Sunteți pe pagina 1din 1

Adu trei argumente în favoarea avortului(12)

Una din problemele controversate cu care se confruntă societatea contemporană se referă


la avort, la legalitatea sau moralitatea lui, în acest sens formulându-se nenumărate
argumente pro şi contra.

Un argument în favoarea legalităţii avortului este referitor la dreptul moral al femeii de a-


şi controla propriul corp.Astfel, interzicerea avortului poate avea consecinţe grave asupra
femeilor. Ele tind să apeleze la avorturi ilegale şi nesigure, Organizaţia Mondială a
Sănătăţii apreciind că 200000 de femei mor anual din această cauză, dovedindu-se că
hotărârea unor state de a refuza legalizarea avortului poate avea consecinţe grave.

Un alt argument pro avort este formulat de Michael Tooley care susţine că fetusul nu este
o persoană deoarece el nu respectă principiul conştiinţei de sine şi, drept urmare, nu are
dreptul la viaţă. Avortul nu trebuie considerat un infanticid şi nici un act imoral deoarece
acestea presupun conceptul de persoană.

De asemenea, în ţările din lumea a treia, nedezvoltate, sărace, sarcinile involuntare


măresc sărăcia şi rata mortalităţii infantile. Femeile, în lipsa unor metode contraceptive
eficiente şi în imposibilitatea de a alege avortul aduc pe lume copii care vor creşte într-un
mediu ostil. Un exemplu în acest sens sunt ţările din Africa, unde din cauza legilor care
interzic avortul, copiii, născuţi în condiţii insalubre, mor din cauza sărăciei, foamei şi
lipsei unui trai decent.

Ca reacţie antiavort este ideea că fetusul are capaciatatea de a deveni o persoană, că


nimeni nu poate determina cu siguranţă drumul acestuia în viaţă ,posibila lui ratare ca
persoană sau evoluţia care ar putea avea loc indiferent de mediul în care se naşte şi de
factorii cărora trebuie să le facă faţă.

În consecinţă, avortul ar trebui legalizat în fiecare ţară deoarece astfel se reduc şansele
unor urmări grave atât asupra femeii cât şi asupra copilului.