m-am abținut de la a
vizita un popor prea degenerat cu pedepse mari
și mici și judecăți. Cu toate acestea, de
asemenea, acestea au adus doar câțiva pentru
o perioadă scurtă de timp la îmbunătățire, dar
prea curând, din nou, spiritul lumesc rău a venit
în locul meu.
[6] Când în vremea lui Moise, poporul israelian a
primit din nou legile de la Mine pe Sinai în
deșert, sub fulgere, tunete și foc, au ascultat
mai întâi cu frică și cutremur cuvintele Mele
bune, care puteau fi auzite de departe, dar
atunci când predicarea a durat un timp mai
lung, oamenii au devenit parțial obișnuiți cu ea
și nu le mai păsa mult de aceasta. O altă parte
s-a săturat de învățătura Mea continuă și M-a
rugat să descopăr voia Mea numai lui Moise în
loc de a o descoperi întregului popor. Ei vor auzi
și se vor supune acelei voi prin el. Cu toate
acestea, între timp oamenii au vrut să
părăsească Muntele Sinai, pentru că era prea
agitat acolo și au vrut să-și construiască
colibele lor de locuit într-o vale care era departe
de acolo.
[7] După multe rugăciuni, a fost permis
oamenilor. Dar nu a durat mult înainte ca
oamenii să Mă uite pe Mine și marile
~ 82 ~
evenimente de pe Muntele Sinai în întregime,
au turnat un vițel din marea cantitate de aur pe
care au adus-o din Egipt, au dansat în jurul ei și
i-au dat o onoare după voia lui Dumnezeu.
[8] Eu i-am arătat acest lucru lui Moise, l-am
trimis la oamenii care chiar nu se mai gândeau
la mine, și au fost mult pedepsiți în modul în
care Moise a descris aceasta mai târziu.
[9] Apoi, oamenii s-au întors într-adevăr la Mine,
dar au existat întotdeauna mulți care s-au lăsat
tentați de poftele lumești rele să încalce unele
dintre poruncile Mele, și astfel să păcătuiască
împotriva reglementărilor Mele.
[10] Pedepse temporare au trebuit să fie
stabilite de Moise pentru călcarea poruncilor și
reglementărilor Mele pentru a pune ordine
printre oameni.
[11] Când oamenii au fost conduși ulterior din
deșert în Țara Promisă și au luat-o în posesie ca
și din mâna Mea, ei au fost aproape complet
conduși de Mine prin judecători înțelepți care au
fost permanent în contact cu Mine. Și sub
conducerea mea personală au devenit mari și
puternici, și prosperitatea lor a fost mai mare
decât cea a indiferent căror altor oameni din
lume.

~ 83 ~
[12] Apoi au devenit mândri și s-au uitat la
strălucirea altor persoane care au fost dominate
de un rege lumesc într-un mod
tiranic. Strălucirea lumească în van a orbit
oamenii. Ei au vrut strălucirea de asemenea,
pentru că au devenit nemulțumiți de
guvernarea Mea și au vrut un rege lumesc prin
judecătorul Samuel, care a fost umplut cu
Spiritul Meu, și astfel ei au comis cel mai mare
și cel mai insolent dintre toate păcatele.
[13] Deci, oamenii au căzut tot mai mult, cu
toate că Eu nu am întârziat să-i mustru prin
profeții treziți care au fost umpluți cu Spiritul
Meu, pentru binele vieții lor și să facă penitență,
indicând în mod clar consecințele care i-ar
putea aștepta din cauza durității lor. Și acest
lucru este modul în care Eu m-am ocupat de
acești oameni până acum. Și acum m-am venit,
îmbrăcat cu carne.
[14] Dar acum, uită-te la numărul foarte mare
de iudei care Mă urăsc și Mă persecută și
încearcă să prindă și să ucidă acest corp al Meu
în loc de a Mă accepta și a crede în Mine, din
moment ce Eu M-am făcut cunoscut peste tot
ca el care cu siguranță Eu sunt prin minuni
nemaiauzite și semne care sunt dincolo de orice
îndoială.
~ 84 ~
[15] Dar, dacă din partea mea, în orice
moment, oriunde și fără încetare, Eu am avut
grijă de dezvoltarea spirituală a poporului în
modul în care Eu am arătat acum pe scurt,
atunci cum poți tu un roman înzestrat cu multă
inteligență, să Mă întrebi de ce Eu am ajuns
abia acum la voi, câțiva oameni ca să stabilesc
Împărăția lui Dumnezeu, care este Împărăția
vieții veșnice?
[16] Tu poți călători în toate țările pe care le
cunoașteți și în care locuitorii au încă într-un fel
capacitatea de a accepta învățătura Mea, și să
investighezi dacă chiar în acest moment știu
despre prezența Mea aici și despre activitatea
Mea.
[17] În multe țări și regate pe care tu încă nu le
cunoști, cei mai buni oameni au primit viziuni
interioare despre ceea ce se întâmplă aici,
acum. Numai oamenii cu adevărat animalici
care trăiesc foarte sălbatic în colțurile cele mai
ascunse ale Pământului nu pot primi nici un
mesaj despre Mine, pentru că aceștia, de
departe, încă nu sunt capabili să-l înțeleagă, dar
în timp, ei, de asemenea, vor fi luați în îngrijire.
[18] Și așa vezi că întrebarea pe care tu Mi-ai
pus-o a fost complet inutilă. Dacă tu totuși
dorești să Îmi pui întrebări, atunci întreabă
~ 85 ~
lucruri mai bune, care vor fi mai utile pentru
tine decât ceea ce M-ai întrebat acum."

Capitolul 13 Căpitanul cere o explicație cu


privire la natura Pământului
[1] Când căpitanul a auzit ceea ce Eu i-am spus,
el s-a gândit profund, precum și cei 2
subordonați, iar acum a durat ceva timp înainte
ca cineva de la întreaga masă să vorbească cu
vecinul său. Eu însumi am păstrat tăcerea, de
asemenea, dar toți ochii și urechile erau
îndreptate spre Mine.
[2] În cele din urmă o explozie puternică de
vânt a rupt tăcerea, și de o dată căpitanul l-a
întrebat pe Ebal ce a fost aceasta, pentru că el
a avut impresia că a fost un tunet. Tovarășii lui,
de asemenea, credeau că au auzit un tunet.
[3] Ebal a spus: "Aici, la lac, și mai ales în acest
golf astfel de fenomene cu adevărat nu sunt
rare în acest timp, dar această explozie de vânt
care a apărut atât de brusc și care părea a fi un
tunet ar putea însemna ceva mai mult, din
cauza prezenței supreme a Domnului peste
toate lucrurile din cer și de pe pământ. Dar ce
este, El va ști cel mai bine. Eu nu îți pot spune
nimic mai mult despre acest lucru."

~ 86 ~
[4] Când Ebal a spus acest lucru căpitanul, de
o dată el s-a întors din nou la mine și a spus -
acum cu curajul deplin al unui soldat roman:
"Supreme Domn și Învățător, Eu am
concluzionat din cuvintele Tale, că în Tine
trăiește într-adevăr cea mai înalt Spirit singurei
divinități adevărate. Fără voia Ta nimic nu se
poate întâmpla, începe, lucra, exista și pieri în
Cer și pe Pământ. Și dacă se întâmplă ceva,
începe, funcționează și există, cu siguranță Tu
vei ști în Spiritul Tău veșnic din eternitate
motivul și cauza cu privire la modul în care
dorești să se realizeze intențiile tale
înțelepte. De asemenea, această explozie de
vânt cu siguranță nu fi străină sau necunoscută
pentru Tine. Atunci, cum a provenit și în ce
scop?"
[5] Eu am spus: "Da, prietene, o lungă perioadă
de timp va mai trece înainte de a înțelege de
unde vine vântul, cum se naște și în ce scop,
atâta timp cât ideile tale cu privire la forma și
natura Pământului sunt total greșite tu
niciodată nu va fi capabil să înțelegi modul în
care provine vântul, de unde vine, unde se duce
și de ce i-a naștere.
[6] În primul rând tu trebuie să cunoști bine la
solul și suprafața pământului care le
~ 87 ~
poartă. Numai după aceea poți întreba cauza
fenomenelor de pe acest pământ."
[7] Căpitanul a zis: "Doamne și Învățătorule,
cine în afară de Tine ar putea explica adevărata
natură a Pământului pentru mine? Tu cu
siguranță știu ce idei avem despre Pământul
nostru, și eu am discutat, de asemenea, mult cu
cărturarii voștri cu privire la natura Pământului
nostru și nu am primit nici o informație
bună. Dimpotrivă, a fost și mai neclară și
confuză.
[8] De asemenea, cu esenienii - care știu totul și
pot face totul – eu am discutat despre natura
Pământului, a lunii, soarelui și stelelor, dar
explicația pe care am primit-o nu a fost cu un fir
de păr mai bună decât ceea ce eu am avut
deja.
[9] Tu cu siguranță îmi poți da cea mai bună
explicație despre acest Pământ, despre lună, cu
privire la soare și, de asemenea, despre
stele. Eu și cei 2 tovarăși ai mei Te rugăm
aceasta. Pentru că eu am realizat deja de o
lungă perioadă de timp că opinia noastră și
vechile noastre idei, memorate despre Pământ,
precum și stelele de pe cer nu pot fi corecte,
deoarece fenomenele care au legătură cu
acestea nu pot sau cu greu pot fi explicate prin
~ 88 ~
toate tipurile de adăugări superstițioase cu care
oricine în toate lucrurile caută adevărul și se
gândește la el este prost servit. O, Doamne și
Învățătorule, noi Te rugăm pentru aceasta încă
o dată."
[10] La aceasta Eu am spus: "Uite, soarele deja
apune, și nu va fi prea puțin timp pentru a
satisface în întregime dorința voastră."
[11] Căpitanul a spus din nou: "Doamne și
Învățătorule, dacă această problemă nu este
neplăcută pentru Tine, noi vrem să Te ascultăm
toată noaptea cu cea mai mare atenție și
liniște."
[12] Eu am spus: "Ei bine, în regulă,
atunci. Doar priviți la acest tânăr aparent de
aici. El este unul dintre robii Mei reali deja de
mult timp. Lăsați-l pe el să vă îndeplinească
dorința voastră. În ceea ce face și spune voi veți
recunoaște puterea Mea în el."
[13] Apoi Eu i-am dat un semn lui Raphael, și
el repede s-a ridicat, a mers la cei 3 și a spus:
"Nu este necesar să explic toate astea din nou,
pentru toți cei care stau aici, la masă, deoarece
acestea sunt deja complet inițiați în tot, dar
pentru voi, vreau să fac după voia lui
Dumnezeu. Să mergem afară, în aerul liber,
astfel încât să putem termina mai devreme."
~ 89 ~
[14] La aceasta, căpitanul nostru și cei doi
subordonați s-au ridicat de la masă, și cu o
curiozitate arzătoare s-au dus cu Raphael afară.

Capitolul 14 Raphael ca un profesor în


astronomie
[1] Rafael i-a dus afară la lac, la un spațiu mare
deschis, care era folosit de romani ca teren de
pregătire militară în care nimeni nu era acolo pe
timp de noapte.
[2] Ajuns în mijlocul acestui spațiu, Rafael a
spus celor 3: "Există întotdeauna două moduri
de a ajunge la o înțelegere mare și important:
prima este un drum lung, plictisitor și greu prin
intermediul explicațiilor ample și discuțiilor care
vor aproape niciodată nu pot ajunge la un
sfârșit. Al doilea mod, scurt și eficient este prin
intermediul unor exemple. Și aceasta eu vreau
și pot să aplic pentru voi acum."
[3] Căpitanul a spus: "Nu va fi ușor să ne dai
exemple extraordinare despre ceea ce noi încă
nu avem nici o idee."
[4] Raphael a spus: "Lăsați-mă pe mine să mă
ocup de aceasta pentru că eu am puterea
pentru aceasta, dată de Domnul. Deci, fiți foarte
atenți la ceea ce veți vedea acum. Eu mai întâi
vă voi arăta întregul Pământ, adică suprafața
~ 90 ~
sa, exact așa cum este acum, și o voi pune
suficient de mare în fața ochilor voștri, astfel
încât acesta va fi ușor de văzut pentru voi."
[5] Când Raphael a spus aceasta, un mic glob
Pământesc, cu un diametru a 2 oameni și
jumătate, plutea în fața ochilor romanilor
extrem de uimiți. Era atât de bine iluminat de
propria sa lumină că, în ciuda amurgului
avansat totul de la suprafață era foarte bine
distins, și locuri cunoscute, de asemenea,
puteau fi imediat văzute și recunoscute pentru
ceea ce erau.
[6] De asemenea, globul Pământesc se rotea în
jurul axei sale, dar mult mai rapid în comparație
cu Pământul real, cu scopul de a-l vedea mai
repede. Toate continentele, un număr mare de
insule, toate mările, precum și toate lacurile, și
fluviile și râurile și munții și văile putea fi văzute
realist. Și ceea ce cei 3 știau, de asemenea, au
recunoscut pentru ceea ce erau.
[7] Când romanii au privit foarte atent acest
glob pământesc pentru aproape o oră, prin care
Rafael le-a explicat în mod clar totul cu câteva
cuvinte, oferindu-le o idee corectă a
Pământului, cei 3 au spus: "O, cât de orbi sunt
încă oamenii, și ce fel de idei ridicol de nebune
au despre Pământul care-i poartă și îi hrănește."
~ 91 ~
[8] Atunci, Rafael a zis: "Uite, așa cum prin
acest exemplu voi ați primit dreapta cunoaștere
despre tot Pământul, mai repede decât atunci
când un geolog v-ar fi explicat cu mai multe
cuvinte, indiferent de cât de clar, așa voi face,
de asemenea, clar pentru voi relația dintre
Pământ, Lună, Soare și alte planete. Vom pune
acum globul Pământesc mai departe de noi în
aer, și Luna, ca însoțitoare a acestuia va fi
reprezentată în fața ochilor voștri aici, la o
distanță proporțională."
[9] Atunci când Rafael a spus aceasta, luna – s-a
reprezentat proporțional ca o minge mică - a
fost adusă în existență în fața ochilor uimiți ai
romanilor, foarte clar și ușor de recunoscut.
[10] În primul rând, partea care este
întotdeauna întoarsă spre Pământ a fost atent
privită, de sus în jos, și, de asemenea, explicată
atunci când era necesar, și numai după aceea,
partea din spate, unde, de asemenea, o
explicație corectă nu a lipsit.
[11] Apoi, căpitanul a spus: "Aceasta este o
lume tristă, comparativ cu Pământul
nostru. Oamenii, care trăiesc numai pe această
parte, așa cum ai explicat, nu pot ajunge la o
mare înțelepciune pentru că pe o astfel de lume
mică, extrem de săracă, percepția lor asupra
~ 92 ~
lucrurilor pe care le-a creat Dumnezeu este
foarte limitată. Și pentru că de ordinea zilei și
de nopții lor, care este complet deosebită și
diferită în comparație cu cea a Pământului, ei
nu au, de asemenea, aproape nici un timp
pentru a vedea cu atenție, studia, compara și
trage concluziile necesare pentru chiar și
lucrurile mici pe acea lume mică. Cred că
aceștia sunt în mare parte similari cu
maimuțele noastre?"
[12] Raphael a spus: "Atunci tu greșești foarte
mult, chiar dacă pare a fi așa, în funcție de
rațiunea ta. Nu aș vrea să te asociezi cu un
locuitor al lunii, pentru că atunci înțelepciunea
ta interioara va cădea cu siguranță brusc.
[13] Cu toate că voi oamenii de pe acest
pământ aveți o multă experiență exterioară, și,
astfel, de asemenea, multe cunoștințe
exterioare, dar vouă vă lipsește cunoașterea
interioară a vieții, și aceasta este nespus de
mult mai importantă decât toată strigarea
exterior în piață în van zadarnică.
[14] Pe de altă parte, oamenii lunii sunt
puternici în viața introspectivă în care ei, de
asemenea, vă cunosc foarte bine pe voi,
locuitorii acestui pământ. Dar ei doar foarte rar
au vreo plăcere în voi, pentru că prin
~ 93 ~
mentalitatea voastră exterioară voi vă retrageți
prea departe de adevărul interior al vieții. Ei
spun despre voi că sunteți suflete
moarte. Acum, dacă acest lucru este cazul cu
locuitorii Lunii, cu siguranță ei sunt la un nivel
mai mare de viață decât maimuțele voastre
pământești."
[15] Căpitanul a spus: "Dacă acesta este cazul
cu locuitorii Lunii, atunci eu, desigur, îmi voi
retrage imediat părerea mea, și prin tine eu îi
rog de multe ori să mă ierte."
[16] Raphael a spus: "Nu contează, și să ne
întoarcem la subiectul nostru. După Pământ, noi
am ajuns să cunoaștem Luna. Dar acum, ce
este cu aceste două corpuri cerești în raport cu
soarele? Înainte de a vă lăsa să înțelegeți
complet acest lucru, eu pe am scurt trebuie să
vă familiarizez cu planetele pe care voi le
cunoașteți cel puțin cu numele lor.
[17] Deși există câteva planete, care, de
asemenea, aparțin acestui soare care dă lumină
și căldură pe Pământ, și care primesc lumină și
căldură de la el, la fel ca Pământul, mă voi
limita doar la planetele pe care voi le cunoașteți
după numele lor, și vi le voi prezenta în
adevărata lor formă, una câte una în fața

~ 94 ~
ochilor voștri. Deci, acolo este Mercur, planeta
care este cea mai aproape de soare."
[18] Cei 3 romani au văzut această planetă, de
o dată și au admirat multele lucruri care au fost
similare cu Pământul nostru, și Raphael a dat
explicații detaliate.
[19] Când cei 3 au fost gata în curând cu
Mercur, Venus era următorul, și apoi Marte, la
care cei 3 s-au uitat puțin la început, cu ceva
neliniște, dar când au văzut că era doar o
planetă care era destul de asemănătoare cu
Pământul în loc de zeul lor al războiului, ei, de
asemenea, s-au obișnuit repede cu
aceasta. După Marte a venit în mărime
proporțională marele Jupiter, cu cele 4 luni,
despre care romanii au fost foarte
uimiți. Raphael le-a explicat pe scurt ceea ce
era cel mai important pentru care ei au apreciat
înalta sa putere și înțelepciune. Apoi, el a lăsat
să apară Saturn, despre care romanii au fost
chiar mai uimiți în comparație cu toate celelalte
planete dinainte. Și lui Raphael i-a luat mai mult
timp pentru a explica această planetă
excepțional decât cu oricare dintre
fostele planete, cu excepția Pământului nostru.

~ 95 ~
Capitolul 15 Raphael explică relația dintre
planete și soare (22/97)
[1] Când Raphael a arătat toate planetele care
au fost menționate de romani în maniera
descrisă, el le-a spus mai departe: "Nu este
suficient să știi că condițiile acestor stele sunt
destul de diferite de ceea ce voi ați crezut cu
totul eronat. De asemenea, voi ar trebui să
înțelegeți foarte clar relația dintre toate
planetele, pe care le-ați văzut acum cu
soarele. Deci, fiți atenți acum.
[2] Voi pune soarele foarte mic în fața ochilor
voștri. În primul rând puteți vedea aici o minge
destul de mare, cu un diametru de înălțimea
unui om înconjurat de o puternică strălucire,
albă. Această minge care reprezintă soarele nu
poate fi înconjurată de puterea deplină a luminii
soarelui, altfel nu ați fi capabili să vă uitați la ea
mai îndeaproape. Deci, să fie suficient pentru
voi să știi că această minge reprezintă soarele.
[3] Iată, strălucirea, care înconjoară mingea,
este atmosfera proprie a acestui corp ceresc
care îl înconjoară complet. Adevăratul soare,
care, în toate elementele sale este de
aproximativ 1.000 de ori 1.000 de ori mai mare
decât acest Pământ, are o strălucire care este
mult mai puternică. Dar fiți atenți acum, voi
~ 96 ~
deschide această strălucire înconjurătoare
pentru câteva momente, așa că veți fi capabili
să vedeți cum rată realul glob solar solid, și de
asemenea, că a fost creat de Dumnezeu pentru
încă o mulțime de alte motive decât doar
pentru a ilumina și pentru a încălzi celelalte
corpuri cerești."
[4] Apoi cei 3 au mers mai aproape de minge -
la locul unde a fost descoperit, și l-au privit cu
mare atenție. Raphael a dat explicații detaliate
și ușor de înțeles.
[5] Când cei 3 au primit, și, de asemenea,
înțeles, o foarte corectă privire de ansamblu a
Soarelui în cu greu un sfert de oră, despre
aranjamentul său, mediul său de viață și
activitatea sa, influența și relația în ceea ce
privește celelalte planete din care aceștia
puteau recunoaște aranjamentul corespunzător
în anumite benzi, Raphael a spus: "Fiți foarte
atenți acum, pentru că acum va veni pentru voi
romani principalul lucru real. După ce veți
înțelege aceasta, de asemenea, voi veți fi
eliberați de convingerea greșită prin care
credeți că Pământul este centrul, și că totul -
soarele, luna și toate stelele – se mișcă în jurul
Pământului și trebuie să călătorească în fiecare

~ 97 ~
zi prin marea voastră, care, potrivit cu voi
ajunge de la un capăt al cerului la altul.
[6] Acolo este minge noastră solară, și iată, eu
la început voi alinia într-o linie dreaptă față de
mingea solară, și la distanță în proporție
dreaptă, toate planetele pe care le cunoașteți."
[7] Apoi, romanii l-au văzut întâi pe Mercur,
după care pe Venus, apoi Pământul, și unul
după altul celelalte planete, tot în proporție
dreaptă și la distanță potrivită, și ei au trebuit
să meargă, desigur, ceva distanță de-a lungul
țărmului plat al lacului înainte de a veni la
Saturn. În plus, ei au descoperit într-o distanță
mai mare 2 puncte luminoase care arătau ca
niște planete, și l-au întrebat Raphael ce erau.
[8] Raphael a spus: "V-am spus de la început
că, în afară de acele planete pe care le
cunoașteți pe nume, există încă altele
câteva. Dar acestea nu sunt de nici un interes
pentru voi acum. Mai târziu ele, de asemenea,
vor fi descoperite de către unii oameni înțelepți
și vor fi descrise în detaliu.
[9] între Marte și Jupiter voi, de asemenea,
puteți vedea un număr mare de puncte
luminoase care arată ca planete. De asemenea,
acestea nu sunt de nici un interes pentru voi
acum. În timp, de asemenea, acestea vor fi
~ 98 ~
descoperite de către acei oameni înțelepți și vor
fi descrise în detaliu. Dacă mai târziu doriți să
știți mai multe despre acestea, atunci vorbiți cu
ucenicii Domnului despre ele, pentru că ei sunt
inițiate în toate secretele vizibile ale cerul
înstelat. De asemenea, în Kis cu marele vameș
Kisjona, care este prezent aici, acum, voi veți
găsi cu ușurință un grec cu numele Philopold,
care este, de asemenea, aici, acum, si pe lângă
aceasta, de asemenea, câțiva extrem de înalți
romani chiar în Roma, care sunt inițiați în toate
aceste lucruri. Puteți învăța multe lucruri de la
ei.
[10] Dar vom lăsa acest lucru să se odihnească
acum și să ne întoarcem la globul nostru solar,
așa că încă să vă pot arăta mișcările diferitelor
planete în jurul Soarelui."
[11] Acum cei 3 a revenit cu Rafael la globul
solar.
[12] Rafael l-a pus sus pe cer, astfel încât toate
planetele să se poată învârti cerc în jurul
lui. Acesta era încă vizibil în mijlocul tuturor
planetelor, și planetele se învârteau în jurul lui,
în proporții corespunzătoare, dar într-un timp
scurt. Raphael a împărțit timpul de o oră atât de
bine încât, de exemplu, Saturn a avut nevoie
doar de o oră pentru circuitul complet, și toate
~ 99 ~
planetele apropiate s-au mișcat proporțional,
spații de timp mai scurte matematic exacte,
precum și sateliții în jurul planetelor mai mari
de care aparțineau. Acest lucru a fost un
spectacol extrem de uimitor pentru romani - și
aceasta cu atât mai mult pentru că Raphael le-a
explicat toate aceste mișcări precis și foarte pe
înțeles.
[13] Atunci când Saturn s-a întors din nou la
punctul de unde a început să se
miște, Raphael a lăsat totul să dispară din nou
și a spus: "Acum nu mai avem nevoie de
exemple, din moment ce acestea și-au
îndeplinit serviciul lor bun pentru voi. Dacă voi
înțelegeți și realizați, de asemenea, această
problemă din baza sa adevărată că aceasta
este singura modalitate în care poate fi si nu
altfel, atunci noi ne vom întoarce la casa
dreptului Ebal."
[14] Romanii s-au mulțumit cu atât si au intrat
acum foarte fericiți cu Rafael în casa lui Ebal,
unde ne-au întâlnit cu toții la masa unde am
împărtășit cu bucurie masa de seară.
[15] Primul lucru pe care l-au făcut a fost să-Mi
mulțumească pentru tot ceea ce au învățat într-
un timp scurt, prin acel tânăr minunat.

~ 100 ~
[16] Eu le-am zis: "Acum, veniți și stați cu noi,
să mâncați și să beți și să vă întăriți. Numai
după aceea vom vorbi unul cu celălalt din nou."
[17] Imediat, aceasta este ceea cei 3, de
asemenea, au făcut, și ei s-au întărit cu pește,
pâine și vin.

Capitolul 16 Condițiile pentru a primi


înțelepciune
[1] După ce noi toți ne-am consolidat fizic,
căpitanul a întrebat de Kisjona și Philopold.
[2] Eu am zis: "Uite oamenii de aici, din dreapta
mea. Primul dintre ei este Kisjona iar al doilea
este Philopold. Vei avea de multe ori ocazia de a
vorbi cu ei. Dar Eu știu despre toate lucrurile
despre care tu ai dori să vorbești cu Philopold,
pentru care însă nu este o dreaptă oportunitate
și timp acum. Deci, mai degrabă întârzie
intenția ta până la o altă dată. Tu ai văzut și
învățat multe astăzi pentru a elimina vechile
superstiții păgâne. Reflectă la acestea, astfel
încât să rămână în memoria ta și în inima ta, și
tu să nu le pierzi din nou, atunci când în curând
te vei întoarce din nou la lucrurile și activitățile
lumești.
[3] Ceea ce tu și însoțitorii tăi ați ajuns să
cunoașteți acum, oamenii din cele mai vechi
~ 101 ~
timpuri știau, de asemenea, dar atunci când
urmașii lor au petrecut tot mai mult și mai mult
timp cu lucrurile din această lume și au devenit
mândri și tânjeau după putere ei au uitat
curând vechea înțelepciune, nu au mai acordat
atenție acesteia și au gândit că nu mai era
necesar să mai știe astfel de lucruri pentru a-și
susține viața. Potrivit acestora era suficient
atunci când anumiți înțelepți știau despre
acestea. Oamenilor pe de altă parte, trebuia să
le pese doar de turmele și câmpurile lor, de
grădini, pășuni și prada de vânătoare și nu de
lucrurile cerului. Uite, din cauza aceasta,
oamenii și liderii lor au devenit muți si orbi, nu
numai în aceste lucruri, dar, de asemenea, în
alte lucruri, și în cele din urmă au căzut în
superstiția întunecată complet - așa cum este în
continuare cazul acum – și ei s-au retras înapoi
de la adevăr și au fugit de lumină.
[4] În plus față de toată înțelepciunea, omul
poate să aibă grijă de ceea ce are nevoie pentru
corpul lui, dar toată lumea ar trebui să aibă grijă
mai ales de ceea ce privește sufletul și spiritul
vieții din suflet și să fie preocupat de
aceasta. Pentru că nimeni nu a fost pus în
această lume de dragul mâncării, băuturii sau
pentru a încerca să fie important, ci pentru
~ 102 ~
viață în conformitate cu ordinea pe care
Dumnezeu i-a revelat-o cu credincioșie, și
aceasta doar pentru scopul pe care Dumnezeu
l-a pus înaintea omului.
[5] Acum, că voi ați primit aici adevărul de mult
timp pierdut cu privire la lucrurile de Cer,
digerați in sufletul vostru ceea ce ați primit. O
dată ce v-ați întărit voi înșivă în acesta puteți să
căutați după altceva mai departe cu Philopold."
[6] Căpitanul a spus: "Da, Doamne și
Învățătorule, Tu ai dreptate în toate
lucrurile. Acum îmi dau eu seama cât de multe
și de mari lucruri am primit eu prin mila Ta de la
acest om minunat tânăr în ceea ce privește
cerul vizibil. După ce eu voi fi comandat toate
acestea în mine și, de asemenea, voi face
desene de acestea – ceea ce pot face bine –
pentru a-i învăța pe alții, eu voi căuta după alte
lucruri mai departe."
[7] Eu am spus: "Tu ai dreptate, în acest sens,
dar cel mai bun lucru este, în principal de a
căuta Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea ei în
tine trăind și acționând în conformitate cu
învățătura Mea. Cel care găsit-o pe aceasta în el
însuși, cu adevărat, va primi, de asemenea,
restul ca un cadou suplimentar gratuit,
deoarece spiritul omului este de la Dumnezeu,
~ 103 ~
iar atunci când acest lucru v-a deveni stăpân în
om, acesta învață sufletul într-o oră mult mai
mult decât ceea ce se poate învăța chiar de la
profesorii cei mai înțelepți de pe Pământ în
1.000 ani.
[8] Raphael al Meu, care este un spirit complet
pur – ceea ce tu poți să crezi de la Mine și să-ți
amintești – v-a arătat vouă 3 în cât de scurt
timp, el vă poate învăța lucruri pe care oamenii
cu toată inteligența lor și cu tot zelul lor și
căutarea, investigarea și gândirea nu le pot ști
în mai mult de 1.000 de ani, în acest tip de
puritate și adevăr. În acest mod, un suflet poate
învăța de la un spirit într-o clipă nesfârșit mult
mai mult decât oamenii, între ei, cu rațiunea lor
naturală. Amintiți-vă acest lucru bine și
acționați în consecință."
[9] Căpitanul a spus: "Doamne și Învățătorule,
principiile de bază ale învățăturii Tale sunt
cunoscute pentru mine. Și anume în primul rând
acela de a crede în Tine și a recunoaște, de
asemenea, pe unicul, singurul Dumnezeu
adevărat, în Tine. Apoi, de asemenea, de a iubi
pe acel recunoscut Dumnezeu ca pe cea mai
bună și cea mai perfectă Ființa veșnică mai
presus de toate și pe aproapele ca pe sine, și,

~ 104 ~
de asemenea, de a respecta și ține poruncile lui
Moise.
[10] Ei bine, acum, în ceea ce privește poruncile
Tale, acestea ar trebui să fie ușor de ținut, dar
Moise a prescris un număr mare de legi,
precepte și reglementări care sunt în primul
rând greu de ținut minte și de înțeles, și apoi,
de asemenea, greu de respectat și să păstrat.
[11] Este necesar ca toate aceste legi, precepte
și reglementări să fie, de asemenea, păstrate și
respectate cu fidelitate de către fiecare
persoană care dorește să aducă Spiritul Tău în
ea însăși la o conducere completă, și care,
astfel, dorește să primească Împărăția Ta și
dreptatea sa deplină?"
[12] Eu am spus: "Dacă voi recunoașteți în Mine
pe singurul, unicul Dumnezeu adevărat, credeți
în El și-L iubiți în mod activ mai presus de toate
și pe aproapele ca pe voi înșivă, atunci voi ați
îndeplinit prin aceasta, de asemenea, tot ceea
ce Moise și toți profeții au învățat. Pentru că în
ceea ce privește atribuțiile oamenilor în relație
cu Dumnezeu și unii față de alții ei nu au spus
cu multele lor cuvinte nimic altceva decât ceea
ce Eu v-am spus în aceste câteva cuvinte.
[13] Dar, atunci aceasta înseamnă că tu, ca un
căpitan roman nu ar trebui, din propria-ți
~ 105 ~
autoritate, imediat să ceri de la cineva ca Ebal
care nevinovat a greșit față de reglementările
care au venit din zelul tău orb, o așa mare
amendă în aur și argint, pe care - cu excepția
Ierusalimului și a templului - aproape toată
Palestina, Samaria si Galileea nu ar putea-o
aduce împreună. Pentru că în astfel de cerere
nu este nici o scânteie de dragoste față de
aproape sau a dreptății Împărăției lui Dumnezeu
în om, pentru că dintr-o astfel de solicitare nu
apare nici măcar o scânteie de justiția voastră.
Romană, și acea cerere a dat dovadă că tu cu
greu îi cunoști principiile sale de bază.
[14] Dacă vrei să trăiești și să acționezi în
conformitate cu învățătura Mea, în viitor trebuie
să-ți modifici strict reglementările tale tăioase
pe care le-ai făcut din propria-ți autoritate,
pentru că cu astfel de reglementări tu încă ești
foarte departe de iubirea adevărată de aproape,
și, astfel, de Împărăția lui Dumnezeu. Și
cunoștințele pe care tu le ai acum despre
Pământ, Lună, Soare și celelalte planete nu te
vor înălța în sine. Pentru că tot ceea ce se poate
vedea cu ochii fizici în marele spațiu, vizibil are
valoare pentru Împărăția lui Dumnezeu în om
doar atunci când este, de asemenea, văzut din
acest punct de vedere și de iluminare
~ 106 ~
spirituală. În sine, ca materie, nu are nici o
valoare pentru omul întreg, ci are doar o
valoare extrem de pieritoare și tranzitorie
pentru trup. Aceasta, prietene, Eu îți spun, așa
ca să acționezi în consecință."
[15] Căpitanul a spus: "Doamne și
Învățătorule, eu Îți mulțumesc, de asemenea,
pentru acest sfat foarte adevărat și bun, pe
care, cu siguranță, îl voi urma, de asemenea, în
măsura în care acest lucru este posibil pentru
mine. De dragul ordinii eu va trebui să privesc
foarte strict, dar în inima mea va fi diferit. Și eu
cred că acest lucru nu va fi greșit în ochii Tăi,
Doamne și Învățătorule? "
[16] Eu am spus: "O, nu deloc, dar să fi strict
numai în conformitate cu legile reale ale Romei,
care arată multă îngăduință pentru anumite
infracțiuni mici. Un judecător îngăduitor în
această lume va fi de asemenea judecat cu
îngăduință de Mine în cealaltă lume, iar
persoana milostivă va găsi, de asemenea, milă
cu Mine. Pe scurt, cu aceeași măsură cu care
măsurați, de asemenea, vi se va măsura."
[17] Căpitanul a luat aceasta la inimă, și
acum Eu am spus tuturor celor prezenți: "Cu
aceasta, o lucrare grea, de care v-am spus
înainte, în timpul masei de prânz, este bine
~ 107 ~
încheiată, și noi adăugăm 3 ucenici noi. Dar din
moment ce acum este deja destul de târziu in
noapte, noi, din nou, vom da membrelor
noastre odihna necesară."
[18] Apoi Eu m-am ridicat cu câțiva ucenici, și
M-am dus într-o altă cameră de odihnă, și tot
așa a făcut, de asemenea, Maria și Iara. Cu
toate acestea, ceilalți au rămas așezați și au
discutat între ei despre Mine, învățăturile și
faptele Mele.

Capitolul 17 Raphael explica puterea lui


[1] Grupul din care, de asemenea, Ebal al
nostru, Kisjona și Philopold încă aparțineau, a
rămas aproape până dimineața la masă,
împreună cu Raphael, care, de asemenea, a
rămas cu ei. Iacov al Meu cel mai în vârstă era
principalul vorbitor pentru că el Mă cunoștea
bine, încă deja de la naștere Mea, iar el era cel
care a fost cel mai aproape de Mine dintre
toți. Și Raphael din partea sa a explicat ceea ce
părea a fi un mister pentru ceilalți.
[2] Aproape de dimineață, căpitanul l-a
întrebat pe Raphael: "Acum, că noi am auzit
atât de multe lucruri minunat de mari și
splendide din gura ta, poate ai dori să fi atât de
bun să explici un pic pentru noi cei 3 romani
~ 108 ~
despre ce fel de ființă ești de fapt sunt, și ce fel
de substanță a fost cea din care tu ai format
cerul vizibil atât de frumos cu toate acele
nenumărate lucruri care erau pe el."
[3] Raphael a spus: "În primul rând, eu sunt din
toate punctele de o ființă umană ca tine, dar cu
importanta diferență că eu pot schimba acest
corp pe care tu îl poți vedea acum, în ființa mea
pură, spirituală, și că eu am trăit și am fost activ
ca o ființă umană din carne și sânge pe acest
Pământ pentru mai mulți ani în dăruire loială
Domnului Dumnezeu, deja cu aproape 4.000 de
ani în urmă - chiar înainte de potopul lui Noe.
[4] Cu toate acestea, acum eu sunt un cetățean
al cerurilor lui Dumnezeu, și slujitorul și ajutorul
lui pentru totdeauna. Puterea mea este puterea
lui Dumnezeu. De aceea, eu pot face tot ceea
ce Spiritul Sfânt din mine vrea. Acum, dacă știi
aceasta, tu, de asemenea, vei ști din ce
substanță am format eu cerul vizibil înaintea ta.
[5] Nu există nici o altă substanță în întreaga
infinitate decât numai voia lui Dumnezeu. Tot ce
vezi, auzi, simți sau percepi prin unul dintre
organele de simț, sunt gândurile lui Dumnezeu,
și atunci când El voiește, acestea există, de
asemenea, de o dată.

~ 109 ~
[6] Ceea ce Dumnezeu ca Duhul veșnic original
poate face în Sine și prin Sine, Spiritul lui
Dumnezeu din om poate face, de
asemenea. Pentru că Dumnezeu Însuși este în
El Însuși cea mai pură iubire. Astfel, în El
Însuși El este, de asemenea, cel mai pur foc al
Vieții. Astfel, El este, de asemenea, cea mai
pură și mai strălucitoare Lumină, și astfel, în El
Însuși, cea mai mare Înțelepciune, și prin
aceasta, de asemenea, cea mai mare Forță și
Putere activă peste tot.
[7] Perfecta ordine înțeleaptă a acestei celei
mai mari forțe și puteri este legea veșnică
căreia toate lucrurile trebuie să se
conformeze. Această lege de asemenea,
stăpânește peste corpul omului. Cu toate
acestea, sufletului omului îi este dată o voință
liberă, iar legea îi este descoperită lui, astfel ca
el să o accepte și să-și conformeze voința lui
acesteia și să trăiască și să acționeze în
consecință, pentru a deveni în acest mod cu
totul similar cu Dumnezeu, lucru care este
destinul său.
[8] Cu toate acestea, în această lume de
dezvoltare, doar o foarte mică parte din legea
ordinii divine a fost încredințată sufletului
pentru a o respecta. Dacă el este loial în acea
~ 110 ~
mică parte, el, de asemenea, va fi pus peste
lucruri mari, dar nu înainte de a fi ajuns la o așa
mare abilitate în mica parte a legii ordinii - care
i-a fost descoperită lui – încât aceasta a devenit
complet proprie lui ca și înnăscută. Pentru că
altfel el nu poate ajunge în sine la conștiința
interioară a independenței sale libere și, prin
urmare, de asemenea, nu poate discerne toate
lucrurile pe care voința divină le poate face în el
și prin el.
[9] Nu este nevoie să-ți dau nici o dovadă în
plus a ceea ce eu, care sunt, de asemenea, un
om, pot realiza prin deplina putere a voinței
divine. După ce tu vei fi ajuns la o mare
abilitate de a respecta voința divină, pe care tu
ai ajuns să o cunoști pe deplin aici, și, de
asemenea, să îți vei refuza de asemenea toate
poftele lumii care te seduc, atunci, de
asemenea, va fi conștient în tine ce fel de
putere a primit sufletului tău.
[10] Dar numai practica vă va face
stăpân. Dacă omul practică prea puțin, el va
rămâne veșnic un cârpaci și nu poate fi folosit
pentru nimic mare sau excepțional. Sau tu ca
un căpitan roman, care ești foarte bine
experimentat în arta războiului, încredințezi o
poziție importantă cuiva înainte de a te
~ 111 ~
convinge singur că el știe tot ce este necesar
pentru acest post?
[11] Dumnezeu nu are nevoie de a testa omul
în toate modurile și să-l pună să dovedească
pentru a se convinge El însuși dacă el este deja
capabil de o poziție de mare și importantă,
pentru că El știe întotdeauna foarte clar cât de
mult progres a făcut în interiorul său un suflet în
împlinirea vieții lui. Dar lasă sufletul să se
examineze el însuși pentru a ști cât de departe
a progresat în toată lepădarea de sine în ceea
ce privește ademenirile pentru poftele acestei
lumi, cât de departe a devenit în întregime una
cu voința aleasă a Domnului și a respectat-o în
mod activ, dacă el încă este un cârpaci sau
poate deja un stăpân, și apoi Domnul
Dumnezeu nu va ezita să facă puterea voinței
Sale cunoscută în el.
[12] Privește doar la mai mulți dintre ucenicii
Domnului. Dacă ei ar dori să facă ceva din voia
Domnului, care deja a devenit foarte puternică
în ei, unul sau altul ar putea efectua, de
asemenea, ceva care nu ar părea cu siguranță
mai puțin miraculos pentru tine decât ceea ce
eu am realizat pentru tine. Dar dragostea lor
adevărată pentru Dumnezeu și adevărata lor
smerenie înaintea Lui, le spune: "O, ce slabi
~ 112 ~
încă suntem noi ucenicii în comparație cu
Tine". Și, prin urmare, ei încă mai așteaptă până
când Domnul le va spune: ". Mergeți în lume,
învățați toată lumea voința Mea și efectuați
lucrări în numele Meu." Apoi, ei vor face, ori de
câte ori este necesar, de asemenea, aceleași
semne pe care le face acum Domnul Însuși, și
pe care, de asemenea, eu le fac din timp în
timp, prin voia lui Dumnezeu din mine.
[13] Cu toate acestea, puterea voinței divine nu
va fi revărsată în om, cum ar fi, de exemplu,
laptele pentru un copil, ci el ar trebui, cu propria
sa voință, care este complet liberă în om, cum
ar fi să o atragă la sine cu forța.
[14] Că aceasta este așa și nu altfel, este
evident din faptul că Domnul Însuși, pentru care
toate lucrurile sunt posibile, îi învață pe ucenicii
Săi, îi atrage la Sine și le arată ce trebuie să
facă pentru a face voia Lui aceeași cu propria
lor voință, care va fi apoi în posesia lor pentru
totdeauna.
[15] Ceea ce ucenicii, care au fost aleși de către
Domnul Însuși, ar trebui să facă pentru a fi
complet ca El este ceea ce fiecare persoană ar
trebui să facă dacă vrea să primească puterea
voinței divine în sufletul său.

~ 113 ~
[16] Eu v-am arătat foarte clar acum, din care
substanța am format lucrurile din cerul vizibil
pentru voi, dar aveți grijă acum că, în timp voi
toți să deveniți ceea ce sunt eu acum. "Cum" eu
v-am arătat. Și acum voi încă mai puteți să dați
trupurilor voastre ceva odihnă pentru un scurt
timp, pentru că nu va trebui să așteptăm mult
timp înainte de a veni dimineața."
[17] După aceste cuvinte ale lui Raphael, cei 3
romani s-au ridicat, i-a mulțumit lui Raphael
pentru această lecție, și plini cu intenții bune s-
au dus acasă unde au găsit totul în perfectă
ordine. Dar toți 3 s-au odihnit puțin, pentru că în
spiritul rațiunii lor naturale erau încă prea
ocupați, iar ei nu știau cum ar putea combina
profesia lor lumească cu voia Mea, pe care ei au
auzit-o de la mine și, de asemenea, de la
Raphael.
[18] Cu multă vorbă de fiecare parte, de
dimineață a venit pe deplin, și căpitanul trebuia
să le comande soldaților săi pentru acea
zi. Soldații au fost surprinși tăcut de faptul că
acest căpitan, care era de altfel foarte strict, a
dat doar ordine foarte blânde și prietenoase, și
ei au gândit că ceva foarte special trebuie să se
fi întâmplat. Dar, desigur, ei cu înțelepciune nu
au arătat că au observat blândețea căpitanului,
~ 114 ~
pentru că ei preferau, desigur, un serviciu ușor
decât unul greu.

Capitolul 18 Întrebarea căpitanului despre


uciderea animalelor

[1] Când s-a făcut pe deplin de dimineață, dar


încă o scurtă perioadă de timp înainte de apus,
Eu eram deja afară cu câțiva dintre ucenicii Mei,
și, de asemenea, Rafael era cu noi. La scurt
timp după aceasta, de asemenea, toți ceilalți au
urmat. De asemenea, nu a durat mult timp
înainte ca cei 3 romani să fi venit.
[2] Noi eram pe malul lacului și urmăream jocul
de valurilor, iar ucenicii și-au spălat picioarele și
mâinile cu apă curată. Cei 3 romani au vrut să
Mă întrebe câteva lucruri și de aceea ei au stat
aproape de mine și Raphael.
[3] Dar Eu le-am zis: "Ziua are încă 10 ore pline,
și o mulțime de întrebări pot fi puse în acest
timp. Dar acum noi ne vom bucura foarte
liniștiți de dimineață."
[4] Cei 3 au fost mulțumiți de faptul acesta și-au
spălat fața lor cu apa lacului pentru a-și
împrospăta și întării ochii lor, cărora într-un fel
le lipsea somnul de noapte.

~ 115 ~
[5] Așa că noi am rămas complet pașnici
aproape de malul lacului pentru aproximativ 1
oră și am mers apoi la un mic deal, care era
ridicat spre sud, deasupra suprafeței apei. Din
acel deal noi am avut o vedere frumoasă spre
vest, iar spre mal, pe o suprafață destul de
mare, care era prea mult acoperită cu stuf și
bețe de stuf, câteva păsări de apă puteau fi
văzute că își căutau hrana lor în apă și că, de
asemenea, mâncau cu lăcomie.
[6] Acum, căpitanul nu mai putea păstra
tăcerea. El a mers repede la Rafael și a zis:
"Ascultați, cetățean înțelept și puternic al unei
lumi mai bune decât acest Pământ. În general,
eu sunt foarte mulțumit cu aranjamentul de
multe ori frumos al acestui Pământ al nostru,
modul în care este format și cum sunt ordonate
plantele, dar în ceea ce privește animalele, în
ce fel de situații trăiesc și sunt active, între ele,
absolut nu.
[7] S-a avut grijă ca toate plantele și vegetația
să-și ia hrana din sol, din apă, din aer și din
căldura luminii soarelui, și astfel ele vor înflori
excelent. Numai animalele, și pentru o mare
parte, de asemenea, noi, ființele umane trebuie
să prindem animalele, să le ucidem și să le

~ 116 ~
mâncăm carnea lor, în scopul de a hrăni trupul
nostru.
[8] Uite, acest lucru face ca inima și mintea
omului inconfundabil sălbatică. Aceasta este
ceea ce eu am observat în Roma, de prea multe
ori cu luptele teribile cu tauri și alte lupte
sălbatice, cu animale devoratoare în cuști
special construite și amenajate. Pentru că în
Roma și, de asemenea, într-o mulțime de alte
locuri astfel de lupte cu animalele sunt ținute
pentru a stârni dorința de război și spiritul de
luptă curajos și să-l mențină viu, mai ales
pentru soldați și cetățeni.
[9] Și de la cine au învățat oamenii acea purtare
sălbatică a războiului unde nici o urmă de iubire
pentru Dumnezeu și a iubirii pentru aproapele
poate fi găsită?
[10] Aici, privește acolo în apă. Cu ce au greșit
de fapt acești săraci pești că ei de multe ori
sunt prinși afară din apă și mâncați de mii de
păsări de apă lacome? Nu pot toate aceste
tipuri diferite nenumărate de animale din aer,
de pe pământ și din apă să se hrănească la fel
ca animalele de casa domestice cu, de
asemenea, nenumărate tipuri diferite de
plante? Trebuie ca tot felul de animale
mâncătoare de carne, de pradă să-și caute
~ 117 ~
hrana în efectivele de animale blânde și astfel
provocă oamenii la o luptă sălbatică prin
cruzimea lor, care este implantată prin puterea
lui Dumnezeu?
[11] Omul a trebuit să inventeze arme artificiale
pentru a lupta împotriva fiarelor
nimicitoare. Prin care a învățat cum să lupte, să
ucidă și să cucerească, dar prin aceasta a
câștigat ceva pentru a-i face inima și mintea sa
nobilă așa cum Dumnezeu l-a sfătuit?
[12] Acum uite, eu foarte des m-am gândit de
multe ori la acest subiect și nu am fost capabil
să primesc măcar o soluție satisfăcătoare pe
jumătate de la vreo persoană înțeleaptă pentru
acest adevărat mister al Sfinxului. Peste tot s-a
spus: "Înțelepții zeii vor ști mai bine de ce au
permis toate acestea."
[13] Da, aceasta este cu siguranță așa, dar
oamenii au câștigat ceva prin aceasta pentru
inima și mintea lor? Da, pentru vânătoare, luptă
și purtarea războiului ei au câștigat mult, și
apoi, de asemenea, să dea legi să conducă și să
fie de multe ori la fel de cruzi ca o hienă în
justiția lor cu privire la acei oameni care au
păcătuit împotriva legilor lor. Dar pentru restul,
într-adevăr nu multe lucruri bune au apărut din
faptul că au învățat să lupte - în primul rând
~ 118 ~
împotriva animalelor sălbatice și foarte curând
după aceea, de asemenea, între ei.
[14] Tu ești înțelept și puternic prin Spiritul lui
Dumnezeu în din Tine. Învață-mă acum, de
asemenea, în mod corect cu privire la acest
subiect care mi se pare foarte important pentru
mine."

Capitolul 19 Căpitanul întreabă despre


scopul luptei în natură
[1] Raphael a spus: "Voi mi-ați pus o întrebare
foarte importantă, iar eu cu siguranță voi fi, de
asemenea, într-o foarte bună în măsură capabil
să vă răspund, dar voi ați pătruns mult prea
puțin în sfera pur spirituală, și în acest fel voi nu
veți înțelege adevărul complet.
[2] Dar eu vă pot asigura în primul rând că
ucenicii Domnului sunt pe deplin instruiți cu
privire la faptul acesta deja de o lungă perioadă
de timp, și în afară de ei, de asemenea, mulți
alți oameni, iudei și neamuri, și în al doilea
rând, că, de asemenea, voi veți ajunge la o
înțelegere clară despre acest lucru. Vor fi
oportunități astăzi, în care voi, de asemenea, în
acest sens, veți glorifica și lăuda iubirea și
înțelepciunea Domnului.

~ 119 ~
[3] Credeți-mă că Domnul a venit exact pe
acest mic deal, astfel încât la vederea păsărilor
de apă care mănâncă peștii cei mici vechile
voastre obiecții despre dragostea, bunătatea și
înțelepciunea adevăratului Dumnezeu să vă
vină. Voi ați venit cu aceasta, așa cum eu am
știut, de asemenea, de o lungă perioadă de
timp înainte. Și astfel, la momentul potrivit vouă
vi se va da o lumină corectă în această
chestiune.
[4] Prieteni, viața în sine este o luptă. Cine, ca
un om bun și evlavios, poate trece la cea mai
înaltă, liberă viață spirituală dacă în primul rând
nu a luptat foarte serios pentru aceasta? Dar
prin ce altceva ar trebui să lupte omul, decât
pericolele care-l înconjoară din toate părțile? Și
acestea au fost puse și permis pe acest Pământ
de Domnul, astfel încât omul să le recunoască și
să lupte împotriva lor până când le va
depăși. Dar acum, destul despre aceasta, după
masa de dimineață vor fi mai multe despre
acest lucru."
[5] Când Raphael al nostru a spus aceasta, un
mesager a venit să ne spună că masa de
dimineață era gata, la care noi am părăsit micul
nostru deal și am mers la casa de Ebal pentru a
lua parte la masa de dimineață.
~ 120 ~
[6] După masa de dimineață noi ne-am dus
direct afară, dar la un alt deal mai mare, de
unde nu numai că puteam vedea golful
Ghenezaretului, dar puteam vedea, de
asemenea, o mare parte a lacului Galileei. Pe
acel deal romanii aveau un fel de fortăreață, în
scopul de a urmări de acolo fiecare mișcare,
care era considerată neobișnuită pe lac și în
golful nu lipsit de importanță al
Ghenezaretului. Din acest motiv, gărzile romane
erau mereu puse pe acel deal și ele nu
permiteau cu ușurință cuiva să vină acolo, cu
excepția cazului în care căpitanul însuși sau un
alt comandant subordonat ca lider era prezent
într-un grup care a vrut să viziteze acel deal.
[7] Din moment ce căpitanul însuși era cu noi
acum, cu 2 din ofițerii săi subordonați, noi nu
am avut cea mai mică problemă să ne folosim
de acel deal frumos.
[8] Mai multe corturi deschise erau așezate
acolo, prevăzute cu bănci pe care căpitanul le-a
pus în scopul de a se folosi de ele, și el a lăsat,
de asemenea, câteva noi corturi să fie puse
pentru noi.
[9] Atunci când noi am luat loc în corturi, a fost
liniște pentru un timp, și toți s-au uitat la
scenele de la mal și din golf.
~ 121 ~
[10] Dintr-o dată căpitanul a văzut mai mulți
vulturi mari zburând din munții mai mari la
malurile mai joase ale lacului, și a zis: "Avem
din nou niște musafiri nepoftiți din acea
înălțime, în același timp, ca întotdeauna, pentru
a avea o dimineață foarte gustoasă la masa de
la malul lacului.
[11] Cu toate acestea păsările de apă sunt, de
asemenea, animalele de pradă care se hrănesc
ele însele cu pește de tot felul și alte animale
acvatice, dar cu toate acestea par mai blânde
pentru mintea noastră, și răpirea și uciderea
animalelor nevinovate acvatice nu face o astfel
de impresie îngrijorătoare și emoție în inima
noastră ca atunci când un vultur puternic
coboară în jos din cer ca o săgeată la una din
multele păsări de apă, o apucă cu ghearele sale
și o duce apoi pe vreo stâncă, o devorează
acolo și îi mănâncă carnea."
[12] În timp ce căpitanul încă își exprima
reflecțiile sale umane, un vultur s-a aruncat într-
un câmp de stuf pe malul lacului și a luat un
pelican mare, care a fost săturat cu pește, și
aceasta a făcut, desigur, un mare spectacol în
aer, deoarece el a fost luat de ghearele ascuțite
ale vulturului.

~ 122 ~
[13] Nu a durat mult înainte ca ceilalți vulturi
să-i urmeze exemplul primului, ceea ce l-a
făcut pe roman atât de supărat că el a venit la
Mine și a spus: "O, Doamne și Învățătorule, Tu
nu ai văzut sau n-ai vrut să previi ca aceste
păsări lacome de pradă să atace păsările de
apă mai blânde într-o manieră care este
strigătoare la cer pentru fiecare ființă umană,
cu sentimente mai bune? Pot astfel de scene
teribile, care se întâmplă zilnic de multe ori în
lumea de naturală, să contribuie la a face inima
omului mai blândă și să o îndemne la o
dragoste activă de aproape și milă?
[14] Nu, atunci eu voi rămâne cu vechile mele
principii de bază pe care eu le-am auzit acum
câțiva ani din gura unui bătrân grec înțelept din
Alexandria: "Tot pământul este un cuib de hoție
și o vale de lacrimi pentru omul nobil. Pentru că
tot ceea ce el vede și ce se întâmplă cu el este
încărcat cu blestemul etern al zeilor. Nu este
nimic altceva decât o existență continuă, și o
mizerabilă și rapidă ajungere în existență, și o
moarte crudă este întotdeauna rezultatul
existenței. Și trebuie omul, care este chinuit cel
mai mult în existența sa, încă să trăiască o viață
complet bună, nobilă, umană și să onoreze
continuu zeii blestemului? Dar cum poate el
~ 123 ~
face aceasta atunci când el vede doar o crudă
furioasă întreagă natură în jurul lui? Așa că să
lăsăm omul, de asemenea, pentru blestemul
care este aruncat peste el de zei, să devină ca
un leu, un tigru sau un vultur și să se răzbune el
însuși pe semeni săi - indiferent dacă ei sunt
ființe umane sau animale. Lasă-l să încerce să
devină un rege și să se bucure de viața lui, care
este scurtă, oricum, în ciuda zeilor."
[15] Doamne și Învățătorule, eu nu spun acum
că înțeleptul grec și-a exprimat un principiu real
și adevărat pentru bunăstarea oamenilor,
deoarece eu am găsit principiu foarte diferit de
viață cu Tine în conformitate cu care eu de
acum, de asemenea, voi trăi și acționa. Dar
acum spune Tu Însuți, dacă tot omul natural -
mai ales într-o țară în care roiesc tot felul de
animale de pradă - poate ca urmare a
observațiilor sale și experiențelor în cele din
urmă să ajungă la un alt principiu de bază
pentru viața umană de pe acest pământ, chiar
dacă el are de fapt o minte bună, așa cum acest
lucru poate fi de multe bine observat cu copiii
care sunt încă minori.
[16] Să ne uităm la țările în care roiesc tot felul
de animale de pradă, și oameni care trebuie să
le vâneze continuu pentru a preveni să fie
~ 124 ~
devorați de ele. Cum sunt acești oameni? Ei
sunt la fel de sălbatici ca animalele care îi
înconjoară. Ei jefuiesc si ucid, și nu poți găsi nici
o dragoste și chiar mai puțină milă reală între
ei, și nici o dorință sau tendință de la o bună
activitate ordonată, liniștită.
[17] Pe de altă parte, dacă ne uităm la un popor
pe care eu l-am întâlnit o dată în Armenia. În
țara acelor oameni, ai fostului rege înțelept
exterminat foarte zelos ca cât mai multe
animale sălbatice posibil de către mulți vânători
foarte iscusiți. Și, de asemenea, vulturii și ulii
nu au fost cruțați. Lor le-a fost permis să
păstreze doar animalele de casă blânde și utile.
Iar agricultura a fost domeniul principal de
activitate al acelor oamenii. Și eu Îți spun,
Doamne și Învățătorule, că eu cu greu am
întâlnit oameni mai blânzi și liniștiți pe orice
continent.
[18] În timpul zilei și pe timp de noapte se
poate călători în această țară pe toate
drumurile mari și mici, fără teama de a fi atacat
de un animal sălbatic și chiar mai puțin de o
persoană agresivă. Și în orice casă ai intra,
indiferent de cât de simplă poate fi, ei te vor
primi în cel mai amabil mod. Și, cu toată
dragostea și bunătatea ei te servesc cu tot ceea
~ 125 ~
ce dețin în acea casă, cu tot ce are nevoie
omul.
[19] Și cui ar trebui oamenii din această țară
menționată să-i fie recunoscători pentru acest
excelent, bun, plăcut și blând mod de
dezvoltare a minții? Acelui rege înțelept care
purificat țara sa de toate animalelor sălbatice
de pradă.
[20] Pentru Tine, Doamne și învățătorule, ar fi
chiar mult mai ușor pentru de a purifica tot
Pământul de toate animalele sălbatice. Și atunci
oamenii, care nu ar trebui să lupte cu leii,
panterele, tigrii, hienele, urșii, lupii, vulpile și
încă multe alte animale sălbatice, ar arăta cu o
educație bună, imediat ca armenii menționați."

Capitolul 20 Cele mai importante motive


pentru varietatea în creația de pe Pământ
[1] Eu am spus: "Prietenul meu, într-un sens
natural, lumesc tu, desigur, ai complet dreptate,
și puține ar putea obiectate împotrivă, dar în
domeniul sufletului și al spiritului, care este
complet necunoscut pentru tine până acum, tu
vrei ceva de la Mine, care este complet
împotriva fiecărei ordini de pe acest Pământ.
[2] Uite, pe un corp ceresc unde este destinul
oamenilor în ceea ce privește sufletul și spiritul
~ 126 ~
lor să devină copii perfecți ai lui Dumnezeu,
totul trebuie să fie aranjate exact așa cum este
amenajat pe acest Pământ.
[3] Cu toate că ochiul tău nu poate vedea și
rațiunea nu poate recunoaște nimic altceva
decât judecata, persecuția, jaful, crima,
moartea, decăderea si perisabilitatea, dar nu
este așa cum îți imaginezi tu aceste lucruri, ci
destul de diferit.
[4] În primul rând, lenea, care este un
atașament inevitabil al materiei corpului, este
cel mai mare dușman al sufletului, care trebuie
să devină din ce în ce mai treaz și activ, pentru
că doar prin aceasta el poate să devină complet
similar cu Spiritul lui Dumnezeu din el, și astfel
să devină similar cu Dumnezeu. Și cu cât mai
calde sunt țările în care oamenii și-au construit
casele lor, cu atât mai ei sunt amenințați de
acest prim dușman al sufletului.
[5] Dacă în aceste țări nu ar fi tot felul de
animale care sunt supărătoare pentru om, și
dacă acesta nu ar trebui să aibă grijă de hrana
corpului său, atunci el, de asemenea, nu ar
avea grijă de dezvoltarea puterilor sufletului
său. El curând ar arata ca un coral de mare sau
ca rădăcinile unui copac care nu au nimic
altceva de făcut decât să sugă substanțele
~ 127 ~
nutritive care sunt potrivite pentru el, din apă,
din sol și din aer prin intermediul sistemelor
sale organo-mecanice.
[6] Iată, acesta este cel mai important motiv
pentru care tot felul de lucruri au fost create
pentru om pe acest Pământ, care îl vor trezi la
diverse activități - în primul rând pentru trupul
său, iar apoi, de asemenea, pentru sufletul lui,
care este cel mai important.
[7] În ceea ce privește al doilea motiv, fiecare
gânditor poate descoperi cu ușurință acest
lucru pentru el. Doar imaginați-vă Pământul ca
un mare glob, complet uniform. Pe suprafața sa
vastă ar fi doar complet aceleași pâraie, lacuri
și mări. Fără munți, nici alte animale decât oi,
nici păsări, cu excepția puilor, și nici alte
animale acvatice decât doar exact același tip de
pești peste tot. În același mod pe suprafața
pământului nu ar crește decât doar un singur
tip de iarbă ca hrană pentru oi, precum și doar
un singur tip de fructe pentru a hrăni oamenii și
puii. Mai mult, de asemenea, doar un singur tip
de pom și un fel de copac pentru a construi o
colibă, locuință simplă. Și astfel, de asemenea,
ar fi doar un fel de piatră pretutindeni, precum
și doar un singur tip de metal din care oamenii

~ 128 ~
ar putea să facă cele mai simple ustensile
pentru traiul lor.
[8] Acum, spune-ți tu însuți cât de mult progres
ar putea face oamenii în dezvoltarea
conceptelor, ideilor și imaginației într-o astfel de
lume.
[9] Eu nu trebuie să îți explic cât de extrem de
slabă rațiunea și mintea lor ar arăta, în timp ce
ele trebuie să devină mai înalte și mai pure. Dar
Eu îndrept atenția ta asupra stării foarte proaste
de dezvoltare a sufletului și a spiritului din
ființele umane vii de pe Pământ care locuiesc în
regiuni în care nu există munți în mediul
înconjurător, unde doar aici și acolo crește iarbă
uniformă pe pământ, și, în plus unele arbuști
slabi, care se ofilesc la malul unor câteva pâraie
urâte și lacuri, care arată ca niște bălți.
[10] Aceste regiuni nu sunt necunoscute pentru
tine. Cum arată dezvoltarea spiritului acestor
locuitori? Iată, în cea mai mare parte sunt
sălbatici. Și de ce? Pentru că ei nu pot ajunge la
nici o dezvoltare a conceptelor, ideilor și
imaginației productive de dezvoltare a rațiunii și
a minții, din cauza lipsei unei cât mai mari
varietăți de lucruri și creaturi care îi înconjoară,
care sunt necesare pentru dezvoltarea mai
mare a sufletului.
~ 129 ~
[11] Pe de altă parte, uita-te la acei oameni a
căror țară este bogat dotată cu toate varietățile
imaginabile, și veți descoperi că ei le-au
dezvoltat. Dacă nu în sfera cea mai profundă a
vieții interioare a sufletului și spiritului, atunci
totuși în sfera minții exterioare, a rațiunii și
imaginației, ceea ce omul are nevoie, dacă vrea
să treacă la o dezvoltare mai mare a vieții
interioare a sufletului și spiritului. Pentru că
dacă vrei să urci un munte pentru frumusețea
vederii, în primul rând trebuie să existe un
munte, și atunci când există unul, atunci in timp
ce îl urci, nu ar trebui să fi mulțumit cu jumătate
din înălțimea muntelui - deși îți va oferi deja o
vedere foarte mare -, ci mai mult decât atât fă
efortul de a urca, de asemenea, cele mai mari
vârfuri pentru a te bucura de vederea completă
de acolo.
[12] Deci, de asemenea, odată ce oamenii a
căror rațiune, minte și imaginație sunt foarte
dezvoltate, nu ar trebui să fie mulțumiți cu
această jumătate de înălțime a vieții, ci ar
trebui să facă efort pentru a ajunge la înălțimea
maximă.
[13] Tu vei înțelege ceea ce Eu vreau să îți spun
cu acesta. Și aici tu ai un al doilea motiv pentru
care Dumnezeu a înzestrat acest Pământ, cu o
~ 130 ~
așa de mare varietate din toate lucrurile,
creaturile și fenomenele, din care până în
prezent, cu toată dezvoltarea voastră
Alexandrină, cu greu știți cea mai mică mișcare
a micului alfa (prima literă a alfabetului grec).

Capitolul 21 Substanța sufletului și


eliberarea sa treptată de materie
[1] Cu toate acestea există încă un al treilea
motiv, care este deja cunoscut de către toți
ucenicii Mei, și, de asemenea, voi veți ajunge să
cunoașteți acest lucru mai exact în viitor, decât
vă poate fi explicat acum, pentru că rațiunea
voastră interioară nu ar fi capabilă să înțeleagă
acest lucru. Dar, ca o indicație, Eu vă pot spune
acest lucru acum: ca totul, și încă mai mult,
ceea ce Pământul conține, din centru până la
mult peste cea mai înaltă regiune a aerului,
este substanță a sufletului. Dar că această
substanță rămâne o anumită perioadă de timp
până când acesta este eliberată în condiții
foarte diferite de judecată, de la dur la
moale. Și din cauza acesta, ea devine, pentru
ochiul fizic, cât și pentru simțul omului din
această lume, vizibilă și tangibilă, ca materie
complet moartă, dură sau moale. Acestora le
aparțin în primul rând, tot felul de pietre,
~ 131 ~
minerale, soluri diferite, apă, aer și fiecare
materie încă nelegată în aceasta.
[2] Apoi mai este un întreg regn al plantelor, în
apă și pe sol, împreună cu tranziția la regnul
animal. În acest regat, judecata este deja mai
blândă, iar substanța sufletului stă deja mai
mult într-o anumită stare de eliberare față de
fosta sa condiție grea de judecată. Substanța
sufletului care a fost anterior ca și haotic
amestecată este acum, de dragul dezvoltării
inteligenței, sortată și formată ca entități
independente, și astfel puteți vedea o varietate
mare în acest al doilea regat.
[3] În timp ce substanța sufletul a trebuit să
treacă printr-o sortare mai mare în al doilea
regatul datorită dezvoltării sale speciale de
inteligență, acesta trebuie să fie adusă la o
unificare chiar mai mare a inteligențelor
separate, în al treilea regn al animalelor - care
are o mult mai mare diversitate - în scopul de a
ajunge la o inteligență individuală clară și mai
liberă. De aceea în regnul animal nenumărate
particule de substanțe suflet a tot felul de mici
animale, se combină pentru un suflet animal
mai mare, de exemplu cel al unui vierme mai
mare sau al unei insecte.

~ 132 ~
[4] După ce și-au pierdut carcasa materială în
care au fost închise, nenumăratele diferite tipuri
de insecte se unifică din nou într-un suflet
animal de un tip mai mare și mai
perfecționat. Și acest lucru continuă până la
animalele mari și perfecționate, care sunt
parțial sălbatice și care sunt mai târziu parțial
blânde - și doar după ultima unificare a acestor
suflete de animale vor apărea sufletele umane
care sunt dotate cu toate abilitățile inteligente
posibile.
[5] Când omul se naște în această lume și în
continuare trebuie să poarte un corp de dragul
eliberării sale complete, atunci este extrem de
înțelept aranjat de Dumnezeu, că el, ca un
suflet complet nu-și amintește toate fostele
condiții necesare din formele diferite de
existența prin care el în calitate de tranziție a
trebuit să treacă. El și le poate aminti la fel de
puțin cum și ochiul poate vedea și distinge
micile picături separate ale mării. Pentru că
dacă acest lucru i-ar fi fost dat unui suflet
omenesc, el nu ar fi capabil să suporte
unificarea a la nesfârșit diferite particule de
substanță de suflet și inteligență, ci va încerca
să se dizolve cât mai curând posibil, la fel cum o

~ 133 ~
picătură de apă se dizolvă pe un fier roșu-
fierbinte.
[6] În scopul de a păstra sufletul omului, fiecare
amintire a fostelor forme de existență trebuie
să fie complet îndepărtată de aranjarea corpului
care-l cuprinde, până în momentul în care el
devine interior complet una cu spiritul său de
iubire de la Dumnezeu. Pentru că acel spirit
este ca lipiciul prin care toate aceste
interminabile diferite particule de suflet, de
inteligență sunt solid unite între ele ca o ființă
eternă complet indestructibilă. Apoi, ele vor
străluci, se vor recunoaște și înțelege reciproc în
toată claritatea, și vor slăvi și lăuda iubirea,
înțelepciunea lui Dumnezeu și puterea ca o
desăvârșită ființă care este similară cu
Dumnezeu."

Capitolul 22 Compoziția sufletului


omenesc
[1] Dar faptul că un suflet uman, și în mod
corespunzător chiar trupul său foarte greoi, sunt
puși împreună în acest fel, toată lumea care
gândește și simte mai adânc va fi mai mult sau
mai puțin capabilă să-și asume din multele
indicii că el se poate descoperi cu el însuși.

~ 134 ~
[2] Luați multele, diferite, foarte mari noțiuni și
idei pe care un suflet le poate dezvolta din el
însuși, doar cu puțină instruire, și pe care el, de
asemenea, le poate imagina - corect sau mai
puțin corect, aceasta este pentru moment
același lucru - dacă el nu ar fi pus la un loc, ca o
unitate care conține totul în sine, el ar putea fi
mai puțin capabil ca un bou sau un măgar să fie
capabil de a proiecta construcția unui castel
regal și de a-l construi în conformitate cu
proiectul.
[3] Dacă luați în considerare toate diferitele,
animale din aer, cum ar fi insectele și păsările,
precum și animalele de pe suprafața solidă a
Pământului, și cele din apă, atunci veți
descoperi la cele mai multe dintre ele
capacitatea de a construi ceva. Uitați-vă la
albine și alte animale mici din aer care arata
mai mult sau mai puțin ca acestea. Uitați-vă la
foarte diferitele cuiburi de păsări, și la furnici și
încă alte insecte din sol, păianjeni și omizi. În
plus tot felul de șoareci, castori care-și
construiesc o casă precisă, vulpile, lupii, urșii și
încă un număr mare de alte animale, și vedeți
modul în care acestea își construiesc și își
aranjează locuințele lor foarte eficient pentru
ele însele. Uitați-vă mai departe la diferitele
~ 135 ~
animale, din mare, în special la
crustacee. Atunci veți vedea la ele o așa mare
capacitate de a construi că de multe ori uimesc
chiar foarte mult cel mai bun arhitect.
[4] Acum, fiecare animal, de la cel mai mic la
cel mai mare, are, desigur, propria sa
capacitate de clădire foarte simplu, care este
tipică inteligenței sufletului său animal. Acestea
știu în plus, materialul de construcție și mereu îl
folosesc în felul și modul său. Dar în sufletul
uman sunt prezente un număr foarte mare din
toate aceste capacități de construcție a
inteligenței animale, și de la ele, ca și cum ar fi
printr-o conștientizare tăcută, el poate a pune,
de asemenea, un număr foarte mare de
concepte și idei împreună, și așa el poate crea
complet noi și mari forme.
[5] Și astfel omul poate, atunci când el este
oarecum dezvoltat, inventa personal tot felul de
case într-o varietate foarte mare, și nenumărate
alte lucruri, și, de asemenea, să le realizeze cu
voință, rațiune și zel. Ar fi putut face el aceasta
dacă, în sufletul său toate aceste capacități
diferite nu ar fi prezente în modul în care a fost
descris? Desigur, nu, chiar și următorul animal
cel mai inteligent, după om nu are nici o
imaginație și, prin urmare, de asemenea, nici un
~ 136 ~
talent atotcuprinzător pentru a da formă
lucrurilor.
[6] Acum tu îți spui de unul singur: "Da, dar de
ce trebuie un suflet uman să obțină de fapt,
aceste abilități printr-un așa drum lung și
obositor?"
[7] Și Eu vă spun: eternul, cel mai bun și mai
înțelept Maestru Constructor al tuturor lucrurilor
și ființelor știe cel mai bine dintre toți de ce El a
plănuit în acest fel pe acest Pământ pentru
dezvoltarea unui suflet omenesc desăvârșit, și
Cuvântul Meu, în acest sens ar trebui să fie
suficient pentru tine. Când tu vei fi mai
perfecționat în tine, tu de asemenea îți vei da
seama, de motivul pentru drumul lung și
obositor.
[8] Voi romanii, grecii și fenicienii și, de
asemenea, egiptenii credeați în migrația
sufletului, și încă mai credeți în aceasta astăzi,
la fel ca și perșii, indienii, chinezii de pe partea
cealaltă a munților înalți, în marele, vastul și
orient îndepărtat, și un alt popor mare, care
trăiește mai la est pe insule mari, care sunt
înconjurate de cea mai mare apă de pe acest
Pământ - și, de asemenea, încă mai multe alte
triburi de pe marele Pământ. Dar adevărul, care
a fost foarte bine cunoscut de primii părinți de
~ 137 ~
pe Pământ, este distorsionat peste tot și
complet greșit, deoarece în decursul timpului
oameni foarte dictatoriali s-au ridicat. Ei au fost
învățători la început, dar mai târziu au devenit
preoți plini de lăcomie și poftă de
putere. Deoarece faptele reale cu privire la
migrația sufletelor nu ar fi adus jertfe și de
interes pentru ei, și de aceea ei au lăsat
sufletele oamenilor să migreze din nou în
animale și le-au lăsat să sufere în aceste
animale, din care suferință numai preoții puteau
să le scoată în schimbul marilor daruri."

Capitolul 23 Declinul doctrinei pure


[1] "Dar", tu îți spui acum ție însuți, "cum ar
putea un popor care avea deja adevărul să fie
atât de prost pentru a permite acestor preoți răi
și înșelători să îi facă muți și orbi?"
[2] Eu vă spun: nimic nu a fost mai ușor decât
aceasta. Vechii, adevărați înțelepți au dispărut
de pe Pământ în decursul timpului, și deja în
timpul vieții lor pământești anumite magi și
ghicitorii au venit în prim plan care au confirmat
învățătura lor cu tot felul de minuni care au fost
arătate acestora de un spirit rău și au fost
considerate ca dovadă divină de oamenii orbi
care au fost complet ignoranți la aceste
~ 138 ~
înșelăciuni. Și în acest fel oamenii - care sunt
foarte mândri de minuni pretutindeni - au putut
fi ușor complet trași departe de la vechiul
adevăr. Și falșii înțelepți, în avantajul lor, îi
puteau face întotdeauna să creadă cu tărie
indiferent ce vroiau să-i învețe.
[3] Mulți dintre astfel de magicieni, din care în
curând preoți și prooroci mincinoși au apărut,
știau, și încă mai știu acum, arta, de exemplu,
de a-și schimba vocea lor, astfel încât de la o
distanță poporul să o audă ca și cum acesta ar
veni de la un copac sau de la un animal.
[4] Ei au imitat sunetul vocii și, de asemenea,
accentul persoanelor cunoscute care au murit,
prin care părea ca și cum vocea venea de la un
copac, piatră, ac sau, de asemenea, la
întâmplare, indiferent de ce fel de animal. Și
acest lucru cu atât de mult real vicleșug real că
fiecare persoană prezentă spunea: "Da, acesta
este sufletul cunoscutului nostru cel decedat
bine cunoscut, care era de altfel un bătrân bun
și sincer. Ce-ar fi putut face rău împotriva lui
Dumnezeu că sufletul lui trebuie să zacă acum
într-o cămilă și trebuie să sufere cu siguranță
mult?"
[5] Cine era mai rapid în a da un răspuns decât
acel magician-preot, care putea imita
~ 139 ~
vocea? Curând publicul speriat auzea
următoarea frază de la cămilă: "Eu cu toată
casa mea am vrut să rămân strict cu doctrina
vechilor părinți, și prin aceasta am disprețuit
noii înțelepți și profeții care sunt treziți de
Dumnezeu. Astfel, am păcătuit și eu acum sunt
exilat timp de 10 ani în această cămilă să sufăr
insuportabil. Credeți noii profeți ai lui Dumnezeu
și dați-le ca penitență pentru păcatul meu o
jertfă pe care ei o doresc din comorile pe care
eu le-am lăsat în urmă, atunci ei îl vor ruga pe
Dumnezeu pentru milă pentru mine și eu voi fi
eliberat din marele meu chin, și mai târziu voi
veți fi liberi de acesta după moartea voastră
fizică."
[6] După un astfel de răspuns al cămilei este
foarte de înțeles că foarte curând oamenii orbi
au părăsit vechiul adevăr vechi și au crezut
ferm în doctrinele proorocilor mincinoși.
[7] Și, așa cum a fost înainte, așa se va
întâmpla din nou după Mine, dacă nu va fi luată
fiecare precauție cu răspândirea de învățăturii
Mele, care este singura perfect adevărată.
[8] Iată, acesta este politeismul, toată lumea
păgână, credința complet greșită în migrația
sufletului tău și în multe mii de alte prostii
teribile ce au venit în existență.
~ 140 ~
[9] Chiar și atunci când mulți învățători reali au
fost întotdeauna trimiși de Dumnezeu printre
oamenii orbi, ei au realizat puțin, pentru că
voința liberă - fără de care omul ar deveni un
animal - trebuie să fie lăsată neatins pentru
sufletul uman al acestui Pământ. Astfel, este
nevoie de răbdare pentru a aduce omenirea, și
cu siguranță, cele mai multe dintre ei într-o altă
lume, la o lumină mai bună.
[10] Dar vai, tuturor învățătorilor falși, preoților
și profeților care încă cunosc foarte bine,
vechiul adevăr curat, dar care mereu rețin
persistent această învățătură de la persoane
din cauza lăcomiei lor și setei de putere - ei mai
târziu nu vor scăpa de administrarea Mea
mânioasă a justiției.
[11] Ei au, de asemenea, o voință liberă pentru
o anumită perioadă de timp pe acest pământ și
ei, de asemenea, pot face ce vor, dar odată ce
vor merge prea departe, atunci Eu însumi voi
revărsa, ca un fulger foarte luminos, lumina
adevărului Meu etern al tuturor lucrurilor peste
oamenii de pe Pământ, așa cum Eu Însumi v-am
arătat și învățat acum. Atunci, toți învățătorii
mincinoși, preoții și profeții vor plânge și vor
încerca să se ascundă de oamenii mei luminați
și de puterea lumini Mele. Dar încercarea lor și
~ 141 ~
marile lor eforturi vor fi complet în zadar,
pentru că națiunile luminate vor alerga după ei
cu biciul de foc de la un capăt al pământului la
celălalt ca și cum aceștia ar fi animale sălbatice,
devoratoare, iar ei nu vor găsi nici un han sigur,
unde ei ar putea fi cazați, și împărăția și
stăpânirea lor întunecată va ajunge complet la
sfârșit pentru totdeauna.
[12] Cu aceasta, prietene, voi aveți în afară de
al treilea motiv, pe care Eu vi l-am arătat cât
mai clar posibil pentru înțelegerea voastră,
acum, de asemenea, multe alte lucruri, pe care
nu numai voi, ci, de asemenea, toți ceilalți ar
trebui să le luați bine la inimă."

Capitolul 24 Sugestia căpitanului pentru a


demasca profeți falși
[1] Căpitanul Mi-a mulțumit din toată inima
pentru răbdarea și deranjul Meu, și a zis:
"Doamne și Învățătorule, deși totul din ceea ce
Tu mi-ai explicat acum încă nu este la fel de clar
pentru mine așa cum, probabil, este pentru toți
ucenicii Tăi, eu totuși am pătruns atât de mult
în spiritul adevărului că mă uit la acest Pământ
acum, cu ochi foarte diferiți decât oricând
înainte în viața mea.

~ 142 ~
[2] Dar un lucru mi-a venit în minte atunci când
Tu ai explicat modul în care noii învățători
mincinoși, preoții și profeții mincinoși pentru
avantaje pământești vor întoarce ușor și repede
oamenii departe de adevărul vechi, curat prin
tot felul de înșelăciuni, despre care oamenii
ignoranți desigur, nu poate ști natura sa. Dacă
astfel de ticăloși din pur auto-interes vor începe
să lucreze cu oamenii în acest fel, atunci un
semn excepțional din ceruri va fi cu siguranță
un mod foarte eficient de a închide gura acestor
învățători falși pentru totdeauna. De exemplu,
în cazul acelei false cămile vorbitoare - omul
spiritual care continuă să trăiască în lumea de
dincolo – le-ar apărea tuturor, foarte ușor de
recunoscut și cu o față serioasă și ar depune
mărturie împotriva învățătorilor falși într-un
mod în care oricine poate înțelege, ar fi extrem
de dificil pentru acei profeți falși să facă în
continuare ceva împotriva unui popor care este
luminat din nou din lumea de dincolo. Care este
opinia Ta în această privință?"
[3] Eu am spus: "Pe de o parte, multe lucruri se
pot spune despre aceasta, dar pe de altă parte,
foarte puține de vreo importanță. Pentru că
uite, în primul rând, metoda pe care tu Mi-o
propui Mie a fost folosită în toate timpurile de
~ 143 ~
către toate neamurile cu un efect mai mult sau
mai puțin pozitiv.
[4] Atât timp cât un popor a fost în cea mai
mare parte încă loial vechiului adevăr,
și numai aici și acolo o parte din această
națiune a devenit prea lumească, părăsind
adevărul din ce în ce mai mult, metodele tale
adesea au avut rezultate foarte benefice pentru
2, de multe ori 3 generații. În generația a 4-a cu
toate acestea, care era mai mult preocupată de
căutarea de comori lumești, și care, din propria
lor voință liberă, au trecut la iubirea de lume,
metodele care au fost folosite au devenit
fabule, și doar puțini au crezut parțial în ele.
[5] Când aceste metode au fost folosite din nou,
au avut deja un efect în general mic și au fost
doar ridiculizate și batjocorite de cei
proeminenți. Și falși oameni făcători de minuni,
care cunoșteau, de asemenea, abilitatea de a
lucra pentru portofele cele mari și proeminenți
leneși, aveau deja avantajul. Și așa s-a mers
mai departe în jos mai mulți ani cu diferitele
neamuri, pentru vina lor.
[6] Uite, metoda care tu Mi-a sugerat-o pentru a
extermina tot ceea ce este fals printre oameni,
este acum în cel mai bun mod în Mine Însumi
din cele mai înalte ceruri și deja de o lungă
~ 144 ~
perioadă de timp prezentă în mod activ cu
iudeii care încă sunt cei mai familiarizați cu
vechiul adevăr în cel mai pur mod. Și de mai
multe ori în Ierusalim și în multe alte orașe și
locuri s-au realizat semne care erau posibile
doar lui Dumnezeu, și a fost învățat adevărul
cel mai iluminator din ceruri. Doar mergeți și
investigați cât de mulți oameni s-au pocăit de la
erorile lor vechi și păcate prin această cea mai
bună metodă.
[7] Iar, dacă cea mai bună metodă poate realiza
atât de puțin prin care din necesitate voința
liberă a oamenilor trebuie să fie păstrată, atunci
cât de puțin un alt spirit din lumea mare de
dincolo ar putea realiza?
[8] În plus, aceasta este o sarcină grea pentru
fiecare spirit foarte mult binecuvântat în lumea
mare de dincolo, de a apărea vizibil din nou în
această lume. Dacă el face acest lucru de
voința sa liberă, atunci aceasta este, de
asemenea, permis de Mine, dar nici un spirit nu
va fi obligat să facă aceasta.
[9] În special pentru un spirit mai puțin
perfecționat, nu este mai puțin dificil să se
întoarcă de dincolo în această lume - în special
în rândul oamenilor pur lumești – ca atunci când
tu ai dori să te întorci în corpul mamei tale, care
~ 145 ~
a fost prima și cea mai asuprită lume a fiecărei
ființe umane, și ai dori să comanzi sau să
realizezi ceva acolo. Cu aceasta, poți compara
mai mult sau mai puțin situația vieții spiritelor
din lumea mare de dincolo, cu pelerinii umani
vii pe acest pământ oprimat.
[10] Un cerc mic are spațiu suficient într-unul
mare, dar atunci când este invers este
dificil. Înțelege aceasta bine."
[11] Ei toți s-au gândit o lungă perioadă de timp
la acest lucru, și M-am odihnit.
[12] Noi am mai stat timp de 2 ore după prânz
pe deal. O mulțime de lucruri au fost încă
discutate și, de asemenea, demonstrate în mod
activ de către Raphael pentru Romani, și au fost
scrise mai târziu de către căpitan și, de
asemenea, de către subordonații săi. Apoi ne-
am dus din nou acasă și ne-am împărtășit din
masă.
[13] Eu Mi-am petrecut după-amiaza în
odihnă. Cu toate acestea, ucenicii au avut de
răspuns la încă o mulțime de întrebări de la
căpitan. Iar Ioan și Matei au scris lucruri și a
făcut notații scurte despre ceea ce au văzut și
auzit. De asemenea Iacov al Meu cel bătrân a
făcut notații pentru sine, pe care el le-a pus în
ordine numai după câțiva ani. Căpitanul a avut,
~ 146 ~
de asemenea, posibilitatea de a face notații în
greacă pentru el, pe care, de asemenea, el le-a
pus mai mult în ordine mai târziu.
[14] Eu rămas cu ucenicii pentru aproximativ 8
zile pline în Ghenezaret, și mulți străini au venit
acolo din apropierea Damascului și, de
asemenea, din alte orașe care au venit să Mă
cunoască și au acceptat să creadă în Mine.
[15] Toate celelalte lucruri care s-au învățat și
făcut acolo nu trebuie să mai fie menționate
cuvânt cu cuvânt, deoarece până acum s-a
arătat pe larg despre ce și modul în care
oamenii au fost învățați de Mine și de Raphael,
care, de asemenea, a rămas vizibil și în activ cu
Mine în Ghenezaret în acest timp. Pentru că ei
nu erau doar învățați în mod clar și complet
adevărat în lucrurile Împărăției lui Dumnezeu pe
pământ, ci, de asemenea, în tot felul de lucruri
și fenomenele lor naturale. Astfel că ei au
părăsit vechea lor superstiție, pentru că ei și-au
dat seama și au înțeles erorile lor vechi.
[16] În acest fel, în curând o comunitate foarte
mare s-a format în numele Meu, în Damasc,
precum și în alte locuri, iar numele Meu a fost
lăudat în întreaga împrejurime.

