Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA DE PROIECTARE

Privind : Intocmire S.F., P.T., D.T.A.C., D.D.E.,


Pentru proiectul : ,,Muzeu de arta’’

Denumire proiect: ,,Muzeu de arta’’

CAP.1 DATE GENERALE


1.1 Amplasament : Bucuresti
1.2 Beneficiar : Primaria Municipiului Bucuresti
1.3 Obiectiul de proiectare il constituie intocmirea:

. studiului geotehnic, ce va face parte integrata din documentatia tehnica,


. prezenta tema de proiectare, studiu de fezabilitate (inclusiv documentatie pentru
certificat de urbanism, studii de teren pentru amplasament, corelat cu specificul
obiectivului de interventie ce va fi realizat pe respectiva locatie, documentatii
pentru obtinerea avizelor), conform cu prevederile HCGMB 269/2000 cu modificarle
si completarile ulterioare.
. analiza cost-beneficiu;
. proiect tehnic;
. detaliile de executie;
. caietele de sarcini;
. listele de cantitati de lucrari;
. estimarea de pret la nivel de proiect tehnic si detalii de executie;
. documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C),
. documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor (D.T.O.E),
. documentele pentru eliberarea autorizatiei de construire, conform prevederilor
Legale a directivei Consiliului 85/337/CEE privind modificari si completari.

Proiectul tehnic elaborat va trebui sa ofere solutii pentru realizarea obiectivului :


,,Muzeu de arta’’.
Proiectul ,,Muzeu de arta’’ este propus pentru ca parte a programului integrat de dezovoltare a
orasului,urmand a se obtine finantarea prin Programul Operational Regional 2017 – 2020.

Proiectantul trebuie sa respecte legislatia in domeniul egalitatii de sanse, dezvoltarii durabile


(protectiei mediului si eficientei energetice) si tehnologiei informatiei ( cele trei teme orizontale
obligatorii pentru implementarea proiectelor cu finantare din Fonduri Structurale).Ofertantii
vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.

De asemenea,documentatia pe care acesta o pune la dispozitia beneficiarului trebuie sa


includa recomandari in ceeace priveste respectarea celor trei teme orizontale(egalitate de
sanse, dezvoltare durabila si eficienta energetica si tehnologia informatiei) in cadrul activitatilor
avute in vedere prin proiect.

. In timpul perioadei de licitatie pentru executia lucrarii, se va asigura asistenta


autoritatii contractante.
. Se vor asigura pe toata durata evaluarii tehnice a proiectului raspunsurile la
clarificarile solicitate de Organismul Intermediar /Autoritatea de Management

documentatia tehnica care face obiectul contractului.


. Se va asigura asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului.In perioada
de executie a proiectului,proiectantul va asigura asistenta pe parcursul executiei lucrarilor prin
vizarea notelor de renuntare/comanda suplimentara, prin furnizarea de solutii in eventualitatea
aparitiei de situatii defapt neprevazute la
momentul realizarii proiectului tehnic, etc.

1.4. Descrierea situatiei existente


Terenul aflat in studiu este liber de constructii si are o suprafata de aproximativ
1230 de metrii patrati mp.Acesta va avea o descriere la strada faborabila,situl de a generat
P.U.D. avand o pozitie favorabila pe coltul insulei.De asemeni o adancime de aproximativ 60 de
metri.
Atat la limita amplasamentului cat si in interor se afla retele edilitare :
apa/canal,electrica, gaze, telefonie.
Terenul se invecineaza cu numeroase edificii de importanta considerabila cum ar fi
palatul Stirbei,muzeul colectiilor de arta,Universitatea de arte(ambele filiere),Spitalul clinic de
nefrologie,precum si institutul de mattematica Simion Stoilow sau Institutul de administare a
afacerilor

Prevederile documentatilor de urbanism:


Prevederi din P.U.G Bucuresti confera terenului ce a generat P.U.D,la nivelul parterului functii
precum comert,alimentatie publica,cultura sau orice functiuni destinate publicului.
Alte prevederi mentioneaza ca peste parter sa existe servicii,birouri sau locuinte de minim
50% si se pot mentine neschimbate utilizarile initiale ale cladirilor care corespund cerintelor
actuale sau se admite revenirea la acestea.