~ 147 ~
Capitolul 25 Noul Testament. Curva din
Babel. Circumstanțele spirituale din anii
după Hristos până la a 2-a jumătate a
secolului al 19-lea. Schimbarea spirituală
prin strălucirea luminii divine.

(Nota bene, dictat la 11 august 1862.


continuă până la capitolul 30)

[1] Nota Bene: o clarificare acum pentru acest


timp.
[2] Deja după 500 de ani de la viața Mea
pământească, cele mai multe mesaje despre
toate lucrurile pe care Eu le-am făcut și învățat
pe parcursul vieții Mele fizice pe acest pământ
în întregul regat iudaic parțial nu mai erau
disponibile și în cea mai mare parte din nou
amestecate cu prostii vechi, mai ales în ceea ce
privește explicațiile lucrurilor și fenomenelor din
lumea naturală - atât de mult încât nimeni nu
mai putea descoperi adevărul curat în acestea.
[3] Deși destul de multe din aceleași
manuscrise, în mare parte realizate de către
greci și romani, s-au păstrat, parțial în cele 10
orașe din valea lungă și largă a Iordaniei (cele
aproximativ 60 de orașe, de asemenea,
aparțineau de acestea, care în timpul Meu, dar,
~ 148 ~
de asemenea, deja înainte și după Mine până în
momentul distrugerii Ierusalimului și a
împrejurimilor sale, erau toate în mare parte
locuite de greci și romani), parțial în Essaea (din
care însă deja cu 1200 ani în urmă nici o urmă
nu a putut fi găsită pentru că acel grup era prea
mult persecutat de creștinii romani păgâni), dar
mai ales în marea bibliotecă din Alexandria.
[4] Dar, doar privește la toate aceste războaie
devastatoare și marile migrații de oameni din
jumătate din Asia, nordul Africii și aproape
întreaga Europă. Si aceasta pentru ca deja
foarte curând după Mine, oamenii, în special
conducătorii comunităților, au distorsionat
învățătura Mea și au amestecat-o cu prostia
veche, pentru că cel mai pur adevăr din ceruri
producea profit prea puțin pentru ei – așa cum a
arătat profetul Daniel, și la scurt timp după
Mine ucenicul Ioan pe insula Patmos în
Apocalipsa lui pe care Eu i-am dat-o lui.
[5] Atunci, cu mine a fost așa: Bine, din moment
ce preferați mizeria veche, lumească în loc de
aurul Meu curat din ceruri, și din moment ce
prin aceasta vă arătați tot mai mult și mai mult
ca niște câini care se întorc la ceea ce au
vomitat, și de asemenea, ca porcii care aleargă
rapid înapoi la piscina, unde au adesea s-au
~ 149 ~
murdărit mult, aurul din ceruri va fi luat de la
voi pentru o lungă perioadă de timp. În necazul,
întunericul și nevoia voastră voi veți tânji după
Mine, și moartea va deveni din nou o mare
teroare pentru voi pe Pământ.
[6] Și așa s-a întâmplat până în acest
moment. Aproape toate orașele și locurile, unde
manuscrise despre multele Mele lucrări și
învățături au fost în mare parte disponibile, au
fost distruse și devastate. Doar mici Evanghelii
ale lui Ioan și Matei, pentru a servi ca etică
pentru oamenii de bună voință, sunt încă
oarecum lingvistic corecte și păstrate ca
documente reale despre lucrările și învățăturile
Mele. De asemenea, scrierile lui Luca, și Marcu -
în măsura în care el a scris pe scurt pentru el
ceea ce a auzit de la Pavel - s-au
păstrat, precum și mai multe scrisori ale
apostolilor, din care însă, de asemenea, mult s-
au pierdut, și Apocalipsa lui Ioan, deși, de
asemenea, cu câteva erori lingvistice, care însă
nu diminuează nimic din ceea ce este cel mai
important pentru cei care sunt conduși de Mine.
[7] În ceea ce privește celelalte învățături
despre lucruri și fenomene și caracteristicile lor,
doar câteva s-au păstrat până în acest moment
- aici și acolo și mult mai ascunse. Și ori de câte
~ 150 ~
ori a fost găsit ceva din vremea romanilor și a
grecilor, acestea a ajuns în mănăstiri, dar nu a
fost niciodată spuse omenirii, care zăcea în
întuneric - nici măcar de dimensiunea unei idei.
[8] Eclipsele solare și de lună, cometele și alte
fenomene foarte naturale nu erau profitabile
pentru preoți, când au fost explicate în
conformitate cu adevărul. Acestea foarte
curând s-au schimbat în anunțători și declarații
de pedepse pe care Eu le-am impuse asupra
poporului, astfel ca, prin faptul acesta oamenii
care s-au speriat să facă masiv pelerinaje la
templele, care în curând au apărut ca ciupercile
din pământ, pentru a aduce multe jertfe bogate
la picioarele preoților.
[9] Există încă multe manuscrise importante din
timpul meu, care pot fi găsite în catacombele
de la Roma și în castele papale din Spania și
Italia, și, în unele locuri ale regatului
german. Dar, de asemenea, acum, din cauza
marii lăcomii și sete de putere și splendoare a
curvei Babel, aceasta nu va arăta nimic din ele
oamenilor, și aceasta de frica și marea
îngrijorare a faptul că o va trăda foarte mult
acum și că ea ar trebui să dea o socoteală
strictă întregii lumi despre motivul pentru care
atât de multe veacuri ea a ascuns adevărul
~ 151 ~
oamenilor. Din moment ce acest motiv umilitor
este cu siguranță foarte clar pentru fiecare
persoană cu gândire, aceasta într-adevăr, de
asemenea, nu este necesar a explica în
continuare.
[10] Cât de scurt este timpul scurs până când
cele 4 Evanghelii și "Faptele Apostolilor" ale lui
Luca, scrisorile apostolilor și Apocalipsa lui Ioan
au fost strict ascunse de la oameni? Și în mai
multe țări în care încă sunt ascunse de ei.
[11] Cât de puternic s-au opus împotriva luminii
Mele puternic strălucitoare de știință care din
nou va ilumina în mod clar de la est la vest, tot
ceea ce este pe Pământ, iar acum acest lucru
deja de 300 de ani. Și lumina ei strălucește
chiar mai puternic, atât de mult încât, în acest
timp, chiar cele mai multe camere secrete și
ascunse ale fostei mari și puternice curve Babel
sunt deschise ca în deplina lumină puternică a
zilei.
[12] Cineva ar putea întreba pe bună dreptate
și spune: Da, cât timp această curvă Babel fi
capabilă să meargă mai departe?
[13] Apoi Eu am spus: Aceasta este o întrebare
mică. Uitați-vă la lumina de strălucirii Mele
luminoase, care devine tot mai luminoasă și mai
puternică în fiecare zi. Cum poate acea minune
~ 152 ~
prostească babiloniană veche, întunecată,
păgână, a cărei înșelăciune a fost pusă în
lumină, în cele mai mici colțuri și găuri, să
meargă în continuare împreună cu miile, acum
de adevăruri complet dovedite matematic prin
toate abilitățile științei și tehnicii, care poate fi
folosite în mod liber și sunt accesibile pentru
toată lumea?
[14] Ea poate sta în continuare atâta timp cât
încă mai există câteva femei în vârstă
superstițioase în viață - rămase foarte proaste
de odinioară - și câțiva fanatici ipocriți care
doresc să creadă în povești ale preoților, și
atâta timp cât acești conducători încă dețin
orice mijloc pentru a proteja tronul curvei. Dar
acest lucru poate și va dura doar pentru un
timp foarte scurt, pentru că a fost luat în grijă
ca mijloacele unor astfel de conducători să le fie
luate - așa cum au fost deja luate de la mulți - și
care acum sunt fără țară și popor și care trebuie
să urmărească cum vechile lor activități,
eforturi și lucrări întunecate merg în fum și
vapori.
[15] Doar spuneți: poate noaptea conduce pe
Pământ atunci când soarele este deja ridicat
înalt deasupra orizontului? Și aceasta este
acum deja situația de pe Pământ. Lumina a
~ 153 ~
devenit prea puternică. Și conducătorii care au
adoptat anterior tot întunericul atât de mult - de
dragul de tronurilor lor și vieții lor de nedescris
de bune - încep să înțeleagă marea lor
neputință față de puterea invincibilă a acestei
lumini. Dacă ei vor să supraviețuiască, ei
trebuie să adopte acum o atitudine prietenoasă
față de lumina pe care au urât-o în trecut atât
de mult. Și dacă ei neobservați doresc să
adopte din nou întunericul vechi, oamenii vor
realiza aceasta. Ei vor refuza apoi să îi respecte
și îi vor aduce în mare rușine și îi vor duce
departe de tronurile lor de domnie, după cum
există deja multe exemple de acum.
[16] Voii Mele nu i se poate rezista. Deși eu am
lăsat oamenilor continuu voința lor liberă atunci
când este vorba de detalii, dar, în general, Eu
sunt Domnul, și nu iau în considerare puternicii
de pe acest Pământ. Timpul luminii este acum
aici și nu mai poate fi oprit de nici o putere
umană pământească.

Capitolul 26 Ei au aruncat Piatra de


temelie. A venit timpul. Sfârșitul
proorocilor mincinoși.
[1] Acum, a venit, de asemenea, timpul Pietrei
de temelie pe care constructorii, în special cei
~ 154 ~
din Babel, au aruncat-o. Cel care se va poticni
acum de Piatra aceasta, va fi distrus, iar cel pe
care Piatra de temelie va cădea va fi zdrobit,
așa cum acest lucru se va întâmpla acum în
curând și foarte curând tuturor celor care vor
pune Piatra de temelie de o parte și doresc să
urmeze curva Babel. O, cum vor plânge și vor
boci în curând. Dar Piatra de temelie respinsă
nu Îi va ajuta.
[2] Eu am văzut cu mare răbdare jocul porcilor
pentru o lungă perioadă de timp. Ca deținătorii
de porci care și-au păstrat porcii lor din Gadara
în timpul vieții Mele pământești. Dar au fost 2
oameni foarte în serioși posedați în vechea
carieră de bazalt [Bazalt: rocă vulcanică cu
granulație fină (de culoare gri închis, verde
închis, maro, roșu sau negru).Piatră care s-a
solidificat de la o stare topită.] – pentru că
Gadara era un oraș minier vechi.
[3] Cu cine pot fi comparați acei 2 oameni
posedați care au fost ținuți cu lanțuri și frânghii
în vechea mare carieră? Când Eu am venit, ei și-
au rupt lanțurile și funiile în bucăți, au fugit la
Mine și au spus: "Ce avem noi de a face cu Tine,
înainte de timp" Uite, cei doi pot fi comparați cu
însemnatul vechi spirit lumesc al goanei

~ 155 ~
după câștig în care locuiesc o legiune de alte
spirite rele.
[4] Dar, din moment ce aceste spirite au
recunoscut voia Mea serioasă, Mi-au cerut să le
permit să se mute în porci. Și cei 2 au fost liberi
și M-au slăvit, deși gadarenii mi-au cerut mai
târziu să-i părăsesc deoarece aceștia se temeau
prea mult de mine. Și astfel, în viitor, adevăratul
spirit al lumii și activitatea sa Mă va glorifica, de
asemenea, pe Mine, pentru că el a fost eliberat
din legiunea spiritelor sale rele, egoiste de
puterea de luminii Mele. De și ele s-au mutat în
porcii lor, dar prin aceasta au ajuns în ruină în
mare.

[5] Toți slujitorii ultramontani [ultramontan:


dincolo de munți (Alpi)] ai curvei Babel aparțin
porcilor, din cauza năzuinței lor murdare,
egoiste și tiranice care au arătat-o foarte
deschis și tare prin concordanța lor
(concordanță: acord între biserică și stat) și
misiuni, breve (breve: înscrisuri ale papei, care
proclamă culte și favoruri) și blesteme. Și deja
încă din momentul în care curva Babel a domnit
peste neamuri și împărații lor, legiunile de
spirite rele s-au mutat în porcii menționați mai
sus, care au sărit în mare. Și în aceste vremuri
~ 156 ~
mai mult ca oricând. De aceea, căderea lor este
sigură.
[6] Marea înseamnă încăpățânarea lor de a
persista în întunericul vechi și lumina pe care ei
o persecută și blestemă peste tot - această
lumină în toate ramurile științei și tehnologiei
pe care Eu acum am lăsat-o să curgă din ceruri
pentru toată lumea.
[7] Uite, aceasta este de marea în care porcii
sunt conduși de spiritele rele care s-au mutat în
ei deja de o lungă perioadă de timp și în care își
vor găsi căderea lor sigură.
[8] Ei au săpat o groapă pentru lumina mea
inițială din ceruri să o ascundă de ochii
oamenilor și să o țină în întuneric pentru
avantajul lor lumesc. Dar eu am eliberat lumina,
iar acum aceștia cad în groapa pe care ei au
săpat-o, în care lumina Mea cea cerească inițial
a fost menită să se sufoce și să ajungă la ruină.
[9] Din moment ce acest lucru se întâmplă
acum în fața ochilor tuturor și la dorința
evidentă a tuturor este lipsit de sens să întrebi
când se va întâmpla acest lucru.
[10] Este ușor de înțeles că acest lucru nu se
poate întâmpla într-o clipă, la fel de puțin cum
noaptea nu poate face dintr-o dată drumul
pentru o zi deplină. Și în această lume, totul are
~ 157 ~
nevoie de propriul său timp. Și nici un om,
oricât de mari ar putea fi talentele și abilitățile
sale, nu poate fi un om de știință sau un artist
într-o zi. Și nici un fruct al unui copac nu poate fi
brusc coapte și savurat. Dar, odată ce copacii
sunt plini de sevă, în primăvara apropiată, iar
mugurii sunt puternic umflați, atunci acesta
este cu siguranță un semn că acea căldură de
primăvară și de vară fericită este foarte
aproape. Unele perioade de lumină înghețată
dintre acestea atunci nu mai pot face o mare
diferență.
[11] Ceea ce profetul Ezechiel a profețit în al
14-lea capitol despre pedeapsa lui Israel și a
Ierusalimului se referă acum la toate lucrările
de proorocilor mincinoși: acestea vor fi și
trebuie să fie distruse.
[12] În ce constau lucrările proorocilor mincinoși
și cine sunt fariseii din ziua de azi, nu mai
trebuie să fie explicat mai departe fiecărei
persoane cu gândire limpede, pentru că toată
lumea îi cunoaște pe vechii dușmani ai luminii,
adevărului și iubirii de la Mine.
[13] Când Eu Însumi am spus apostolilor să nu
judece, condamne sau să blesteme pe cineva,
astfel încât același lucru care a venit de la Mine
să nu se întâmple cu ei, atunci cine le-a dat
~ 158 ~
dreptul de a judeca, condamna și de a impune
blestemele cele mai teribile și îngrozitoare celor
care, porniți de Spiritul Meu, au căutat și încă
mai caută adevărul pur? Prin urmare, ei înșiși
vor fi aruncate în groapa pe care au săpat-o
pentru multe milioane de oameni nevinovați. Și
în aceasta lucrările lor rele vor fi, de asemenea,
judecate, necruțător și fără nici o milă, și ei își
vor primi răsplata lor.
[14] Uită-te la toate continentele, atunci vei
vedea cum lucrarea falșilor profeți ai curvei
Babel este urâtă pe Pământ de către aproape
toți acei oameni care sunt ceva mai maturi, și
modul în care sunt primiți și respectați
misionarii lor. Desigur, nu după cum puteți citi
în ziarele înșelătoare care servesc curvei Babel,
ci destul de diferit. Doar cu oameni foarte
imaturi și sălbatici ei încă mai pot sta pentru o
perioadă scurtă de timp. Dar, odată ce ei își
arată foarte curând tendințele lor lacome și
dictatoriale, sau atunci când acestea apar de
sub hainele lor de oi lupul care poate fi ușor
recunoscut, succesul misiunii lor este terminat
și aceștia trebuie să aibă grijă să scape de acolo
și să-și salveze pielea lor.
[15] Cât de des ei nu și-au trimis misionari lor
cei mai îndrăzneți în China și Japonia, unde
~ 159 ~
există mult aur, argint și alte comori. Atâta timp
cât ei nu-și înlăturau hainele lor de oi ei au fost
tolerați, și au atras pe mulți la ei, de dragul
învățăturii pretinse a păcii cerești. Dar, de
îndată ce aceștia - așa cum este obiceiul să se
spună - primeau căldură, și hainele lor de oi
deveneau incomode pentru ei, gândindu-se că
acum ar putea acționa în mod liber, în
adevăratul lor aspect, interior, erau imediat
recunoscuți pentru toate lucrurile pe care ei de
fapt, le vroiau, și ei erau apucați și primeau
răsplata binemeritată.
[16] Când ei au primit vestea în Babel cu privire
la meritata soartă teribilă, ei au fost declarați
sfinți cu mare farmec și strălucire, chiar dacă Eu
am spus și am învățat că numai Dumnezeu este
sfânt. Dar pentru astfel de sfinți eu pot spune
doar: "Eu nu te cunosc și nu te-am cunoscut
niciodată. Deci, du-te departe de Mine și caută
mântuirea și recompensa cu cei în al căror
nume ai predicat și ai acționat. Pentru că tu nu
ai predicat și cu atât mai puțin ai acționat în
numele Meu, pentru încă din copilărie tu nu ai
realizat o adevărată faptă de dragoste față de
aproape, așa cum Eu am învățat, pentru că tu
nu ai crezut niciodată în Mine, ci doar a abuzat
de numele Meu in avantajul tău lumesc. Și, prin
~ 160 ~
urmare, nu te poți aștepta la nici o recompensă
sau mila de Mine. Astfel, du-te la cei pe care i-ai
slujit, și cere-ți recompensa de la ei."

Capitolul 27 Imposibilitatea mai multor


războaie religioase
[1] Și acest lucru este acum, de asemenea,
cazul în această lume. În așa-numitul oraș sfânt
deja roiesc mai mulți sfinți flămânzi, și nu mai
știu ce să facă cu ei și ce mic paradis ei încă le-
ar putea da pe acest Pământ, pentru că în ciuda
amenințărilor blestemelor lor, ei nu poate
comanda mai mult de câțiva kilometri pătrați,
deoarece împărații neamurilor trezite și cu atât
mai puțin oamenii înșiși nu doresc să fie
comandați de ei.
[2] Atunci, ce altceva pot face acei sfinți, leneși
și înfometați, decât să părăsească sfințenia lor
și să caute și să accepte alte servicii care nu
erau fost suficient de sfinte pentru ei înainte,
pentru a nu muri de foame ca sfinți.
[3] Credeți că în situația actuală marile războaie
religioase vor urma? Aceasta ar fi situația dacă
omul din Babel ar avea în continuare fosta sa
putere asupra regilor și națiunilor și dacă cea
mai mare parte a oamenilor ar fi în continuare
la fel de proastă și întunecată ca acum 300 de
~ 161 ~
ani. Dar în prezent urmașii vechiului Babel,
odinioară atât de puternic au devenit foarte
mici, iar oamenii sunt deja prea luminați de
strălucirea luminii Mele. Chiar și omul cel mai
simplu de la țară, cu toată familia lui nu mai
crede că diavolul activează mașinile cu abur pe
mare și pe uscat de dragul unui suflet, care este
vândut lui, sau că diavolul sare și dansează
încoace și încolo prin firele de telegraf, aducând
mesajele dorite din țări și locuri îndepărtate
proeminenților și, de asemenea, la celor simpli.
[4] Câți sunt acolo care încă mai cred în mod
serios în așa-numitele statui minunate? Unde
încă mai poți găsi țări în care așa-numiții
magicieni sunt arși ca vrăjitori, trăgând cititorii
Bibliei și de alte cărți și scrieri spirituale în fața
unei instanțe, inchiziții neobosite, care îi vor
tortura până la moarte? Ce persoană care este
oarecum educată încă acordă o importanță unor
trimiteri la păcate, la toate aceste așa-numitele
ceremonii religioase goale și nespirituale, la apă
sfințită, tămâie, imagini sfințite, ceasuri si
clopote, lumânări de ceară, moaște, mase de
parastas și înmormântări scumpe, zilelor de
post și zilelor norma [Norma: cuvânt latin (=
regulă, directivă, importante sărbători
bisericești în care au fost interzise distracțiile
~ 162 ~
publice] și încă mult mai multor astfel de
lucruri?
[5] Ei încă mai merg împreună cu aceste lucruri
de dragul legii exterioare care deja au devenit
foarte slabe, dar din 1000 abia 10 încă mai cred
în acestea, și nu la fel de serios cum acest lucru
a fost, din păcate, cazul pentru o lungă
perioadă de timp în timpul vremurilor
întunecate de superstiție.
[6] Dacă acesta este cazul acum pentru toată
lumea, și nu altfel, atunci cum ar putea cineva
să ia în considerare un război religios mare sau
chiar general?
[7] Cei care sunt cu adevărat întunecați ar dori
să se ridice împotriva celor mulți iluminați, dar
sunt prea puțini. Și dacă cei iluminați vor fi
atacați, ei știu că cu siguranță întotdeauna și
mereu vor fi victorioși peste cei câțiva
întunecați și complet lipsiți de putere.
[8] Dar, în ciuda faptul acesta, vor exista tot
felul de lupte și războaie mici pentru umilința de
multor dictatori care doresc să oprească lumina
Mea. Pentru că de acum eu nu voi mai avea
răbdare sau considerație cu toți acești
dictatori. Acest lucru voi îl puteți crede din
moment ce Eu Însumi vă anunț acest lucru.

~ 163 ~
[9] Uită-te la împărăția în care trăiești. Ea încă
mai are o atitudine puternică babiloniană - mai
ales în ceea ce privește dictatorii - și aceasta
pentru anumite motive pe care le poți imagina
cu ușurință. Ei trebuie să-și adune acum toată
puterea lor, și să-și ajute "Sfântul Părinte" al lor
pe tron vechi - în cazul în care aceștia pot și
vor face aceasta.
[10] Da, dacă totuși ele se vor îndoi mai mult
pentru a da neamurilor lor, ceea ce le aparține
de drept de la Mine - din moment ce adevărul
curat va face și trebuie să facă pe toată lumea
liberă acum, potrivit Cuvântului Meu care numai
El ar trebui să fie urmat - vor împărtăși, de
asemenea, soarta celui de la care au așteptat
mântuirea lor până acum. Ei nu au mijloacele
financiare care sunt foarte necesare pentru un
mai puternic ajutor. Și dacă ei vor continua să
se bazeze pe un ajutor imaginat din partea unui
altar sfințit de 7 ori și a imaginii care efectuează
minuni, ei vor fi lipsiți curând de orice altă
putere. Doar lasă-i să urmărească consecințele
concordatului lor întunecat, și toate țările
străine vor spune: "Dacă voi înșivă v-ați legat în
mod loial te atât de mult de dușmanul nostru
general, al luminii și dragostei de aproape,
atunci noi numai putem face alianțe de
~ 164 ~
prietenie cu voi. Să vă ajute aceia acum în
nevoia și singurătatea voastră, de dragul cărora
v-ați uitat vechii prieteni și pe care i-ați
favorizat - atât de mult încât v-ați dat mai mult
de jumătate din putere în mâinile lor, acest
lucru în marele vostru dezavantaj."
[11] Gândește-te tu însuți, și vezi dacă în țara ta
consecințele extrem de amare ale acestui act
necugetat nu sunt în acest fel rostite tare peste
tot. Apoi astfel de greșeli ar trebui să fie foarte
curând corectate, altfel acel foc general, rău,
care aduce moartea va veni, de asemenea
(acest lucru posibil se referă la Concordatul din
1855, care a dat bisericii autoritatea în școală,
educație, căsătorie și așa mai departe.
Consecința fost un război între Austria, Franța și
Italia în 1859 și un război între Austria, Italia și
Prusia în 1866).
[12] Atunci când toate mijloacele lipsesc pentru
a păstra o casă, și când prietenii lor și chiar
rudele își întorc spatele și nu vor să audă sau
știe ceva pentru a păstra o astfel de casă, care
a fost neglijată pentru deja o lungă perioadă de
timp, atunci cum vor fi capabili să stea ca o
casă puternică, chiar și în stilul vechi?
[13] Da, se poate întări ea însăși și să devină
din nou puternică, dar pentru a face acest lucru
~ 165 ~
este în primul rând nevoie de o voință
neîndoielnică, fermă de a îndepărta tot ceea ce
este vechi și ruinat, pentru stabilirea unei noi
fundații, ferme, și a repara toată casa precum și
un acoperiș ferm prin mulți muncitori
buni,. Apoi, toată lumea va vedea și va spune:
"Uite, acum aceasta casa, care în trecut a
devenit cu totul inutilă, și și-a recăpătat
adevărata valoare, și putem avea încredere în
fundație, camere si acoperișuri."
[14] Dacă ei ar lua problema în mâinile lor în
acest fel, ei nu ar fi lipsiți de orice fel de buni
prieteni din exterior și încă mai mulți din
interior. Dar cine se va încrede vreodată într-o
casă în care nimeni nu mai știe cine dictează de
fapt legea stăpânului casei, astfel încât el să
poată arăta în continuare ca un stăpân al casei
pentru o vreme.

Capitolul 28 Viitorul bisericii ceremoniale


[1] Care este folosul de a coase o bucată de
pânză nouă pe o haină veche uzată, astfel ca
locul reparat să acopere pielea goală,
protejând-o împotriva vântului pentru puțin
timp. Dar apoi, când vine doar o mică furtună,
se va rupe cu ușurință noua bucată de pânză de
pe haina veche, uzată, și, în același timp, de
~ 166 ~
asemenea, o parte din haină. Atunci cine va
acoperi pielea goală împotriva frigului? Deci, fă
o haină complet nouă și puternic pentru tine
imediat, atâta timp cât tu încă ai în continuare
mijloacele de care, și nu le risipi în dobândirea
de noi bucăți de pânză pentru a repara vechea
și extrem de uzata haină, lucru care nu este
profitabil. Apoi, când furtunile vor veni, ele nu
vor mai fi capabile să facă nici un rău pielii tale.
[2] Ce hangiu reală vrea să pună vinul nou în
burdufuri vechi? Ce se va întâmpla cu acei saci
atunci când vinul nou va fermenta în ei? Vinul
va rupe sacii, iar hangiul neînțelept va pierde
sacii, precum și vinul. Un conducător neînțelept,
care împinge o nouă Constituție într-una veche
se poate aștepta la același lucru. Din
necesitate, cel nou va duce la ruina celeilalte, și
conducătorul va pierde tot de ce: constituția sa,
țara sa și oamenii lui, așa cum există deja mai
multe exemple despre acest lucru acum în
Europa, și în curând alții vor urma.
[3] Eu vă spun: oricine va privi în continuare la
acel om care își spune pios, și va vorbi cu el cu
limba de șarpe, în timp ce lumina Mea din ceruri
devine din ce în ce mai intensă, va fi în curând
complet părăsit și va rămâne singur. Pentru că
Eu vreau curte de lungă durată (curte: a căuta
~ 167 ~
afecțiunea) a lui Babel să ajungă în cele din
urmă la un capăt. De acum încolo, totul va fi
nou și diferit, și Cuvântul Meu care pe l-am
rostit apostolilor și la o mulțime de alte
persoane, trebuie să apară acum cu noua
putere și tărie, și apoi să dureze până la
sfârșitul timpurilor de pe acest Pământ. Toată
lumea trebuie să vină în soare și se încălzească
în lumina învățăturii Mele din ceruri. Iar cei care
Mă recunosc cu sinceritate și dragoste trebuie
să aibă, de la naștere până la moarte, o relație
foarte vizibilă continuă din nou cu îngerii Mei și
astfel, de asemenea, cu Mine, la fel cum a fost
în timpul începuturilor.
[4] Acum te întrebi, de asemenea, ce se va
întâmpla în țara ta, atunci când saci vechi vor
pocni din cauza vinului nou, care va fi forțat pus
în ei și vinul se va vărsa. Eu îți spun: cu
siguranță va fi de o mie de ori mai bine decât
acum, când aproape nimeni nu are încredere
nici măcar fratele lui cel mai cinstit de teama
pentru toată mizeria și nevoia ce poate veni de
la acea ezitare lung și costisitoare, când el tot
timpul a spus: "Niciodată nu vei ști ce se va
întâmpla."
[5] În momentul în care sacii de vin se vor
sparge, marii consumatori nu vor mai exista, iar
~ 168 ~
statul va avea grijă ca cei care au servit cu
loialitate statului și poporului pentru o lungă
perioadă de timp cu spiritul și mintea lor să nu
ducă lipsă de nimic. Dar mai mult de un sfert de
milion de plimbători pe stradă și leneși fără
merit - mai ales din partea clerului - nu vor mai
beneficia de venitul lor mare și de pensii (În anii
1868-1874 legile concordat s-au schimbat în
legile statului. Ca urmare a acestui fapt,
numeroase autorități ale clerului au rămas fără
serviciu), dar dimpotrivă, ei vor fi strict obligați
să plătească datoria statului, pentru că aceasta
va fi respectată în toate circumstanțele, astfel
că un frate să nu facă o plângere altuia.
[6] În toate circumstanțele Eu sunt din nou la
conducere acum. Și așa nu va mai fi haos în
dezavantajul celor care aderă la Mine. În acest
an Eu mai am un pic mai multă răbdare cu țara
în ale cărei legi locuiești, dar nu mult mai mult -
chiar dacă mulți dintre vechii Mei prieteni ar trăi
în continuare în trupul lor și în mare iubire și
credință. Cei care Mă urmează, iar noii
iluminați, vor fi cu siguranță mântuiți, dar toți
ceilalți vor fi pedepsiți.
[7] Acum îți spui, desigur, în tine din nou: "Da,
Doamne, totul e în regulă, pentru că odată ce
conducerea unor oameni este răsfățată si
~ 169 ~
răutăcioasă, oamenii trebuie să primească o
alta care îndeplinește nevoile fizice și mai ales
spirituale ale oamenilor. Dar, atâta timp cât
vechile temple de idoli, care sunt numite case
ale lui Dumnezeu sau biserici, există încă cu
robii lor, și efectuează serviciul lor, și încă pot
predica marea lucrare a clericilor lor supuși lui
Dumnezeu pentru încă mulți oameni orbi, în
special în locurile de pelerinaj și mănăstiri, o
nouă conducere a oameni - fie că există de la o
nouă constituție sau un nou conducător - va fi
mereu în pericol de a recidiva treptat din nou în
vechiul întuneric. Și toate astea mai devreme
atunci când funcționarii din temple vor trebui să
trăiască din veniturile muncii lor. Atunci dacă ei
încă vor exista pentru o anumită perioadă de
timp ca învățători ai poporului, atunci să fie
plătiți la fel ca orice alt funcționar public. Dar
niciunul nu ar trebui să vrea sau să accepte
vreo plată de la nimeni pentru serviciul lor în
biserica. Atunci, lucrările slujitorilor templului
exploatarea, înșelarea și furtul poporului vor fi
cu siguranță foarte clar oprite. Și pelerinajele,
statuile minunate și moaștele și încă mult mai
multe alte erori bisericești și abuzuri în curând
va fi puse la un sfârșit."

~ 170 ~
[8] La aceasta, Eu spun că pe de o parte, opinia
ta este complet corectă și dreaptă, și pentru un
timp, ar face, de asemenea, bine pentru că așa-
numitul om spiritual ar fi incontestabil mai
implicat în învățarea oamenilor pentru ceea ce
el este plătită decât în ceremonii clerice care nu
mai sunt profitabile pentru el. Dar dacă el și-ar
efectua serviciul său cleric fără plată, oamenii
orbi l-ar considera pe el a fi chiar mai important
datorită valorii sale pentru Dumnezeu, și în
acest mod vor cădea automat în vechea lor
superstiție, încă mai rău și mai adânc decât
înainte. Ceea ce-i va da un mare și magnific
prestigiu față de oameni, omul spiritual nu l-ar
reprezenta ca pe ceva care nu are nici un merit
pentru Mine, dar ca ceva care este extrem de
plăcut pentru Mine. Și în acest fel, va întări
oamenii în vechea lor superstiție și ar face un
nou tron pentru marele conducător al curvei
Babel care acum se apropie de sfârșitul său
complet.
[9] Așa că lasă clerul să exploateze
oamenii. Lasă oamenii încă orbi să facă
pelerinaje și să plătească masele scumpe. Lasă-
i să-și facă mărturisirile lor, să meargă la
biserică, să organizeze procesiunile exagerat de
scumpe pentru cei decedați, lasă acești clerici
~ 171 ~
să urmărească moșteniri și să vândă scutiri
scumpe si scutiri de păcat. Lasă acei Babilonieni
să facă lucruri chiar mai rele, apoi, de
asemenea, cel mai orb își va veni în curând în
fire și va spune: "Nu, o astfel de religie nu poate
fi decât înșelăciune, pentru că cei care sunt cei
mai convinși de învățătura curată a lui Hristos și
care ar trebui să acționeze în consecință, arată
prin faptele lor, că ei înșiși nu atașează nici o
importanță acestei întregi învățături, ei nu cred
într-un Dumnezeu, și de aceea ele sunt pur și
simplu profeți falși. Le pasă doar de burta lor. Ei
iau de multe întreaga avere a oamenilor prin tot
felul de înșelăciuni. Și dacă acest lucru nu este
suficient, ei o iau printr-un fel de constrângere
legală care este permisă acestora de către
stat. Și ei nu dau nici măcar unui suflet însetat o
înghițitură de apă, din toate lucrurile pe care ei
pur și simplu le-au jefuit. Prin urmare, departe
cu toți acești profeții falși. Departe cu acești lupi
devoratori în haine de oi, și departe cu tot ce ei
au chinuit, înșelat și jefuit oamenii săraci, orbi.
Departe cu templele, altarele, imaginile secrete,
moaștele, ceasurile și toate ustensilele clerice
inutile, care nu au nici o valoare spirituală
pentru viață. De acum înainte, vom examina
întreaga învățătură a lui Hristos noi înșine, și să
~ 172 ~
ne fie explicată de către învățători adevărați,
care sunt luminați de Dumnezeu, iar apoi vom
trăi și acționa în consecință. Și învățătorul
adevărat nu va fi flămând sau însetat la masa
noastră, și el, de asemenea, nu va trebui să
umble desculț."

Capitolul 29 Viitorul statelor din Europa și


America
[1] Iată, acesta este modul în care lucrurile sunt
acum în Italia, care era încă întuneric până de
curând. Acesta este modul în care aceasta a
fost cu regatul german mulți ani în urmă, ca și
în trecut în Anglia și în America de Nord, care -
prin lupte grele - se purifică și mai mult în acest
moment de toate tendințele care se opun
învățăturii Mele inițiale. Acolo ei adesea spun:
"Dar Doamne, cum poți permite confederațiilor,
care doresc să țină sclavi, să câștige victorii
importante împotriva Unioniștilor foarte umani?
(confederații: statele sudice al Americii de Nord,
care s-au separat în 1861 din partea Uniunii
Americane (Secesiunea) și uniți ca
confederații. Unioniștii au reprezentat Uniunea a
statelor nord americane. Aceste două partide au
purtat așa-numitul război de secesiune din 1861

~ 173 ~
până în 1865 prin care abolirea sclaviei a fost
doar unul dintre motive) "
[2] Dar Eu vă spun: cu confederațiile nu totul
este păcat, și cu Unioniștii nu totul este
virtute. Și astfel, ambele părți acum își scot
așchiile si bârnele din ochii celorlalți, și unul
mătură în fața ușii celuilalt, ceea ce nu ar trebui
să fie calea în conformitate cu învățătura Mea.
[3] Cu toate acestea, atunci când una cât și
cealaltă parte își va elibera mai întâi ochii lor de
așchii și bârne, și vor mătura balega de pe
pardoseala casei lor, cele 2 partide se vor
înțelege curând și ușor între ele și vor ajunge la
un acord.
[4] Astfel de argumente mari și, de asemenea,
mici - între națiuni precum și între persoane
individuale - se întâmplă întotdeauna atunci
când nu se respectă învățătura Mea, care spune
ca nimeni nu ar trebui să spună aproapelui său:
"Vino aici, atunci voi lua așchia din ochiul
tău." Apoi aproapele spune: "Ce-ți pasă de
așchia în ochiul meu în timp ce eu pot descoperi
o întreagă bârnă în ochiul tău? Curăță mai întâi
ochiul tău, numai atunci tu mă poți ajuta să-mi
curăț ochiul meu."
[5] Există deja o mulțime de astfel de lupte și
încă vor fi mai multe dintre ele, dacă oamenii
~ 174 ~
nu vor adera în mod activ și complet la
învățătura Mea pură.
[6] Dar povestea din America nu va mai dura
mult. În America de Sud, unde Babilonul este
încă mult mai prezent decât oriunde altundeva
pe Pământ, o judecată mare se va revărsa în
curând, pentru că Babilonul trebuie să fie
transformat peste tot într-un nou Ierusalim, și
porcii gadareni păgâni trebuie să meargă la
ruină în mormântul nopții lor.
[7] Eu cred că ți-am arătat acum mai mult decât
suficient ca o "nota bene" pentru acest timp. Și
toți cei care pot socoti într-un fel vor ajunge
ușor să-și dea seama care este situația și de ce
acest lucru se întâmplă, și că prin necesitatea
aceasta în curând trebuie să se producă
rezultatele.
[8] Deci, nu trebuie să Mă întrebi anul, ziua sau
ora, deoarece toate aceste lucruri sunt deja
clare pentru toată lumea, și toată lumea trebuie
să vadă cu siguranță sfârșitul foarte aproape al
nopții atunci când vede norii mici la orizont care
sunt puternic iluminați de soare.
[9] Doar lasă acei oameni care dețin ceva
putere într-un fel sau altul să încerce să
interzică ierbii și tuturor ierburilor, arbuștilor și
arborilor să crească din nou primăvara, pentru a
~ 175 ~
face muguri noi, pentru a deveni verde și să
înflorească, și să prevină toate aceasta, sau să
comande vântului și să spună fulgerului liber
drumul său, atunci ei vor fi convinși în curând
cât de mare este neputința lor ca un rezultat al
nebuniei lor.
[10] Odată ce Eu am rostit ceva și vreau să se
întâmple, se va întâmpla la fel de sigur cum
soarele trebuie să răsară în fiecare dimineață și
să apună seara. Eu de fapt, nu trebuie să îți mai
spun nimic mai mult, cu toate că eu încă mai
pot vedea o întrebare în mintea ta în ceea ce
privește Franța, cu privire la ceea ce acest
regat, care este acum în ceea ce privește
pământesc foarte puternic, va face cu privire la
prezenta, generală a curgerii luminii. Eu îți
spun: să meargă împotriva voinței Mele, va fi cu
siguranță greu și imposibil.

Capitolul 30 Ordinea de dezvoltare


[1] Faptul că (Franța) se arată acum pro forma
(pro forma: a face ca o formalitate) protector al
Babilonului, în timp ce acesta este de fapt
inamicul său, este foarte adevărat, pentru că
prin aceasta va reține alte state cu conducătorii
lor, care sunt încă foarte mult în favoarea
Babilonului, să pună cu forța lor combinată
~ 176 ~
vechea noapte din nou pe tronul său înalt
pentru a subjuga poporul lor, chiar mai mult
decât oricând înainte. Pentru că doar foarte
puțin dintr-o, bunăvoință liberă este lăsată cu
vechii conducător față de oamenii lor. Ce fac ei
acum în beneficiul poporului este impus de
circumstanțe. Dacă aceștia ar putea îndepărta
aceste împrejurări, prin unele metode benefice,
ei imediat ar începe să cânte un alt cântec și de
fapt, foarte trist pentru oamenii lor, iar oamenii
ar trebui din nou să danseze la conductele
vechii Inchiziții spaniole, care cu siguranță nu ar
fi dorit de nimeni.
[2] Pentru a distruge dintr-o lovitură toate
circumstanțele actuale, care încă plutesc între
bine și rău, ar însemna distrugerea țărilor și
popoarelor. Prin urmare, totul trebuie să aibă și
să treacă printr-o anumită perioadă de timp, în
această lume. Atâta timp cât vinul-must nou nu
este foarte bine fermentat și, astfel, nu și-a
eliminat toate impuritățile de la sine prin
propria sa activitate, acesta nu va deveni un vin
pur și spiritual.
[3] Dacă cineva vrea să construiască o nouă
casă, bună, el trebuie doar să distrugă complet
vechea casa după ce a construit una
nouă. Pentru că dacă el ar distruge-o imediat pe
~ 177 ~
cea veche, atunci unde ar trăi el și cine îl va
proteja împotriva tuturor tipurilor de disconfort
în timpul în care noua casă este
construită? Atunci este mai înțelept să porți o
haină veche, indiferent de cât de purtată și
reparată, din nevoie până când una nouă este
gata decât să se umble gol. Și astfel, în
conformitate cu ordinea Mea foarte bună, un
lucru trebuie să vină întotdeauna din celălalt
după aceea poate rezista și să fie durabil.
[4] În timpul în care Eu am dat învățătura Mea
pe pământ oamenilor, păgânismul a fost larg
răspândit în toate direcțiile în tot felul de forme
și apariții, și învățătura Mea a fost doar o stea
de dimineață strălucitoare în marea noapte
păgână. Luceafărul de dimineață în curând a
devenit ușor acoperit de norii foarte groși ai
păgânilor, atât de mult încât oamenii cu greu și
cu dificultate puteau ghicii poziția sa
adevărată. Unii au spus: "Uite, aici" și alții:
"Uite, acolo". Și s-a întâmplat că ei au luat alte
stele drept steaua de dimineață și le-au onorat
foarte mult. Și astfel, pentru fostul extrem de
puternic păgânism a fost foarte ușor să se
topească împreună și să unifice luceafărul de
dimineață cu ei înșiși, și în acest mod să se
prezinte ca singura, adevărată veche stea de
~ 178 ~
dimineață oamenilor care au întrebat de
luceafărul de dimineață despre care au auzit în
mod repetat.
[5] Luceafărul de dimineață, care este în acest
mod deformat și acoperit de nori efectuează, de
asemenea minuni în fața oamenilor orbi în timp
ce doar numele de Zeus a fost schimbat cu al
Meu. Și oamenii au fost mulțumiți, iar vechiul
păgânism a rămas, cu schimbări foarte
mici. Dar totuși, învățătura Mea a rămas intactă
și bine conservată, cu câțiva oameni, în ciuda
tuturor persecuțiilor. Sămânța nobil care a căzut
în pământ bun a prins rădăcini, bune și
puternice, a înflorit și a purtat roade bune, deși
în secret, neobservat de ochii orbi ai curvei
Babel.
[6] Luceafărul de dimineață a devenit un soare
care este acum complet, și norii de
păgânismului nu vor mai fi capabili să acopere
acel soare, astfel încât nici măcar cineva cu
ochii slabi nu ar putea lua ziua drept noapte.
[7] Strălucirea luminii Mele a devenit puternică
și nu va mai fi niciodată îndepărtată de noaptea
păgână. Cum? Aceasta Eu am arătat în mod clar
în acest "Nota Bene".
[8] Vreau să închei acest înscris sfătuind cu
toată dragostea Mea pe fiecare dintre prietenii
~ 179 ~
Mei, nu numai de a citi acest lucru, dar să îl ia
bine la inimă și să creadă că Eu sunt cel care a
descoperit acest lucru din mila Mea liberă
prietenilor Mei să mângâi inima lor și luminez
rațiunea sufletului lor. Și în schimb Eu nu-mi
doresc nimic altceva decât numai dragostea
sinceră și, astfel, de asemenea, o credință vie.
[9] Cel care poate și vrea să facă ceva special,
din dragoste pentru Mine, pentru mereu săracul
Meu pământean și acum deja bătrân ajutor
(Jakob Lorber), Eu în curând îl voi răsplăti
înmulțit, amin. Aceasta spun Eu, Domnul, Viața
veșnică și Adevărul.
[10] Și acum, în scrierea următoare vom reveni
din nou la Evanghelie. Noi vom mai rămâne încă
o jumătate de zi în Ghenezaret, apoi noi vom
călători în scurt timp prin cele 10 orașe".

Capitolul 31 Domnul în Cezarea lui


Filip (continuare) Îndoielile urmașilor
Domnului
[1] Așa cum s-a spus în fosta scriere, Eu am stat
încă o jumătate de zi în Ghenezaret, de
dimineața devreme până la mai mult de ora 1
după amiază.
[2] În acel timp Eu am binecuvântat prietenii
Mei, care erau încă prezenți aici, bătrânul
~ 180 ~
Marcus, Kisjona, Philopold și, de asemenea,
Maria. Ea a mers mai întâi la Kis cu Kisjona și
Philopold, a rămas acolo ceva timp și a plecat,
de asemenea, din nou în Nazaret. Acolo, ea a
spus fraților Mei tot ce a auzit, văzut și
experimentat din învățătura și lucrările Mele de
care frații Mei au fost foarte surprinși, așa cum
au fost, de asemenea, alte cunoștințe vechi și
prieteni ai lui Iosif, ai Mariei și celor 3 frați care
erau tâmplari acasă și care au avut grijă de
casă.
[3] Dar, în ciuda faptului că ei au crezut în
Mine, mulți dintre ei au ridicat din umeri și au
spus: "El chiar realizează lucruri mari, și
învățătura Sa este complet adevărată, pură și
bună, dar dacă El se va opune slujitorilor
templului prea mult și va mărturisi împotriva
lor, și va acționa cu toată puterea și tăria Sa
divină împotriva lor, El va merge la ruină,
pentru că atitudinea lor față de El și urmașii Săi,
care sunt cu siguranță deja răspândiți pe scară
largă, este așa cum am auzit, neobosită și rău
voitoare peste tot.
[4] Deși El are mulți prieteni buni și adepți
printre neamuri care cred în totalitate în El, dar
printre iudei încă sunt foarte puțini, și chiar și ei
Îl consideră în cea mai mare parte drept un
~ 181 ~
mare profet și nu vor să audă sau știe prea
multe despre un Fiu al lui Dumnezeu, chiar și
atunci când la El și cu El, totul a fost împlinit
cum proorocii au proorocit despre El.
[5] Acum aceasta cu ușurință ar putea dovedi
că El va trebui să împartă soarta rea a lui Ioan
Botezătorul, iar apoi acei câțiva iudei care până
acum încă mai cred în El se vor suci imediat și
se vor întoarce din nou la farisei din marea frică
de templu, și îi vor ajuta să-i persecute pe cei
care sunt urmașii Săi până acum.
[6] Cu toate că, până în prezent El a fost capabil
să stea ferm peste tot și a putut rezista cu
putere tuturor celor care L-au persecutat, si,
noi, de asemenea, sperăm și credem cu tărie că
El, prin natura și ființa Sa divină, și în
conformitate de puterea înțelepciunii divine
care îl umple, El foarte bine și fără perturbări va
finaliza lucrările, pe care le-a început. Dar
lumea este falsă și rea, și copiii ei sunt
întunecați și foarte răi. Și până în prezent au
știut întotdeauna, și cu siguranță încă mai știu,
arta de a transforma tot ceea ce Dumnezeu a
revelat prin profeți de dragul oamenilor -
indiferent de cât de adevărat, bun și înțelept
era - și să le schimbe în propria lor răutate. Și
acest lucru ei îl fac în așa fel încât chiar și
~ 182 ~
oamenii naturali mai buni și mai luminați din
multele lucruri false și rele, nu mai puteau
vedea ceea ce a fost vechi, pur divin, adevărat
și bun, și, astfel, au trebuit să rămână în
falsitatea și răul lumii.
[7] Ei bine, acum, Fratele nostru divin Isus a
început deja să lase o puternică lumină
strălucitoare prin teribilul întuneric și în
răutatea fariseilor și urmașii lor fideli, în așa fel
încât, de asemenea, neamurile, cu multe sute
sunt luminează și se încălzesc în lumina sa. Dar
în această lume, posibilitatea este încă
imaginabilă și prezentă pentru Fratele nostru,
ca zelul Său justificat să ajungă la un sfârșit
trist."
[8] Multe au fost de acord cu aceste cuvinte,
dar nu Maria și câțiva dintre prietenii și
prietenele ei.
[9] Și unul dintre ei a spus: "Ascultă, dacă El
Însuși dorește și va permite aceasta, cu
siguranță se poate întâmpla că cei răi să fie în
măsură să ia cu asalt trupul Său. Cu toate
acestea, cu siguranță, nu în avantajul lor, ci
spre căderea lor, ceea ce este foarte clar arătat
de profeții vechi și mai recenți cu privire la
Mesia. Așa că haideți să nu ne mai îngrijorăm
inutil și fără rost cu privire la El, pentru că El
~ 183 ~
știe cel mai bine și cel mai clar ce are de făcut
pentru adevărata bunăstare a tuturor
oamenilor. Noi vrem, întotdeauna, și în toate
circumstanțele să credem în El și profund să-L
proslăvim ca Fiu al lui Dumnezeu."
[10] Toata lumea a fost mulțumită cu acest
lucru, și după aceea, au vorbit mai mult despre
învățăturile și faptele prin care apoi mulți din
Nazaret au crezut în Mine, mai sincer și mai
ferm decât înainte. Pentru că chiar cei 3 frați ai
Mei care au rămas acasă, nu M-au luat pentru
că ceea ce Eu eram, în timp ce ei ar fi putut să
știe aceasta. Și din cauza acestei necredințe Eu
nu am vizitat Nazaretul atât de des. Și când
cetățenii din Nazaret M-au întrebat - pe fiul lor,
bine cunoscut al lui Iosif tâmplarul - de unde aș
fi putut primi acea înțelepciune și putere, eu le-
am spus: un profet nu este nicăieri mai puțin
respectat decât în patria sa. Apoi am plecat de
acolo cu ucenicii Mei și, de asemenea, nu M-am
întors personal în Nazaret.
[11] Dar, după acea discuție cu Maria despre
Mine, credința lor în Mine a fost întărită, și mulți
M-au glorificat și lăudat în personalitatea Mea
ca pe Mesia cel proorocit care a venit în lume și
ca fiu al lui David.

~ 184 ~
Capitolul 32 Rugăciunea Domnului
[1] După cum s-a menționat deja, Eu nu am mai
stat mult în Ghenezaret după ce Mi-am
binecuvântat prietenii, pe care i-am numit mai
înainte, și ne-am luat rămas bun de la ei, iar Eu
m-am ridicat cu ucenicii Mei și a mers mai
departe pe drum, însoțiți de Ebal, Iara și cei 3
Romani cunoscute în cele 10 sau chiar 60 de
orașe care au fost parțial răspândit în valea
Iordanului în sine și parțial pe munții și dealurile
de aproape și din continuare.
[2] Când Eu am ajuns la un prim deal, destul de
mare și separat din afara Ghenezaretului cu toți
cei care erau cu Mine, Eu M-am întors la cei
care M-au însoțit și am zis: "Voi M-ați însoțit
până acum dintr-o mare iubire, pentru că voi ați
știut bine și ați crezut în Cel care a fost în Mine
cu voi șipe care voi l-ați însoțit. Rămâneți de
acum în dragostea Mea, în acest fel, atunci de
acum în colo, de asemenea, Eu voi rămâne în
acea dragoste în voi, cu voi și în mijlocul
vostru. Și orice, în această lume, voi veți cere
de la Tatăl din Mine, vă va fi dat vouă. Dar nu
cereți pentru idolul lucrurilor acestei lumi, ci
pentru comorile veșnice ale Împărăției lui
Dumnezeu, pentru că toate celelalte de care

~ 185 ~
aveți nevoie pentru a trăi în această lume vă va
fi dat vouă oricum."
[3] La aceasta, căpitanul a spus: "Doamne și
Învățătorule, cum ar trebui să ne rugăm Ție într-
un mod bine plăcut și, astfel, ca noi, de
asemenea, să nu trebuiască să cerem în zadar
pentru ceva care este justificat? Pentru că omul
poate ajunge în mai multe moduri diferite în
situații de nevoie în această lume și apoi doar la
Tine se poate întoarce cu o cerere reală de
ajutor. Dar atunci cum ar trebui el să ceară și să
se roage?"
[4] Eu am spus: "Rugați-vă in orice nevoie și de
adversitate cu cuvinte naturale in inima voastră
la Mine, atunci voi nu vă veți ruga în zadar.
[5] Dar, atunci când voi Îmi cereți ceva, atunci
nu folosiți multe cuvinte, și absolut nici o
ceremonie, ci rugați-vă foarte liniștit în camera
secretă a iubirii de inima voastră:
[6] "Tatăl nostru iubitor, care locuiești în ceruri,
fie sfințit numele Tău mereu și pentru
totdeauna. Fie ca Împărăția Ta de Viață, Lumină
și Adevăr să vină la noi și să rămână cu noi. Fie
ca doar voia Ta sfântă și dreaptă să se facă cu
noi pe acest Pământ printre noi oamenii, în
același mod ca și în Cerurile Tale. printre îngerii
Tăi perfecționați. Iar, pe acest Pământ, dă-ne
~ 186 ~
nouă pâinea noastră de zi cu zi. Ne iartă
păcatele și slăbiciunile noastre, așa cum noi
vom ierta întotdeauna pe cei care au păcătuit
împotriva noastră. Nu lăsa nici o ispită să vină
peste noi căreia să nu-i putem rezista, și
eliberează-ne în acest fel de orice rău, în care
omul poate cădea ca un rezultat al ademenirilor
prea puternice ale acestei lumi și spiritului său
rău. Căci Ție, o Tată din Cer, Îți aparține toată
puterea, toată forța, toată tăria și toată slava
care umple toate cerurile din eternitate în
eternitate."
[7] Uite Prietenul meu, în acest fel, toată lumea
ar trebui să se roage în inima sa, atunci
rugăciunea va fi auzită în cazul în care acesta a
fost făcută cu toată seriozitatea. Dar nu numai
cu gura, ci sincer și plin de viață, în inima lui,
pentru Dumnezeu este în El Însuși cel mai pur
Spirit, și așa El ar trebui să fie adorat în spirit și
în adevăr deplin serios.
[8] Dacă vedeți și să înțelegeți acest lucru,
atunci acționați în consecință. Atunci, veți trăi,
precum și toți cei care vor face la fel."
[9] După acest scurt discurs al Meu toți Mi-au
mulțumit. Eu i-am binecuvântat încă o dată și l-
am lăsat pe încă vizibilul Raphael să plece. El s-
a dus în sus ca un fulger puternic de lumină în
~ 187 ~
spațiul infinit. Romanii s-au speriat și s-au uitat
în sus pentru o lungă perioadă de timp, astfel
ca ei, probabil, încă să mai poată vedea forma
lui, ceea ce totuși nu mai era posibil acum.
[10] Apoi, Eu de asemenea, Mi-am luat rămas
bun de la cei care M-au însoțit pe acest deal, și
am continuat să merg cu ucenicii Mei peste deal
prin câmpia roditoare, care începea acolo, și am
mers mai departe de-a lungul câmpiei. În
câteva ore, noi am ajuns la un oraș mic, vechi,
în care cetățenii erau în cea mai mare parte
greci și romani. Printre neamuri trăiau, de
asemenea, puțin iude care a mers complet în
jos și au fost îndepărtați. Ei aveau un han mic
pentru ei înșiși, pe care ei, de asemenea,
trebuiau să o folosească și ca sinagogă.

Capitolul 33 Domnul în orașul Muntelui


Pella. Domnul cu hangiul din Pella
[1] Noi ne-am oprit la acest han, și hangiul a
venit să ne întâlnească și și-a cerut scuze că nu
ne putea găzdui, în primul rând pentru că hanul
lui era mult prea mic pentru a ne primi, și în al
doilea rând proviziile sale alimentare erau atât
de mici încât nu ar fi suficiente pentru noi. Dar
era un han grec în centrul orașului, care era

~ 188 ~
dotat cu toate, și acolo noi am putea găsi un loc
bun de cazare.
[2] Eu am spus: "Eu știam deja acest lucru
dinainte de a te fi născut, dar Eu nu am venit
aici de dragul neamurilor, ci doar de dragul
iudeilor, iar în cazul în care ei absolut nu vor să
Mă cazeze, Eu încă voi ști ce să fac. Așa că
haide să vedem spațiul hanului și sinagogii
tale".
[3] Hangiul s-a uitat la Mine mirat și a spus:
"Prietene, cine ești tu de fapt care îmi vorbești
mie în mod clar cu autoritate?"
[4] Eu am spus: "Dacă tu ai știi cine sunt Eu Mi-
ai spune: "Doamne, eu am un băiat care suferă
de gută, la care mulți medici și-au încercat arta
lor. Din acest motiv, eu am devenit sărac, și fiul
meu suferă în fiecare zi de dureri rele. Ajută-mi
fiul, pentru că toate lucrurile sunt posibile
pentru Tine. "Dar tu nu știi, și, prin urmare, Eu
ți-am spus acum."
[5] Când hangiul a auzit aceasta din gura Mea,
el a gândit în el însuși: "Cum știe acest străin,
care nu a văzut niciodată înainte acest oraș de
munte Pella, că fiul meu suferă de gută și că
suferința lui se agravează de la o zi la alta?"
[6] Numai după aceea, el s-a întors spre Mine și
a zis: "Doamne, eu în mod clar pot vedea acum
~ 189 ~
că Tu nu ești un om obișnuit, și dacă Tu îl poți
vindeca pe fiul meu, de asemenea eu voi pune
totul în acțiune, în ciuda sărăciei mele, pentru
a-mi arăta recunoștința mea pentru Tine și
însoțitorii tăi."
[7] Eu am spus: "Atunci, du-Mă la fiul tău, apoi
el va fi mai bine."
[8] Atunci hangiul M-a adus la camera fiului său
bolnav. Și în jurul persoanei plângea și jelea
mama și surorile sale erau în doliu și i-au cerut
lui Dumnezeu să elibereze în cele din urmă
bolnavul de la suferința lui.
[9] Atunci hangiul a spus familiei sale: "Opriți
jalea voastră, căci iată există un medic străin,
care poate și îl va ajuta pe fiul meu, și eu cred
cu tărie că numai El poate face aceasta."
[10] Cei care erau în doliu au spus: "Dacă
acel doctor poate face acest lucru, atunci
Domnul Dumnezeu a auzit rugăciunile noastre."
[11] Eu am spus: "Da, da, El le-a auzit. Și acum
spun Eu spun din propria Mea putere, care
trăiește în Mine: tu care suferi de gută, vreau să
devii sănătos – și să nu mai păcătuiești, pentru
că tu ai ajuns să suferi din cauza păcatelor tale
secrete".
[12] La aceste cuvinte ale Mele, fiul a devenit
imediat complet sănătos, și Eu i-am spus că el
~ 190 ~
ar trebui să-și părăsească patul său și că mama
ar trebui să pregătească ceva pentru el să
mănânce, dar proaspăt și pur. Acest lucru a fost
făcut imediat, și hangiul și fiul său vindecat nu
știau cum să-Mi mulțumească sau chiar să Mi se
închine, în mod corect.
[13] Dar Eu am spus: "Nu vă faceți griji în capul
și inima voastră despre modul în care ar trebui
să vă arătați recunoștința față de Mine, căci Eu
doar am privi asupra inimii, și Eu știu ce se
întâmplă acolo acum. Dar arată-mi acum hanul
tău și mica sinagogă."
[14] Acum, hangiul nu a mai obiectat să-Mi
îndeplinească dorința și M-a adus la camerele
hanului, care au fost în cele din urmă destul de
mari pentru noi.

Capitolul 34 Domnul în școala din Pella


[1] Apoi, el ne-a adus la sinagogă în care câțiva
copii iudei au primit de la un bătrân rabin vechi
unele învățături greoaie ale Scripturii.
[2] Eu i-am spus rabinului: "Prietene, în acest
fel tu vei face mai degrabă păgâni din acești
micuți decât iudei. Dacă tu însuți ești atât de
slab fundamentat în Scriptură, atunci ce ar
trebui acești copii să învețe de la tine? Renunță
la învățătură și fă altceva, astfel încât un
~ 191 ~
învățător mai bun să poată avea și ocupa locul
tău."
[3] Rabinul a fost foarte jignit și a zis:
"Prietene, eu am fost ales aici, ca rabin de către
comunitate. Ei sunt mulțumiți de mine, și Tu, ca
un străin nu ar trebui să Îți faci griji cu privire la
modul în care eu predau copiilor. Noi trăim aici
printre neamuri, și, prin urmare, în afară de
Scriptura noastră, eu, de asemenea, trebuie să
învăț elevii mei manierele și obiceiurile
romanilor si grecilor, și, de asemenea, să
recunoască în mod activ bunul din ele, astfel
încât aceștia să nu mă cheme la
socoteală. Pentru că noi au fost puși în această
lume, și în afară de Dumnezeu -, care nu mai
lasă nici o ploaie de mană din cer – noi, de
asemenea, trebuie să servim lumea, dacă vrem
să trăim din ea."
[4] Eu am spus: "Aceasta se datorează faptului
că iudeii L-au uitat din ce în ce mai mult pe
Dumnezeu, la fel ca tine, și au început să
slujească lumea deja în momentul în care El a
lăsat încă ploaia de mană din cer astfel
Dumnezeu i-a lăsat să vină, de asemenea, în
sclavia grea a lumii și ei au trebuit să-și câștige
pâinea lor modestă în sudoarea feței lor. Și
pentru că iudeii îi devin acum mai puțin loiali lui
~ 192 ~
Dumnezeu decât neamurile, de asemenea,
puțina lumină pe care ei încă o mai au va fi
luată de la ei și va fi dată neamurilor.
[5] Cum poți fi tu un rabin, care este plăcut lui
Dumnezeu când tu astăzi înveți înaintea de
copiilor iudei învățăturile iudaice și mâine, în
aceeași sinagogă tu dai învățături păgâne
copiilor păgâni și te lași plătit pentru aceasta?"
[6] Rabinul a început să Mă ia drept un mic
profet pentru că eu i-am arătat lucruri care,
potrivit lui nici o persoană obișnuită și nici un
străin nu le putea cunoaște altfel, și el a spus:
"Fie ca Dumnezeu să-mi dea să trăiesc fără a fi
necesar pentru mine să cer pâinea mea și de la
neamuri, atunci voi renunța imediat la serviciul
meu la neamuri."
[7] Eu i-am spus rabinului: "Prietene, acum 10
ani tu ai fost un om foarte bogat în Efraim ca un
iudeu, și tu ai avut mâncare și băutură din
belșug. Atunci de ce tu ai ales în acel moment
mai mult pentru neamuri decât pentru iudei?
[8] Uite, din moment ce tu ai făcut aceasta, fără
a fi necesar, Dumnezeu te-a lăsat să te duci în
jos și să vii aici, în acest oraș al neamurilor ca
un rabin pentru neamuri. Faptul că de câțiva ani
tu ai devenit, de asemenea, un rabin pentru
iudei, nu a fost realizată de către iudeii săraci
~ 193 ~
care trăiesc aici, ci de neamurile, care sunt
prietenoase cu tine, și acestea au eliminate, de
asemenea, fostul rabin pur iudaic din acest
oraș.
[9] Dar eu îți spun că, în viitor, acest lucru nu
mai poate continua. Tu ar trebui să devii un
iudeu complet cum ai fost înainte. În caz
contrar, veți fi îndepărtat din acest oraș în
câteva zile, și o persoană mai vrednică va lua
locul tău, Eu am venit să mătur acest oraș,
astfel încât acesta să devină un refugiu sigur
pentru toți cei pe care Eu îi voi numi urmașii Mei
atunci când în deja aproximativ 50 de ani,
Ierusalimul întunecat va fi distrus până la ultima
piatră de către romani. Gândește-te bine la
ceea ce Eu ți-am spus acum, căci Eu am primit
puterea de sus să îți spun aceasta."
[10] Apoi, rabinul a mai vrut să răspundă ceva,
dar hangiul l-au luat deoparte și i-a spus ceea
ce Eu am făcut pentru fiul său. Apoi, rabinul nu
a spus nici un cuvânt, a lăsat elevii din sinagogă
să meargă acasă și a părăsit sinagoga. El a
vizitat imediat, fiul complet vindecat al
hangiului, și el a fost extrem de uimit de acest
lucru. Apoi el a mers imediat la toate casele
iudeilor și neamurilor pe care el îi cunoștea și
le-a relatat ceea ce s-a întâmplat în hanul
~ 194 ~
iudeu, după care mulți au venit la han să se
convingă de ceea ce s-a întâmplat acolo.

Capitolul 35 Masa de seară în han


[1] Acum, când mulți l-au văzut pe fiul hangiu
pe care ei îl cunoștea foarte bine și care a fost
atât de bolnav înainte și acum era fost complet
vindecat, chiar și neamurile au fost încremenite
de atât de multă frică de Mine, și ei nu au
îndrăznit să întrebe de Mine.
[2] Și chiar un căpitan roman a spus: "Aici
trebuie să fie ființe superioare la lucru în spatele
acelui Doctor și a tovarășilor Săi, pentru că noi
oamenii nu am fost niciodată capabili de a
realiza aceasta, fără nici un medicament."
[3] Eu eram deja în han cu ucenicii Mei, și în
acea zi nici unul dintre cei mulți care au venit la
han nu a putut să Mă vadă. Și aceasta cu atât
mai mult cu cât seara deja s-a instalat.
[4] Când oamenii s-au întors la casele lor - fiind
complet uimiți și, de asemenea, în parte din
frica de Mine - hangiul a venit la noi și a spus:
"O, mare Domn și Învățător, totul ar fi acum
bine și în ordine, dacă eu aș avea provizii de
hrană suficiente pentru voi toți. Vin eu nu am
deloc, dar eu voi lăsa să fi comandat de la hanul
grec. Eu am niște pâine de grâu pâine și pâine
~ 195 ~
de orz și, de asemenea, niște miel afumat. Dacă
ați fi mulțumiți cu acestea pentru ziua de azi eu
aș fi foarte bucuros de aceasta. Voi avea mai
multă grijă de toate mâine cu cea mai bună
capacitate a mea."
[5] Eu am spus: "Prietene, noi nu am venit aici
să mâncăm și să bem, dar noi vom fi mulțumiți
cu ceea ce ai. Nu îți face griji cu privire la vin și
nu face cheltuieli inutile, dar du-te la pivnița ta,
atunci vei găsi acolo sacii de vin goi umpluți cu
vin. Pentru că Acela care a fost capabil să-l
vindece pe fiul tău este, de asemenea, capabil a
umple sacii de vin goi. Deci, mergi acum cu
copiii tăi în pivniță și adu-ne mai multe carafe
pline cu vin.
[6] Plin de uimire credinciosul hangiu a luat
imediat câteva carafe. El le-a curățat, și-a
chemat apoi toți copiii săi, precum și soția sa și
le-a spus ceea ce Eu am zis. Apoi au fugit în
grabă în pivniță, și cât de mare a fost uimirea
lor, atunci când au găsit sacii anterior goi
umpluți cu vin excelent.
[7] Apoi, carafele au fost imediat umplute și
aduse, și din nou, hangiul, soția și copiii săi nu
știau cum ar putea să Îmi mulțumească
suficient pentru acest lucru. În plus, miracolul
era mai puțin important pentru ei acum, dar cu
~ 196 ~
atât mai mult voia Mea prin care Eu am vrut să
îi fac atât de fericiți, pentru că după vindecarea
fiului lor, ei nu se mai îndoiau câtuși de puțin că
totul era posibil pentru Mine, orice vroiam.
[8] Dar Eu le-am zis la fel ca după vindecarea
fiului lor: că Eu mă uit numai la inimă. Și apoi ei
au părăsit încăperea plini de bucurie.
[9] Femeia i-a spus soțul ei: "Tu știi, că trebuie
să fie un mare profet. El ar putea fi, probabil,
proorocul Ilie, care ar trebui să revină cândva
înapoi? Prin urmare, noi trebuie să-L slujim cu
cea mai mare onoare și respect."
[10] Hangiul a spus: "Aveți grijă acum de
masă. Indiferent dacă el este Ilie sau chiar pe
cineva mai mare, sau în cele din urmă Mesia cel
promis Însuși, pentru moment, aceasta nu este
important. Ceea ce este important acum este a
satisface aceste persoane minunate."
[11] Apoi, toată lumea s-a dus la treabă pentru
a pregăti mâncarea, și hangiul ne-a adus pâine
și ne-a rugat să o mâncăm, ceea ce am și
făcut. Curând după aceea, alimentele foarte
bine pregătite erau puse pe masă, precum și
mai multe lămpi prin care sala de mese era
foarte bine iluminată.
[12] Noi am mâncat mâncarea, iar ucenicii au
vorbit între ei despre istoria lui Israel, despre
~ 197 ~
prima dată când ei au ieșit din deșert în această
țară, precum și despre războaiele pe care a
trebuit să le ducă împotriva moabiților și mai
târziu împotriva filistenilor. Hangiul a relatat, de
asemenea, câteva lucruri din ceea ce știa
despre originile vechiului oraș Pella și despre
aventurile care au avut loc în oraș. Iar Eu M-am
odihnit și am vorbit puțin.
[13] În acest fel, câteva ore au trecut, iar apoi
Eu i-am spus hangiului, care a adus un pat bun
de odihnă pentru Mine: "Nu e nevoie. Noi vom
sta aici la masă și ne vom lua odihna de noapte
aici."
[14] Aceasta nu a fost neplăcut hangiului,
deoarece el era slab dotat cu paturi de
odihnă. Și el însuși nu a vrut să ne lase și a
rămas toată noaptea cu noi la masă. Noaptea a
trecut foarte calm, și nimeni nu a fost deranjat
în odihna sa.

Capitolul 36 Domnul și căpitanul Roman


[1] Dimineața, hangiul a fost primul în picioare
și el a organizat totul pentru pregătirea unei
mese bune dimineața, la care soția sa, copiii săi
și slujitorii săi și slujnicele au fost puși pe deplin
la treabă. Imediat după aceea, noi, de
asemenea, ne-am ridicat din scaunele și băncile
~ 198 ~
noastre de odihnă de la masă și am ieșit afară
pentru o vreme, pentru că noi aveam o vedere
foarte mare din acest oraș peste o mare parte a
văii Iordanului și peste întinsa, marea și încă
foarte fructuoasa câmpie.
[2] Cu toate acestea, acea dimineață nu a fost
la fel de liniștită ca noaptea, pentru că atunci
când noi ne-am întors în casă pentru masa de
dimineață, am văzut fața casei o mare mulțime,
care erau în cea mai mare parte
neamuri. Căpitanul deja menționat și, de
asemenea, câțiva dintre subordonații săi nu au
lipsit, nici nu bătrânul rabin.
[3] Toate au cercetat amănunțit despre
miracolul vindecării fiului care a suferit de
gută. Ei le-au spus cum s-a întâmplat, lucru de
care ei toți au fost extrem de uimiți.
[4] Atunci căpitanul a spus cu o față serioasă:
"Știi ce? Cineva care este capabil să facă astfel
de lucruri, fără nici un ajutor al mijloacelor
externe, este un Dumnezeu, și nu mai este o
ființă umană. Am văzut de mai multe ori minuni
care au fost făcute de către anumiți magicieni,
dar eu am descoperit curând cum au făcut
făcute astfel de minuni, dar cine poate
descoperi aici cum acest Om l-a vindecat pe
bolnav?"
~ 199 ~
[5] Alții au făcut observația că ceea ce Eu
aveam în comun cu alți magicieni era că Eu, de
asemenea, eram însoțit de un grup mare, la fel
ca ceilalți magicieni, și că în cele din urmă nu
putea fi cunoscut exact care era motivul pentru
aceasta.
[6] Dar căpitanul a rămas cu afirmația lui și nu
s-a lăsat să fie confuz și a spus: "Tovarășii Lui
nu vor fi niciodată capabili să întărească
cuvântul Său și voia Lui, pentru că atunci când
o persoană bolnavă este vindecată, precum fiul
hangiului iudeu, nimic nu se poate realiza printr-
un anumit acord sau printr-o cooperare
secretă. Dacă noi am fi cu toții de acord între
noi aici pentru a stabili cu fermitate voința
noastră că fiica mea cea mare să devină
sănătoasă, care este imobilizată la pat deja de 3
ani, de o boală incurabilă, atunci nu vom realiza
nimic prin aceasta. Dar atunci când Omul
acesta ar vrea aceasta de unul singur, atunci
fiica mea va fi cu siguranță foarte repede
sănătoasă ca fiul acestui hangiu."
[7] Acesta este modul în care oamenii au vorbit
despre Mine în fața casei hangiului în timp ce
Eu cu ucenicii Mei ne-am așezat la masa de
dimineață, pentru că noi am ajuns din nou în
casă neobservați de oameni prin partea din
~ 200 ~
spate, iar personalului și a copiii hangiului au
primit instrucțiuni de la el, să nu trădeze
prezența Mea, cu excepția cazului când cineva
va primi ordine de la Mine să facă acest
lucru. Lor, de asemenea, nu li s-a permis să
spună oamenilor nimic despre existența
miraculoasă a vinului.
[8] Când noi am terminat masa de dimineață Eu
i-am spus hangiului: "Lăsați acum căpitanul cu
subordonații săi, bătrânul rabin și hangiul
hanului grec să vină, apoi Eu voi vorbi cu ei."
[9] Atunci hangiul a mers imediat afară pentru a
duce mesajul la cei care au fost menționați.
[10] Ei au urmat imediat chemarea, și atunci
când aceștia erau cu noi în cameră, imediat
căpitanul a întrebat hangiului unde eram Eu.
[11] Hangiul l-a adus la Mine și a spus: "Eu îmi
voi pleca mereu genunchii pentru Cel care stă
pe acel scaun."
[12] Și căpitanul a spus: "De asemenea, eu
prietenul meu."
[13] Apoi, căpitanul s-a plecat adânc în fața
Mea și apoi spus: "Marele Învățător, o
nemaiauzită minune Tu ai efectuat în această
casă, și cu aceasta Tu mi-a dovedit mie că Tu nu
ești doar ființă umană ca și noi, ci trebuie să fi
pe deplin un Dumnezeu. Dacă aceasta este
~ 201 ~
ceea ce fără îndoială Tu ești, atunci arată-ne
marea milă să ne spui ce trebuie noi de fapt să
gândim despre diversele noastre probleme de
credință.
[14] Eu am examinat totul: doctrina noastră de
politeism, punctele de vedere ale vechilor
egipteni ale filozofilor greci și ai noștri
romani. Mai mult, eu am studiat în detaliu
doctrina iudaică a unicului Dumnezeu, toți
profeții și înțelepții lor. Aceștia din urmă sunt
însă dificili, și în cea mai mare parte chiar
complet de neînțeles, deoarece aceștia folosesc
un limbaj mult prea fantastic, de multe ori
complet incoerent, și folosesc imagini pe care ei
înșiși le-ar fi putut cuprinde și de înțelege, dar
în afară de ei cu siguranță doar foarte puțini. De
asemenea, eu am discutat cu mulți din
pământurile dimineții îndepărtate despre lucruri
supranaturale, despre conceptele lor despre
Dumnezeu și despre modul în care sufletul
uman continuă să trăiască după moarte, și, de
asemenea, acest lucru am făcut cu oameni din
sud-vestul și nord-vestul Europei.
[15] Dar ce am descoperit din toate acestea? Eu
spun sincer: totul cu excepția a ceea ce am
căutat, și anume un adevăr care să mă poată
convinge și pe care să-l pot înțelege.
~ 202 ~
[16] Credința în una sau, de asemenea, mai
multe ființe divine invizibile este prezentă peste
tot, dar cât de diferite sunt. Nu este necesar aici
a reprezenta mizeria aproape nesfârșită a
tuturor acestor fantezii supranaturale ale
oamenilor cu privire la conceptul de Dumnezeu
și continuarea vieții sufletului după moartea
trupului, dar aici este vorba doar de întrebarea
reală a vieții: ce doctrină are adevărul? Au
dreptate toți acei oameni care cred în mai mulți
zei în feluri diferite, sau cei care cred într-un
Dumnezeu?
[17] Dacă luăm în considerare legile justiției
noastre romane, care sunt bune în toate
privințele, și, astfel, cele mai utile pentru
subzistența comunităților de oameni și chiar a
națiunilor, atunci cel mai valoros încă pare a fi
politeismul nostru, care este desigur, foarte
distorsionat, dar care a pus în cele din urmă
fundamentul pentru legile noastre de stat
înțelepte și într-adevăr drepte. Dar doctrina
iudaică a unui Dumnezeu, care are similitudini
mari cu doctrina egipteană inițială, pare totuși
să stea mult mai aproape de adevărul vieții,
deși este acum mult mai distorsionată în rândul
iudeilor decât a noastră, pentru că trebuie doar
să privești de aproape la faptele extrem de
~ 203 ~
nelegiuite și fără scrupule ale preoților iudei din
Ierusalim pentru a realiza și a recunoaște că ei
sunt mult mai proști și mai răi decât diferiți,
preoți ai noștri, în diferite forme.
[18] Tu, om divin al minunilor, îmi poți da cu
siguranță în câteva cuvinte lumina dreaptă a
adevărului."
[19] Eu am spus: "Prietenul Meu Pellagius,
căpetenie peste acest oraș și alte 3 orașe,
Abila, Golan și Afec. Eu am venit aici special
pentru tine, pentru că Eu desigur știam că tu
deja de aproape 30 de ani ai căutat cu zel
adevărul, dar nu l-ai a putut găsi totuși.
[20] Dar, din moment ce tu ai căutat adevărul
cum doar câțiva dintre oameni tăi și de rangul
tău au făcut, Eu, Adevărul inițial etern am venit
Însumi la tine. Deci, în Mine, tu ai găsit adevărul
complet, clar și curat, și lumina Mea te va
lămuri atât de bine încât tu vei deveni o lumină
pentru mulți alții.
[21] Dar fiica ta cea mare Veronica este
bolnavă, și nici un medic nu o poate ajuta. Dacă
tu vei crede și dori aceasta, ea cu siguranță va
fi mai bine."
[22] Complet copleșit de bucurie, căpitanul a
spus: "Da, Doamne și Învățătorule, plin de
putere divină, eu cred aceasta, așa cum poate
~ 204 ~
puțini cred în întregul regat iudaic. Și ca tată al
ei, eu de asemenea, doresc, cu toată puterea
vieții mele, vindecarea fiicei mele, dar eu nu
sunt vrednic ca Tu, Cel Sfânt, să vii sub
acoperișul meu păgân pentru a o vindeca acolo
pe fiica mea, care este deja aproape de moarte.
[23] Și faptul că eu cred pe deplin cuvintele
Tale, se demonstrează deja faptul că nu am fost
surprins când Tu, care ești un străin și nu au
vizitat această regiune, știai numele Meu, pe
care eu l-am primit de la acest oraș ca un semn
de onoare, și știai despre autoritatea mea peste
cele 3 orașe, peste care, de asemenea, sunt
numit, iar acum, de asemenea, numele fiicei
mele bolnave, pentru că mintea mea a spus că
Tu ești un Dumnezeu și că totul este posibil
pentru tine. Prin urmare, eu cred că fiica mea va
fi mai mult ca sigur vindecată dacă Tu rostești
doar un cuvânt peste ea."
[24] Eu am spus: "Într-adevăr, Eu nu am găsit o
astfel de credință în poporul lui Israel. Prin
urmare, se va face în funcție de credința
ta. Acum, trimite pe cineva la casa ta și lasă
fiica ta să vină aici, care este deja sănătoasă,
astfel încât ea să poată fi întărită cu acest vin și
această pâine."

~ 205 ~
Capitolul 37 Veronica cea vindecată Îi
mulțumește Domnului
[1] Când căpitanul a auzit aceasta din gura
mea, el a devenit extrem de vesel și plin de
bucurie și a trimis imediat unul dintre
subordonații săi la casa lui. El a găsit fiica încă
în patul său de bolnav, dar atât de complet de
sănătoasă, că arăta foarte proaspătă, în formă
și în mare de sănătate, și pentru că ea de
asemenea era, ea a vrut să-și părăsească patul
ei. Dar mama ei a ținut-o la loc, pentru că ea a
crezut că această îmbunătățire bruscă era o
ultimă izbucnire a forțelor vieții ei, după care o
epuizare bruscă egală al tuturor forțelor vieții ei
vor urma și cu aceasta, de asemenea, o moarte
subită.
[2] Subordonatul i-a spus mamei acum despre
vindecarea bruscă a fiului hangiului, care era
acum complet puternic și sănătos. Și că doar cu
câteva momente în urmă, la cererea
credinciosului căpitan, același minunat doctor
puternic, de asemenea, a vindecat-o pe fiica ei
de toate suferințele ei, fără nici o medicație și
numai prin Cuvântul Său neînțeles de
atotputernic.
[3] El a spus că mama ar trebui să creadă
aceasta, și că ea ar trebui să lase fiica ei
~ 206 ~
complet vindecată să iasă din pat și să o aducă
imediat la hangiului iudeu unde stă minunatul
doctor cu mai mulți dintre însoțitorii săi și, de
asemenea, căpitanul. El a spus că fiica ar trebui
să ia acolo niște vin și, de asemenea, produse
alimentare pentru a se întări mai mult.
[4] După aceste cuvinte, mama a lăsat-o pe
Veronica să părăsească patul ei.
[5] Ea a făcut aceasta, rapid ca o săgeată, și s-a
îmbrăcat pe cât de frumos posibil, pentru că ea
a vrut să apară înaintea Mea ca pură și
frumoasă ca atunci când ar trebui să apară în
fața unui rege.
[6] Acum, când ea era complet îmbrăcată și
împodobită, ea a luat, de asemenea, un pahar
frumos de aur cu ea să mă onoreze cu acesta.
[7] Acesta este modul în care ea a venit la noi,
însoțită de mama ei și de subordonat. Și prima
ei întrebare a fost (Veronica) : "Unde este
Salvatorul meu, Dumnezeul meu și Domnul
meu?"
[8] Eu am spus: "Eu sunt. Vino aici și întărește-
ți inima ta, cu vinul și pâinea din ceruri pe care
eu le-am pus pe masă."
[9] Atunci când Veronica a auzit aceasta de la
Mine, a căzut înaintea Mea, în genunchi și a zis:
"O, Mântuitorul meu bun, minunat și divin, cum
~ 207 ~
pot eu, o păgână săracă păcătoasă, să îți
mulțumesc pentru excesiv de marea și veșnica
milă nemeritată pe care Tu mi-ai arătat-o, în așa
fel încât recunoștința mea să poată fi plăcută
pentru inima ta divină?"
[10] Eu am zis: "Ridică-te acum, vino și stai
lângă Mine, și bea și să mănâncă, pentru că prin
aceasta, inima și sufletul tău vor deveni mai
puternice în continuare. După aceea, vom vorbi
cu toată dragostea și tandrețea cerurilor,
despre unica recunoștință, care este plăcută
pentru Mine."
[11] La aceasta, acum foarte
frumoasa Veronica s-a ridicat și a pus jos
paharul de aur înaintea Mea și a spus plină de
emoție, dar și cu seriozitate demnă de Roman:
"O, tu Cel mai glorios al tuturor gloriilor, Domnul
tuturor domnilor, rege al tuturor regilor, Tu
Dumnezeul tuturor zeilor, Te rog să nu
disprețuiești această bijuterie a mea. Știu și
simt în sufletul meu că este prea nedemnă
pentru Tine, dar consideră că aceasta este o
inimă care Te iubește și care a fost vindecată de
Tine, cea care Îți oferă aceasta pentru Tine. Și
de aceea, Te rog să nu o disprețuiești."
[12] Eu am spus: "Da, ceea ce Îmi este oferit
Mie cu o astfel de inimă, de asemenea, va fi
~ 208 ~
acceptat de Mine. Și voi bea acum vinul din
paharul acesta. Și tu vei avea cupa Mea, din
care am băut Eu. Tu vei bea vinul din aceasta."
[13] Apoi, Veronica a luat paharul Meu, care a
fost făcut doar din ceramică, a băut din el și
apoi a spus: "O, cât de multe regate este acest
pahar mult mai valoros decât cel pe care eu am
îndrăznit să Ți-l ofer, pentru că acum eu am
băut în din paharul acesta nu numai că simt că
am băut vinul cel mai întăritor pentru trupul
meu, dar, de asemenea, puterea vieții veșnice a
sufletului meu.
[14] O, beți toți cu mine din paharul acesta,
dacă aveți încă îndoieli cu privire la viața
veșnică a sufletului vostru. Apoi, veți fi întăriți
pentru viața veșnică."
[15] Acum, ea a umplut paharul și l-a dat tatălui
ei, care încă nu au mai gustat din vinul
nostru. El l-a golit complet, apoi a sărutat cupa
și a pus-o jos din nou, înaintea fiicei în timp ce
el Mi-a mulțumit.
[16] Căpitanul a fost foarte surprins de foarte
buna calitate a vinului și a spus, de asemenea,
că el era acum conștient de faptul că el avea un
suflet care a simțit-o existență eternă a vieții în
sine și că el era extrem de fericit de
aceasta. Apoi, de asemenea, soția sa,
~ 209 ~
subordonații săi și, în final hangiul grec au
băut vinul.
[17] Când cel din urmă a gustat vinul, el a
întrebat imediat hangiul iudeu (hangiul grec) :
"De unde ai cumpărat acest vin? Pentru că de
când trăiesc eu și sunt acum un hangiu eu
însumi, eu nu am gustat vinul astfel de
vin. Pentru oaspeți speciali, dacă ei doresc, eu
am, de asemenea, vin foarte bun în pivnița mea
și eu te-am ajutat deja cu el de mai multe ori, și
tu poți spune că eu niciodată nu ți-am oferit
nimic rău. Dar eu nu am avut niciodată acest tip
de vin. De unde l-ai cumpărat? Spune-mi, astfel
ca și eu, de asemenea, să-l cumpăr."
[18] Hangiul iudeu a spus: "Prietene, tu
probabil nu vei fi capabil să faci acest lucru,
pentru că astfel de vin nu crește pe tot
Pământul. Nu ai auzit ce a spus marele Minunat
Mântuitor fiicei dreptului nostru căpitan despre
de unde a venit vinul? Iată, din cerurile lui
Dumnezeu. Cu toate acestea, nu de la zeul tău
fantezist Bacchus, ci din cerurile unicului și
singurului nostru Dumnezeu adevărat al cărui
mesager este mai mult ca sigur acest înalt
Mântuitor Minunat. Acesta este modul în care
aceasta este și nu altfel, și va fi dificil pentru

~ 210 ~
tine să cumperi cu banii, acest tip de vin în
această regiune."
[19] Hangiul grec a spus: "Atunci tu cum l-ai
luat?"
[20] Hangiu iudeu a spus: "Aceasta tu nu ar
trebui să mă întrebi pe mine, ci pe marele
Învățător pentru care toate lucrurile par a fi
posibile, și eu, de asemenea, cred acum ceea
ce au spus căpitanul și fiica sa despre El. Deci,
vorbește cu Învățătorul, pentru că eu, un om
slab, care este încă plin de orbire spirituală și
nebunie, nu știu, nici nu înțeleg nimic."
[21] Apoi, hangiul grec a tăcut.

Capitolul 38 Domnul îl avertizează pe


rabin
[1] Dar bătrânul rabin, care până acum nu a
îndrăznit să guste din vin, a venit la Mine și Mi-a
cerut permisiunea de a bea, de asemenea, din
vinul minunat.
[2] Eu am spus: "Deși tu ești mai păgân decât
toate celelalte neamuri, fără a considera că
nimeni nu poate sluji la doi domni care sunt
dușmani, pentru că el în secret trebuie să fie
dușmanul unuia sau al altuia și trebuie prin
aceasta să facă în continuare pentru fiecare
dintre ei ceea ce i se cere de la el. Sau poate
~ 211 ~
cineva sluji lui Dumnezeu și lui Mamona al
lumii, în același timp? Și totuși, tu ai făcut
aceasta pentru o lungă perioadă de timp. Așa
că, schimbă-ți inima și să bea din vinul
adevărului, astfel ca sufletul tău să fie luminat."
[3] Atunci rabinul a luat, de asemenea, o cupă
de vin și a băut-o până la fund.
[4] Când el a avut vinul în el, de asemenea, a
izbucnit într-un mare elogiu despre vin și
puterea Mea, și la sfârșitul elogiul său, învârtind
cupa în sus, care a fost umplută încă o dată, el
a spus (rabinul) : "Da, Tu ești într-adevăr Acela
pe care toți iudeii și, de asemenea, neamurile L-
au așteptat atât de mult. Prin urmare, slavă Ție,
Fiul lui David, și slavă, de asemenea, tuturor
oamenilor de pe Pământ prin tine. Onoare lui
Dumnezeu în înălțimi și onoare Ție, Fiul Său."
[5] Eu am spus: "Acum, cuvintele tale au fost
bune, dar dacă vei mai striga încă o dată "Slavă
marilor zei ai Romei" moartea nu va fi departe
de tine. A fi un prieten sincer pentru toți
oamenii, indiferent dacă sunt iudei sau neamuri
este bun și drept, și este, de asemenea, voința
Mea, pentru că eu, de asemenea, las soarele
Meu să strălucească și să radieze peste iudei și
neamuri, în aceeași măsură. Dar a întări în
continuare oameni în eroare, care tânjesc
~ 212 ~
pentru adevăr în vechea lor orbire, in loc să-i
ghidezi pe calea luminii originale din dragoste
adevărată, pură și dezinteresată de aproape,
este mai rău decât a fi un hoț și un tâlhar pe
stradă . Amintește-ți de acel, învățător bătrân,
ambiguu, care învăța de multe ori despre
Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov iudeii cu
zel fierbinte, dar imediat după aceea, tu te-ai
dus la școala neamurilor și apoi ai vorbit smerit
și cu dispreț despre Dumnezeul lui Avraam,
Isaac și Iacov și l-ai făcut ridicol. Fi fie un iudeu
complet sau devin-o un păgân, dacă vei găsi o
mai mare satisfacție în păgânism pentru sufletul
tău cameleonic (cameleonic: o persoană care își
schimbă frecvent ideile sale)."
[6] Rabinul a spus: "Doamne, fi iertător și ai
milă de mine, un mare păcătos împotriva Ta, și
iartă-mi mie multele și marile mele păcate."
[7] Eu am spus: "În ceea ce Mă privește, ele
sunt iertate, dar vezi ca ele, de asemenea, să
fie iertate, de oameni pentru al căror suflete le-
au cauzat mult rău de dragul recompensei."
[8] La aceasta, căpitanul Mi-a spus: "Doamne,
voi aranja eu această problemă pentru el, și el a
înțeles acum în el însuși ceea ce va trebui să
facă în viitor. Dar eu cred că noi nu vom mai
avea nevoie de un preot păgân în viitor. Acesta
~ 213 ~
va fi la fel dacă copiii noștri vor fi învățați în
citire, scriere și numărare de neamuri sau
profesori iudei, și astfel acest rabin poate
continua să-i învețe pe copiii noștri în aceste
trei subiecte. Cu toate acestea, în ceea ce
privește religia, voi avea grijă de aceasta eu
însumi că vechiul nostru politeism să fie
schimbat cât mai curând posibil, într-un
monoteism. Dar acum, te rog, Învățător divin și
Domn, și de acum, Dumnezeul nostru, ca Tu să
ne arăți nouă, care am fost păgâni până acum,
modul corect în care ar trebui să mergem în
viitor, pentru că până acum noi suntem încă în
vechiul întuneric."
[9] Apoi eu am predicat despre Împărăția lui
Dumnezeu pe pământ pentru ei, și am acești
păgâni în toate lucrurile în același fel cum am
făcut și în alte locuri.
[10] Această învățătură durat 7 ore pline, astfel,
aproape până la 3 ore până după amiază. Și toți
au crezut în Mine -, de asemenea, cei care erau
în afara casei, deoarece au auzit cuvintele Mele
prin ferestrele deschise.
[11] Numai după ce Eu am terminat predica
mea, masa de prânz a fost servită, la care, de
asemenea, trebuiau să participe, cei care au
devenit credincioși afară.
~ 214 ~
Capitolul 39 Ucenicii și Domnul învață
locuitorii din Pella
[1] După masă, care a durat mai mult de o oră,
Eu am mers cu căpitanul în jurul orașului și i-am
tămăduit pe toți cei care erau bolnavi. Și tot mai
mulți oameni M-au urmat. Dar ucenicii Mei au
rămas în han și au învățat iudeii.
[2] Aproape de seară, Eu m-am întors cu
căpitanul la han, unde ucenicii erau încă în plină
discuție cu iudeii. Aceștia în cele din urmă M-au
acceptat ca Mesia cel promis, dar cu toate
acestea nu au putut înțelege de ce Eu am venit
în această lume într-o apariție așa de discretă în
timp ce marele rege David a vorbit astfel despre
Mine: "Faceți porțile largi și ușile mari, astfel că
regele Onoarei să poată intra. Cine este Regele
onoarei? Acesta este Domnul Iehova Savaot."
[3] Ei, iudeii din Pella, însă nu știau că la sosirea
Mea în această lume, în unele orașe poarta a
fost lărgită și ușa mărită.
[4] Învățătura Mea și semnele pe care Eu le-am
făcut au corespondat, într-adevăr cu ceea ce
mai ales profetul Isaia și profetul Ezechiel au
proorocit despre Mesia cel promis, dar, în opinia
lor, apariția Mea printre oamenii din această
lume nu corespundea cu ceea ce profeții au
~ 215 ~
proorocit despre Mesia. Și astfel ucenicii au avut
un timp greu cu iudeii.
[5] Când Eu am intrat în cameră cu căpitanul,
subordonații săi, soția și fiica sa vindecată,
precum și fiul vindecat al hangiului, era o tăcere
printre iudei și ei se uitau la Mine pentru a
vedea daca se putea observa ceva despre Mine
care era excepțional.
[6] Dar Eu le-am zis: "Pacea să fie cu voi. Ceea
ce căutați la Mine și încercați să găsiți, nu va
veni în nici un moment cu splendoare
exterioară, ci în interiorul omului.
[7] Da, iudeii ar fi trebuit să-și lărgească porțile
inimii lor și să-și înalțe ușile sufletelor lor, la
sosirea Mea, dar deja de o lungă perioadă de
timp ei nu au acordat nici o atenție la chemarea
lui David. Acesta este și motivul pentru care au
ajuns în captivitatea babiloniană și au devenit
sclavi ai neamurilor, din care sclavie aceștia nu
vor fi eliberați dacă vor persista în vechea lor
încăpățânare.
[8] Dar există neamuri. Ele și-au lărgit imediat
foarte mult porțile inimii lor la apariția Mea, și
și-au înălțat ușile sufletului lor până mai presus
de toate stelele. Prin urmare, lumina iudeilor va
fi luată și va fi dată neamurilor."

~ 216 ~
[9] Când Eu am spus aceasta iudeilor, unii
dintre ei s-au supărat pentru aceasta, dar
neamurile M-au lăudat foarte mult pentru acest
lucru.
[10] La aceasta, căpitanul a spus foarte tare
iudeilor: "Ce stați și examinați acolo?! Încă nu
puteți crede, după tot ceea ce Domnul a făcut
pentru noi! Retrageți-vă în vechile voastre
camere întunecate și stați în noaptea voastră
veche a fiecărei îndoieli și nu ne împiedicați în
această cameră, care este oricum prea mică!"
[11] La aceste cuvinte ale căpitanului care
sunau foarte poruncitor, iudeii mai necredincioși
s-au retras și au ieșit afară. Dar iudeii care erau
mai credincioși au rămas și au vrut să discute
cu ucenicii despre încă câteva lucruri.
[12] Dar Eu le-am zis: "Ați auzit adevărul
complet din gura ucenicilor Mei, și nu există nici
un alt adevăr mai extinse. Credeți-l și acționați
în consecință, atunci inimile și sufletele vă vor fi
luminate, și mai mult și mai înalt.
[13] Mergeți și investigați afară și vedeți cât de
multe neamuri Eu am făcut sănătoase în
această după-amiază și cât de multe Eu am
eliberat de toate suferințele lor, astfel încât să
puteți fi luminați prin neamuri, și nu neamurile
prin voi. Este adevărat că lumina a ieșit de la
~ 217 ~
iudei, dar neamurile au văzut-o și recunoscut-o
mai devreme decât iudeii. Prin urmare, ele, de
asemenea, vor păstra lumina, iar iudeii vor
trebui să o primească de la ei dacă doresc să o
aibă. Astfel, mergeți, de asemenea, afară acum
și fiți luminați de neamuri. "
[14] Când iudeii mai credincioși au auzit
aceasta din gura Mea, s-au dus imediat afara la
neamuri bucurându-se, și au auzit cum acestea
mult slăveau și lăudau pe Dumnezeul lui
Avraam, Isaac și Iacov, din Mine și nu au fost
puțin surprinși când au auzit acest lucru din
gura neamurilor și de la cei care au fost bolnavi
și au fost vindecați. Atunci, majoritatea iudeilor
au crezut, de asemenea, s-au dus acasă și a
discutat între ei despre toate lucrurile pe care
le-au auzit de la ucenici înainte și despre ceea
ce le-am zis Eu. Cuvintele de cinstire ale
neamurilor au făcut inimile lor mai largi și
gândurile sufletelor lor mai mari, și au ajuns să
înțeleagă ceea ce David a vrut să spună cu
psalmul lui.
[15] Dar noi ne-am împărtășit din masa de
seară bine pregătită și am discutat între noi
despre toate lucrurile care s-au întâmplat în
acea după-amiază.

~ 218 ~
Capitolul 40 Domnul cu căpitanul
vizualizează zorii dimineții pe un deal
[1] După masă, căpitanul, soția și fiica lui
Veronica Mi-au mulțumit pentru tot ceea ce ei
au putut realiza prin Mine.
[2] Eu am spus: "Pe de o parte, este credința ta
cea care te-a ajutat, și pe de altă parte, Eu, prin
credința și prin dragostea ta aprinsă rapid
pentru Mine, și cu aceasta, de asemenea,
pentru Cel care trăiește în Mine și care tu vei
ajunge în continuare să Îl cunoști mai clar
atunci când Spiritul Meu al adevărului etern și
înțelepciuni va fi în curând revărsat peste
tine. Dar acum, de asemenea, ar trebui să
mergi acasă și să te odihnești până mâine. Dar,
apoi să te întorci aici și noi vom mai discuta
despre multe lucruri între noi".
[3] Atunci căpitanul și toți cei care erau cu el s-
au ridicat, Mi-au dat toată cinstea și au plecat la
casele lor. Acolo ei au mai discutat unul cu
celălalt pentru încă câteva ore în noapte despre
toate lucrurile care s-au întâmplat în timpul
zilei.
[4] Bătrânul rabin și hangiul grec au rămas cu
noi până la miezul nopții, și într-un colț al
camerei au discutat între ei despre necredința

~ 219 ~
unor iudei care ar trebui să fie cei care să stea
cel mai aproape de adevăr.
[5] În cele din urmă rabinul a spus: "Aceasta
confirmă, de asemenea, declarația proorocul:
"Pentru înțelepții și inteligenții lumești el va
rămâne ascuns, iar copiilor le va fi
dezvăluit." Din vechime, copiii luminii au stat
întotdeauna cu vasele pline cu pâinea luminii
din cer, și ei nu au trebuit să sufere de
foame. Dar, pentru că ei nu avut de suferit de
foame sau de sete, ei au uitat de mâncarea de
înaltă calitate din ceruri și s-au întors la
mâncarea dezgustătoare a lumii, așa cum, de
asemenea, eu, din păcate, am făcut.
[6] Dar neamurile care tânjeau după lumină au
observat modul în care copiii aleși ai luminii au
întors din ce în ce mai mult spatele lor hranei
Cerești, și ei au ajuns să ia în stăpânire vasele
pline. Ei au citit cărțile noastre cu mare zel, și în
acest mod ei s-au săturat deja în prealabil cu
pâinea noastră din Ceruri. Și acesta este
motivul pentru care ei sunt acum mult mai
puternici decât noi, și L-au recunoscut pe
Domnul mult mai ușor și cu o mai mare
certitudine decât noi. Dar El, de asemenea, vor
fi recunoscut de noi iudeii."

~ 220 ~
[7] Hangiul iudeu și, de asemenea, hangiul grec
au fost de acord cu rabinul și au mers apoi la
odihnă.
[8] Eu m-am odihnit, de asemenea, în acea
noaptea cu ucenicii la masă până dimineața.
[9] Dimineața Eu m-am ridicat de la masă și am
lăsat ucenicii să se odihnească. Eu M-am dus
repede afară, în celălalt capăt în afara acestui
oraș. Nimeni din casa știa unde am plecat.
[10] Numai un slujitor al căpitanului M-a văzut
de mergând prin oraș si a spus repede la
căpitanul care era deja treaz. El s-a îmbrăcat
repede și s-au grăbit după Mine în direcția în
care slujitorul i-a indicat.
[11] Când a ajuns la capătul menționat al
orașului, el M-a văzut pe un deal. Imediat el a
urcat dealul la Mine.
[12] Când era aproape de Mine, s-a plecat
adânc în fața Mea și a întrebat ce M-a
determinat să facă o călătorie de dimineață,
fără nici un ucenic în această parte estică a
orașului Pella.
[13] Eu i-am spus: "Ai răbdare un pic mai mult,
atunci în cel mai scurt timp vei ajunge să
ști. Lasă acum mai întâi soarele să apară
deasupra orizontului, atunci voi dezvălui de ce
am ales Eu acest loc în această dimineață."
~ 221 ~
[14] Apoi, noi am luat loc pe o stanca de bazalt
plată de unde noi foarte pașnic puteam
vizualiza evenimentele acelei dimineți.
[15] Nori cu margini aurii plutea la orizont, și
văzuți din locul nostru, foarte puțini munți, cu o
înălțime de nici o importanță puteau fi văzuți,
deoarece terenul a devenit în parte deja mult
mai plat din orașul nostru spre îndepărtatul
deșert al Eufratului. Cu toate acestea, răsăritul
de soare a fost mult mai frumos acolo, pentru
că a răsărit în culori roșu sângeriu ca și din
adânc și a colorat vârfurile înalte ale munților
din vest, ceea ce, de asemenea, căpitanul a
apreciat ca o extremă scenă frumoasă a naturii.
[16] El M-a întrebat doar cum Eu, care în orice
moment poate avea frumusețile nesfârșit de
mult mai mari ale cerului, la dispoziția Mea, pot
fi mulțumit de această frumusețe naturală
pământească.
[17] Eu i-am zis: "Prietene, dacă Maestrul Însuși
nu poate fi mulțumit în lucrările Sale, atunci
cine poate fi? Sau poate crezi că Maestrul ar fi
creat toate aceste lucrări, dacă el nu le-ar fi
văzut în mod clar în Spiritul Său deja cu o lungă
perioadă de timp înainte când el a fost extrem
de mulțumit de acestea? Dar, dacă Tu vezi că
Eu sunt mulțumit cu această scenă de
~ 222 ~
dimineață, atunci motivul acestea va fi cu
siguranță acum clar pentru tine."
[18] Căpitanul a spus: "Uite, Doamne și
Învățătorule, dacă acum eu mă gândesc la
răspunsul tău, care este mai clar decât cea mai
clară picătură de apă, atunci eu sunt surprins
de propria mea prostie ca așa ceva nu a venit în
mintea mea, care în afară de faptul acesta nu
este slabă, pentru că eu nu cred doar cu tărie,
ci sunt, de asemenea, pe deplin convins cine
este Acela care este în Tine, care extrem de
milostiv stă în fața mea."
[19] Eu am spus: "Nu-ți face griji despre
aceasta. Pentru că lumea este aranjat de Mine
în așa fel încât totul trebuie să se desfășoare
foarte treptat și să se dezvolte în sine. Privește
la existența zilei, privește la dezvoltarea
plantelor, animalelor și în cele din urmă cu atât
mai mult a oamenilor. Atunci, cu ușurință vei
înțelege pentru ce motiv nu totul la prima sosire
în Împărăția Mea poate fi încă la fel de clar
acum, cum mai târziu, va fi pentru tine, atunci
când Spiritul Meu se va extinde tot mai mult în
tine și când într-un moment vei înțelege și
cuprinde mai bine lucrurile decât ți-ar fi fost
posibil până acum, după ani de gândire. Astfel
tu poți fi complet liniștit despre aceasta acum
~ 223 ~
pentru că ești deja pe drumul cel mai bun. Așa
că haide să continuăm să ne uităm la scenele
frumoase ale dimineții".

Capitolul 41 Ucenicii Îl caută pe Domnul


[1] Apoi noi am privit diferitele fenomene ale
dimineții, le-am explicat căpitanului care a fost
extrem de recunoscător pentru aceasta și a fost
foarte surprins, de multele lucruri din vechile
elemente mitice ale păgânismului imaginativ
din tinerețea sa care erau încă ascunse în el, de
care el nu putea scăpa complet într-o singură
clipă.
[2] Dar ce s-a întâmplat în acest timp în hanul
nostru iudeu în această dimineață?
[3] Când ucenicii Mei s-au trezit și nu M-au
văzut, de asemenea, hangiul cu familia sa, toți
au început să se teamă și s-au întrebat serios
încotro Eu aș fi putut merge singur în această
dimineață, și de ce.
[4] Petru a spus: "Dar știți că, de atâta timp de
când noi suntem cu El, El întotdeauna obișnuia
să meargă afară în fiecare dimineață înainte de
răsărit. El cu siguranță va veni înapoi la
momentul potrivit. Așa că haideți să nu fim cu
nerăbdători îngrijorați pentru El. "

~ 224 ~
[5] În acest sens, Iacov a spus: "Deși tu ai
dreptate, dar eu, de asemenea, știu mai bine
decât oricine dintre voi – din moment ce am
fost întotdeauna aproape de El din copilărie și
am umblat împreună cu El - că Lui, de
asemenea, uneori, Îi place să se ascundă pentru
o perioadă scurtă de timp de cei care-i sunt
dragi Lui, și că apoi Îi place să vadă atunci când
ei Îl vor căuta serios, Îl vor găsi și Își vor
exprima apoi marea lor bucurie atunci când L-
au găsit din nou. Așa că și noi ar trebui să-l
căutăm în acest timp, și foarte zelos."
[6] Acum, de asemenea, Iuda Iscarioteanul a
vrut să facă o remarcă controversată, dar Ioan l-
a întrerupt brusc imediat cu cuvintele: "Tu ai
fost, și rămâi un ucenic al Lui care încă nu a
absorbit o scânteie din spiritul adevărului. Tu
ești în cea mai mare parte un înțelept imaginat
și cu aceasta tu însuți te minți pe tine și pe
mulți alții. Deci, mai bine păstrează tăcerea și
lasă-i să vorbească pe cei care doresc să
vorbească în Spiritul Său și care pot face acest
lucru prin mila Lui."
[7] Apoi ucenicul certat nu a mai spus nimic și
s-a dus singur afară, unde a întâlnit câțiva iudei
câțiva care l-au întrebat dacă Eu eram în casă și
ce făceam.
~ 225 ~
[8] Dar ucenicul a spus: "Mergeți și căutați-L
voi înșivă, pentru că eu nu a primit nici o
comandă să spun cuiva ceva despre El."
[9] Apoi ucenicul a mers mai departe și a privit
vechiul oraș ale cărui case erau construite în
mare parte din bucăți negre de bazalt, pentru
era puțin lemn disponibil în aceste împrejurimi
pentru construcții.
[10] Ucenicii care au stat în casă, au discutat în
continuare între ei despre ceea ce ar trebui să
facă. Ei în cele din urmă au fost cu toții de acord
cu Iacov și au vrut să Mă caute.
[11] Dar un slujitor al căpitanului -, dar nu cel
care M-a văzut dimineața, mai devreme,
mergând prin fața casei căpitanului, ci unul care
a fost trimis de către fiica sa - a întrebat de
Mine și de căpitan să știe dacă el era, probabil,
cu Mine, deoarece el a plecat de acasă foarte
devreme și foarte grăbit. Dar acest slujitor nu a
putut primi nici o informație de la ucenici.
[12] Apoi, Iacov a spus: "Hei, este ca și cum un
fulger a trecut prin sufletul meu acum. Din
moment ce căpitanul a plecat din casă atât de
devreme, el l-a văzut pe Domnul mergând și L-a
urmat. Unul din slujitorii săi va ști în ce direcție
l-a văzut părăsind casa. Să mergem acolo,
atunci o veste bună ne va fi dată."
~ 226 ~
[13] După aceste cuvinte ale lui Iacov, cu toții s-
au ridicat și s-au dus la casa căpitanului. Acolo
ei curând au întâlnit slujitorul care era de gardă
și le-a spus în ce direcție M-a văzut și apoi, de
asemenea, căpitanul a mers.
[14] Când ucenicii și, de asemenea, hangiul au
auzit aceasta, au mers imediat mai departe în
aceeași direcție și a ajuns imediat la locul din
afara orașului în care Eu eram împreună cu
căpitanul.
[15] Dar, din moment ce Eu și căpitanul ne-am
așezat pe un bloc de bazalt a cărui partea din
spate ne ascundea, cei care ne căutau nu ne-au
văzut atât de repede.
[16] Dar Iacov a zis: "Să mergem acum pe
această stâncă înaltă, pentru de acolo noi cu
siguranță vom putea vedea departe și de acolo
noi cu siguranță Îl vom vedea pe Domnul
mergând pe undeva."
[17] Apoi, toți s-au urcat sus, și când ei au ajuns
complet în vârf, ei curând M-au văzut pe Mine și
pe căpitan.
[18] Ei cu toții au fost foarte fericiți să Mă
găsească. Numai Simon Iuda a venit spre Mine
și a spus cu o față prietenoasă: "Dar, Doamne și
Învățătorule, iată, noi am fost nerăbdători și
triști pentru că nu știam unde ai plecat în
~ 227 ~
această dimineață. Dacă Tu ne-ai fi spus ceva
despre aceasta, noi toți ar fi mers cu Tine
imediat cum noi întotdeauna facem și noi nu
ne-am fi îngrijorat pentru Tine. Te rugăm să nu
ne mai faci acest lucru din nou, în acest mediu,
care este străin pentru noi, iar dacă Tu ai vrea
să mergi undeva conform cu înțelepciunea Ta,
atunci spune-ne să stăm singuri, atunci noi cu
siguranță niciodată nu vom merge împotriva
voii Tale sfinte. Pentru că iată, noi Te iubim mai
presus de toate, și de aceea am devenit
îngrijorați când doar pentru câteva momente
noi nu am știut unde ești și ce faci."
[19] Eu am spus: "Vino acum, Eu v-aș fi spus
dacă nu aș fi știut dinainte că Mă veți căuta și
cu siguranță Mă veți găsi. În plus, nu v-a făcut
rău nici unuia dintre voi că Eu v-am întărit
dragostea voastră pentru mine. Dar Eu am avut
ceva de făcut singur cu acest nou prieten al
Meu și așa Eu am mers singur spre acest loc.
[20] Acest oraș și mediul său va fi un refugiu
pentru cei care cred în Mine, în vremea marii
umiliri a Ierusalimului, așa cum Eu v-am
subliniat deja, și de aceea deja acum o fundație
bună trebuie să fie stabilită aici pentru o
comunitate puternică în numele Meu de un
prieten care are autoritate asupra multor
~ 228 ~
neamuri. Și cu aceasta știți acum, de
asemenea, de ce Eu mi-am dorit să fiu complet
singur cu căpitanul.
[21] Dar, dacă lipsa Mea de doar câteva
momente v-a făcut acum deja atât de
îngrijorați, atunci ce veți face atunci când Eu vă
voi veți părăsi cu trupul Meu pentru un timp mai
lung?"
[22] Simon Iuda a spus din nou: "Doamne și
Învățătorule, noi știm bine ce vrei tu să ne spui
prin aceasta. Dacă așa trebuie să fie în
conformitate cu hotărârea Ta, noi vom suporta
lipsa ta, care va fi foarte tristă pentru noi, în
speranța că toate celelalte lucruri pe care Tu ni
le-ai descoperit nouă vor fi cu siguranță
îndeplinite, de asemenea. Dar faptul că nimeni
dintre noi nu vrea să fie aproape de acel
moment, acest lucru tu Îi poți citi în inimile
noastre. Dar să se facă întotdeauna doar voia
Ta."

Capitolul 42 Căpitanul mângâie ucenicii


[1] Apoi, căpitanul i-a spus celui căruia Eu
tocmai am spus ce se va întâmpla cu Mine în
Ierusalim, și că el nu ar trebui să fie ofensat de
aceasta când va auzi: "Prietene eu, de
asemenea, știu acum ce face inima ta atât de
~ 229 ~
tristă. Dar aceasta este singura modalitate de a
rupe încăpățânarea multor necredincioși din
Ierusalim și a-i face să vadă și să creadă, eu nu
pot ajuta, decât să glorific, să laud și să-L
iubesc pe Domnul și Învățătorul nostru și
Dumnezeu chiar mai mult, pentru că numai
dragostea cea mai mare și cea mai pura lui
Dumnezeu poate suporta acest lucru de la
ființele create de El. Dragostea noastră umană
nu ar fi în măsură să fac aceasta.
[2] În plus, Domnul va fi în mijlocul nostru din
nou după 3 zile, și ne va umple cu Spiritul Său
puternic, și în acest mod El va rămâne cu
urmașii Săi până la sfârșitul acestui
Pământ. Deci, eu cred că noi toți avem motive
să ne bucurăm de toate lucrurile pe care El le-a
determinat și pe care El vrea să le îndure pentru
posibila mântuire a tuturor oamenilor. Pentru că
acei proști, care sunt plini de orbire, pot în furia
lor sălbatică ataca trupul Domnului și de
asemenea să-L omoare, dacă El va permite
aceasta pentru îmbunătățirea celor orbi -
simțindu-se obligați prin iubirea Sa pentru noi
oamenii - dar cine va fi capabil să omoare
eterna, atotputernica ființă divină în trupul
Său? Acesta va reînvia trupul Său înălțat din
nou, și în 3-a zi va fi din nou cu noi, la fel ca
~ 230 ~
acum, astfel că noi putem fi extrem de plini de
bucurie despre aceasta.
[3] Prieteni, dacă eu mi-aș permite cea mai
mică îndoială în mine despre aceasta, atunci la
intervenția mea, 100.000 dintre cei mai curajoși
soldați ar sta deja în termen de 2 săptămâni
înaintea zidurilor Ierusalimului, pentru că eu
sunt căpitanul primului și al celui mai înalt rang
și au primit toată autoritatea de la Roma, și în
termen de câteva săptămâni, nici o piatră ar sta
una peste alta. Dar, pentru că Domnul vrea ca
mai întâi să realizeze cea mai mare minune în
acel oraș lipsit de Dumnezeu, va exista
întotdeauna timp suficient pentru distrugerea
acelui oraș rău, pentru că, dacă oamenii încă nu
se vor pocăi, după care cel mai mare semn de
la Domnul prin voia lor rea, dar încă liberă și ca
rezultat al iubirii lor pentru lume și al dragostei
lor de sine, lucru care este, de asemenea,
posibil, atunci vom veni noi romanii și le vom
predica o evanghelie complet diferită cu sabia -
evanghelia împărăției diavolului și a tuturor
furiilor lui.
[4] Atunci nu va mai fi: "Pacea să fie cu voi", ci:
"Moartea va veni peste voi, pentru că nu ați
vrut să recunoașteți vremea în care Însuși
Domnul Dumnezeu v-a vizitat personal."
~ 231 ~
[5] Așa că haideți să fim veseli și plini de
bucurie, pentru că tot ceea ce Domnul voiește,
face și permite este atât de nesfârșit bine că noi
nu ne putem imagina. Putem merge foarte
veseli acasă acum și să luăm parte la o masă de
dimineață foarte bine pregătită, dacă acest
lucru este plăcut pentru Tine, Doamne?"
[6] Eu am spus: "Sigur, pentru că slujitorii
hangiului nostru au făcut tot posibilul pentru a
pregăti o masă de dimineață foarte bună pentru
noi. De asemenea, soția și fiica ta au mers
foarte curând după plecarea ucenicilor la
femeia hangiului pentru a întreba de Mine, și
ele foarte zelos au lucrat împreună pentru a
pregăti masa de dimineață. Astfel noi putem
rupe pleca și merge încet la han. Dar să facem
un mic ocol în afara orașului pentru a merge
acolo, astfel încât nu prea mulți oameni din oraș
să ne observe, care apoi ne-ar urma masiv."
[7] Aceasta părea o idee foarte bună pentru
căpitan, și noi am luat-o pe drumul sugerat.
[8] Pe drum, ucenicii au fost surprinși de
înțelepciunea căpitanului, și Simon Iuda a
spus: "Aceasta, de asemenea, nu i-a fost dată
lui de trupul și sângele lui, ci de Domnul. Cu
toate acestea, deodată mai mult decât nouă de
când suntem cu El. Dar Domnul va ști de ce."
~ 232 ~
[9] Eu am spus: "Pentru că deodată el a venit la
Mine cu mai mult decât voi, de când sunteți cu
Mine. Dar, atunci când, după glorificarea Mea
Spirtul Meu va umple inima voastră, voi, de
asemenea, veți fi conduși în toată
înțelepciunea."
[10] Cu aceasta, ucenicii mei au fost mulțumiți,
și toți au devenit foarte veseli, deoarece
cuvintele căpitanului au avut o influență bună
asupra lor, care durat cu ei pentru un timp mai
lung, dar, desigur, acestea și-au pierdut treptat
puterea din nou.
[11] Acum noi am ajuns la hanul nostru în care
ucenicul Iuda Iscarioteanul era în discuții cu unii
dintre iudei. Când ne-a văzut, a intrat în casă și
nu a mai vorbit cu iudeii pentru că mirosul de
mâncare l-a atras deja foarte mult.
[12] De asemenea, puținii iudei au vrut să intre
în casă, dar hangiul a spus: "Prieteni, știți de
spațiul mic al hanului meu, așa că rămâneți,
pentru moment, în grădina din față, iar dacă
aveți nevoie de ceva, vă va fi adus. După ce
vom fi terminat masa de dimineață, va fi încă
timp pentru a vă prezenta cererea
dumneavoastră, dar lăsați-ne ceva odihnă în
timpul mesei."

~ 233 ~
[13] Apoi, iudeii au rămas în grădina din față și
au comandat niște pâine și vin cu plata de 6
penny.

Capitolul 43 Masa de dimineață a


Veronicăi
[1] Noi ne-am dus în sala de mese unde fiica
căpitanului a venit să Mă întâlnească foarte
amabil și Mi-a mulțumit pentru mila de a fi
vrednică să Mă vadă din nou și de a pune
produsele alimentare înaintea Mea pe care ea
le-a pregătit pentru Mine.
[2] Eu am lăudat-o și s-a dus să se așeze la
masă. Și fiica a pus un platou de aur cu câțiva
pești foarte bine pregătiți înaintea Mea, și o
pâine albă de grâu și cupa de aur plină cu
vin. Pentru ceilalți, un vițel complet prăjită a
fost pus pe mai multe platouri înaintea de
ucenicilor.
[3] Potrivit obiceiului Roman, carnea de vită
fiartă cu un miros de supă foarte condimentată
era servită pentru căpitan, subordonații săi, de
asemenea, prezenți și soția și fiica sa. Și masa
de dimineață a avut un gust extrem de bun
pentru toți, și vinul și pâinea nu au fost cruțate.
[4] Veronica M-a întrebat dacă peștii care au
fost pregătiți de ea erau buni la gust.
~ 234 ~
[5] Eu am spus: "Uită-te la platou și vezi dacă
Eu am lăsat ceva. Fiecare mâncare care Îmi este
oferită în dragoste de oameni, are un gust bun
pentru Mine. Tu ai pregătit acești pești, care
sunt dintre cei mai nobili din lacul Galileei cu
focul iubirii tale, și de aceea au avut un gust
extrem de bun pentru Mine.
[6] Deși Eu nu trebuie să primesc hrană pentru
trupul Meu de la voi, oamenii, dar cu toate
acestea Eu am acceptat-o din dragoste pentru
voii. Pentru că voi nu Îmi puteți da nimic pe care
Eu nu vi l-am dat înainte, dar dacă, cu dragoste
adevărată, voi Îmi dați înapoi ceea ce Eu v-am
dat înainte, Eu, de asemenea, accept cu toată
dragostea și marea bucurie a inimii ca și cum
Mi-ați da din posesiunile voastre.
[7] Acesta este, de asemenea, cazul atunci
când dați ceva pentru o persoană săracă din
dragoste pentru Mine, pentru că atunci când
cineva dă ceva din dragoste adevărată pentru
Mine, și din aceasta pentru semenii săi nevoiași,
Eu accept totul ca și cum ar fi făcut-o pentru
Mine Însumi, și Eu îl voi răsplăti aici și în lumea
de dincolo.
[8] Amintiți-vă aceste cuvinte ale Mele foarte
bine și acționați în consecință, atunci vă puteți
aștepta întotdeauna la dragostea Mea
~ 235 ~
completă. Dar ție, de asemenea, ți-a plăcut
foarte mult să mănânci astfel de pești. De ce nu
ai pregătit câțiva, de asemenea, pentru tine
azi?"
[9] Oarecum timid, Veronica a spus: "Da,
Doamne și Învățătorule, eu aș fi făcut aceasta,
dar nu mai erau în rezervoarele noastre de
pește. Și chiar și cei 4 pe care Ți i-am dat
trebuie să fi ajuns acolo printr-o minune, pentru
că slujitorul însuși, care are grijă de hrana
noastră, mi-a spus când l-am întrebat de
pește. El a crezut că nu mai sunt pești rămași
deloc, dar când s-a dus să vadă oricum și a
văzut peștii acolo, el a spus: "Într-adevăr, acest
lucru este un miracol, pentru deja de câteva
luni, nici un pește nu putea fi văzut sau a
descoperit acolo." Și eu cred acel slujitor,
pentru că niciodată nu l-am prins mințind. Deci,
acești pești sunt, astfel, într-adevăr un miracol,
și așa că eu cu adevărat Ți-am dat Ție, o,
Doamne, numai ceea ce Tu mi-ai dat mie
înainte."
[10] Eu am spus: "Draga mea Veronica, se
poate să se fi întâmplat parțial cu peștii așa
cum crezi tu acum, pentru că ei oricum sunt
darul Meu, chiar dacă acesta nu a fost un
miracol cum ai spus tu. Rezervoarele de pește
~ 236 ~
sunt deja foarte vechi și au multe colțuri în care
astfel de pești se pot ascunde cu ușurință
pentru o lungă perioadă de timp pentru a
apărea apoi la un moment dat, ceea ce a fost
atunci, de asemenea, cazul cu peștii, dar faptul
că ei s-au ascuns până în ziua de azi și că
nimeni nu i-a putut descoperi, aceasta a fost
voia Mea.
[11] Dar, dacă tu ești foarte pasionată de astfel
de pești, atunci trimite un slujitor la
rezervoarele voastre de pește, atunci cu
siguranță vor fi în continuare câțiva. Și atunci
când tu îi vei găsi, prepară-i pentru masa de
prânz pentru Mine, pentru tine și pentru
ceilalți. Cu toții vom avea suficient."

Capitolul 44 Importanța învățăturii


Domnului în relație cu faptele Sale
[1] Când Veronica, căpitanul, soția sa și
subordonații lui au auzit ce Eu am spus, s-au
dus, fără a pierde un alt cuvânt, repede la
rezervoarele de pește, care erau aproape de un
izvor pe terenul hangiului și pe care căpitanul l-
a închiriat de la hangiu, deoarece hangiul nu a
avut pești niciodată, oricum - și ei au găsit toate
rezervoarele de pește pline cu peștii cei mai
nobili.
~ 237 ~
[2] Plini de uimire ei toți s-au întors repede și
au spus: "O, Doamne și Stăpâne în Spiritul Tău
deja din veșnicie, acesta este un adevărat
miracol, și noi toți vedem acum foarte clar că
nimeni de pe pământ nu Îți poate da ceva ce el
nu a primit mai întâi de la Tine. Toate
mulțumirile Ție pentru acest cadou ca și pentru
fiecare alt cadou, pentru că numai Tu ești
eternul dăruitor miraculos al tuturor darurilor, și
noi, toți oamenii mult prea curând de multe ori
nerecunoscători, suntem principalii
primitori. Prin urmare, numai Ție noi Îți
oferim toate mulțumirile, toată slava, toată
lauda și toată dragostea noastră."
[3] Eu am spus: "Ei bine, cu toate că acest lucru
este bun și drept, să nu faceți o senzație în fața
poporului."
[4] Căpitanul a zis: "Doamne, nu vom face sau
întreprinde niciodată nimic împotriva voinței
Tale, dar permite-mi să scriu o scrisoare secretă
despre aceasta multora dintre prietenii mei din
Roma, pentru aceste lucruri nu ar trebui să
rămână ascunse pentru oamenii luminați pe
care eu îi știu."
[5] Eu am spus: "Prietene, Roma a fost luată în
îngrijire deja, și prietenul tău Agricola si, de
asemenea, mai mulți dintre însoțitorii săi Mă
~ 238 ~
cunosc pe Mine mult mai bine decât tine acum,
dar în numele Meu tu poți avea grijă de această
comunitate pe care ți-am încredințat-o ție. Apoi
răsplata Mea pentru tine nu va eșua.
[6] Dar nu vorbi acolo, de asemenea, prea mult
despre semnele pe care Eu le-am efectuat cu
ocazii speciale, ci tot mai mult despre
învățătura Mea, prin care toți oamenii sunt
chemați la viața veșnică în Împărăția
Mea. Pentru că nimeni nu va fi fericit doar cu
minunile, ci numai dacă el crede în Mine, și
trăiește și acționează în conformitate cu
învățătura Mea.
[7] Deși cineva poate fi forțat să creadă prin
semnele Mele – ceea ce nu este foarte util
pentru sufletul său - dar cel care Mă recunoaște
prin cuvintele Mele, care crede în Mine, și
trăiește și acționează în conformitate cu
învățătura Mea din voința sa complet liberă care
nu este forțată, stă mult mai sus în Împărăția
Mea decât cel care a ajuns să creadă în Mine și
învățătura Mea prin semnele Mele. Amintiți-vă
acest lucru bine și nu faceți o mare senzație
despre semnele Mele.
[8] Cel în care Spiritul adevărului va predomina,
va recunoaște, de asemenea, adevărul
cuvintelor Mele, fără nici un semn exterior și va
~ 239 ~
deveni pe deplin liber în acel adevăr și va
respinge tot ceea ce-l leagă.
[9] Învățătura Mea va rămâne și nu va trece
niciodată în eternitate, dar toate semnele pe
care Eu le-am efectuat, și se vor face în
continuare, de-a lungul timpului, ca orice altă
poveste istorică, în cea mai mare parte aici și
acolo se vor păstra din gură în gură, cu multe
schimbări și falsificări, și în vremurile din urmă
vor fi greu sau deloc crezute de oamenii
luminați. Dar prin adevărul curat al învățăturii
Mele, oamenii vor deveni conștienți, de
asemenea, în vremuri mult mai târzii, despre
cine a fost Cel care le-a dat adevărul
oamenilor. Deci, nu face prea multă senzație de
faptele mele, cu excepția celor din dragostea
Mea."
[10] Acest lucru a avut o influență bună asupra
romanilor care altfel au atașat o mare
importanță semnelor și minunilor, dar prin
această lecție a Mea ei au ajuns să vadă
lucrurile destul de diferit și mai bine.

Capitolul 45 Obiecțiile subofițerului


[1] Un subofițer, care era, de asemenea, un
roman educat, a spus, după o anumită reflecție
profundă: "Domne și Învățătorule, deși eu pot
~ 240 ~
vedea adevărul sfaturilor înțelepte pe care Tu ni
le-ai dat, dar eu încă mai vreau să fac o mică
obiecție.
[2] Dacă la răspândirea învățăturii Tale noi nu
putem face o senzație despre semnele și
faptele care pot fi efectuate numai de către un
Dumnezeu, atunci tu ești în ochii omului cu
gândire obișnuită, naturală un învățător foarte
înțelept dintre oameni care subliniază cele mai
bune elementele de bază inteligente și oferă
cea mai bună de învățătură semenilor săi, dar
prin aceasta Tu încă nu vei fi un
Dumnezeu. Pentru că cu toate națiunile pe care
noi le cunoaștem, în special cele din cele mai
vechi timpuri, au fost învățători înțelepți care au
instruit oamenii în tot felul de lucruri utile și
care, de asemenea, i-au educat în percepția
unui Dumnezeu, care a devenit însă foarte
distorsionat, în cursul timpului.
[3] Acești învățători au fost pentru rolul lor, cu
siguranță, de asemenea, instruiți de Spiritul
Tău, dar prin faptul acesta ei nu au fost direct
Tu Însuți. Și așa a fost destul de posibil ca
învățăturile lor să nu fi fost considerate ca un
cuvânt viu al lui Dumnezeu, ci au fost văzute
doar ca un cuvânt uman înțelept, care a venit
din experiența și atenta observare a naturii și a
~ 241 ~
fenomenelor sale de schimbătoare de către
mulți oameni în mulți ani, care au fost folosite în
diferite moduri, în viața practică pentru
beneficiul oamenilor.
[4] Minerii au învățat despre metale și cum să
lucreze cu ele, fermierul a cultivat cereale pe
câmpuri, grădinarul a tuns pomii fructiferi, vița
de vie și încă alte fructe și plante medicinale,
păstorul a avut grijă de turma sa într-un mod
ordonat, s-au construit case mai bune și în cele
din urmă orașe mari, și omul, de asemenea, s-a
îmbrăcat din ce în ce mai eficient.
[5] Toate aceste lucruri utile pentru viață, și încă
multe altele, a venit datorită mai multor
învățători foarte înțelepți, și cu siguranță, noi
înșine încă le datorăm multe mulțumiri, pentru
că altfel, fără ei, noi încă am fi ca hoardele
barbare din Sciția extrem de nepoliticoase și
foarte barbare care trăiesc cu turmele lor
sălbatice în găurile Pământului si în vechii
copaci goi, care nu au cu adevărat o limbă, ci
urlă ca animalele din pădure și nu au nici o idee
despre o divinitate, nici nu au vreun alt fel de
dezvoltare.
[6] Un învățător înțelept cu siguranță nu ar
apărea printre acești oameni. Și acesta este
motivul pentru care ei încă sunt într-o stare care
~ 242 ~
este puțin diferită de cea a animalelor
sălbatice. După ce unul sau mai mulți învățători
înțelepți vor apărea printre ei, de asemenea, ei
vor ajunge treptat la un nivel mai ridicat de
dezvoltare umană. Dar, indiferent ce fel de
principii înțelepte ale vieții, un astfel de
profesor ar stabili pentru poporul său, aducând
oamenii lui la un nivel superior, va fi el prin
aceasta un unic adevărat Dumnezeu ca Tine? Și
va fi el capabil să-i vindece pe cei bolnavi
numai prin voința și prin cuvântul său viu, va
umple saci goi de vin cu cel mai bun vin și
rezervoarele cu pești într-o clipă?
[7] Deci, este o diferență enormă între a fi
oamenii învățați despre toate de un învățător
trezit, uman sau - așa cum este aici, acum
foarte clar și inconfundabil cazul - direct de
către Dumnezeu Însuși.
[8] Acesta este motivul pentru care, după
părerea mea intelectual umană, oamenii nu ar
trebui să primească numai învățătura Ta foarte
înțeleaptă și adevărată, ci, de asemenea, ar
trebui să știe că această învățătură nu a venit
ca în antichitate, prin gura unui om înțelept, ci
direct din gura lui Dumnezeu, care în
conformitate cu hotărârea Lui veșnică și-a
asumat fizic natura și formă umană. Și, de
~ 243 ~
asemenea, că aceste fapte, care pot fi
efectuate numai de Dumnezeu și despre care
mii de martori pot depune mărturie, au dovedit
a fi foarte clar că El nu este o ființă umană, ci în
conformitate cu adevărul deplin și necontestat,
singurul Dumnezeu adevărat Însuși.
[9] În scopul de a permite oamenilor orbi să
înțeleagă și a face clar pentru ei adevărul real al
vieții, despre care, ei de departe, nu au cele mai
mici noțiuni, minunile Tale nu pot și nu ar trebui
să fie ținute secrete, ci cineva ar trebui să le
proclame cu fidelitate și în adevăr cu privire la
modul în care, unde și cu ce ocazie au fost
realizate de Tine, și să fie proclamate poporului
împreună cu învățătura mântuirii.
[10] Nu vreau să afirme în mod direct că ar
trebui să se spună oamenilor absolut tot ceea
ce Tu ai realizat în cele mai multe locuri în care
picioarele Tale divine au umblat și pe care Tu le-
ai vizitat, dar cele mai importante fapte nu ar
trebui să fie uitate.
[11] Dacă oamenii care vor trăi mult mai târziu
le vor considera în întregime ca mituri istorice
pioase, nu vor fi, în opinia mea foarte
dăunătoare pentru adevărul învățăturii
tale. Deoarece pentru cei care vor descoperi
divinitatea a personalității Tale, în învățătură,
~ 244 ~
faptele Tale vor fi, de asemenea, adevărate și
foarte ușor de înțeles. Dar pentru cei care nu
vor accepta învățătura Ta, din cauza faptelor pe
care Tu le-ai efectuat în prezența noastră,
pentru că ele vor părea, poate, prea incredibile
pentru ei, de asemenea, fără a cunoaște faptele
Tale vor găsi la fel de puțin adevăr de viață în
învățătura Ta ca până acum slujitorii Templului
din Ierusalim și fariseii din alte locuri. Doamne
și Învățătorule, am eu dreptate sau nu?"

Capitolul 46 Importanța adevărului


[1] Eu am spus: "Tu nu ar fi trebuit să folosești
atât de multe cuvinte aici, atunci Eu, de
asemenea, aș fi înțeles bunăvoința și atitudinea
pură a minții tale foarte limpezi. Dar din
moment ce tu ai vorbit, este, de asemenea,
bine pentru binele celorlalți, pentru că tu ai
vorbit foarte bine.
[2] Eu de asemenea, nu am spus că cel care
proclamă învățătura Mea altor persoane nu ar
trebui să menționeze faptele Mele, de loc, dar
că nu ar trebui să se facă prea multă senzație
despre acestea. Și apoi, că de preferință, ar
trebui menționate numai faptele pe care Eu le-
am făcut oamenilor din dragoste pură, ca un

~ 245 ~
Doctor și Ajutor, unei persoane sau mai multor
persoane care erau în cea mai mare nevoie.
[3] Și nici o senzație nu ar trebui să fie făcută
despre aceste fapte - deși Eu, de asemenea, le-
am făcut din dragoste pentru oameni - care au
fost făcute pentru a-i convinge mai repede de
adevărul învățăturii Mele, care este necesar în
special doar în acest moment, dar nu în
vremurile viitoare, în care cuvântul Meu deja va
efectua semne din el însuși. Pentru că acest
lucru ar spori imediat dorința oamenilor și i-ar
face mult mai mult doritori pentru toate tipurile
de minuni decât pentru influența adevărului
vieții pe care învățătura Mea o are în om. Și
oameni care sunt dornici de minuni vor fi, de
asemenea, mai ușor și mai repede de
descurajați de adevărul real, interior al vieții
prin minuni false, care sunt efectuate de către
învățători și prooroci mincinoși, decât cei care
vor examina cu atenție totul și care vor păstra
pentru ei înșiși doar ceea ce este bun și
adevărat.
[4] Pentru toți cei care, fără îndoială și în mod
activ, vor adera ferm la adevărul învățăturii
Mele, Eu le voi da oricum puterea de a efectua
tot felul de semne ale iubirii pure, în numele
Meu. În acest fel, cuvântul Meu va efectua
~ 246 ~
minuni în sine, care vor fi cu siguranță mult mai
utile pentru răspândirea învățăturii Mele, decât
dacă voi ați relata oamenilor toate multele mii
de semne pe care Eu le-am efectuat.
[5] Dacă din spiritul viu al cuvântului Meu, darul
de a face semne vă va fi dat vouă, voi nu ar
trebui să faceți public o mare senzație din
acesta, prin aceasta voi ați face mult mai mult
rău cauzei bune ale adevărului învățăturii Mele,
decât să fiți utili. Pentru că tot ceea ce este
impus și forțat nu trezește Spiritul Meu în suflet,
sau numai parțial aici și acolo.
[6] Numai adevărul personal liber ales și nu
impus, care este reala lumină și viață a
Spiritului Meu de iubire în sufletul uman, poate
face aceasta. Deci, faceți minuni cât mai puține
posibil pentru cei care însetează după adevăr,
dacă nu doriți să faceți din ei păpuși
credincioase pe jumătate moarte.
[7] Cu toate acestea, dacă ați efectuat un semn
sau altul înaintea oamenilor care au experiență
în toate tipurile de științele lumești, atunci nu
neglijați să le arătați cauza succesului, astfel
încât prin aceasta, de asemenea, credința lor în
Mine să fie mai vie. Cu toate acestea, cauza
sunt întotdeauna doar Eu, și fără Mine nimeni

~ 247 ~
nu este capabil să îndeplinească nimic din ceea
ce este plin de adevăr.
[8] În ceea ce privește modul în care ar trebui
să fie explicat pentru persoanele cu un spirit
deja clar și o voința puternică, nici unul dintre
voi ar trebui să bată capul la aceasta, pentru că
dacă cineva dintre voi va avea nevoie, atunci,
de asemenea, aceasta îi va fi pus în gură,
cuvânt cu cuvânt. Pentru cei ce Mă iubesc și
păzesc poruncile Mele, Eu Însumi în spiritul
întregului adevăr voi merge la ei și Mă voi
dezvălui pe Mine Însumi lui. Atunci, ei vor auzi
de la Mine despre toate lucrurile pe care Eu le-
am învățat și făcut în acest timp.
[9] Pentru că, dacă ați vrea să le aveți scrise în
cărți, cu toate circumstanțele și evenimentele
suplimentare, voi ați avea nevoie de mai mult
de 1.000 de scriitori pentru un timp de 100 de
ani. Și dacă, atunci totul ar fi scris în aproape
nenumărat de multe cărți, cine le-ar citi pe
toate, fiind în același timp în mod direct capabil
de a acționa în conformitate cu învățătura Mea
pe care el ar putea cu greu citi-o în grabă în
multe cărți, chiar și în mai multe sute de
ani? Cu aceasta, voi toți vă veți da seama acum
de ce nu ar trebui să se facă o mare senzație

~ 248 ~
despre semnele pe care Eu le-am
efectuat. Adevărul va funcționa de la sine.
[10] Dacă ați înțeles acest lucru, atunci să
mergem afară, atunci Eu vă voi întări și vă voi
spune despre toate lucrurile care trebuie încă să
se întâmple azi."
[11] Acum, ei toți au lăudat înțelepciunea Mea,
s-au ridicat împreună la masă și au mers cu
Mine afară, pe un deal din apropierea orașului
Pella.

Capitolul 47 Întrebarea căpitanului


Pellagius despre posedare
[1] Când eram toți pe dealul menționat de unde
o parte a lacului Galileei, precum și orașele
Abila, Golan și Afec puteau fi văzute, Eu mi-am
pus mâinile pe toți cei care erau prezenți și le-
am dat puterea de a vindeca toate tipurile de
boli și de a scoate spiritele rele din cei care erau
posedați prin punerea mâinilor lor în Numele
Meu.
[2] După această acțiune, căpitanul M-a
întrebat: "Doamne și Învățătorule, Eu am văzut
și observat oamenii cu diferite ocazii, care se
comportau și se mișcau foarte ciudat. De ceva
timp, ei era foarte calmi, și când eu îi întrebam
ceva ei îmi dădeau răspunsuri foarte
~ 249 ~
inteligente, și nici o tulburare mentala nu era
evidentă. Dar deodată erau capturați de o
putere invizibilă. Ei își răsuceau toată ființa lor,
începeau să se înfurie și se comportau urât prin
tot felul de calomnieri groaznice, chiar și față de
oamenii cu bună reputație și împotriva zeilor
sau a unicului Dumnezeu al iudeilor și împotriva
proorocilor, și ei se loveau teribil cu pumnii. Și
dacă cineva vroia să-i înlănțuiască forțat, ei
izbucneau într-un râs oribil, iar cel care îi
atingea se descurca prost.
[3] În vechiul oraș minier Gadara, nu departe de
aici, eu am cunoscut doi oameni față de care o
întreagă legiune romană putea face puțin sau
nimic. Ei au rămas în vechea carieră și erau un
mare necaz pentru călători și, de asemenea,
pentru locuitori. Când ei au fost prinși și legați
cu lanțuri și frânghii, a fost fără nici un rezultat,
pentru că deodată erau posedați de acea putere
secretă, ei au rupt chiar și cele mai puternice
lanțuri și funii într-o clipă, se loveau singuri și,
de asemenea, pe cei care au îndrăznit să se
apropie de ei, și când erau înconjurați de
soldați, în aceștia aruncau atât de mult cu
pietre că ei repede trebuiau să fugă pentru a
evita să fie mutilați teribil. Și când săgețile
ascuțite erau trase în ei de la distanță, ei
~ 250 ~
râdeau, pentru că chiar și cei mai calificați și
mai instruiți arcași nu puteau trage o săgeată
aproape de ei.
[4] Cred că acești oameni erau posedați de
demoni foarte răi? Cine și ce sunt acei demoni,
și de ce este permis ca de cele mai multe ori cei
mai inocenți, da din când în când chiar și copii
nevinovați să fie chinuiți de ei?"
[5] Eu am spus: "Despre toate lucrurile pe care
tu le întrebi, ucenicii Mei și, de asemenea, mai
mulți dintre prietenii tăi din Roma și, de
asemenea, din altă parte sunt deja complet
instruiți, și la momentul potrivit acest lucru va
deveni, de asemenea, clar pentru tine. Între
timp să fie suficient pentru tine să ști că acum
Eu ți-am dat puterea de a scoate astfel de
spirite rele ale oamenilor prin tăria și puterea
care există în numele Meu. Ceea ce tu M-ai
întrebat acum, înainte de toate, va ajunge să le
ști de la cei pe care îi vei vindeca, și tu poți
învăța multe lucruri de la ucenicii Mei, care au
fost martori că Eu i-am vindecat pe cei posedați
din Gadara."
[6] Când căpitanul a auzit ceea ce Eu am spus,
el, ca și toți ceilalți Mi-au mulțumit pentru că i-
am întărit, în afară de Iuda Iscarioteanul, care
nu a venit cu noi pe deal, ci călătorea în jurul
~ 251 ~
orașului în acel moment pentru a cerși un așa
numit pont din partea tuturor celor pe care Eu i-
am vindecat - o activitate care nu era nouă sau
rară cu el, pentru că el era și a rămas un
adevărat hoț și nu era niciodată mulțumit. De
asemenea, nimeni nu a întrebat de el, și nimeni
nu i-a simțit lipsa.

Capitolul 48 Doi oameni posedați sunt


aduși la Domnul
[1] După ce toți și-au exprimat mulțumirile lor
pentru tăria și puterea pe care Eu le-am dat-o, 2
cetățeni au venit din oraș la noi pe deal. Unul
era un hangiu grec cunoscut și celălalt, vecinul
lui, era un roman. El a era un fierar și, de
asemenea, practica din când în când vindecarea
animalelor bolnave și, uneori, de asemenea, a
oamenilor bolnavi, în special a proștilor pe
jumătate și epilepticilor, și, uneori, cu rezultate
bune de vindecare.
[2] Chiar în acea dimineață, 2 tineri, între 20 și
aproape 30 de ani, din orașul Abila din
apropiere au fost aduși la hanul Grecului, în
scopul de a-i vindeca acolo fierarul, și în
conformitate cu fierarul ei aveau o boală
epileptică de gradul trei. Fierarul a încercat
imediat metodele sale, dar ele nu au dat
~ 252 ~
rezultate, iar apoi cei 2 au început într-adevăr
să se înfurie, și-au exprimat cele mai mari
insulte împotriva fierarului și, de asemenea,
hangiului și au amenințat să facă rău tuturor
activităților lor, și trupului și lucrurilor lor.
[3] Apoi hangiul, care a fost foarte speriat, i-a
spus fierarului: "Marele Domn și Învățător
trebuie cu siguranță să fie încă aici. El trebuie
să fie plin cu toată puterea și tăria divină și s-ar
putea, pentru că altfel ieri după-amiază El nu ar
fi putut să vindece complet atât de mulți
oameni care au avut boli, care sunt altfel
incurabile. Să mergem și să-L găsim. Noi putem
întreba de El la han iudaic."
[4] În acest sens, s-au dus imediat la han iudaic,
au întrebat de Mine, și lor l-ea fost spus și
indicat unde eram Eu. Deci, de acolo au venit în
grabă la Mine și Mi-au spus tot ce s-a întâmplat
cu ei în acea dimineață.
[5] Și Eu le-am zis: "Aceștia nu sunt epileptici,
ci aceștia sunt două persoane foarte grav
posedate. În unul sunt 5 spirite rele și în
celălalt, care este cel mai mare, chiar 17. Adu-i
aici, atunci ei vor fi ajutați aici."
[6] Hangiul a spus: "Doamne și Învățătorule,
aceasta va fi destul de dificil, deoarece cei doi
sunt complet incontrolabili și atât de puternici,
~ 253 ~
încât 20 de oameni puternici nu ar fi în măsură
să îi țină, și ei, de asemenea, nu permit nimănui
să se apropie de ei."
[7] Eu am spus: "Așa cum ei au fost aduși la voi
de către membrii familiei lor din Abila, la fel ei,
de asemenea, pot fi aduși aici de acei membri
ai aceleiași familii. Astfel, mergeți și aduceți-i
aici."
[8] Imediat hangiului și fierarul s-au întors acasă
si au spus direct celor care i-au adus pe cei 2
posedați din Abila la Pella, și ei au încercat să-i
aducă pe cei 2 posedați la Mine.
[9] Dar, la început ei nu au vrut, și mai multe
voci bine distinse au ieșit din gura celor 2, care
au vorbit astfel: "Ce avem noi a face cu Fiul
Dumnezeului suprem? Trebuie să ne lăsăm să
fim chinuiți prematur de puterea voinței și
cuvântului Său?"
[10] Dar acum, cârciumarul a spus: "Dacă voi
absolut nu vreți să mergeți, veți fi obligați prin
atotputernicia Lui, și rezistența voastră va fi
inutilă."
[11] Apoi, toți cei răi au strigat din cei 2: "Noi
cu siguranță știm că nu ne putem opune
niciodată voii Sale, dar cu toate acestea, noi
dorim să ne opunem atâta timp cât va fi
posibil!"
~ 254 ~
[12] Acum, hangiul a spus: "Ascultați, voi
spirite rele, care aveți tupeul să sfidați
atotputernica voie a Domnului, acum Domnul
vrea aceasta – ridicați-vă și mergeți!"
[13] Când hangiul a spus aceste cuvinte, când
Eu am susținut perceptibil voința sa cu Mine, cei
2 s-au ridicat, și dintr-o dată, fără nici o
rezistență, ei s-au lăsat să fie aduși la Mine de
către membrii familiei lor care au urmat
hangiului și fierarul.

Capitolul 49 Pellagius vindecă o persoană


posedată
[1] Când au venit la Mine, hangiul a spus:
"Doamne și Învățătorule din eternitate, aici sunt
cei 2. Nu a fost ușor să-i aducem aici. Ei doar nu
a putut rezista puterii voii Tale."
[2] Eu am spus: "Este bine că ei sunt aici, așa
tu va fi capabil să cunoască bine diferența
dintre așa-numiții nebuni, epileptici și oamenii
care sunt într-adevăr posedați de spiritele rele.
[3] Acestea aparțin cu toate acestea, deja
posedaților foarte grav, și oamenii îi pot elibera
de spiritele filistine care îi posedă, prin
rugăciune și mult post. Dar aici nici rugăciunea
și nici postul nu vor fi necesare.

~ 255 ~
[4] Cel mai tânăr, care este posedat doar de 5
spirite poate fi eliberat de spiritele sale de către
oricare dintre voi pentru că voi sunteți întăriți
de mine, dar cel mai în vârstă, care este
posedat de 17 spirite nu poate fi eliberat de
locuirea lui rea de niciunul dintre voi, fără
puterea voinței Mele speciale, pentru că în
acest scop, credința voastră a tuturor conține
încă prea puțină putere divină vie
adevărată. Aceasta voi o veți primi doar atunci
când veți fi complet pătrunși de Duhul Meu -
ceea ce nu este cazul cu voi acum.
[5] Dar acum Eu Ți-l atribui, ție Pellagius, pe cel
mai tânăr. Așează-ți mâinile pe el în numele
Meu și spune: "În numele lui Isus, Domnul, eu
vă poruncesc acum ca voi toți să ieșiți afară din
acest om, vizibil pentru noi, și aceasta în forma
care este vechii voastre comune, încăpățânări
rele."
[6] Dacă vei face aceasta, prietene, cei 5
demonii vor ieși imediat de acest om și-l vor
părăsi pentru totdeauna. Deci, mergi și fă-o."
[7] Apoi, căpitanul a mers la cei posedați și a
făcut ceea ce Eu l-am sfătuit, și cele 5 duhuri
rele au ieșit din om în forma a 5 șerpi tulburi, cu
aripi de liliac și au zburat ceva timp în jurul
capetelor noastre.
~ 256 ~
[8] Și o voce a fost în mod clar auzită de noi
toți care a ieșit din spirite și suna așa:
"Doamne, Cel atotputernic, când vor veni zorii
eliberării din captivitatea noastră grea?"
[9] Eu am spus: "Când voi vă veți schimba
voința voastră. Voi spiritele cunoașteți adevărul,
și lumina vieții nu este străină pentru voi. Atunci
de ce vă mai agățați de minciuna veche și
lucrările sale de încăpățânare rigidă deja de
1000 ani, în conformitate cu timpul de pe acest
Pământ? Schimbați-vă voința voastră. și cereți
iertarea si mila de la cel care este Domnul peste
toate și va fi pentru eternitate, atunci eliberarea
va răsări, de asemenea, pentru voi."
[10] Spiritele au spus: "Doamne, aceasta este
ceea ce noi dorim, dar dă-ne Tu o altă și mai
bună voință, și arată-ne iertarea și mila
Ta. Izbăvește-ne de răul vechi al minciunii și de
lucrările sale, pentru că noi, de asemenea,
suntem urmașii lui Avraam, deși venim din
Esau."
[11] Eu am spus: "Acesta vă fi dat vouă,
precum voi înșivă doriți. Mergeți din nou unde
dragostea și voința voastră vă atrage."
[12] Spiritele au spus: "Doamne, noi nu
descoperim în noi înșine nici o dragoste, nici o
voință. Așa că să se întâmple cu noi, după cum
~ 257 ~
voia Ta și în conformitate cu mila Ta, pentru că
noi suntem hrăniți cu voința și dragostea
noastră".
[13] Eu am spus: "Atunci, ridicați-vă la regiunea
acestui pământ, unde frații voștri mai curați vă
vor ghida mai departe."
[14] Când Eu am spus aceasta, cele 5 spirite au
primit forme umane, ca și formate din vapori de
lumină. S-au apucat reciproc și au plutit apoi în
forma unui nor, mică navă mai
transparentă. Apoi aceasta a dispărut rapid și
nu mai era vizibilă.
[15] Omul care a fost eliberat de cele 5 spirite
chinuitoare a venit la Mine și a spus: "Doamne
și Stăpânul, eu Îți mulțumesc în primul rând
pentru că M-ai eliberat de marele meu chin, dar,
eu de asemenea, recunosc ca un păgân că de
acum eu nu voi mai crede în niciunul dintre
mulții noștri zei și nu mă voi închina înaintea
lor, pentru că doar Tu ești Dumnezeul tuturor
zeilor, oamenilor și creaturilor de pe acest
pământ, și toți demonii trebuie să-și plece
genunchii lor pentru numele tău! Prin urmare,
toată onoarea, toată dragostea și toată lauda
merge veșnic numai de Tine!
[16] Și ceea ce Eu am spus acum cu voce tare,
de asemenea, jur în fața tuturor oamenilor și
~ 258 ~
tuturor dumnezeilor la care încă nenumărați
oameni aderă și fac sacrificii, dar care nu sunt
nimic și care nu au nici o putere sau autoritate.
[17] Cu toate acestea, dacă totuși există un zeu
mai mare față de care poate am păcătuit prin
această mărturisire deschisă, atunci să arunce
un fulger spre mine din ceruri și să mă omoare."
[18] Membrii familiei Sale, care erau încă
păgâni, s-au speriat din cauza jurământului
tânărului, și ei se așteptau ca Zeus să fie foarte
ofensat și să-l distrugă cu siguranță pe cel care
a fost eliberat aruncând un fulger din cer.
[19] Dar din moment ce nu a fost nici un
fulger, tânărul a spus familiei sale: "De ce te
așteptați o pedeapsă dintr-un loc de unde nu ar
fi de așteptat nici o pedeapsă? Pentru că nu
există nici un Zeus, și cu atât mai puțin un
fulger în puterea sau în mâna lui, nici nu a
existat vreodată.
[20] Iată, Cel de aici, în fața căruia Eu
îngenunchez în semn de recunoștință, este
adevăratul și atotputernicul Zeus. Dacă El ar
spune că acum, de o dată că de 1.000 de ori
1.000 de fulgere trebuie să coboare din nori sau
din cerul senin pe pământ, atunci ele, de
asemenea, vor veni în jos și vor distruge ceea
ce El a destinat să fie distrus."
~ 259 ~
[21] Eu i-am spus tânărului eliberat: "Ridică-te,
fiul meu, și rămâi cu credința ta, atunci nu vei
mai avea niciodată de suferit. Dar să-l eliberăm,
de asemenea, pe fratele tău de cele 17 spirite
chinuitoare ale sale."

Capitolul 50 Domnul alungă cele 17 spirite


din persoana posedată
[1] Când Eu am spus aceasta, păgânii care erau
de față au fost cuprinși de frică și mare spaimă,
pentru că ei deja aveau deja un mare respect
pentru cele 5 spirite.
[2] Dar Eu M-am ridicat repede de la locul Meu,
am mers la cel posedat și Eu i-am a spus cu
mâna ridicată: "Eu vreau aceasta. Deci, ieșiți
afară din părțile interioare ale acestui om, vizibil
înainte tuturor celor care sunt prezenți, pentru
că voi nu aveți dreptul să-l posedați și să-l
chinuiți."
[3] Apoi au scuturat omul de câteva ori, astfel
încât el a căzut pe pământ, dar el repede s-a
ridicat din nou, atunci când spiritele rele au ieșit
din el în forma a mici, crocodili negri.
[4] Cu toate acestea, ele arătau mult mai
compacte și nu se putea ridica în aer, ci se
târau în jur pe pământ. Ele și-au îndreptat în
cele din urmă gura spre mine și furios țipau la
~ 260 ~
Mine (spiritele) : "Ce avem noi de a face cu
Tine? Noi nu te cunoaștem și noi nu am putea
merge împotriva legilor tale de pe Pământ,
deoarece ele nu au existat niciodată. Cu ce
drept vrei să ne pedepsești acum? De ce ne-ai
alungat cu puterea Ta superioară din această
locuință a noastră pe care noi am cucerit-o cu
greu?"
[5] Eu am spus: "Nu ați fost voi acolo când Eu
am dat legile de pe Muntele Sinai? Cine v-a
cerut în acel timp să Mă sfidați, să vă bateți joc
de Mine, să faceți un vițel de aur și apoi să vă
închinați lui în locul Meu? Voi ați fost cei mai
mari făcători de necazuri atunci și ați convins
mulți oameni să își întoarcă spatele la
Mine. Atunci cum spuneți acum că Eu sunt
complet străin și necunoscut pentru voi și că Eu
nu v-am dat nici o lege în conformitate cu care
Eu vă pot porunci acum pe drept?
[6] Ceea ce vi s-a întâmplat în momentul în care
Moise a venit în vale la voi, și care, în mânia
zeloasă justificată a distrus tablele de piatră ale
legii, ar trebui să vi se întâmple, de asemenea,
acum. Deci, mergeți departe de aici, pentru că
mântuirea nu va răsări pentru voi pentru o
lungă perioadă de timp."

~ 261 ~
[7] Apoi grăbit s-au târât departe de noi de-a
lungul pantei abrupte a dealului la o
despicătură mlăștinoasă care era dens cuprinsă,
cu tot felul de buruieni, și ele urlau și țipau
sălbatic.
[8] Atunci căpitanul Mi-a zis: "Doamne și
Învățătorule, acea despicătură va fi un dezastru
pentru toți locuitorii din acest loc, dacă Tu nu o
va curăța de acei 17 demonii malefici, pentru
chiar eu am devenit înfricoșat de aceste spirite
cu adevărat bestiale. Deci, Te rugăm să nu le
lași să stea în acea despicătură."
[9] Eu am spus: "Așteaptă o vreme până când
Eu sunt gata cu persoana vindecată, atunci vom
vedea cum acea deschizătură poate fi
purificată."
[10] La aceasta, de asemenea, a doua persoană
vindecată a căzut în genunchi înaintea Mea, Mi-
a mulțumit pentru vindecarea de chinul său,
care a durat deja mai mulți ani, și a făcut apoi
aceeași mărturisirea de credință pe care fratele
său a făcut-o înainte. Apoi, el M-a rugat să nu
uit solicitarea căpitanului, pentru că el, de
asemenea, nu mai putea privi în această
despicătură murdară, fără dezgust.
[11] Eu am spus: "Un pic mai multă dreaptă
răbdare, pentru că noi încă vom mai vedea
~ 262 ~
dacă unul din cei 17 va reveni într-o altă formă
și va disputa cu Mine. Pentru că, de asemenea,
aceste spirite încă au o voință complet liberă."
[12] Căpitanul a spus: "Doamne și
Învățătorule, care este de fapt motivul pentru
care aceste spirite au devenit vizibile pentru noi
în formă de animale foarte oribile pe care eu le
cunosc? Deși primele 5 în cele din urmă și-au
schimbat aspectul lor, dar cele 17 și-au păstrat
aspectul lor oribil, urât în care acestea au
devenit vizibile pentru noi, și ele, de asemenea,
au plecat de aici, în aceeași aparență. De ce
devin aceste spirite vizibile înaintea oamenilor,
într-o așa formă?"

Capitolul 51 Natura celor 5 spirite care au


fost alungate primele
[1] Eu am spus: "Pentru că aspectul corespunde
dragostei lor interioare lacome rea. Deși șarpele
înaripat corespunde unui anumit grad de
inteligență lumească și poate fi comparat cu un
vicleșug subtil al unui comandant, dar când te
uiți la acea inteligență mai atent, vei găsi iubire
de aproape puțină în aceasta, iar în loc de
aceasta, vei descoperi un extrem de mare
egoism, impunere și mândrie nestăpânită. Și
iată, acea stare interioară a unui suflet apare in
~ 263 ~
lumina Mea supremă a adevărului într-o formă
care corespunde complet acesteia.
[2] Imaginați-vă un șarpe înaripat - ei încă mai
există în natură, în unele locuri din Orientul
Mijlociu și în sudul Africii și, de asemenea, au
existat, în aceste părți ale țării în vremea
filistenilor în anii foarte calzi. Este deja dificil a
lupta împotriva unui șarpe fără aripi - din cauza
vicleniei sale secrete - și pentru un om obișnuit,
încă este mai bine să fugă de el decât să se
confrunte cu viclenia sa.
[3] Cu toate acestea, în cazul unui șarpe
înaripat, de asemenea, fuga de el de multe ori
nu ajută, ci numai hainele de fier și o sabie
ascuțită în mâna unui războinic bine instruit. Și
acea haină de fier este aici puterea iubirii Mele
în voi. Sabie ascuțită este aici cuvântul Meu. Și
adevărul cuvântului Meu, care poate depăși
totul, este războinicul bine instruit și un
adevărat erou al tuturor eroilor.
[4] Din aceasta voi puteți concluziona bine
acum de ce primele 5 spirite au trebuit să apară
aici înaintea Mea, în forma șerpilor cu aripi,
pentru că în acea vreme a războiului iudeilor cu
ei, au fost comandanți foarte vicleni, și nu au
avut nici un alt scop decât propriul lor avantaj,
câștig și faima, pentru că fiecare dintre ei a
~ 264 ~
încercat să își stabilească o împărăție pentru ei
înșiși.
[5] Acum, omul pe care ei l-au chinuit pentru
câțiva ani, este un descendent al rasei lor. Ei au
descoperit în el un mare talent de comandant,
încă foarte latent, și ei s-au strecurat în părțile
sale interioare pentru a trezi acel talent, chiar
cu speranța de a-l aduce mai târziu pe tronul
Romei. Dar ei nu puteau reuși în acest lucru,
deoarece, în mod în care au procedat cu trupul
său ei doar au trezit capacitățile care erau
latente în sufletul său, și nu le-a făcut vii.
[6] A fost permis a-și încerca voința lor pe acest
om pentru a se convinge că planul lor era inutil
si prostesc și nu putea fi executat de viclenia lor
întunecată.
[7] Dar, pentru că recent ei a mers prea departe
în furia lor cu acest om, a fost, de asemenea,
timpul să-l eliberez complet de ei.
[8] Toate acestea au fost prevăzute, și a fost
bine pentru acest om, și, de asemenea, pentru
cele 5 spirite, pentru că acesta este modul în
care acest om Mă putea găsi, și cu Mine, el a
găsit viața veșnică a sufletului său. Și cele 5
spirite au fost cu această oportunitate
vindecate de nebunia lor veche, ceea ce
înseamnă pofta lor lipsită de sens care nu putea
~ 265 ~
fi realizată niciodată, și ele au luat acum calea
în școlile de umilință ale spiritelor deja mai
bune. Aceasta este acum pe scurt totul în ceea
ce privește primele 5 spirite."

Capitolul 52 Trecutul celor 17 spirite


[1] În ceea ce privește aspectul celor 17 spirite:
acesta corespunde cu lăcomiei insațiabile a
animalelor în a căror formă au trebuit să apară
vizibil aici.
[2] Când Eu am dictat la început legile pentru
poporul lui Israel lui Moise pe Muntele Sinai, cu
fulgere, tunete, foc și fum, Moise a dorit - la
comanda Mea și referindu-se la prezența Mea -
o sobrietate potrivită pentru oamenii lacomi,
astfel încât sufletele lor să poată accepta mai
bine adevărurile care le-au fost proclamate lor
pe munte.
[3] Dar poporul l-a întrebat pe Moise, și prin el,
de asemenea, pe Mine, dacă acesta s-ar putea
retrage de pe munte într-o vale îndepărtată din
cauza marii temeri și spaime pentru fulgerele și
tunetele și focul și fumul continue. Aceștia ar
rămâne acolo complet sobri - și întrebau dacă
Moise cu fratele său Aaron ar putea rezolva
doar cele mai importante lucruri cu Mine.

~ 266 ~
[4] Atunci când o mare parte a poporului a
întrebat și a insistat, dorința le-a fost
acordată. Acea mare parte a poporului a plecat
imediat, cu toate bunurile lor la o vale care era
destul de departe de munte. Timp de câteva
săptămâni, ei au respectat cererea lui Moise
destul de bine, dar atunci când Moise a stat
departe pentru o perioadă mai lungă oamenii l-
au uitat pe el și de Mine, au sacrificat viței și oi
și au luat masă după masă.
[5] Apoi, unul dintre cei 17 a ieșit înainte și au
ispitit oamenii, deoarece cu ajutorul altora el a
turnat un vițel de aur, a cerut oamenilor să se
adune și a spus: "Aceasta este hrana noastră
cea mai importantă. Datorită acesteia noi
suntem în viață în acest deșert slab unde
turmele noastre cu greu pot găsi hrană
suficientă. Să cinstim extrem acest simbol
valoros și ne închinăm lui. Pregătiți acum, masă
după masă și să fim plini de bucurie și veseli în
jurul acestui simbol. Apoi, voi trebuie să ne
alegeți pe noi ca comandanții voștri, atunci vom
fi în măsură să vă conducem într-o țară
roditoare mult mai repede decât Moise, care ne-
a uitat complet cu arca lui. În Egipt, noi am
învățat de la crocodilii vicleni ceea ce trebuie să
facem pentru a prinde o pradă bună. Deci ne
~ 267 ~
urmați-ne, apoi nu vă vor lipsi mesele
abundente."
[6] Și iată, mulți s-au lăsat seduși să facă ceea
ce acești mari creatori de probleme le-au
recomandat.
[7] Cu toate acestea, atunci când o mulțime
dansa în jurul vițelului de aur Eu l-am trimis pe
Moise la ei. Îndemnat de Mine, el s-a inflamat
într-o furie zeloasă justificată și a rupt tablele de
piatră ale legii. Imediat după aceea, șerpi cu
aripi au venit ca strălucitori, ceea ce era în
conformitate cu furia zeloasă, justificată, a lui
Moise, și au mușcat renegații, iar cel care era
mușcat, trebuia să moară. Primii dintre ei au
fost cele 17 spirite care doreau să achiziționeze
terenuri fructuoase și carne grasă prăjită cu
șiretenia și lăcomia crocodililor. Și pentru acest
motiv, ei încă trebuit să apară aici, în forma
care corespunde caracterului lor.
[8] Acest om nu este un descendent din cei 17,
dar deja încă din copilărie el obișnuia să
mănânce mult, și din acest motiv el a devenit
mai târziu un adevărat lacom. Și această
atitudinea rea le-a dat celor 17 spirite rele
acces să intre în părțile sale interioare.
[9] Dar aceasta a fost în avantajul lui. Din
moment ce la început ei au cerut trupului său
~ 268 ~
să mănânce mai mult, stomacul său și-a pierdut
curând capacitatea de a consuma alimentele, și
omul apoi abia mai digera ceva, astfel că erai
surprins de faptul că el putea supraviețui cu
aproape orice mâncare. Din această cauză, el
și-a pierdut, de asemenea, marea s-a lăcomie,
și prin aceasta sufletul său a devenit mai
spiritual și mai puternic în el însuși. Si din
moment ce trupul său și încă mai mult sufletul
său au fost restaurate în ordinea corectă, era
momentul potrivit să-l eliberez de spiritele sale
chinuitoare.
[10] În același timp, acea dublă posesie a avut
încă un alt avantaj, și anume pentru locuitorii
din Abila, care si-au pierdut aproape toată
credința lor, pentru că ei erau în cea mai mare
parte adepți ai doctrinei lui Diogene - astfel
stoici în cel mai înalt grad - și nu credeau în
supraviețuirea sufletului omenesc, după
moartea trupului.
[11] Ei bine, acum, posedarea acestora 2 a
trezit credința multora în supraviețuirea
sufletului după moartea trupului, deși nu
complet, dar cu siguranță pe jumătate. Și acum,
după ceea ce cei 2 anterior posedați și membrii
familiilor lor au experimentat și văzut, acesta va

~ 269 ~
fi ușor pentru a elibera complet locuitorii din
Abila de stoicismul lor deja adânc înrădăcinat.
[12] Și astfel, pentru tot ce în această lume,
care este permis de Mine, nu este nimic care nu
este pentru bunăstarea oamenilor. Și tu,
prietenul Meu, îți vei da seama foarte bine de
aceasta, la fel ca și ceilalți care sunt prezenți.
[13] Din moment ce tu, de asemenea, ști acum
situația celor 17 spirite, noi vom aștepta și să
vedem acum dacă unul dintre ele nu se va
întoarce."

Capitolul 53 Domnul ceartă conducătorul


spiritelor care au fost alungate
[1] Când Eu am terminat ca destul de lungul
discurs explicativ în legătură cu posedarea,
pentru care ei toți foarte arzător Mi-au
mulțumit, dintr-o dată un fum negru a apărut la
deja cunoscuta despicătură - așa cum apare de
multe ori de la coșul de fum al unui olar –
târându-se spre noi, și, în curând era foarte
aproape de noi.
[2] Când era la 10 pași de noi, Eu am spus
foarte tare: "Până acolo și nu mai
mult! Dezvăluie-te și arată-te în forma ta!"
[3] Apoi, o formă foarte brută a unui om a
apărut din fumul negru, vizibil pentru toți cei
~ 270 ~
care erau prezenți. Forma era la fel de maro-
negru ca un maur și a purta un vițel de aur pe
brațul lui ca și cum el ar fi vrut să arate că prin
faptul acesta că el era încă zeul și iubirea lui.
[4] Cu toate acestea, cu un tunet teribil Eu am
lăsat un fulger să coboare din cer, sub forma
unui șarpe înaripat. Acesta a lovit vițelul de aur
și l-a distrus într-o clipă.
[5] Apoi, forma a început să se zvârcolească și
să se răsucească, și în cele din urmă a scos
următoarele cuvinte: "Doamne, de ce nu ne lași
să ne bucurăm nestingheriți de ceea ce vrea
iubirea noastră? Pentru că noi niciodată nu Ți-
am cerut să ne creezi și apoi să ne chinuiești
după plăcerea Ta mii de ani și lungi eternități
întregi. Dar acum, că Tu ne-ai creat, ceea ce noi
nu am dorit, și, de asemenea, Tu ai suflat în noi
o dragoste și o voință liberă, de ce ne
pedepsești dacă noi acționăm în conformitate
cu iubirea și voința noastră?"
[6] Eu am spus din nou, cu o voce foarte tare:
"Cine, în întreaga infinitate veșnică Îmi poate
recomanda Mie, unicul Domn, plin de toată tăria
și puterea, ce trebuie să fac!? Doar iubirea Mea
veșnică hotărăște ceea ce trebuie să se
întâmple, și înțelepciunea Mea eternă și fără

~ 271 ~
sfârșit este colaborator al atotputerniciei voinței
Mele și o aduce în ordine!
[7] Prin intermediul dreptului Meu ajutor Moise
Eu te-am eliberat din robia grea a Egiptului,
atunci când a trebuit să vi se omoare primii
născuți! V-am dat mâncare în deșert, și nimeni
nu a suferit de foame sau de sete, cu excepția
unora dintre voi care în țara de spurcăciuni s-au
dedat prea mult lăcomiei, care este foarte
distructivă de suflete omenești! Eu i-am sfătuit
să fie sobri, pentru salvarea de trupului lor și
mai ales pentru mântuirea sufletului lor!
[8] De ce ați dorit voi să vă despărțiți de Mine
când pe Muntele cunoașterii Eu am vrut să vă
schimb pentru a deveni copiii Mei!? Pentru că
voi nu ați îndrăznit să vă îmbuibați de lumina
Mea! Atunci v-ați dus departe să vă îmbuibați, și
să vă închinați - în locul Meu ca Tată – cu un
vițel mort de aur, care a fost făcută de mâinile
voastre!
[9] Cine a suflat de fapt, că nevoia de dragostea
voastră!? Eu cu siguranță nu, ci voi înșivă, prin
voința voastră liberă, fără de care ați fi
animalele și nu ați fi niciodată în măsură să vă
dezvoltați pentru a deveni copiii Mei!
[10] Dar, din moment ce voi v-ați întors de la
Mine prin voința voastră liberă, atunci de ce nu
~ 272 ~
vă ridicați din nou împotriva Mea prin voința
voastră, care este încă liberă!?
[11] Tu crezi că Eu te chinui? O, absolut
nu! Fiecare diavol se chinuie prin
incorectitudinea și încăpățânarea sa când se
opune ordinii Mele înțelepte și crede că el o
poate schimba în funcție de dragostea lui rea!
[12] Eu rămân pentru totdeauna unul și același
Domn neschimbat peste toată lumea senzorială
și spirituală! Cu dragostea pură pentru Mine, și
din aceasta pentru semenii săi, fiecare om si
fiecare spirit poate realiza totul cu Mine și poate
primi totul de la Mine, dar cu un fel de violență
sau de mândrie, veșnic nimic, pentru că eu sunt
cel mai violent dintre toți violenții și cel mai
puternic dintre toți cei puternici!
[13] Dar Eu sunt, de asemenea, cel mai blând
dintre toți cei blânzi, cel mai bun dintre toți cei
buni și cel mai milostiv dintre toți cei care sunt
milostivi. Cel care va veni la Mine în adevărata
căință din dragoste, cerându-Mi mila, Eu nu o
voi reține de la el. Dar cel care se va revolta
împotriva Mea după ce a ajuns să Mă cunoască,
nu va găsi veșnic mântuirea, ci se va arunca
doar într-o mizerie și mai mare!
[14] Fie ca fiecare spirit rău și fiecare diavol să-
și amintească aceasta! Eu sunt Domnul, și afară
~ 273 ~
de Mine nu este altul! Și acum du-te departe de
aici!"
[15] Când Eu am spus aceasta, spiritul a plecat
imediat, și, în curând după aceea, se puteau
vedea 17 nori tulburi negri ridicându-se din
despicătură și au fost duși de vânt spre nord.
[16] Eu am spus căpitanului: "Iată, acum, de
asemenea, dorința voastră a tuturor a fost
îndeplinită, deoarece acele 17 forme
întunecate de nori tulburi erau cele 17 spirite
rele. Cel care a fost aici, le-a spus celorlalte 16
ceea ce el a auzit aici, iar apoi au decis să
părăsească aceste regiuni pentru totdeauna și
să hotărască între ei în vântul de nord ce vor
face. Pentru că în aceste regiuni ei ar fi prea
mult iritați de o anumită influență
corespunzătoare a lucrurilor acestei lumi, și nu
puteau să se întoarcă în sine, să contemple ei
înșiși și să vadă urâțenia lor păcătoasă. Deci,
aceste 17 spirite se vor îmbunătăți în
continuare, dar înainte ca acel timp să vină, o
mulțime de veri vor avea în continuare de
îndepărtat iernile de pe acest pământ."