Inaltimea maxima a cladirilor : P+3 minim 10m,maxmin 13m


P.O.T maxmim incluzand circulatiile 80%
C.U.T maximin 1,8

1.5 Necesitatea si oportunitatea lucrarii


Principalele obiective ce trebuiesc atinse prin implementarea proiectului:
Crearea unui nucleu ce coaguleaza activitatea universitatilor de arta alaturate si promovarea
tinerelor talente prin expozitii temporare cu vanzare,precum si punerea in valoare a cadrelor
didactice ale respectivelor institutii prin spatii dedicate expunerii permanente a lucrarii
lor.Astfel se doreste creearea unei structuri ce integreaza coerent din punct de vedere
urbanistic si completeaza insula pe care se afla,fara sa agreseze ca si expresivitate sau volum .
Parcurile alaturate,precum si spatiile functionale alaturate,pot oferii necesarul functional ce
completeaza insertia.

CAP 2. LUCRARI

2.1.Legislatie si standarde aplicabile

1.Se vor lua in considerare reglementarile tehnice comform celor prevazute de primaria
bucuresti,si anume,adaptarea standardelor europene,internationale.
2.Urmarilrea normativului in cadru privid adaptarea cladirilor civice si patiul urban aferent la
exigentele persoanelor cu handicap.
3.Se vor urmarii posibile extinderi functionale si atat asimilarea cat si integrarea acestora in
contextul actual,intr-un cadru favorabil atat din punct de vedere arhitectural cat si
urbanistic,adecvat.

Structura functionala ar trebui gandita in jurul a unor funtiuni majore ce pot coexista,cum ar
fi : pavilon expozitional - cafenea/restaurant - spatii de socializare birouri administrative.

Astfel ca si pieze principale ale Muzeului,se vor gandi urmatoarele functiuni:

Zona de acces,casa de bilete,info point

Cultural:
.Sala de expozitie de dimensiuni medii 200 - 300 de locuri - expozitie temporara/expositie cu
vanzare.
.Sala de expozitie de diminesiuni medii 200 - 300 de locuri - expozitie permanenta
.Sala de conferinte/administrare de maxim 50 de locuri cu anexe aferente : grupuri
sanitare,foyer,depozitari.

Agrement:
.Cafenea 30 de locuri ( + posibila extindere in aer liber 20 locuri)
.Bar / workshop - amplasat in subsol

Spatii tehnice:
.Centrala termica
.Centrala de aer conditionat
.Rezerva de apa
.Pompe pentru incendii
.Adapost protectie civila
.Grup electrogen
.Spatiu arhiva
.Tablou electric general

Spatii administrative:
.Birouri administratie
.Punct Informatii

Se doreste realizarea unei infrastructuri din beton armat,impreuna cu pile de metal,pentru


deschideri mai mari ce se vor afla in spatiile de expozitie.Inchiderile se vor realzia din materiale
durabile de buna calitate,astfel incat sa fie respectat caracterul zonei,fara sa fie afectata sau
agresatae vecinatatile.Se vor folosii vitraje,goluri,volume extrudate ce pun in valoare insertia.Se
vor folosi de asemeni si materiale naturale: piatra,lemn.Se cauta de asemeni inserarea unei
curti interioare ce doreste sa mimeze cadrul inconjurator unde tratarea respectiva este
utilizata.

.Piese scrise:

Denuminrea obiectului,amplasamentul,titularul infestitiei,beneficiarul investitiei,elaboratorul


studiului.

.Piese desenate:
1.Incadrarea in oras
2.Incadrarea in zona
3.Functiuni,exemple de parcelare
4.Regim de inaltime
5.Starea cladirilor
6.Fond construit
7.Studiu istoric
8.Documentatie foto
9-10 Propuneri si reglementari
11 - 12 Scheme functionale