~ 274 ~
Capitolul 54 Pericolele mâncării
alimentelor impure
[1] Căpitanul a spus: "Doamne și Stăpâne,
spune-ne, de asemenea, unde stau aceste
spirite în cea mai mare parte pe Pământ, astfel
încât să putem evita mai ușor aceste locuri și
regiuni de rău augur. Pentru că dacă cineva
ajunge în astfel de regiuni, iar el are ceva în
comun cu astfel de spirite rele se poate
întâmpla cu ușurință că el să fie capturat de ele
și în cele din urmă chiar posedat și să fie
vătămat, ceea ce cu adevărat nu este de dorit."
[2] Eu am spus: "Prietene, cel care crede în
mod activ în Mine și Mă iubește făcând lucrările
pe care iubirea Mea din el i le arată, nu trebuie
să se teamă de aceasta. Dar oamenii care sunt
încă foarte alipiți de tot felul de superstiții
păgâne ar trebui să se teamă astfel de spirite
pretutindeni și în orice moment, și ei sunt, de
asemenea, deja mai mult sau mai puțin
înconjurați de ele sau chiar posedat de
ele, pentru că toate pasiunile necurate ale
oamenilor sunt stimulate și influențate de
spiritele care au fost anterior, pe tot parcursul
vieții lor, controlate de aceleași pasiuni impure
și care s-au predat acestora cu poftă și lăcomie.

~ 275 ~
[3] Aceste spirite necurate - parțial spirite care
au trăit deja în această lume, dar mai ales
spirite ale naturii, care nu s-au născut într-un
corp uman pentru a trăi în el - sunt peste tot: în
aer, pe și în pământ, în apă și în foc, în pietre,
metale, plante, animale și, de asemenea, în
sângele și carnea oamenilor. De aceea, oamenii
nu ar trebui să mănânce carne de animale
sufocate sau impure.
[4] Cu toate că, în caz de nevoie, carnea
animalelor necurate poate fi, de asemenea,
consumată, dar în primul rând aceasta trebuie
să fie bine curățată, marinată cu sare și ierburi
bune, uscată de foc și apoi afumată cu ierburi
bune, în scopul de a o elibera de spiritele
necurate.
[5] Carnea animalelor de pradă este dăunătoare
pentru ființele umane, chiar și cu toate măsurile
de precauție pe care Eu v-am sfătuit, pentru că
duhurile necurate nu pot fi complet eliminate
din ele.
[6] La fel, de asemenea, oamenii ar trebui să nu
bea apă de la izvoare necurate, și ei trebuie să-
și păstreze fântânile curate, așa cum strict
poruncise Moise izraeliților în numele meu.
[7] Cel care - în ceea ce privește trupul său - va
trăi în conformitate cu instrucțiunile lui Moise va
~ 276 ~
fi întotdeauna și pretutindeni scutit de a fi
posedat de duhurile rele și necurate. Și aceasta
cu atât mai sigur, dacă el crede în mod activ în
Mine și grija Mea părintească, și care va începe,
face și va termina totul în Numele Meu. Dar fără
aceasta, el este în fiecare moment expus la o
mie de pericole de tot felul, din păcate, ca
urmare a lenei sale proprii, a ignoranței și
prostiei.
[8] Dacă Eu nu aș proteja, prin îngerii Mei, pe
cei care deja de la natură au o atitudine și
voință mai bună, ar fi doar câțiva oameni pe
acest pământ care nu ar fi posedați. Dar
oamenii nu ar trebui să se bazeze prea mult pe
aceasta pentru că îngerii Mei nu restrâng voința
oamenilor. Acest lucru este, de asemenea,
pentru voi ceva la care să vă gândiți."
[9] Când Eu am terminat aceasta, ei toți Mi-au
mulțumit și au lăudat înțelepciunea și puterea
Mea. Și locuitorii Abila M-au întrebat dacă Eu aș
dori de asemenea să vizitez orașul lor, pentru
că ei M-ar anunța acolo.
[10] Eu am spus: "Voi încă mai puteți face
aceasta, dar Eu nu spun exact timpul și ora
când voi veni la voi. Dar Eu, de asemenea, voi
veni la voi. Acum voi vă puteți întoarce
acasă. Dar, mai întâi luați niște pâine și vin cu
~ 277 ~
hangiul vostru. Și mâncați carnea de porc, doar
după ce ați pregătit-o așa cum Eu v-am sfătuit."
[11] Apoi ei toți Mi-au mulțumit încă o dată și au
mers apoi la oraș cu hangiul grec și fierarul.
[12] Noi încă am rămas pe deal pentru ceva
timp, iar căpitanul și, de asemenea, alți romani
M-au întrebat mai multe lucruri, și Eu le-am
înlăturat îndoielile lor.
[13] Așa a devenit pe deplin amiază, și un
mesager de la hangiul nostru, care a stat cu noi,
a venit pe deal pentru a ne invita la masa de
prânz. Și noi ne-am ridicat în picioare și am
urmat mesagerul.

Capitolul 55 DOMNUL ÎN ABILA. Călătoria


la Abila
[1] Când noi am ajuns la hangiul nostru, un
număr mare de oameni stătea înaintea intrării
casei. Ei încă o dată au vrut să Mă vadă și să
vorbească cu Mine, deoarece ei înșiși au fost
martori ai faptelor Mele și, de asemenea, au
auzit deja câteva lucruri despre învățătura Mea.
[2] Dar eu i-am trimis la căpitanul nostru
Pellagius și Eu le-am spus că ei vor primi
învățătura Mea completă de el.
[3] Căpitanul le-a promis că el îi va instrui în
toate.
~ 278 ~
[4] Oamenii s-au mulțumit cu aceasta și ei s-au
dispersat încet. Noi am intrat în casă unde
masa de prânz se afla deja pe masă. Noi am
luat parte la masă și eram în același timp plini
de amintiri frumoase.
[5] Când noi ne-am terminat în curând masa, și
Eu i-am anunțat pe toți cei care erau prezenți că
în o oră, Eu voi pleca cu ucenicii Mei la Abila,
căpitanul M-a întrebat dacă el, împreună cu
subofițerii săi și Veronica, m-ar putea escorta la
acel oraș și, de asemenea, în alte locuri și orașe
care erau sub comanda sa.
[6] Eu i-am permis aceasta, lucru pentru care el
a fost foarte bucuros, și el a făcut imediat
pregătirile pentru plecare.
[7] Noi am părăsit casa hangiului o oră mai
târziu, și el, de asemenea, M-a escortat un
drum lung în afara orașului, împreună cu fiul
său vindecat, hangiul grec, cunoscutul fierar și
medicul veterinar.
[8] Când Eu Mi-am luat rămas bun de la cei 4 în
afara orașului, Eu i-am dat, de asemenea,
fierarului puterea de a alunga spiritele rele din
oameni, lucru pentru care el nu se putea opri
din a Mă slăvi și lăuda.
[9] Apoi, cu un ritm destul de rapid noi am
călătorit pe un drum bun principal spre Abila. Și
~ 279 ~
cu o oră înainte de apus, noi am ajuns în acel
oraș care nu era așa de mic.
[10] Acest oraș, de asemenea, era în cea mai
mare parte locuit de neamuri. Doar 10 familii de
iudei locuiau în acel oraș, si erau prost cazați, și
ei trebuiau să slujească neamurilor și să
trăiască de la ele. Toate cele 10 familii aveau
doar o casă veche și deteriorată pentru a trăi.
Prin urmare, în acest oraș ei aveau propriul lor
han și nici o sinagogă.
[11] Când noi am ajuns în apropierea
orașului Eu i-am spus căpitanului: "Acum du-te
tovarășii tăi înaintea noastră în oraș, și lasă cele
10 familii de iudei știe că Eu voi veni la ei și vor
rămâne peste noapte cu ei. Tot restul va deveni
clar mai târziu de la sine."
[12] Când căpitanul a auzit ceea ce Eu i-am
spus, el a mers imediat cu însoțitorii săi înaintea
noastră, a mers direct la iudei și le-a spus la ce
s-ar putea aștepta.
[13] Cu toate acestea, foarte săracii iudei i-
au spus căpitanului: "O, mare conducător, în
numele împăratului, acestea toate ar fi bune și
în regulă, dar unde pot acești mai mult de 40 de
oameni să găsească un loc de cazare adecvat în
această casă deteriorată? Există destule
camere deteriorate, dar cine ar vrea să trăiască
~ 280 ~
acolo? Acolo sunt mai mult decât suficiente
broaște, vipere, salamandre și scorpioni, dar nu
se pot găzdui oameni acolo. În ceea ce privește
camerele noastre proprii, noi cu greu avem
suficient loc pentru noi de a trăi, mai ales pe
timp de noapte, și ar fi dificil de a acorda în plus
pe lângă noi o cazare decentă pentru încă
câteva persoane. Și noi nu putem avea grijă de
ei deloc, deoarece noi suntem extrem de săraci.
[14] Și astfel încearcă să-L descurajezi pe
marele Domn și Învățător - despre ale cărui
fapte miraculoase noi am auzit deja -. de la a
găsi și lua cazare la noi pentru o noapte, pentru
că în acest oraș sunt mai multe hanuri bine
dotate."
[15] Atunci, căpitanul a spus: "Eu am să-i spun
nevoia ta, despre care eu știu cu siguranță, dar
eu, de asemenea, știu dinainte că nu voi putea
să-L descurajez, pentru că odată ce El a decis și
a spus ceva, se întâmplă. El deja cunoaște
situația ta ciudată și nevoia ta de o lungă
perioadă de timp, și El cu siguranță vine la tine
pentru a te ajuta și pentru a aduce adevărata
consolare, și nu ca să te chinuie sau să te
împovăreze cu mari griji. Deci întâlnește cu
amabilitate voia Lui, atunci vei găsi o mare
dragoste și milă cu El."
~ 281 ~
[16] Cel mai învârstă al casei a spus: "Da, da,
lasă-L să vină după cum dorește. Când El va fi
aici, acesta va fi evident pentru El, de dată care
este situația noastră. Noi suntem cu toții cu
adevărat bucuroși că El vrea să vină la noi, dar
noi suntem triști, deoarece pentru o astfel de
milă noi nu putem oferi nimic în schimb."
[17] În timp ce căpitanul încă vorbea cu cel mai
învârstă, Eu deja am ajuns cu ucenicii înaintea
casei iudaice, care era un castel vechi crăpat și
era situat la înălțime în afara zidurilor orașului.
[18] Căpitanul M-a văzut imediat. El a venit
repede la Mine și a vrut să explice situația casei
iudaice și a locuitorilor săi.
[19] Dar Eu i-am zis: "Prietene, scutește-ți
cuvintele tale, deoarece Eu știu totul deja de
mult timp. Dar, în schimb - așa cum ai indicat
deja acestor oameni – Eu am venit tocmai la ei
pentru că Eu știam foarte bine situația casei lor
și pe ei înșiși. Așa că haide să mergem imediat
la cel mai învârstă."

Capitolul 56 Domnul în casa celor 10


familii de iudei
[1] Escortat de căpitan, Eu m-am dus la cel mai
învârstă al casei, și acolo erau, de asemenea,
câteva capete de ale familiei prezente care erau
~ 282 ~
îngrijorați și care se uitau la noi pentru a vedea
ce vom face după ce am văzut că acea casă era
o ruină veche.
[2] Când Eu am venit la cel mai în vârstă, el a
spus: "Tu ești binevenit la noi, Doamne și
Învățătorule, dar ce putem noi face în schimbul
marii Tale mile pe care Tu ne-o arăți, cu
siguranță nu va fi bineplăcut pentru
tine. Privește la casa noastră. Și hainele noastre
în mod clar Te vor face să vezi situația noastră,
fără să trebuiască să mai spun nimic mai mult
despre aceasta."
[3] Eu am spus: "Pacea să fie cu voi. Eu știu
care este situația voastră, dar mizeria voastră
este în mare parte vina voastră, pentru că prin
lene și ne mai având aproape nici o încredere
în Dumnezeu, singurul Domn și Dătător al
tuturor darurilor bune, nimeni nu va face mari
progrese pe Pământ.
[4] Când voi încă mai aveați mijloacele și
puterea, nu ați făcut nimic pentru a vă
îmbunătăți casa voastră veche. De asemenea,
voi nu v-ați deranjat despre Iehova și ați făcut
cunoștință cu învățătura oarbă a înțelepților
greci prin care ați devenit mult mai nefericiți
decât ați fost vreodată înainte.

~ 283 ~
[5] Acum voi ați devenit și sclavi ai neamurilor,
și voi mai degrabă le cerșiți o bucată de pâine
în schimbul muncii grele în loc să fiți capabili să
le spuneți: "Noi am meritat aceasta în sudoarea
feței noastre" Pentru că este dificil a-i sluji pe
cei care nu mai cred în nici un Dumnezeu, nici
în supraviețuirea sufletului după moartea
trupului, și astfel, de asemenea, ei nu cred într-
o recompensă în marea lume de dincolo, și așa
ei, de asemenea, nu au dragoste de aproape, și
ei sunt chiar dușmanii propriei lor vieți.
[6] Acum, în cea mai mare nevoie a voastră voi
v-ați amintit de străvechiul Iehova, și L-ați rugat
pe El pentru ajutor, și aceasta M-a făcut să vin
la voi pentru a vă ajuta, în fața multor neamuri
foarte oarbe, care, de asemenea, au renunțat la
credința în zeii lor, de dragul lui Diogene al
lor. Eu fac acest lucru pentru ca ei, de
asemenea, să vadă că Dumnezeul străvechi
este încă în viață și că El îl ajută pe cel care
crede în El, care păzește poruncile Lui, și care
așteaptă, într-o încredere sinceră și de
nezdruncinat, dreptul ajutor de la El.
[7] Lasă-Mă să văd vechea ta casă foarte
dărăpănată, apoi noi vom vedea dacă putem
sta peste noapte aici și dacă ceea ce este
deteriorat poate fi reparat. După aceea noi vom
~ 284 ~
examina camerele de provizii pentru a vedea
cât de multe provizii încă mai sunt."
[8] Cel mai în vârstă a zis: "O, mare Domn și
Învățător. Această casă trebuie să fi avut mai
multe camere mari și mai mici înainte, dar noi
cu greu am fost capabili a folosi 7 dintre ele, și
chiar și acestea sunt deja grav avariate. Toate
celelalte sunt încă plin de tot felul de paraziți și
în mare parte nu sunt nici măcar accesibile mai
pentru oameni. De asemenea, cămările noastre
de provizii sunt pentru moment într-o stare
foarte mizerabilă. Numai una mai poate fi
folosită în continuare pe jumătate, dar chiar și
aceea este goală, cu excepția a câțiva pesmeți
mucegăiți. Dar hai să urmăm voința Ta și totuși
să mergem și să vedem, astfel ca Tu, o mare
Domn și Învățător, să poți vedea cu proprii Tăi
ochi că aceasta este situația noastră în țara lui
Gad și Ruben, ai căror urmași suntem noi."
[9] Apoi noi am mers prin toate camerele din
casa mare, și totul arăta cum a descris cel în
vârstă.
[10] Cu toate acestea, atunci când noi eram în
camera din exterior și ultima, Eu am spus:
"Acum, voi veți ajunge să cunoașteți puterea lui
Dumnezeu din Mine, care sunt, de asemenea,
un Fiu al omului în ceea ce privește trupul
~ 285 ~
Meu. Iată, noi am trecut prin resturi de pereți,
bucăți de stâlpi, arbuști spinoși și tot felul de
paraziți până în această cameră. Și acum noi
vom merge înapoi prin camere decorate
regește, frumoase, care sunt dotate cu de toate
și în care se îți poți petrece noaptea bine. Eu
vreau aceasta, și așa să fie."
[11] Eu abia am spus aceasta, când toată casa
a fost deja complet schimbată, iar când noi am
mers apoi prin toate camerele și încăperile,
nicăieri nu putea fi văzut nici un prejudiciu.
[12] Iudeii acelei case se pălmuiau cu mâinile
peste cap și strigau în mare uimire plini de
bucurie: "Asta poate fi făcut numai de către cel
care a creat Cerul și Pământul! Prin urmare,
toată Slava Ție, Doamne Dumnezeule cel mare,
care ai dat o așa putere unei ființe umane!"
[13] Apoi am vizitat cămările de provizii, care
erau, de asemenea, umplute cu tot ceea ce
oamenii aveau nevoie pentru a-și atenua
foamea și setea lor. Apoi, uimirea a fost chiar
mai mare, și de uimire pură ei nu au mai putut
vorbi pentru o lungă perioadă de timp.

Capitolul 57 Mărturia celui mai învârstă


despre Domnul

~ 286 ~
[1] După un timp, cel mai în vârstă a rostit
următoarele cuvinte: "Nu, nu, nu, acest lucru
este nemaiauzit! Moise și Ilie, cei mai mari 2
profeți, au făcut lucruri mari, da, mai mari decât
o ființă umană cu cea mai pură rațiune este
capabilă să cuprindă și să înțeleagă și pe care
chiar și mintea cea mai credincioasă cu greu le
putea crede. Dar ce sunt toate acele minuni
care au fost făcute de cei 2 profeții numiți în
conformitate cu voința Domnului - de al cărui
Spirit de putere ei erau umpluți - în comparație
cu acest lucru miraculos? Toți profeții, cei mari
cât și cei mici, au spus: "Domnul vrea, și
Domnul vorbește." Dar Tu, o Doamne mare, ai
spus: "Eu o vreau, și aceasta va fi". Și într-un
moment s-a întâmplat ceea ce tu ai vrut. De
aceea Tu ești mai mult decât Moise și Ilie.
[2] Al Tău "Eu" este Însuși Domnul în plinătatea
sa, iar acum eu ca un om cu părul alb mi-am
văzut mântuirea Mea în Tine, și aș dori să spun
acum: "O, Doamne, Doamne, lasă bătrânul Tău
slujitor să treacă în marea lume de dincolo în
pace. Pentru că Tu ești Cel promis din Tine
Însuți. Spiritul Tău veșnic a vorbit din gura
profeților și a prezis coborârea Ta, și Tu, care
ești adevărul etern și credincioșia Însuți, Ți-ai
ținut de cuvântul Tău și ai venit într-un trup de
~ 287 ~
carne și sânge la noi oamenii păcătoși să ne
ridici din nou, iudei precum și neamuri, care
sunt, de asemenea, copii ai lui Noe și care, de
asemenea, o dată au format un popor cu pre-
Avramiții sub marele Suprem Rege și Înalt Preot
Melchisedec din Salem. Prin urmare, toată
cinstea și toată slava merge la Tine, Doamne,
Doamne, Doamne."
[3] Eu am spus: "Ei bine, acest lucru este bun și
cu adevărat așa. Faptul că credința ta
scufundată a fost înălțată din nou într-un
moment de această faptă a Mea, este cu
siguranță foarte ușor de înțeles, precum și
faptul că M-ai recunoscut imediat, dar în viitor,
tu trebuie să îți faci credința ta vie prin faptele
adevărate de dragoste de aproape. În caz
contrar, în ochii Mei, acesta va fi lipsită de
valoare pentru viața sufletului tău. Căci Eu am
venit la voi, oamenii din cauza extrem de marii
Mele iubiri pentru voi, și astfel ca voi oamenii să
puteți veni la Mine din nou - și în acest fel la
viața veșnică a sufletelor voastre ca adevărați
copii ai Mei - prin dragostea pentru Mine și
aproapele vostru. Aceasta ar trebui să vă
amintiți bine.
[4] Este adevărat că credința în Mine, este o
lumină vie din cer, dar numai prin faptele de
~ 288 ~
iubire. La fel cum o lumină care strălucește în
noapte se va stinge dacă nu este alimentată
continuu cu ulei, astfel, de asemenea, se va
stinge credința neîndoielnică inițială fără
lucrarea continuă a iubirii.
[5] Prin acest miracol, care a fost ușor pentru
Mine să-l fac, Eu nu am ridicat numai credința
ta complet pierdută în sufletul tău, ci, Eu, de
asemenea, am trezit dragostea ta pentru
Mine. Și în lumina acelei adevărate flăcări,
eterne a vieții tu atunci rapid și ușor ai văzut
cine este Acela din Mine care a venit la tine.
[6] Și acum că tu imediat și fără prea mare
dificultate și predicare ai văzut acest lucru, tu,
de asemenea, ar trebui să acționezi în
conformitate cu aceasta, astfel încât tu și
urmașii tăi să rămâneți în credință vie prin
faptele de iubire în numele Meu."
[7] Cel mai în vârstă a zis: "O, Doamne,
Doamne, acest lucru va face o mare senzație în
această regiune formată din 60 de orașe, cu
puțini iudei, precum și cu multele neamuri, și,
de asemenea, în acest oraș, precum și mai
târziu în alte orașe. Dacă oamenii vor veni din
toate părțile în acest loc și vor vedea casa
noastră, care a fost dărăpănată deja de atât de
mult timp, a fost schimbată brusc într-un
~ 289 ~
adevărat castel regal, și ne vor întreba cum s-a
întâmplat aceasta, atunci ce răspuns ar trebui
să le dăm?"
[8] Eu am spus: "Nu îți face griji cu privire la
faptul acesta, pentru că atunci când va trebui
să dai un răspuns oamenilor despre această
faptă și să vorbești despre Mine, va fi pus în
gura ta ceea ce ar trebui să spui. Tu poți trimite
mulțimea foarte intruzivă la căpitan și
subordonații săi, care au văzut că s-a întâmplat
totul, atunci ei vor primi explicația potrivită,
pentru că acești oameni Mă cunosc deja foarte
bine și știu că nimic nu este imposibil pentru
Mine."

Capitolul 58 Corespondența spirituală a


renovării castelului ruinat
[1] Dar pentru ca și voi să știți de ce Eu am
ridicat acum acest castel vechi, ruinat, din nou,
în care în vremuri trecute au trăit regi, și de
ce Eu l-am construit complet din nou, acordați
atenție la ceea ce Eu încă voi spune:
[2] În primul rând, noua construcție a acestui
castel vechi al regilor corespunde faptului că Eu
am făcut credința complet ruinată in, singurul și
unicul Dumnezeu adevărat pretutindeni vie din
nou.
~ 290 ~
[3] Deși încă există câteva piese de credință
erodate, stricate și ruinate din vechiul castel de
credință, dar ele nu se vor mai potrivi ca casa
vieții iubirii și milei Mele pentru sufletele copiilor
mei așa cum au fost în timpul Regelui
Salemului. Ele se vor potrivi ca o casă doar
pentru cei a căror minte arată în întregime ca a
paraziților care au locuit în mod continuu acest
castel pentru o lungă perioadă de timp și în
multe forme.
[4] Astfel, castelul a fost o imagine fidelă a stării
de credință în Dumnezeu și a păstrării legilor
Lui, și acest lucru în interiorul și în jurul
Ierusalimului.
[5] Fără o îmbunătățire și întoarcere completă la
Mine eu, voi vizita acest oraș și pe toată lumea
care este pe partea sa, chiar mai teribil decât
atunci când Eu am vizitat Sodoma și Gomora în
vremea lui Lot. Și cu aceasta Eu vă subliniez al
doilea motiv, pentru care Eu am ridicat acest
castel acum și l-am construit complet din nou și
l-am dotat cu de toate.
[6] Când judecata Mea va veni peste cei fără
Dumnezeu din Ierusalim și întreaga
împrejurime, și puținii Mei credincioși vor fugi,
ei, de asemenea, vor veni în acest loc. Atunci
acceptă-i, și fă astfel credința, care a fost nou
~ 291 ~
ridicată acum în tine, complet vie prin fapte de
iubire în numele Meu.
[7] Deși, oamenii bătrâni din acest loc, nu vor
experimenta fizic judecata care va veni asupra
orașului Ierusalim și care va fi permisă, dar cei
tineri dintre voi și copiii lor o vor
experimenta. Și atunci când se va întâmpla,
gândiți-vă la ce v-am spus acum."
[8] Acum, cel mai în vârstă Mi-a spus cu
respect profund: "Doamne, Doamne, mare și
extrem de glorios este numele Tău. Acum
câteva luni noi am văzut pe timp de noapte un
fenomen foarte ciudat de lumină pe cer ale
cărui imagini ne-au umplut cu mare teamă și
spaimă. La început au fost stâlpi mari de foc
care păreau că au ajuns la stele. Pilonii s-au unit
în mod miraculos și s-au înălțat, și pentru că noi
nu am mai văzut nimic din ei, noi ne-am gândit
că a fost un fenomen foarte rar de foc, dar
totuși de un fel natural. Dar, la scurt timp după
aceasta, tot cerul a strălucit. Noi am văzut
orașul lui Solomon și mari conducători militari
care au asediat cetatea și ei în cele din urmă l-
au distrus complet, împreună cu templul.
[9] Mai târziu, deja mai mult spre dimineață, a
fost din nou un fenomen de lumină complet în
partea de vest. Nici unul dintre noi nu putea
~ 292 ~
descifra ce înseamnă aceasta. Dar fenomenul
de la mijloc a fost foarte asemănător cu ceea ce
Tu, Doamne, Doamne, ne-ai anunțat nouă acum
despre Ierusalim. Acesta cu siguranță trebuie să
fie legat de predicție pe care Tu ai făcut-o
acum?"
[10] Eu am spus: "Acesta este drept, prietenul
Meu, dar noi nu vom mai vorbi despre aceasta
acum. În loc de aceasta, pregătește o masă de
seară. Eu am avut deja grijă de tot restul."
[11] Cel mai în vârstă Mi-a spus: "Doamne,
Doamne, poate comandantul nostru pământesc,
înțeleptul căpitan, ne-ar putea da pe cineva
care cunoaște arta gătitului, pentru că noi nu
am găti nimic deja de mulți ani. Noi nu avem un
foc, și în aceste împrejurimi, de asemenea, nu
sunt nici lemne de foc pentru șemineu. De
aceea este aproape de trei ori imposibil a
pregăti o cină pentru Tine și pentru cei care
sunt cu Tine, chiar dacă toate cămările de
provizii mari și mici sunt foarte pline de tot felul
de bunuri prin mila Ta. Lemne de foc și de foc
au fost, probabil, de asemenea, furnizate de
mila Ta, dar cu ce folos dacă nici unul dintre noi
nu poate să gătească și să pregătească
mâncare?"

~ 293 ~
[12] Eu am spus: "Bătrâne, îmi place
sinceritatea ta, pentru că în ceea ce privește
arta ta de a găti tu ai spus adevărul
complet. Dar căpitanul a dat deja fiicei sale și la
2 din subordonații săi instrucțiuni să
pregătească pentru noi și pentru voi toți o masă
bună seară în bucătăria mare, unde este, de
asemenea, un rezervor de pește, care este
acum plin cu pește."

Capitolul 59 Castelul lui Melchisedec


[1] Dar acolo există, de asemenea, în acest
castel, o pivniță cimentată mare, din pietre de
bazalt. Voi nu ați descoperit-o sau văzut-o?"
[2] Cel mai în vârstă și 2 din nepoții
săi care erau aproape la fel de bătrâni ca și el,
au spus: "Da, acolo o dată trebuie să fi existat o
pivniță plină cu cel mai bun vin, și, de
asemenea, alte comori trebuie să fie ascunse în
ea, dar nici unul dintre noi nu a îndrăznit
vreodată să meargă în spațiile subterane și să
investigheze în mijlocul a tot felul de paraziți răi
și alte puteri rele. Și, astfel, nimeni dintre noi nu
cunoaște intrarea exactă, în pivnița
menționată. Unde și cum putem intra în
aceasta? Eu cred că prin puterea Ta, de

~ 294 ~
asemenea, aceasta, la fel ca toate celelalte, va
fi în stare excelentă acum?"
[3] Eu am spus: "Dacă tu crezi aceasta,
sigur. Dar din moment ce nici unul dintre voi nu
cunoaște intrarea, urmați-Mă și vă voi duce în
pivniță."
[4] Apoi, cel mai în vârstă și 10 de membrii
familiei sale M-au urmat cu una din multele
torțe de ceară pe care noi le-am luat din
bucătărie, și noi, de asemenea, le-am aprins
acolo. O galerie de ducea de la bucătăria mare,
menționată, la o ușă mare, care era făcută
dintr-o placă de bazalt. Eu le-am arătat cum
putea fi ușor deschisă ușa și Eu Însumi am
deschis poarta mare și grea. Când poarta a fost
deschisă, scări mari au devenit vizibile dintr-o
dată, de-a lungul cărora noi puteam ajunge cu
ușurință în pivnița mare, foarte spațioasă.
[5] Când noi am fost în pivniță, de care acei
iudei săraci erau din nou extrem de uimiți, noi
am găsit o cantitate mare de containere mari și
mici din piatră și, de asemenea, o cantitate mai
mare de ustensile de băut din piatră, ceramică,
argint și, de asemenea, aur, despre care iudeii
săraci au fost, desigur, extrem de surprinși și ei
nu știau dacă, de asemenea, aceste lucruri au
fost create de Mine într-un mod miraculos sau
~ 295 ~
dacă ele datau încă din vremuri primordiale,
ceea ce putea fi suspectat după aspectul lor.
[6] Și Eu le-am zis: "Toate lucrurile pe care noi
le-am găsit aici provin din timpul marelui
Împărat și Preot din Salem. Acesta a fost pe
Pământ castelul Său, care - la fel ca munții, cu
multele lor peșteri extraordinare și găuri - nu a
fost construit de mâna omului, ci de aceeași
putere prin care este acum construit din nou,
pentru că numai Eu sunt adevăratul Rege al
Salemului și Marele Preot Melchisedec din
veșnicie.
[7] Dar ia acum carafele și umple-le cu vin din
care voi aveți aici o cantitate foarte mare în
marile containere."
[8] Acum, iudeii săraci au fost foarte fericiți și a
luat ustensile de băut, dar ei nu știau cum să
scoată vin din containerele mari de piatră, care
erau complet închise ermetic cu plăci grele de
piatră netede.
[9] Atunci Eu le-am arătat în partea de jos a
containerelor o deschidere oarecum
proeminentă, care era închisă cu un dop. Ei au
scos din dopul cu ușurință din deschidere și
dintr-o dată, un vin vechi, excelent curgea în
ustensilele de băut care erau ținute dedesubt,
iar mirosul foarte puternic a indicat imediat
~ 296 ~
tuturor celor care erau prezenți -, de asemenea,
căpitanului și unuia dintre subordonații săi - că
aceasta era un vin vechi, excelent.
[10] Atunci când toate ustensilele de băut s-au
umplut, și unul după altul a fost cărate în marea
sală de mese și puse pe masă, iar cei care au
servit vinul au fost cu noi, din nou, în timp noi
ce am rămas în urmă în pivniță, Eu am spus
celui mai în vârstă: "Uite, deși acest vin a fost,
de asemenea, presat din struguri care au fost
cultivate în această țară, dar este aproape la fel
de vechi ca acest castel. Acesta este un vin de
zeciuielile, care au fost aduse ca o jertfă de toți
împărații peste care Regele Salemului
conducea, și a trebuit să fie salvat până acum,
astfel ca Eu, în calitate completă de același
rege, și cei care cred în Mine și Mă urmează, să
bea acum acel vin de zeciuială.
[11] Atât timp cât acest castel va exista în
numele Meu, de asemenea, acest vin nu va
epuiza. Cu toate acestea, la 300 de ani de la
înălțarea mea, acest castel și o mare parte din
acest oraș va fi atât de distrus de puterea
adversarilor noștri că nu se va mai recunoaște
locul unde este acum în picioare. Dar aceasta
nu este important, pentru că Eu acum
construiesc un nou castel pentru Mine în inimi,
~ 297 ~
și o dată ce va fi puternic întărit niciodată nu va
mai fi distrus.
[12] Deci, toate aceste monumente vechi, de
asemenea, vor dispare complet, astfel ca
oamenii să nu comită idolatrie cu ele. Dar, până
la aproape 300 de ani după înălțarea Mea acest
castel va mai fi în picioare, iar acest vin nu se
va epuiza. Și toate acestea vor servi drept
cazare pentru cei care vor fugi din Ierusalim, și
îi va întări."

Capitolul 60 Din vreme Regelui Salemului


[1] Acum, cel mai în vârstă a întrebat, cu
respect deplin: "Doamne, Doamne, dacă cineva
citește așa, acel misterios Rege al Salamului a
fost deja acolo curând după ce Noe a ieșit din
corabie și a început să cultive solul. Copiii lui nu
s-ar fi putut înmulțit atât de repede într-un timp
așa de scurt, astfel încât în vremea Regelui
Salemului un număr mare de alți regi mai mici
să fi fost deja pe Pământ, care să-I aducă
zeciuiala ca o jertfă? La fel ca multe alte lucruri
din cărțile noastre, acest lucru sună foarte
misterios și nu poate fi înțeles de către mintea
noastră.
[2] Și Tu, de asemenea, ai spus că Te vei
înălța. Ce este aceasta? Unde Te vei înălța, și
~ 298 ~
când? Doamne, Doamne, explică acest lucru
ceva mai mult, astfel că în final, de asemenea,
noi să fim capabili să explicăm aceasta în
spiritul Tău al adevărului, dragostei și vieții
urmașilor noștri, astfel încât aceștia să ne
creadă când le vom spune că Tu Însuți,
Doamne, Doamne, ai fost cel care a descoperit
astfel de lucruri străine pentru noi."
[3] Eu am spus: "În ceea ce privește vremea
Regelui Salemului: El a fost acolo deja din
veșnicie, înainte de orice ființă creată, și, astfel,
de asemenea, înaintea lui Noe. Dar ceea ce
privește timpul pământesc în care El Însuși, în
forma și personalitate unui Înger din Ceruri, a
învățat oamenii despre Sine și despre destinul
lor, El a fost acolo din când în când în timpul
vieții lui Noe și a vorbit cu el, dar sistemul unui
rege real și mare preot a fost stabilit doar
câteva sute de ani pământești, după ce Noe a
părăsit arca, Noe însuși și cei trei fii aui
experimentat acel timp. La acel moment,
Pământul era din nou dens populat, precum și
multe progenituri de națiuni mici au indus
numele de rege, au adus în fiecare an jertfa lor
la Salem și au fost învățați de către Rege.
[4] Atunci când oamenii s-au răspândit mai mult
și mai mult pe largul Pământ, ei au uitat de
~ 299 ~
Regele regilor și s-au despărțit de El. De
asemenea, cei care au trăit aproape de El nu s-
au mai dus la Salem. Apoi, Regele a părăsit
castelul, de asemenea, și a vizitat doar rareori
câțiva patriarhi care I-au rămas credincioși Lui,
ca de exemplu Avraam, Isaac și Iacov, și mai
târziu toți profeții mari și mici, și acum în carne
și oase, de asemenea, pe voi.
[5] În ce privește înălțarea Mea, acesta are o
dublă semnificație. Prima, socotind de acum, va
avea loc în mai puțin de un an. Cea de a doua
cu toate acestea, se va realiza în fiecare
persoană care crede cu adevărat în Mine,
pentru că spiritul iubirii Mele va urca în inima lui
și va ghida mintea acelei persoane în toată
înțelepciunea Cerurilor.
[6] Cu toate acestea, înălțarea Mea personală
va avea loc la scurt timp după acest trup al Meu
se va ridica din mormânt, și în acest fel va
trecere în Ființa Mea divină, trei zile după ce
acesta va fi ucis de mâinile dușmanilor lui
Dumnezeu.
[7] După cum ați auzit că Ilie anterior s-a înălțat
vizibil și ca și într-un car de foc la cer, tot așa
Eu, de asemenea, vizibil înaintea multora dintre
prietenii Mei, Mă voi înălța de la materialul sol
al acestui Pământ la cerul vizibil. Și de atunci
~ 300 ~
înainte Eu nu voi mai merge printre voi ca acum
personal vizibil, printre toți oamenii - buni și răi
- și să-i învăț, ci eu o voi face doar în spirit,
foarte perceptibil, și în mod repetat, de
asemenea, vizibil, voi umbla printre oameni, și-i
voi învăța și ghida pe cei care cred în Mine și
care Mă iubesc mai presus de toate și pe
aproapele lor ca pe ei înșiși. Pentru că în inima
acestor oameni, Eu voi construi pentru Mine
menționatul nou castel și Îmi voi lua reședința
Mea în el."

Capitolul 61 Masa de seară în vechea sală


de mese
[1] Cei cu care Eu voi trăi atunci ei Mă vor
percepe, de asemenea, pe Mine, și Eu Însumi îi
voi învăța și ghida. Și astfel cei care Mă iubesc
cu adevărat vor fi învățați întotdeauna și ghidat
de Mine, iar ei vor avea viața veșnică în ei
înșiși. Dar inima-castel a celor care s-au separat
de Mine, ca în vechiul timp când regii s-au
separat de Regele Salemului numai din iubire
pentru lume, și nu i-au mai dat lui ceea au
trebuit să-i dea, de asemenea, vor fi părăsiți de
Mine. Și, așa cum a fost în timpul Regelui
Salemului, atunci când el a părăsit acel castel,
împreună cu toți îngerii care L-au servit, și
~ 301 ~
atunci când, ca urmare au fost prea repede tot
felul de conflicte, invidii, gelozii, și din cauza
aceasta, de asemenea, războaie între națiuni și
împărații lor, astfel acesta va fi, de asemenea,
în viitor, printre cei căror inimă-castel, Eu o voi
părăsi. Apoi, un neam se va ridica împotriva
altuia și va încerca să-l subjuge.
[2] Prin urmare, cel care va rămâne în
învățătura și dragostea Mea, în el Eu, de
asemenea, voi rămâne. Și într-adevăr: din
coapsele lui vor curge râuri de apă vie, iar cel
care va bea din apa aceea nu va mai înseta în
eternitate.
[3] Învățătura și înțelepciunea Mea divină din ea
este adevărata apă vie. Cel care va bea din ea,
sufletul lui va fi în curând umplut cu toată
înțelepciunea și va fi sătul pentru totdeauna. Și
apoi el niciodată nu va înseta sau flămânzi
pentru un adevăr sau o înțelepciune mai mare.
[4] Și așa, Eu ți-am explicat acum, bătrânul Meu
iudeu, ceea ce înainte părea încă întunecat și
de neînțeles pentru tine. Dar să nu crezi că tu
ești deja introduse acum în tot adevărul și
înțelepciunea. Aceasta tu o vei primi atunci
când Eu voi fi crescut în spiritul întregului
adevăr și înțelepciunii, de asemenea, în inima

~ 302 ~
ta și va trebui apoi să te înalți la Cerul vieții
sufletului tău.
[5] Și acum să părăsim această pivniță și să
mergem la sala de mese, deoarece masa de
seara este deja pregătită, și vom lua parte la ea
și ne vom consolida membrele noastre cu ea."
[6] După aceste cuvinte ale Mele noi am părăsit
pivnița și am ajuns repede în sala mare de
mese, care era puternic iluminată cu 100 de
lămpi, în timp ce doar cu puțin timp în urmă
încă era o așa ruină că nimeni nu ar fi observat
vreodată că era o mare sală de mese acolo.
[7] Două mese mari de piatră așezate pe piloni
puternici erau puse în sală în mod corect și
frumos acoperite cu cel mai fin in subțire (pânză
subțire din cele mai vechi timpuri). În jurul
fiecărei din cele două mese un număr drept de
scaune confortabile erau puse, și ambele mese
erau bine aprovizionate cu pești pregătiți
gustos, pâine și vin.
[8] Astfel noi ne-am așezat la mesele care au
fost pregătite pentru noi, iar proprietarii și
locuitorii acestui castel s-au așezat la a doua
masă, care era așezată pentru ei, și noi toți am
mâncat și am băut cu moderație.
[9] Multe lucruri au fost discutate în timpul
cinei, și căpitanul M-a întrebat cum ar trebui să
~ 303 ~
se ocupe de situația cu romanii și grecii a doua
zi când toți vor descoperi prea repede acest
miracol. Pentru că atunci s-ar pune atât de
multe întrebări cum nu s-a văzut niciodată
înainte.
[10] Eu am spus: "Când cineva va veni, atunci
spuneți-i adevărul. Dar spuneți-i, de asemenea,
că el ar trebui să păstreze toate acestea pentru
el și că nu ar trebui să fugă la orașele și locurile
din apropiere pentru a Mă face cunoscut
prematur.
[11] Pentru ca acest miracol să nu fie ușor de
observat din exterior, acest castel nu s-a
schimbat prea mult la exterior, ci doar la
interior. Și așa, de asemenea, tu nu ar trebui să
faci o senzație mare despre ceea ce Eu am
făcut. Eu Însumi voi vizita pe unii dintre
neamurile mai bune mâine, și la o oră după
amiază, voi pleca de aici până la Golan cu
ucenicii Mei, unde voi puteți merge, de
asemenea, cu Mine.
[12] Când tu vei veni aici, la un anumit
moment, tu poți face Cuvântul Meu cunoscut
pentru aceste neamuri, iar apoi acest miracol
care a fost făcut de Mine poate servi pentru
tine, ca dovadă, astfel încât acestea să-L
recunoască pe Cel care a făcut acest lucru și
~ 304 ~
apoi să trăiască și să acționeze în conformitate
cu voia Lui."
[13] Când căpitanul a auzit aceasta de la Mine,
el a promis că în toate privințele se va comporta
strict în conformitate cu voința Mea.

Capitolul 62 Zgomotul din fața casei


iudeilor
[1] În timp ce noi toți eram așezați la masă, a
fost un zgomot afară, în stradă. Mai mulți
muncitori s-au întors acasă de la munca lor de
zi cu zi, și au văzut casa bine iluminată - care de
altfel cu acești iudei săraci nu era aproape
niciodată cazul - și au vrut să vadă ce s-a
întâmplat în acea ruină. Astfel ei i-au chemat pe
iudeii, pe care îi cunoșteau, ca aceștia să iasă
afară să le spună ce s-a întâmplat, deoarece
camerele care au fost într-o stare rea erau
puternic și festiv iluminate.
[2] Dar Eu i-am spus căpitanului: "Du-te tu
acum afară la gălăgioși. Ei te vor recunoaște
imediat și își vor da seama imediat de ce casa
este acum atât de iluminată. Apoi, ei se vor
comporta imediat liniștit, vor merge acasă și nu
vor mai întreba de ce această casă a iudeilor
este acum atât de iluminată."

~ 305 ~
[3] Aceasta este ceea ce căpitanul a făcut,
însoțit de unul dintre subordonații săi.
[4] Când el a ajuns la gălăgioși, a spus foarte
tare și în deplină seriozitatea (căpitanul): "Ce
vreți de la iudeii săraci în timp ce eu și un
conducător încă mult mai mare suntem ocupați
cu ei? Ar trebui, poate, ca eu să nu las casa în
interior să fie iluminată pentru mine la ora
aceasta din noapte pentru binele vostru?"
[5] Când lucrătorii au auzit acest lucru de la
căpitan, pe care l-au recunoscut imediat, și-au
cerut scuze că ei nu au știut, au cerut să-i ierte
și au mers apoi foarte liniștiți acasă. Dar au
spus familiei lor imediat ce au văzut și auzit, și
în acest sens, ei s-au gândit la multe lucruri și
au întrebat încoace și încolo și ghiceau ce ar
putea însemna faptul că căpitanul cu un
conducător încă mult mai mare și-au luat
reședința în casă mizerabilă a iudeilor. Dar
nimeni nu a îndrăznit să iasă din oraș la casa
iudeilor și să vadă ce se întâmplă acolo, și așa
am avut odihnă pe tot parcursul nopții.
[6] Când căpitanul cu subordonatul său a venit
la noi, ne-a relatat cum a făcut, și că a mers
bine. Numai, că lui îi era teamă că va fi luat pe
sus dis-de-dimineață, de către grecii foarte

~ 306 ~
plângăcioși, iar el dorea ca aceasta să poată fi
prevenit cât mai mult posibil.
[7] Eu am spus: "Nu îți face griji. De asemenea,
mâine vom găsi o modalitate de a-i ține pe cei
gălăgioși departe de casă. Dar din moment ce
acum este deja destul de târziu în noapte, noi
vom merge la odihnă. Eu voi sta aici și Mă voi
odihni la masă. Cu toate acestea, lasă-i pe cei
care vor un pat să meargă în multele
dormitoare. Acolo ei vor găsi un număr mare de
paturi de odihnă."
[8] Toți cei care au stat la masa Mea au preferat
să rămână la fel ca Mine la masă până
dimineața. Numai iudeii nu au stat la masa lor,
ci au mers la camerele lor vechi, care erau
acum cu toate acestea, de asemenea, complet
schimbate. Noi am lăsat lămpile să ardă pe tot
parcursul nopții pentru a ilumina camerele,
astfel încât cei câțiva băgăcioși care încă au
mai îndrăznit să meargă foarte liniștit pe timp
de noapte la casa iudeilor pentru a asculta de la
o oarecare distanță ceea ce se întâmplă în casă,
să fie speriați. Și când au văzut luminile, nu au
îndrăznit să se apropie de casă de teama de a
nu fi descoperiți de către căpitan sau chiar de
către unul dintre subordonații săi și apoi să fie
pedepsiți.
~ 307 ~
Capitolul 63 Adevărata sărbătoare a
Sabatului
[1] Deci, noi toți ne-am odihnit netulburați până
în dimineața zilei de Sabat, care însă nu era
deosebit de importantă pentru acești iudei,
pentru că ei au fost mai înclinați să fie păgâni
decât iudei. Cu toate acestea, cel mai în vârstă
a venit deja dis de dimineață la Mine
întrebându-Mă, să știe dacă Eu și ucenicii Mei
păstram cu strictețe a Sabatul, deoarece acesta
a fost numit de Moise ca o zi a Domnului, care
trebuie să fie strict sfințită.
[2] Eu am spus: "A sfinți Sabatul în
conformitate cu preceptele lui Moise este drept
și bine pentru fiecare iudeu, dar de acum în
fiecare zi este o zi a Domnului, iar cel care face
fapte bune pentru aproapele său, în
conformitate cu învățăturile Mele sfințește cu
adevărat Sabatul. Deci, voi nu trebuie să vă
comportați diferit astăzi, acum că este Sabatul,
decât în orice altă zi.
[3] Omul are aceleași nevoi pentru trupul său
într-o zi de Sabat ca în oricare altă zi și trebuie
să le îndeplinească pe cât posibil. El doar
trebuie să se abțină de la o lucrare servilă grea
în schimbul unui salariu. Cu toate acestea, în
~ 308 ~
cazul în care el poate face prin aceasta ceva util
pentru unul sau mai mulți dintre semenii săi,
Sabatul nu va fi profanat de faptul acesta, chiar
dacă el ia o indiferent ce lucrare servilă grea, și
Eu îl voi binecuvânta pentru aceasta. Dar, dacă
o astfel de oportunitate nu vine, este bine să se
odihnească într-o zi de Sabat și să își ocupe
mintea cu lucrurile Spiritului. Pentru că cu
munca grea a unei zile lucrătoare, sufletul nu
este bine capabil să se gândească profund în
sine la lucrurile spirituale și să se ridice la
Dumnezeu. Și pentru acest motiv, Moise a
rânduit Sabatul.
[4] Dar faptul că nu este permis să mănânci sau
să bei într-o zi de Sabat, până la apusul soarelui
și, de asemenea, după răsărit, și că, de
asemenea, nu poți face fapte fizice bune pentru
semenii tăi, cum fariseii învață în Ierusalim și,
de asemenea, în alte locuri în sinagogi, acesta
este un nonsens ceea ce indică faptul că
învățătorii înșiși nu au înțeles sau respectat
învățătura lui Moise. Și învățând astfel de
lucruri, ei au denaturat în totalitate spiritul
învățăturii lui Moise și al profeților pentru
iudei. Astfel încât voi puteți face astăzi, așa cum
ați făcut înainte, atunci voi nu veți încălca
Sabatul pentru Mine.
~ 309 ~
[5] Voi doar nu trebuie să efectuați munca cea
mai de jos pentru un salariu foarte mic pentru
neamuri, nici azi, sau în orice altă zi. Dar dacă
ei, de asemenea, vor accepta învățătura Mea și
dacă ei vă vor considera și trata, de asemenea,
ca semeni ai lor, voi puteți face pentru ei, de
asemenea, în toată dragostea și prietenia
frățească, toate tipurile de servicii bune, astfel
că va fi pace și unitate între voi. Cu aceasta,
știți acum totul în ceea ce privește adevărata
sfințire a Sabatului.
[6] Chiar și cei mai înțelepți păgâni spun că este
mai bine a sluji semenii - atunci când condițiile
cere aceasta - decât a merge la templu și a sluji
un zeu acolo, care nu are nevoie de serviciul
oamenilor pentru Sine. Și astfel, singurul
Dumnezeu adevărat nu are nevoie niciodată de
serviciul oamenilor pentru Sine. Ci ceea ce El
are nevoie este ca, din dragoste pentru El, și din
aceeași dragoste, oamenii să facă fapte bune,
între ei.
[7] Pentru că dragostea este îngrășământul
adevărat pentru suflet pentru viața veșnică, și
Dumnezeu a creat omenirea cu scopul că
acestea să se dezvolte în viața veșnică. Religia
adevărată, singura plăcut pentru mine, constă
în principal că oamenii ar trebui să servească
~ 310 ~
unul pe altul reciproc în dragostea Mea. Și dacă
aceasta este religia care este cea mai plăcută
Mie, atunci Sabatul nu va fi niciodată încălcat
de aceasta.
[8] Pentru că a fost scris de un profet în vremea
în care iudeii au aderat prea mult la ceremonia
exterioară – cum fac fariseii acum: "Iată, acest
popor Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este
departe de Mine."
[9] Astfel, de acum înainte, slujiți-Mi doar în
inima voastră și abandonați ceremonia moartă,
atunci voi veți sfinți Sabatul în fiecare zi într-un
mod care este cel mai plăcut pentru Mine. Ați
înțeles acest lucru acum?"
[10] Iudeul a spus: "Da, Doamne, Doamne, și
de aceea noi vom sfinți Sabatul în conformitate
cu semnificația Ta."
[11] Atunci bătrânul a mers imediat la familia sa
și le-a explicat cum Eu Mi-am dorit a sfinți ziua
Sabatului, cu care ei toți au fost complet de
acord. Apoi, curând au început să pregătească
masa de dimineață la care Veronica a fost din
nou foarte utilă pentru ei.

~ 311 ~
Capitolul 64 Întrebarea despre cum să
învețe neamurile superstițioase
[1] Și noi ne-am dus în afara acestui castel la un
deal care era mai mare decât cel pe care era
castelul și de unde noi aveam o vedere
frumoasă în toate direcțiile. De acolo noi am
putut vedea, de asemenea, o mare parte din
valea Iordanului, și pe cealaltă parte la est în
câmpiile îndepărtate ale Eufratului, un număr
mare de munți și locuri din jur. De aici se putea
vedea la fel de mult până la Ierusalim, dar de
data aceasta regiunea era complet acoperită de
o ceață de dimineață groasă, astfel încât nu se
puteau distinge niciunul dintre locurile iudeilor.
[2] Căpitanul a făcut remarca: "Doamne și
Învățătorule, mi se pare că ceața groasă de
deasupra locurilor și domeniilor din Iudeea
caracterizează acei oameni, a căror inimă și
minte sunt înconjurate de o ceață chiar mai
groasă decât cea care ascunde acum domeniile
lor de ochii noștri?"
[3] Eu am spus: "Da, prietene, așa că
este. Acesta este motivul pentru care, de
asemenea, mulți își găsesc moartea în ceața
densă a erorilor lor și a tot felul de păcate care
rezultă din acestea. Dar să lăsăm astfel de
reflecții deoparte acum și să ne îndreptăm ochii
~ 312 ~
la răsăritul soarelui, pentru că noi vom vedea
din nou un răsărit de soare frumos azi. Prin
urmare, noi ne vom odihni toți pentru o
perioadă de timp acum și ne vom bucura de
răsărit."
[4] Apoi, toți au păstrat tăcerea și s-au bucurat
de frumusețea, în continuă schimbare a
scenelor dimineții, pentru că dimineața era în
această regiune mereu mai frumoasă, datorită
orizontului îndepărtat în est. De obicei, înainte
de răsărit o mulțime de meteori rari (fenomen
atmosferic de natură apoasă, electrică sau
optică), se formau acolo. Motivul acestora din
punct de vedere natural era solul vulcanic
extins. Neamurile superstițioase și oamenii din
aceste regiuni credeau că astfel de fenomene
erau semizei însoțitori ai zeiței Aurora care
mereu curăța calea pentru Apollo.
[5] Acum era momentul să îndepărtez această
credință prostească de la neamuri și să le arăt
adevărata cauză a acestor fenomene și să le
explic pe înțeles. Asta este ceea ce Eu am făcut
aici cu căpitanul și subordonații săi, și ei, de
asemenea, au început să înțeleagă de ce Eu i-
am luat de fapt, dis-de-dimineață, pe acest
deal.

~ 313 ~
[6] Atunci când ei au fost instruiți în toate, și, de
asemenea, Mi-au mulțumit foarte mult pentru
aceasta, un prim subordonat al căpitanului
a făcut remarca: "Aceasta în cele din urmă va fi
foarte dificil mai ales pentru oamenii de rând să
îi descurajez de la superstiția lor, pentru în
conformitate cu învățătura preoților ei văd doar
tot felul de spirite și gnomi în fiecare nor și orice
formă neclară, în înălțarea fumului de la
bucătărie, în ardere și mai mult sau mai puțin în
trosniturile lemnului, și se așteaptă, în funcție
de mișcarea lor, la fericire sau nenorocire.
[7] Pentru că în cele din urmă, cu toate acele
multe fenomene, care sunt de multe ori foarte
rare, există ceva spiritual despre ele, pentru că
nici un fenomen poate ajunge la o existență
vizibil exterioară, fără o cauză profundă
interioară și, astfel, prima cauză a existenței. Și
pentru a face această cauză cea mai importantă
de înțeles și ilustrativă pentru oameni, vechii
înțelepți le-au personificat pe acestea într-o
imagine corespunzătoare. Dar acea imagine
este acum înțeleasă, desigur, doar de către
foarte puțini oameni, și în loc de aceasta, ei
păstrează fenomenul în sine pentru cauza cea
mai interioară și primară a existenței. Deci, este
dificil a face astfel de oameni să înțeleagă într-
~ 314 ~
un mod convingător, că ceea ce văd nu este
ceea ce văd sau ceea ce ei iau este, ci că - în
această problemă sau alta – este necesară o
formă exterioară de apariție a unei mai
interioare, prime și pentru ochiul fizic niciodată
vizibile cauze.
[8] Dar acum există încă o altă întrebare care se
ivește, și aceasta este: dacă nu este în cele din
urmă mai bine pentru astfel de oameni să nu se
îndepărteze superstiția lor deodată? Pentru că,
deși în acest fel ei vor pierde ceea ce au, dar
ceea ce ei primesc în schimb nu o pot face atât
de ușor al lor propriu lor cu o claritate
convingătoare completă. Și din această cauză ei
se pot întoarce cu ușurință la materialism, așa
cum aceasta a fost deja cazul cu atât de mulți
greci și romani, care este foarte dens și extrem
de dificil de șters și de care locuitorii din acest
oraș cu adevărat nu duc lipsă. Doamne și
Învățătorule, ce spui despre aceasta?"

Capitolul 65 Arta învățăturii


[1] Eu am spus: "Eu nu pot să spun nimic diferit
față de ceea ce v-am spus vouă și ucenicilor
Mei: învățați-i înainte de orice altceva să îl
cunoască pe unicul, singurul Dumnezeu
adevărat și împărăția Lui de iubire veșnică și
~ 315 ~
adevăr, și învățați-i, prin exemplul vostru, să
acționeze în conformitate cu învățătura pe care
ați primit-o de la Mine. Apoi, ei vor fi înălțați de
Spiritul Meu în ei la tot adevărul și
înțelepciunea.
[2] Faptul că toate fenomenele, de pe tot
Pământul, precum și omul, au o cauză vie mai
interioară și spirituală, Eu v-am arătat suficient
în Pella. Dar, prin urmare, nu este necesar,
pentru a-i înștiința și familiariza cu aceasta încă
de la început, ci numai principalul lucru pe care
voi îl știți foarte bine. După ce acesta a prins
rădăcini, tot restul va fi realizat cu ușurință și,
ca și de la sine.
[3] Voi nu ar trebui să vă ocupați să explicați
fenomenele din lumea naturală, mai ales la
început. În primul rând pentru că chiar și pentru
voi, nu este încă clar în totalitate, și în al doilea
rând pentru că adevărata salvare a vieții unui
suflet omenesc nu depinde de cunoașterea
acestui lucru. Cu toate acestea, învățați oamenii
doar să creadă cu adevărat în Mine și să
trăiască și să acționeze în conformitate cu
voința mea, așa cum o știți. Apoi Eu însumi voi
avea grijă de tot restul. Pentru că cel care
păzește poruncile Mele și care în mod activ și cu
adevărat Mă iubește mai presus de toate, la
~ 316 ~
acea persoană, Eu Însumi voi veni și Mă voi
dezvălui pe Mine Însumi lui în toate, în
conformitate cu înțelegerea lui.
[4] Deoarece talentele sunt distribuite diferit de
Mine printre ființele umane, astfel încât fiecare
poate servi pe alții, în funcție de propriul său
talent în dragostea de aproape pe care Eu am
poruncit-o. Prin urmare, pentru moment, ar
trebui să vă privească mai puțin dezvoltarea de
talente speciale pentru oameni, ci numai
învățătura principală pe care ați primit-o de la
Mine. De tot restul - cum s-a spus deja - voi
avea grijă Eu Însumi."
[5] Când subordonații au auzit aceasta de la
Mine, Mi-au mulțumit și nu M-au mai întrebat cu
privire la aceste lucruri.
[6] În timpul acestei oportunități instructive,
soarele s-a ridicat deja complet deasupra
orizontului, și un mesager a venit de acasă
pentru a ne spune că masa de dimineață era
gata. Apoi noi ne-am ridicat în picioare și ne-am
dus acasă.
[7] Ajunși acasă, aceasta pur și simplu părea să
fie asediată de mai mulți cetățeni ai acestui
oraș, pentru că ei au auzit despre căpitan că a
fost ocupat toată noaptea în casa iudeilor, și în
schimbul unei recompense ei au vrut cu bucurie
~ 317 ~
să afle de la unul dintre locuitorii din casă ce s-a
întâmplat de fapt acolo. Cu toate acestea, când
ei l-au văzut și recunoscut pe căpitan și pe
slujitorii lui de la o distanță, ei au renunțat
imediat la asediul lor real al casei și s-au întors
un pic, astfel încât am putut intra în casa
nestingheriți.
[8] Noi curând am luat masa de dimineață, bine
pregătită, și nimeni nu a fost preocupat în mod
special de cetățenii acestui oraș care au privit
casa.
[9] Curând după aceea, primarul acestui oraș a
venit și l-a așteptat pe căpitan.
[10] Când el s-a anunțat prin unul dintre
slujitorii săi, pe care el l-a luat cu el, căpitanul
M-a întrebat dacă el ar trebui să-l lase înăuntru
sau nu.
[11] Eu am spus: "Lasă omul să vină la noi, de
asemenea, el va deveni un instrument pentru
mine."

Capitolul 66 Primarul din Abila


[1] După aceea, căpitanul a lăsat primarul vină
înăuntru, și când el a intrat în sala noastră de
masă mare și frumos aranjată el l-a întrebat de
o dată ce vroia.

~ 318 ~
[2] Primarul, care era un om foarte inteligent,
cu o mare experiență și care cunoștea foarte
bine casa iudeilor înainte, din interior cât și din
exterior, a spus complet uimit: "Înalt
conducător, în numele marelui și puternicului
împărat din Roma, cel mai mare și cel mai
puternic oraș din întreaga lume, pentru că eu
am auzit că tu erai aici, cu siguranță, din cauza
unei chestiuni oficiale urgente, era nici mai
mult, nici mai puțin decât datoria mea, jurată,
sfântă să te aștept și să te întreb foarte supus,
dacă tu, probabil, ai avea nevoie de serviciile
mele. Și așa eu stau complet surprins aici
înaintea ta, și eu deja cred în avans, că tu cu
greu ai avea nevoie de serviciile mele, pentru
că tu ai fost capabil să schimbi în secret casa
complet distrusă a iudeilor săraci într-un palat
adevărat fără ca măcar să-mi spui sau să-mi
ceri ajutorul. Prin urmare, de asemenea, de
data aceasta eu voi fi complet inutil pentru
tine. Dar dacă totuși ai nevoie de ajutorul meu
pentru ceva, apoi chiar cu viața mea, eu sunt la
dispoziția ta."
[3] Căpitanul a spus: "Poți să stai aici, acum,
pentru că de data aceasta tu totuși va trebui să
îmi slujești în multe feluri. Dar, stai jos mai întâi
și bea o cană din cel mai vechi și cel mai bun
~ 319 ~
vin care provine din cele mai vechi timpuri și a
fost găsit bine conservat în recipiente curate de
piatră într-o pivniță, care a fost complet
îngropată."
[4] Primarul s-a așezat imediat lângă căpitan,
a luat paharul și mai întâi a gustat vinul. Când
el a fost complet convins de calitatea lui, el a
băut vinul din pahar cu înghițituri mari și a
spus: "Eu am gustat deja multe dintre cele mai
bune vinuri pe care le cunosc, dar unul mai bun
decât aceasta niciodată nu a curs peste buzele
mele. O căpitane, în toate privințele tu, în
general, ești cunoscut ca un om mare și un erou
fără egal, care este onorat și respectat de către
mulți, din cauza acțiunilor sale, dar iartă-mă
dacă eu fac aici un mic comentariu: dacă acest
lucru este doar munca ta, atunci tu ești mai
mult un zeu decât o ființă umană. Pentru că a
restabili regește acest castel vechi într-un timp
scurt, în timp ce eu nu am observat, acest lucru
poate fi posibil doar la zei, iar niciodată la
ființele umane, indiferent cât de greu lucrează
și cât de multă perspicacitate ar putea
avea. Pentru că chiar și pentru cei mai buni și
mai abili muncitorii din construcții le-ar trebui
cu siguranță mai mult de 10 ani de muncă cu

~ 320 ~
normă întreagă pentru restaurarea unei astfel
de ruine."
[5] Căpitanul a spus: "remarca ta este complet
corectă. Dar aceasta nu mi se aplică mie. Cui,
aceasta tu vei auzi în curând, și numai după
aceea tu îmi vei fi de folos mie - dar acum bea."
[6] Atunci, primarul a lăsat cana să se umple
încă o dată și a băut până la ultima picătură în
onoarea minunatului Restaurator al acelui vechi
castel, care este dotat cu adevărat cu puterea
divină. Apoi el a spus: "Înalt conducător, acum
eu - dacă dorești – m-aș convinge eu însumi și
vedea dacă tot castelul, care trebuie să fi avut o
mulțime de camere înainte, în conformitate cu
spațiul său foarte mare, este în aceeași stare
bună arhitecturală ca această sală mare de
mese, care a fost locuită anterior de tot felul de
paraziți."
[7] Căpitanul a spus: "Acest lucru cu siguranță
se poate face dacă este potrivit pentru Unul
dintre noi, pe care tu încă nu Îl cunoști."
[8] Eu am spus: "Este complet potrivit pentru
El, pentru că doar prin semne mari acele
neamuri - mai ales stoici duri cum este acest
primar care este unul dintre ei - pot fi convertiți
la credința în unicul, singurul Dumnezeu
adevărat și Domn al Cerului și Pământului din
~ 321 ~
eternitate, pentru care toate lucrurile sunt
posibile și care prin cuvântul Său a creat totul
din El Însuși și le-a dat forma lor."

Capitolul 67 Căpitanul instruiește primarul


despre Domnul
[1] Când Eu am spus aceasta, noi ne-am ridicat
de la masă și am trecut prin toate camerele
mari și mici, precum și în pivnița foarte
mare. Iar primarul a fost atât de mult uimit și
surprins de faptul acesta că din venerație pură
el abia îndrăznea să vorbească.
[2] Numai atunci când, după câteva ore noi ne-
am întors în sala mare de mese și am luat loc în
jurul mesei, el a spus (primarul): "Abia acum
eu cred că există un Dumnezeu al eternității,
însemnând doar cel în care Iudeii cred - dar
totuși foarte puțin - și căruia I se închină din
când în când și pentru a cărui onoare ei folosesc
o zi în săptămână. Pentru ca astfel de lucruri
poate fi posibile numai pentru Cel care a
construit - din El Însuși prin cuvântul Său veșnic
puternic - Întinsul Cer și acest Pământ pe care
nici un om nu l-a pătruns încă cu mintea, și care
l-a construit, împodobit, a adus la viață și l-a
populat cu nenumărate plante, animale și

~ 322 ~
oameni, într-o mare varietate. O căpitane, lasă-
mă să-l cunosc mai bine pe acel Dumnezeu."
[3] Căpitanul a spus: "Vezi acolo Omul care stă
la dreapta mea și care vorbește cu fiica mea, pe
care el a vindecat-o în mod miraculos de o
boală foarte rea în Pella. Eu nu trebuie să îți
spun mai multe pentru moment. Vei primi mai
multe detalii și informații extinse mai târziu."
[4] Atunci, primarul s-a uitat la Mine mai atent
și apoi a spus încet căpitanului: "El de
asemenea, arată ca o ființă umană, și în ceea
ce privește îmbrăcămintea Sa El arată ca un
iudeu din Galileea. Dar El trebuie să fie un om
extrem de pios și să fie complet dedicată
marelui Dumnezeu al iudeilor, pentru că marele
Dumnezeu L-a înălțat la astfel de nemaiauzite
puterii, așa cum trebuie să se fi întâmplat cu alți
iudei foarte pioși în vremurile trecute."
[5] Căpitanul a spus: "Parțial tu ai dreptate,
dar, de departe, încă nu complet. Dar, în timp,
totul va deveni clar pentru tine."
[6] Acum Eu M-am întors la căpitan și i-am
spus: "Acum poți să-l învețe mai mult, pentru că
el va înțelege."
[7] Atunci căpitanul l-a învățat pe primar despre
Mine, chiar spre uimirea ucenicilor Mei, și el a

~ 323 ~
înțeles și a cuprins totul, și nu mai era îndoială
în sufletul său.
[8] Când primarul a putut percepe foarte bine
cine era în Mine el s-a ridicat, a venit cu respect
deplin la Mine și Mi-a spus în devotament
complet: "Doamne, Doamne, doar Tu ești cel în
care Eu de acum voi crede cu adevărat cu toată
casa mea, fără nici o îndoială. Dar Te rog spune-
mi, de asemenea, ce ar trebui să fac pentru a
mă asigura că credința mea ar putea, eventual,
să treacă, de asemenea, într-un timp scurt în
inimile altor oameni. Pentru că atitudinea mea
este acum de așa natură încât eu imediat aș
dori să-i fac pe toți ceilalți oameni la fel de
fericiți și mulțumiți ca ceea ce m-a făcut pe
mine extrem de fericit și mulțumit, lucru care,
desigur, de multe ori nu va merge la fel de
rapid, cu puterea noastră umană slabă așa cum
noi ne dorim și am dori să se
întâmple. Dar cu Tine, Doamne, Doamne, toate
mijloacele sunt deja cunoscute din veșnicie, și
astfel numai tu mi le poți descoperi mie."

Capitolul 68 Dragostea și răbdarea, două


cele mai mari virtuți ale omului
[1] Eu am spus: "Dragostea și răbdarea sunt
două cele mai importante lucruri pentru totul în
~ 324 ~
această lume, precum și în infinitatea
veșnică. Ție chiar nu îți lipsește dragostea. De
aceea, Eu M-am lăsat a fi găsit și în curând
recunoscut de tine, dar ție încă îți lipsește
dreapta răbdare care trebuie să fie în armonie
cu dragostea.
[2] Fă astăzi în numele Meu doar atât cât acest
lucru este posibil pentru tine, apoi a doua zi ți
se va spune ce trebuie să faceți pentru a atinge
un scop nobil. Pentru că uite, în această lume
foarte mare pentru voi, nimic nu poate fi atât de
ușor de spart pe genunchi decât o bucată veche
de lemn putrezit. Căci dacă nu ar fi așa Eu
niciodată nu aș fi luat în carne și sânge, nu aș fi
venit la voi ca o ființă umană și să vă învăț chiar
eu însumi, cu mare dificultate și extrem de
multă răbdare, lucrurile din împărăția Mea.
[3] Fiecare persoană are voința lui complet
liberă, și acest lucru trebuie să fie luate în
considerare și respectat înainte de orice
altceva. Deci, nu ar fi atât de bine de a arăta în
mod direct oamenilor această mare minune pe
care Eu am efectuat-o, în special celor care nu
s-au ocupat încă intens cu doctrina stoicilor. Ci
ei trebuie să fie instruiți cu privire la existența
Mea, care nu are nici început și nici sfârșit în
spirit. Aceasta înseamnă despre unicul, singurul
~ 325 ~
Dumnezeu adevărat. După aceea, trebuie să fie
făcut clar pentru ei care este voia Mea, și că cel
care se va conforma, cu acea voie, a
atins dreptul obiectiv.
[4] Iar atunci când oamenii vor accepta aceasta,
fără nici o presiune exterioară - fie că este fizică
sau morală - și vor începe în mod serios să
trăiască în conformitate cu acea învățătură,
atunci tu de asemenea, poți vorbi cu ei despre
semnele Mele speciale și despre omniprezența
Mea, și aceasta îi va întări în credința lor și îi va
face să acționeze în consecință.
[5] Dar pe stoicii duri puteți începe a îi converti
cu semnele pe care Eu le-am efectuat, pentru
că cei care disprețuiesc viața și doresc a fi morți
și să nu existe, poate suporta un impuls mai
greu, fără a suferi nici un pericol pentru
libertatea voinței lor.
[6] Cu toate acestea, nu vorbiți imediat prea
mult despre acest semn de aici, pentru că în
acest oraș locuiesc două persoane pe care Eu
le-am vindecat în Pella, despre care căpitanul și
subordonații săi cunosc bine detaliile, și cei 2
vindecați vor da cu siguranță o mărturie bună
despre Mine. Numai după aceea, voi puteți
începe să vorbiți despre ceea ce s-a întâmplat
aici.
~ 326 ~
[7] Fă ceea ce Eu ți-am spus acum, cu toată
dragostea și răbdarea, atunci în acest mod, în
numele Meu, veți avea o recoltă bogată de
oameni pentru Regatul Meu al Vieții.
[8] Pentru că uite, Domnul viei a lăsat să vină 2
lucrători în via sa și el a promis fiecăruia dintre
ei aceeași foarte mare răsplată. Apoi, cei 2
lucrători angajați au împărțit via între ei, în părți
egale.
[9] Un muncitor a vrut să arate domnului, că el
era foarte zelos și activ, în scopul de a primi
mai târziu, o răsplată bună de la el, și a lucrat
fără pauză sau de odihnă. Deci, în curând el a
fost gata cu munca sa. Dar din mare grabă și
nerăbdare munca sa a fost în cea mai mare
parte foarte murdară, și via a produs o recoltă
slabă pentru domn.
[10] Ce de al doilea angajat și-a acordat sieși
timp și a reflectat bine la fiecare viță de vie cum
ar trebui să fie tratată pentru a da o recoltă
bogată Domnului. Așa că a durat mai mult
pentru el, cu partea lui decât pentru coleg, dar
când a venit recolta, partea lui a fost foarte
plină cu cei mai frumoși struguri.
[11] Și când Domnul a adunat recolta a lăudat
foarte mult al doilea lucrător și i-a dat
răsplata. Dar la primului muncitor care a lucrat
~ 327 ~
cu mare grabă nu i-a dat nici o răsplată pentru
că el mai degrabă a deteriorat via decât să
realizeze un profit.
[12] Nu uitați, de asemenea, aceasta atunci
când doriți a realiza o adevărată lucrare utilă în
via Mea de vieți omenești.
[13] Oamenii sunt vița de vie și trebuie să fie
tratați în mod diferit în funcție de natura și
caracterul lor diferit. Astfel, faceți așa cum Eu v-
am arătat acum, atunci voi veți culege roade
bune în Împărăția Mea și veți primi o răsplată.
[14] În special învățați oamenii doar despre
adevăr, atunci îi veți elibera de tot ceea ce
capturează sufletele lor și voi înșivă prin
aceasta veți experimenta și vă veți bucura de
fericirea deplină a celei mai mari libertăți din
inima voastră".

Capitolul 69 Masa de prânz și plecarea


Domnului
[1] Toți Mi-au mulțumit pentru această lecție, și
primarul s-a ridicat de la masă să plece pentru
că a văzut că cel mai în vârstă a dat instrucțiuni
personalului său să pună masa de prânz pe
masă. Dar Eu l-am rugat să rămână și să ia
parte la masa de prânz cu noi, și a stat și a
mâncat cu noi.
~ 328 ~
[2] Când el a văzut peștii nobili, el l-a întrebat
pe căpitan, dacă și când el, probabil, a dat
peștii din Ghenezaret sau Gadara iudeilor.
[3] Dar căpitanul a spus: "Prietene, nu am
făcut eu acest lucru, ci doar și numai Domnul,
pentru care totul este posibil, lucru de care tu ai
fost în stare să te convingi suficient azi. Și astfel
acești pești sunt, de asemenea, un semn ai
puterii și slavei Sale divine. Mănâncă-i și
întărește cu ei - trupul și în inima sufletului tău."
[4] Apoi primarul a luat un pește și l-a mâncat
imediat, deoarece pentru el avea un gust
extrem de bun, dar el nu a luat un al doilea
pește pentru că s-a simțit deja complet întărit
cu un pește.
[5] O mulțime de lucruri au mai fost discutate în
timpul mesei, cu privire la fenomenele și
lucrurile din lumea naturală, iar primarul a avut
o mare bucurie în acestea.
[6] Discuția a fost, de asemenea, despre vise, și
Eu Însumi le-am explicat lumea interioară a
viselor și le-am arătat puterea divină, creatoare,
care încă nu este dezvoltată în suflet, și că el ar
putea ajunge la cea mai înaltă dezvoltare și
perfecțiune acționând cu credință deplină în
conformitate cu învățătura Mea.

~ 329 ~
[7] Grecul a cunoscut, de asemenea, o mare
bucurie în aceasta, precum și căpitanul, și el a
zis: "O, oamenii toți împreună nu știu nimic, și
ei sunt nimic în comparație cu Tine, o Doamne,
Doamne!"
[8] Eu am spus: "De aceea Eu am venit la voi în
această lume, pentru a vă arăta calea pe care,
în timp ce mergeți, voi puteți ajunge la acea
perfecțiune în toate lucrurile pe care Eu
neschimbat și imuabil le posed din
eternitate. Eu sunt totul în toate, și totul este în
Mine și de la Mine. Și astfel, voi veți fi cu Mine
ca și copiii Mei.
[9] Eu vă spun: nici un ochi nu a văzut vreodată,
nici o ureche nu a auzit vreodată, și în nici un
gând omenesc nu a ajuns vreodată la ce fel de
fericiri sunt pregătite pentru cei ce Mă iubesc și
păzesc poruncile Mele în credință deplină. Deci,
fiți sobri, plini de râvnă în toate lucrurile care
sunt bune și adevărate, și fiți activi, cu toată
dragostea și răbdarea, astfel încât Spiritul Meu
să se poată trezi și înălța în voi și vă va arăta, în
cea mai clară lumină, lumea divină interioară în
inima sufletului vostru. Pentru că în aceasta se
afla ascuns o eternitate extrem de fericită
nedescoperită pentru omul din exterior, și
nimeni, cu excepția Mea nu cunoaște calea spre
~ 330 ~
aceasta. Dar Eu v-am arătat acea cale. Prin
urmare, urmați-o, astfel încât să puteți ajunge
la lumea divină în voi înșivă."
[10] După aceste cuvinte ale Mele, grecul a
spus: "Aceasta este o înțelepciune interioară
foarte adâncă, dar eu nu am înțeles-o complet,
pentru că eu cu siguranță sunt încă un om
complet exterior. De aceea, eu voi încerca să
pun treptat acel om exterior complet în ordine,
în scopul de a înțelege omul interior tot mai
mult și mai mult. O, Doamne, Doamne, fi și
rămâi de ajutor mie în această sarcină
grea. Pentru că numai cu ajutorul Tău poate
omul ajunge la toate, care este sărac și slab
atunci când el este pe cont propriu, iar fără
acest ajutor veșnic nu poate ajunge la nimic
altceva decât la moarte, pe care toată lumea
trebuie să o experimenteze o dată - un destin
care de fapt nu-l va ajuta să fie fericit și vesel
pe un om cu gândire profundă. Și de aceea, de
asemenea, nimeni nu ne-a văzut pe noi, adepții
lui Diogene, mergând cu o față fericită.
[11] Dar, de acum înainte, acum că eu personal
am văzut și vorbit cu Creatorul și Domnul vieții
și al tuturor lucrurilor și am auzit convingător
din gura Lui că etern nu este nici o moarte
pentru om, eu am devenit foarte vesel în inima
~ 331 ~
mea. O, Doamne, Doamne, ține-mă în acea
veselie, pentru că o persoană tristă nu poate
avea nici o plăcere într-o lucrare bună."
[12] Eu am spus: "Dacă tu îți faci partea ta, Eu
o voi face pe a Mea. Dar nu dori prea multă
veselie a vieții, atâta timp cât ești încă în trup,
pentru că atunci sufletul poate merge cu
ușurință în rătăcirea lumească și materială, iar
apoi el va găsi calea spre viața foarte greu în
dreapta perfecțiune.
[13] Suportă bucuria și tristețea, cu răbdare
dreaptă și în dăruire deplină față de voința Mea,
apoi mai târziu în Împărăția Mea tu vei fi
împodobit cu cununa vieții.
[14] Dar acum timpul Meu a venit, de
asemenea, în acest loc, și Eu vă voi lăsa acum
și voi merge într-un alt loc unde există de
asemenea mulți morți care doresc să se
trezească la viață. Tu, căpitane, ești liberi acum
să Mă însoțești în Golan."
[15] Căpitanul a spus: "O, Doamne și
Învățătorule, Eu aș dori să Te însoțesc mult mai
departe dacă acest lucru ar fi plăcut pentru
Tine, pentru că în această primăvară, în ceea ce
privește munca mea, eu am timp pentru
aceasta. Iar în locurile care sunt sub comanda
mea, eu cu siguranță Te voi însoți pentru că eu
~ 332 ~
oricum trebuie să le revizuiesc. Prin urmare,
subordonații mei vor merge, de asemenea, cu
noi, precum și fiica mea. Și astfel noi putem
merge pe drumul nostru acum."
[16] Acum, de asemenea, iudeii din această
casă au venit, Mi-au mulțumit profund mișcați
de minunata milă pe care Eu le-am arătat-o, iar
ei Mi-a cerut să nu-i părăsesc cu ajutorul Meu,
în caz de necesitate.
[17] Eu le-am promis că Eu voi sta cu ei în spirit
dacă ei vor rămâne în învățătura Mea. Căpitanul
le-a promis, de asemenea, că el îi va proteja, și,
de asemenea, primarul a spus la fel .

Capitolul 70 DOMNUL ÎN GOLAN. Sosirea în


Golan
[1] Când toate acestea au fost luate în grijă, noi
ne-am ridicat de la masă și am mers spre
Golan. Cu toate acestea, noi am făcut un mic
ocol în afara orașului pentru a nu provoca o
senzație inutilă în oraș. Și pe acel drum, de
asemenea, primarul ne-a escortat, pentru că,
pentru că pentru moment, el a vrut, de
asemenea, să-i evite pe mulții întrebători care îl
așteptau. De cealaltă parte a orașului, pe
drumul spre Golan, primarul avea un vechi
prieten. El l-a vizitat și așa el ne-a spus la
~ 333 ~
revedere, și noi ne-am continuat pașnic drumul
nostru.
[2] Drumul de la Abila la Golan era destul de
dificil, și doar aproape de seară noi am ajuns la
locul menționat. Când noi am ajuns în fața porții
orașului noi am întâlnit mai mulți iudei care
locuiau în acest oraș și care își petreceau timpul
plimbându-se. Deoarece în conformitate cu
preceptele stricte ale Sabatului ei nu au fost în
măsură să facă acest lucru mai devreme,
pentru că era permis doar după apusul soarelui.
[3] Când ei ne-au văzut venind și ne-au
recunoscut ca iudei, un bătrân a venit la noi,
imediat și ne-a întrebat de unde am venit și,
dacă noi nu știam că un iudeu adevărat, nu
putea încălca Sabatul, de asemenea, nici din
cauza unei călătorii necesare în țară, atâta timp
cât soarele era încă pe cer și strălucea.
[4] Acum, căpitanul a mers la bătrân și a spus
cu o voce serioasă: "Aici nu sunt numai iudei, ci
și noi, comandanții romani, suntem cu și printre
ei. Legile voastre nu ne interesează pe noi, și
dacă noi vrem și credem că este necesar, iudeii
proști trebuie să facă într-o zi de Sabat ceea ce
dorim noi. Voi nu aveți dreptul să rețineți pe
unul dintre credincioșii voștri colegii din
compania noastră și să-l întrebați de ce face
~ 334 ~
sau nu face acest lucru sau acela într-unul din
Sabatele voastre. Pentru că aici, și pe un
teritoriu încă mult mai mare, eu sunt
comandant, în numele împăratului, și am sabia
ascuțită a justiției în mâna mea. Oricine va
îndrăzni să acționeze în contradicție cu acest
lucru – indiferent dacă el este un iudeu, un grec
sau roman, și indiferent dacă acesta este într-un
Sabat sau o altă zi, este la fel - el va simți cât
de ascuțită este."
[5] Când iudeii l-au recunoscut pe căpitan și au
auzit aceste remarci din gura lui, ei au fost
foarte speriați și l-au rugat să-i ierte, cu scuza
că nu l-am văzut printre iudeii și grecii care au
sosit și astfel nu l-au recunoscut, căci dacă ei l-
ar fi văzut și recunoscut pe el cu siguranță ei nu
ar fi reținut iudeii și nu i-ar fi întrebat pentru că
au călătorit în ziua de Sabat, pentru că ei, de
asemenea, erau mereu subordonații loiali ai
romanilor și aveau un mare respect pentru
legile lor înțelepte.
[6] Acum, căpitanul a spus: "De data aceasta
vă va fi iertat, dar în viitor nu mai întrebați
iudeii, de asemenea, atunci când ei ajung aici,
într-o zi de Sabat, de ce nu sărbătoresc în mod
corespunzător acea zi. Căci, dacă o dată veți
mai face acest lucru, în zelul vostru orb, eu voi
~ 335 ~
ști cum să vă pedepsesc pentru aceasta. Și
acum mișcați-vă, sau reveniți în casele voastre
murdare."
[7] Iudeii s-au plecat profund înaintea
căpitanului și s-au retras rapid în oraș, pentru
că ei credeau că într-un timp scurt, probabil,
100 de soldați l-ar urma pe căpitan, și ei nu
vroiau să-i întâlnească. Așa că au s-a gândit că
ar fi mai înțelept să se întoarcă la casele lor.
[8] Când iudeii se întorceau la casele lor,
căpitanul M-a întrebat unde voi lua cazare
pentru noapte în acest oraș.
[9] Eu am spus: "Prietene, este un han iudeu de
cealaltă parte a orașului. Vom merge acolo și nu
vom petrece noaptea acolo. Ziua de mâine ne
va arăta ce lucruri vor trebui să fie făcute în
continuare. Așa că haideți să mergem la acel
han iudaic menționat."
[10] Cum noaptea cădea noi am trecut prin
orașul destul de mare oraș și așa am ajuns în
curând la hanul menționat.
[11] Când am ajuns la acest han, care nu era
atât de mare, și stăteam acolo, hangiul a venit
direct în pridvor și ne-a întrebat ce vroiam.
[12] Eu am spus: "Când călători ajung seara
înaintea unui han, ei doresc cazare pentru

~ 336 ~
noapte. Și aceasta este ceea ce noi, de
asemenea, am dori."
[13] Hangiul a spus: "Prietene, cu siguranță
trebuie să fiți aproximativ 40, și cu greu poate fi
găsit spațiu suficient în casa mea pentru atât de
mulți oameni. Este un han grec mare mai
sus. Acolo veți găsi cu ușurință un loc de cazare
bun și confortabil. În plus, soția mea, care este
pricepută în bucătărie este, din păcate
bolnavă. Și cel două fiice ale mele, care într-un
fel, de asemenea, nu au fost bine azi nu pot
face aceasta, chiar dacă ele erau sănătoase,
deoarece lor le lipsește puterea și cunoștința
necesară. Deci, eu vă pot oferi numai tu o
cazare foarte slabă în timp ce voi puteți primi
tot ce aveți nevoie în hanul de mai sus."
[14] Eu am spus: "Aceasta Eu, de asemenea,
știu și deja de mult timp, dar Eu vreau să rămân
peste noapte tocmai în hanul tău, astfel încât tu
să primești de la noi ceea ce ai nevoie. Lasă-ne
să rămânem peste noapte cu voi."
[15] Când hangiul a auzit aceasta, el a spus:
"Da, dacă voi vreți să fiți mulțumiți cu hanul
meu în care toate lucrurile sunt slabe, voi cu
siguranță puteți veni în han pentru a vedea cum
arată hanul meu din interior. Dacă sunteți
mulțumiți, de asemenea, voi puteți sta. Eu vă
~ 337 ~
pot da niște vin și pâine, și, de asemenea,
câteva mese și bănci din jurul lor, care sunt în
mare parte din piatră, iar locurile de odihnă
sunt destul de rare."
[16] După aceasta, noi am intrat în acel han
imediat noi am găsit-o sală de mese destul de
mare și, de asemenea, mai multe mese, scaune
și bănci, astfel că noi toți am putut lua loc cu
ușurință.
[17] Hangiul a cerut imediat ca lămpile să fie
aduse în sala de mese, iar el nu a fost puțin
surprins când l-a văzut pe căpitanul Pellagius în
mijlocul nostru, pe care îl cunoștea bine. Acum,
el și-a cerut scuze chiar mai mult pentru sărăcia
lui, prin care el, așa cum a spus, putea servi
astfel de persoane doar foarte prost. Și astăzi,
de asemenea, Sabatul a trebuit să fie păstrat în
care nu era permis iudeilor să se pregătească în
mod corespunzător pentru seara.
[18] Dar căpitanul i-a spus să nu își facă griji,
și a zis: "Dacă eu aș fi vrut să am un loc de
cazare bun și mai plăcut pentru noapte eu aș fi
putut sta în castel, care este mereu la dispoziția
mea, dar pentru că mie îmi pasă la nesfârșit
mai mult de aceasta companie decât toată acea
splendoare lumească zadarnică și perisabilă, de
asemenea, eu voi sta cu fiica mea și primii mele
~ 338 ~
subordonați cu tine. Și eu, de asemenea, stau
cu tine pentru că, înainte de a veni în oraș, un
adevărat Domn și Învățător, care este pentru
mine totul în toate, și-a exprimat cu voce tare
dorința de a sta tocmai astăzi, pentru o noapte
în hanul tău.
[19] Cine este acel Domn și Învățător de fapt, tu
vei ajunge să ști, prin care, de asemenea, vei
găsi mântuirea și o vei păstra pentru tine și
toată casa ta. Dar acum lasă niște pâine și vin
să fie puse pentru noi pe masă."
[20] Acum, hangiul a chemat imediat personalul
său puțin, și le-a ordonat să pună pâine, sare și
vin de pe masă, ceea ce s-a întâmplat imediat.
[21] Noi am luat imediat niște pâine și vin, și
hangiul însuși, care avea o înfățișare foarte
respectabilă și care era fost de altfel un om
neprihănit, au luat parte la masa de seară
servită.

Capitolul 71 Domnul vindecă femeia


bolnavă și cele 2 fiice ale hangiului
[1] După ce ne-am întărit noi înșine suficient cu
pâine și vin, și hangiul nostru a devenit mai
vorbăreț, el s-a întors spre mine și a spus: "Tu
incontestabil pari a fi Domnul și Învățătorul cu
care - în conformitate cu cuvintele căpitanului și
~ 339 ~
comandantul nostru - eu și toată casa mea ne
vom găsi mântuirea noastră și o vom menține,
de asemenea, o vom păstra pentru
totdeauna. Cum se va întâmpla aceasta? Tu
arăți ca un Galileean după haine. Cum și ce ești
Tu atunci o Doamne și Învățătorule?"
[2] Eu am zis: "Lasă soția ta bolnavă acum să
fie adusă aici, și, de asemenea, cele 2 fete
bolnave, atunci Eu le voi vindeca în același mod
în care am vindecat fiica căpitanului pe care o
vezi aici, stând alături de el. Și dacă Eu nu îți voi
vindeca soția și fiicele tale, nici un medic din
întreaga lume le va vindeca. Deci, acționează
acum în conformitate cu cuvintele Mele, atunci
tu vei vedea puterea și slava lui Dumnezeu în
Om, care sunt Eu."
[3] Hangiul a spus: "Deși eu sunt un credincios
ferm iudeu și eu păstrez legea, dar sincer
vorbind, eu am devenit oarecum slab în
credința reală. Și aceasta pentru două motive:
în primul rând, proorocii noștri au prezis tot felul
de lucruri pentru beneficiul iudeilor, și, de
asemenea, un Mesia care va veni cu mare
putere și slavă și ar restabili pentru toate
timpurile timpurilor regatul nostru decăzut și
distrus. Dar până acum doar foarte puțin a
devenit real din toate aceste predicții, iar dacă
~ 340 ~
ceva s-au adeverit, atunci cu siguranță numai
lucruri rele s-au adeverit, iar lucrurile bune vor
trebui, probabil, să aștepte până la sfârșitul
timpurilor. Și în astfel de circumstanțe
nefavorabile, pe baza experienței, este dificil să
rămâi tare în credință.
[4] În al doilea rând noi iudeii trebuie să trăim
printre neamuri și să socializăm cu ele, și în
majoritate ei nu au nici o credință, deloc și își
bat joc de noi, dacă noi vrem să vorbim cu ei
despre unicul nostru, singur Dumnezeu
adevărat, pentru că aceste neamuri sunt în cea
mai mare parte filozofi lumești, nu cred în zeii
lor, și nici în nemurirea sufletelor, și cu o
elocvență abilă aceștia arată nulitatea tuturor
problemelor vechi de credință. Pentru ei nu
există nici un Dumnezeu, ci numai tot felul de
puteri în natură. Acestea creează fără încetare
în conformitate cu legile lor specifice de bază, și
ele distrug din nou după un timp scurt sau lung,
ceea ce au creat.
[5] Deci, vezi Tu, Doamne și Învățătorule, că
vechea noastră credință este într-adevăr la
limită. Dar de data aceasta eu vreau să cred cu
tărie că Tu cu siguranță îmi vei vindeca soția
mea și cele două fiice ale mele, și soția mea

~ 341 ~
bolnavă, precum și cele două fiice ale mele
bolnave trebuie să fie aduse aici imediat."
[6] Atunci slujitorii hangiului au adus în curând
soția în patul ei la Mine în sala de mese, iar cele
2 fiice au venit, însoțite de hangiu care le-a pus
aproape de Mine și a spus le-a spus celor 3
(hangiului): "Uite, acesta este Domnul și
Învățătorul care miraculos, și într-un mod de
neînțeles pentru noi, vă va vindeca. Credeți
aceasta și cereți-I Lui aceasta."
[7] Femeia si cele două fiice au făcut acest lucru
într-un mod foarte emoționant, și la aceasta Eu
am spus: "Credința voastră vă ajută, și Eu vreau
aceasta. Deci, ridicați-vă în picioare și umblați."
[8] În același moment, soția și, de asemenea,
cele două fiice au simțit că erau complet
vindecate și întărite, iar soția și-a părăsit patul
ei, a încercat să meargă și nu a simțit nici o
durere în nici o parte a corpului sau vreo
slăbiciune. De asemenea, cele două fiice au
făcut acest lucru și s-au simțit la fel ca mama
lor.
[9] Deci, toate 3 au venit imediat la Mine și Mi-
au mulțumit profund pentru vindecarea lor, și
tot așa a făcut, de asemenea, hangiul, care a
fost extrem de surprins de acest mod miraculos
de vindecare.
~ 342 ~
Capitolul 72 Hangiul și soția sa sunt
surprinși de puterea miraculoasă a
Domnului
[1] După un timp, el a zis nevestei sale și celor
două fiice (hangiul): "Din moment ce voi ați
fost acum vindecate de acest minunat Domn și
Învățător, voi, de asemenea, trebuie să vă
arătați recunoștința pe care i-o datorați
mergând să lucrați. Mergeți la bucătărie și să
pregătiți pentru toți o masă mai bună decât le-
am putut oferi eu. Luați ce e mai bun din
magazie și să pregătiți bine."
[2] Cele 3, împreună cu alți slujitori, s-au dus cu
bucurie la munca atribuită.
[3] Și Eu i-am spus hangiului: "Prietene, le-ai fi
putut scuti că probleme pe cele vindecate,
pentru că pentru noi pâinea foarte bună și, de
asemenea, vinul excelent sunt suficiente. Dar
din moment ce cele 3 au început să gătească și
prăjească cu mare bucurie, ele, de asemenea,
ar trebui să termine."
[4] Eu abia am spus aceasta când femeia
a venit foarte bucuroasă înapoi în sala de mese
și a spus hangiului: "Dar ce s-a întâmplat în
timpul bolii mele severe - care a durat o
jumătate de an - fără știrea mea? Marea și mica
~ 343 ~
magazie de produse, sunt pline cu tot felul de
mâncăruri bune. Există cantități mari de linte,
fasole, făină, ulei, fructe de copac, struguri
mari, câteva dintre cele mai mari vase de
miere, pește uscat și afumat, și coșurile de
pâine sunt pline cu cele mai bune pâini. De
asemenea, cel mai mic depozit este plin cu
lapte, unt, brânză și ouă proaspete, și încă
multe lucruri, cu sare, ierburi bune și
rădăcini. Când au ajuns toate acestea în
depozite? Eu-am întrebat pe copii și slujitorii,
dar ei nu au putut să-mi dea nici o explicație,
dar ei credeau că numai tu știi aceasta. Ce s-a
întâmplat?"
[5] Hangiul a fost la rândul său, foarte uimit și
a spus: "Dacă așa este în depozite, eu din nou
încep să cred în vechile minuni, iar atunci ploaia
de mană și căderea de prepelițe nu sunt o
ficțiune, ci adevărul. Eu cred că acest Domn și
Învățător, care te-a vindecat, va ști cel mai bine
cine a umplut depozitele noastre, pentru că un
maestru care poate vindeca oamenii bolnavi
doar cu cuvântul lui va fi, de asemenea, capabil
să realizeze alte lucruri."
[6] Apoi, de asemenea, hangiul a mers pentru
a vedea magazia lui și a văzut că totul era așa
cum soția lui i-a spus mai înainte, și el a zis:
~ 344 ~
"Acel Om trebuie să fie de o mare origine. Fie El
este un mare profet sau El este un magician
care este bine familiarizat cu puterile naturii și
și-a dobândit cunoștințele sale în Egipt sau în
altă parte."
[7] Soția lui a spus: "Când El m-a vindecat eu
am văzut o lumină foarte strălucitoare ieșind
din capul Lui, și toată ființa lui era înconjurată
cu o lumină strălucitoare, iar acest lucru cu
siguranță nu ar fi cazul cu un magician. Ceva
foarte mare și înălțat trebuie să fie ascuns în
spatele acestui om și poate, de asemenea, în
spatele celor care sunt cu El. Poate că în cele
din urmă El este - cine poate spune – chiar
promisul Ilie care-L precede pe Mesia, sau poate
că El este Mesia Însuși."
[8] Hangiul a spus: "Tu ai putea avea dreptate
în acest lucru, pentru că cel care se poate
realiza acest lucru prin puterea voinței sale,
trebuie să fie puternic umplut cu Spiritul cel
veșnic al lui Dumnezeu. Faptul că toate acestea
au venit aici, în casă într-un mod minunat
supranatural stă clar în fața ochilor noștri, iar
noi putem doar mulțumi profund acelui mare
Învățător. Dar ai grija ca o masă bună și bogată
să fie pregătită curând."

~ 345 ~
[9] Apoi, toată lumea a plecat să lucreze în
bucătărie, și hangiul a intrat în gânduri
profunde înapoi la noi in sala de mese.

Capitolul 73 Natura Împărăției lui


Dumnezeu
[1] Când el s-a întors la noi, s-a uitat la mine
pentru o vreme de la cap la picioare și a spus
apoi (hangiul) : "Soția mea are dreptate,
pentru că Tu, Doamne și Învățătorule, ești fie
promisul profetul Ilie, care-l va preceda pe
Mesia așa cum este scris în Scriptură, sau Tu
ești în sfârșit marele Mesia Însuși. Pentru că
atunci când el va veni, el nu va fi capabil să
facă semne mai mari. Dacă cineva poate face
lucruri care sunt posibile numai lui Dumnezeu,
în el trebuie să trăiască tot adevărul Spiritului
lui Dumnezeu. Deși corpul Tău, Doamne și
Învățătorule, este același cu cel al unei ființe
umane, sufletul tău este plin de putere și tărie
divină. Prin urmare, această putere și tărie din
sufletul Tău este glorificată și lăudată mai
presus de toate."
[2] La aceasta Eu, am spus: "E bine pentru tine
și casa ta că tu ai recunoscut acest lucru în
Mine. Dar numai aceia vor fi fericiți, care vor

~ 346 ~
face și împlini voința Tatălui din ceruri, care M-a
trimis pe Mine în această lume.
[3] Eu și Tatăl suntem una. Cel care Mă vede și
Mă aude pe Mine, vede și aude, de asemenea,
pe Tatăl. Fără Mine, nimeni nu-L poate vedea
sau auzi pe Tatăl. Astfel, cel care crede în Mine,
și trăiește și acționează în conformitate cu
învățătura Mea va primi viața veșnică de la
Mine. "
[4] Cu deplin respect și venerație pentru
Mine, hangiul a spus: "Atunci, care este
învățătura Ta? Ce ar trebui să facă cineva
pentru a primi viața veșnică de la Tine?"
[5] Eu am zis: "Cine crede acum în Mine și care
nu se simte ofensat din cauza Mea, și care
păstrează în plus poruncile date prin Moise, are
deja viața veșnică în el însuși. Pentru că Eu nu
vă dau o altă lege față de cea pe care Moise a
primit-o de asemenea doar de la Mine, și a dat-
o oamenilor.
[6] Recunoașteți-L pe Dumnezeu, iubiți-L mai
presus de toate și pe aproapele vostru ca pe voi
înșivă, atunci veți împlini toată legea, și cu
aceasta voința Celui care vorbește cu voi
acum. Rezultatul acesteia va fi arătat în sufletul
vostru. Ai înțeles acest lucru?"

~ 347 ~
[7] Hangiul a spus: "Da, Doamne și
Învățătorule, și în toată slăbiciunea mea de
credință eu încă am respectat cu fidelitate
legea lui Moise, și de acum eu o voi respecta
încă mai fidel. Dar, pentru că este scris că
Mesia va stabili un adevărat Regat al lui
Dumnezeu pe acest pământ, care nu va avea
sfârșit de acum, întrebarea este: cum, unde și
când? Va fi stabilit scaunul Tău de domnie în
Ierusalim sau în altă parte, și când se va
întâmpla acest lucru?"
[8] Eu am spus: "Împărăția Mea, pe care Eu
acum o stabilesc între oamenii de pe acest
pământ, nu este o împărăție lumească, ci o
împărăție a lui Dumnezeu, fără nici o pompă și
splendoare lumească. Nu are nimic din exterior,
ci din interior în om. Și orașul Meu, orașul Meu
puternic și castelul unde eu voi locui este o
inimă curată, care Mă iubește mai presus de
toate. Uite, acesta este cazul cu stabilirea
Regatului Meu pe acest Pământ.
[9] Toți cei care așteaptă stabilirea unei nou
Împărății a lui Dumnezeu pe pământ, cu pompă
exterioară și splendoare sunt în speranța lor
oarbă serios greșit și ei înșiși se înșală, pentru
că așa ceva nu va fi stabilit pe pământ în
adevărul viu în și din Mine.
~ 348 ~
[10] Prooroci mincinoși; vor face acest lucru sub
conducerea numelui Meu, dar Eu niciodată nu
voi trăi sau trona în acest regat. Iată , așa este
în conformitate cu adevărul deplin cu stabilirea
Regatului Meu pe acest pământ. Ai înțeles acest
lucru?"
[11] Hangiul a spus: "Da, Doamne și Stăpâne,
acum eu, de asemenea, am înțeles aceasta. Dar
mulți dintre cei care se agață de lume nu vor
înțelege aceasta și vor aștepta o mare
împărăție lumească exterioară. Dar, pentru că
astfel nu se va întâmpla cu adevărat pe
Pământ, în conformitate cu ceea ce Tu ai spus
acum, mulți vor rămâne, de asemenea, în
orbirea lor veche plini de judecată și moarte.
[12] Cu toate acestea, Te rugăm să fi, de
asemenea, iertător și milostiv cu orbii, Doamne,
și nu ne părăsi pe noi care am recunoscut
adevărul, ci ține-ne în adevărul viu al Regatului
Tău pe acest pământ, astfel încât să putem trăi
mereu trăi și acționa în conformitate cu voia
Ta."
[13] Eu am spus: "Aceasta a fost o rugăciune
bună, și va fi cu siguranță auzit și acordată. Dar
acum este deja masa de seară pregătită, și noi
vom lua parte la ea."

~ 349 ~
Capitolul 74 Hangiul și căpitanul sunt
instruiți
[1] Acum, slujitorii au deschis ușa și a adus
alimentele bine pregătite pe masă, și, de
asemenea, mai multă pâine și vin, și așa noi am
luat din masa. De asemenea, hangiul s-a
revigorat la masa noastră. Și soția și copiii săi,
care s-au așezat la o altă masă, au mâncat și au
băut, de asemenea, cu mare bucurie și nu-și
întorceau ochii lor, de la Mine.
[2] După masă, femeia și copiii au venit la Mine
ca să-Mi mulțumească pentru mila pe care Eu
le-am arătat-o.
[3] Dar unii ucenici au devenit oarecum iritați
din cauza recunoștinței de lungă durată a femeii
și copiilor, și le-au făcut semne pentru a le
indica faptul că ei au arătat destulă
recunoștință.
[4] Eu am observat cu siguranță acest lucru și
am zis ucenicilor nerăbdători: "De câte ori am
făcut Eu semne în prezența voastră, și cât de
des v-ați săturat voi la masa Mea, iar Eu am
primit doar puține mulțumiri sincere de la
voi. Lăsați acești copii să aibă bucuria lor. Într-
adevăr, murmurul recunoscător al unui copil
este mult mai plăcut pentru Mine decât de
multe cuvinte înțelepte din gura unui om
~ 350 ~
învățat, care este o încântare pentru rațiune,
dar care nu este foarte profitabil pentru
inimă. Într-adevăr, Eu vă spun: cel care nu Mă
va mărturisi înaintea lumii, Eu, de asemenea,
nu îl voi mărturisi înaintea Tatălui din ceruri. Așa
că lăsați acești copii să aibă bucuria lor."
[5] Când ucenicii au auzit această mustrare de
la Mine, ei s-au controlat și au lăsat copiii să
aibă bucuria lor. Și Eu am lăudat copiii, Mi-am
pus mâinile peste ei și apoi i-am lăsat să
plece. Apoi, femeia a plecat cu copiii din nou la
bucătărie, unde au trebuit să pregătească mai
multe lucruri pentru a doua zi dimineață.
[6] Eu am mai învățat și hangiul până la miezul
nopții despre mai multe lucruri, la care, de
asemenea, căpitanul cu subordonații săi și
Veronica au ascultat cu mare atenție.
[7] Căpitanul a zis: "Doamne, eu Te-am
ascultat în Pella și Abila și eu îmi amintesc bine
toate lucrurile pe care le-am auzit și văzut la
Tine, dar eu acum trebuie să mărturisesc
deschis că Tu ai vorbit acum foarte clar
hangiului despre lucruri care erau complet noi și
străine pentru mine, și eu nu Îți pot mulțumi
suficient pentru acest lucru, ție, Doamne și
Stăpâne, pentru că acum Eu am o înțelegere
mult mai profundă decât înainte în tainele
~ 351 ~
creației Tale nesfârșit de mare, de la cel mai mic
la nemăsurat mai mari."
[8] Eu am spus: "Da, dragul meu prieten, Eu
încă mai pot spune și dezvălui o mulțime de
lucruri, pentru tine și pentru toți acești ucenicii
ai Mei, dar voi încă nu ați fi în măsură să le
suportați și să le înțelegeți. Dar atunci când Eu
vă voi trimite pe Spiritul meu etern al
adevărului și va pătrunde în sufletele voastre
voi veți fi înălțați în toată înțelepciunea.
[9] Faptul că Eu am putut vorbi acum hangiului
nostru despre atât de multe lucruri care erau
mai străine și noi pentru tine este pentru că
acest hangiu este foarte bine familiarizat cu
Scriptura, dar nu atât de mult în înțelegerea
pură a acesteia. Tu ști, de asemenea, multe
lucruri din Scriptura iudeilor, dar nu la fel ca
acest hangiu. De aceea, Eu am putut vorbi cu el
despre lucruri care erau străine și noi pentru
tine. Dacă tu veți citi cu atenție dreaptă,
întreaga Scriptură care ajunge aproape până la
aceste zile, tu încă vei da peste multe lucruri
care vor părea foarte noi și străine pentru
tine. Apoi tu le vei examina cu rațiunea, dar nu
vei găsi și recunoaște sensul adevărului interior
ascuns. Dar cu Spiritul, pe care Eu, de

~ 352 ~
asemenea, îl voi trimite la tine, tu vei
recunoaște semnificația interioară.
[10] Cu toate acestea, dacă totuși dorești să ai
o înțelegere mai profundă despre lucrurile din
lumea naturală, atunci vizitează-l pe colegul tău
din Ghenezaret, atunci vei auzi o mulțime de
lucruri de la el, care sunt încă străine pentru
tine acum. Pentru că eu învăț întotdeauna
oamenii în conformitate cu capacitatea lor de a
absorbi lucrurile și în funcție de lucrurile despre
care ei deja au reflectat de multe ori, dar cu
care ei nu au putut ajunge la niciun adevăr, în
ciuda tuturor eforturilor lor. Și astfel acesta este
motivul pentru care Eu mereu am venit ca și cu
ceva nou, dar de fapt nu este nimic străin sau
nou, ci ceva care a fost deja acolo, dar nu încă
recunoscut sau înțeles de către oameni."
[11] Căpitanul și toți ceilalți care erau cu
căpitanul au înțeles acest lucru, precum și
ucenicii Mei. Abia acum ucenicii au înțeles, de
asemenea, mai profund de ce Eu am învățat, pe
lângă învățătura principală, care era, desigur,
mereu aceeași, de asemenea, lucruri diferite pe
oamenii din locuri diferite, în așa fel încât
aceștia să le poată înțelege și care erau mai
mult sau mai puțin necesare pentru ei.

~ 353 ~
Capitolul 75 Predicția venirii unei furtuni
[1] Când Eu, de asemenea, am terminat
această discuție clară cu căpitanul, hangiul mi-
a spus: "Doamne și Învățătorule, noi am stat
treji jumătate de noapte și acest lucru a fost o
binecuvântare foarte mare pentru casa mea,
dar dacă acum unul dintre cei prezenți vreau să
meargă la odihnă, atunci Te rog spune-mi,
Doamne, și eu voi face imediat totul pentru a
îndeplini dorința Ta."
[2] Eu am spus: "Prietene, este în regulă. Vom
sta ca de obicei la masă să ne odihnim pentru
toată noaptea. Dacă vrei să mergi să te
odihnești într-un mod mult mai confortabil, tu,
desigur, ești liber să faci acest lucru, dar noi
vom rămâne aici.
[3] Cu toate acestea, pentru această noapte nu
este recomandabil să folosiți prea mult timp
pentru somn, ci mai degrabă să rămâneți treji,
pentru că în mai puțin de o oră se va arăta că
este necesar și înțelept ca noi să fim
treji. Această regiune este în acest moment în
cea mai mare parte expusă la furtuni mari și
cutremure, și ceva asemănător va veni în
curând în acest fel, și atunci este recomandabil
să rămâneți treji și să vegheați și să vedeți în ce
direcție va merge furtuna."
~ 354 ~
[4] Hangiul a spus: "Dar, Doamne și
Învățătorule, plin de înțelepciune și putere
divină, Tu cu siguranță, ești, de asemenea,
Domn peste toate puterile rele care vin
întotdeauna de la diavolii malefici din Iad sau
care cel puțin sunt foarte des vizibil susținute
de ei. Doar un singur cuvânt atotputernic de la
Tine și nici o furtună nu poate veni."
[5] Eu am spus: "Într-un anumit fel tu ai vorbit
corect, dar numai atât cât cunoștințele tale
ajung în lucrurile lumii naturale.
[6] Este adevărat că aceste furtuni sunt din
când în când, de asemenea, susținute de către
diavoli, dar acest lucru nu poate împiedica
iubirea și înțelepciunea divină de a lăsa furtuna
naturală să se întâmple. Pentru că în Pământ
încă se odihnesc spirite nenumărate ale naturii
care trebuie, în decursul timpului să ajungă
toate la mântuire, și din moment ce această
regiune este extrem de bogată în astfel de
spirite ale naturii brute de toate tipurile și
felurile, este de asemenea, complet în ordine a
permite spiritelor naturii, care au devenit
mature, să se elibereze, să apară într-o
existență oarecum mai liberă. Și este
incontestabil mai bine a lăsa aceste spirite ale
naturii să izbucnească în grupuri mai mici decât
~ 355 ~
ale reține, după care apoi multe grupuri să
izbucnească dintr-o dată și apoi să provoace în
mod inevitabil distrugeri foarte mari. Acest
lucru a fost deja cazul în unele locuri de pe
Pământ în care astfel de spirite, după ce au fost
reținute pentru o perioadă lungă de timp, au
devastat terenuri întregi, atunci când în cele din
urmă a izbucnit, și acum acolo încă sunt
deșerturi unde nimic nu crește și unde nimic nu
va crește pentru o lungă perioadă de timp.
[7] Astfel încât puteți înțelege de ce Eu a trebuit
să las să izbucnească furtuna pe care tocmai
am anunțat-o. Cu toate acestea, nimeni nu
trebuie să se teamă de ea, dar este mai bine să
rămâi treaz în timpul unei furtuni decât să
dormi într-un pat."
[8] Hangiul a fost mulțumit cu această
explicație.
[9] Dar ucenicul Simon Iuda Mi-a spus: "Dar
Doamne și Învățătorule, ai spus aici că este mai
bine să rămâi treaz în timpul unei furtuni decât
să dormi într-un pat, și Tu Te-ai culcat o dată în
timpul unei furtuni de mare atunci când eram
pe Lacul Galileei, într-o navă teribil de zguduită,
astfel că a trebuit să Te trezim pentru a nu
pieri. De asemenea, Tu ai fost treaz imediat și a
amenințat furtuna monstruoasă, și dintr-o dată
~ 356 ~
uraganul a fost liniștit și nu au mai existat multe
valuri pe suprafața apei. Căpitanii și alte câteva
persoane care erau cu noi în navă au fost
surprinși și au spus între ei, cu ochii lor,
îndreptați spre Tine: "Iată cine ar putea fi El că
vântul și lacul Îl ascultă."
[10] Eu cu siguranță pot vedea că este mult mai
indicat să rămâi treaz în timpul unei furtuni, dar
până acum eu încă nu pot vedea complet de ce
Tu Te-ai culcat în acel moment, tocmai în timpul
celui mai rău vuiet al furtunii."
[11] Eu am spus: "Eu am dormit în acel
moment de dragul vostru al tuturor, pentru a
pune încă destul de mica voastră credință la un
mic test și să o consolidez prin aceasta. În plus,
Eu nu i-am spus hangiului că este, de
asemenea, recomandabil pentru Mine să stau
treaz în timpul furtunii care se va dezlănțui în
curând liber, pentru că nu Eu sunt cel pentru
care sfatul Meu ar trebui să-i servească drept
ghid pentru viața și existența lui, ci Eu dau tot
felul de sfaturi și lecții doar de dragul vostru, al
oamenilor, astfel încât să vă conformați cu ele
și să deveniți perfecți în toate. Dacă Eu aș vrea
aceasta, Eu, de asemenea, aș putea merge la
culcare, de la începutul furtunii, până la sfârșitul
acesteia, deoarece Eu nu am dat acest sfat
~ 357 ~
pentru Mine. Dar, din cauza inimii voastre slabe,
de asemenea, Eu voi sta treaz cu voi."
[12] Când Simon Iuda a auzit acest lucru din
gura Mea, el nu a mai întrebat nimic mai
departe, pentru că el și, de asemenea, toți
ceilalți au înțeles acum ceea ce Eu le-am zis. Și
toți au așteptat acum cu o mare tensiune
izbucnirea furtunii.
[13] Hangiul, care, în ciuda prezenței Mele a
devenit din ce în ce mai înfricoșat, Mi-a spus:
"Doamne și Învățătorule, nu ar trebui ca, de
asemenea, să-i trezesc pe aceia din casa mea,
care trebuie să fi adormit acum?"
[14] Eu am spus: "Lasă, pentru că este suficient
acum că suntem noi treji. Cu toate acestea,
furtuna însăși va trezi pe locuitorii acestui oraș
și îi va scoate afară din casele lor, și cu această
ocazie vom mai avea multe de făcut."

Capitolul 76 Furtuna din noapte


[1] Eu abia am spus aceste cuvinte, când o
primă explozie puternică de vânt a venit, după
care, direct, de asemenea, un mic cutremur mic
a putut fi simțit.
[2] După care, un freamăt și un răcnet mare a
venit care suna ca și cum ar fi fost la o jumătate
de oră de mers, dar a devenit mult mai violent
~ 358 ~
de la un moment la altul. Foarte curând a venit
aproape de oraș și a trezit mulți locuitori din
cauza teribilului urlet, zăngănit, huruit și
tunet. Ei au ieșit din casele lor în străzi și în
piețele orașului din mare teamă să nu fie
îngropați în casele lor, care erau în pericol de
prăbușire.
[3] În ciuda uraganului furios, mulți dintre ei s-
au grăbit în câmpul deschis, urlând de spaimă și
frică. Și atunci când vântul a devenit mai greu,
mai mulți dintre ei s-au întors în oraș și au zis
vecinilor lor, că era mult mai dificil să fie în
câmpul deschis decât în oraș din spatele
zidurilor puternice.
[4] Mulți dintre cei care fugeau înaintea hanului
nostru au fost surprinși de curajul și persistența
noastră. Și câțiva vecini ai hangiului au venit la
noi in sala de mese și au strigat la hangiu că el,
de asemenea, ar trebui să meargă afară pentru
că pământul care acum din când în când se
cutremura teribil era de temut că în curând ar
prăbuși toate casele una după alta. Pentru că
toți demonii iudei și furiile păgâne trebuie să fi
izbucnit, pentru că altfel nu putea fi înțeles ca
după o astfel de zi calmă să poată apărea o
noapte așa de furtunoasă.

~ 359 ~
[5] Hangiul a spus: "Dragi vecini, casa mea
este deja foarte veche și a experimentat deja
multe astfel de încercări, și sper că, de
asemenea, va rezista la aceasta. Eu am
încredere în Dumnezeul și Domnul meu, care
este atotputernic și plin de iubire, și El nu va
permite ca aceasta casă a mea să fie afectată
de diavoli voștri și furiile care au izbucnit."
[6] Cei doi vecini au spus: "Ah, nu-mi spune
mie despre toți acei zei, indiferent dacă aceștia
sunt iudei sau neamuri. Ce avantaj este pentru
ei a chinui complet fără sens sărmana, slaba
omenire în timpul nopții? Noi romanii am
chemat toți zeii, și mai mulți preoți sunt țipă
tare, și, de asemenea, iudeii din acest oraș
strigă în sinagogile lor la Domnul lor pentru
ajutor, ajutor, ajutor, dar furtuna și teribilul
cutremur de pământ nu se opresc, ci se
agravează cu fiecare moment. Atunci aceasta
este: omule, ajută-te tu însuți atât de bine, atât
de mult și cât de departe poți, pentru zeii nu
ascultă de cerșitul tău și nu iau în considerare
frica și nevoia ta".
[7] Hangiul a spus: "Prieteni, dacă credința și
încrederea voastră într-un Dumnezeu este atât
de slabă, atunci puteți, desigur, să nu faceți
nimic altceva decât să vă ajutați voi înșivă cât
~ 360 ~
de bine puteți, dar singurul meu adevărat
Dumnezeu și Domn mi-a arătat în mod clar că
această furtună va veni în această seară, în
această regiune pentru motive foarte înțelepte
și că nu trebuie să mă tem de ea. Și uite, așa
cum a fost prezis pentru mine, așa aceasta, de
asemenea, s-a întâmplat, și de aceea Eu nu am
nici o teamă.
[8] Pentru că voi rostiți întotdeauna proverbul
vostru mândru: "Si Totus illabatur orbis,
impavidum ferient ruinae" ( latină: "Dacă toată
lumea s-ar prăbuși și părțile sale ar cădea pe
mine, eu voi rămâne fără frică". Cum arătați
acum voi adevărul cu privire la aceasta?
[9] Eu sunt un iudeu credincios, am încredere și
mă consolidez în unicul meu adevărat și viu
Dumnezeu, și eu nu m-am lăudat cu privire la
un astfel de curaj, dar în schimb eu mereu
trăiesc în venerație dreaptă pentru
Dumnezeu. Și uite, El îmi dă mai mult curaj și
stăpânire de sine adevărată decât pretențiosul
vostru proverb de curaj. Dacă voi ați face așa ca
mine, voi, de asemenea, ați fi putut rămas în
liniștiți în casele voastre."
[10] Cei doi vecini au spus: "Prietene, cu toate
că tu ai dreptate, dar nu este vina noastră că
noi nu avem credința ta. Și în ce privește
~ 361 ~
credința ta, noi vom discuta despre aceasta
mâine, dacă vom supraviețui."
[11] Cei 2 au văzut acum, de asemenea, alte
persoane din luminile slabe ale lămpilor din sala
noastră, și au vrut să-l întrebe pe hangiu cine
erau acele persoane, dar femeile și copiii lor
strigau la ei de la pridvor de frică și spaimă , și
cei 2 au ieșit afară din nou în stradă, și s-au
uitat la casele lor pentru a vedea dacă acestea
erau avariate. Ei nu au putut vedea nici o daună
în lumina lunii slabe, dar totuși aceștia nu au
îndrăznit să meargă în casele lor, deoarece
suprafața pământului tremura încă vizibil din
timp în timp.
[12] Hangiul M-a întrebat cât de mult încă va
mai dura furtuna.
[13] Eu i-am zis: "Încă o oră, și de această dată
nimeni nu va avea de suferit nici un
prejudiciu. Dar tu ai vorbit corect vecinilor tăi, și
ei, de asemenea, vor fi uniți cu noi mâine. Dar
acum ne putem odihni până dimineața, iar
dimineața ne va da mult de lucru."
[14] Apoi, toți au adormit repede și s-au odihnit
până dimineața că era cețoasă de această dată.

~ 362 ~
Capitolul 77 Afară după furtună
[1] Fiind complet întăriți, noi ne-am trezit
dimineața, și când ucenicii au văzut că era o
dimineață foarte cețoasă M-au întrebat dacă Eu
voi merge afară, de asemenea, în această
dimineață.
[2] Eu am pus: "Noi de multe ori am
experimentat astfel de dimineți și zile cețoase,
și apoi Eu totuși am ieșit afară cu voi. Deci, de
asemenea, în această dimineață, putem
petrece o oră afară. În această dimineață
cețoasă vreau să efectuez un semn pentru
neamurile, care nu au nici o credință, astfel
încât acestea să poată fi mai ușor convertite la
credința într-un singur, unic Dumnezeu
adevărat, și de aceea vom merge afară, de
asemenea, în această dimineață . Dar cine vrea
să stea în casă poate rămâne."
[3] Toți au spus: "Doamne, noi nu Te vom
părăsi. Noi vom merge unde Tu mergi, și mereu
am dori să fim cu Tine."
[4] Eu am spus: "Atunci ridicați-vă, și noi vom
merge afară."
[5] La această chemare a Mea toți s-au ridicat -,
de asemenea, hangiul - și noi ne-am pregătit
pentru a merge afară. Și când hangiul a dat
instrucțiunile pentru masa de dimineață noi ne-
~ 363 ~
am dus afară pe drumul mare, care trecea de-a
lungul hanului.
[6] Când noi eram afară pe drum, noi am văzut
o mulțime mare de oameni care era întinsă pe
drumul mare, pentru că oamenii nu au îndrăznit
să-și petreacă noaptea în casele lor.
[7] Furtuna și mai puternicele cutremure s-au
calmat complet, dar toată lumea se temea că
acestea ar putea începe din nou. Acesta este
motivul pentru care nu au îndrăznit să se
întoarcă la casele lor și și-au petrecut noaptea
în aer liber.
[8] Noi am întâlnit, de asemenea, pe cei 2
vecini ai hangiului, care ne-au vizitat pe timp de
noapte în timpul marii lor frici, atunci când
furtuna a fost cel mai puternică, dar nu ne-a
putut recunoaște din cauza întunericului din
sala de mese.
[9] Când ei au văzut hangiului și lângă el, de
asemenea pe căpitan, pe care îl cunoșteau
foarte bine, au mers la hangiu și căpitan, i-au
salutat, în special pe căpitan și subordonații săi
și au spus că au avut noroc că au trecut prin
noapte fără să fi suferit vreun prejudiciu.
[10] Căpitanul a răspuns la salutul de dimineață
și el i-a întrebat pe cei 2 dacă au petrecut

~ 364 ~
noaptea afară la fel ca și ceilalți locuitori ai
acestui loc.
[11] Cei doi au răspuns: "Înalt comandant, noi
nu am avut curaj pentru aceasta. Deși noi am
fost în casele noastre până când furtuna a
izbucnit, dar atunci când suprafața pământului
a început să se cutremure noi am plecat din
casele noastre, la fel ca aproape toți ceilalți
cetățeni ai acestui oraș, pentru a găsi protecție
afara de dragul vieții noastre și al vieții
membrilor familiei noastre.
[12] Dacă aceste case ale noastre vechi erau
făcute din lemn, ca cele mai multe case din
Galileea, Iudeea și din încă alte regiuni, care
sunt bogate în lemn, furtuna și cutremurul nu
ne-ar fi scos afară, dar deoarece casele noastre
sunt construite din pietre, care pot fi găsite în
apropiere și pot cu ușurință să se spargă, și
astfel se pot prăbuși cu ușurință la un cutremur
mare, este în mod evident foarte recomandabil
să se părăsească casele cât mai repede posibil
în timpul unor astfel de calamități grele si să
ieși afară."
[13] Căpitanul a spus: "Atunci ce zici de
protecția zeilor pentru care cei mai mulți greci
și romani au un mare respect?

~ 365 ~
[14] Uite, eu am fost în acest han al iudeilor
fără nici o teamă sau frică sub protecția unui
singur Dumnezeu în cea mai mare credință și
încredere în El. Dacă voi, de asemenea, ați avea
o astfel de credință și încredere, cu siguranță ați
fi rămas în casele voastre, fără nici o teamă sau
frică de a fi cuprinși de nici un vreun disconfort
în timp ce de altfel încă știți că casele au
rezistat deja la o mulțime de furtuni și poate
chiar și din cele mai mari. Doar o credință fermă
și o încredere adevărată în singurul adevărat,
atotputernic, extrem de înțelept, foarte bun,
atotștiutor și atotvăzător Dumnezeu vă va
proteja împotriva unor astfel de frici și
temeri. Cel care nu are o astfel de credință și o
astfel de încredere, va fi, în toate fenomenele
de furtună care se întâmplă mereu pe Pământ,
expus la toate chinurile posibile și durerile, și
mai ales atunci când ultima sa oră îi va sta în
mod inevitabil în fața ușii. Ați înțeles acest
lucru?"

Capitolul 78 Căpitanul vorbește despre


modul în care cineva ar trebui să-L caute
pe Dumnezeu
[1] Unul dintre cei doi a declarat: "Înalt
comandant, noi vedem că tu ești într-adevăr
~ 366 ~
foarte drept. Și fericit și vesel poate fi fiecare
om lăudat care poate crede cu fermitate și
încredere ca tine, pentru că el cu siguranță va
îndura foarte bine orice disconfort care i se
poate întâmpla pe acest pământ, și el este
întotdeauna pe deplin mângâiat în mintea lui.
[2] Dar cum putem noi obține o astfel de
credință și astfel încredere? Uite, acolo sus în
cea mai mare parte din drumul nostru principal
sunt primii noștri preoți ai lui Zeus și Apollo, și
nu departe de ei, 2 rabini iudei. Preoții noștri ne
arată prin comportamentul lor, cât de mică
valoare acordă ei zeilor pentru propria lor
mântuire, și astfel, de asemenea, preoții iudei
arată că credința și încrederea în lor unicul și
singurul Dumnezeu adevărat nu este cu un fir
de păr mai bună decât cea a preoților noștri.
[3] Oh, de îndată ce pericolul unei furtuni,
eventual al nopții trecute este trecut ei vor
apărea imediat și vor începe dinamic să predice
despre zeii care sunt supărați pentru că
credința noastră în ei este slabă, și că jertfele
noastre sunt mult prea mici, și ei vor spune că,
dacă vom persevera în necredința noastră și
vom continua să aducem jertfe prea puțin
scumpe în templele zeilor, zeii vor deveni chiar

~ 367 ~
mai supărați și vor face un deșert din toată țara
aceasta.
[4] Poate chiar astăzi ei vor începe să bocească
în acest mod, în templele lor, și ei, probabil, ar fi
început deja, dacă o dimineață limpede le-ar fi
arătat că nu trebuie să-le fie frică de o
întoarcere a furtunii, dar foarte cețoasa și încă
amenințătoarea dimineață încă îi reține.
[5] Și este, de asemenea, la fel cu preoții
Dumnezeului iudeilor. De asemenea, aceștia ar
fi trebuit să țină deja predicile lor cu voce tare
pentru pocăință și jertfe dacă dimineața foarte
întunecată și amenințătoare nu i-ar fi ținut
departe de a intra în sinagogile lor pentru a jeli
numai pentru propriul lor avantaj.
[6] Uite, înalt comandant, noi putem vedea
foarte clar înșelătoriile existente deja de mult
ale preoților noștri și preoților iudei, și cu fiecare
ocazie oarecum periculoasă, noi experimentăm
că preoții sunt primii care fug și în mod clar ne
indică prin aceasta cat de puțină credință și
încredere dețin cu privire la zeii pe care ei îi
laudă atât de mult. Dacă în armata generalii fug
de inamic, de unde ar trebui soldații lor să-și
obțină curajul lor? Dar dacă zeii, văzuți în
lumina rațiunii, înseamnă la fel de bine ca nimic

~ 368 ~
pentru preoți, atunci ceea ce trebuie și pot ei
însemna pentru noi?
[7] Și astfel, înalt comandant, acesta este într-
adevăr foarte dificil pentru noi, chiar imposibil
de a obține o credință fermă și încredere în zeii
noștri, sau în singurul Dumnezeu al iudeilor. Și,
prin urmare, noi nu putem fi învinuiți pentru
vechiul nostru proverb conform căruia toată
lumea ar trebui să se ajute ea însăși, iar dacă ei
nu pot face acest lucru atunci zeii precum și
semenii lui îi vor lăsa jos.
[8] Dar tu, înalt comandant, ai spus un cuvânt
bun și adevărat pentru noi, și la urma urmei, un
Dumnezeu așa cum L-ai descris tu trebuie să
existe. Dar unde este El? Cum se poate găsi cu
adevărat drumul la El?"
[9] Căpitanul a spus: "Pentru o persoană
lumească aceasta, desigur, nu este la fel de
ușor așa cum atât de mulți oameni lumești
inteligenți ar putea crede, și ei spun: "Dacă unul
sau mai mulți zei există, ei ar trebui să se facă
mai ușor de găsit pentru noi, oamenii dacă
doresc să fie cunoscuți și onorați de noi - așa
cum toți preoții impun strict oamenilor de
pretutindeni. Și dacă zeii nu se vor lăsa găsiți
de către oameni, repede și ușor, atunci ei nu
doresc să fie cunoscuți și onorați, deloc, sau ei
~ 369 ~
nu există deloc, iar apoi toată căutarea este
inutilă."
[10] Dar Eu vă spun că acest lucru nu este
așa. Pentru că în primul rând, există încă din
eternitate doar un singur, unic Dumnezeu
adevărat, și acel Dumnezeu vrea ca oamenii să-
L caute, să-L găsească, să fie cunoscut și onorat
prin păstrarea strictă a poruncilor Lui pe care El
ni le-a dat pentru mântuirea noastră. Și în al
doilea rând, deoarece există un Dumnezeu care
poate fi foarte bine perceput în lucrările sale de
către toată lumea care vrea cumva să facă
efortul de a căuta, omul ar trebui să-L caute cu
zel pe acel Dumnezeu, cu o dorință dintr-o
dragoste adevărată, dar nu de azi până mâine
ca copii neatenți, ci de la o zi la alta, cu un zel și
o sârguință tot mai mare și cu o dorință tot mai
mare de a-L iubi, și atunci Dumnezeu se va lăsa
găsit de un astfel de căutător așa cum El s-a
lăsat găsit de mine și de mulți alții.
[11] Și când El s-a lăsat găsit de către una sau
mai multe persoane care-L caută în mod corect,
El le va spune unor astfel de căutători
credincioși ce mai trebuie să facă ei după voia
Lui extrem de înțeleaptă și modul în care
aceștia ar trebui să trăiască, în scopul de a

~ 370 ~
rămâne în dragostea și mila Lui și să fie treziți la
viața veșnică a sufletului lor.
[12] Și o astfel de persoană chiar și în condițiile
cele mai amenințătoare de pe această lume
materială a încercărilor nu va deveni slabă sau
îndoielnică în credința și încrederea s-a cu
adevărat vie ci ea va suporta totul fără prea
multă teamă sau frică, cu toată răbdarea și în
deplină dedicare față de voința divină pe care el
o știe. Și, în cele din urmă el Îi va mulțumi lui
Dumnezeu pentru toate, deoarece el poate
vedea că Dumnezeu a hotărât toate
împrejurările din această lume doar pentru
adevărata mântuire a oamenilor. Și cel care L-a
găsit pe Dumnezeu în așa fel a găsit cu
siguranță cea mai mare și cea mai valoroasă
comoară a vieții sale.
[13] Și, din moment ce aceasta este cea mai
mare și cea mai valoroasă comoară a vieții
umane - ceea ce voi puteți înțelege acum - cu
siguranță merită a căuta o astfel de comoară cu
cel mai mare zel și seriozitate până când este
găsită.
[14] Oamenii fac toate eforturile pentru a
urmări și căuta comorile perisabile și bunurile
lumești. Unul sapă în munți pentru a găsi aur,
argint și pietre prețioase. Un altul se scufundă
~ 371 ~
în cele mai adânci mări pentru a găsi câteva
perle. Un al treilea navighează pe o navă rea
peste marea mare furtunoasă să-și vândă
bunurile sale din propria țară într-o țară străină
pentru câțiva bănuți mai mult. Și astfel unul
este ocupat cu acest lucruri și celălalt cu
acelea, și nici o problemă nu este prea mare
atâta timp cât poate face rost de un avantaj
perisabil pentru viața lui. Dar de ce oamenii nu
doresc, de asemenea, să facă efortul de a căuta
cea mai mare comoară a vieții din moment ce ei
știu că cei care au căutat acea comoară cu un
adevărat zel, de asemenea, cu credință deplină
și cu adevărat au găsit-o?"

Capitolul 79 Bunele intenții ale vecinilor


[1] Unul dintre cei 2 vecini a spus din nou: "Da,
înalt comandant, tu ai perfectă dreptate în toate
cuvintele tale iubitoare, care sunt un adevărat
ghid pentru căutarea comorii supreme a vieții,
și cu aceasta, noi de asemenea, vom începe să
o căutăm, din moment ce o anumită încredere
interioară în noi ne arată încă de pe acum că
noi nu vom căuta în zadar.
[2] Dar până acum niciodată nu a fost posibil,
deoarece pe de o parte, preoții noștri ne-au
împins și pe de altă parte, noi am avut ocazia
~ 372 ~
de a observa iudaismului în care am găsit doar
foarte puțină teosofie și o sălbăticie încă mai
mare de toate tipurile și tot felul de superstiții
mai mult decât la noi. Așa că noi am luat calea
de mijloc, am observat natura, am găsit legile
din ea și am trăit în conformitate cu acestea
pentru noi înșine, deși la exterior noi am mers
împreună cu cultul nostru de zei de dragul
legilor statului, desigur, numai fără tragere de
inimă.
[3] Deci, cum am spus deja, a fost pentru noi -,
dar și pentru mulți alții care au fost complet din
aceeași opinie - până acum cu totul imposibil a
căuta suprema și cea mai prețioasă comoară a
vieții. Care nu putea fi căutată, deoarece toate
mijloacele necesare lipseau și, de asemenea, nu
puteau fi găsite niciodată.
[4] Dar acum, prin bunătatea și mila ta
adevărată, noi am primit o cale care este cu
siguranță de încredere. Și pe această bază, noi
vom începe, de asemenea, să căutăm comoara
supremă a vieții, și nu ne vom odihni până când
a-am găsit-o, pentru că este bine meritat a
căuta o astfel de comoară, deoarece existența
veșnică a sufletului depinde de aceasta."
[5] Acum Eu am spus: "Să știți că o voință
foarte serioasă pentru a face o lucrare, prin care
~ 373 ~
un obiectiv foarte mare și într-adevăr excelent
al vieții poate fi realizat, este practic deja o
lucrare în sine, pentru că lucrarea realizată, în
întreaga sa măsură, va veni tot mai repede
odată ce decizia a fost luată - aceasta în funcție
de seriozitatea voinței celui care începe să
realizeze o lucrare. Comandantul vostru v-a
arătat deja calea corectă și v-a dat mijloacele
potrivite."
[6] Fostul vorbitor a spus: "Prietene, Tu pari
că deja ai descoperit acea supremă comoară a
vieții, pentru că tu ai vorbi cu totul în spiritul
înaltului nostru comandant. Potrivit hainelor Tu
ești un Galileean. De asemenea, ceilalți arată
mai mult ca galileenii decât iudeii, și despre
galileeni noi știm că ei nu sunt tocmai mari eroi
în credință. Dar acest lucru nu contează, pentru
că, de asemenea, printre galileeni pot exista
oameni care au descoperit deja calea de a
căuta comoara supremă a vieții, care au căutat-
o și, de asemenea, au găsit-o. Așa că noi
suntem foarte fericiți cu voi toți, pentru faptul
că voi ați putut rămâne în această noapte plină
de teroare intr-o casă care ar fi putut fi ușor
distrusă, este dovada noastră că, la fel ca și
înaltul nostru comandant, l-ați găsit, de

~ 374 ~
asemenea, pe unicul, Dumnezeu adevărat care
vă poate proteja excelent în toate pericolele."
[7] Eu am spus: "Tu ai dreptate, dar noi nu
putem vorbi despre acest lucru mai mult aici,
deoarece mulțimea se adună tot mai mult și
mai mult în jurul nostru, pentru că ei l-au văzut
pe căpitan și sunt, prin urmare, foarte curioși să
știe ce ordine vrea să dea aici, în această
dimineață devreme. Așa că haideți să mergem
într-un spațiu deschis în afara orașului, de unde
vom avea o vedere mai mare. Acolo noi vom
putea să discutăm mai mult despre acest
subiect."
[8] Cei 2 vecini au gândit că acest lucru era o
idee bună, și ei au mers, împreună cu membrii
familiilor lor, cu noi în afara orașului unde era
un deal destul de mare pe care era o ruină
veche, care a fost o dată folosită de către
filisteni ca fortăreață.

Capitolul 80 Urmările furtunii și


cutremurului
[1] Când noi am fost pe dealul menționat, am
văzut în est, la o distanță de o oră de mers pe
jos câteva, în mai multe locuri fum ieșind din
pământ, și aici, și acolo o flacără era aprinsă,

~ 375 ~
dar numai pentru câteva momente și aceasta
nu dura ca fum.
[2] Noi am privit această scenă naturală pentru
un timp.
[3] Când noi eram ca și sătui de
vedere, căpitanul a venit la Mine și a spus:
"Doamne și Învățătorule, uite, spiritele naturii
încă nu se odihnesc, și așa cum eu am
experimentat deja de multe ori, aceste
fenomene de fum și foc după o furtună așa cum
noi am experimentat in seara aceasta, vor dura
adesea mai multe zile, și chiar mai des câteva
săptămâni. Și prin, aceasta se poate simți din
când în când în mod clar vibrația Pământului,
care nu va face mintea umană, slabă, tocmai
veselă. De ce de fapt, aceste consecințe ale
unei furtuni atât de mare trebuie să dureze atât
de mult?"
[4] Eu am spus: "Prietene, în Pella, unde tu de
fapt locuiești, ai un iaz destul de mare cu pești
pe care l-ai lăsat construit pentru o mulțime de
bani. Dacă tu vrei o specie de pește bună și
sănătoasă în acel iaz, tu trebuie să tragi noroiul
din el din când în când. Pentru a face acest
lucru, va trebui să-l golești complet. Când este
deschis drenajul principal al iazului, apa va
curge la început din iaz cu mare forță prin
~ 376 ~
drenajul deschis. Dar, treptat, va curge mai
puțin puternic, iar la final se poate vedea apa
doar scurgându-se, și apoi puteți începe a
curăța iazul. Da, de ce tu de fapt nu ai instalat
un fel de sistem de drenaj care atunci când este
deschis, toată apa din iaz să poată curge într-o
singură clipă?
[5] Uite, prietene, totul în lume se întâmplă într-
o anumită ordine, care depinde de timp, fără de
care nimic nu se poate întâmpla, și dacă aici și
acolo ceva nu se va întâmpla în ordinea corectă
a timpului, aceasta va duce proporțional
întotdeauna unele interferențe.
[6] Voi oamenii miopi vă ocupați de o anumită
ordine în acțiunile voastre și lucrați pentru a fi
siguri că ajungeți la un obiectiv pe care voi l-ați
stabilit, și voi spuneți că locul de munca rapidă
și stângace nu este bună pentru nimic. Ar trebui
Dumnezeu, eternul Maestru al marilor Sale
lucrări, să fie probabil, mai puțin înțelept și
inteligent decât voi, oamenii? Așa că lăsați totul
să se întâmple așa cum se întâmplă, atunci va fi
bine."
[7] Căpitanul a fost mulțumit cu atât, iar el Mi-a
mulțumit pentru această lecție.
[8] De asemenea, cei 2 vecini ai hangiului
nostru au auzit aceste cuvinte ale Mele cu mare
~ 377 ~
atenție, și i-au spus hangiului: "Se pare că acest
Galileean este mult mai înțelept decât căpitanul
nostru. Deși noi nu am înțeles cu adevărat
despre ce este vorba, dar este foarte clar
pentru noi că pentru căpitan - care cu siguranță
Îl cunoaște pe singurul Dumnezeu adevărat -
acest fenomen supărător a durat prea mult
timp. Dar acest Galileean i-a arătat cu un
exemplu strălucit ordinea pe care Dumnezeu
întotdeauna o urmează, în toate acțiunile Sale,
și de ce. Și uite, căpitanul I-a mulțumit
înțeleptului Galileean foarte mult pentru
această lecție.
[9] Dar ceea ce poate fi acest Galileean mai
mult? Pentru că, deși căpitanul nostru este un
om foarte bun și drept, el nu spune cu ușurință
"Doamne și Învățătorule" cuiva, și cu siguranță
nu unui iudeu. Atunci de ce Îi dă lui o onoare
atât de multă?"
[10] Hangiul a spus: "Deși voi nu înțelegeți
acest lucru acum, dar va veni, probabil, în
curând vremea când voi veți înțelege."
[11] Aceste cuvinte i-au făcut pe cei 2 vecini ai
hangiului, chiar mai mult curios cu privire la
cine și ce de fapt eram Eu. Dar ei nu au
îndrăznit să întrebe căpitanul și cu siguranță nu
pe Mine.
~ 378 ~
[12] Acum, un vânt destul de puternic din est a
venit suflând în direcția noastră, și nu a durat
mult timp înainte de a trebuit să suportăm
fumul puternic cu miros de sulf și smoală. Și
căpitanul, fiica sa și subordonații săi, precum și
câțiva dintre ucenicii Mei, pentru care acel fum
era neplăcut, M-au rugat să comand vântului să
sufle fumul rău de sulf și smoală într-o altă
direcție în care nu existau oameni, sau altfel noi
ne-am putea retrage la han, în scopul de a evita
sufocarea.
[13] Eu am spus: "Uitați-vă în spatele vostru la
oraș, atunci veți vedea o mulțime de oameni
curioși îmbulzindu-se pentru că ei vor să vadă și
să asculte ceea ce facem noi aici. Și în față sunt
preoții păgâni și, de asemenea, 2 rabini și
câțiva iudei care ne-au oprit la sosirea
noastră. Aceia sunt mai neplăcuți pentru Mine
decât fumul de sulf și smoală care suflă din est.
[14] Tocmai de aceea Eu am lăsat acest vânt să
vină în scopul de a scăpa de acești supărători
ascultători. Uite cum ei încep deja să se
întoarcă în oraș pentru că ei se tem că această
problemă va deveni mai rea. Cei mai mulți
dintre ei se vor întoarce la casele lor, iar apoi
noi vom avea o libertate mai mare pentru
acțiunile noastre."
~ 379 ~
[15] Cu toate acestea, erau câțiva locuitori ai
orașului în jurul dealului care a ieșit din oraș cu
noi, și căpitanul a vrut unul dintre subordonații
săi să le indice brusc că trebuiau, de asemenea,
să se întoarcă în oraș.
[16] Dar Eu i-am spus căpitanul: "Acestea sunt
suflete bune. Aceștia ar trebui să rămână aici ca
martori pentru alții."
[17] De asemenea, căpitanul de acord cu
aceasta, și cei care au stat în jurul dealului au
rămas.
[18] Cei doi vecini ai hangiului nostru au fost
mult mai surprinși și i-au spus: "Ascultă
prietene, aceasta este un Om foarte
remarcabil. Într-un anumit fel, El a poruncit ca
fumul rău din est să plutească în această
direcție, cu scopul de a alunga acele persoane
care se îmbulzeau masiv spre noi, și atunci când
căpitanul a vrut să alunge oamenii care s-au
stăteau în jurul dealului, și care sunt, după cum
știm, suflete sărace dar cu adevărat sincere,
acel Om nu a vrut să afle despre ele. Și
căpitanul care de altfel nu este atât de supus a
ascultat de Cuvântul Său.
[19] El de asemenea cunoaște, caracterul
oamenilor de la distanță, El îi păstrează pe cei
buni, și într-un mod miraculos El îi alungă pe cei
~ 380 ~
despre care noi știm, de asemenea, că ei nu
sunt oameni buni, care, în afară de ei înșiși, nu
au arătat niciodată o faptă bună pentru cineva.
[20] Într-adevăr, un Om remarcabil acel
Galileean. El trebuie să-L cunoască pe
Dumnezeu mult mai bine și mai de aproape
decât căpitanul nostru, care este de altfel foarte
înțelept. Ei bine, atunci, noi suntem cu
siguranță foarte curioși cu privire la ceea ce va
urma."
[21] Hangiul a spus: "Gândiți-vă la ceea ce acel
Om v-a spus, în oraș în afara hanului. Apoi, în
curând voi veți ajunge să cunoașteți mai bine și
mai clar punctul în care vă aflați acum."

Capitolul 81 Cuvintele ale vecinilor despre


puterea de Galileeanului
[1] Cu această ocazie, toți oamenii, care dintr-o
curiozitate rea au fost aduși la noi din oraș, s-au
întors în oraș.
[2] Când mediul a fost curățat, Eu am poruncit
vântul cu glas tare -, astfel încât cei care erau
pe deal să poată înțelege bine - că el ar trebui
să nu mai poarte fumul de sulf și smoală spre
noi, ci departe de noi la deșerturile din Eufrat.
[3] Și imediat vântul s-a întors, astfel că în
câteva momente am fost eliberați de fum.
~ 381 ~
[4] Când cei 2 vecini ai hangiului au observat
acest lucru, ei au spus hangiului: "Acum este
clar că acest om trebuie să fie într-un contact
foarte strâns cu un Dumnezeu adevărat și că se
poate folosi de puterea Lui supremă ori de câte
ori vrea El. Acest lucru este acum complet
adevărat dincolo de cea mai mică îndoială. Dar
cum, unde și prin ce mijloace poate cineva
ajunge la un astfel de contact?
[5] Voi iudeii aveți dreptate până la urmă că voi
credeți într-un singur Dumnezeu, pentru că acel
singur Dumnezeu va fi cu siguranță singurul
adevărat, care, prin puterea voinței Lui
înțelepte supreme a creat tot ceea ce noi putem
vedea cu ochii noștri și observa cu celelalte
organe de simț ale noastre.
[6] Dar cum se face că voi iudeii faceți atât de
puțin efort pentru a-L cunoaște mai mult pe
acel unic Dumnezeu adevărat al vostru, și să vă
aranjați acțiunile voastre după voia Lui, care
vouă vă este cunoscută, astfel încât, voi, de
asemenea, să puteți fi într-un astfel de contact
cu El cum acest Galileean foarte mult demn să
fie onorat a realizat și care este, de asemenea,
un iudeu?
[7] Dacă voi știți modalitățile de a atinge acest
obiectiv neprețuit - o comoară a tuturor
~ 382 ~
comorilor - și cu toate acestea nu faceți efortul
să o achiziționați, dar urmăriți comorile
perisabile, moarte de pe acest pământ, de
multe ori chiar mai mult decât noi, neamurile
oarbe, atunci voi sunteți niște proști foarte
jalnici.
[8] Noi nu vrem să vă numărăm printre acele
tipuri de iudei așa cum noi avem în orașul
nostru și pe care noi îi știm foarte bine. Dar, de
asemenea, de la voi noi știm că în ceea ce
privește pe unicul vostru singur Dumnezeu
adevărat, voi, de asemenea, nu ați fost fără
dubii. Cea mai bună parte din voi era că voi nu
ați fost ipocriți ca și ceilalți din tribul vostru.
[9] Dar este ciudat din partea altor iudei, și mai
ales a preoților lor, care acționează și predică ca
și cum ar depinde doar de ei ceea ce îi este
permis lui Dumnezeu să facă. Și totuși, la fel de
puțin ca și preoții noștri, ei, de asemenea, nu
sunt capabili să realizeze ceva care să arate ca
o putere divină pură.
[10] Acest lucru, vecin prietenos, este pentru
noi acum cu atât mai mult un mister, deoarece
acest Galileean ne-a convins că El trebuie să fie
într-un foarte apropiat, intim contact al puterii,
cu unicul singur Dumnezeu adevărat, pentru că

~ 383 ~
altfel vântul nu L-ar fi ascultat cum un soldat
se supune comandantul lui."
[11] Acum, hangiul a spus: "Prieteni, voi aveți
perfectă dreptate atunci când sunteți surprinși
de puterea lui Dumnezeu și că vorbiți și
întrebați fără încetare de nebunia și orbirea
noastră iudaică. Dar acum că noi vorbim între
noi, ceilalți tac, cine poate spune mai multe
despre acest subiect adevărat decât noi, iar
acest lucru, de asemenea, nu este înțelept. De
aceea, vom vorbi altă dată despre toate aceste
lucruri și îi vom lăsa acum pe ceilalți să
vorbească și să acționeze."
[12] Cei doi vecini fost de acord cu privire la
remarca hangiului și au mai întrebat nimic, ci au
așteptat până când Eu voi face sau spune ceva.
[13] Acum, căpitanul Mi-a spus: "Doamne și
Învățătorule, uite, oamenii de acolo de jos din
jurul dealului nu știu ce ar trebui să facă acum
și ce ar trebui să gândească despre Tine. Nu ar
fi timpul să trimit pe unul din oamenii mei jos
pentru a le oferi o explicație?"
[14] Eu am spus: "Lasă aceasta, pentru
moment. Eu mai întâi voi efectua un alt semn,
iar apoi ne vom întoarce la han. Apoi, aceste
persoane vor reveni, de asemenea, la familiile
lor în oraș și le vor relata lor cu mult zel ceea ce
~ 384 ~
ei au auzit și au văzut. Prin aceasta, ei vor crede
cu adevărat, căuta și ghici între ei, iar apoi va fi
timpul pentru a le arăta treptat cine a fost Acela
căruia elementele I se supun.
[15] Dar acum Eu vreau să fac în dimineața
foarte sumbră complet clară, iar spiritele
naturii, care sunt încă active aici și acolo, le voi
lăsa să se odihnească, pentru că într-adevăr ele
au fost eliberate suficient până acum."
[16] În acest sens, Eu am poruncit vaporilor de
pe Pământ și norilor denși din aer să dispară și
să lase soarele să strălucească și să lumineze.
[17] Și imediat s-a întâmplat ceea ce Eu am
poruncit. Dintr-o dată a devenit o dimineață
foarte frumoasă și însorită, și te puteai bucura
de o vedere clară a întregului mediu.
[18] Dar, din fisurile și crăpăturile de pe
suprafața pământului care s-au format pe timp
de noapte, flăcările încă țâșneau - deși la o
distanță destul de departe de noi - aceasta, în
ciuda dimineții clare, ceea ce nu a fost atât de
plăcut neamurilor uimite jos pe deal.
[19] Un pic după o jumătate de oră mai târziu,
Eu am poruncit, de asemenea, acestor spirite
ale focului să se odihnească în totalitate, și s-au
stins, și nici o flacără nu mai putea fi văzută
țâșnind din suprafața pământului, in indiferent
~ 385 ~
ce direcție în care oamenii se uitau, nici în
apropiere, nici în depărtare. De asemenea,
vântul s-a liniștit, și în măsura în care ochiul
putea vedea, suprafața pământului era complet
curățată.

Capitolul 82 Revenirea la han


[1] Acum, ei au fost foarte surprinși, și
neamurile din josul dealului se întrebau unii pe
alții cine și ce eram Eu, de unde Eu am venit și
care era relația Mea cu căpitanul, din moment
ce eu nu am purtat haine Romane.
[2] Unii care erau mai familiarizați cu teosofia
iudeilor decât vecinii lor au crezut că Eu eram
un profet, pentru aceste tipuri de pe jumătate
oameni divini au făcut, de asemenea, astfel de
lucruri. Alții au crezut că Eu eram un mare
magician care era îmbrăcat ca un iudeu. Totuși
alții au contrazis aceasta, deoarece nu au văzut
nici un semn magician și nici o baghetă magică
în mâinile Mele. Și alții au crezut că Eu eram un
semizeu în formă umană, care, de asemenea, s-
a descoperit căpitanului întotdeauna strict
drept, și acum, cu scopul de a spori
credibilitatea lui, Eu am făcut aceste semne pe
care nici un om nu le poate face.

~ 386 ~
[3] Și astfel, printre acești oameni au fost încă o
mulțime de alte opinii despre Mine, dar nici unul
dintre ei nu a îndrăznit să vină pe deal pentru a
întreba pe cineva cine eram Eu. Dar noi ne-am
ridicat de la locurile noastre de pe piatra
oarecum lipsită de formă și ne-am pregătit
pentru a reveni la han.
[4] Când neamurile au văzut acest lucru, care
încă erau în jurul dealului și ghicind despre
toate, au fost cuprinși de frică de Mine, și ei au
mers rapid înaintea noastră în oraș și au intrat,
de asemenea, imediat în casele lor, unde
familiile lor deja îi așteptau. Se poate imagina
că cu greu se puteau opri să pună întrebări și să
explice.
[5] Când neamurile menționate au fost în oraș,
noi am părăsit, de asemenea, dealul și am mers
încet la hanul nostru, unde masa de dimineață
deja pregătită ne aștepta.
[6] Când noi am ajuns în oraș, ne-am întâlnit cu
preoții păgâni care erau deja foarte ocupați în a
spune oamenilor că a fost doar datorită lor că
orașul a fost cruțat de la distrugere. Că ziua
care arăta într-adevăr terifiant dimineață și
plină de pericole amenințătoare s-a schimbat
brusc într-o zi frumoasă, veselă pentru orice
minte umană, de către zeii care au venit într-o
~ 387 ~
stare mai blândă, prin rugăciunile secrete și
promisiunile preoțești. Și, prin urmare, locuitorii
din acest oraș și, de asemenea, din alte orașe
trebuie în schimb să facă eforturi, cu tot zelul și
fără întârziere pentru a oferi templului jertfe
abundente.
[7] De asemenea, cei 2 preoți iudei nu a făcut
mai puțin efort pentru a lucra cu iudeii din
sinagoga lor. Dar nici neamurile, nici iudeii au
arătat o dorință mare de a face ceea ce doreau
preoții de la ei.
[8] Noi încă am continuat să ne uităm în fața
hanului pentru un timp pentru a vedea ce
făceau preoții și oamenii, iar cei 2 vecini ai
hangiului nostru au spus: "Nu am fost noi
drepți când am spus doar cu un timp în urmă
ceea ce preoții - care nu au nici o credință în ei
înșiși - ar face atunci când a doua zi va deveni
atât de clară când nu trebuiau să se teamă de
nici o furtună de după? A doua zi a devenit
complet clară într-o clipeală de ochi prin
Galileeanul, care este fără îndoială este
înzestrat cu puteri divine, și abia am intrat în
oraș când noi i-am întâlnit cu preoții care sunt
ocupați cu activitățile cele mai egoiste în timp
ce ei erau atât de teribil de temători în timpul

~ 388 ~
furtunii de noaptea trecută și erau fără nici o
credință și încredere în ajutorul divin.
[9] Dacă de fapt, cei care pe acest Pământ
doresc să fie reprezentanți ai zeilor – indiferent
dacă mai multor zei sau doar de unicului,
singurului Dumnezeu adevărat, aceasta, pentru
moment, nu este important - sunt primii care
pleacă și fug în timpul unui pericol în care
aceștia ar trebui să arate că ei sunt mai
puternici în credință, cum poate o persoană într-
un fel cu un mod clar de gândire în timpul unei
vremi frumoase și liniștite să atașeze orice
credibilitate cuvintelor lor?
[10] Noi putem vedea foarte clar acum că
nimeni altcineva, ci doar preoții, din foarte
marea lor poftă de putere și lăcomie, au luat în
mod inevitabil fiecare credință adevărată și
fiecare încredere vie într-un Dumnezeu care
controlează totul și care este atotputernic.
[11] Dar, odată ce oamenii săraci și-au pierdut
toată credința și încrederea, cine îi va ridica
apoi din nou la adevărata credință și încredere
veche într-un ajutor divin supranatural?
[12] Acest lucru nu este ușor pentru oameni,
sau cu totul imposibil. Dar apoi unul, sau mai
mulți zei, ar trebui să ia în lucrarea, pentru că
doar prin semne mari pot fi aduși oamenii
~ 389 ~
complet orbi înapoi la credința și încrederea în
ajutorul unei Ființe divine.
[13] Abia acum înțelegem noi clar de ce voi nu
v-ai lăsat conduși azi-noapte din han de nici o
frică sau teamă de pericol, pentru că atunci
când cazezi pe cineva în casa ta pentru căruia
toate elementele i se supun într-o clipă pentru
că El este mult umplut cu puterea și tăria
divină, este ușor să crezi și să ai încredere. Dar
în cine trebuie noi să credem și să avem
încredere? În statuile noastre pe jumătate rupte
din piatră care-L reprezintă pe Dumnezeu? În
spiritele protectoare ale casei noastre sau în
preoții care prin marea lor frică și teamă au fost
primii care au fugit de la casele și templele lor
și au căutat protecție în piață și care nu s-ar
întoarce într-un templu pentru nici un preț?
[14] Așa că noi, de asemenea, am căutat
protecție în aer liber, deoarece reprezentanții
noștri ai zeilor, de asemenea, au preferat să
caute în natură unde protecția putea fi mai ușor
de găsit.
[15] Dar acest mare Maestru in puterea divină
adevărată și în înțelepciunea divină ar trebui să
arate acestor preoți strigători cine este
Maestrul. Apoi, adevărata noastră credință și
încredere într-unul, singurul Dumnezeu
~ 390 ~
adevărat și viu va fi în curând diferită. De
asemenea, cele 2 preoții iudei ar gândi imediat
diferit și poate ar reveni la vechea credință a
primilor părinți."
[16] Acum, Eu am spus celor 2 vecini: "Mergeți
acum, cu familia voastră la hanul nostru și luați
parte la masa de dimineață cu noi. Și lăsați
preoții să se plângă, pentru că ei vor primi puțin
de la cei bogați din jertfele abundente pe care
ei le cer, și cei săraci care au fost cu noi în jurul
dealului vor fi în măsură să explice cum arăta
Acela căruia întreaga natură a Pământului I s-a
supus, și atunci va fi în continuare timp suficient
pentru a pune capăt practicilor lor."
[17] Cei 2 vecinii au fost foarte mulțumiți cu
aceasta. Ei și-au chemat familiile lor, au mers
cu noi la han și s-au împărtășit cu noi într-o
stare de spirit bună și foarte veselă din masa de
dimineață abundentă și bine pregătită.

Capitolul 83 Căpitanul întreabă cum ar


trebui să se ocupe de preoți
[1] Când vinul cel bun a făcut limbile lor libere,
toți erau mai mult în starea de spirit de a vorbi,
și au dezvăluit lucruri despre care chiar
discipolii Mei au fost foarte surprinși.

~ 391 ~
[2] În timp ce cei doi au discutat despre
subiecte foarte bune, de asemenea, unul dintre
cei 2 rabini a venit la noi în sala de mese pentru
a arăta puternic hangiului nostru, că, el de
asemenea, în calitate de iudeu, ar trebui să
aducă Dumnezeului lui Avraam, Isaac și Iacov o
jertfă pentru că rugăciunea pioasă a celor 2
slujitori ai Lui din acest oraș vechi din Golan L-
au convins să protejeze toate posesiunile sale
de la distrugere.
[3] Această reprezentare a lucrurilor de către
rabin l-a făcut pe unul dintre cei doi vecini pur și
simplu să izbucnească de necaz, și astfel el s-a
ridicat repede de pe scaun, s-a dus la rabinul
brutal și i-a spus (un vecin al hangiului) :
"Prietene, nu a făcut unul dintre bătrânii voștri
înțelepți sau profeți, cu o anumită ocazie
predicția că va veni timpul când nu vor mai fi
tolerați preoții mincinoși sau leneși?
[4] Cu adevărat nu îți este rușine ca preot să
apari cu o minciună foarte mare înaintea
noastră a oamenilor, care suntem dedicați
adevărului?
[5] Când și unde te-ai rugat tu la Dumnezeu
pentru a cruța bunurile acestui vecin onorabil și
prieten de-al meu?

~ 392 ~
[6] Uite, noi v-am văzut pe tine și colegul tău,
care este exact ca tine, în frică completă și
spaimă în piața mare noaptea, plângând cu
dinții clănțănindu-se dinții, și amândoi ați căutat
un loc care părea cel mai sigur pentru voi.
[7] De ce voi de fapt, nu ați stat în sinagoga
voastră despre care voi înșivă spuneți că
Dumnezeu înalță rugăciunile voastre de
acolo? V-ați rugat pentru bunăstarea poporului
vostru la zidul puternic din piață?
[8] O, noi vă știm la fel de clar și bine ca pe
proprii noștri închinători la idoli, și noi spunem:
nu vrem să avem nimic de a face cu voi. Pleacă,
altfel Unul foarte puternic dintre noi te-ar putea
forța să pleci."
[9] Acum, rabinul l-a văzut pe căpitan, nu a mai
spus nici un cuvânt și a plecat repede din hanul
nostru.
[10] În acest sens, vecinul a spus: "Toată lauda
unicului, singurul Dumnezeu adevărat al
iudeilor, pentru că noi suntem scăpați de unul
dintre cei mai murdari atei."
[11] Căpitanul a spus: "Da, da, el a fugit ca un
hoț, și colegul său va evita a ne vizita, dar
preoții noștri păgâni, care vor fi auzit până
acum că eu stau aici, probabil nu vor evita să
mă viziteze. Dacă ei vin, cum trebuie eu ca un
~ 393 ~
căpitan roman să mă comport? În numele
împăratului eu trebuie să fiu protector al
preoților, dar cum trebuie să fac aceasta, acum
că eu am ajuns să-L cunosc pe unicul,
adevăratul Dumnezeul cel viu, pe care eu Îl
iubesc mai presus de orice și disprețuiesc și
urăsc politeismul nostru și preoții lor mai presus
de toate, care este plin de erori și înșelăciune
rușinoasă?"
[12] Eu am spus: "Nu-i așa prietenul Meu. Uite,
de asemenea, preoții zeilor voștri - care,
desigur, de fapt, nu au existat niciodată, ci doar
au provenit din fantezia oamenilor care au dorit
să conducă peste semenii lor - trebuie să fie
considerați în acest timp pentru a fi mult mai
puțin vinovați de existența păgânismului
întunecat decât cei care au predicat păgânismul
la început, când oamenii încă credeau în
totalitate în unicul Dumnezeu adevărat, și când
pentru acest motiv, au convertit mai extensiv și
mai multe persoane prin semne false.

[13] Ei înșiși nu cred în zeii lor, dar ei totuși


păstrează oamenii în vechea superstiție, în
primul rând pentru a-și câștiga pâinea lor cu
oamenii, în al doilea rând pentru că ei nu
posedă adevărul, și în al treilea rând, deoarece
aceștia sunt, de asemenea, obligați să facă
~ 394 ~
acest lucru din cauza legilor de stat și, de
asemenea, pentru jurământul lor, care l-au dat
unui preot suprem pe nume Pantheon (grecește
pentru (templu) al tuturor zeilor) în care sunt
incluși toți zeii voștri.
[14] Iar, dacă acesta este modul în care preoții
voștri sunt, tu cu siguranță vei percepe, de
asemenea, că ei nu sunt atât de mult de urât, ci
de compătimit. Deci, încearcă să-i aduci, de
asemenea, pe calea adevărului. Și atunci când
ei merg pe ea, asigură-te că aceștia vor primi o
altă muncă. Pentru că este la fel pentru
împărat, dacă unul este iudeu sau dintre
neamuri, atâta timp cât el îi va da plata lui. Și
astfel tu nu ar trebui să fi îngrijorat în ceea ce îl
privește pe împărat că el ar putea să te cheme,
probabil, la socoteală din cauza a câțiva preoți
ai lui Zeus și Apollo, care s-au întors la
adevăratul iudaism care trăiește în Dumnezeu.
[15] În plus, prin faptele Mele, cei mai
importanți conducători din această parte a lumii
s-au întors la iudaismul viu în inima lor deja de
mulți ani. Ca guvernator suprem Cyrenius,
fratele său mai mic Corneliu, om de stat
Agricola din Roma, și mai mulți oameni de
partea lui - deși numai de o jumătate de an și
un pic mai mult.
~ 395 ~
[16] Din moment ce oamenii pe care Eu i-am
menționat acum, și încă mulți alții, totuși nu au
suportat măsuri dure de la împărat, voi toți mai
puțin va trebui să vă temeți de acestea, pentru
că Eu vă asigur de protecția Mea specială, dacă
veți rămâne loiali Mie. Și Eu, de asemenea, v-
am dat puterea de a-i vindeca pe cei bolnavi și
a elibera posedații de spiritele lor chinuitoare în
numele Meu. Și voi nu aveți nevoie de altceva
mai mult în acest moment."
[17] Când căpitanul a auzit aceasta de la Mine,
el a devenit foarte fericit de bucurie în inima lui
și a zis: "Doamne al existenței mele și viața
mea, toată slava, toată cinstea și toate
mulțumirile merg la Tine doar pentru o astfel de
mare milă care nu a fost niciodată meritată de
mine. Noi toți vom executa voia Ta - cum îngerii
Tăi din ceruri fac - și Numele Tău cel sfânt va fi
întotdeauna extrem de preamărit și lăudat".

Capitolul 84 Importanța iubirii


[1] Aceste două cuvinte ale căpitanului i-au
făcut pe cei 2 vecini extrem de surprinși, și ei
i-au zis căpitanului: "Înalt comandant în locul
marelui împărat, acum noi, de asemenea, îți
mulțumim ție și vecinului nostru drept, pentru
că ați confirmat în noi ceea ce noi deja
~ 396 ~
gândeam în secret afară pe deal, dar nu am
îndrăznit să spunem cu voce tare. Acest Om, pe
care noi L-am numit Galileean, din cauza
hainelor Lui, este unicul, singurul Dumnezeu
adevărat, nu numai al iudeilor, ci al tuturor
oamenilor și al tuturor creaturilor. Numai Lui Îi
sunt supuse toate puterile și forțele de pe
Pământ. Și luna, soarele și toate stelele glorifică
și laudă înțelepciunea Lui veșnică și puterea. El
este în Sine primul Spirit veșnic, și Dumnezeu S-
a arătat El Însuși de dragul oamenilor orbi de pe
acest pământ ca o ființă umană perfectă pentru
ca să ne arate că El, ca Singurul din veșnicie,
este Domn peste tot ceea ce conține Pământul
și cerurile, care sunt lucrarea Lui, la fel ca acest
Pământ.
[2] O, cât suntem acum de nesfârșit de fericiți
că noi Îl putem vedea și recunoaște pe El acum
în forma noastră. Preoții noștri pot veni acum,
atunci le vom arăta noi pe Zeus al lor."
[3] Atunci ce 2 vecini au căzut înainte Mea în
genunchi și au vrut să Mi se închine, dar Eu i-
am pus să se ridice și să asculte cuvintele Mele,
ceea ce ei au făcut. Și până la prânz Eu i-am
instruit cu privire la voința Mea și le-am explicat
multe alte lucruri. Și ei au devenit slujitorii Mei.

~ 397 ~
[4] După ce Eu i-am instruit bine pe cei 2 vecini
ai hangiului nostru cu privire la tot ceea ce era
necesar în acel moment pentru mântuirea
sufletului lor, și ceea ce ei, de asemenea, au
înțeles bine, ei Mi-au mulțumit, cu toată inima
lor. Și cel, care era un vorbitor mai bun, a
declarat: "Într-adevăr, cu astfel de instrucțiuni
despre Dumnezeu, a cărui plinătate locuiește în
Tine, Doamne și Învățătorule, și despre destinul
oamenilor de pe acest pământ, a căror
adevărată formă și caracteristici Tu le-ai descris
foarte clar nouă, nici unul dintre marile semne
care pe care Tu le-ai efectuat aici nu ar fi fost
necesare. Și noi Te-am recunoscut doar din
Cuvântul, Tău pentru că noi foarte curând am
devenit conștienți în noi înșine că fiecare dintre
cuvintele Tale sunt vii. Și, ca un foc din Cer ele
au curs prin tot ceea ce era mort în noi și l-a
trezit la viață. Și acest lucru a fost mult mai
convingător pentru noi decât semnele, deși
extraordinare și excepționale, dar care au totuși
o anumită similitudine cu semnele care sunt
efectuate de către mulți magicieni și preoți, cu
ajutorul mijloacelor complet naturale, care ne
sunt bine cunoscute nouă, și care au vătămat
întotdeauna voința liberă și rațiunea oamenilor

~ 398 ~
mai mult decât ar fi fost vreodată benefic,
indiferent de unde sau când.
[5] Dar noi încă îți mulțumim, Doamne și
Stăpâne, de asemenea, pentru semnele mari pe
care tu le-ai efectuat aici, și, de asemenea,
pentru frumoasa zi clară, pe care noi am primit-
o prin puterea Ta divină, pentru că semnele pe
care Tu le-ai efectuat aici vor avea un efect
permanent bun doar în viitor, când noi vom
lucra cu poporul nostru foarte orb, fie că ei sunt
superstițioși sau stoici, care resping orice
credință.
[6] Sunt suficienți martori aici, iar noi acum
avem, de asemenea, curajul de a lupta
împotriva tuturor puterilor nopții și întunericului
dintre oameni și să-i cucerim în Numele Tău. Și
Tu, Doamne și Învățătorule, căruia toate puterile
și forțele tuturor cerurilor și ale acestui pământ
Îi sunt supuse, cu siguranță nu ne vei părăsi în
timpul luptei pentru adevărul viu pe care l-am
auzit din gura Ta sfântă."
[7] Eu am spus: "De aceasta voi puteți fi
complet siguri. Și acum eu vă dau, de
asemenea, vouă, care sunteți prietenii mei buni
acum, puterea de a vindeca bolnavii în numele
Meu, prin punerea mâinilor voastre, indiferent
de ce fel de boală ar suferi, și de a alunga
~ 399 ~
spiritele rele din cei care sunt posedați. Și fiind,
astfel, înzestrați cu Mine, puteți lupta împotriva
minciunii și înșelăciunii negre, dar întotdeauna
cu grijă și înțelepciune, și apoi laurii victoriei nu
vor fi lăsați în urmă.
[8] Dar toate lucrurile pe care voi le faceți și le
veți face în numele Meu, voi ar trebui să faceți
din dragoste, în scopul de a trezi și de a aduce
la viață dragostea în inima celor pe care i-ați
câștigat pentru Împărăția Mea.
[9] După ce dragostea este puternică în inimile
lor și plină de viață, și ei vor dori să vă arate
iubire în schimb, permiteți aceasta, cu bucurie
în suflet, pentru că numai iubirea puternică și
dragoste reciprocă vă va aduce pe fiecare la
viață și va trezi o perfectă nouă viață.
[10] Dar, la început, din moment ce sunteți
primii care sunteți plini cu dragoste adevărată
de la Mine, voi ar trebui să începeți să lucrați
doar cu această dragoste. Căci, dacă cineva
vrea să ia o femeie bună, luptând pentru mâna
unei femei tinere, și se duce la părinții ei să-și
exprime dorința lui, dar nu arată nici o dragoste
pentru tânăra femeie nici pentru părinți, ci doar
ia de îndată informații despre amploarea și
valoarea comorilor ei, va câștiga el vreodată
dragostea tinerei femei și a părinților ei? Eu
~ 400 ~
cred că cu greu va atinge obiectivul dorit prin
aceasta pentru că cel care nu are dragoste, de
asemenea, va găsi greu o dragoste în
schimb. Dar cel care caută cu toată dragostea
pentru o dragoste în schimb o va găsi, de
asemenea. Și odată ce el a găsit-o, el nu ar
trebui să se întoarcă de la ea atunci când
aceasta devine de fapt o bucurie deplină pentru
el.
[11] Uitați-vă la Mine, și luați voi toți un
exemplu de la Mine. Eu am venit aici nechemat,
din iubire pură pentru voi, și, de asemenea, v-
am arătat imediat toată dragostea fără a cere
nimic în schimb, dar din moment ce voi M-ați
recunoscut, iar acum veniți la Mine cu toată
dragostea, Eu accept acea dragostea de la voi
cu o inimă bucuroasă, iar Eu nu disprețuiesc să
mănânce și să beau cu ucenicii Mei de la masa
voastră. Dacă Eu nu aș face aceasta, ar face
aceasta inima voastră veselă? Desigur, nu.
Astfel, arătați mai întâi dragoste oamenilor, fără
a cere nimic în schimb, și dacă oamenii în
schimb vin la voi cu toată dragostea, acceptați
de la ei ceea ce ei vă oferă, dar întotdeauna cu
măsură.
[12] Daca voi veți acționa așa, în mare măsură
voi în curând veți răspândi Regatul meu pe
~ 401 ~
acest Pământ printre oameni și nu veți avea de
suferit nici o nevoie.
[13] Cum mândria, furia, invidia, zgârcenia,
lăcomia, și mai multe astfel de păcate, stârnesc
același lucru în alte persoane, tot așa dragostea
adevărată, altruistă se stârnește ea însăși în
alte persoane. Astfel, faceți totul din dragoste,
atunci voi prin aceasta veți semăna sămânța
iubirii în inimile altor oameni, și aceasta va
deveni în curând aici, pentru ei și pentru voi, o
recolta fericită, și chiar mai mult, dincolo, în
viața cealaltă, veșnică a sufletului, prin Spiritul
Meu de dragoste din aceasta."
[14] Ei toți au înțeles aceste cuvinte ale Mele
foarte bine, și au promis să le execute în spiritul
adevărului deplin.

Capitolul 85 Preoții păgâni își apără


comportamentul lor din noapte
furtunoasă
[1] În timp ce ei erau foarte veseli vorbit unul cu
altul despre această învățătură a Mea, 2 dintre
cei mai importanți preoți păgâni au intrat hanul
nostru pentru a-l saluta pe căpitan, de a cărui
prezență au auzit de la acei săraci care s-au
adunat de dimineață în jurul dealului
nostru. Dar ei au venit la hanul nostru mai ales
~ 402 ~
pentru a-l cunoaște pe Omul din haine de
Galileean, pentru că au auzit de la acei cei mai
săraci, că în acea dimineață cețoasă elementele
puternice s-au supus cuvântului Său și voii Sale.
[2] Când ei au intrat în sala de mese, ei s-au
plecat imediat profund înainte căpitanului și au
zis (preoții): "Iartă-ne, înalt comandant, în
numele mărețului și puternicului împărat prin
atotputernicia zeilor și slujitorii lor cei mai
importanți printre oameni pe care ei îi aleg și îi
numesc prin voința lor invizibil activă. Dacă tu
ai pentru noi, de asemenea, o nouă poruncă de
la marele oraș de la Roma, de la împărat și zei,
fi atât de milostiv pentru a o face cunoscută
nouă în modul și momentul care pare cel mai
potrivit pentru tine, astfel încât să o putem
respecta."
[3] Căpitanul a spus: "De data aceasta eu nu
am o nouă comandă, nici pentru voi, nici pentru
oameni, pentru că legile noastre sunt stabilite,
și până acum nici una nu s-a adăugat. Dar ceva
a ajuns la urechile mele despre voi care nu mă
face fericit.
[4] De ce voi înșelați și mințiți oamenii și doriți
să scoateți jertfe de la ei pentru propria voastră
bunăstare fizică, pentru că voi pretindeți că
doar datorită vouă zeii înfuriați nu au schimbat
~ 403 ~
acest oraș și întregul mediu într-un deșert și că
au schimbat dimineața cețoasă și încă
amenințătoare brusc într-o zi clară. Voi foarte
răspicat ați anunțat astfel de lucruri oamenilor
care au văzut că voi ați fost primii la a alerga
afară din templele și casele voastre în timpul
furtunii și cutremurului, și v-a văzut căutând
protecție în aerul liber. Voi stabiliți astfel
credința poporului sau sunt o distrugeți?
[5] Dacă oamenii nu pot vedea nimic, decât cea
mai mare spaimă, teamă și o lipsă totală de
încredere și credință la preoții care se lasă
întotdeauna se fi onorați și proslăviți ca slujitori
loiali și prieteni ai zeilor, și care ar trebui să fie
cei mai curajoși și viteji, cum pot ei, odată ce
pericolul a trecut, încă să mai creadă că oricare
dintre cuvintele unor astfel de preoți - cum voi
v-ați arătat astfel deja de mai multe ori după
cum se spune - în timp ce oamenii cunosc
foarte bine din experiență proprie că ei înșiși nu
posedă nici măcar o scânteie de credință și
încredere într-o înaltă putere divină? Și cum pot
sta după aceea astfel de preoți în fața poporului
și să-l mintă într-un mod dur și îndrăzneț?"
[6] La aceasta, unul dintre cele 2 preoții
păgâni au spus: "Iartă-mă, înalt comandant,
dar în acest domeniu al nostru tu nu ai dat o
~ 404 ~
judecată cu totul dreaptă. Este adevărat că în
multe situații periculoase, un preot ar trebui să
arate pentru oamenii ezitanți cel mai mare curaj
și cea mai mare încredere fermă în posibilul
ajutor al celor mai înalți zei, cu scopul de a-i
inspira să aibă curaj și de a trezi credința și o
încredere fermă în mintea lor, dar în ocazii
extrem de periculoase, de asemenea, preotul
trebuie să arate oamenilor că se teme zei,
atunci când ei își dezvăluie furia lor prin
violența teribilă a elementelor.
[7] Cu toate acestea un preot este un mediator
între zei și oameni, dar el nu este Domnul ca
zeii nemuritori, iar acest lucru el nu va fi
niciodată pentru că, de asemenea, un preot
trebuie să moară, la fel ca orice altă ființă
umană, și, astfel, el, de asemenea, ar trebui să
se teamă de zei.
[8] Atâta timp cât zeii arată în mod clar
oamenilor că ei există și sunt atotputernici, prin
fulgere, tunete, vânturi puternice, ploi teribile,
grindină, zăpadă și vreme rece grea în
momente neobișnuite care distrug roadele de
pe Pământ, atunci un preot poate sta în
continuare cu un curaj mai mare în fața
oamenilor care au devenit temători, să-i
liniștească și să-i întărească, și să trezească și
~ 405 ~
să stabilească credința și încrederea în ei. Dar,
uneori, zeii ajung cu puterea lor la bazele
acestui Pământ, îl agită încoace și încolo și
amenință apoi să întoarcă totul cu susul în jos -
și atunci, de asemenea, credința unui preot are
dreptul de a se clătina împreună cu suprafața
Pământului.
[9] Deși el poate încerca să facă zeii mai
prietenoși, prin rugăciuni și promisiuni
adecvate, el poate arăta în același timp, că el,
de asemenea, este doar un om slab și care
întotdeauna trebuie să se teamă de zei.
[10] Iată, înalt comandant, din moment ce așa
sunt lucrurile, noi într-adevăr nu am făcut nimic
rău în noaptea adevăratei terori prin a arăta
într-adevăr, oamenilor teama noastră justificată
fată de atotputernicia zeilor. Dar din moment
ce zeii înfuriați au devenit mai blânzi din nou
prin preoții noștri, datorită promisiunilor care le-
au fost făcute, acum este momentul a informa
oamenii ce trebuie să facă, împreună cu noi,
pentru a îndeplini în totalitate promisiunile pe
care noi, preoții, le-am făcut cu credincioșie
zeilor, fără nici o reținere sau neglijare
pedepsibilă, pentru că altfel, cu o ocazie
viitoare, prin care zeii ar putea fi chiar mai
înfuriați, noi cu greu putem spera la vreo
~ 406 ~
blândețe. Pentru doar de 7 ori zeii au răbdare cu
cele mai importante puncte slabe ale
oamenilor. A 8-a oară ei cu greu vor mai arăta
indulgență sau răbdare.
[11] Și pentru că noi categoric am făcut acum
aceasta cunoscut oamenilor, acțiunile noastre
sunt cu siguranță bune și drepte în ceea ce-i
privește pe zei și pe aceia dintre oameni care
încă mai posedă ceva credință și o voință
bună. Și nu se poate spune că prin aceasta noi
am făcut credința și încrederea oamenilor în zei
mai slabă.
[12] Eu cred, înalt comandant, că cu această
explicație scurtă, eu am justificat suficient
comportamentul nostru. Eu am spus."

Capitolul 86 Căpitanul instruiește preoții


cu privire la inutilitatea închinării păgâne
[1] La aceasta, căpitanul a spus: "Deși tu ai
vorbit foarte bine acum, iar cuvintele tale au
fost foarte inteligente, dar pentru mine ele au
doar o valoare foarte mică, deoarece conținutul
lor și adevărul din tine sunt departe unul de
altul. Pentru că uite, în primul rând te nu ai nici
măcar o scânteie mică de credință și încredere
în zei, lucru pe care eu ți-l pot foarte clar dovedi
ție, precum și tuturor colegilor tăi prin
~ 407 ~
experiența mea. Si din moment ce tu însuți nu
ai nici o credință, deloc într-un Dumnezeu,
discursul tău este pentru mine nimic altceva
decât o fanfaronadă inutilă de cuvinte fără nici
o valoare.
[2] Și eu nu-ți spun acest lucru, cu scopul de a
te pedepsi pe tine și pe colegii tăi pentru
comportamentul tău, ci eu vreau să fac clar
pentru tine că nu vei realiza nimic care este
bun, cu toate strigătele tale aparent înțelepte
către oameni, dintre care cea mai mare parte
au perceput bine deja intențiile voastre de o
lungă perioadă de timp. Mai ales în această
perioadă în care cel mai clar adevăr despre
existența unui singur Dumnezeu adevărat,
despre modul în care ar trebui să I se închine și
despre destinul foarte evident al omului se
răspândește foarte clar printre iudei. Și o
mulțime de neamuri mai bune deja se întorc la
noua credință a iudeilor și au găsit în aceasta
un adevărat confort și o reasigurare foarte bună
și bine stabilită.
[3] Tu cu siguranță trebuie să fi auzit despre
aceasta. Dar atunci de ce nu ai încercat încă să
o dovedești pentru tine? Și de ce persiști cu
încăpățânare în încercarea de a-i face pe
oameni să creadă ceea ce voi înșivă nu ați
~ 408 ~
crezut niciodată, dar totuși doriți să-i convingeți
pe oameni cu strigătele voastre goale?
[4] Dacă voi sunteți convinși în voi înșivă că zeii
noștri nu înseamnă nimic și nu credeți în ei,
atunci căutați în primul rând în voi înșivă
adevărul. Și atunci când l-ați găsit, nu-l opriți
oamenilor care sunt însetați pentru întregul
adevăr. Atunci, cu siguranță veți fi mult mai utili
pentru oameni și pentru stat decât cu strigătele
voastre goale.
[5] Faceți din templele idolilor case pentru a
primi săracii și bolnavii, și nu întoarceți spatele
străinilor. Atunci voi veți găsi adevărata milă,
vie de la unicul, singurul Dumnezeu adevărat,
care vă va fi cu siguranță mult mai util vouă
decât toate comorile voastre pământești
moarte pe care le estorcați de la oameni prin
intermediul strigătelor voastre nebune la ocazii,
cum au fost în noaptea trecută."
[6] La aceasta, preotul păgân a spus: "Înalt
comandant, acum tu ai vorbit adevărul complet,
iar acesta este exact modul în care lucrurile
sunt cu noi. Dar la cine ar trebui să ne
întoarcem pentru a găsi acel adevăr viu, care va
fi mult mai util pentru noi și oamenilor decât
deținerea tuturor comorilor întregului
pământ? Și când noi am găsit adevărul și vom fi
~ 409 ~
instruit și transformat oamenii în conformitate
cu acest adevăr, atunci ceea ce trebuie să
răspundem noi preoților noștri supremi, dacă
aceștia ne-ar chema la răspundere pentru faptul
că noi întoarcem oamenii de la ceea ce ei învață
și ceea ce ei doresc să aibă, și că îi convertim la
iudaismul pur?"
[7] Căpitanul a spus: "La cine ar trebui să vă
întoarceți, în scopul de a ajunge să cunoașteți
adevărul pur, viu și pe unicul, singurul
Dumnezeu adevărat și, astfel, de asemenea,
voia Sa, Eu pot să vă arăt cel mai scurt drum
către aceasta.
[8] Uite, aici, la dreapta mea se află Omul care
îți poate arăta adevărul curat în toată plinătatea
lui, și El este, de asemenea, în El Însuși Cel
căruia I se supun toate puterile și forțele cerului
și al pământului. Dacă sunteți de acord cu
aceasta și o veți înțelege cu adevărat, va
deveni clar pentru voi de la sine ceea ce va
trebui să spuneți celor ce vă vor întreba de ce v-
ați întors la adevăratul iudaism cu oamenii care
v-au fost încredințați vouă.
[9] Noi, romanii suntem foarte toleranți în ceea
ce privește diferitele religii, si nu refuzăm
nimănui modul în care el își imaginează vreo
zeitate, crede în ea și se încredere în ea. Tu
~ 410 ~
cunoști aceasta la fel de bine ca și mine, pentru
că, deși romanii au cucerit multe popoare din
Asia, Africa și Europa, și le-au făcut subordonate
ale Romei, ei cu toate acestea au lăsat,
întotdeauna învățătura cu privire la zeii acestor
oameni neatinsă. Și au ridicat, de asemenea,
temple la Roma pentru zei străini. Deci, în acest
sens, Roma este tolerantă și nu ai nimic de care
să te temi, și chiar mai puțin aici, în Asia,
deoarece Iudaismul este religia care stăpânește
aici.
[10] E v-am arătat acum calea spre adevărul
curat, viu, și acum voi puteți face acum ceea ce
vreți."

Capitolul 87 Preoții sunt întrebați de


colegii lor
[1] După aceste cuvinte ale căpitanului, cei 2
preoți s-au uitat la Mine din cap până în
picioare, și unul dintre ei M-a întrebat: "Cine
ești Tu, de fapt, din moment ce comandantul
nostru a dat o mărturie despre Tine, care cineva
o poate da cu adevărat doar lui
Dumnezeu? Vorbește despre Tine, și noi Te vom
crede, orice Tu vei spune.
[2] Ești Tu, probabil, Cel despre care ne-a spus
în afară poporului nostru sărac, care a poruncit
~ 411 ~
vântului, norilor și focul de pe dealul din Talba și
pe care acestea L-au ascultat?"
[3] Eu am spus: "Da, eu sunt Acela, într-
adevăr. Mărturia de căpitanului este
adevărată. Conformați-vă cu aceasta. Toate
celelalte de care tu și oamenii tăi veți avea
nevoie, le veți auzi de la acest hangiu și de la
cei doi vecini.
[4] Dacă voi veți acționa în deplină credință, voi
veți trezi viața veșnică în voi și voi o veți păstra
apoi, de asemenea, pentru totdeauna. Căci Eu
Însumi - cu toate că în ochii tăi sunt un Fiu al
omului - sunt Calea, Adevărul și Viața
veșnică. Oricine crede în Mine și acționează în
întregime în conformitate cu învățătura Mea, în
ceea ce privește sufletul său, va trăi veșnic,
chiar dacă, în ceea ce privește corpul său, ar
muri de multe ori.
[5] În ceea ce privește învățătura Mea - care
este foarte scurtă și ușoară de înțeles pentru
toată lumea – voi veți auzi de la cei pe care vi i-
am indicat. Si acum vă puteți întoarce înapoi la
colegii voștri de afară și să le spuneți ce ați
auzit. Ei nu ar mai trebui să scoată oamenii
pentru a liniști zeii inexistenți, pentru că dacă ei
vor continua cu aceasta Eu voi elibera încă o

~ 412 ~
dată puterile de Pământului, iar apoi vor vedea
ei cum se vor descurca."
[6] Când cei 2 preoții păgâni au auzit aceasta
de la Mine, ei nu au mai spus nici un cuvânt, ci
s-au înclinat adânc în fața Mea și în fața
căpitanului și au plecat repede afară pe drumul
mare la colegii lor care încă mai spuneau tot
felul de povești despre zei pentru oameni, și în
acest fel au primit mai multe monede.
[7] Când cei 2 au ieșit afară, colegii lor i-au
văzut, s-au dus la ei și i-au întrebat foarte
curioși ce au reușit să obțină cu căpitanul și
despre ce era vorba cu Mine.
[8] Dar, cei 2 au zis: "Voi, dragii noștri prieteni,
ascultați. Problema este de cea mai mare
importanță, și mai târziu în casa noastră, vom
vorbi pe larg despre aceasta, dar aici, pe stradă
nu este locul pentru a vorbi despre astfel de
lucruri.
[9] Dar omul, despre care ne-au spus săracii
căruia toate puterile, forțele și elemente de pe
Pământ I se supun El, pare a fi mai mult decât
doar o ființă umană. Și El ne-a spus foarte ferm
că ar trebui să oprim imediat a mai colecta
oferte ispășitoare pentru zeii care sunt nimic,
altfel noi va trebui să îndurăm de la El, ceva ce
este mai rău decât ceea ce am avut de suferit
~ 413 ~
aseară. Așa că haideți să ne oprim imediat din
colectare și să mergem la fortăreața noastră.
Acolo noi vom delibera ceea ce ar trebui să
facem în continuare. Deoarece problema acelui
om excepțional trebuie să fie într-adevăr foarte
importantă, altfel căpitanul nostru, care pune
totul la încercare, nu ar fi atât de dedicat Lui și
să dea o mărturie pentru noi pe care cineva o
poate da doar despre cineva care este foarte
clar recunoscut ca Dumnezeu. Dar să nu mai
vorbim despre aceasta aici".
[10] Aceste cuvinte ale celor doi preoți au fost
foarte emoționante pentru toți. Ei s-au oprit din
colectare și s-au dus la fortăreața lor. Și câțiva
dintre cei mai importanți cetățeni au mers cu ei
cu o mare așteptare.
[11] Când au ajuns în cetate, care era
împodobită cu tot felul de statui idol, unul
dintre cei doi, care a fost cu Mine la han, a
urcat în scaunul preotului și a zis: "Acum fiți atât
de buni să mă auziți. Vă voi spune cât mai pe
scurt posibil, ceea ce Eu am auzit în hanul
iudaic de la căpitanul nostru înțelept și apoi în
principal, de la acel Om excepțional, și ceea ce
noi toți ar trebui să luăm la inimă, pentru că o
ființă umană căruia toate puterile și forțele
Cerurilor și Pământului I se supun, este cu
~ 414 ~
siguranță mai mult, mai mare și mai
respectabilă decât toți zeii noștri despre care
nimeni nu poate spune cu certitudine că au
existat vreodată sau că acum există cu
adevărat, cu excepția templelor care sunt
făcute de mâna omului.
[12] Nimeni nu a experimentat vreodată că unul
dintre mulții noștri zei să fi realizat un adevărat
miracol. Ceea ce a fost făcut în fața oamenilor
orbi prin chemarea unui zeu, nu a fost făcut de
zeul, care a fost chemat, ci a fost - după cum
bine știți - făcut numai de către un preot care
era priceput în arta magiei cu mijloacele care
erau la dispoziția lui. Fără aceste mijloace,
nimeni - în măsura în care noi știm – nu a făcut
vreodată un miracol, nici măcar Pontifex
Maximus (suprem preot din Roma, care era
responsabil pentru chestiuni religioase din
regat) în Roma.
[13] Dar dacă Omul acela, despre care Eu
vorbesc, poruncește fără mijloace materiale,
numai prin cuvântul Său și prin voia Lui, tuturor
puterilor cerurilor și pământului, și ele Îl ascultă,
atunci un astfel de Om este în întregime
singurul Dumnezeu adevărat. Atunci, tot ceea
ce noi indicăm cu cuvântul "zeu" nu este nimic
altceva decât o făcătură a fanteziei umane, care
~ 415 ~
de acum înainte nu ar mai trebui să fie
acceptată ca adevărată, existentă de către nici
o persoană cu o gândire clară și o căutare
adevărată.
[14] Aceasta este o introducere necesară a ceea
ce Eu am promis să spun și că voi spun. Dar,
înainte de a vă spune ce am auzit de la căpitan
și apoi de la Dumnezeul-Om, poate doriți să
spuneți ceea ce credeți despre acest
Dumnezeu-Om."
[15] Ei toți au spus: "Continuă discursul tău și
spune-ne ceea ce ai auzit de la căpitan și mai
ales de la Dumnezeul-Om, pentru că de toate
lucrurile despre care tu ești convins că acesta
sunt adevărul deplin, noi, de asemenea, suntem
convinși că ele sunt adevărul deplin și
complet. Deci, vino la punctul principal. Noi toți
te vom asculta cu cea mai mare atenție."

Capitolul 88 Concluzia preotului


[1] Apoi, vorbitorul, așa cum a promis, a spus în
detaliu ceea ce a auzit de la căpitan și de la
Mine. Și ei toți au fost extrem de surprinși de
ceea ce a spus el. Și atunci când vorbitorul a
relatat exact despre toate lucrurile pe care le-a
auzit la han și, de asemenea, despre ce a
discutat cu căpitanul și cu Mine, toți au spus:
~ 416 ~
"Dacă este așa, atunci noi, desigur, nu avem
nici o altă alegere decât să credem că acel
Dumnezeu-Om este cu adevărat un Dumnezeu
viu, și nici o altă ființă nu poate fi acceptată sau
onorată lângă El. Și când noi vom auzi
învățătura Lui, și prin aceasta, de asemenea,
voia Sa din gura căpitanului sau din gura altuia
care știe despre aceasta, noi o vom face legea
noastră de viață și vom acționa în strictă
conformitate cu ea.
[2] Și noi pentru totdeauna vom îndepărta
învățătura noastră despre zei și mituri, precum
și statuile și imaginile. Și noi, de asemenea, ne
vom instrui copiii noștri în noua învățătură, iar
preoții vor avea grijă în principal ca toată lumea
să audă această învățătură nouă, să o înțeleagă
bine și să o respecte cu strictețe în ceea ce
privește partea legii.
[3] Dar acum este timpul pentru noi toți să
mergem la Dumnezeul-Om și să-I aducem
prima noastră și cât mai mare posibilă închinare
care-I aparține numai Lui, și cu aceasta, de
asemenea, mulțumirile noastre pentru mila
nemeritată pe El ne-a dat-o nouă venind la noi
și făcându-Se cunoscut pe Sine vizibil pentru
noi."

~ 417 ~
[4] Toți au fost de acord cu această
propunere. Ei au părăsit cetatea preoților, au
venit la hanul nostru și au vrut să intre imediat.
[5] Din moment ce căpitanul - precum și toți cei
care erau în han – au auzit de la Mine ceea ce s-
a discutat în cetatea preoților, el M-au întrebat
dacă să le fie permisă intrarea în han celor care
au ajuns, unde spațiul era limitat, sau dacă ar
trebui să le fie făcut clar lor că ei ar trebui să
aștepte afară până când Eu vroiam să merg
afară pentru la ei să-i întâlnesc.
[6] Dar Eu am spus: "Lasă-i pe toți cei care sunt
împovărați și încărcați cu tot felul de întuneric
să vină la Mine, atunci eu îi voi reînvia pe
toți. Cei care doresc să vină la Mine, pentru ei
ușa se va deschide, si ei Îl vor găsi pa Acela în
Mine, pe care ei L-au căutat în zadar pentru atât
de mult timp și pe care, cu toată înțelepciunea
lor lumească nu L-a putut găsi. Unde sunt Eu,
este, de asemenea, loc pentru cei ce Mă iubesc
și Mă caută."
[7] Când căpitanul a auzit aceasta de la Mine, el
însuși s-a dus la ușă și a deschis-o, în timp ce
cei care au ajuns așteptau la ușă, deliberând
între ei, care dintre ei va fi primul care să intre,
pentru că atunci când cei în cauză au ajuns la
han, cu intenția de a intra, un pic de frică a
~ 418 ~
venit peste ei, și nici unul dintre ei nu a
îndrăznit să deschidă ușa primul.
[8] Dar, atunci când căpitanul însuși a deschis
ușa, cei care au ajuns s-au plecat înaintea lui, și
2 preoți l-au întrebat dacă ei ar putea intra
pentru a-și arăta onoarea și mulțumirile față de
Mine pentru mila că Eu am venit, de asemenea,
la ei în acest vechi și foarte îndepărtat oraș și
M-am lăsat recunoscut de oamenii orbi ca
unicul, singurul Dumnezeu adevărat.
[9] Căpitanul a spus: "Domnul este mulțumit
cu voi, pentru că el cu siguranță știe ce decizie
ați luat toți în cetate, și astfel voi acum puteți
intra in han."
[10] După acest răspuns al căpitanului toți au
umblat cu cel mai profund respect în sala de
mese, s-au înclinat foarte adânc în fața Mea și
cei 2 preoți Mi-au dat un discurs bine formulat și
l-au încheiat cu recunoștința pe care ei toți
credeau că Mi-o datorau și pe care ei au vrut să
Mi-o dea.
[11] Când ei și-au terminat discursul lor, Eu M-
am ridicat în picioare, i-am binecuvântat și am
zis: "Fericiți toți cei care vin la Mine și Mă
recunosc ca voi acum. Pentru cel care Mă
recunoaște, acesta deja au primit lumina de la

~ 419 ~
Mine, astfel încât El să Mă poată recunoaște și
apoi să creadă activ în Mine.
[12] Aceasta lumină este la voi acum doar o
mică flacără în sufletul vostru. Numai după ce
ați primit învățătura Mea care, de asemenea,
este și voința Mea, și veți acționa și trăi în
conformitate cu aceasta, lumina voastră, care
este acum doar mică, va deveni ca un soare, și
numai atunci veți ajunge la adevărul deplin al
vieții și existenței și veți trezi viața veșnică în
voi înșivă.
[13] Hangiul de aici vă va oferi învățătura pe
care el a primit-o de la Mine, și cei doi vecini și
personalul său vor fi martori reali pentru voi, și
vă vor spune multe lucruri pe care voi încă nu le
știți. Odată ce le veți ști voi veți primi o
perspectivă completă despre Mine.
[14] Dar mergeți acum să vă așezați la o masă
și să lua-ți niște pâine și vin și să vă întăriți
membrele, după care noi încă vom mai discuta
și rezolva câteva lucruri între noi."
[15] Atunci preoții păgâni, cu câțiva cetățeni
proeminenți, s-au dus să se așeze la o masă
liberă. Pâinea și vinul le-au fost imediat oferite
și ei au mâncat și au băut foarte bucuroși,
pentru că ei erau deja flămânzi și însetați.

~ 420 ~
Capitolul 89 Recunoștința preoților
[1] După ce vinul a făcut limbile lor mai mobile
ei au vorbit între ei despre tot felul de oameni
înțelepți cunoscuți din cele mai vechi timpuri și-
a dat părerea lor. După ce au avut
această părere, apoi din nou au avut o altă
părere. În cele din urmă ei au ajuns, de
asemenea, la subiectul înțelepților și profeților
iudei, iar primul preot știa multe despre Moise și
Isaia pe care el i-a considerat a fi cei mai mari 2
înțelepți ai iudeilor. Dar lui nu i-a plăcut limbajul
de multe ori prea ascuns, gândindu-se că, în
general, a fost o greșeală a celei mai mari părți
a vechilor înțelepți că ei foarte rar au vorbit și
au scris în mod clar și deschis oamenilor, și că
tocmai pentru acest motiv, oamenii au apelat la
multe idei greșite care nu ar fi apărut niciodată
cu un mod clar și neascuns de a vorbi.
[2] În timp ce aceștia încă discutau, între ei, eu
I-am dat un semn de Iacov bătrânul pentru a le
da o clarificare corectă, deoarece aceștia aveau
o părere greșită despre acest lucru, pentru
acest ucenic era foarte bine familiarizat cu
aceasta, și bineînțeles, cu corespondențele
dintre lucrurile spirituale și naturale.
[3] Prin urmare, el s-a dus la preoții păgâni, i-a
salutat și le-a explicat motivul pentru care
~ 421 ~
Moise și, de asemenea, alți înțelepți și profeți au
vorbit și au scris în acest fel și nu ar fi vorbit și
scris diferit.
[4] Preoții și, de asemenea, cetățenii au înțeles
acest lucru bine și repede. Ei au lăudat ucenicul
pentru aceasta și Mi-au dat onoarea și sincere
mulțumiri, pentru că Eu am dat, de asemenea,
unei ființe umane, o perspectivă atât de
profundă în lucrurile pure dumnezeiești.
[5] Apoi ucenicul s-a întors la locul său, și
părerea preoților păgâni și a cetățenilor care
erau cu ei, cu privire la modul de vorbire și
scriere a vechilor înțelepți era acum complet
diferită. Și ei au invocat mai multe lucruri bune,
despre care, de asemenea, căpitanul nostru a
fost foarte surprins. El s-a dus la ei, a vorbit cu
ei și le-a spus în mod deschis, de asemenea,
câteva lucruri pe care le știa despre Mine,
despre care preoții păgâni și cetățenii prezenți
și-au arătat marea lor bucurie.
[6] Căpitanul a dat, de asemenea, cât mai clar
posibil și, pe scurt unele precizări cu privire la
adevărata formă a Pământului, natura mișcării
și mărimii sale, precum și a lunii, soarelui,
planetelor și a restului stelelor. Iar cei care au
fost instruiți în acest mod au fost foarte
bucuroși de aceasta.
~ 422 ~
[7] Unul dintre ei a spus: "Dacă așa este, și
nu altfel, atunci în cât de multe erori sunt
nenumărați oameni încă adânc îngropați, și
când, de asemenea, în acest sens, aceasta va
deveni clar și luminos pentru ei?"
[8] Căpitanul a spus: "Prieteni, noi vom lăsa
acest lucru doar pentru Domnul, pentru că doar
El știe cel mai bun timp în care El trebuie să dea
o lumină mai mare, în toate lucrurile pentru o
națiune. Dar, de acum, lumina corectă,
strălucitoare, în conformitate cu voia Lui, va fi
răspândită foarte repede printre oamenii care
sunt de bună voință. Și cu această lucrare noi
înșine nu ne vom ține mâinile noastre leneșe."
[9] Ei toți au tot spus: "Aceasta noi nu o vom
face, pentru că acum noi cu adevăr deplin știm
ce avem de făcut, și pentru cine și de ce.
[10] O, acea noapte spirituală lungă care i-a
ținut pe patriarhii noștri captivi atât de mult
timp cu lanțuri de fier, iar acum, de asemenea,
pe noi. Toată cinstea, toată slava și toată
mulțumirea Domnului, singurul Dumnezeu
adevărat, fără început și fără sfârșit, în care
toate forțele și puterile sunt unite, pentru că El
S-a umilit atât de profund pe Sine pentru a se
învălui într-un trup de carne și sânge ca să ne
elibereze pe noi din vechea noapte a
~ 423 ~
morții. Pentru că cel care trăiește în cea mai
mare eroare și în orbire spirituală completă
despre toate lucrurile și fenomenele care îl
înconjoară, este în cele din urmă, văzut în
perspectivă dreaptă, într-o stare mult mai rea
decât indiferent ce fel de animal, și ar putea fi
considerat la fel de bine ca și mort.
[11] Numai după ce a fost trezit în spirit el va fi
viu, și el, cu cunoștințele sale pure despre
Dumnezeu și dragostea pentru El, stă înaintea
Lui, foarte înălțat mai presus de toate celelalte
creaturi materiale.
[12] Viața noastră a fost până acum doar un vis
inactiv. Deși visătorul poate simți o existență
confuză, dar el nu poate avea nici o
conștientizare adevărată, și, prin urmare, nu
poate percepe și înțelege nimic în deplin
adevăr.
[13] Starea noastră de vis a ajuns acum la final
prin mila Domnului. Noi suntem treji și acum
trăim în realitate. Și ce viață fericită este într-
unul ace ajunge la conștientizarea deplină de a
fi într-adevăr, cu adevărat viu, și că el nu-și mai
poate pierde viața niciodată dacă el stă cu o
dragoste dreaptă în Cel care este El Însuși
veșnic prima viață a tuturor formelor de viață,
fără început sau sfârșit. O, cât de fericiți suntem
~ 424 ~
noi deja acum în prezența deplină a lui
Dumnezeu, Domnul veșnic peste toate
lucrurile. Și, deși greutatea și judecata corpului
nostru încă apasă asupra noastră, cât de
nesfârșit de fericiți ne vom simți atunci când
Domnul curând, de asemenea, ne va elibera de
această povară.
[14] Dar mai întâi noi trebuie să trezim cât mai
mulți posibil dintre săracii noștri frați colegii din
somnul lor de moarte și din visul idolesc la viața
spiritului, pentru că ceea ce ne-a făcut pe noi
atât de fericiți trebuie să facă prin eforturile
noastre viitoare, de multe mii de ori mii de
oameni fericiți."
[15] După acest discurs bun, vorbitorul însuși a
fost complet mișcat și nu mai putea vorbi din
cauza lacrimilor sale.

Capitolul 90 Cum trebuie să se comporte


adevărații ucenici ai Domnului
[1] Acum Eu, de asemenea, M-am ridicat de pe
scaunul Meu, am mers cu o față prietenoasă la
preoții păgâni și cetățenii acestui oraș și am
spus: "Ascultați, dacă voi doriți, în numele Meu,
cu dreaptă dragoste de aproape, altruistă, să
răspândiți lumina Mea și Împărăția Mea, printre
frații și surorile care încă zac în întunericul
~ 425 ~
adânc, voi înșivă veți fi din ce în ce mai luminați
și viața voastră va deveni din ce în ce mai mult
mai perfecționată, și numai de atunci înainte vă
vor fi revelate vouă lucruri despre care voi nu
aveți și, de asemenea, nu puteți avea încă nici o
idee.
[2] Rămâneți de acum înainte credincioși
acestei intenții, și nu o lăsați să fie dată la o
parte de ispitele acestei lumi. Atunci, voi veți
rămâne în Mine și Eu în voi.
[3] Încercați mai întâi să cuceriți lumea din voi
înșivă, atunci acesta va fi, de asemenea, mai
ușor pentru voi de cucerit în frații voștri. Nimeni
nu poate da altora, ceva ce el însuși mai întâi
nu deține. Dacă cineva vrea să trezească
iubirea în fratele său, el trebuie să vină la el cu
dragoste, iar dacă cineva dorește să genereze
umilință în alții, el trebuie să vină la el cu
umilință. În acest fel, blândețea va genera în
schimb blândețe, răbdarea răbdare, bunătatea
bunătate, și mila și milă.
[4] Luați voi toți un exemplu de la Mine. Eu sunt
Domnul, peste toate în cer și pe pământ. În
Mine este toată puterea, conducerea și forța, și
cu toate acestea, cu toată inima Mea eu sunt
plin de dragoste, smerenie, blândețe, răbdare,
bunătate și milă. Fie ca toți să fiți la fel, atunci
~ 426 ~
se va vedea în mod clar că sunteți cu adevărat
ucenicii Mei.
[5] Iubiți-vă unul pe altul reciproc ca frați, și
faceți ceea ce este bine unul pentru
celălalt. Nimeni să nu se înalțe mai presus de
altul, dorind a fi primul, pentru că Eu singur
sunt Domnul. Voi toți sunteți numai frați. În
Regatul Meu numai acela va fi primul care este
cel mai mic și care este mereu dispus să
slujească fraților săi în tot ceea ce este bun și
adevărat.
[6] În Iad, în această lume și cealaltă - împărăția
dracilor și a tuturor spiritelor rele – cel mai
arogant, cel mai mândru, cel mai lacom și cel
mai dominant spirit este primul și un chin
pentru cei joși și mai mici. Ei sunt dornici a-i
păstra pe ceilalți mai mult sau mai puțin într-un
fel de smerenie, ascultare și supunere. Dar, în
Împărăția Mea nu este așa, ci este așa cum Eu
tocmai v-am spus.
[7] Uitați-vă la cei mari ai acestei lumi, care
stau pe tronuri și conduc peste neamuri. Cine
este cel care se poate apropia de ei altfel decât
cu mare supunere? Dacă cineva ar îndrăzni să
apropie de un conducător cu o atitudine
autoritară, care ar fi soarta lui?

~ 427 ~
[8] Iată, la fel este, de asemenea, ordinea în
Iad. Dar între voi, ucenicii Mei, nu ar trebui să
fie așa, ci doar așa cum Eu v-am arătat.
[9] Cei mai mari ai lumii vor să fie implorați o
lungă perioadă de timp înainte ca ei să facă o
faptă bună pentru cineva, ca și cum acesta este
o milă excepțională, dar voi nu ar trebui să vreți
ca semenii voștri să vă roage înainte de a face o
faptă bună pentru ei, pentru că voi îi puteți cere
lui Dumnezeu, adevăratul Domn și Tată al
eternității, toate lucrurile bune, si le veți primi,
dar frații dintre ele nu ar trebui să vrea să fie
rugați mai întâi.
[10] Și, dacă un frate umil, sărac cere ceva de
la fratele său mai bogat, cel bogat nu ar trebui
să rețină ceea ce cel sărac i-a cerut să facă,
pentru că o inimă tare o va trezi pe cealaltă, iar
aceasta nu este Împărăția Mea.
[11] Ce folos ar fi pentru om, dacă el ar spune și
mărturisi în sine: "Doamne, Doamne,
Dumnezeul Cerului și al Pământului, eu cred
fără îndoială că Tu ești singurul, veșnic, singurul
adevărat, a toate-înțelept și atotputernic
Creator al tuturor lumilor materiale și spirituale,
și a tot ceea ce trăiește, gândește și voiește,
trăiește, gândește și voiește numai de la Tine."

~ 428 ~
[12] Eu vă spun că acest lucru nu ar fi util
pentru adevărata mântuire a sufletului cuiva. O
asemenea credință este benefică doar pentru
sufletul cuiva, dacă el va face cu bucurie ceea
ce Eu L-am sfătuit să facă, pentru că cineva
care cu amabilitate și voință face voia Mea, va
face de zece ori mai mult, cu puțin, decât poate
face cel care vrea să fie implorat-o lungă
perioadă de timp și care se laudă apoi cu fapta
de dragoste făcută pentru alții, și se mândrește
cu ea.
[13] Faceți așa cum ați auzit acum din gura
Mea, numai prin faptul acesta va deveni foarte
clar în voi că cuvintele Mele sunt cu adevărat
cuvintele lui Dumnezeu. Prin aceasta voi veți
trezi Spiritul Meu în voi și vă va călăuzi în toată
înțelepciunea Cerului, vă va curăța pentru viața
veșnică și vă va face copii adevărați ai lui
Dumnezeu.
[14] Și acum tu voi știți suficient pentru
moment pentru a ajunge la viața veșnică a
sufletului vostru. Voi veți auzi mai multe despre
acest lucru - așa cum vi s-a spus deja - de la
acest hangiu și cei doi vecini, și numai după
aceea voi veți auzi ceea ce este cel mai perfect
prin Spiritul Meu de dragoste din voi. Ați înțeles
toți bine acestea?"
~ 429 ~
Capitolul 91 DOMNUL ÎN AFEC. Plecarea
spre Afec
[1] Vorbitorul a spus: "Doamne și Stăpâne din
eternitate, noi toți am înțeles aceasta foarte
bine, pentru că Tu ne-ai vorbit într-o limbă pură,
bine înțeleasă, dar noi de asemenea ne dăm
seama că suntem încă foarte departe de scopul
real al vieții și că noi încă mai avem multe lupte
cu noi înșine și cu ceilalți oameni din această
lume."
[2] Eu am spus: "Cuvintele tale sunt foarte
corecte și drepte, pentru că de dragul numelui
Meu voi va trebui să îndurați multe persecuții și
calomnii de la lume. Dar atunci nu vă pierdeți
răbdarea și curajul, și luptați cu toată dragostea
și blândețea împotriva dușmanilor adevărului și
ai luminii din cer, atunci tu vei dobândi coroana
victoriei.
[3] Numai, nu renunțați la iubirea adevărată din
inima voastră, pentru că aceasta rabdă totul și
va cuceri în cele din urmă totul. Dacă voi veți
acționa și umbla în dragoste împreună cu Mine,
voi veți fi capabili să mergeți peste șerpi și
peste scorpii, salamandre, iar mușcăturile lor
otrăvitoare nu vă vor putea face rău. Și când vă
vor da să beți otravă, acesta nu va îmbolnăvi
~ 430 ~
intestinele voastre. Și Eu, Domnul, spun "amin"
la acest lucru, așa este și așa va rămâne pentru
toată lumea care sta cu adevărat în dragostea
Mea.
[4] Dar cel care, de asemenea, în afară de
dragostea Mea, va face ochi la lume din timp în
timp, nu va fi, de asemenea, în condiții de
siguranță pentru toate daunele otrăvilor
lumești.
[5] Dacă cineva Mă iubește cu adevărat și
păzește poruncile Mele, care sunt lumina, Eu voi
veni la el întotdeauna atunci când el dorește și
vrea foarte activ aceasta în inima lui, și Eu Mă
voi dezvălui lui și îi voi da toate tipurile de
putere și forță pentru a lupta împotriva tuturor
spiritelor rele ale lumii și Iadului, iar apoi ele nu
vor putea să-i facă rău. Și acum voi știți cel mai
bine la ce vă puteți aștepta de la Mine.
[6] Pe cel care nu Mă va părăsi, Eu, de
asemenea, nu îl voi părăsi, și cel care va lupta
împreună cu Mine, împotriva lumii și Iadului,
poate, de asemenea, să fie întotdeauna sigur de
victorie."
[7] Când Eu am spus aceasta preoților păgâni,
ei toți Mi-au mulțumit, cu mare entuziasm în
inima lor pentru această învățătură și
promisiune care a fost direct legată de ea. Ei s-
~ 431 ~
au ridicat de la locurile lor și au vrut să meargă
la cetatea lor pentru a pune totul în ordine
acolo pentru a proclama învățătura Mea și pe
Mine într-un mod demn neamurilor.
[8] Dar Eu le-am zis: "Prieteni, pentru ceea ce
voi vreți deja să faceți acum, va fi totuși timp
suficient mâine. Stați aici acum și luați parte la
masa de prânz cu noi, și întăriți-vă cu aceasta.
[9] Eu Însumi voi pleca de aici, după masă cu
ucenicii Mei și cu căpitanul vostru, iar apoi
puteți continua conversația despre Mine cu
hangiului și cei doi vecini, și vă puteți pregăti
cum deja cândva mâine puteți vorbi despre
Mine locuitorilor acestui oraș și în împrejurimile
sale."
[10] Când preoții păgâni și mai mulți cetățeni
proeminenți au auzit aceasta de la Mine, ei încă
o dată au dat mulțumiri pentru această
propunere și au mers să se așeze la masa lor
din nou, unde mâncarea bine preparată și o
cantitate dreaptă de pâine și vin au fost imediat
puse pe aceasta, și, în curând, de asemenea, la
alte mese. Eu de asemenea, M-am dus să Mă
așez la masa noastră din nou, și noi cu toții am
luat parte la masă într-o stare de spirit veselă.
[11] Imediat după masă Eu M-am ridicat cu
ucenicii Mei, precum și căpitanul împreună cu
~ 432 ~
fiica sa care era în bucătărie în perioada în care
noi am vorbit cu preoții păgâni, unde a
participat foarte activ la pregătirea mesei de
prânz.
[12] Hangiul a adus încă o dată soția sa, copiii
săi și, de asemenea, personalul său la Mine și a
cerut binecuvântarea Mea. Și Eu i-am
binecuvântat pe toți cei care erau în casă, de
asemenea, pe preoții păgâni și cetățenii și,
desigur, de asemenea, pe cei 2 vecini cu
întreaga lor familie pentru care toți Mi-au
mulțumit foarte emoțional.
[13] Apoi Eu i-am zis căpitanului: "Acum noi
vom merge la Afec, dar nu pe drumul principal,
ci pe cărare pentru a nu provoca o senzație cu
locuitorii care s-au așezat de-a lungul
drumului."
[14] Acest lucru a fost bun pentru căpitan, și în
acest fel noi am plecat din Golan și noi am
ajuns în orașul de munte Afec spre seară.

Capitolul 92 Cu hangiul roman în Afec


[1] Drumul de la Golan la Afec a fost destul de
dificil pentru că noi a trebuit să trecem peste un
canion adânc, care a apărut în Valea Iordanului,
ceea ce ne-a luat câteva ore.

~ 433 ~
[2] Când noi am ajuns în orașul muntos Afec
spre seară, căpitanul M-a întrebat: "Doamne și
Învățătorule, de fapt unde vom lua noi cazare
pentru noapte în acest oraș? Pentru că din ceea
ce știu eu, acest oraș nu are un han iudaic, de
loc, și în plus aici, de asemenea, nu sunt
cetățeni iudei. Poate câteva menajere iudaice
pot fi găsite aici, dar, așa cum am mai spus, nu
sunt locuitorii iudei. Eu, de asemenea, am o
casă cetate bine aranjată în acest oraș. Dacă
acest lucru este satisfăcător pentru Tine, atunci
nu ai dori, ca să dormi la noapte în cetate?"
[3] Eu am spus: "Este adevărat că tu ai o
cetate, și este prevăzută cu toate tipurile de
paturi de odihnă, mese, bănci și scaune, dar
cămările tale de provizii sunt goale, și tu, de
asemenea, nu ai nici vin, nici pâine și nici
sare. Dar noi suntem obosiți, mai ales ucenicii
deja bătrâni - cu excepția câtorva care sunt la
fel de în vârstă ca Mine - și cu toții ar trebui să
fie întăriți cu ceva mâncare și băutură. Va fi
posibil acest lucru în casa ta cetate?
[4] Eu știu ce gândești și spui acum în sinea ta:
"Doamne, cu Tine totul este posibil". Tu ai
dreptate în acest sens, dar noi nu am de
călătorie în acest oraș doar pentru a ne odihni și
consolida membrele obosite cu alimente
~ 434 ~
miraculoase, ci pentru răspândi Regatul Meu al
vieții, de asemenea, aici, printre neamuri.
[5] Prin urmare, noi nu vom sta în casa ta
fortăreață, ci vom căuta și, de asemenea, găsi
cazare într-un han roman din centrul orașului. În
curând oportunități excepționale vor apărea
acolo pentru a răspândi Împărăția Mea printre
neamuri."
[6] Atunci când căpitanul a auzit aceasta de la
mine, el a fost imediat de acord cu mine. El a
făcut doar observația că hangiul hanului
menționat era un păgân zelos și că în casa lui
de altfel spațioasă era plin cu tot felul de statui
idol, atât de mult încât mai degrabă ar trebui să
fie numit un adevărat panteon (greacă pentru:
(templu) al tuturor zeilor), în loc de han. Potrivit
lui acolo erau, de asemenea, întotdeauna mai
mulți preoți păgâni prezenți care doreau să se
impună acolo.
[7] Eu am spus: "Uite, tocmai din acest motiv
Eu aleg acel han pentru a sta în el peste
noapte, și multe vor trebui să fie lucrate și
realizate acolo. Așa că haideți să mergem
repede acolo, astfel încât să putem găsi
cazare".
[8] Apoi noi am mers într-un ritm rapid în oraș și
am ajuns înainte de ora de închidere a porții.
~ 435 ~
[9] Când noi am ajuns la poartă un paznic
roman ne-a oprit.
[10] Dar căpitanul a venit în față și a cerut să
vorbească cu cel care comanda paznicii. Când a
venit, el l-a recunoscut imediat pe căpitan și a
ordonat gărzilor să ne lase să intrăm în oraș
nestingherit, deoarece aceasta era cererea
căpitanului.
[11] A fost deja destul de întuneric când am
ajuns la hanul menționat, și căpitanul a trimis
imediat un subordonat în interiorul hanului i-a
spus hangiului că trebuia să vină la noi imediat,
ceea ce, de asemenea, s-a întâmplat imediat.
[12] Când hangiul a venit la noi, căpitanul l-a
întrebat dacă el ar putea să ne dea un loc bun
de cazare.
[13] Hangiul a spus: "Eu vă voi da ce am, dar
cu serviciile necesare pentru oaspeții care au
venit cu tine, mare comandant, acesta va arăta
destul de slab de data aceasta, pentru că mai
mult de două treimi sunt bolnavi. Marea teamă
pe care ei au trebuit să o îndure în timpul
furtunii grele de noaptea trecută și a
cutremurului, și teama că un astfel de dezastru
ar putea reveni, a făcut cea mai mare parte a
personalului meu de sex feminin nepotrivită
pentru serviciu.
~ 436 ~
[14] Cu toate că preoții noștri a făcut toate
eforturile pentru a le vindeca, parțial prin
discursuri și parțial prin alte mijloace, până
acum totul a fost în zadar. Timpul va fi în
continuare cel mai bun doctor pentru slujitorii
mei bolnavi de sex masculin și feminin.
[15] Numai în urmă cu o oră cu toții am
îndrăznit să intrăm în casă, pentru că jumătate
din noapte noi am fost în afara ei de frica
evidentă că locuințele noastre s-ar putea
prăbuși, ceea ce ușor s-ar fi putut întâmpla,
pentru că atunci când pietrele îngrămădite
încep să scârțâie și să pârâie teribil este cel mai
înalt timp pentru a ieși din casă și a merge în
aer liber.
[16] Îți spun aceasta cu toată supunerea, mare
comandant, că mai mult de trei sferturi din
acest oraș este încă afară acum, și, astfel, de
asemenea, mai mulți dintre slujitorii mei cei mai
buni de sex masculin și feminin. În urmă cu
doar o oră puțini au avut curajul de a intra cu
mine și cu familia mea în casă. Deci,
arată foarte rău cu alimente deja pregătite
pentru ziua de azi, dar eu încă vă mai pot servi
pâine, sare și vin.
[17] Da, înalt comandant, mare pagubă a fost
făcută pentru mine aseară. Dar ce poate o ființă
~ 437 ~
umană slabă și muritoare să facă împotriva
zeilor nemuritori atotputernici și a elementele
lor.
[18] Preoții - de fapt, eu nu ar trebui să spun
acest lucru - a contribuit foarte mult la confuzia
zilei pentru persoanele deja disperate prin
predicile lor despre pocăință și jertfe. Deși
acum, la sfârșitul zilei ei înșiră harpele lor cu
cântări mai bune, dar acest lucru este de puțin
folos, pentru că oamenii încă mai cred că zeii
sunt prea puțin împăcați și se tem că această
nenorocire va reveni.
[19] Și, de asemenea, acest lucru este din nou
vina preoților noștri extrem de lacomi, deoarece
ei impresionează oamenii că zeii, odată ce
aceștia sunt așa furioși din cauza imoralității
ființelor umane și începe să se agite bazele
Pământului, ei nu mai pot fi înmuiați cu jertfe
mici. Ei renunță o vreme la rugăciunile preoților,
dar dacă apoi oamenii acordă prea puțină
atenție la cuvintele îndemn ale slujitorilor care
sunt inspirați de zei și nu se vor grăbi imediat
să pună aproape toate posesiunile lor, la
picioarele reprezentanților zeilor - mai ales cât
mai mult posibil aur și argint - atunci zeii vor
deveni chiar mai furioși decât prima dată și vor

~ 438 ~
arăta oamenilor furia lor de o sută de ori mai
mult.
[20] Ei bine, acum, orașul nostru montan este în
mare parte sărac, iar oamenii nu au fost, de
departe, în posibilitatea să se conformeze cu
cerințele preoților. De aceea, ei se tem că
această mare nenorocire va reveni, și ei nu pot
fi aduși înapoi în oraș pentru indiferent ce preț.
[21] Acesta este modul în care lucrurile sunt cu
noi. Și tu, înalt comandant, vei înțelege cu
siguranță pentru ce motiv în seara aceasta
numai foarte sumar și sărac vă pot servi pe tine
și compania ta, de asemenea, cu siguranță
proeminentă.
[22] Astfel fi atât de atât de bun să intri în
marea mea casă, și vom vedea ce mai putem
face acolo."

Capitolul 93 Gândurile hangiului cu privire


la Domnul
[1] După această explicație de scuză foarte
bine-fondată a hangiului noi am intrat în casă și
am fost imediat duși în cea mai mare și cea mai
bună sală decorată, care până acum era
iluminată foarte economic, cu doar o lampă, dar
a fost imediat mai bine și suficient iluminată cu
mai multe lămpi.
~ 439 ~
[2] Acum, hangiul a observat că noi, compania
căpitanului, cu excepția urmașilor săi, eram toți
iudei. Astfel, el l-a întrebat pe căpitan cum el,
care era de altfel nu chiar cunoscut ca un
prieten special al iudeilor, călătorea acum în
compania lor, și, mai mult, pe jos. Și cum ar
putea el, un hangiu roman, care este o urâciune
pentru iudei, fi acum capabil a-i satisface?
[3] Căpitanul a spus: "Nu te îngrijora de nimic
altceva acum decât să ne aduci dreapta
cantitate de pâine, sare și vin. După aceea, tot
restul va deveni clar pentru tine.
[4] Apoi, o dreaptă și suficientă cantitate de
pâine, sare și vin a fost servită imediat. Noi am
mers să ne așezăm la o masă mare, care era
complet din piatră, si noi am luat pâine cu sare
și după aceea am băut vinul.
[5] Hangiul a observat, totuși, că fiica
căpitanului, atunci când noi am vrut să bem, M-
a servit imediat cu Cupa de aur de vin care Mi s-
a oferit în Pella, și că Eu am pus-o la gura Mea și
am băut din ea în timp ce toate celelalte
persoane prezente au băut vin din căni de
ceramică.
[6] Hangiul și, de asemenea, câțiva slujitori ai
lui se uitau la Mine de la o distanță mică din cap

~ 440 ~
până la picioare și nu știau ce ar trebui să
gândească despre Mine.
[7] Hangiul a spus în sine: "Trebuie să fie ceva
minunat despre El, altfel căpitanul nostru nu I-ar
da o astfel de onoare."
[8] Când noi toți eram suficient de întăriți cu
pâine și vin, Eu i-am spus hangiului: "Uite,
hangiule, o mare mântuire a căzut pe casa
ta. Cei mai mulți dintre voi, greci si romani nu
sunteți necunoscători în Scripturile iudeilor, și
știți că unicul, singurul Dumnezeu adevărat,
Creatorul Cerului și al Pământului și a tot ceea
ce a fost, este și va fi, pe el, în el și deasupra
lui, un Mesia a fost promis deja încă de la primul
început al omenirii prin gura proorocilor iudeilor,
și prin ei, de asemenea, vouă, neamurilor. Și
uite, acest Mesia cel făgăduit sunt Eu, și Eu am
venit acum doar la voi, neamurile pentru a
stabili și a răspândi Împărăția lui Dumnezeu în
mijlocul vostru.
[9] Eu am fost trimis de Dumnezeu Tatăl din
ceruri, și Tatăl, care M-a trimis, este iubirea
veșnică, și inima mea este tronul său. Acesta
este în Mine și Eu sunt în El. Prin urmare, în
Mine rămâne, de asemenea, toată puterea,
forța și stăpânirea peste tot din cer și de pe

~ 441 ~
Pământ. Eu Însumi sunt Viața, Lumina, Calea și
Adevărul etern.
[10] Cel care crede în Mine, care Mă iubește mai
presus de toate lucrurile din lume și trăiește și
acționează în conformitate cu învățătura Mea, și
cel care iubește pe aproapele ca pe sine însuși,
va primi de la Mine viața veșnică și Eu îl voi
trezi în ziua de pe urmă.
[11] Tu tocmai te-ai uitat la Mine din cap până în
picioare și ți-ai spus în sinea ta: "Ceva minunat
trebuie să fie ascuns în spatele acestui om,
altfel căpitanul nostru nu I-ar da o astfel de
onoare" Și iată, tu ai dreptate.
[12] Dar, pentru a te convinge că Eu sunt într-
adevăr, acela despre Eu ți-am spus, ar trebui să
aduci acum toți bolnavii din casa ta aici la Mine,
apo Eu îi voi vindeca. Crezi tu aceasta?"
[13] Hangiul a spus: "Doamne, Doamne,
cuvintele Tale au pătruns adânc în sufletul meu
și au trezit o viață în acesta pe care eu nu am
simțit-o niciodată mai înainte, și, prin urmare,
tot ceea ce Tu mi-ai spus trebuie să fie
adevărat. Deci, eu cred, fără îndoială, că Tu cu
siguranță îi vei vindeca pe toți oamenii mei
bolnavi."
[14] La aceasta, mulți oameni bolnavi au fost
aduși în sala mare de mese. Unii dintre ei s-au
~ 442 ~
chinuit cu febra rea, unii cu epilepsie, alții cu
gută, unul era orb, și doi și-au pierdut
capacitatea lor de a voce și vorbire de frică în
timpul cutremurului.

Capitolul 94 Domnul vindecă bolnavii în


han
[1] După o jumătate de oră când toți bolnavii -
aproximativ 30 - au fost aduși în
sală, hangiul a spus: "Uite, Doamne, Doamne,
aici sunt bolnavii din casa mea acum. Dacă Tu
vrei să-i vindeci, Te rog să faci acest lucru,
atunci toată casa mea va crede în Tine și în
mare măsură Te va onora și iubi."
[2] Eu am spus: "Atunci se va face în
conformitate cu credința voastră."
[3] După ce Eu am spus aceasta, ei toți au fost
vindecați de o dată, în așa fel ca și cum nu a
fost nimic în neregulă cu ei.
[4] Când ei cu greu se puteau opri slăvind și
lăudând pe Ființa Mea, iar cei vindecați se
gândeau că Eu eram un zeu în sensul de
învățăturii lor păgâne, M-au întrebat în timp ce
aceștia erau în genunchi dacă Eu aș fi atât de
milostiv să le spun dacă eram, probabil, Jupiter
însuși sau un alt zeu, astfel încât aceștia să își

~ 443 ~
poată apoi exprima întotdeauna cea mai mare
onoare și recunoștință pentru acel zeu.
[5] Dar Eu am spus: "Eu nu sunt nici Jupiter, nici
oricare altul din seria voastră de zei care nu au
existat, nu există și nu vor exista niciodată.
[6] Mergeți acum toți în camerele voastre și
luați alimente și niște vin și întăriți-vă
membrele. Toate lucrurile pe care ar trebui să le
gândiți și crede în continuare despre Mine vă
vor fi proclamate vouă mâine."
[7] Apoi, cei vindecați s-au dus imediat în
camerele lor, și câțiva dintre ei au mers la
câțiva preoți care s-au adunat într-o altă sală a
acestui han si încă deliberau cu privire la modul
în care încă mai puteau scoate mai multe jertfe
de la oameni. Și ei le-au spus cum au fost
vindecați în mod miraculos de un Om care era
conform hainelor Sale un iudeu, dar a lucrat
prin cuvântul Său și voia Sa ca un adevărat,
Dumnezeu viu.
[8] Când preoții au auzit aceasta despre Mine, și
au văzut că foștii bolnavi pe care îi cunoșteau
foarte bine, erau acum în picioare complet
vindecați în fața lor, ei nu știau ce să facă.
[9] Unul dintre preoți a spus: "Să mergem la
acel Om ciudat, atunci va apărea ceea ce este
în spatele Lui, pentru că oamenii proști nu-și pot
~ 444 ~
forma o opinie corecta despre astfel de
lucruri. Dar, mai întâi unul dintre noi să meargă
acolo, să-L testeze pe acel Minunat Om și să ne
spună apoi ce fel de persoană este El. Poate El
este unul dintre acei esenieni, care sunt foarte
bine familiarizați cu tot felul de vrăjitorii."
[10] Apoi, unul dintre ei, un roman care era bine
familiarizat cu multe arte și științe, a venit la noi
în sala de mese, a salutat căpitanul, iar apoi el
a întrebat direct despre Mine.
[11] Căpitanul i-a spus foarte acru: "Aici, la
dreapta mea se află cel al cărui nume nu
suntem vrednici să-L rostim."
[12] Când preotul a auzit aceasta, el a devenit
mai puțin îndrăzneț, s-a întors spre Mine și a
spus: "Iartă-mă că mi-am lua libertatea de a Te
întreba cu tot respectul și modestia modul în
care ai reușit să-i vindeci pe cei bolnavi, fără
vreun mijloc. Eu înțeles, de asemenea, multe
lucruri și am multă experiență, și, prin urmare,
știu cum să-mi formez o părere despre ceea ce
o persoană poate realiza care este bine
familiarizată cu puterile secrete ale naturii. Fără
un anumit mijloc secret, nici un magician sau
preot, în măsura în care știu eu, nu a făcut o
minune pe care doar zeii o pot face - dacă ei
există cu într-adevărat și cu adevărat. Dar cu
~ 445 ~
tine pare totuși să fie astfel încât Tu poți efectua
fapte cu cuvântul și voia ta - și Tu nu ai nevoie
de unelte pentru aceasta?
[13] Cum ai ajuns Tu la o astfel de putere a
voinței, și cum poate, de asemenea, o altă
persoană ajunge la aceasta? Pentru că este
sigur că cu ființele umane există diferențe mari
în puterea voinței, și din aceasta se poate
concluziona că cineva care are deja o voință
puternică din natura sa, cu o dezvoltare corectă
a voinței sale, va fie în cele din urmă capabil a
ajunge la o putere uimitoare, mai ales atunci
când el, de asemenea, va fi complet familiarizat
cu secretele puteri, forțe și abilități ale marii
naturi.
[14] Dar unde și cum poate ajunge cineva la o
astfel de dezvoltare a voinței sale? Unde și cum
ai ajuns Tu la o astfel de putere a voinței cum
aproape nu a existat niciodată înainte?"

Capitolul 95 Domnul explică preotului


procesul de dezvoltare
[1] Eu am spus: "Tu ai studiat, de asemenea,
Scripturile iudeilor, și acest lucru deja în Roma,
și , de asemenea, cinci ani mai târziu, când sub
împăratul August tu ai fost trimis ca preot al lui
Zeus, Marte, Minerva si Mercur la Teba în
~ 446 ~
Egiptul de Sus, unde tu te-ai lăsat, de
asemenea, inițiat în misterele vechi.
[2] Începând cu Moise tu te-ai concentrat mai
ales pe cei 4 mari profeți. Dar din moment ce tu
încă nu i-ai putut înțelege, în ciuda lecturii și
gândirii tale, din nou cinci ani mai târziu, atunci
când, ca un preot pentru oameni și soldați ai
fost transferat în acest loc, tu în vă secret te-ai
dus la un cărturar iudeu și a solicitat clarificări
cu privire la ceea ce era întunecat pentru
tine. Dar, din moment ce scriitorul nu a fost în
măsură să îți ofere aceasta, tu ai renunțat la
Scriptura iudeilor, la fel cum tu ai renunțat la
propriile scripturi mult mai devreme.
[3] Dar tu încă mai păstrezi Scriptura iudeilor în
memorie, și așa faptele lui Moise, Aaron, Iosua,
Ilie și a altor profeți trebuie să îți fi arătat că
acestea au fost făcute doar cu ajutorul unicului,
singurului Dumnezeu adevărat al iudeilor că
acei oameni puteau realiza astfel de lucruri și
fapte care nu s-au întâmplat niciodată cu alte
persoane de pe tot Pământul.
[4] Acum, dacă tu Mă vezi, de asemenea, pe
Mine lucrând ca aceștia, Eu cu siguranță, de
asemenea, lucrez prin și cu Dumnezeu. Nu
spuneți voi romanii că fără inspirație divină nu
mare om înțelept nu poate exista? Atunci Eu, de
~ 447 ~
asemenea, cu siguranță sunt foarte puternic
inspirat de unicul, singurul Dumnezeu adevărat
al iudeilor."
[5] Preotul a spus: "Da, da, Tu ai putea avea
dreptate în acest lucru, și Tu cu siguranță ești
mult mai profund inițiat în tainele Scripturii
voastre decât scribul care a pretins a fi înțelept,
de la care eu am încercat să primesc o lumină
adevărată și pe care în final, eu l-am lăsat ca
fiind cel mai înțelept dintre noi doi.
[6] Dar Tu anterior nu m-ai fi putut vedea sau
cunoaște pe mine, așa cum eu, de asemenea,
nu Te-am a putut vedea sau cunoaște
înainte. Atunci de unde știi Tu ambiția mea
secretă pe decursul unei serii lungi de ani, ca și
cum eu cu puțin timp înainte Ți-aș fi descoperit
Ție? Ca și cum eu ți-am spus ce am făcut în
secret și ceea ce am vrut să fac, pentru că eu
ca preot nu am trădat cuiva ceea ce am făcut
sau realizat de dragul propriei mele asigurări.
[7] Prin urmare, cum Tu, care ești un complet
străin pentru mine, ști ce am făcut eu la Roma,
apoi la Teba și, în final aici, în Asia?"
[8] Eu am spus: "Uite, de asemenea, aceasta
Eu pot face cu ajutorul a unicului, singurului
Dumnezeu adevărat al iudeilor, care este

~ 448 ~
atotputernic și atotștiutor, de asemenea, din
veșnicie, fără început și fără sfârșit."
[9] Preotul a spus: "Nu voi contesta aceasta, și
cu siguranță Tu vei fi complet drept de această
dată cum Tu ai avut dreptate înainte. Dar totuși,
este ciudat faptul că singurul Tău - și conform
cu Tine unicul adevărat - Dumnezeu permite
doar rareori să fie găsit sau chiar să fie folosit
de către un iudeu ca Tine acum.
[10] Eu mărturisesc sincer că eu am doar foarte
puțină credință și încredere, în vreo o zeitate
sau în alta, pentru că cu cât mai mult cineva le
va căuta cu cel mai mare posibil zel, cu atât mai
mult el este îndepărtat de aceasta, și este într-
adevăr mult mai util și sensibil pentru o ființă
umană să nu încerce să ridice vălul lui Isis decât
să se arunce în cel mai întunecat abis al tuturor
îndoielilor imaginabile printr-un astfel de efort
inutil. Este mai bine să rămână orb și prost ca
maimuțele decât să caute o zeitate care,
probabil, a existat sau încă mai există nicăieri
altundeva decât în fantezia oamenilor care
doresc să stăpânească peste alte persoane.
[11] Este posibil ca Tu să îți fi descoperit
divinitatea Ta, dar cum și unde? Aceasta Tu vei
ține pentru Tine, la fel cum și bătrânii au păstrat
pentru ei înșiși, și apoi ei au învăluit doctrina lor
~ 449 ~
despre un zeu sau mai mulți zei într-un întuneric
așa de profund că nici soarele l-ar mai putea
lumina niciodată.
[12] Pentru eu sunt, de asemenea, o ființă
umană, și eu am dorit cu ardoare din tinerețe ca
o singură dată să mă apropii de o zeitate. Dar
de ce, până acum - în timp ce eu sunt deja
aproape de 70 de ani - încă nici o divinitate nu a
venit la mine să-mi acorde o putere specială? Și
de ce, de asemenea, nici acelor iudei pe care eu
îi știu, cu excepția Ta, Prieten minunat? De
aceea, Prietene, eu acord puțină importanță
tuturor zeilor. Restul Tu îl poți deduce Tu Însuți."

Capitolul 96 Domnul învață despre


căderea omenirii
[1] La aceasta Eu am spus preotului păgân: "Nu
a fost cu totul greșit discursul tău pentru Mine
să spui că anumite zeități a existat numai din
fantezia oamenilor care au dorit să conducă
peste semenii lor, și aceștia au trebuit să
lucreze și să lupte pentru ei, astfel că astfel de
conducători să poată avea o viață foarte bună și
să se bucure ei înșiși.
[2] Dar, uite, la începutul timpului, atunci când
oamenii trăiau pe Pământ nu a fost așa. Atunci,
toată lumea Îl cunoștea pe unicul, singurul
~ 450 ~
Dumnezeu adevărat, și de multe mii de ori mii
au fost instruiți, ghidați și protejați de El. A fost
profund și complet arătat tuturor că de propria
lor voință liberă nu ar trebui să se lase capturați
de toate ademenirile, deoarece acestea ar
putea trage sufletul în judecata materiei și în
moartea sa, și i-ar face surzi, orbi și insensibili
la tot ceea ce este divin și pur spiritual.
[3] Dar, din moment ce Dumnezeu a dat cea
mai mare libertate posibilă, a voinței fiecăruia
să urmeze sfatul Lui sau atracția lumii, foarte
curând mulți oameni s-au lăsat seduși și orbiți
de lume. Prin aceasta ei au pierdut contactul cu
Dumnezeu, pentru că vederea lor lăuntrică a
devenit complet oarbă de dragostea rea pentru
lume.
[4] Și uite, doar atunci când o mare parte din
oameni au fost orbiți de lume și L-au uitat prin
faptul acesta pe singurul Dumnezeu adevărat
complet, oamenii orbi au început să-și facă tot
felul de zei pentru ei înșiși care ar fi trebuit să
ajute acești oameni orbi lumești în marea lor
nevoie - pentru că ei au fost vizitați de
Dumnezeu cu tot felul de afecțiuni, cu scopul de
a-i întoarce de la lume - și acest lucru a fost
realizat prin plata a tot felul de jertfe și prin

~ 451 ~
rugăciunile preoților, din care prea curând au
venit conducători mândri.
[5] Dar ei nu au fost ajutați, pentru că unicul,
singurul Dumnezeu adevărat nu putea și trebuia
să îi ajute, astfel încât acestea să nu devină
chiar mai orbi și fără Dumnezeu. Căci dacă
Dumnezeu le-ar fi dat ajutorul pe care ei l-au
vrut după ce ei au chemat zeii lor falși și total
non-existenți, aceasta ar fi fost într-adevăr un
adevărat triumf pentru preoții lacomi și extrem
de impunători, iar cel care ar fi fost ajutat s-ar fi
vătămat ei înșiși prin aducerea jertfelor pentru a
face preoții și zeii să nu devină ostili din nou.
[6] Și iată, iudeii, care sunt poporul ales al lui
Dumnezeu - pentru că din dragoste pentru El,
părinții lor au rezistat cel mai mult să nu se lase
seduși și orbiți de lume – de-a lungul timpului,
de asemenea, s-au îndepărtat de la Dumnezeu
și s-au întors la lume la fel ca neamurile, și
acesta este motivul pentru care, de asemenea,
ei au devenit surzi și orbi, și acum mai rău
decât neamurile, pentru că acestea încep să
caute din nou ceea ce a fost pierdut, și mulți
dintre ei au găsit din nou complet .
[7] Dar, pentru cea mai mare parte a iudeilor
din conducere încă nu a venit în mintea lor să
caute ceea ce a fost pierdut - adevărul etern. Ei
~ 452 ~
se simt foarte confortabil în viața nopții lor. Deși
ei se simt în ei înșiși că sunt lipsiți de
Dumnezeu, ei nu vor să arate ceva oamenilor
despre acest lucru din cauza jertfelor bogate,
iar ei sunt cei mai mari inamici amarnici ai celui
care vrea să dea o lumină adevărată oamenilor,
să le arate calea corectă spre Dumnezeu și care
i-ar ajuta cu adevărat să-L caute și să-L
găsească cu siguranță.
[8] Prin urmare, mica lumină pe care acei iudei
încă o mai au, pe care o îndepărtează complet,
de asemenea, va fi luată de la ei și dată
neamurilor, care cu adevărat o caută."

Capitolul 97 Dreapta căutare a lui


Dumnezeu
[1] Tu, de asemenea, ai spus că ție nu-ți mai
pasă de nici o divinitate pentru că tu ai căutat
deja pentru atât de mult timp o divinitate
adevărată și în ciuda căutării tale zeloase nici
una nu a venit vreodată chiar un pic aproape de
tine.
[2] Cu toate că tu ai căutat cu zel pentru tine o
lungă perioadă de timp o zeitate adevărată, tu
totuși nu ai văzut nici una. Dar tu, de
asemenea, ar trebui să înțelegi că tu ai căutat
adevărata divinitate decât foarte părtinitor și
~ 453 ~
egoist. Tu ai vrut doar să fi sigur pentru tine
însuți că există o zeitate adevărată ca un mare
prieten al vieții pentru tine și că sufletul omului
continuă să trăiască pentru totdeauna, după
moartea trupului, dar oamenii trebuiau să zacă
în prostia lor veche și orbirea completă și
trebuiau să facă jertfe pentru voi preoții la fel ca
înainte.
[3] Cu unicul, singurul Dumnezeu adevărat
totuși, unui preot nu-i este dată nici o preferință
câtuși de puțin în comparație chiar cu persoana
cea mai nesemnificativă a oamenilor. Cu
Dumnezeu nu există o ierarhie între
oameni. Pentru El împăratul și cerșetorul sunt
pe unul și același nivel. Numai acea persoană
va fi favorizată de Dumnezeu, care Îl recunoaște
sincer pe El, care apoi Îl iubește mai presus de
toate, pe semenii săi ca pe sine Însuși și care
păzește poruncile lui Dumnezeu, așa cum i-au
fost date de Moise, fiind umil în toate și care nu
ar dori de la nimeni ceva care este nejustificat,
care este în contradicție cu ordinea și în
contradicție cu voia lui Dumnezeu, nici cu
violență sau viclenie, pentru că toate aceste
fapte sunt o urâciune în ochii lui Dumnezeu.
[4] Dar voi preoții întotdeauna fără rușine ați
mințit poporul și l-ați înșelat. Și, astfel, cu
~ 454 ~
siguranță voi vă veți da seama acum de ce
unica și singura zeitate adevărată nu a vrut să
se lase găsită de voi în ciuda tuturor căutărilor
voastre, deoarece El a văzut foarte clar că
numai din considerente lumești tu ai lăsa
oamenii în vechiul întuneric, așa cum acesta a
fost, de asemenea, cazul cu mulți preoți din
Egipt.
[5] Aceste știa despre unicul, singurul
Dumnezeu adevărat, dar oamenii de rând
trebuiau să creadă ceea ce ei i-au lăsat să
creadă. Si din moment ce acești preoți s-au
comportat în acest fel, Dumnezeu i-a lovit, de
asemenea, cu orbire, și în această orbire voi
încă sunteți acum și veți rămâne pentru o lungă
perioadă de timp, dacă nu vă veți întoarce de la
lume și nu veți începe să-L căutați pe
Dumnezeu, Împărăția Sa spirituală și justiția
pură cu motivație dreaptă și în toate privințele
complet adevărată.
[6] Oricine nu va căuta pe Dumnezeu cu toată
dragostea, blândețea, smerenia, răbdarea și în
completă auto-negare, nu Îl va găsi pe Acela
care este cea mai mare valoare a vieții. Și
oricine nu Îl va căuta și găsi pe Dumnezeu în
acest mod, de asemenea, nu poate aștepta un
ajutor excepțional de la El.
~ 455 ~
[7] Cu toate acestea Dumnezeu, în iubirea Sa
imensă, are grijă de toți oamenii, așa cum El
are, de asemenea, grijă de toate creaturile din
universul mare fără sfârșit în conformitate cu
ordinea Sa veșnică, de neschimbat, El are grijă
într-un mod special și excepțional doar de cei
care L-au recunoscut într-adevăr, fac voia Lui,
care le-a fost revelată și Îl iubesc cu adevărat
mai presus de toate, în toate acțiunile lor.
[8] Tu cu adevărat L-ai căutat pe unicul, singurul
Dumnezeu adevărat, pentru o lungă perioadă
de timp, cu mare zel, dar întreabă-te acum dacă
L-ai căutat vreodată pe Dumnezeu în modul în
care Eu ți l-am arătat acum.
[9] Eu vă spun: nu cel care spune: "Doamne,
Doamne, unde ești? Când eu ca creatură a Ta Te
caut și Te chem pe Tine din profunzimea
întunecată a nopții vieții Mele, de ce nu Te lași
găsit, și de ce, Tu, nu mi-ai răspuns spunând
"Iată-mă?", Îl va găsi pe Domnul Dumnezeu și
va veni la El, ci numai cel care Îl caută pe
Dumnezeu în modul în care Eu v-am arătat
acum.
[10] Uite, tu l-ai citit pe Moise și pe prooroci, și
ai văzut în mod clar ceea ce vrea Dumnezeu de
la oameni din rostitele, bine-cunoscute 10
porunci, si ție ți-au plăcut aceste porunci atât
~ 456 ~
de mult încât ai spus de foarte multe ori în tine
însuți: "Într-adevăr, în întreaga lume, nu există
legi care sunt mai înțelepte, mai potrivite
pentru adevărata fericire și bunăstare a tuturor
oamenilor, și se poate presupune pe drept că
ele au venit într-adevăr la o ființă divină."
[11] Iar, dacă tu ai putut spune acest lucru în
tine însuți, de ce nu ți-a venit imediat în minte
să pui aceste legi în practică cu tine? Dacă tu ai
fi făcut-o, tu L-ai fi găsit deja pe Dumnezeu, dar
tu ai găsit tot felul de motive lumești pentru a
nu pune aceste legi în practică, deși tu le-ai
admirat.
[12] Lasă aceste legi de acum înainte să devină
fapte cu tine, despăgubește pe toți cât mai bine
pentru ceea ce le-ai făcut greșit, și ai pentru
aceasta voință fermă pentru a face acest
lucru. Atunci, repede și ușor Îl vei găsi pe Acela
pe care L-ai căutat în zadar atât de mult timp."

Capitolul 98 Domnul arată modul corect de


a-L căuta pe Dumnezeu
[1] La aceste cuvinte ale Mele, preotul a spus:
"Într-adevăr, foarte înțelept Învățător, inspirat
de Dumnezeu, eu dețin o mare avere. Este
suficient dacă eu îmi cheltui trei sferturi din ea
pentru fapte bune pentru cei care au suferit un
~ 457 ~
prejudiciu prin mine, în conformitate cu legile lui
Moise - care de acum vreau și doresc să le
respect în totalitate pe toate - și dacă eu aș
realiza cu celălalt sfert alte fapte bune ale iubirii
de aproape până la sfârșitul vieții mele?"
[2] Eu am spus: "Prietene, aceasta este mai
mult decât suficient, pentru că iată, Dumnezeu
este în El Însuși dragostea eternă cea mai
curată și mai pură.
[3] Dacă cineva vrea să ia o femeie, pentru că
el are nevoie de o femeie, dar el nu are nici o
dragoste, și, de asemenea, nu caută acea
femeie cu dragoste, ci numai cu rațiunea sa
lumească plictisitoare, crezi că o astfel de
persoană va găsi vreodată o femeie bună care
este plină de iubire pentru el? El va găsi o
femeie proastă, da, una care nu se va căsători
cu acel om, ci doar cu aurul său, în scopul de a-i
risipi cu alții, dar nu o femeie care este plină de
iubire pentru el. Prin urmare, cel care vrea să
găsească o femeie plină de iubire trebuie, de
asemenea, să o caute cu dragoste.
[4] Cine vrea să-L caute și să-L găsească pe
Dumnezeu, care este cea mai pură iubire,
trebuie de asemenea să-L caute cu cea mai
pură iubire în inima lui la care nici o altă
dragoste pentru lumea murdară să nu adere,
~ 458 ~
indiferent cât de nesemnificativă pare. Și dacă îl
va căuta în acest fel, el, de asemenea, Îl va găsi
cu siguranță.
[5] Când tu erai încă un tânăr, ai fost norocos să
fi plăcut unei fiice foarte frumoase și foarte
bogate a unui patrician. Ai avut, de asemenea,
o mare dragoste pentru ea și tu ai fi primit-o de
soție dacă marea ta dragoste pentru ea ar fi
fost complet curată. Dar, în timp ce fiica, care la
acel moment era numită o perla a Romei, te-a
iubit foarte mult, fără ca tu să observi mai mult
decât este necesar, aceasta a avut intenția ei
de a fi informată în secret cu privire la
dragostea ta pentru ea, prin modalități care
erau necunoscute pentru tine, și ea a
descoperit repede că tu aveai, de asemenea,
alte servitoare pentru care ți-ai deschis, de
asemenea, inima ta.
[6] Când perla de la Roma a aflat despre
aceasta, ea curând s-a întors de la tine și nu a
mai arătat dragoste pentru tine, și astfel ea și-a
întors fața de la tine.
[7] Apoi, tu ai devenit, desigur, foarte trist. Ai
făcut încă câteva eforturi inutile pentru a
recâștiga afecțiunea ei, și tu, de asemenea, ai fi
reușit, dar tu nu te-ai putut abține și elibera de

~ 459 ~
pasiunea ta pentru celelalte prin care tu ai
pierdut perla complet.
[8] Și uite, așa este mai mult sau mai puțin cu
Dumnezeu, care este cea mai pură iubire
veșnică. Doar cu cea mai pură și complet fără
de pată dragoste poți și Îl veți găsi, vedea și
lăuda și primi de la El viața veșnică.
[9] Pentru cel, a cărui inimă este plină de tot
felul de lucruri lumești, desigur, este greu să se
curețe de ele, dar o voință fermă este un
muncitor sârguincios, și ceea ce pare imposibil
pentru tine azi va fi mâine, și mai mult în viitor,
din ce în ce mai ușor de realizat.
[10] Dar întreabă-te acum în inima ta dacă ceea
ce Eu ți-am explicat acum, tu, de asemenea, ai
înțeles așa cum ar trebui."

Capitolul 99 Preotul justifică viața


lumească
[1] Preotul a spus: "Într-adevăr, suprauman
Învățător înțelept, eu Te-am înțeles bine și-mi
dau seama acum încă mai bine decât înainte că
trebuie să fii ajutat de un adevărat existent,
Dumnezeu viu, pentru că altfel ar fi absolut
imposibil pentru Tine să fi informat atât de
precis cu privire la relațiile din timpul tinereții
mele în timp ce nici o ființă umană din întreaga
~ 460 ~
Romă nu a cunoscut vreodată aceste lucruri, și
cu siguranță nici acum.
[2] În tot ceea ce Tu ai spus despre Mine Tu ai
fost complet drept, și eu pot spune: Nu, Tu ca o
ființă umană ca mine, ci un Dumnezeu a vorbit
acum prin tine.
[3] Dar gândește-Te la toate circumstanțele
noastre umane, și, în plus la relațiile din cadrul
statului care ne leagă cu lanțuri de fier
constrângătoare pe care noi, ca preoți acum
existenți, cu siguranță nu le-am făcut.
[4] Fiecare ființă umană care vine inconștient și
neintenționat în această lume, și care deja
imediat după naștere trebuie să fie hrănită în
scopul de a menține viața foarte muritoare și
pentru a deveni o persoană puternică în
conformitate cu legile stricte ale naturii, este -
văzută din punct de vedere rațional - o ființă
foarte slabă.
[5] După ce crești și ajungi la un punct în care
se poți distinge între zi și noapte și roșu de
verde, bătrânii sunt zeloși în a-ți oferi o educație
pe care nici un copil nu o poate determina
pentru sine.
[6] După multă învățare în cele din urmă devii
un om educat și va trebui să alegi o profesie
prin care să-ți poți oferi mijloacele de trai
~ 461 ~
pentru toată viața ta. Dar tu nu vrei să trăiești o
viață rea în lume, ci pe cât de bună posibil,
deoarece tu trebuie doar să trăiești, și așa tu
alegeți, în funcție de capacitățile tale, logic, o
profesie în care poți trăi mai liber și mai bine
sub puternicele lanțuri de stat. Și asta a fost
pentru mine profesia de preot. Am devenit un
preot, indiferent dacă ceea pentru ce am optat
s-a bazat pe minciună și înșelăciunea
persoanelor sau pe adevăr. Pe scurt, a trebuit să
fiu ceea ce sunt încă în prezent în conformitate
cu legile statului.
[7] Încă din copilărie lumea și cea mai bună
îngrijire personală au fost primele de care
cineva a trebuit să fie îngrijorat. În plus, în
curând tot felul de alte nevoi s-au trezit în mine,
și dispunând de mijloacele pentru a le satisface,
de asemenea, aceste nevoi - desigur,
întotdeauna în conformitate cu legile statului -
de asemenea, le satisfaci cât mai mult
posibil. Și nici o zeitate nu a apărut din cer sau
de pe Pământ care ar fi spus: "Ascultă, preote,
tu trăiești și acționezi în întregime împotriva
voinței Mele și a ordinii Mele. Trăiește în viitor,
așa și așa, sau altfel te voi pedepsi într-un mod
groaznic."

~ 462 ~
[8] În aceste condiții devii în inima și mintea ta
plin doar cu iubirea materială, impură și non-
spirituală în timp ce pe de altă parte, tu nu ești
îndemnate de ceva pur spiritual sau divin, și în
exterior rămâi cel puțin la fel cum ai putea
rămâne și în cele din urmă, de asemenea, a
trebuit să rămâi în conformitate cu legile
statului. Deși, mai ales la o vârstă mai înaintată,
începi treptat să te întrebi tu însuți: da, dar
există de fapt o scânteie de adevăr în ceea ce
susții si în ceea ce practici. Tot ceea ce învăț și
fac este în mod clar și evident, minciună și
înșelăciune. Nu mai există nici un adevăr
fundamental pe întregul Pământ?"
[9] Eu am cercetat, am căutat si cercetat și
căutat continuu aproape până acum - și nu am
găsit nimic. Cum aș putea ajunge vreodată să
întâlnesc o zeitate adevărată cu cea mai pura
dragoste în timp ce aceasta niciodată nu a vrut
să mi se dezvăluie într-un fel sau altul? Ceea ce
nu există, de asemenea, nu poți iubi, fie că este
un Dumnezeu sau un alt obiect care devine
valoros pentru imaginația oamenilor.
[10] Și uite acum, Învățător foarte înțelept, pot
ajuta eu că în final, a trebuit să iubesc ceea ce
era accesibil pentru mine, în scopul de a trăi o
viață plăcută, pentru că pentru a iubi imaginile
~ 463 ~
fanteziei proprii înseamnă, în conformitate cu
rațiunea pur naturală, că ești un prost.
[11] Deci, dacă eu a trebuit să iubesc pe unicul,
singurul Dumnezeu adevărat și viu mai presus
de toate deja de o lungă perioadă de timp și a
trebuit să disprețuiesc și să fug de plăcerile
lumii, care sunt prezente pentru simțurile
tuturor, atunci un astfel de Dumnezeu ar fi
trebuit să mi se descopere, sau altfel fantezia
mea ar fi trebuit să creeze cu o mare fervoare
unul plin de viață. Dar nici una, nici alta nu s-a
întâmplat, și așa era evident că eu nu am putut
schimba lumea și comorile sale și bunurile sale
care au hrănit și încântat omenirea și m-am
bucurat de ceea pentru care m-am născut și
educat, decât pentru că o ființă care nu existat
deloc pentru mine și nu există nicăieri.
[12] Dar indiferent cum, inima mea este încă
plină cu lucruri lumești. Dacă astăzi, în acest
moment, unica, singura zeitate adevărată mi se
va descoperi Ea Însăși mie și îmi va spune ce să
fac, lumea mea veche va fi alungată din mine
de o dată.
[13] Dacă numai o singură dată perla din Roma
mi-ar fi făcut o promisiune adevărată mie,
spunându-mi că ea ar fi a mea dacă eu aș face
sau părăsi acest lucru sau acela, atunci eu aș fi
~ 464 ~
fost omul pentru care nici un sacrificiu nu ar fi
prea greu. Dar din moment ce astfel de lucru nu
s-a întâmplat, eu am rămas cu ceea ce a fost
mai ușor pentru mine să ajunge și dobândi.
[14] Eu văd și știu foarte bine că toți oamenii pe
care eu i-am cunoscut deja din timpuri
imemoriale trăiesc în mare mizerie și confuzie,
și în cele din urmă ei, de asemenea, de multe
ori mor in disperare deplină, dar care este
folosul a tot acel văzut și acea cunoaștere dacă
nimeni nu vine să le arate adevărul complet?
[15] Uite, Învățător înțelept, Tu ești într-adevăr
drept în tot ceea ce mi-ai spus, dar eu, de
asemenea, nu mă înșel în conformitate cu
rațiunea umană. Pot acei săraci oameni ajuta că
ei se nasc în toată orbirea din această lume și
că le-a fost impus lor să fie educați printre
marile minciuni și înșelăciuni? Am dreptate sau
nu?"

Capitolul 100 Fostele descoperiri ale


Domnului pentru preot
[1] Eu am spus: "Deși tu ai dreptate în multe
privințe, dar, în general, tu greșești complet,
pentru că tu acuzi zeitatea de neglijență și
indiferență totală față de oameni - și aceasta,
prietene, nu este adevărat, chiar dacă acest
~ 465 ~
lucru este modul în care pare în conformitate cu
rațiunea.
[2] Dumnezeu întotdeauna S-a descoperit
poporului, și, astfel, de asemenea, ție, deja în
Roma, și încă și mai clar în Thebe, și o dată
când stăteai pe malul Nilului atunci când ai
auzit un glas tare, care a spus: "Citește-l pe
Moise, și de trăiește în conformitate cu legile
care sunt scrise în acolo, atunci vei găsi ceea ce
cauți."
[3] Apoi, tu ai început să-l citești pe Moise din
nou și, de asemenea, pe alți profeți, dar totuși,
pentru tot felul de motive, tu ai neglijat să
trăiești și să acționezi în conformitate cu legile.
[4] Un an mai târziu, când ai venit din nou în
același loc, la râu, tu ai auzit aceeași voce din
nou și te-ai gândit la aceasta pentru o perioadă
lungă de timp, dar totuși tu nu ai trecut la
acțiuni, pentru că în primul rând tu erai un preot
roman și în conformitate cu ideile tale tu nu ai
vrut să acționezi împotriva legilor Romei,
deoarece acest lucru ar fi dus la un dezavantaj
lumesc pentru tine, deși știai că nu era interzis
unui preot să creadă, de asemenea, în
Dumnezeul iudeilor. Și în al doilea rând,
acționând în conformitate cu legile lui Moise
părea să fie prea supărător pentru tine, și în
~ 466 ~
cele din urmă tu ai crezut că vocea a fost doar o
iluzie, care se poate întâmpla cu ușurință. Și tu
ai gândit în tine aceasta, dacă ar fi ceva
adevărat în acea voce, aceasta s-ar lăsa auzită
mai des.
[5] Și așa tu te-ai dus la investigare și căutare,
dar n-ai venit la acțiuni, și tu ai putea fi
comparat cu un constructor, care desenează un
plan de construcție după altul, dar atunci când
construcția trebuie să fie pusă în practică
problemele și costurile îl sperie și el nu execută
construcția.
[6] Pentru că, a reflecta, evalua, cerceta sau
căuta nu sunt acțiuni, prietene, ci doar intenția
unei acțiuni, iar, deoarece viața nu este o
intenție pentru o viață reală, ci viața reală și
activă ca atare, intenția de a trăi trebuie să
devină, de asemenea, o viață activă, dacă
dorești să realizezi prin aceasta ceea ce cauți.
[7] Cu toate că tu ai făcut ceva din când în
când, dar aceasta a fost prea puțin pentru a-ți
schimba modul de viață, și așa tu ai rămas
mereu în unul și același loc. Abia acum, pentru
prima dată, tu ai luat decizia fermă de a deveni
un om complet diferit, care dorește să trăiască
în conformitate cu voința unicului, singurului
Dumnezeu adevărat al iudeilor pe care Eu ți L-
~ 467 ~
am descoperit ție, și, prin urmare, vei găsi o
abundență a adevărului despre ceea ce tu ai
căutat în zadar pentru o așa perioadă lungă de
timp.
[8] Tu de fapt chiar l-ai găsit deja, dar tu poți fi
comparat cu cineva care în mijlocul unei păduri
dese nu poate vedea pădurea din cauza
copacilor."
[9] Preotul a spus: "Ascultă, cu adevărat foarte
înțelept Învățător, cum trebuie să înțeleg eu și
să interpretez aceasta?"
[10] Eu am spus: "Uite acolo. Acolo este o cană
goală, dar Eu vreau ca acea cană să fie plină de
vin, și tu ar trebui să bei acel vin. Ia-l și bea, iar
apoi să evaluează dacă un magician poate
realiza, de asemenea, aceasta."
[11] Când preotul a văzut aceasta, și a gustat
vinul care avea un gust foarte aromat, s-a uitat
la Mine cu uimire și a zis: "Într-adevăr divin,
Învățător înțelept, aceasta nu a fost realizat
niciodată de o ființă umană. Tu trebuie să fi într-
o legătură foarte puternică cu Acel unic
Dumnezeu adevărat al iudeilor, pentru că voia
Ta și voia lui Dumnezeu par să fie complet una.
[12] Cana a fost complet goală și Tu ai umplut-o
complet cu un vin rafinat, excelent. Eu am
gustat aceste vin doar o dată la Roma cu cel
~ 468 ~
mai mare preot, și era numit "Vinum
olympicum" (Latină pentru „Vin Olimpic” sau vin
divin).
[13] Din moment ce aceasta a fost posibil
pentru Tine, Tu trebuie să fi capabil să faci
multe alte lucruri. Când cineva a ajuns la o
astfel de prietenie strânsă cu Dumnezeu ca
Tine, el în cele din urmă va fi, de asemenea,
capabil de a se face complet nemuritor.
[14] Da, dacă eu, de asemenea, aș fi venit în
această lume ca un iudeu, poate că eu aș fi
putut realiza, de asemenea, un înalt grad înalt
de unire cu Dumnezeu, pentru că mie nu mi-ar
fi lipsit voința și zelul pentru a face
aceasta. Dar, din moment ce eu am venit ca un
păgân în noaptea adâncă din lumea aceasta eu
n-am putut găsi calea cea dreaptă, și așa am
fost mereu blocat în aceeași noapte și nu am
putut primi o lumină adevărată până acum. Dar
de acum în acolo va fi diferit.
[15] Cu toate acestea, permite-mi acum să
merg la colegii mei și să le spun ce am
experimentat aici, pentru că ei, de asemenea,
simt la fel ca mine ceea ce le lipsește.
[16] Eu am spus: "Atunci du-te și spune
adevărul."

~ 469 ~
Capitolul 101 Obiecțiile căpitanului cu
privire la frumusețile naturii
[1] Preotul a mers la colegii săi care așteptau
deja cu o dorință fierbinte întoarcerea sa. Când
el a ajuns la colegii săi le-a spus despre toate
lucrurile pe care le-a văzut și experimentat, iar
ei au fost complet uimiți.
[2] Unul dintre ei, un bătrân grec, a spus: "Ce
altceva mai avem nevoie? Acest om este un
Dumnezeu. Vom face ceea ce El a ordonat,
atunci noi vom trăi."
[3] Și astfel, în acea seară preoții păgâni au
devenit ucenicii Mei în orașul Afec, și a doua zi
ei și-au declarat credința lor și și-au dat
jurământul lor față de mine.
[4] Dar noi ne-am dus să ne odihnim după
plecarea preoților și ne-am odihnit bine până
dimineața.
[5] Ca întotdeauna, de asemenea, de data
aceasta, Eu eram afara deja cu mai mult de 1
oră înainte de răsărit - de data aceasta cu
ucenicii Mei și căpitanul - și din moment ce
atunci a fost o dimineață foarte clară, noi ne-am
bucurat pe un deal din afara orașului de munte
de o vedere îndepărtată excepțional de
frumoasă și de mai multe scene surprinzător de
frumoase ale naturii de dimineață.
~ 470 ~
[6] Când căpitanul și, de asemenea, hangiul
nostru de lângă Mine erau foarte încântați când
admirau natura frumoasă, căpitanul Mi-a spus
după un timp de admirație nețărmurită:
"Doamne și Învățătorule, cu greu pot fi
învinovățiți oamenii atunci când încet au
început să iubească lumea și în cele din urmă
au devenit chiar mai lipsiți de Dumnezeu,
pentru că ceea ce omul poate observa cu toate
simțurile în starea lui inițială clar naturală îl va
captura de multe ori cu o forță irezistibilă, chiar
și învățăturile cele mai spirituale și cuvintele
nu-l pot elibera începând de astăzi până mâine
din legăturile pe care ispitele nenumărate ale
lumii le pun pe el. Așa cum dimineața zilei de
astăzi este împodobită cu farmece nenumărate,
așa aceasta cu siguranță trebuie să fi fost cazul
deja de multe ori înainte. Și faptul că oamenii,
la vederea unor astfel de lucruri frumoase, au
ajuns la tot felul de fantezii ciudate pentru mine
este acum foarte ușor de înțeles, și că ei au
absorbit și prins rădăcini în aceasta este, de
asemenea, din cauza prea frumoaselor și în
continuă schimbare scene ale naturii.
[7] În scopul de a se retrage de la toate
ademenirile lumii, omul trebuie să aibă un grad
foarte ridicat de eroică auto-negare.
~ 471 ~
[8] Îmi imaginez că acei oameni care nu
locuiesc și trăiesc în aceste regiuni
fermecătoare ale Pământului sunt, probabil,
mult mai receptivi la adevărurile pur spirituale
și, prin urmare, supranaturale decât cei care
sunt locuitori ai unei țări prea frumoase.
[9] Eu mă uit doar uita la vechiul, foarte trist
pământ al Egiptului. Atâta timp cât oamenii nu-l
cultivau cu zel, un număr mare de oameni
treziți spiritual locuiau acolo, dar de îndată ce
zelul oamenilor a început să înfrumusețeze prea
mult caracterul steril al acelei țări mari, ei din
ce în ce și-au pierdut atitudinea lor spirituală, și
în curând tendința naturală a prevalat. Toate
tipurile de imagini, și din acestea, tot felul de
zei și-au luat originea, și spiritul omului, care
este cea mai mare posesie a vieții, a fost
complet pierdut. Și Moise însuși a trebuit să țină
poporul lui Israel, care a devenit prea senzual,
aproape 40 de ani într-un deșert neprietenos,
care cu adevărat nu era prea drăguț din punct
de vedere natural, cu scopul de a-i face
receptivi la spiritul dumnezeiesc interior.
[10] De aceea, eu sunt de părere că acest
Pământ este în mare parte prea fermecător și
prea frumos pentru dezvoltarea spirituală a
oamenilor.
~ 472 ~
[11] Desigur, personal, îmi place nespus de
mult această dimineață, dar, de asemenea,
simt ce fel de impresie puternică fermecătoare
acesta trebuie să facă asupra unei minți
sănătoase tinere."
[12] Eu am spus: "Pe de o parte tu ai dreptate,
dar pe de altă parte nu. Căci, dacă Eu nu aș fi
înzestrat oameni de pe acest pământ în așa fel
încât prin libera lor voință să își dezvolte
rațiunea și mintea lor ei înșiși și nu ar trebui să
caute Spiritul Meu în ei înșiși, Eu, de asemenea,
i-aș fi putut să-i lăsăm să se odihnească ca
polipii (algele) în întunecatul abis al mării. Dar
acesta nu este modul în care se face, deoarece
omul este o ființă complet liberă și trebuie să se
dezvolte ea însăși.
[13] Uite, această natură completă mare și
frumoasă de pe Pământ, este, prin urmare,
foarte necesară pentru om, pentru dezvoltarea
de sine, pentru că fără natură, gândirea lui,
simțirea și experimentarea sa ar fi foarte slabă
și el nu ar fi la un nivel mult mai mare decât
regatul animalelor. Dar din moment ce
Pământul este înzestrat cu o așa mare varietate
de tot felul de creaturi, omul trebuie să vadă
aceasta, fiind surprins și încântat. Și din
vizualizarea și compararea diferitelor lucruri din
~ 473 ~
toate regnurile din natura acestui Pământ, și
astfel, de asemenea, din alternanța continuă a
zilelor și anotimpurilor, și, de asemenea, de
stelele de pe cer, omul ajunge din necesitate la
o gândire mai profundă și va începe prin
aceasta, de asemenea, să caute și să cerceteze
cauza fundamentală a existenței acestor multe
lucruri nenumărate. Și când omul a ajuns atât
de departe, atunci Eu, de asemenea, voi veni
să-l întâlnesc și Mă voi dezvălui din ce în ce mai
mult și mai clar pentru el.
[14] Prin urmare, prietenul Meu, este foarte bine
că Pământul, pe care oamenii sunt chemați să
devină copii ai lui Dumnezeu, este în toate
privințele înzestrat cu o mare frumusețe și
diversitate.
[15] Dar, desigur, omul nu trebuie să aibă prea
multă iubire pentru această lume frumoasă și
să nu adere la ea, cu toate simțurile sale,
pentru că prin aceasta el va deveni materialist
în sufletul lui și el se va retrage din ce în ce mai
mult de la ceea ce el ar trebui să atingă, și el va
fi orb, întunecat și rău în această scurtă viață
pentru testul voinței sale libere.
[16] Cât de dificil va fi atunci a aduce astfel de
oameni pe calea cea bună a vieții ce reprezintă
experiența din toate timpurile, și tu ai
~ 474 ~
experimentat-o deja de multe ori și o vei mai
experimenta.
[17] Dar acum câțiva preoți vin la noi cu cel pe
care Eu l-am învățat ieri, și doresc să vadă și să
știe ce fel de persoană sunt Eu de fapt, pentru
că preotul, pe care Eu deja l-am învățat, a
iluminat o lumină în ei și i-a forțat să gândească
profund. Prin urmare, noi îi vom lăsa pe acei
căutători să vină la noi și să găsească ceea ce
caută, și anume adevărul vieții."

Capitolul 102 Cererea și promisiunea de a


preoților
[1] În timp ce Eu vorbeam despre acest lucru cu
căpitanul, preoții erau deja cu noi și ei ne-au
întâmpinat salutat cu amabilitate.
[2] În acest sens, cel care a fost deja învățat
de Mine, a spus tovarășilor săi: "Iată, aici este
marele și înaltul Om miraculos, la a cărui voință
totul trebuie să se conformeze în toată
supunerea, și în ale cărui cuvinte sunt cel mai
profund adevăr și înțelepciunea. Prin urmare noi
îi dăm Lui toată cinstea, toată lauda și toată
gloria."
[3] Eu am spus: "Prieteni, Eu nu am venit în
această lume pentru a Mă lăsa onorat, lăudat
sau slăvit de oameni, ci cu intenția ca toți
~ 475 ~
oamenii, prin Mine și în Mine, să Îl regăsească și
să Îl recunoască pe Acela pe care L-au pierdut
din vina lor și pe care au eșuat în totalitate să Îl
recunoască, și ca ei să cunoască voia Lui, și să
acționeze și să trăiască în consecință. Cel care
vrea cu adevărat să Mă onoreze, să Mă laude și
să Mă slăvească pe Mine, trebuie să accepte
învățătura Mea, și să acționeze și să trăiască cu
ea.
[4] Dar, atâta timp cât voi onorați zeii din fier,
piatră și lemn, nu veți ajunge la adevărata
lumină a vieții de la Dumnezeu, nu-l veți
recunoaște în Mine și, prin urmare, de
asemenea, voi nu veți avea parte în Împărăția
Sa, care a venit acum în Mine din Ceruri pe
acest Pământ."
[5] La aceasta, unul dintre ei, care era atașat
mai mult de închinarea la mai mulți zei, a spus:
"Ar fi corect tot ceea ce spui Tu, și în ceea ce ne
privește, noi, de asemenea, curând am fi
abandonat zeii noștri, dar atunci ce vor face
oamenii, și ce ne vor spune nou din moment ce
noi am fost cei care i-am convins cu multă
convingere și, de asemenea, cu multe semne că
zeii există cu adevărat și le-am recomandat și
le-am cerut să-i onoreze pe aceștia? Oamenii
sunt încă foarte atașat de ceea ce au acceptat
~ 476 ~
din copilărie, și va fi dificil a îndepărta complet
ceea ce au și a le da ceva mai bun în loc."
[6] Eu am spus: "Toate aceste lucruri depind de
voința voastră. Chiar și un copil înțelege
adevărul mai devreme decât ceva care este fals
și, astfel, o minciună. Prin urmare, o persoană
adultă va înțelege cu siguranță adevărul cu atât
mai repede si îl va face al lui propriu cu
dragoste. Deci, acum depinde doar de voința
voastră, și apoi va fi voia Mea, care vă va ajuta
pentru a realiza o lucrare bună în Numele Meu.
[7] Dar nu vă așteptați la nici o constrângere de
la Mine, pentru că pentru Mine fiecare ființă
umană are o voință complet liberă și poate face
ce vrea. Dar vai mai târziu celui care, în ciuda
faptul că el a recunoscut adevărul, cu toate
acestea, nu l-a îngăduit în el de dragul
avantajelor lumești, care nu acționează în
conformitate cu principiile fundamentale ale
adevărului, dar care în cele din urmă chiar le
persecută prin foc și sabie. Într-adevăr, pentru
el ar fi mai bine dacă o piatră de moară ar fi
spânzurată de gâtul său și va fie înecat în mare,
unde acesta este cea mai adâncă.
[8] Pentru că este clar că zeii voștri și imaginile
lor, făcute de mâna omului, nu înseamnă nimic,
și modul în care vă uitați la ele chiar și de o mie
~ 477 ~
de ori mai puțin, pentru că ceea ce a avut încă
ceva sens interior spiritual viu potrivit
învățăturii vechi a corespondenței a fost
schimbat deja de o lungă perioadă de timp în
nonsensul cel mai dens și mai întunecat, și cu
aceasta, de asemenea, în minciună grosieră.
[9] Când Eu acum din nou vă aduc adevărul
complet despre existența unicului, singurului
Dumnezeu adevărat, și vă fac voia Lui
cunoscută vouă, atunci renunți, de asemenea,
complet la zeii lipsiți de sens și eliminați
imaginile lor - acceptați adevărul.
[10] Și când voi l-ați acceptat, dați-l apoi, de
asemenea, celor care sunt flămânzi și însetați
de el deja de mult timp. Apoi, prin faptul acesta,
ei nu vor deveni dușmanii, ci doar prietenii
voștri adevărați, căci dacă aceștia nu v-au
prigonit, atunci când i-ați învățat numai lucruri
rele, ei cu atât mai puțin vă vor prigoni când în
Numele Meu voi le veți da lucruri bune pentru
această viață pământească, și chiar mai mult
pentru viața lor din lumea de dincolo.
[11] Dar care este numele Meu este și cine sunt
Eu de fapt, voi toți veți ajunge în curând să
știți."
[12] În acest sens, unul dintre preoții
păgâni a spus: "Ascultă, Învățător miraculos în
~ 478 ~
puterea voinței și cuvântului Tău, ieri, la scurt
timp după sosirea Ta în hanul nostru, Tu ai
vindecat toate persoanele bolnave ale
hangiului, faptă despre care noi am fost curând
complet informați și despre care noi credem
acum, de asemenea, că acest lucru este posibil
doar cu ajutorul sigur al unei adevărate Ființe
divine. Faptul că Tu întotdeauna Te poți aștepta
la un astfel de ajutor este ușor de imaginat și, în
final, de asemenea, de înțeles, și din moment
ce acesta este, cu siguranță cazul cu Tine, noi
am dori cu bucurie ca, de asemenea, aici, Tu să
ne arăți un semn al puterii cuvântului și voii
Tale. Dacă noi, de asemenea, vom avea dovada
aceasta, vom distruge chiar astăzi, toți zeii
noștri, și în templul lui Zeus, vom aduce o jertfă
unicului, singurul Dumnezeu adevărat al
iudeilor în maniera lui Moise și Aaron."
[13] Eu am spus: "O astfel de jertfă cu adevărat
nu este necesară pentru unicul, singurul
Dumnezeu adevărat, nu numai al iudeilor, ci al
tuturor oamenilor, creaturilor și lucrurilor. În
toate aceste jertfe, în sensul interior, pur
spiritual, eram doar Eu Însumi, cel care era
reprezentat și Împărăția lui Dumnezeu pe care
Eu o stabilesc acum, nu pentru carne și sânge,

~ 479 ~
ci pentru sufletele și spiritul oamenilor de pe
acest pământ.
[14] Iar, dacă Eu Însumi umblu acum aici,
înaintea ochilor voștri a tuturor oamenilor,
atunci Scriptura este îndeplinită, și nimic nu mai
este necesar, care ar trebui să Mă reprezinte
într-un mod care corespunde cu Mine.
[15] Noua jertfă, care este plăcută pentru mine
este valabilă pentru întregul viitor și constă
exclusiv în faptul ca voi, oamenii să credeți în
Mine, să-L iubiți pe Dumnezeu din Mine mai
presus de toate și pe semenii voștri ca pe voi
înșivă prin ținerea poruncilor Mele.
[16] Nu trebuie să construiți pentru Mine temple
din lemn, piatră și de aur și argint pentru a Mă
venera în ele cu tot felul de vorbe ceremonii,
lipsite de sens care nu Mi-au fost niciodată
plăcute și nu-Mi vor fi plăcute niciodată.
Adevăratul Templu, în care ar trebui să Mă
onorați ar trebui să fie inima voastră care Mă
iubește. Doar darul celui care Mi-l oferă Mie în
inima lui făcând fapta de iubire pentru Mine și
pentru semenii lui va fi valoros pentru Mine, și
eu îl voi răsplăti cu viața veșnică și fericită în
Cerurile Mele.
[17] Voi, prin urmare, nu trebuie să stabiliți nici
o zi de sărbătoare sau de vacanță fără muncă
~ 480 ~
pentru a Mă onora, pentru că fiecare zi este a
Mea, și voi ar trebui să vă gândiți la Mine în
fiecare zi, și să faceți fapte bune în numele
Meu.
[18] Și, dacă voi Îmi cereți ceva, retrageți-vă
într-o cameră mică și rugați-vă în ascuns, atunci
Eu voi răspunde rugăciunii voastre - acesta este
modul în care Domnul Dumnezeul Savaot vă
vorbește vouă oamenilor.
[19] Departe cu toate templele, idolii, cu toate
zilele de sărbătoare și cu toate aceste ceremonii
lipsite de sens și fără valoare, iar în loc de
acestea, ridicați temple pentru Mine, în inima
voastră și aduceți jertfe pentru Mine de iubire
pură, altruistă. Revanșați-vă pentru prejudiciul
care a fost făcut de voi oamenilor săraci, orbi
care au fost în cea mai mare parte mințiți și
înșelați de voi, atunci voi veți avea parte de
mila lui Dumnezeu."

Capitolul 103 Un miracol cu o semnificație


simbolică pentru preoți
[1] Voi Mi-ați cerut să efectuez un semn, și, prin
urmare, Eu, de asemenea, voi efectua unul în
fața ochilor voștri, dar voi nu veți fi fericiți prin
semn, ci prin credința voastră în Mine și prin
viața în conformitate cu învățătura Mea.
~ 481 ~
[2] Iată, aici, pe acest deal, care este complet
gol și deșertic, este totuși un smochin vechi,
care este deja complet uscat de 30 de ani. La
acea vreme o furtună teribilă a izbucnit. Ploaia
a curs în jos din nori pe Pământ și a spălat solul
deja slab de la suprafața stâncoasă, și, curând
iarba și copacii s-au uscat, pentru că nu mai
puteau fi hrăniți.
[3] Iată, acest deal și mediul său destul de vast,
și, astfel, de asemenea, acest copac, poate fi
comparat exact cu cunoștințele voastre despre
unicul, singurul Dumnezeu adevărat. Fără
adevărata cunoaștere, interioară a unicului
singurului Dumnezeu adevărat și viu, totul este,
și trebuie să fie, mort și deșert și sterp pentru
oameni. Se ofilește și se veștejește, deoarece
nu poate găsi nici o hrană pentru sufletul și
spiritul său din cauza furtunii atitudinii sale
lumești a îndepărtat din el solul hrănitor și
dătător de viață, care este Cuvântul viu al lui
Dumnezeu. Astfel, de asemenea, acest copac, și
toată iarba din jurul acestuia, este uscată și nu
poate reveni la viață pe cont propriu, deoarece
aici nu există nici un sol. Și poate face aceasta
numai cu puterea lui Dumnezeu, care poate
crea un sol nou care conține tot ceea ce este
necesar pentru viața plantelor. Și așa Eu vreau
~ 482 ~
ca toată această regiune, și în primul rând acest
deal, să fie acoperite cu circa 2 coți înălțime de
sol fertil. Așa să fie!"
[4] Când Eu am spus aceasta, întreaga regiune
și, de asemenea, dealul au fost acoperite cu în
mod clar cu pământ foarte fertil, prin care
preoții păgâni au fost atât de surprinși și mișcați
că au început să tremure, și cel, care a fost
învățat cu o noapte înainte, a strigat cu voce
tare: "Da, L-am găsit aici, pe Acela pe care L-am
căutat in zadar deja de o lungă perioadă de
timp! Tu, o, Doamne, mare, sfânt și puternic mai
presus de toate, ești cu adevărat Acela Însuși
despre care Tu ai spus că eu totuși Îl vor
găsi! Pentru că doar un Dumnezeu poate
acoperi prin Cuvântul Său într-o clipă un peisaj
dezolant cu solul cel mai fertil! Acest lucru este
imposibil pentru ființele umane!
[5] Bucurie pentru noi, că noi în sfârșit Te-am
găsit exact așa cum noi ne-am dorit de mult
timp să Te găsim! Acum vălul fatal al lui Isis a
fost ridicat din fața ochilor noștri într-o clipă! O,
toată cinstea și toată dragostea doar Ție, veșnic
mare, singurul Dumnezeu adevărat și Domn!
[6] O, iartă-ne multele păcate ale noastre pe
care noi le-am comis în marea noastră orbire
față de Tine și, de asemenea, față de semenii
~ 483 ~
noștri! Noi dorim și vrem de acum, cu ajutorul
Tău puternic mai presus de toate, să ne
revanșăm cât mai mult posibil pentru răul pe
care l-am făcut vreodată! Fii iertător și milostiv
cu noi! Nu ne respinge pe noi păcătoșii prea
departe de Tine, o, Tu, Dumnezeul nostru, și
Domnul nostru!"
[7] Eu am spus: "Tu ai vorbit bine acum, dar nu
a fost carnea și sângele tău care te-au inspirat,
ci Spiritul cuvântului Meu pe care tu l-ai
acceptat în mintea ta. Tu de asemenea, ești
acum acoperit cu sol fertil ca acest deal și
aceste împrejurimi foarte mari, iar ceea ce a
fost deșert și sterp și nu putea produce nici un
fruct de viață, va deveni verde peste tot și va
produce o varietate bogată de fructe, care vor
hrăni cu adevărat vor sătura complet sufletul
tău pentru viața sa veșnică.
[8] Deci, rămâi activ după cum am propus,
atunci tu în curând vei înflori pentru viața
multora, la fel cum acest deal și întreg mediu
acum va deveni verde prin cuvântul Meu și va
înflori. Și cum tu ai fost un om al cărui spirit al
adevărului vieții a fost mort până acum, la fel
tu, de asemenea - doar prin cuvântul Meu pe
care tu L-ai acceptat ca pe un Cuvânt viu al lui
Dumnezeu și L-ai luat în tine - fi trezit la viață
~ 484 ~
pentru a produce adevărate roade ale vieții, la
fel cum acest smochin va face acum în fața
ochilor tăi în timp ce pentru 30 de ani plini
acesta a fost uscat și mort și din care doar
trunchiul și câteva rădăcini puternice și ramuri
pot fi văzute.
[9] Eu vreau acum ca acest deal, împreună cu
întreg mediu înconjurător, să devină verde și să
înflorească pentru a produce fructe bogate, iar
acest smochin vechi și prăfuit să devină viu din
nou și să producă fructe pentru bucuria
oamenilor și păsărilor cerului. Așa să fie."
[10] La aceste cuvinte ale Mele, dealul și
întregul mediu au devenit verzi și au înflorit, și
smochinul a devenit plin de frunze și flori și era,
de asemenea, înzestrat cu multe ramuri noi și
rădăcini.

Capitolul 104 Ucenicul Andrei vorbește


despre lucrările și cuvintele Domnului
[1] Aceasta a făcut preoții noștri păgâni complet
muți de uimire pură, peste uimire, pentru că
abia acum ei și-au dat seama foarte clar cine
era Acela în Mine, care stătea în fața lor.
[2] Deși hangiul nostru, care era cu noi, a
văzut marele semn de vindecare, pe care Eu L-
am realizat cu o seară înainte și de care el a
~ 485 ~
fost foarte uimit, abia după semnul din această
dimineață el a fost convins că Eu nu eram ca un
mare profet care acționează și lucrează cu
Spiritul lui Dumnezeu, ci complet independent
din propria Mea forță și putere. Astfel, el i-a
spus căpitanului, care, de asemenea, se uita
surprins cu tovarășii săi: "Înalt comandant,
acest Om nu este o ființă umană care
efectuează aceste nemaiauzite semne, cu
ajutorul unicului, singurului Dumnezeu adevărat
al iudeilor, ci în El trăiește fizic, vizibil în fața
noastră, toată plinătatea etern, nesfârșită a
divinității. Pentru că El a spus: "Eu o vreau" și
nu: "Acesta este modul în care Dumnezeu Mi-a
vorbit, și acest lucru sau acela trebuie să se
întâmple și să existe".
[3] Căpitanul a spus hangiului: "Prietene, eu
am știut deja aceasta din Pella unde a fost și
unde, de asemenea, a învățat si a efectuat
semne mari, ca aici, dar eu nu am văzut un
semn ca acesta înainte, deși câteva care arătau
ca acesta și care mi-au spus cu voce tare și clar:
“Acesta este în modul cel mai minunat Domnul
Însuși."
[4] Deși El spune: "Eu am fost trimis de Tatăl în
această
lume," dar El este cel care s-a trimis pe Sine
~ 486 ~
Însuși din dragostea Lui pentru noi oamenii în
această lume să fie de acum înainte nu un
Dumnezeu și Tată invizibil sau de neînțeles
pentru noi, ci bine vizibil și ușor de înțeles,
astfel încât, în viitor, să putem crede cu
adevărat că El este singurul Dumnezeu
adevărat și că nici un alt Dumnezeu, sau Domn
nu există sau nu poate exista în afară de El.
[5] În El trăiește existența originală a întregii
existențe, puterea inițială a tuturor puterilor,
forța inițială a tuturor forțelor, cea mai clară
conștiință de sine dintre toate conștiințele
creaturilor din întreaga infinitate veșnică, care
este umplută cu lucrările Sale. Și astfel, în El
trăiește, de asemenea, cea mai mare și mai
veșnică înțelepciune de nepătruns. Și vezi,
toate acestea eu nu doar le cred așa cum de
obicei, o persoană crede un adevăr pe care l-a
auzit, pentru că în afară de faptul că îl crede,
încă îl investighează cu rațiunea și se întreabă
dacă acel mare adevăr va fi, de asemenea,
complet atunci când este pe deplin în legătură
cu părțile sale separate, și cum ar putea fi
cineva complet convins de aceasta. Dar eu sunt
complet și pe deplin convins de toate aceste
lucruri, și eu sunt pregătit să-mi dau viața

~ 487 ~
pentru această convingere perfectă și
profundă".
[6] Hangiul a spus: "Înalt comandant, eu încă
nu pot fi la fel de profund inițiat ca tine în acest
mister foarte sfânt, dar eu cred acum, fără
îndoială, tot ceea ce ai spus acum, și sper că și
eu și întreaga mea casa va deveni complet
convinsă de aceasta. Prin urmare, toată
onoarea și dragostea este acum la singurul
Dumnezeu, vizibil dinaintea noastră."
[7] În timp ce căpitanul și hangiul vorbeau, la
fel au vorbit, de asemenea, preoții și, de
asemenea, ucenicii între ei.
[8] Un preot a mers la un ucenic și l-a întrebat
dacă Eu fac de multe ori astfel de semne.
[9] Ucenicul a spus: "Mergi în toate locurile din
toată Galileea, Iudeea, Samaria și încă alte
regiuni din sud și nord, și de la est la vest, și
investighează acolo, atunci ei îți vor spune și
arăta ceea ce a făcut Domnul.
[10] Multe semne ca acesta de aici, și din toate
regiunile prin care noi am trecut cu El sunt pline
de faptele sale și pline de slava Lui, pentru că
nimeni nu este ca El, nici în cer, nici pe
pământ. Dar El nu vrea ca noi să vorbim mult
despre marile semne pe care El le-a făcut
pentru a confirma adevărul învățăturii sale din
~ 488 ~
care voi știți acum deja punctele principale,
pentru că semnele vor deveni vechi și vor pieri
în viitor, ca tot ce este perisabil și schimbător în
această lume, și atunci când, după mulți ani, se
va vor vorbi despre aceasta, oamenii nu vor
crede și nu vor înțelege. Dar cuvintele Lui nu
vor pieri, ci vor exista veșnic ca adevărul tuturor
adevărurilor din toate cerurile și pe tot
Pământul și în marea lume a spiritelor.
[11] Astfel El vrea doar că acest cuvânt de
viață, care este adus din Ceruri în această lume,
să fie vestit tuturor oamenilor și ca ei să
primească credința vie în El, acționând în
conformitate cu acest cuvânt.
[12] Dacă oamenii vor face acest lucru, ei vor fi
treziți și întăriți de El în așa fel încât, în numele
Lui vor efectua semnele ei înșiși așa cum noi,
de asemenea, am efectuat deja o mulțime de
semne în numele Său punerea mâinilor noastre
pe toate tipuri de oameni bolnavi prin care ei au
devenit complet sănătoși. Acest semn va fi util
pentru voi doar dacă voi veți trăi și veți acționa
în conformitate cu învățătura Lui.
[13] Un astfel de semn poate fi considerat ca o
mare minune excepțională, dacă oamenii care
au fost martori personali la acesta nu știau cu
adevărat cine este acela care a efectuat
~ 489 ~
semnul, dar odată ce oamenii au recunoscut
cine este Acela care a efectuat semnul, semnul
ca atare, nu mai este un miracol, pentru că
atunci ei își vor da seama că pentru Dumnezeul,
etern atotputernic nimic nu este imposibil.
[14] Ce este acest Pământ altceva decât
cuvântul și voința lui Dumnezeu din iubirea și
înțelepciunea Lui? Ce sunt luna, soarele și toate
stelele nenumărate cu tot ceea ce ele poartă și
conțin, în timp ce ele sunt - după cum noi știm
sigur -, de asemenea, corpuri cerești din care
cele mai multe dintre ele pe care le putem
vedea cu ochii noștri sunt incomparabil mult
mai mari decât acest Pământ care ne poartă și
ne hrănește?
[15] Dacă este posibil pentru Dumnezeu,
Domnul eternității să cheme la viață lucrări așa
de mari doar prin voia Lui, fie că este vorba de
un moment sau bazat pe iubire și înțelepciunea
Lui în perioade mai lungi de timp, atunci ar fi la
fel de ușor pentru ca El să acopere un mic pată
de suprafață goală cu pământ gras prin
cuvântul Său și voia Sa, și să lase să crească
astfel de fructe în conformitate cu tipul lor ca o
condiție a pământul o cere în conformitate cu
ordinea care a fost stabilită de El.

~ 490 ~
[16] Voi romanii, care sunteți foarte inteligenți și
aveți multă experiență, puteți realiza și înțelege
cu ușurință acest lucru, și astfel voi, de
asemenea, realizați și înțelegeți că nu semnele
pe care Domnul le efectuează acum sunt cel
mai important lucru pentru noi oamenii, ci
cuvântul Lui și învățăturile Lui, care ne arată
calea spre viața veșnică. Cuvântul din gura lui
Dumnezeu este, prin urmare, pentru noi totul în
toate. Prin acesta, noi vom exista și trăi veșnic,
iar noi vom fi acolo unde este El, iar noi vom
efectua lucrări prin cuvântul Său și voia Sa în
noi."
[17] Când preotul a auzit aceasta de la ucenic,
el a spus: "Prietene, tu ești deja mult avansat în
înțelepciunea lui Dumnezeu, iar acum eu nu
sunt surprins că voi, vechii ucenici ai Domnului,
ați fost după acest nemaiauzit de mare miracol
mult mai puțin surprinși decât noi,
neamurile. Dar ceea ce tu mi-ai spus acum eu
îmi voi aminti ca și cum Domnul Însuși Mi-a
spus, și eu îți mulțumesc pentru prietenia și
răbdarea ta."
[18] După aceea, preotul s-a întors la colegii săi
din nou și a vorbit cu ei despre ceea ce el a
auzit de la ucenicul al cărui nume este Andrei.

~ 491 ~
Capitolul 105 Masa miraculoasă de
dimineață
[1] Acum, un mesager a venit din oraș pentru a
ne spune că masa de dimineață era gata, dar el
cu greu putea spune un cuvânt de uimire pură
despre mediul total schimbat. Prin urmare, Eu i-
am spus hangiului de ce omul - un slujitor al
casei, care, de asemenea, a fost vindecat de
Mine - a venit la noi, după care noi ne-am dus
imediat în oraș. Preoții ne-au urmărit foarte
atent în oraș pentru că dragostea pentru Mine,
care a fost trezită în ei, îi împingea cu mare
forță spre Mine.
[2] Când noi toți am intrat în casa hangiului și
am mers imediat să ne așezăm la
masă, preotul șef a văzut că Eu am luat parte
la masa de dimineață și Mi-a zis: "Doamne,
Atotputernic și Cel mai Înțelept. De asemenea,
este un miracol că Tu dorești să mănânci
mâncare de pe Pământ, din moment ce tot ceea
ce se numește mâncare pe acest Pământ este,
de asemenea, o lucrare a cuvântului și voii
Tale. Tu de asemenea, ai putea spune aici: "Fie
ca această masă să fie pregătită cu alimente și
băuturi foarte curate din ceruri", și apoi se va
întâmpla ceea ce Tu ai vrut. Pentru că iată,
hrana noastră păgână este în ochii unui iudeu
~ 492 ~
mozaic strict necurată, și totuși Tu o mănânci cu
ucenicii Tăi după dorința inimii Tale."
[3] Eu am spus: "Uite, pentru cel pur totul este
pur, și, astfel, desigur, de asemenea, pentru
Mine. Oriunde Eu aș întâlni oameni care sunt
plini de bunăvoință și sunt, prin aceasta, de
asemenea, în cea mai mare parte curați la
inimă, de asemenea, alimente lor va fi curate,
pentru că Eu însumi le-am purificat pentru toată
lumea, și apoi nimeni nu va fi murdărit de ele.
[4] Dar, din moment ce tu deja crezi că Eu, prin
cuvântul Meu și voia Mea, pot acoperi și ordona
masa cu alimente curate și băutură curată din
ceruri, tu Te poți așeza la masa de alături, și
apoi se va întâmpla așa cum tu crezi.
[5] Și când masa va fi în curând aprovizionată
cu alimente și băuturi, voi puteți mânca și bea,
fără teamă sau timiditate, pentru astfel de
alimente și băuturi vă vor întări și vă vor face
foarte curajoși în lupta împotriva prințului nopții
și al minciunii și înșelăciunii înaintea neamurilor
și iudeilor."
[6] Atunci toți preoții s-au dus să se așeze la
masa menționată care, în același moment, a
fost acoperită cu cel mai fin byssus (pănză
subțire din timpuri străvechi) și aprovizionată cu
vesela necesară. Platourile cu toate acestea
~ 493 ~
erau încă goale în fața oaspeților surprinși, și nu
era încă nici vin strălucitor în cupele de
cristal. Și Eu am zis preoților: "Uite, masa
voastră este acum deja echipată cu cele mai
pure alimente și cel mai pur vin din ceruri. Voi
încă nu o puteți vedea cu ochii voștri și nu o
puteți gusta. Cu toate acestea, totul este deja
acolo.
[7] Dar acum eu vreau ca spiritualul să fi
acoperit cu materialul, și acolo voi puteți vedea
deja tot felul de produse alimentare și cel mai
bun vin. Și acum puteți mânca din ele, și să bea
vinul."
[8] Acum, preoții nu știau deloc ce ar trebui să
gândească, și ei s-au epuizat slăvind și onorând
numele Meu.
[9] Apoi ei au mâncat, și nu se puteau opri în a
lăuda bunul gust al alimentelor care erau toate
pregătite în mod roman. Și, de asemenea, vinul
era pentru ei atât de excepțional de remarcabil
că toți au spus că nu gustat astfel de vin
înainte.
[10] Hangiul nostru a fost apoi, de asemenea,
foarte dornic a gusta ceva din mâncarea
miraculoasă de la masa preoților.
[11] Dar Eu am zis: "Prietene, nu fi prea dornic
de ea, pentru că ceea ce tu mănânci la masa
~ 494 ~
noastră are una și aceeași origine, același gust
și aceeași putere, de asemenea, această
mâncare este cuvântul Meu și voia Mea."
[12] Când hangiul a auzit aceasta de la Mine, el
a uitat curiozitatea sa și, în acest fel, de
asemenea, el a fost complet mulțumit.

Capitolul 106 Despre eliminarea


păgânismului
[1] Când noi și preoții romani am fost suficient
de întăriți cu masa de dimineață, preoții Mi-au
mulțumit cu voce tare pentru această masă
miraculoasă, iar apoi au zis: "O, Doamne
Atotputernic și singurul Dumnezeu adevărat, noi
toți credem acum cu totul în Tine, fără nici o
îndoială, și noi de asemenea, am luat în
considerare voința fermă de a converti ceilalți
păgâni la această credință. Dar noi vedem, de
asemenea, că această lucrare nu va fi o sarcină
ușoară, deoarece în special oamenii de rând
încă aderă mult la zeii păgâni, și se închină și
onorează imaginile lor.
[2] Aici, în acest oraș, cu greu poți găsi o casă,
care nu este complet plină spirite de protejare a
casei și o mie de alți zei compleți și semizei de
care aparțin, de asemenea, parțial acele spirite
protectoare ale casei ca un patron al numelui
~ 495 ~
dacă acestea aparțin numelui unei familii, și ele
sunt, de asemenea, venerate ca atare.
[3] Ei bine, acum, pentru a elimina toate acele
imagini ale păgânismului întunecat dintr-o dată
prin discursurile și învățăturile noastre despre
Tine, va fi foarte greu pentru noi. Dar pentru
tine, Doamne, Doamne, ar fi ușor, pentru că Tu
trebuie doar voiești așa, și atunci toate aceste
imagini lipsite de sens ale idolilor din întregul
oraș, indiferent din ce material sunt făcute,
dintr-o dată nu vor mai fi acolo, iar apoi va fi
ușor pentru noi a aduce oamenii pe calea cea
bună a luminii și vieții."
[4] Eu am spus: "Eu desigur aș putea, face asta,
dar apoi munca voastră pentru Mine și Regatul
meu pe acest Pământ nu va fi ușoară, ci doar
mult mai dificilă, deoarece o minte foarte dură
și extrem de întunecată și voința liberă a
oamenilor nu sunt atât de ușor de spart prin
semne noi și minuni cum crezi tu. Căci dacă
semnele Mele pe care Eu le-am efectuat în
Ierusalim, ar fi realizat aceasta, atunci toți
fariseii și cărturarii, împreună cu marele preot
ar fi deja cu Mine, și ei ar fi ucenicii Mei. Dar ei
sunt prea întunecați și duri, și ei Mă urăsc și Mă
prigonesc peste tot ca un agitator și înșelător al
poporului.
~ 496 ~
[5] De asemenea, Eu aș putea distruge templul
lor și modul lor de iluzii într-o singură clipă, dar
aceasta nu ar îmbunătăți oamenii întunecați și
duri câtuși de puțin, ci i-ar face mai
încăpățânați în marea lor răutate. Și așa Eu voi
lăsa templul să rămână pentru ceva timp și voi
lăsa mândria și dictatura celor care locuiesc
acolo și închinătorii lor să rămână acolo până
când se vor întoarce împotriva Romei, și acesta
va fi sfârșitul Ierusalimului, al templului și al
locuitorilor săi.
[6] Prin urmare, voi, de asemenea, ar trebui să
lăsați să rămână ceea ce este vechi cu locuitorii
de altfel inimoși din acest oraș și împrejurimi,
atât de mult până când ei înșiși se vor fi luminat
de lumina pe care voi ați primit-o de la Mine, și
până când ei înșiși își vor da seama că imaginile
idolilor lor sunt lipsite de sens. Și atunci cei care
sunt luminați vor fi cei care ei înșiși vor distruge
înșelăciunile vechi, pentru că pentru moment
este suficient ca numai imaginile din mintea
oamenilor să fie îndepărtate și distruse. În
momentul în care aceasta s-a realizat, restul va
urma de la sine.
[7] Dar, a distruge mai întâi vechile monumente
de credință și doar ulterior a lumina mințile și
inimile extrem de uimit și șocate cu noua
~ 497 ~
lumină va fi la fel aceeași ca și când cineva ar
dărâma și distruge complet vechea lui casă
înainte de a-și face planul pentru sine despre
modului în care va arăta noua casă.
[8] Unde ar trebui să trăiască în timpul până ce
noua casă este gata? Dar, odată ce noua casa
este construită, va fi ușor pentru el să o dărâme
pe cea veche și să o lase să dispară.
[9] Dacă Eu acum aș distruge toate imaginile
idolilor într-un moment prin puterea cuvântului
Meu și a voii Mele, chiar în aceeași zi, s-ar
provoca în mod inevitabil o revoltă a poporului
pe care cu greu ați putea fi capabili a o suprima,
indiferent cât de tare și puternic ați predica în
toate aleile și străzile despre marea mânie a
zeilor insultați. Pentru că oamenii în cele din
urmă foarte furios vor întreba cum ar fi putut ei
păcătui atât de mult împotriva zeilor - in timp ce
ei continuu arătau aceeași disponibilitate de a
face jertfe și au fost virtuoși – că ei au luat chiar
imaginile pe care oamenii întotdeauna le
onorau extrem.
[10] Oamenii v-ar acuza în cele din urmă de
lăcomie - ceea ce este ceva ce ei știu foarte
bine despre voi - și oamenii ar spune: "Ascultați
voi preoților, nu zeii, ci voi ați făcut acest

~ 498 ~
lucru. Aduceți-ne zeii înapoi, sau altfel veți
cădea pradă mâniei noastre justificate."
[11] Și iată, în aceste condiții, cu greu veți fi
capabili să răspândiți învățătura Mea și credința
în Mine printre neamuri.
[12] Construiți deci, în primul rând o casă nouă
pentru ei, apoi ei vă vor ajuta să o distrugeți pe
cea veche complet. Dar în ce privește Zeii din
casele voastre, care sunt în mare parte realizați
din metale nobile, cum ar fi aur și argint, topiții,
vindeți metalul și împărțiți banii printre cei
săraci, care, atunci cu siguranță nu vă vor
disprețui.
[13] Regatul Meu pe care Eu Îl stabilesc acum
pe acest Pământ, este o împărăție a păcii și nu
o împărăție a discordiei, persecuției sau
războiului. Și așa voi ar trebui, de asemenea, să
Îl răspândiți în pace printre oameni, și prin
aceasta nu faceți uz de sabie.
[14] Dar, odată ce învățătura Mea va fi
răspândită printre neamuri cu sabia, în curând
va arata foarte nefericit acest Pământ. Sângele
va curge în fluxuri, și toate mările se vor lua o
culoare tristă. Prin urmare, fiți toți lucrători
pașnici, în numele Meu și evitați orice dispută și
ceartă. Lucrați numai prin iubirea Mea din

~ 499 ~
inimile voastre, pentru că în dragoste se află
ascunsă cea mai mare putere și forță.
[15] Amintiți-vă că, deși păgânismul vostru este
un copac bătrân, putrezit și lipsit de viață,
acesta încă mai are atât de multe părți din lemn
puternice și aproape rădăcini de piatră care nu
se vor lăsa a fi tăiate dintr-o lovitură de
topor. Dar, în timp, cu dreaptă înțelepciune,
răbdare și perseverență totuși va trebui să
cedeze la multele lovituri de topor. Toporul
ascuțit, pe care Eu vi-l dau vouă acum, se
numește înțelepciune. Chiar și cea mai
întunecată și mai dură rezistență va trebui în
cele din urmă să cedeze la acel topor.
[16] Aceasta este voia Mea. Acționați în
consecință, atunci prin iubirea Mea in voi, veți
culege roade de aur pentru Împărăția Mea.

Capitolul 107 Dragostea de aproape


[1] Când preoții au primit această indicație a
Mea, au fost foarte bucuroși, Mi-au mulțumit
pentru aceasta, au părăsit masa, cu excepția
unuia care era preotul șef, și s-au dus în camera
lor, care era, de asemenea, după cum s-a
menționat deja, situată în acel moment, în casa
hangiului, și aceasta era mare și puternic
construită. Și ei au deliberat între ei cu privire la
~ 500 ~
modul în care ar trebui să se ocupe de acest
caz, în scopul de a proceda pe cât de liniștit și
pașnic cu putință.
[2] Dar preotul care a stat cu noi, a vorbit cu
căpitanul despre vânzarea imaginilor de aur și
argint ale idolilor, din moment ce ei nu aveau
posibilitatea aici de a le topi mai întâi și apoi să
le vândă sub formă de metal. Acolo de
asemenea nu era nici un lucrător de aur în
întreaga împrejurime, care ar putea cumpăra
astfel de metale și apoi să le folosească după
bunul plac.
[3] Căpitanul a spus: "Voi face totul pentru tine
în tot ceea ce este aprobat de Domnul și
Învățătorul, dar El mai întâi va trebui să
vorbească în mila Sa despre aceasta și să spună
ceea ce este într-adevăr bine de făcut. Căci, de
acum voința noastră trebuie să fie voia Lui în
noi."
[4] La aceasta Eu am spus: "Fă cum crezi tu de
cuviință. Principalul lucru este ca de produse să
beneficieze cei săraci într-un mod eficient și
modul, pe care tu vei fi în măsură să îl evaluezi
prin Spiritul Meu din tine.
[5] Ori de câte ori este posibil, revanșați-vă
pentru fiecare lucru greșit că a fost făcut de voi,
așa cum Eu am menționat deja. Apoi, prin
~ 501 ~
aceasta, voi vă puteți aștepta la mila Mea în
sufletul vostru. Dacă voi nu vă puteți revanșa
pentru o nedreptate pe care i-ați făcut-o cuiva,
atunci voi tot ar trebui să aveți buna voință
pentru aceasta și să vă întoarceți la mine în
credință deplină, atunci eu nu voi lăsa
rugăciunea voastră dreaptă fără răspuns.
[6] Dar să fie, de asemenea, spus vouă tuturor
că cineva care nu s-a revanșat pentru cel mai
mic prejudiciu cauzat cuiva, nu va intra în
Împărăția Mea. Căci ceea ce voi nu vreți ca alții
să vă facă vouă, de asemenea nu faceți acest
lucru aproapelui vostru.
[7] Iar, când cineva vă face rău, astfel că el
păcătuiește împotriva voastră, mustrați-l cu
toată blândețea și iertați-l. Dacă el își
îmbunătățește viața lui, acesta va fi in avantajul
tău. Dacă el nu își îmbunătățește viața lui,
atunci nu-l condamnați pentru aceasta, ci
întoarceți-vă în inima voastră la Mine, și, de
asemenea, atunci eu de asemenea nu voi lăsa
rugăciunea voastră dreaptă fără răspuns.
[8] Tot ceea ce faceții, faceți cu toată dragostea
în numele Meu. Prin aceasta voi veți deveni
copii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai
Împărăției Cerurilor, și nu va fi nici un capăt la

~ 502 ~
fericirea voastră, pentru că aceasta va continua
pentru totdeauna.
[9] Dacă toți ați înțeles foarte bine acest lucru,
atunci acționați în consecință, în special voi
înșivă, și învățați, de asemenea, semenii voștri
să trăiască prin aceasta, în acest fel voi veți fi
capabili să răspândiți Împărăția Mea, care nu
este din lumea aceasta, mai bine printre
oameni, și prin aceasta voi veți primi mai târziu,
o mare răsplată în Împărăția Mea, pentru că
ceea ce Eu vă promit, este și rămâne adevărul
etern."
[10] La aceasta, căpitanul a spus: "Doamne și
Învățătorule, eu cu siguranță îmi dau seama de
marele adevăr etern al tuturor cuvintelor și
învățăturilor Tale, și eu, de asemenea, simt
profund în mine că ar trebui să fie printre
oameni așa cum Tu ne-ai arătat. Dar cu toate
acestea, sunt printre oameni o mulțime de
nelegiuiți, cum ar fi hoți, tâlhari, criminali,
adulteri, cei care violează băieți și fete, în
rândul iudeilor cât și printre neamuri, și avem
legi foarte severe, pentru a pedepsi necruțător
acești criminali cu toată severitatea ca un
exemplu înfricoșător pentru restul omenirii.
[11] Ei bine, acum, un astfel de criminal este cu
siguranță, de asemenea, aproapele nostru și el,
~ 503 ~
de asemenea, și-ar putea îmbunătăți eventual,
viața lui după ceva timp, dacă noi l-am ține în
viață și l-a învăța numai ceea ce este bun,
adevărat și drept, și dacă noi am trimite, de
asemenea, pe criminalii mai mici la o școală
bună să-i învețe adevărul în loc să-i ținem
pentru o lungă perioadă de timp închiși în
temnițe.
[12] Dar, atâta timp cât noi avem legile noastre
neobosite, această dorință a mea poate rămâne
doar o dorință pioasă, pentru că dacă eu însumi
aș putea fi vinovat de o crimă, atunci eu, de
asemenea, aș prefera ca ei să mă trateze în
conformitate cu dorința mea pioasă în loc de a
fi condamnat fără nici o iubire sau indulgență.
[13] Cu judecătorul nu este niciodată: "Ce vreți
ca alții să vă facă vouă, faceți, de asemenea,
aceasta aproapelui vostru" - astfel semenilor
noștri - ci este: "Te condamn potrivit legii." Și
nici o ultimă urmă de dragoste sau milă nu
poate fi găsită în acesta.
[14] Acum, eu însumi sunt un mare judecător în
această regiune, ceea ce Tu, Doamne și
Învățătorule, știi bine, și eu a trebuit să închid o
mulțime de infractori. Trebuie eu acum să le
arăt, de asemenea dragoste în loc de
severitatea legii?"
~ 504 ~
[15] Eu am spus: "Ori de câte ori este posibil, tu
cu siguranță vei face o lucrare foarte bună cu
acest lucru. Cel care, fizic și spiritual, va elibera
prizonierii din lanțurile diavolului va fi, de
asemenea, eliberat din legăturile morții veșnice.
[16] Cel care este judecător și care judecă
oamenii orbiți cu blândețe și dreptate, va fi, de
asemenea, mai târziu judecat la fel de Mine. Cu
aceeași măsură cu care măsurați, vi se va
măsura de asemenea.
[17] Cel care este milostiv va găsi, de
asemenea, milă cu Mine. Cel care cu toate
acestea, este un judecător sever va găsi, de
asemenea, un judecător foarte sever în
Mine. Pentru aceasta va fi exact aceeași
severitatea cu care el și-a judecat semenii săi,
care ulterior va fi propriul său judecător.
[18] Deci, fiecare își poartă propriul său viitor
judecător în el însuși. Aceasta să îți fie ghid,
prietene Pellagius."
[19] Cu aceasta, el a fost complet mulțumit, și
noi ne-am dus apoi din nou afară, dar într-o altă
parte a orașului Afec.

~ 505 ~
Capitolul 108 Promisiunea și învățătura
Domnului
[1] Dealul unde noi am stat dimineața era
localizat în partea de est a orașului. Locul unde
noi ne-am dus după masa de dimineață era
situat pe partea de vest în afara orașului, iar
dealul era mai înalt. Acel deal a fost anterior
complet gol, dar în dimineața aceasta a fost, de
asemenea, acoperit cu pământ gras și a fost
bogat prevăzut cu tot felul de iarbă și ierburi
aromate.
[2] Când noi am ajuns la acel deal, toți au fost
surprinși, și hangiul și preotul roman a spus:
"Iată acum cât de departe ajunge puterea și
forța divină în toată plinătatea ei. În această
dimineață, Doamne, noi am văzut că prin
puterea cuvântului Tău Tu ai făcut partea de est
a orașului verde, și noi Îți mulțumim acum din
nou ca prin puterea Ta, Tu, Doamne, de
asemenea, Te-ai gândit la latura de vest, care
era chiar mai dură și goală.
[3] Această parte din afara orașului nostru, de
unde noi avem o vedere frumoasă și mare la
vest și de sud, era doar rar vizitată de locuitorii
noștri din acest oraș, din cauza goliciunii sale
foarte nerevigorantă - și cu siguranță niciodată
în vara fierbinte deoarece pietrele negre erau
~ 506 ~
întotdeauna încălzite de soare, astfel încât într-
adevăr nu se putea merge pe ele.
[4] Acum, prin bunătatea și mila Ta imensă,
Doamne, de asemenea, această parte uscată și
pustie din afara orașului nostru, care este, de
asemenea, foarte mare, a fost schimbată în
pământ fertil. Și turmele noastre, care sunt
acum foarte slabe și pe care noi le-am putut
păstra vii doar în văile mai joase, vor găsi o
pășune bogată și, de asemenea, în curând se
vor multiplica foarte mult prin care vom putea
să arătăm celor săraci și, de asemenea,
străinilor mai multe fapte bune decât era fost
posibil până acum.
[5] Doamne și Învățătorule din eternitate, fără
început și fără sfârșit, acum întregul mediu
înconjurător al acestui oraș a fost modificat prin
mila Ta într-un adevărat Elysium, și priveliștea
ne dă o mare bucurie. Dar un lucru noi încă am
dori să Îți cerem pentru această regiune.
[6] Uite, toată această regiune este slab
aprovizionată cu apă si are doar foarte puține
izvoare. Dar pentru Tine, totul este
posibil. Înzestrezi Tu, de asemenea, această
regiune, cu mai multe izvoare pure, bune?"
[7] Eu am spus: "De asemenea, aceasta voi veți
primi la momentul potrivit. Dar pentru tine,
~ 507 ~
hangiul nostru, Eu voi lăsa un izvor mare vină în
existență pe acest deal, pentru că aparține
posesiunilor tale, și care va aproviziona
suficient tot acest oraș cu apă. Dar în ce
privește aceste împrejurimi întregi, izvoarele
vor veni de la sine în timpul iernii, pentru care
nu va trebui să așteptați mult timp, și ele vor
furniza acestei regiuni apă.
[8] Dar aveți grijă ca credința voastră în Mine și
dragostea pentru Mine și semenii voștri să nu
sece, și să devină uscată, în inimile voastre,
pentru că dacă aceasta s-ar întâmpla cu voi sau
cu urmașii voștri, atunci, de asemenea, aceste
izvoare se vor usca, și acest mediu întreg va
deveni și mai uscat decât a fost până acum.
[9] Atunci când această regiune a fost dată
izraeliților în timpul lui Iosua și al judecătorilor,
era la fel de fertilă ca și acum, și, de asemenea,
a rămas așa sub primii regii ai lui Israel. Dar,
atunci când mai târziu invidia, gelozia,
persecuția și războaiele au existat între
semințiile lui Israel, și iudeii s-au întors de la
Mine și M-au uitat din ce în ce mai mult, Eu am
lăsat această regiune să fie distrusă de fulgere
și furtuni mari în întregul mediu, și tot zelul
celor care au venit să trăiască aici nu a fost
capabil să facă aceste terenuri fertile din nou.
~ 508 ~
[10] Acum Eu am schimbat această regiune într-
una fertil, și acolo, în vârful acestui deal, puteți
vedea deja un izvor mare ieșind. Și zelul tău va
ști cum să adune apa și să o direcționeze spre
locurile potrivite. Dar rămâneți în dragostea pe
care Mi-ați promis-o, și nu părăsiți credința pe
care o aveți în Mine. Atunci Eu, de asemenea,
voi sta cu voi cu binecuvântarea Mea.
[11] Ceea ce voi Îi veți cere Tatălui, în Numele
Meu, de asemenea, vă va fi dat. Și ori de câte
ori numai 2 sau 3 dintre voi se vor aduna
împreună în Numele Meu, în deplină credință,
Eu voi fi printre voi, în spiritul iubirii, tăriei și
puterii Mele. Ceea ce atunci voi veți cere în
încredere deplină, Eu, de asemenea, vă voi da,
dacă ceea ce voi cereți va fi benefic pentru
mântuirea sufletului vostru.
[12] Dar, dacă voi veți cere lucrurile deșarte ale
acestei lumi, atunci nu vă vor fi date, așa cum
voi, de asemenea, nu dați un cuțit ascuțit în
mâinile unui copil să se joace cu el, indiferent
cât de tare el v-ar ruga, din moment ce voi știți
bine că copiii voștri s-ar răni repede și sigur cu
un cuțit ascuțit.
[13] Voi, de asemenea, sunteți mai mult sau
mai puțin lipsiți de experiență în lucrurile
spirituale, iar Eu sunt cel care știe cel mai bine
~ 509 ~
dintre toți ceea ce aveți nevoie pentru a ajunge
la viața veșnică. Prin urmare, căutați mai întâi
împărăția Mea și dreptatea Sa. Apoi, tot restul
vă va fi adăugat vouă, pentru că Eu întotdeauna
și veșnic știu ce aveți nevoie.
[14] Cu toate acestea, dacă, în viitor, vreți să
Îmi creți un lucru sau altul, atunci cereți-Mi ceva
care este drept, bun și adevărat."

Capitolul 109 Atotputernicia lui Dumnezeu


și limitele sale
[1] Hangiul a spus: "O, Doamne, faptul că eu și
preotul Ți-am cerut să aprovizionezi această
regiune cu apă, a fost nejustificat, deloc bun
sau fals?"
[2] Eu am spus: "Nu, nu deloc, dar dacă în viitor
voi Mi-ați cere lucruri pur pământești, atunci în
conformitate cu ordinea Mea nu ar fi la fel de
drept, bun și adevărat, pentru că prea mari
avantaje pământești sunt întotdeauna
dezavantaje pentru suflet.
[3] Cu toate acestea, Eu nu am venit de dragul
trupului, ci doar de dragul sufletului omului. Prin
urmare, voi ar trebui să-Mi cereți doar pentru
ceea ce este cu adevărat și veșnic în avantajul
sufletului vostru. Pentru că ce avantaj ar fi
pentru om, dacă el ar câștiga toate comorile
~ 510 ~
moarte ale acestei lumi, dar din cauza aceasta
el ar suferi cu siguranță cel mai mare
dezavantaj pentru sufletul său? Cum va fi el
capabil să se salveze de la moarte și de
judecata materiei lumești?
[4] Voi spuneți în voi înșivă acum: "Doamne,
toate lucrurile sunt foarte bine posibile pentru
Tine, și, de asemenea, materia acestui Pământ
este lucrarea Ta." Voi aveți dreptate în acest
sens. Cu toate acestea, Eu vă spun că cu omul
nu totul este, nici nu poate fi, posibil pentru
Mine, pentru că dacă totul ar fi posibil pentru
Mine cu omul, nu ar fi fost necesar pentru Mine
să vin ca o ființă umană perfectă pentru voi, în
această lumea și să vă învăț cu propria Mea
gură.
[5] Pentru că Eu am dat o voință liberă omului,
și i-am arătat rațiunii ceea ce este adevărat și
bun, și, de asemenea, ceea ce este rău și
dăunător, astfel că el să examineze, să-și dea
direcția și să se dezvolte el însuși. Pentru că
numai prin faptul acesta el va fi un om și nu un
animal care este ținut de puterea Mea și de
judecată, trebuind să acționeze în conformitate
cu legile Mele constrângătoare așa cum ele au
fost puse în acesta, neavând, prin urmare, nici o

~ 511 ~
libertate, autodeterminare și nici o
independență încredințată în el însuși.
[6] În afară de corpul său, omul nu a primit nici
o lege constrângătoare de la Mine, ci o lege
complet liberă în voința sa și o rațiune cu totul
nelimitată prin care el poate examina, testa,
înțelege și își poate aminti totul. Și ceea ce el a
recunoscut ca adevărat și bun, el poate lua ca
ghid pentru acțiunile sale.
[7] Astfel, voi examinați, de asemenea, totul,
păstrați ceea ce ați descoperit a fi adevărat și
bun, și acționați și trăiți prin acestea, atunci vă
veți dezvolta și veți fi întotdeauna și etern
adevărații Mei preaiubiți copii, și veți fi ca Mine,
liberi și independenți.
[8] Deci, daca voi adoptați complet voia Mea pe
care voi o știți acum, și dacă prin aceasta, voi
de asemenea, deveniți puternici în credința vie
în Mine, atunci, de asemenea, întreaga creație
va fi supusă vouă, la fel cum este pentru
Mine. Și voi niciodată nu veți mai putea să
greșiți sau să păcătuiți împotriva ordinei Mele
veșnice, care este baza a tot ceea ce se s-a
creat, este și există. Din aceasta, va exista, de
asemenea, viața adevărată și extrem de
fericită, veșnică a sufletului vostru, și unde voi fi

~ 512 ~
Eu, voi veți fi, de asemenea, ca copiii Mei iubiți
și voi veți lucra ca Mine.
[9] Pentru ca omul să atingă cel mai înaltă
fericire, el trebuie să-și dea indicații lui însuși în
conformitate cu voia lui complet liberă și
nelimitata sa rațiune, și înțelegere, și să
determine și să se dezvolte el însuși potrivit cu
voii Mele pe care Eu i-am descoperit-o lui. Și Eu
nu pot și nu trebuie să restrâng libertatea sa de
voință cu atotputernicia Mea sau să Îl forțez să
acționeze ca și cu o altă creatură, care este încă
judecată, ceea ce voi toți temeinic și plin de
adevăr vă veți da seama acum.
[10] Deci, cu omul, nu totul este posibil pentru
Mine, așa cum voi în mod eronat v-ați imaginat,
pentru că eu nu pot interveni în voința complet
liberă a omului, dacă omul trebuie să devină și
să rămână om pentru totdeauna în conformitate
cu ordinea Mea veșnică și neschimbată.
[11] Dacă ați înțeles bine acest lucru, atunci, de
asemenea, va deveni în curând complet clar și
ușor de înțeles pentru voi ce lucruri ar trebui să
Îmi cereți, Mie în principal. Și dacă voi Îmi
cereți, în încredere deplină, ceva bun, acesta,
de asemenea, vă va fi dat vouă în măsură
dreaptă. Deci, întotdeauna cereți lucrurile care
sunt benefice pentru adevărata bună stare a
~ 513 ~
ființei sufletului vostru, și doar foarte rar și puțin
lucrurile care sunt benefice pentru corpul
vostru.
[12] Cu toate acestea, cu acest lucru Eu nu
spun că nu vă puteți ruga Mine pentru ajutor
atunci când sunteți în nevoie fizică. Da, mai
mult decât atât Eu vă spun că, dacă voi veți
arăta fapte fizice bune pentru semenii voștri din
dragoste pentru Mine și în Numele Meu, astfel
voi veți fi răsplătiți din belșug cu bunuri
spirituale pentru mântuirea sufletului vostru, și
dacă voi veți sta în Mine, prin lucrările de iubire
în credință vie în Mine, voi veți primi puterea
Mea de a vindeca pe cei bolnavi punând mâinile
pe ei, și să-i eliberați pe aceia din chinurile lor,
care sunt posedați de spirite rele - și sunt mulți,
mai ales în acest timp.
[13] Dar voi puteți realiza aceste lucruri, numai
dacă aveți o credință deplină și cu adevărat
fermă în Mine. Pe scurt, cu Mine, voi veți fi
capabili să realizați totul, dar fără Mine
nimic. Prin urmare, rămâneți în mod constant în
Mine prin dragoste și prin credință, atunci Eu
voi rămâne în voi cu iubirea, adevărul, puterea
și forța Mea."

~ 514 ~
Capitolul 110 Căpitanul întreabă despre
Iad
[1] După aceste cuvinte detaliate, aceștia toți
Mi-au mulțumit că Eu i-am învățat cu mare
răbdare cu privire la astfel de probleme
importante, iar ei Mi-au promis ferm că ei
imediat vor pune acea învățătură în practică în
viața lor, chiar dacă i-ar costa mai multe bătălii.

[2] Ei au spus: (“Ei au spus” a fost


adăugat) "Pentru că nimic bun și de mare
importanță, de dragul vieții oamenilor nu poate
fi atins fără efort și multe bătălii. Și aceasta în
ce privește realizarea celui mai înalt scop al
vieții oamenilor, și, astfel, este cu atât mai
important a nu evita efortul, munca și lupta.
[3] Și noi romanii nu suntem cei care evită
luptele, iar noi nu ne temem de un dușman, și
de aceea într-un timp scurt, vom fi victorioși de
multe ori. În primul rând peste slăbiciunile
noastre, care sunt cele mai apropiate și de
multe ori cel mai persistent dușman al nostru, și
apoi, de asemenea, cu ușurință peste dușmani
din afara noastră, dacă Tu, Doamne, nu ne vei
părăsi cu mila Ta. Nici chiar dacă nu care
suntem încă ființe umane pe acest Pământ,
vom ajunge în unele situații de viață și vom
eșua și cădea.
~ 515 ~
[4] Dar nu lăsa ispitele prea mari să vină peste
noi. Aceasta noi Îți cerem acum în bucurie cu
speranța ca Tu să nu lași această cerere fără
răspuns."
[5] Eu am spus: "Iată, acest pământ și tot cerul
vizibil cu tot ceea ce conține va dispărea, dar
cuvintele Mele și promisiunile Mele nu vor
dispărea veșnic. Eu niciodată nu voi lăsa, de
asemenea, rugăciunile voastre justificate fără
răspuns. Dar, în aceste vremuri, Regatul lui
Dumnezeu are nevoie de putere, și numai cei
care îl vor trage la ei cu putere Îl vor deține pe
deplin. Prin urmare, vor fi necesare o mulțime
de lupte interioare și exterioare pentru a-L
obține complet.
[6] Dar nu vă temeți de inamicii care într-adevăr
pot ucide trupul unei persoane, dar nu pot
afecta sufletul. Dacă doriți să vă temeți de
cineva, atunci temeți-vă de Dumnezeu, care pot
arunca un suflet rău în Iad.
[7] Acum, căpitanul a venit în față și a spus:
"Doamne și Învățătorule, din moment ce Tu ai
menționat Iadul - locul, în care așa cum cred
iudeii sufletele rele vor fi veșnic torturate de
către cele mai răi diavoli, în timp ce, de
asemenea, neamurile cunosc un astfel de loc de
groază, care se numește Orcus (Orcus a fost un
~ 516 ~
zeu al lumii de jos, pedepsitor al jurămintelor
rupte) sau, de asemenea, Tartarul - Te rugăm să
ne explice, de asemenea, despre ce este vorba
cu Iadul, într-un fel în care, de asemenea, noi să
putem înțelege, unde este, și cine va intra în
locul acela de groază după moartea lui fizică?
[8] Pentru că acum noi am auzit foarte clar din
gura Ta ce fel de fericire pot aștepta oamenii,
care vor trăi și vor acționa în conformitate cu
învățătura Ta, eu cred că nu este mai puțin
necesar pentru a fi, de asemenea, mai bine
familiarizați cu soarta de teroare a celor care în
această lume sunt definitiv și incorigibil
dușmanii și adversarii Tăi, astfel ca noi să le
putem spune și arăta cum, unde și la ce se pot
aștepta în lumea de dincolo, pentru ca,
eventual, să îi aducem mai ușor înapoi de la
incorectitudinea lor rea și să îi câștigăm pentru
Împărăția Ta."
[9] Eu am spus: "Prietenul meu, deși tu ești
drept să Mă întrebi acest lucru, este prea dificil
pentru moment să îți spun ceva despre acest
lucru pe care tu să îl poți înțelege, pentru că
dragostea-spirit interioară a ta de viață încă nu
a trecut complet în sufletul tău. Dar eu încă
vreau să vă spun atât de mult cât tu și ceilalți

~ 517 ~
puteți înțelege. Deci, ascultați și fiți foarte
atenți
[10] Iată, așa cum Raiul este peste tot unde
sunt oamenii buni care sunt iubiți de Mine și
plăcuți Mie, așa, de asemenea, este Iadul peste
tot unde puteți găsi disprețuitori de Dumnezeu,
dușmani a tot ceea ce este bun și adevărat,
mincinoși, trișori, hoți răi, tâlhari, criminali,
avari, oameni care poftesc putere și sunt dornici
de onoare lumească, și răi, curvari și
preacurvari lipsiți de iubire.
[11] Dacă doriți să știți cum arată Iadul, trebuie
doar să vă uitați la gândirea, iubirea rea și
voința rea a unei persoane în care Iadul
prevalează. Prin aceasta voi veți realiza cu
ușurință cum arată în iad, care este de fapt o
lucrare a unei astfel de persoane.
[12] În iad toată lumea vrea să fie prima, să fie
cel mai mare și cel mai nelimitat conducător și
comandant, să aibă cea mai mare putere și
conducere, să posede totul, și toată lumea
trebuie să-l asculte și să lucreze pentru el,
pentru un foarte mic salariu.
[13] Este evident că puțin adevăr poate fi găsit
acolo pentru a lumina astfel de nonsens rău
intenționat și orbirea foarte rea și prostia decât
în această lume în care un tiran impunător
~ 518 ~
printr-un adevăr luminat, de asemenea, nu se
va pocăi de nedreptatea pe care el a provocat-o
cu cruzime oamenilor, astfel încât el să
abandoneze tronul său de aur, pentru a merge
și a face adevărată pocăință, pentru a realiza
nedreptatea sa și să încerce să se îndrepte cât
mai mult posibil nedreptatea pe care a cauzat-o
atât de multor oameni.
[14] Doar încercați să convertiți o astfel de
brută, atunci veți fi în curând convinși de modul
în care vă vor veni în întâmpinare.

Capitolul 111 De ce formele exterioare


trebuie să fie distruse
[1] În cazul în care chiar și cea mai clară lumină
a adevărului nu poate da nici un rezultat, atunci
cu ce alte mijloace putem converti astfel de
oameni fără privarea voinței lor libere, cu
atotputernicia, ceea ce nu se poate face în nici
un alt mod decât prin eliminarea completă a
total greșitei, rele iubiri de sine dintr-o astfel de
persoană? Și a îndepărta acea iubire dintr-o
persoană înseamnă același lucru cu a ucide
totul și a distruge întreaga persoană. Dar acest
lucru nu este în conformitate cu ordinea eternă
și de neschimbat, pentru ca totul - de la cel mai
mic la cel mai mare, fie bun sau rău în
~ 519 ~
conformitate cu rațiunea voastră umană - poate
fi la fel de puțin distrus ca Dumnezeu Însuși,
inițiala putere și forță veșnică și dragostea și
înțelepciunea Sa din care provine totul.
[2] Trecerile de la imperfecțiune la perfecțiune,
sunt foarte bine posibile, deoarece - vorbind
într-o manieră umană - Dumnezeu vrea ca prin
aceasta să acorde o independență liberă marilor
sale gânduri și idei. Aceste tranziții cu toate
acestea, nu sunt distrugeri, ci numai distrugeri
aparente în sfera cea mai exterioară,
materială. Numai formele materiale, în care
forța de viață spirituală este temporar adormită
și ascunsă, și acestea sunt ca și separate și
izolate de ființa divină universală, spirituală, ele
poate fi distruse, dar ființa lor interioară
niciodată.
[3] Prin urmare, în ce privește aspectul lor,
trebuie să fie posibil ca aceste forme exterioare
să fie distruse, pentru că altfel perfecțiunea
spirituală - ceea ce înseamnă dezvoltarea
individualității libere, independente a unei ființe
- ar fi complet imposibilă. Deoarece pentru voi,
oamenii, care sunteți acum, de asemenea, într-
o ultimă formă materială, vizibila și perceptibila
creație este, de asemenea, nimic altceva, decât
temporarele legate gânduri și idei pe care Eu -
~ 520 ~
dacă este necesar, și bazat pe iubirea și
înțelepciunea Mea - le pot schimba cum și când
Eu vreau.
[4] Cu toate acestea, Eu nu fac acest lucru din
vreun capriciu, în scopul de a-Mi oferi eu într-un
mod uman o anumită plăcere dictatorială, ci Eu
fac aceasta din necesitatea veșnică în
conformitate cu ordinea Mea veșnică înțeleaptă
de dragoste pentru a da gândurilor și ideilor
Mele o reală, adevărată independență cea mai
completă și liberă și individuală. Dacă ar fi un
alt mod - dar nu există nici o altă cale, nici nu
poate exista nici o altă cale, care voi nu o puteți
realiza complet sau înțelege acum - atunci Eu
cu siguranță aș fi preferat-o în locul acestui mod
pe care voi îl considerați ca fiind prea lung și
într-un anumit mod dificil. Dar modul pe care
voi știți numai acesta este și rămâne posibil, și,
prin urmare, de asemenea, singurul adevărat și
cel mai bun mod, pentru că numai pe
această cale pot fi complet atinse obiectivele
Mele.
[5] Acum, dacă oamenii de pe acest Pământ nu
doresc să se supună acestei ordini ale Mele și
doresc să creeze pentru ei înșiși, bazat pe
rațiune și voință liberă, o altă ordine despre
care ei cred că este mai bună și mai înțeleaptă -
~ 521 ~
ceea ce de multe ori se întâmplă aici și în lumea
de dincolo – ei trebuie să dea vina pe ei înșiși
atunci când ajung condiții de viață chiar mai
rele în loc de condiții mai bune de viață și
existență. Și când ei în cele din urmă a ajuns
atât de mult în rătăcire și sunt epuizați, ei, din
nefericire, nu poate fi ajutați în nici un alt mod
decât prin simțirea tuturor situațiilor
imaginabile chinuitoare care ei le-au pregătit
pentru ei înșiși. Și astfel de simțăminte durează
până când sufletul se întoarce în sine și își dă
seama din ce în ce mai mult că, din cauza
rezistenței sale împotriva ordinii Mele, starea lui
din necesitate nu se poate îmbunătăți ci doar
devin mai rea.
[6] Iată, prietenul Meu Pellagius, acest tip de
rezistență persistentă împotriva ordinii Mele,
dintr-o voință liberă, este Iadul real, cu toată
întunecimea, nenorocirea, răutatea și chinurile
sale de nedescris.

Capitolul 112 Motivul bolilor


[1] Uită-te la o persoană în această lume care
are fizic o sănătate foarte bună. Datorită
faptului că acea persoană este foarte sănătoasă
abuzează de sănătatea sa prin tot felul de

~ 522 ~
plăceri senzuale excesive și performanțe
puternice inutile.
[2] Deși mulți oameni cu adevărat
experimentați vin la el și spun: "Prietene,
prietene, nu abuza de sănătatea ta, pentru că
printr-un astfel de mod nefiresc și nerezonabil
de viață, în curând și ușor o vei pierde, și odată
ce aceasta este pierdută, nici un medic și nici
un medicament nu va fi capabil să ți-o redea pe
deplin înapoi ție, și tu vei rămâne un om bolnav
și suferind pentru tot restul vieții tale." Dar
omului sănătos nu-i pasă de aceasta și merge
mai departe cu ceea ce el obișnuia să facă.
[3] După câțiva ani, o boală fizică gravă vine
peste el, și la început el este foarte supărat,
deoarece boala este foarte deranjantă pentru
el. El cheamă medici, și ei reușesc să-l vindece,
deși nu complet, dar suficient pentru a o face
suportabilă. După vindecarea sa, doctorii îi
spune foarte serios: "Prietene, fii rezonabil
acum și nu te întoarce la vechiul mod de viață,
altfel o boala va veni peste tine din nou, mult
mai rea decât cea din care noi abia am reușit să
te salvăm. Și atunci va fi mult mai dificil a te
ajuta decât în acest moment."
[4] Persoana vindecată urmează acest sfat
pentru ceva timp, dar apoi pofta vine din
~ 523 ~
nou. Din nou, el trăiește în contradicție cu
ordinea de viață, și, deși el descoperă deja
avertismente clare că el va deveni din nou grav
bolnav, lui totuși nu-i pasă și continuă să
păcătuiască împotriva naturii sale deja slăbită.
[5] Astfel din necesitate el a prins o boală și mai
gravă și este în dureri cumplite. Medicii se
întorc din nou și încearcă să îl vindece. Dar de
data aceasta ei nu reușesc atât de ușor, și ei îl
sfătuiesc să fie răbdător, pentru că din moment
ce el nu a ascultat de sfatul lor, pe el însuși
trebuie să dea vina acum pentru că prin vechia
său nechibzuință a prins acum o boala mult mai
gravă și de lungă durată.
[6] Această persoană trebuie să sufere acum
pentru mai mult de 1 an și devine foarte slabă
și disperată. Dar, după un an, se simte un pic
mai bine, iar acum el jură pe tot ceea ce este
sfânt că el nu va ignora din nou sfatul medicilor
și a altor oameni inteligenți și cu experiență.
[7] Da, această a doua experiență a făcut acest
om mult mai rezonabil și mai atent, iar el
devine mai puternic. Dar, odată ce el se simte
din nou complet bine, el gândește în el însuși:
"O, dacă doar o dată eu îmi voi oferi vechea
plăcere, acest lucru cu siguranță nu va face nici
o diferență. "Deci, el o face o dată, și de
~ 524 ~
această dată el trece în condiții de siguranță
prin aceasta. Și, din moment ce el a trecut în
siguranță prin aceasta de data asta, el
gândește din nou: "Ei bine, deoarece nimic nu a
mers rău, cu siguranță nu mă va afecta a doua
și a treia oară." Și astfel el păcătuiește a doua,
a treia și, de asemenea, a patra oară.
[8] Și uite, boala veche îl aruncă pe pat din nou,
pentru câțiva ani, și nici un medic nu mai este
capabil să-l ajute ca prima și a doua oară.
[9] După 4 ani lungi de suferință îngrozitoare,
devine mai ușor pentru el, pentru că el a
devenit obișnuit cu suferința aceasta din cauza
medicamentelor. Și abia acum își dă seama că
suferința lui teribilă este o mila de la
Dumnezeu, prin care ar putea fi vindecat de
toată nepăsarea lui, și că prin aceasta el a fost
capabil să facă sufletul său mai curat și mai
plăcut lui Dumnezeu, pentru că prin suferința
corpului, sufletul omului devine mai umil, mai
răbdător și mai serios, iar el devine mai
puternic să stăpânească senzualitatea trupului.

~ 525 ~
Capitolul 113 Cât de dificil este pentru
sufletele care s-au rătăcit să se pocăiască
în lumea de dincolo
[1] Și iată, sufletul acestui om, pe care Eu vi l-
am arătat, a devenit mai sobru, mai răbdător,
mai umil, și mai curat din cauza suferinței și
durerii cauzate de el însuși trăindu-și viața sa,
într-un mod contrar ordinii. Și a devenit mai
puternic pentru a lucra la viața sa interioară și
el s-a examinat pe sine mai serios și mai
profund. De asemenea, sufletele din lumea
mare de dincolo sunt în timp purificate prin tot
felul de suferințe, experiențe și, de asemenea,
dureri pe care doar ei și le-au cauzat lor înșiși.
Purificate, deoarece ele încep să simtă un
adevărat dezgust pentru modul lor greșit de a
acționa, și îl detestă din ce în ce mai mult și mai
profund în ei înșiși. Astfel ei își schimbă complet
iubirea lor, voia lor, și cu aceasta, de asemenea,
gândirea și străduința lor. Ei se întorc în ei înșiși
ca în adevăratul lor spirit de viață, și în acest
mod ei trec treptat, ca și pas cu pas, spre o
existență mai clară și mai fericită.
[2] Cu toate acestea, în lumea mare de dincolo
aceasta este mult mai dificil și mai problematic
decât în această lume, și cu o mulțime de
suflete care s-au scufundat prea adânc în viața
~ 526 ~
lor, care a fost împotriva ordinii Mele va fi
nevoie de, pentru voi, o neimaginat de lungă
perioadă de timp înainte ca aceștia să găsească
în ei înșiși calea ordinii Mele veșnice și
neschimbate.
[3] Pe acest pământ, fiecare persoană se află pe
un teren ferm, și ea are un număr mare de căi
bune și rele în fața sa și tot felul de sfătuitori,
conducători și învățători în jurul său. Doar cu
puțină examinare el poate alege cu ușurință tot
ce este bun. Deci, el, de asemenea, își poate
schimba dragostea și voința lui, și în acest fel,
el poate - acționând în conformitate cu ordinea
Mea care devine din ce în ce mai clară pentru el
- deveni din ce în ce mai perfecționat. Dar în
cealaltă viață, sufletul unei persoane se are
doar pe el însuși și el este creatorul propriei lui
lumi, la fel ca într-un vis.
[4] Deci, într-o astfel de lume, de asemenea, nu
poate fi nici o altă cale decât cea pe care un
suflet, din dragostea, voința și fantezia lui, și-a
făcut-o pentru el.
[5] Dacă această dragoste și voință sunt, în
conformitate cu ordinea Meu, bună și dreaptă -
chiar dacă aceasta este doar pentru cea mai
mare parte – un astfel de suflet în curând, după
câteva experiențe amare pe care el, probabil,
~ 527 ~
le-a făcut pe un drum care este în contradicție
cu ordinea Mea, va alege, desigur, mai devreme
și mai ușor calea dreptății. Apoi, el va continua
să meargă pe aceasta, și astfel el va trece de la
existența fanteziei și visului lui într-o existență
adevărată și reală, unde într-o în lumina tot mai
strălucitoare, totul va deveni din ce în ce mai
ușor de înțeles pentru el - lucruri care înainte nu
putea veni în mintea sa.
[6] Și un astfel de suflet, care a devenit deja
mai pur pentru că el și-a îmbunătățit viața lui, el
apoi va face, desigur, un progres mai rapid și
mai ușor. Dar, pe de altă parte, un suflet care
trăiește într-o lume de vise și fantezii rele - care
provin din propria sa dragoste și propria sa
voință, ambele contrare ordinii, și în care de
multe ori jumătate din calea ordinii cu greu
există sau poate exista - acestuia îi va fi foarte
greu pe drumul său, un drum care este greu
vizibil și care trece doar pe jumătate în ordine.
După o lungă perioadă de timp lui îi va fi foarte
dificil să aleagă o cale în el însuși care trece cu
totul în ordine și care duce la adevărata lumină
a vieții, și să se ridice el însuși în întregime în
ordinea Mea pe acest drum pe care el încă va
trebui să lupte împotriva a o mulțime de
obstacole.
~ 528 ~
[7] Atunci, cum va călători un suflet în lumea de
dincolo, care nu are nici măcar o jumătate sau
un sfert din drum în ordinea Mea, și care, prin
urmare, de asemenea, nu va fi capabil de a găsi
un drum? Iată, acesta este deja Iadul real.
[8] Un astfel de suflet va trece pe toate căile lui
rele nenumărate din lumea lui întunecată de
vise și fantezii și va dori chiar să se înalțe pe
sine ca să stăpânească peste Mine.
[9] Dar din moment ce el nu numai că nu va
realiza nimic prin asta, ci doar se va pierde din
ce în ce mai mult, el, de asemenea, devine tot
mai mult mai furios, mânios, și într-o furie tot
mai mare, mai răzbunător, și prin aceasta, de
asemenea, tot mai mult și mai mult întunecat și
neputincios.
[10] Acum doar imaginați-vă căile rele
nenumărate, dezordonate din lumea fantastică
nebunească a unui astfel de suflet. Când el le
va fi experimentat pe toate până când el va
ajunge într-un punct în care el va realiza un pic
că toate încercările, strădaniile și eforturile sale
sunt inutile și nechibzuite, și va trezi o anumită
dorință și activitate în el ca în viitor, mai
degrabă să se supună în loc de a dori să
domnească peste tot el însuși?

~ 529 ~
Capitolul 114 Încercarea zadarnică de a
educa un tiran
[1] Doar gândiți-vă că prima tiran impunător
menționat a cărui gândire și stăruință era axată
doar pe a cuceri întreaga lume pentru a-i face
pe toți ceilalți conducători cei mai de jos sclavi
ai săi de a se lăsa onorat și adorat de toate
națiunile de pe Pământ ca un Dumnezeu care
comandă totul. Adunați o armată puternică,
atacați țările sale, cuceriți-i toate cetățile și
castelele sale, în cele din urmă îl închideți și
apoi îi spuneți: "Uite, mândru și foarte zadarnic
prost rege, tu ai vrut să cucerești întreaga lume
și să faci sclavi din toți ceilalți conducători de
națiuni, acum ești în puterea mea și trebuie să
te conformezi voinței mele. Dar eu nu vreau să
fiu dur împotriva ta. Eu vreau să îți dau mila ca
și justiție, dacă tu însuți te umilești în mintea ta
și vei deveni un om care vrea să facă bine
tuturor semenilor săi și, dacă tu dorești să te
revanșezi pentru toate nedreptățile pe care le-ai
făcut de multe ori și fără precedent le-ai comis
împotriva lor. Deși eu te iau în custodie și
urmăresc toate deciziile pe care tu le vei lua,
care reflectă gândurile și năzuințe tale. Dacă eu
observ că tu te-ai schimbat complet, Eu am
puterea și buna voință să te aduce înapoi în
~ 530 ~
împărăția ta și să te pun pe scaunul de domnie
ca un conducător adevărat – aceasta până la
mântuire, dar niciodată spre dezastrul
oamenilor care au suferit sub tirania ta."
[2] Și uite acum mai departe, prietenul meu
Pellagius. La aceasta, prizonierul tău va promite
să facă tot ceea ce tu îi vei cere să facă, pentru
că în schimb tu i-ai promis că îi dai înapoi
împărăția și scaunul lui de domnie. Dar tu crezi
că mintea lui va deveni cu totul
diferită? Aparent da, dar în realitate cu
siguranță nu, pentru că dacă îl vei pune din nou
pe tron, toate strădaniile sale vor fi direcționate
în secret pentru a se răzbuna pe tine. Pentru ca
a umili un rege arogant si mândru de pe
scaunul de domnie cel mai strălucitor la mult
sub nivelul cerșetoriei înseamnă același lucru
cu a face un diavol perfect din el care aproape
nu mai poate fi ajutat deloc în împărăția
întunericului veșnic.
[3] Daca o astfel de persoană este complet
umplută cu cea mai mare furie și deplină
răzbunare ireconciliabilă, indiferent dacă el este
un rege sau un sclav, el nu mai poate fi
transformată, nici nu mai poate fi
îmbunătățită. Este mai bine să sufere aceste
tipuri de oameni cu toată răbdarea și să-i mustri
~ 531 ~
cu anumite ocazii, cum Eu Însumi am făcut prin
gura profeților Mei mulți.
[4] Dacă lor nu le pasă - ca de obicei - câteva
pedepse sensibile ar trebui să vină peste ei,
prin care va deveni cel puțin pe jumătate clar
pentru ei că ei și-au determinat aceasta. În
cazul în care ei, cu toate acestea, nu se
schimbă, acestea ar trebui să fie șterși de pe
Pământ, ceea ce este, desigur, întotdeauna
doar decizia Mea pentru că Eu sunt singurul
care poate vedea cel mai clar când măsura
urâciunilor unei astfel de persoane este plină.
[5] Dacă voi vă veți gândi profund la ceea ce Eu
v-am spus și ai arătat acum despre Iad, va
deveni clar pentru voi ce este de fapt Iadul, și
cum și unde este.
[6] Așa cum o persoană bună - trăind virtuos și
evlavios în conformitate cu voia lui Dumnezeu -
poartă Raiul ca Împărăția lui Dumnezeu
indestructibilă în sine, la fel, de asemenea,
adversarul definitiv al ordinii lui Dumnezeu
poartă Iadul indestructibil în sine, pentru
aceasta este dragostea lui și voința sa
neclintită, și, astfel, de asemenea, viața sa. Ați
înțeles bine acest lucru acum?"

~ 532 ~
Capitolul 115 O profeție a Domnului
despre vremurile de pe urmă
[1] Acum Pellagius a spus: "Da, Doamne și
Învățătorule, noi toți Îți mulțumim pentru
această lumină, care este, desigur, nu este
potrivită pentru a face o inimă umană bună
veselă. Dar este totuși bine că o persoană rea
se judecă și se condamnă ea însăși, și se
izolează în întregime pentru totdeauna de ceea
ce este bun.
[2] Dar, dacă, în acest caz, spiritele îngerilor
foarte puternici ar vizibil trimise din ceruri la
astfel de oameni și le-ar arăta în mod clar
nedreptatea lor și, de asemenea, ar confirma
misiunea lor prin semne mari, atunci ar fi foarte
ciudat, dacă aceștia nu s-ar examina ei înșiși și
pocăi."
[3] Eu am spus: "Da, prietenul Meu, este spre
marea onoare a inimii tale să gândești așa, dar
dorința, pe care tu ai rostit-o, a fost în această
lume - și din când în când în cealaltă lume – de
cele mai multe ori realizată de Mine, și pentru
cei care încă mai puteau fi salvați, aceasta a
avut de multe ori cele mai bune și foarte
durabile efect, dar pentru cei care erau fost
deja complet împietriți în rău, deloc.

~ 533 ~
[4] Doar privește la povestea Sodomei și
Gomorei. În acele vremuri, îngerii într-adevăr au
coborât din ceruri la Lot. Și ce au putut
realiza? Citește și veți afla. Citește ce s-a
întâmplat în timpul lui Noe. Cine, în afară de
Noe și familia sa, s-a îngrijit de aceasta? Ce a
făcut Moise în fața faraonului tiranic? Și aceasta
a devenit din ce în ce mai supărat și nu s-a
abținut în a-l persecuta pe Moise și copiii lui
Israel, atât de rău și atâta de mult posibil, până
când marea l-a înecat pe el și armata s-
a. Privește la povestea despre Ierihon. Semne
mari s-au făcut sub domnia lui Iosua, și în afară
de o curvă, nimănui nu i-a păsat. Apoi, citiți
poveștile tuturor profeților mari și mici, atunci
veți vedea cât de puțin au realizat cu adevărații
păcătoși duri împotriva ordinii lui Dumnezeu.
[5] Dar să nu se uităm la toate lucrurile care au
trecut în timp pe acest pământ, dar să ne uităm
la marele unic timp prezent.
[6] Privește la ucenicii Mei. Cine sunt ei? În
mare parte pescari săraci. Unii sunt de la
Ierusalim și M-au urmat deja de o lungă
perioadă de timp. Dar unde sunt actualii mari
conducători ai acestui oraș care, de asemenea,
au auzit cuvintele Mele, și când, în prezența
unuia dintre cei mai mari îngeri din cer, Eu, ca
~ 534 ~
Domnul Însuși, am efectuat semne mari
înaintea ochilor lor, precum și îngerul, în afară
de Mine?
[7] Ce au realizat toate acestea? Uite, că ei
acum Mă prigonesc obsesiv în mare grabă și
încearcă să mă omoare.
[8] În final, Eu - așa cum v-am explicat înainte -
voi permite, de asemenea, aceasta să se
întâmple cu Mine, aceasta însemnând cu trupul
Meu, și voi învia în a 3-a zi, și voi merge la toți
prietenii Mei și îi voi liniști și întări. Și totuși,
acelora duri nu le va păsa de aceasta, ci vor
persecuta toți prietenii Mei cu aceeași grabă. Și
acest lucru atât de mult până când măsura
urâciunilor lor va fi plină și Eu îi voi șterge de pe
Pământ.
[9] În viitor, până la sfârșitul lumii, Eu voi trimite
mesagerii Mei din ceruri, astfel încât cuvântul
Meu să nu fie distrus și nu prea mult calomniat
de copii răi ai acestei lumi. Dar ei (mesagerii),
de asemenea, vor fi mai mult sau mai puțin
persecutați din pricina Numelui Meu, până la
momentul când Eu Mă voi întoarce ca un fulger
de lumină de la răsărit până la apus (răsărit:
este – apus: vest) voi lumina foarte puternic tot
ceea ce face lucruri bune sau rele pe acest
Pământ.
~ 535 ~
[10] În acel timp, Eu voi lăsa o mare cernere să
vină peste toată fața pământului, și numai cei
buni și puri vor fi salvați.
[11] Din aceasta poți vedea că Eu mereu și
foarte fidel am îndeplinit dorința ta de la
începutul omenirii. Și Eu cu siguranță o
îndeplinesc acum, și Eu, de asemenea, o voi
îndeplini până la sfârșitul timpurilor din lumea
aceasta. Cu toate acestea, voința omului va
rămâne liberă, și fiecare persoană de fiecare
dată va trebui să îndure tentația vieții trupului,
va trebui să își nege toate dorințele și poftele
firii cât mai mult posibil, și va trebui să fie umilă
și răbdătoare în toate, în scopul de a păstra cu
adevărat și complet Împărăția Mea în sine.
Pentru toată lumea care vrea să vină la Mine, va
trebui să fie la fel de perfectă cum Eu sunt
perfect, și în scopul de a deveni așa, Eu Însumi
am venit personal la voi în această lume și să
vă arăt tuturor calea spre aceasta.
[12] Deci, nu vă lăsați orbiți și ademeniți de
lume, prin materia sa și poftele trupului votru,
astfel ca judecata lumii, a materiei sale și a
cărnii voastre să nu se trezească în voi, și cu
aceasta de fapt iadul, care este a doua
adevărată moarte a sufletului."

~ 536 ~
Capitolul 116 Mediul spiritual al Domnului
[1] Aceste cuvinte ale Mele au făcut o impresie
profundă asupra sufletului romanilor care erau
fost prezenți, și toți și-au zis în sine: "Da, da, El
este drept în toate, și noi, ființele umane
suntem foarte importante pentru El, și noi nu
suntem o glumă sau o jucărie a puterii Sale
divine."
[2] Atunci căpitanul Mi-a zis din nou: "Doamne
și Învățătorule peste toate, în timpul explicației
Tale care a fost foarte importantă și plină de
conținut divin, Tu ai menționat, de asemenea,
că unul dintre îngerii cei mai perfecționați din
ceruri au călătorit cu tine pentru o lungă
perioadă de timp, vizibil înaintea tuturor, și el
cu credință și adevăr deplin a mărturisit că în
Tine, Acela, care ai fost promis prin gura
proorocilor deja de o lungă perioadă de timp, ai
venit în această lume a oamenilor, care ce noi
neamurile, de asemenea, știm de o lungă
perioadă de timp. Este poate acum, de
asemenea, posibil ca Tu, Doamne și
Învățătorule, să chemi aici, de asemenea,
pentru noi, un înger din Cerurile Tale, astfel
încât acesta să apară în fața noastră și noi să îl
putem vedea?"

~ 537 ~
[3] Eu am spus: "O, cu siguranță, cu toate că
apariția unui înger nu va face credința voastră
în Mine, mai puternică decât este acum.
[4] Dar Eu nu trebuie să chem un înger din
vreun cer îndepărtat așa cum crezi tu, căci unde
sunt Eu, este, de asemenea, cerul suprem cu
mulțimi nenumărate de îngeri, care mă
înconjoară pentru totdeauna.
[5] Eu voi deschide ochii tăi pentru câteva
momente, atunci tu veți vedea mediul Meu. Și
așa voia Mea se va face."
[6] Când Eu am spus aceasta, ei toți au văzut
cum nenumărat de mulți îngeri erau ca și în
cercuri largi erau în picioare, așezați și în
genunchi pe nori de lumină în timp ce ei toți se
au uitau la Mine, slăvind-Mă și lăudându-Mă.
[7] Această apariție i-a uimit pe romani, iar ei
Mi-au cerut să închid cerul, din nou, pentru ochii
lor încă nevrednici. Astfel Eu imediat am închis
vederea lor interioară, și astfel ei nu au mai
văzut îngerii de pe norii de lumină, dar lângă
Mine ei L-au văzut pe Raphael în forma s-a
cunoscută a unui tânăr, îmbrăcat cu carne și
sânge.
[8] Complet uimit de marele farmec al acestui
tânăr, căpitanul M-a întrebat cine era și de unde
a apărut brusc.
~ 538 ~
[9] Eu am spus: "Acesta este același înger, care
este în jurul Meu deja de o lungă perioadă de
timp pentru a trezi mai departe credința atunci
când este necesar și pentru a instrui oamenii la
fel de vizibil ca acum, și care, de asemenea, a
efectuat semne mari. Dacă doriți voi, de
asemenea, puteți vorbi cu el, la fel cum vorbiți
cu Mine."
[10] Apoi, căpitanul a mers la Raphael și l-a
întrebat dacă el a fost mereu în jurul Meu ca să
Mă servească.
[11] Raphael a spus: "Domnul nu are nevoie de
serviciile noastre, dar noi totuși Îl slujim în toată
dragostea slujindu-vă pe voi, oamenii după voia
Lui, și protejându-vă împotriva persecuțiilor
prea puternice ale iadului.
[12] Cu cât noi avem mai multe de făcut în
numele Domnului, pe acest Pământ, precum și
pe nenumărate alte planete din spațiul nesfârșit
al creației, noi suntem mai fericiți și mai
încântați. Faceți la fel, atunci voi veți deveni
ceea ce eu sunt și veți putea să faceți ceea ce
pot face eu."
[13] La aceasta, căpitanul a spus: "Eu știu deja
ce ești tu, dar eu încă nu știu ce poți face."
[14] Îngerul a spus: "Ceea ce Domnul Însuși
poate face, pot face eu. Deși, din mine însumi
~ 539 ~
eu pot face la fel de puțin cum tu poți face, dar
din voia Domnului, care umple și formează
întreaga mea ființă, de asemenea, eu pot face
orice. Faceți voi, de asemenea, voia Domnului
complet a voastră proprie, atunci, voi de
asemenea, veți fi capabili să faceți ceea ce eu
pot face."
[15] Apoi, Rafael a dispărut brusc, iar căpitanul
a luat puținele sale cuvinte bine la inimă.
[16] Apoi, un mesager a venit de la han, care
ne-a invitat la masa de prânz, și noi ne-am dus
imediat la han, unde masa preparată ne
aștepta.

Capitolul 117 Cetățenii din Afec admiră


adevăratul mediu fertil
[1] După ce noi ne-am împărtășit din masa de
prânz bine pregătită, la care, de asemenea,
preoții păgâni au luat parte, care a rămas în
urmă în han, mai mulți alte locuitori importanți
din acest oraș a venit la han, și aceștia încă nu
știi nimic despre Mine.
[2] Și unul dintre ei a spus în uimire completă
hangiului (un cetățean) : "Tu încă nu știți că
toată mediul înconjurător întins al acestui oraș a
devenit verde și înflorit? Ar putea fi aceasta
efectul cutremurului, sau zeii au avut grijă de
~ 540 ~
această regiune, ca urmare a rugăciunilor
preoților noștri și a jertfelor pe care noi le-am
adus lor în mod voluntar? Aceasta într-adevăr
nu este o glumă, ci o completă seriozitate."
[3] Hangiul a spus: "Tu nu ne spui nimic nou,
pentru că noi știam aceasta, de asemenea, și
suntem extrem de bucuroși de aceasta. Dar noi
totuși știm mai multe decât tine. Mergi la deal
meu, care este în partea de vest, în afara
zidurilor orașului nostru, acolo vei vedea un nou
abundent izvor de apă cu care întregul nostru
mare oraș poate fi mai mult decât suficient
aprovizionat cu apă excelentă. Deci, noi vom
face tot ce putem mai bune, cât mai curând
posibil, pentru a direcționa apa în oraș pentru a
umple deja complet secatele noastre
rezervoare de apă. Nouă nu ne va lipsi apa și
noi nu vom mai trebui să lăsăm turmele noastre
să-și caute hrana lor săracă în crăpăturile și
văile adânci. Mergeți afară și convingeți-vă."
[4] Când cetățenii au auzit acest lucru de la
hangiul nostru, ei s-au plecat înaintea
căpitanului, pe care-l cunoștea foarte bine, și ei
au mers imediat la locul menționat.
[5] Când ei au văzut izvorul abundent, au fost
extrem de uimiți, și unul dintre ei, care încă
credea puternic în zeii păgâni, a spus:
~ 541 ~
"Ascultați, acum, înainte de orice altceva, noi ar
trebui să ne consultăm cu preoții pentru a
construi un templu pentru Neptun pe acest
deal, cât mai curând posibil, ca recunoștință
pentru marea îndurare și binecuvântare pe care
el ne-a arătat-o acum. Și, de asemenea - pentru
marea onoare a acelui zeu - un preot personal
al lui Neptun ar trebui să fie menținut de noi, iar
noi apoi dorim și, de asemenea, vom construi o
casă mare pentru el lângă acest izvor".
[6] Un altul a spus: "Vom face tot ce preoții
noștri ne vor spune să facem, pentru că numai
ei știu ce trebuie făcut. Noi nu știm
aceasta. Prin urmare, noi vom face după
puterea noastră ceea ce ei vor decide în numele
zeilor."
[7] Cu toții au fost de acord cu aceasta, s-au
dus în oraș și au spus acest lucru, de
asemenea, multor alți cetățeni, pentru că
nimeni în tot orașul nu știa despre acest
miracol, în primul rând pentru că exista doar de
câteva ore, iar în al doilea rând pentru că acest
loc era rareori vizitat din cauza infertilității sale
deja menționate.
[8] Când și ceilalți cetățeni au auzit despre
acest izvor, toată lumea, tineri și bătrâni, s-au
dus la locul miracolului și l-au privit până
~ 542 ~
aproape de seară, si astfel noi am fost scutiți de
persoanele deranjante, iar după masa de prânz
noi am putut face nestânjeniți și cu ușurință
pregătirile pentru a călători.
[9] Înainte ca Eu să părăsesc acest loc cu
ucenicii Mei, Eu i-am spus căpitanului și, de
asemenea, preoților ceea ce au discutat
cetățenii unul cu altul la fântână, și ca preoții să
știe ce să facă pentru a preveni păgânismul să
prindă rădăcini mai adânci decât era deja cazul
cu aceste neamuri prin acest eveniment.
[10] Apoi, căpitanul a spus: "Aceasta, o,
Doamne și Învățătorule, noi vom ști cum să
prevenim cu ajutorul Tău clar continuu. Din
punct de vedere lumesc Eu sunt singurul
comandant aici, iar eu sunt doar sub șeful
Cornelius, care își are reședința în Capernaum
pentru moment, și sub guvernatorul suprem
Cyrenius, care, de obicei, stă în Tir și din timp în
timp, de asemenea, în Sidon.
[11] Din moment ce ei amândoi Te cunosc
foarte bine, Doamne și Învățătorule, și stau pe
deplin în spatele sarcinii Tale sfinte de viață
pentru binele poporului nostru și astfel nu vor
împiedica răspândirea învățăturii Tale, noi nu
trebuie să ne temem că vom da peste

~ 543 ~
rezistență în munca noastră pentru cea mai
mare bunăstarea oamenilor."
[12] Eu am spus: "Lucrarea pentru Împărăția
Mea nu va fi fără rezistență, dar dacă vă veți
întâlni tot felul de rezistență mică și din când în
când, de asemenea, puternică, atunci nu vă
pierdeți curajul, încrederea sau credința în Mine,
atunci voi nu veți fi lucrat în zadar. Pentru că în
aceste vremuri - așa cum Eu v-am spus deja - în
care puterea Iadului pe Pământ a devenit foarte
puternică în rândul oamenilor, Regatul Meu are
nevoie de energie și eforturi mari, și numai cei
care Îl vor trage la ei cu energie Îl vor avea ca
posesie a lor.
[13] Astfel, de asemenea, peste voi vor veni tot
felul de încercări și ispite, dar atunci când vin,
amintiți-vă că Eu v-am spus dinainte.
[14] Deci, să fiți curajoși și luptați cu
înțelepciune și întotdeauna cu toată dragostea
împotriva raidurilor lumii în voi și, de asemenea,
în afara voastră. Apoi, cu ajutorul Meu continuu,
voi veți culege din belșug roade de aur pentru
munca voastră pentru Cer, și bucuria voastră
pentru aceasta va fi mare și veșnică.
[15] Fiecare lucrător bun își merită salariul său,
și când munca este mai grea și mai dificilă,
lucrătorul va merita un salariu mai mare și mai
~ 544 ~
bun - ceea ce voi cu siguranță puteți
înțelege. Dar cel care nu vrea să mai lucreze
pentru că efortul este prea mare pentru el, de
asemenea, nu se poate aștepta la un salariu și
atunci nu va mânca și, de asemenea, va suferi
foamea.
[16] Dacă foamea fizică este deja un așa chin,
foamea spirituală va fi un chin mai mare pentru
toți cei deja au mâncat din pâinea Cerului, dar
care apoi nu au făcut nici un efort pentru a
obține o provizie mai mare din pâinea aceasta,
astfel încât sufletul său să poată trăi din
această provizie pentru totdeauna.
[17] Adevărata pâine și cu adevărata băutură
din Ceruri sunt Eu, în adevărul etern a tot ceea
ce Eu v-am învățat.
[18] Cu toate că voi ați primit o provizie mai
mare din această pâine și din acest vin, aveți
grijă acum voi înșivă să nu se diminueze. Pentru
a preveni acest lucru cu tărie, ar trebui să fiți în
permanență activi în numele Meu. Dragostea
Mea vă va întări și înțelepciunea Mea vă va
ghida."
[19] După aceste cuvinte ale Mele, toți s-au
ridicat în picioare, și toți Mi-au mulțumit, cu
multe lacrimi pentru instruire și pentru toate
celelalte binecuvântări pe care Eu le-am arătat.
~ 545 ~
Capitolul 118 Domnul părăsește Afec
[1] După aceste multe expresii de recunoștință,
căpitanul M-a întrebat dacă el M-ar putea
escorta mai departe în următorul loc.
[2] Eu am spus: "Pellagius prietene, tu ai făcut
destul până acum, precum și toți cei care au
fost cu tine. Acum poți să te întorci înapoi la
regiunea ta și să faci munca ta, precum și
lucrarea în care Eu te-am îndrumat.
[3] Dacă te întorci înapoi la Pella, Tu vei găsi
mult de lucru. Eu acum voi călători mai departe,
doar cu ucenicii Mei, și noi ne vom găsi drumul
nostru, de asemenea, în altă parte. Astfel,
rămâneți pentru câteva zile aici și sprijiniți acei
preoți în misiunea lor pentru Împărăția Mea,
care va fi dificilă la început, dar a întoarceți-vă
la Pella după aceea.
[4] La scurt timp străinii și, de asemenea, iudeii
vor veni la tine. Dar nu face o mare senzație
despre faptele Mele, și nu Mă face inutil
cunoscut înainte de timp."
[5] Când Eu am spus aceasta căpitanului, Eu am
făcut un semn ucenicilor să părăsească hanul,
pentru a merge la est și să Mă aștepte în afara
orașului.

~ 546 ~
[6] Atunci ucenicii și-au luat bunurile lor și au
mers mai departe, cu excepția lui Ioan, care a
rămas cu Mine și a plecat mai târziu cu Mine
pentru a-i urma pe ceilalți ucenici.
[7] Eu am rămas pentru în urmă pentru un scurt
timp de aproximativ un sfert de oră de dragul
Veronicăi, să o consolez, pentru ea a devenit
foarte tristă plecarea Mea.
[8] Când Veronica a devenit din nou veselă, Eu
am părăsit, de asemenea, hanul și am mers -
escortat doar de căpitan și ucenicul Meu Ioan -
după ucenicii care au plecat înaintea noastră.
[9] Ei M-au așteptat pe Mine pe dealul pe care
noi l-am vizitat dimineața, și când noi am ajuns,
căpitanul și-a luat rămas bun de la Mine și a
mers apoi împreună cu ucenicii lui în oraș. Noi
de asemenea, ne-am mutat rapid, la est, în alt
oraș al cărui nume nu este atât de important.
[10] Mulți se vor întreba acum ce influență a
avut învățătura Mea în decursul timpului asupra
neamurilor în Afec, ce s-a întâmplat și cât timp
a durat înainte ca aceste neamuri să accepte
complet credința în Mine. În această privință,
foarte pe scurt se poate spune că deja, după
doar 1 an, nici un păgân nu a mai trăit în tot
acest oraș sau în mediul său destul de vast.

~ 547 ~
[11] Deși la început a existat o rezistență grea,
dar din moment ce oamenii au fost foarte bine
instruiți de către preoți și, de asemenea, din
când în când de către căpitan, ei curând și-au
dat repede seama de vechile erori și s-au simțit
foarte fericiți să cunoască adevărul curat, și Eu
cu siguranță nu am neglijat să ofer putere Mea
cu cuvinte și fapte fiecărui mărturisitor loial al
învățăturii Mele.
[12] După învierea Mea Eu am vizitat aceste
locuri, în special, și locuitorilor le-am dat un bun
confort și puterea dreaptă de a lucra în numele
Meu.
[13] În momentul de marii nevoi din Ierusalim și
din toată Iudeea, orașul Afec a servit, de
asemenea, ca un loc de refugiu pentru iudeii
care fugeau care au aderat complet la
învățătura Mea, și toți cei care au venit aici au
fost bine cazați.
[14] De-a lungul timpului căpitanul însuși a
stabilit o comunitate, fără a face nici o senzație
lumească, care mai târziu, când l-am chemat la
Mine, i-a purtat, de asemenea, numele său.
[15] După învierea Mea el însuși a trăit încă
aproximativ 30 de ani și a fost numit șef peste
toate cele 10 orașe mari, între care erau, de

~ 548 ~
asemenea, multe orașe mai mici, care erau
toate numărate cu cele 10 orașe.
[16] Aceasta este o scurtă descriere care arată
ce s-a întâmplat cu învățătura Mea în aceste
orașe și locuri de-a lungul timpului.

Capitolul 119 DOMNUL PE CALEA SPRE


BETSAIDA Întâlnirea caravanei de la
Damasc
[1] Acum noi ne vom întoarce la noi înșine, și
vom vedea -, dar, de asemenea, cât mai pe
scurt posibil - experiențele noastre din timpul
când noi am părăsit Afec-ul.
[2] Când noi eram la o distanță de aproximativ
2 ore de mers de la primul oraș menționat, noi
am întâlnit o caravană de afaceri foarte mare,
care venea de la Damasc și mergea la orașele
de coastă să-și vândă produsele lor acolo.
[3] Cu toate acestea, atunci când caravana a
ajuns în loc într-o regiune goală, care era bine
cunoscută pentru ei, într-o regiune acum
înfloritoare, binecuvântată, ei nu mai știau
drumul lor și au crezut că s-au pierdut.
[4] Când noi am ajuns la
caravană, conducătorul caravanei a venit la
Mine, deoarece Eu mergeam în față și ucenicii
Mă urmau, și M-a întrebat: "Uite, bun prieten,
~ 549 ~
noi suntem oameni de afaceri din Damasc și
mergem la orașele de coastă de două ori pe an,
pentru că noi cu ușurință putem vinde bine
produsele noastre acolo. Noi o luăm
întotdeauna pe drumul ce trecere prin Afec
Golan, Abila, Pella și Ghenezaret, și astfel noi
știm bine drumul. Este imposibil să fi putut greși
drumul luând un alt drum până aici, iar noi ar
trebui să fim aproape la Afec până acum, astfel
că noi ar trebui să putem ajunge acolo în câteva
ore. Cu toate acestea, noi știm regiunea goală
în care se află vechiul oraș. Începând de aici,
unde drumul este foarte accidentat și trecând
prin aceste roci de bazalt negru, și apoi noi am
știut că eram vecinătatea locului nostru de
odihnă pentru noapte.
[5] Dar uite, aceasta nu mai este o regiune
goală. Totul este verde, iar de-a lungul
drumului, sunt grupuri de tot felul de pomi
fructiferi în timp ce cu nici măcar o jumătate de
an în urmă, când noi am venit de-a lungul
acestui drum, cu greu puteam vedea ici și colo
un spin slab. Deci, deși noi știm acest drum de
deja atât de mult timp trebuie să fi luat un drum
greșit undeva, iar acum nu știm unde ne aflăm
și în ce direcție trebuie să mergem pentru a fi
pe drumul cel bun din nou. Dar voi toți trebuie
~ 550 ~
să fiți bine familiarizați cu acest loc și cu
siguranță veți fi atât de bun și destul de drăguți
să ne spuneți calea cea dreaptă."
[6] Eu am spus: "Dacă ați făcut această
călătorie deja de atât de multe ori si nu ați mers
prost până în acest loc, atunci, de asemenea, va
fi calea corectă de aici în continuare din
moment ce noi înșine am mers pe acest drum și
de fapt venim din Afec."
[7] Conducătorul caravanei a spus: "Da, într-
adevăr, într-adevăr, Tu trebuie să ai dreptate,
bun prieten, pentru că locația întregului mediu
arata foarte bine ca cea pe care noi o știm. Cu
toate acestea, există regiuni care, în ceea ce
privește forma lor, arata ca gemenii, dar sunt,
totuși, complet diferite, și astfel de regiuni pot fi
adesea observate de-a lungul Eufratului.
[8] Dar Eu cred ceea ce spui Tu, că noi suntem
pe drumul cel bun spre Afec. Dar ce au făcut
locuitorii acestui oraș cu această foarte mare
regiune uscată - în mijlocul căreia orașul era
situat cu doar câteva livezi – pentru a o schimba
într-un timp atât scurt într-un teren așa de
abundent și înfloritor? De unde au luat ei acel
sol, evident, foarte gras pentru a acoperi
pietrele goale ale întinsului întreg mediu
înconjurător, și prin ce mijloace l-au adus aici?
~ 551 ~
[9] Deși noi îi știm pe afeci și noi știm că, de
departe, ei nu dispun de mijloacele necesare
sau de suficientă forță muncă pentru a face un
astfel de lucru. Și dacă aceasta este
împrejurimea din jurul Afecului - ceea ce Eu nu
mă îndoiesc acum - atunci acest lucru cu
siguranță nu s-a întâmplat într-un mod natural.
[10] Dacă afecii erau ca iudeii evlavioși din
vechime, așa cum încă există câțiva în Damasc,
atunci s-ar putea imagina că a apărut un mare
profet, cineva ca Moise sau Ilie, înzestrând
miraculos acest pustiu cu solul și apoi cu toate
tipurile de plante și de pomi fructiferi. Dar afeci,
în special, sunt păgâni duri și dușmani infami ai
iudeilor, și cineva ca Moise sau Ilie nu ar da cu
siguranță o astfel de binecuvântare pentru ei în
numele și cu puterea lui Iehova, ci El, cel mai
probabil ar fi făcut pentru ei, ceea ce a făcut
Moise faraonului dur și Ilie a preoților păgâni.
[11] Astfel schimbarea acestei regiuni destul de
mari este într-adevăr un mister, și doar ne
uimește pe noi din ce în ce mai mult. Intelectul
nostru este într-adevăr prea mic și prea prost
pentru a determina ceea ce s-a întâmplat
aici. Iertați-ne că noi v-am oprit aici, în acest loc
pentru mai mult decât era necesar, și voi
sunteți, de asemenea, călători.
~ 552 ~
[12] Dar Te rog permite-mi încă un singur lucru,
Prieten drag și foarte atent, să Te mai deranjez
cu încă o întrebare, și aceasta este: Tu nu ai
vizitat această regiune înainte, când era încă un
pustiu complet? Pentru că mi se pare ciudat că
Tu nu pari să fie surprins de faptul că această
regiune este acum un teren foarte fertil."

Capitolul 120 Cuvintele Domnului pentru


oamenii din caravană
[1] Eu am spus: "Voi cu siguranță veți ajunge să
știți mai multe despre schimbarea acestui fost
deșert în teren fertil, atunci când veți ajunge la
Afec. Noi știm cu toții foarte bine cum s-a
întâmplat și știm cauza puternică a acestei
schimbări, dar a doua zi a ajuns la final pentru
noi și pentru voi, și nu mai este mult timp
pentru a explica aici pentru voi.
[2] Dar să vă fie spus acest lucru vouă: dacă
faraonului s-ar fi pocăit de la păgânismul său la
avertismentele lui Moise, în același mod cum și
afecii s-au convertit în purul, adevăratul
iudaism, plăgile cunoscute nu i-ar fi fost
impuse, și toate deșerturile din Egipt ar fi
devenit verzi.
[3] Afecii s-au convertit la unicul și singurul
Dumnezeu adevărat lucru de care în curând voi
~ 553 ~
veți fi capabili să vă convingeți în marele han, și
de aceea ei au fost ca o veche crenguță uscată
conectați la trunchiul lui Avraam și au devenit
complet verzi și vii din nou. Dumnezeul lui
Avraam, Isaac și Iacov este totuși exact același
care a fost din veșnicie, și toate lucrurile sunt cu
putință pentru El.
[4] El, care a fost capabil să cheme tot
Pământul și toate creaturile în existență prin
voia Lui, este, de asemenea, în măsură să
înzestreze un așa mic deșert, cu sol gras și
plante și tot felul de pomi fructiferi. Din moment
ce voi înșivă sunteți, de asemenea iudei, cu
siguranță voi veți fi capabili să înțelegeți sensul
cuvintelor Mele.
[5] Deși Iudaismul vostru, de asemenea, a
devenit deja în cea mai mare parte un mod
lumesc de viață. Și, de asemenea, vechile
evenimente, pe care voi le cunoașteți parțial din
Scriptură, voi le-ați alungat în regatul
fabulei. Cu toate acestea, nu este așa cum
rațiunea voastră lumească gândește, ci într-
adevăr foarte diferit.
[6] În problemele voastre lumești pure, cu care
spiritul interior nu are nici o legătură, rațiunea
voastră lumească își poate forma o opinie și să
decidă, dar în problemele divine, doar o
~ 554 ~
credință vie în Dumnezeu și în iubirea pură
pentru El, și prin aceasta cea pentru aproapele,
poate forma o opinie și decide."
[7] Conducătorul a spus: "Într-adevăr,
Prietene, Tu încă mai ești un iudeu adevărat al
vechimii din care încă există câțiva cu noi, dar
în ciuda credinței lor ferme încă mai este în cea
mai mare parte foarte nefertil în vecinătatea
marelui nostru oraș, și bunul Iehova nu pare să
fie foarte preocupat de noi, locuitorii din
Damasc."
[8] Eu am spus: "El este la fel de preocupat de
voi, așa cum voi sunteți preocupați de el."
[9] Conducătorul a spus: "Dar în fiecare an noi
trimitem jertfele necesare la templul din
Ierusalim, și ei sunt mulțumiți cu noi."
[10] Eu am spus: "Este adevărat că voi faceți
acest lucru și Îl onorați pe Dumnezeu cu buzele
și vitele, dar inimile voastre sunt departe de El."
[11] Adevărata dragoste pentru El, care a fost
proclamată de Moise și de prooroci nu este
verde și vie în voi, și este, de asemenea, foarte
goală și uscată în voi, la fel ca în templul din
Ierusalim. Și astfel totul în jurul orașului vostru
este gol și uscat, și cu toate eforturile mâinilor
voastre voi nu veți schimba complet niciodată
pustiul din jurul Damascului în pământ fertil. Voi
~ 555 ~
de asemenea, nu aveți nevoie de aceasta,
deoarece făcând afaceri cu toată lumea voi
aprovizionați bine orașul vostru cu pâine și tot
felul de comori lumești, dar voi, de asemenea,
vă retrageți tot mai mult și mai mult de la
Dumnezeu, în timp în locul de aceasta, ca și
Iudei adevărați, voi ar trebui să veniți din ce în
ce mai aproape de El în inima voastră.
[12] Dar, dacă voi înșivă deveniți deja suficient
de inteligenți, înțelepți și puternici, în scopul de
a avea grijă de proviziile voastre, atunci Domnul
Dumnezeu, de asemenea, nu trebuie să fie
preocupat în mod special de voi.
[13] Dar călătoriți acum spre Afec. Acolo voi, de
asemenea, voi puteți deveni ceva mai verzi în
inima voastră decât până acum. Apoi, un desert
care este înfloritor nu vă va mai face să gândiți
că v-ați pierdut-ți cale.
[14] Cel, care nu este pe drumul cel bun în sine,
nu este, de asemenea, nicăieri în această lume
pe drumul cel bun."
[15] Când conducătorul a auzit aceste cuvinte
din gura Mea, el a spus: "Iertați-mă că v-am
oprit pentru atât de mult timp. Cu toate
acestea, eu și întreaga mare caravană am
câștigat mult din aceasta. Tu ești un scrib mare
și rar al vechiului bun stil vechi. Dacă Tu vei
~ 556 ~
veni la noi în Damasc, în curând va deveni
verde și va înflori în și în jurul orașului. Dar la
noi cunoștințe cărturarilor sunt într-o formă
foarte rea și acesta este motivul pentru care, de
asemenea, credința este călduță, pentru că
unde nu sunt profesori buni, nu pot fi ucenici
bune. Dar eu Îți mulțumesc acum în numele
întregii caravane pentru răbdarea și efortul pe
care Tu l-ai făcut pentru mine. Vino cândva la
noi în Damasc, atunci Tu vei fi foarte bine primit
de către noi."
[16] Eu am spus: "Eu Însumi în această
persoană, care acum vorbește cu tine si cum
sunt Eu acum cu greu voi merge la Damasc, dar
puteți fi siguri că în curând Eu voi trimite acolo
un adevărat ucenic al Meu."
[17] Când Eu am spus aceasta conducătorului,
el Mi-a mulțumit încă o dată pentru prietenia pe
care Eu i-am arătat-o. Întreaga caravana sa
plecat apoi mai departe, și Eu, de asemenea,
am plecat repede cu ucenicii Mei.

Capitolul 121 Domnul se cazează într-un


han de lângă Betsaida
[1] Era înainte de apus când noi am ajuns la un
oraș nu departe de Betsaida. Eu deja am învățat

~ 557 ~
și realizat semne în acel loc și împrejurimile sale
înainte.
[2] Locuitorii acelui loc erau în mare parte
păstori și pescari, deoarece toate locurile
menționate, prin care Eu am călătorit din
Ghenezaret se situau ca într-o jumătate de cerc
mare, mai mult sau mai puțin aproape de lacul
Galileei și de-a lungul Iordanului, unde râul
curgea de la lac la sud.
[3] Locația acelor orașe și, de asemenea,
numele lor nu sunt atât de importante, ci lucrul
foarte important este ceea ce Eu am învățat,
precum și ceea ce Eu am făcut. Deși, nota bene,
în aceste vremuri, ultimul nume menționat a
devenit în cea mai mare parte uitat în timp ce
multe lucruri care au fost transmise din gură în
gură au devenit atât de mult deformate încât
nici măcar o iotă de adevăr nu mai este atașat
la acesta. Dar aceasta nu este atât de
important sau chiar deloc important, pentru că
așa cum s-a spus, numai învățătura, adevărul
tuturor adevărurilor, care a fost păstrat fidel
este cel mai important pentru viață.
[4] Noi am avut o primire foarte prietenoasă de
la locuitorii în cea mai mare parte foarte săraci
din acel loc mic, în care noi, așa cum s-a spus,
am ajuns înainte de apus.
~ 558 ~
[5] Acolo era, de asemenea, un mic han, care
era sărac aprovizionat cu tot ceea ce unui han i-
ar trebui.
[6] Nu se punea problema de pâine și vin acolo.
Singura mâncare pe care noi o puteam primi
acolo era pește uscat, un anumit fel de rădăcini,
smochine uscate, dovleci, alune și brânză din
lapte de oaie.
[7] Hangiul, un grec, dar un om foarte bun și
răbdător, avea o familie destul de mare printre
care trei fii, care erau toți mai învârstă de 20 de
ani. Aceștia 3 au mers în fiecare săptămână la
Lacul Galileei, care era la mai puțin de o zi de
călătorie departe de acest loc. Ei au prins pește
acolo și l-au adus cu fidelitate acasă.
[8] De asemenea, de data aceasta ei au plecat
de acasă cu mai mult de 2 zile în urmă pentru a
obține pește, dar nu s-au mai întors ca de obicei
cât mai aproape de seara celei de a 3-ia zi după
plecarea lor, și, prin urmare, hangiul, soția sa și,
de asemenea, ceilalți copii erau foarte temători
și îngrijorați de faptul că ceva s-ar fi întâmplat
cu trei.
[9] Hangiul Mi-a spus imediat despre necazul
lui, și și-a cerut scuze pentru faptul că în
această seară, în cazul în care cei 3 fii nu vor
veni în curând acasă cu o încărcătură de pește,
~ 559 ~
el nu ne-ar putea oferi nimic altceva decât niște
brânză și lapte de oaie și de capră.

Capitolul 122 Domnul dezvăluie de ce fiii


hangiul stau departe
[1] Cu toate acestea Eu l-am liniștit pe hangiu și
i-am spus: "Nu vă fie teamă de aceasta. Cei 3 fii
ai tăi vor sosi aici într-o oră prin Betsaida, cu o
încărcătură abundentă, pentru că de această
dată ei au prins atât de mult pește, că ei și
animalele lor de povară le puteau duce doar cu
mare dificultate și necaz. Dar ei au împrumutat
două animale de povară de la o cunoștință din
Betsaida, iar acum transportul acelor mulți pești
buni merge mult mai repede."
[2] Hangiul, care era atașat la iudaism, a
declarat: "Fie ca Dumnezeul iudeilor să dea ca
Tu să spui adevărul."
[3] Eu am spus: "Prietene, dacă Eu nu știam
sigur că este așa, Eu nu ți-aș fi spus, pentru cu
mine adevărul merge înainte de orice altceva,
iar eu sunt cel mai mare dușman al fiecărei
minciuni."
[4] Hangiul, fiind surprins de auto-certitudinea
Mea, a declarat: "Prietene, ești Tu, probabil, un
profet iudeu de Tu poți ști siguranță anumite
lucruri care cu greu pot fi cunoscute într-un sens
~ 560 ~
natural? Pentru că voi toți ați venit aici prin
Afec, și acel orașul este în munții care se
învecinează cu valea Iordanului, departe de
locul din care Iordanul curge din lac. Betsaida
este încă în munți, unde poalele mari formează
malul lacului în sine, și, astfel, evident, Tu nu
poți ști în mod natural despre fiii mei, care sunt
în drum spre casă.
[5] Dar, din moment ce Tu m-ai informat cu o
mare de auto-certitudine despre situația lor, Tu
trebuie să fi un vizionar. Dacă aceasta este ceea
ce Tu ești sunt, atunci spune-mi, ca să mă
liniștească și mai mult, cât de multe oi și capre
dețin eu."
[6] Eu am spus: "Prietene, dacă Tu M-ai
cunoaște, Eu ți-aș spune că nu este oportun să
îndrăznești a Mă tenta. Dar din moment ce Tu
nu mă cunoști până acum, Eu vreau să răspund
la întrebarea ta.
[7] Tu deții 30 de oi din care 2 masculi și, astfel,
28 de femele dintre care însă doar 14 dau lapte,
altele 14 nu. Cauza acestui fapt este bine-
cunoscută pentru tine, ca proprietar. Și uite, cu
caprele tale este exact la fel. Ești acum mult
mai convins că Eu pot ști, de asemenea, situația
celor 3 fii ai tăi?"

~ 561 ~
[8] Hangiul a spus: "Da, prietene, acum eu
cred cuvintele tale, fără nici o îndoială, și tot ce
Tu-mi vei spune, eu voi crede, căci acum eu
sunt pe deplin convins că Tu ești cu adevărat un
văzător și, prin urmare, de asemenea, un om
înțelept al iudeilor.
[9] Uite, eu și, de asemenea, câțiva vecinii de ai
mei au venit aici în urmă cu aproximativ 30 de
ani și ne-am stabilit aici, cu permisiunea curții
romane, pentru că nimeni nu locuia aici, în
acest loc vechi, și deci nu erau proprietari în
acest mediul larg.
[10] În urmă cu aproximativ 50 și 60 de ani,
câțiva iudei săraci trebuie să fi trăit aici, dar
pentru că ei nu au putut obține nimic din solul
dur cu excepția unor rădăcini, ei au părăsit
acest loc și acum trebuie să se fi stabilit undeva
la Lacul Galileei. Ce s-a mai întâmplat cu ei,
Dumnezeul iudeilor va ști cel mai bine.
[11] Noi am fost și încă suntem greci si venim
din Tir unde noi am exploatat o afacere de
pescuit și prin aceasta am obținut un anumit
capital. Nouă, de asemenea, ne-ar fi plăcut să
ne stabilim într-un mediu mai bun, dar capitalul
nostru era prea mic pentru aceasta. Prin zelul
nostru noi am fost capabili să cultivăm parțial

~ 562 ~
acest pământ, suficient de bine pentru a ne
hrăni, dar numai sărăcăcios.
[12] În Betsaida noi curând am făcut cunoștință
cu un bătrân, foarte înțelept iudeu, care era un
om foarte bogat, de asemenea, și el ne-a ajutat
de multe ori.
[13] Iudeul acela ne-a spus că această regiune,
care este acum atât de uscată, a fost anterior
una dintre cele mai binecuvântate. Dar când
iudeii L-au părăsit treptat pe vechiul și singurul
Dumnezeu adevărat al lor din ce în ce mai mult
și L-au uitat, El a retras binecuvântările Sale din
acest pământ, a lăsat furtuni grele să vină prin
care solul gras a fost spălat din aceste zone
stâncoase, iar ceea ce a fost cruțat de furtuni a
fost distrus după războaiele repetate și de lungă
durată. Și astfel această fostă regiune bogată,
binecuvântată anterior, a devenit un adevărat
deșert, și v-a rămâne, de asemenea, în acest
fel, atâta timp cât oamenii nu se vor converti
complet la Dumnezeu din nou.
[14] El a spus că nimic pozitiv poate fi așteptat
de la neamuri, pentru că zeii lor - care sunt doar
imagini fanteziste ale oamenilor și nimic altceva
- nu-i vor ajuta, și ei nu-L cunosc unicul, singurul
Dumnezeu adevărat și atotputernic al
iudeilor. De asemenea, ei nu pot crede în El,
~ 563 ~
păzi poruncile Lui foarte înțelepte și să-I ceară
în încredere deplină, ca copii buni de la tatăl lor,
ajutorul și mila Sa. Din moment ce aceste
lucruri nu se pot întâmpla cu neamurile, ele își
pot imagina bine că ele nu se pot aștepta la nici
o binecuvântare excepțională.

Capitolul 123 Credința și încrederea


hangiului
[1] După ce bătrânul ne-a dezvăluit acest lucru,
eu l-am întrebat de-odată: "Prietene, noi grecii,
care suntem considerați neamuri fără de
Dumnezeu de voi, iudeii, nu suntem foarte
atașați de zeii noștri și deja ne-am inițiat în
religia iudeilor în Tir, și noi, de asemenea, ținem
legile lui Moise cât mai mult posibil, cu singura
excepție a circumciziei oarecum supărătoare în
care noi chiar nu vedem mult beneficiu real
pentru oameni."
[2] Bătrânul a spus la aceasta că circumcizia
era valoroasă numai pentru iudeii înnăscuți,
dacă ei ar ține strict poruncile lui
Dumnezeu. Potrivit lui era fost suficient pentru
Dumnezeu ca neamurile să abandoneze idolii
lor, să creadă, fără îndoială, în singurul
Dumnezeu adevărat, să păstreze cele 10
porunci, să Îl iubească mai presus de toate și pe
~ 564 ~
semenii lor ca pe ei înșiși. Dumnezeu nu ar cere
alte jertfe de la neamuri cu excepția de a avea
dragoste adevărată în inima lor.
[3] Când eu și încă unii dintre vecinii mei am
auzit această învățătură într-adevăr foarte
înțeleaptă a bătrânului om, noi ne-am decis a
deveni complet iudei în credință și fapte, dar să
rămânem greci pentru lume, pentru a nu deveni
subordonați ai foarte egoiștilor, arhiereii
impunători și fără milă care cred extrem de înalt
despre ei înșiși gândindu-se că ei sunt cei care
se pretind a fi, înaintea iudeilor, dar atunci când
îi vezi în adevărata lumină, devine foarte clar că
ei sunt exact aceia care, prin acțiunile lor
încalcă direct poruncile lui Dumnezeu.
[4] Și acum Tu, care ești un Înțelept iudeu Tu
Însuți, cu siguranță nu vei spune că noi, grecii
am greșit să fim așa cum Ți-am explicat
acum. Vouă tuturor cu adevărat nu ar trebui să
vă fie frică de noi, grecii - deși noi suntem
săraci, noi suntem, de asemenea iudei."
[5] Eu am spus: "Eu știu că voi sunteți iudei în
conformitate cu credința și faptele voastre, și
Eu, de asemenea, am venit la voi pentru a vă
oferi un confort real și pentru a vă întări
credința și mai mult.

~ 565 ~
[6] Și, din moment ce voi credeți deja de o
lungă perioadă de timp într-unul, singurul
Dumnezeu adevărat al iudeilor, și Îl slăviți,
onorați si Îl lăudați pe El și, de asemenea, trăiți
și acționați în conformitate cu poruncile Lui,
Dumnezeu trebuie cu siguranță vizibil să fi
binecuvântat casa voastră deja de mai multe
ori, și pentru acest motiv El trebuie să fi
răsplătit credința voastră?"
[7] Hangiul a spus: "Ascultă, drag, Prieten
înțelept, în ciuda credinței noastre, ferme de
fapt nu s-a pus problema de vreo binecuvântare
vizibilă specială pentru noi până acum, dar
acest lucru nu contează, și credința noastră în
El nu a devenit mai slabă din cauza
aceasta. Dar noi, de asemenea, nu am fost fără
binecuvântări, pentru că - deși eram strâmtorați
– noi am avut mai mereu ceea ce era necesar și
într-adevăr nu am avut de suferit de foame sau
sete, nu a trebuit să umblăm goi sau să fim fără
o casă.
[8] Turmele noastre mici au rămas sănătoase și
ne-au oferit suficient lapte și brânză, și grădinile
noastre mici, pe care, desigur, le-am menținut
cu zel, au produs pentru micile noastre nevoi,
mai mult decât suficiente binecuvântări de la

~ 566 ~
Dumnezeu, și așa noi totuși nu am avut unul
singur an de recoltă proastă.
[9] Faptul că furtuni, care au trecut din când în
când, nu ne-au scutit este evident, dar noi
totuși nu ne-am plâns pentru aceasta, de și noi
ne-am gândit: "Dumnezeu a testat credința,
dragostea, loialitatea și răbdarea noastră din
nou și va compensa daunele noastre, care au
fost cauzate de furtuna cu o altă
binecuvântare". Și acest lucru a fost apoi
întotdeauna cazul, și, de asemenea, grădinile
noastre au înflorit din nou - deși cu zelul nostru
- și au produs ceea ce aveam nevoie.
[10] De asemenea, trebuie să adaug că această
regiune este doar foarte rar vizitată de furtuna
puternică excepțională, și atunci când
izbucnește atunci aceasta, mai ales la câmpie,
apoi noi am observat că este mai mică în satul
nostru decât pe partea de sus a câmpiilor
deoarece acest sat stă într-o parte mai joasă din
înălțimile noastre, după cum toți puteți vedea.
[11] Și astfel noi suntem întotdeauna mulțumiți
cu binecuvântările dragului nostru Domn și
Dumnezeu, iar această mulțumire este, de
asemenea, o adevărată binecuvântare a lui
Dumnezeu. Pentru că la ce ne-ar folosi a avea
totul ca un rege în timp ce Dumnezeu ne va
~ 567 ~
pedepsi cu o nemulțumire chinuitoare, care ar
putea deveni prea curând un pod pentru tot
felul de păcate mari? Ne-ar face aceasta mai
fericiți?
[12] Și astfel vezi Tu, prieten drag, deși poate
părea atât de sărac și pustiu la exterior, și Tu ai
putea crede că Dumnezeu a pus
binecuvântarea Sa departe de noi, acest lucru
cu toate acestea, nu este cazul, pentru că noi
atașăm mult mai multă importanță
binecuvântărilor interioare și exterioare, care
sunt rareori vizibile decât ca regiunea noastră
să fie un adevărat Eden și prepelițe prăjite să
zboare în gură lor însele.
[13] Prietene, cel căruia Dumnezeu i-a dat
satisfacția de aur și răbdarea reală, a primit mai
mult de la Dumnezeu decât atunci când El -
datorită credinței sale, loialității și virtuții - i-ar fi
dat un întreg regat cu comori imense.
[14] Dacă Tu Te uiți cu adevărat intens la
aceasta, dragă, Prieten foarte înțelept, atunci Tu
vei realiza, de asemenea, că noi nu suntem fără
binecuvântări de la Dumnezeu. Am Eu dreptate
sau nu?"

~ 568 ~
Capitolul 124 Domnul întreabă despre
Mesia
[1] Eu Mi-am întins mâna Mea hangiului și i-a
zis: "Prietene, așa credință și astfel de gânduri
pure Eu nu am găsit în întregul Israel. De aceea
se va întâmpla, de asemenea, ca lumina
iudeilor să fie luat și dată la neamuri.
[2] Tu și vecinii tăi sunteți deja în întregime pe
calea cea dreaptă, și Eu am venit la voi pentru a
vă crește vouă și în voi, binecuvântările lui
Dumnezeu, și, de asemenea, pentru a vă
permite să vedeți că credința și credincioșia
voastră au fost complet bune, adevărate și
drepte în ochii lui Dumnezeu. Dar noi vom lăsa
acest lucru de o parte acum, pentru că noi vom
continua această discuție astăzi și mâine.
[3] Dar tu încă nu ai auzit, dragul Meu prieten,
că iudeii Îl așteaptă pe Mesia cel promis, și când
va veni El?"
[4] Hangiul a spus: "Bătrânul din Betsaida mi-a
citit multe lucruri despre aceasta din prooroci, și
el, de asemenea, le-a explicat ori de câte ori era
necesar. Dar Eu cred că Mesia, care va fi nu mai
puțin decât Dumnezeu, Domnul Însuși, probabil,
nu va veni la iudeii care pot fi mai ales acum
găsiți în Ierusalim și, de asemenea, în multe
alte locuri. Și inima lor nu mai este atașată de
~ 569 ~
Dumnezeu, ci numai de comorile și bunurile
acestei lumi. Și chiar dacă El ar veni, atunci ei
oricum nu L-ar recunoaște, pentru că El cu
siguranță nu va veni cu splendoare lumească, ci
în toată smerenia, dragostea și răbdarea -
modul de viață pe care El îl vrea de la toți
oamenii din această lume - și apoi iudeii foarte
aroganți, mai ales preoții proeminenți, care au o
mulțime de aur și pietre nobile, nu-L vor
accepta cu siguranță ca adevăratul Mesia.
[5] Dar noi Îl avem deja pe adevăratul Mesia în
inimile noastre, și cei care nu-L au acolo,
probabil, Îl vor aștepta în zadar pe El, în hainele
lor, care sunt bordurate cu aur."
[6] Eu am spus: "Tu ești din nou foarte drept, și
așa este, într-adevăr. Dar uite, vin cei 3 fii ai tăi,
puternic încărcați cu pești. Trimite câțiva vecini
pentru a-i întâlni și a le ușura povara."
[7] Câțiva vecini prezenți au auzit acest lucru și
au alergat la ei de o dată. Ei s-au întâlnit în
curând reciproc spre marea bucurie a întregului
sat, și nimeni nu putea înțelege de ce ei au
prins atât de mulți pești, și L-au slăvit și lăudat
pe Dumnezeu pentru aceasta.
[8] Și hangiul a spus: "Vezi acum cum
Dumnezeu ne-a binecuvântat în mod clar. Prin
urmare, toată onoarea merge la El."
~ 570 ~
[9] După această scenă emoțională ei s-au
îngrijit imediat de pește.
[10] Hangiul era singurul din sat care avea un
izvor și un mic iaz, care anterior au fost tăiate
dintr-un teren stâncos. Acesta a primit apă de la
izvor și a servit pentru a da apă micilor turme
din acest sat.
[11] Când pescarii au adus peștii vii acasă de la
lacul Galileei, aceștia au fost puși în iaz, dar
atunci când acest lucru nu era cazul - mai ales
în timpul verii - peștii erau tăiați imediat,
curățați, și sărați și apoi agățați direct deasupra
propriului lor cămin în care făceau un foc mic și
îl lăsau să ardă toată noaptea. Lucrul bun
pentru acest sat era că a exista o mică pădure
de chiparos și mirt bine întreținută care furniza
lemnul necesar pentru sat, și astfel locuitorii își
puteau usca peștii lor și, de asemenea, alte
cărnuri în propriul lor mod bun și să le păstreze
pentru un timp mai lung până le mâncau.
[12] Dar de această dată această muncă nu era
necesară deoarece nu era nici un pește mort în
timp ce călătoria a durat toată ziua și peștii au
trebuit să fie aduși acasă în saci și nu în
containere.
[13] Ei au fost foarte surprins de faptul că, și au
adus peștii în micul iaz, și ei curând au înotat în
~ 571 ~
el cu bucurie. Hangiul a ținut o mică parte
acasă pentru a se pregăti pentru masa noastră
de seară.
[14] În timp ce seara devenea deja destul de
rece, noi am intrat în casa hangiului care avea o
cameră ce era suficient de spațioasă pentru noi
toți.

Capitolul 125 Domnul mărturisește despre


El Însuși
[1] Când noi eram de fapt, în cea mai mare
cameră a casei și am luat loc la o masă care era
făcută foarte eficient din pietre combinate,
hangiul și mai mulți dintre vecinii săi au venit să
stea alături de noi, și hangiul Mi-a spus:
"Ascultă, Prietene, care știi minunat într-adevăr
totul, înțelepciunea Ta nu este de un tip natural
pentru că nimic nu pare a fi necunoscut pentru
Tine.
[2] Tu ești un iudeu din Galileea, si ca noi toți
ești destul de bine familiarizați cu Scripturile și
învățăturile iudeilor – așa cum eu Ți-am explicat
înainte - este undeva scris că nici un profet nu
va veni din Galileea, și cu toate acestea, Tu ești
un profet foarte mare, pentru că dacă Tu nu ai fi
unul, atunci cum ai putea să știi că cei trei fii
mai mari ai mei au fost la lacul Galileei, care
~ 572 ~
este abundent cu pește pentru a prinde pește și
că vor veni aproape de seară, prin urmare,
astăzi, cu o captură bogată de pește?
[3] Și totul a fost corect și exact așa cum Tu ai
anunțat în prealabil, iar să anunți plin de adevăr
acest lucru Tu trebuie să fi un mare profet sau
prooroc, și în ciuda faptului acesta, Tu ești un
Galileean din țara din care nu poate apărea
niciodată un profet. Cum ar trebui să interpretez
sau să înțeleg eu acest lucru?"
[4] Eu am spus: "Prietene, deși Eu mi-am
petrecut majoritatea timpului în Galileea, nu m-
am născut în Galileea, ci în Betleem, și am fost
circumcis, cum se prevede, în a 8-a zi după
nașterea Mea, în templul din Ierusalim. Pe baza
aceasta, Eu foarte bine aș putea fi un profet."
[5] Cu toate acestea, Eu nu sunt un profet, ci Eu
sunt acela despre care proorocii au proorocit că
va veni să-i elibereze pe toți cei care cred în El
din legăturile vechii înșelăciuni, a nopții
păcatului, judecății, Iadului și morții veșnice.
[6] Deci, Eu sunt Domnul și Stăpânul Însumi și
nu un slujitor. Cu toate acestea, Eu sunt acum în
această lume pentru a sluji cu dragostea,
înțelepciunea și puterea Mea tuturor oamenilor
care au o atitudine și voință bună, și să le dau
viață veșnică. Căci adevărat, vă spun tuturor:
~ 573 ~
toți cei care cred în Mine și care vor trăi și
acționa în întregime în conformitate cu
învățătura Mea, nu vor vedea, simți sau gusta
moartea, iar după căderea corpului lor, ei vor fi
schimbați într-o clipă și vor fi cu Mine în rai, și
nu va veni niciodată un capăt al fericirii lor.
[7] Acum știi, prietene, foarte deschis din gura
Mea, pe cine cazezi tu în casa ta.
[8] Cei care au venit cu Mine sunteți ucenicii
Mei, cu excepția unuia care își întoarce ochii la
lume, deși el știe și, de asemenea, este convins
cine sunt Eu și ce am învățat și ce am făcut. Ce
crezi despre aceasta acum?"
[9] Hangiul a spus: "Doamne și Învățătorule, ce
trebuie eu, ce pot eu ca un om sărac, păcătos
să spun la acest lucru? Tu ești Domnul tuturor
lucrurilor și al vieții noastre. Te rog fii iertător și
milostiv cu noi, bieții păcătoși.
[10] Acum, că Tu ne-ai arătat mila să vi să ne
vizitezi în singurătatea noastră, pe noi, iudeii
netăiați împrejur, de asemenea, sperăm că, în
mila Ta. vei sta cu noi și ne vei binecuvânta pe
noi și copiii noștri."
[11] Eu am spus: "Voi nu veți fi niciodată fără
aceasta. Dacă veți continua să aveți credință în
Mine și să Mă iubiți, Eu, de asemenea, voi sta cu
voi, cu toată mila Mea.
~ 574 ~
[12] Și acum prietenii Mei, altceva, mai precis
cu privire la starea voastră de sărăcie, de care
sunteți foarte bine conștienți.
[13] Voi nu aveți nici pâine, nici vin, și în loc de
pâine voi folosiți brânză de la oile și caprele
voastre, și voi mâncați pește uscat.
[14] Dar Eu voi schimba micul vostru pământ,
care este în cea mai mare parte uscat și pustiu,
într-o bucată de pământ fertilă, iar în viitor voi
veți culege orz, secară și cel mai frumos grâu, și
veți va fi capabili să faceți pâine bună din
el. Dar, în primul rând, depozitele voastre vor fi
aprovizionate cu cele 3 tipuri de cereale
menționate și magaziile voastre cu mai mult
decât suficientă pâine.
[15] În viitor, voi de asemenea, veți fi capabili
să cultivați viță de vie în locurile care sunt
potrivite pentru aceasta, și veți produce
suficient vin pentru voi.
[16] Dar, de acum, umpleți vasele goale și sacii
cu apă curată. Aceasta, conform voinței Mele,
se va schimba în vin, iar din acest lucru, veți
vedea imediat că datorită credinței voastre și
adevăratei voastre dragoste pentru Mine, Eu
sunt și voi rămâne, de asemenea, cu voi cu mila
și dragostea Mea și binecuvântările
Mele. Pentru că Eu am găsit cu voi o credință ca
~ 575 ~
nicăieri în rândul iudeilor, așa cum Eu v-am
spus, înainte de a ști cu cine aveți de-a face în
Mine. Mergeți acum și faceți ceea ce v-am spus.

Capitolul 126 Cina cu pește


[1] Apoi hangiul și toți vecinii care erau prezenți
s-au ridicat și au făcut ce i-am sfătuit să
facă. Din moment ce ei înșiși și toate rudele lor
au luat imediat parte la lucrare, într-adevăr nu a
durat mult înainte ca toate vasele goale și sacii
să fi fost umplute cu apă curată. Atunci când
acest lucru era făcut, ei au gustat imediat apa și
au fost extrem de surprinși atunci când au avut
cel mai bun vin în gura lor, și au lăudat toată
puterea lui Dumnezeu din Mine.
[2] Și astfel întregul sat sărac a fost abundent
aprovizionat cu pâine, cereale, făină și vin.
[3] După ce toți au gustat vinul, s-au dus la
depozitele și magaziile lor și au găsit o cantitate
foarte mare de cereale, făină și pâine, și hangiul
a găsit în magazia sa, de asemenea, o cantitate
mare de legume (mazăre, fasole, linte) pe
care le plăcea foarte mult.
[4] După mai puțin de o oră toți au venit înapoi
la mine și au vrut în grabă să-Mi mulțumească
pentru toate.

~ 576 ~
[5] Dar Eu am spus, cu o față prietenoasă:
"Puteți lăsa de o parte recunoștința cu gura,
care într-adevăr nu este plăcută pentru Mine,
pentru că recunoștința inimilor voastre este mai
plăcută pentru mine decât înaltul cântec al lui
Solomon, care este cântat prin Israel cu inimi
proaste. Mergeți acum și puneți o cantitate
bună de pâine și vin pe masă, apoi noi ne vom
întări."
[6] Apoi hangiul a mers imediat cu cei 3 fii pe
care noi îi cunoaștem acum, să aducă pâine
suficientă și vin, și noi toți am mâncat și am
băut și ne-am întărit membrele noastre, care au
devenit obosite de la drumul destul de lung. De
asemenea, cei 3 fii, care au devenit foarte
obosiți de la călătoria lungă, și care erau foarte
flămânzi și însetați, au mâncat pe săturate din
pâinea care le-a părut foarte gustoasă, și au
băut, de asemenea, partea lor de vin.
[7] După ce noi ne-am întărit cu pâine și vin,
femeia și câteva fiice ale hangiului au venit, iar
femeia a spus că a pregătit deja un număr de
pești în modul grecesc și a întrebat dacă îi
poate pune pe masă.
[8] Eu am spus: "Nu fi timidă de noi iudeii. Noi
am mâncat deja de mai multe ori mâncăruri
grecești și romane și nu am devenit necurați
~ 577 ~
prin ele. Căci dacă mâncarea, preparată într-un
mod cunoscut vechi și în mod mai curat pentru
ființele umane intră în stomac prin intermediul
gurii - după cum este necesar și, în cantitate
potrivită - ea nu va face omul necurat. Dar ceea
ce vine din inima prin gura, ca bârfa,
dezonoarea, calomnia și tot felul de minciuni,
limbă murdară și tot felul de blesteme, va face
tot omul necurat. Astfel, femeie, pune peștii,
care au fost pregătiți în mod grecesc, fără
timiditate pe masă, apoi noi îi vom mânca cu
siguranță.
[9] Atunci femeia hangiului a mers imediat la
bucătărie și a adus mai multe feluri de mâncare
din pește la masă, iar copiii au adus vesela
necesară, desigur, realizată din materiale foarte
simple, cum oamenii săraci dintr-un sat așa mic
obișnuiau să aibă.
[10] Apoi Eu am pus un pește pe o farfurie de
ceramică, care era înaintea Mea, am
împărțit peștele în bucăți și l-am
mâncat. Discipolii Mei mai bătrâni au făcut la
fel.
[11] Dar cunoscuții ucenici iudei-greci din
Ierusalim și câțiva ucenici ai lui Ioan, care erau
cu Mine, totuși nu aveau încredere să mănânce
peștele grec. Și hangiul M-a întrebat dacă
~ 578 ~
aceștia erau, probabil, astfel adepți stricți ai lui
Moise, pentru că ei trebuiau să știe foarte bine
cine eram Eu.
[12] Eu am spus: "Ei cu siguranță știu aceasta,
și ei, de asemenea, nu sunt astfel de adepți
stricți ai lui Moise, dar există încă o mulțime de
obiceiuri ruginite în ei, și acesta este motivul
pentru care nu mănâncă peștii care au fost pe
deplin pregătiți în modul grecesc. Dar, odată ce
aceștia vor fi cu adevărat flămânzi, atunci ei, de
asemenea, vor mânca cu nerăbdare astfel de
pești.
[13] Acum, Eu sunt un mire adevărat, și ei sunt
miresele Mele și oaspeții mei de nuntă. Atâta
timp cât Eu sunt cu ei, nu au trebuit să
postească sau să sufere de foame sau sete. Dar
când Eu, mirele, voi fi luat de la ei, atunci ei vor
trebui să postească foarte des și să sufere de
foame și de sete. Și când ei atunci vor veni la
voi, peștele vostru va avea un gust foarte
plăcut pentru ei."

Capitolul 127 Omniprezența spirituală a


Domnului și orientarea milei Sale
[1] Atunci ucenicii lui Ioan si, de asemenea,
ierusalemiții M-au auzit spunând aceasta, ei au
luat peștii, i-au mâncat și au descoperit că
~ 579 ~
gustul era foarte bun. Ei au terminat curând
peștii complet și Mi-au mulțumit pentru
cuvintele mele. Ei, de asemenea, au spus că, în
ciuda luminii abundente ce au primit-o de la
Mine, încă, o mare parte din vechea murdărie
fariseică era în ei pe care ei nu au fost încă în
măsură a o elimina.
[2] Eu am spus: "Veți fi capabili a elimina toată
mizeria veche din voi când Eu în curând nu voi
mai fi prezent fizic în mijlocul vostru. Voi sunteți
prea mult obișnuiți cu personalitatea Mea și voi
Mă cunoști, iar Eu nu mai sunt o apariție
excepțională pentru voi, dar de îndată ce Eu nu
voi mai fi prezent printre voi în acest corp vizibil
și tangibil al Meu voi veți deveni foarte triști și
abia atunci vă veți da seama mai bine cine
eram, sunt și voi fi Eu veșnic.
[3] Cu toate acestea, Eu voi fi personal cu voi,
dar numai spiritual, nu vizibil pentru ochii fizici,
ci doar pentru inima voastră prin reala,
adevărata iubire pentru Mine."
[4] Aceste cuvinte ale Mele i-au făcut pe
ucenicii Mei să se gândească profund în ei înșiși,
iar nici unul dintre ei nu a îndrăznit să Mă
întrebe nimic mai mult.
[5] Cu toate acestea, hangiul, care a devenit
deja foarte entuziast, după vinul cel bun, Mi-a
~ 580 ~
spus: "Doamne și Învățătorule, eu știu foarte
bine că Tu nu vei sta cu noi, cu acest mai mult
decât sfânt trup sfânt al Tău, până la sfârșitul
vieții noastre pământești, așa cum Tu, de
asemenea nu ai umplut trupește depozitele și
magaziile noastre abundent cu pâine, făină și
alte roade și nu ai schimbat apa în vin, ci ai
făcut-o numai prin puterea voinței Tale divine. Și
din moment ce noi suntem încă într-o stare
foarte păcătoasă, ne-am simți mult prea
nedemni a avea personalitatea Ta mereu în
mijlocul nostru, dar nu lua mila Ta, dragostea Ta
și binecuvântările Tale, Doamne și Învățătorule.
[6] Noi am fost păgânii, și noi Te-am căutat -
unicul și singurul Dumnezeu adevărat - în
cărțile și scripturile iudeilor, și am descoperit
curând că numai Dumnezeul iudeilor poate fi
singurul Viu.
[7] Noi am avut încredere în El, am ținut
poruncile Lui cât de bine am putut, și iată, noi
ne-am dat seama repede și am început în mod
clar să ne amintim de Dumnezeul iudeilor. El ne-
a dat ideea de a părăsi afacerile noastre de
pescuit și să ne stabilim aici, în această
singurătate.
[8] Noi cu siguranță nu am găsit comori lumești
aici, și nici o mulțime de oameni așa cum este
~ 581 ~
cazul, în orașele în care există doar afaceri
peste afaceri și unde înșelăciunea, minciuna și
ipocrizia sunt comise și întorc pe toți oamenii
departe de la Dumnezeu unicul Domnul,
și unde oamenii se stimulează reciproc zi și
noapte, se ceartă între ei și se înșeală și se
persecută unul pe altul. Dar noi totuși am găsit
ceea ce aveam nevoie pentru a rămâne în
viață, mai ales pacea din mintea noastră, și, de
asemenea, o bună oportunitate de a deveni tot
mai familiarizați cu unicul, singurul Dumnezeu
adevărat al iudeilor, pentru a păstra mereu
conștient poruncile Sale și să ne creștem copiii
conform ordinii sale dezvăluite.
[9] Și pentru că noi am făcut aceasta,
Dumnezeu ne-a vizitat, de asemenea, personal,
în Tine, o, Doamne și Stăpâne, și ne-a dat
răsplata eforturilor noastre bune, și El ne-a
convins foarte clar că eforturile noastre nu au
fost în zadar.
[10] Din moment ce Tu, Doamne și Învățătorule,
ai fost deja atât de milostiv pentru a satisface
dorința noastră tot mai mare pentru Tine și a
venit la noi personal într-un moment în care noi
nu puteam să ne așteptăm, noi sperăm cu toții
acum, cu o credință fermă, că în conformitate
cu Cuvântul Tău sfânt Tu nu vei lua niciodată
~ 582 ~
mila Ta, dragostea și binecuvântarea Ta, acum
că de acum noi va ține bine-cunoscuta Ta voie
mult mai fidel decât a fost cazul până acum sau
ar fi fost cazul.
[11] Cu toate că, de asemenea, va fi trist atunci
când Tu cu siguranță ne vei părăsi cu
personalitatea Ta sfântă, dar noi vom fi mult
mai triști dacă Tu, de asemenea, vei lua mila Ta,
ceea ce cu siguranță Tu nu vei face dacă, prin
căile noastre și prin dragostea noastră pentru
Tine și, de asemenea, pentru semenii noștri, noi
ferm vom sta cu Tine.
[12] Și nu lăsa ispitele prea mari să vină peste
noi, Doamne, în care unul dintre noi ar putea
deveni slab în a avea credință în Tine și în
dragostea pentru Tine. Fie ca voia Domnului să
stea cu noi și să fie mereu activă în noi până la
sfârșitul zilelor noastre, și după aceea, în lumea
de dincolo și pentru totdeauna."
[13] Eu am spus: "O, atunci când cineva se va
ruga la Mine, așa cum voi faceți acum, nu
numai cu gura, ci, de asemenea, în inima lui, Eu
voi răspunde întotdeauna pe deplin rugăciunii
lui. Dar acum, din nou altceva.

~ 583 ~
Capitolul 128 Despre răspândirea
învățăturii Domnului și despre
binecuvântări
[1] Uite, hangiule, și, de asemenea, voi ceilalți
locuitori ai acestui sat, ați fost toți temeinic
instruiți în învățătura Mea, pentru că voi v-ați
dat seama cu adevărat că toate legile și, de
asemenea, toți profeții presupun că omul -
odată ce Dumnezeu a fost recunoscut - trebuie
să-L iubească mai presus de toate și pe
aproapele ca pe sine însuși. Cel care va face
acest lucru, va îndeplini în totalitate voia Mea
pe care Eu am descoperit-o mereu oamenilor. Și
prin faptul acesta, Spiritul Meu va trezi sufletul
său în el și-l va călăuzi în toată înțelepciunea,
așa cum voi toți veți experimenta în curând în
voi înșivă.
[2] Cu toate acestea, există încă ceva, și
aceasta este, de asemenea, că toate celelalte
persoane trebuie să fie instruite în același mod
în această învățătură, în scopul de a gândi,
decide, acționa și de a trăi în conformitate cu
spiritul său, pentru că dacă o persoană nu știe
nimic despre o învățătură ea, de asemenea, nu
o poate face pe aceasta ca un ghid pentru
gândirea lui, deciziile sale, acțiunile sale și
viața sa.
~ 584 ~
[3] Dar aceasta nu este o problemă ușoară de
a-i converti pe oameni la o învățătura curată a
adevărului din Ceruri, pe cei a căror convingere
se bazează pe tot felul de idei greșite și pe cei
care știu cum să obțină avantaje lumești din
acestea. Pentru că toată lumea are o voință
complet liberă, și astfel mereu poate gândi,
crede, decide, acționa și trăi cum vrea, și va fi
foarte dificil să-i descurajezi de la erorile lor
mari atunci când acestea, după cum s-a spus
deja, le vor da avantaje lumești.
[4] Și luați în considerare cât de mulți oameni
de pe tot Pământul încă trăiesc în cele mai mari
erori și merg în cel mai adânc întuneric
spiritual. Nu ar atunci mult mai bine pentru acei
oameni care sunt acum puși de Mine în cea mai
mare lumină a adevărului vieții, să-i aducă pe
toți acei oameni, care sunt în acele, cu greu
imaginabile, multe erori vechi, cât mai curând
posibil, de asemenea, în lumina în care voi
sunteți deja acum?
[5] Eu pot vedea în inimile voastre pe care le
prețuiesc cu adevărat această dorință, dar unde
ar trebui să înceapă executarea acestei dorințe
a Mea, care a fost menționată de Mine pentru
voi și pe care voi o simțiți intens? Poate
mergând direct pe drumul vostru, proclamând
~ 585 ~
învățătura Mea peste tot și ducând lumina Mea
din ceruri, în acest fel la oameni?
[6] Da, prietenii Mei, aceasta ar fi bine dacă nu
ar exista obstacole așa de mari pentru acest tip
de întreprinderi, în special în această perioadă
în care întregul iad s-a stabilit cu puterea și
influența sa rea asupra întregului
Pământ. Pentru că în primul rând Pământul este
atât de mare, și o persoană ar avea nevoie de
aproape 1.000 ani să călătorească numai în
întreaga Asia, Europa și doar o parte din Africa,
pentru a aduce învățătura Mea pe toate site-
urile și locurile unde oamenii trăiesc și pentru a
aduce oamenii de partea sa.
[7] Dar acum voi spuneți în sinea voastră: "Da,
pentru o persoana acest lucru ar fi într-adevăr
complet imposibil, chiar dacă el nu ar avea nici
o altă dificultate de depășit cu excepția
dimensiunii și mărimii Pământului, dar în ciuda
acestui unic obstacol, ce poate face o persoană,
mulți oameni luminați pot face. Să fie trimiși în
toate direcțiile, atunci nu va dura 1.000 ani
înainte ca lumina vieții să fie adusă la toți
oamenii."
[8] Eu vă spun vouă că calcul vostru ar fi
complet corect dacă ar trebui să facă față doar

~ 586 ~
Pământului cu aceste obstacole, care sunt, în
sine, pur naturale și nu infernale.
[9] Dar cum să se ocupe de aceste obstacole
ale Iadului? Cum să convertească preoții
aproape nenumărați la lumina adevărului veșnic
din Ceruri - aceia care sunt foarte apreciați de
către oameni și împărații lor, care sunt foarte
temuți si considerați a fi aproape divini, și care
prin trucuri de magie și învățături greșite deja
pentru o lungă perioadă de timp au colectat
bogățiile lumești imense și prin aceasta, de
asemenea, o foarte mare putere lumească?
[10] Iată, prin calea complet naturală, pe care
acum Eu v-am arătat-o de dragul de adevăratei
mântuiri a oamenilor, acest lucru ar fi la fel de
imposibil pentru Mine ca pentru fiecare dintre
voi, chiar și cu cea mai bună și cea mai serioasă
voință.
[11] Cu toate acestea, a lucra cu atotputernicia
Mea ar însemna la fel de mult a-i distruge
complet pe toți acei oameni și a-i transforma în
animale, pentru că animalele nu trebuie să fie
instruite pentru viața lor naturală judecată,
pentru că ele toate acționează în conformitate
cu instinctul lor care a fost trezit și menținut de
înțelepciunea și puterea Mea în funcție de tipul
lor. Și, prin urmare, venind de la ele însele, ele
~ 587 ~
nu sunt capabile de a ajunge la o adevărată
perfecțiune a vieții lor. Numai anumite animale
de casă pot fi educate mai sus starea lor
naturală prin intelectul și voința fermă a omului,
astfel încât acestea să-i fie de serviciu omului
într-un mod foarte brut și subordonat.
[12] Dacă eu acum aș trata toți oamenii în
același fel, care stau în aceste de mii de ori mii
de erori, atunci ce diferență ar fi între ei și
animalele?
[13] Deci, ce trebuie făcut pentru a proclama
tuturor oamenilor învățătura pe care Eu am
adus-o acum din nou din cerurile Mele pentru
voi, care sunteți de un fel mai bun, iar acest
lucru cu cel mai bun succes?
[14] În acest caz, timpul și răbdarea nu ar trebui
să fie lăsate pe dinafară, precum și a avea
voința fermă de a mărturisi numele Meu cu
fiecare ocazie bună pentru oameni, indiferent
de ce credință sunt ei, și a le face lor cunoscută
voința Mea. Pentru că cel care Mă va mărturisi
fără timiditate sau frică oamenilor cu scopul de
a-i lumina pentru mântuirea lor veșnică, Eu îl
voi mărturisi în Ceruri pe el înaintea scaunului
de domnie al Tatălui, care este iubirea veșnică și
pură în Mine.

~ 588 ~
[15] Uite, aici, de-a lungul acestui drum, care
merge de la pământul de dimineață îndepărtat
(țara de est) la mai multe pământuri de seară
(țări occidentale, vestice), nenumărați oameni
călătoresc în timpul anului încoace și încolo. Ei
consumă rareori ceva la tine - în afară de apă -
și se deplasează de la aici la Afec, dar atunci
când țara ta mică va produce toate tipurile de
fructe - mult mai multe decât este necesar
pentru propriile nevoi - și, de asemenea, atunci
când turmele tale vor crește, voi veți fi capabili
a găzdui și de multe ori un călător. Și dacă el vă
va întreba cum acest mediu, pe care el îl știa că
era gol, a devenit atât de înfloritor și bogat,
atunci luați oportunitatea de a arăta călătorului
încă orb lumina adevărului din ceruri, și
menționați-i lui numele Meu.
[16] Și când el va accepta lumina și credința
voastră, binecuvântați-l în numele Meu, atunci
el va simți aceasta în curând și mai târziu în
țara sa, el va converti mulți prieteni, cunoștințe
și rude la credința sa, și, astfel, el va fi un
precursor bun pentru predicatorii învățăturii
Mele pe care Eu îi voi trimis acolo la momentul
potrivit.
[17] Când oamenii din Betsaida și, de
asemenea, din alte locuri vor veni la voi și vă
~ 589 ~
vor întreba când și cum țara voastră mică a
devenit atât de înfloritoare, atunci faceți același
lucru pentru ei așa cum Eu v-am sfătuit să
faceți pentru străini: binecuvântați în numele
Meu pe cei care vor crede ușor, în totalitate,
atunci ei cu siguranță vor deveni conștienți de
această binecuvântare.
[18] Și binecuvântarea să constea în punerea
mâinilor pe cei care au devenit credincioși,
spunându-le lor, în încrederea fermă în Mine și
în credința voastră vie în Mine: "Domnul
Dumnezeu, care a venit la noi în Fiul omului Isus
și care a depus mărturie, prin puterea
cuvântului Său și a voii sale că El este Mesia cel
promis, să fie cu voi, si prin El, pacea pentru
oamenii de pe Pământ care cred în El, care
păzesc poruncile Lui și care sunt de bună
voință."
[19] Dacă veți fi rostit acestea peste cei
convertiți, ei vor deveni în curând conștienți de
binecuvântarea Mea și, de asemenea, cu
siguranță vă vor deveni prieteni adevărați. Dar
pentru cei care au devenit doar pe jumătate
credincioși, faceți-o numai atunci când, în timp
vor crede în totalitate, deoarece o jumătate
credință nu este potrivită pentru a primi
binecuvântarea Mea.
~ 590 ~
[20] Și acum din nou despre altceva.

Capitolul 129 Domnul explică universul


pentru a se opune superstiție
[1] Iată, o mică neînțelegere cu privire la
lucrurile acestei lumi - însemnând acest Pământ
-, precum și a diferitelor stelele de pe cer care
în mod inevitabil vor duce în curând la un
număr mare de alte erori și neadevăruri.
[2] Pentru că voi înșivă să nu cădeți din nou
pradă vechilor erori și la tot felul de superstiții
întunecate ale interpretărilor semnelor de pe
acest Pământ și a acelor vizionari falși care
citesc destinul oamenilor în stele, voi, de
asemenea, ar trebui să știți foarte adevărat cum
arată Pământul și cât de mare este, și modul în
care ziua și noaptea apar.
[3] Voi de asemenea, ar trebui să știi ce este
luna, soarele și nenumărate alte stele. Pentru ca
percepția voastră despre Pământ, despre
apariția zilei și nopții, a lunii, a soarelui,
planetelor și stelelor fixe și mișcările lor, a
eclipselor, a cometelor și a încă alte fenomene
din cer și din aer, precum și din apă care au fost
până acum complet false, și că nu conțin o iotă
din adevăr.

~ 591 ~
[4] Prin urmare, Eu vreau să vă dau o lumină
adevărată despre aceste lucruri naturale. Dar
acest lucru nu va fi ușor fără mijloace vizibile, și
a