Sunteți pe pagina 1din 7

TEST 1

1) Fie mulţimile A={2,4,5}, B={1,2,3}, C={2,3,4}. Calculaţi:

a ) A  B b) B  C c ) A \ C d ) A \ ( A  B ) e) B   f ) C  
g ) ( A \ B )  ( B \ C ) h) ( A  C ) \ ( B  C )
2) Se dau mulţimile: A  {x / x  N , 2  x  5} B  {x / x  N , 0  x  3}
*

Determinaţi elementele celor două mulţimi, apoi calculaţi:

a ) A  B b) A \ B c ) A  B d ) B \ A
3) Determinaţi x, astfel încât: {2,3,x}  {1,2,3,4}.
4) Determinaţi elementele mulţimilor X şi Y astfel încât să fie îndeplinite simultan
condiţiile: a) X  Y  {1,2,3,4,5} b) X  Y  {2,3,4} c) X \ Y  {1}
5) Mulţimea A are 5 elemente iar mulţimea B are 4 elemente. Dacă A  B are 7
elemente aflaţi cate elemente are mulţimea A  B.

TEST 2

1) Fie mulţimile A={a,b,c}, B={b,c,d}, C={a,c,d}. Calculaţi:

a) AB b) BC c) A\C d) A e) C  f ) (A\ B)C g) (B \C)(AC)


2) Se consideră mulţimile: A  {x / x  N , x  m  1, m {1,2}} si B  {x / x  N , 1  x  4}
Determinaţi elementele celor două mulţimi, apoi calculaţi:
a) A  B; b) A  B; c) A \ B.
3) Determinaţi mulţimea X pentru care: X  {1,2,3}
4) Determinaţi mulţimile X şi Y pentru care avem îndeplinite simultan condiţiile:
a) X  Y  {1,2,3,4,5,6} b) X \ Y  {1,3,5} c) Y \ X  {2,4}
5) Mulţimea A are 6 elemente iar mulţimea B are 7 elemente. Dacă A  B are 3
elemente, aflaţi câte elemente are mulţimea A  B .

TEST 3

1) Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: a) {1}  {1,2}; b) {a,b}  {a,b,c};


c) 3  {3,4,5}
2) Fie A={7,8,9}, B={6,7,8}, C={8,9,10}. Calculaţi:

a) A  C b) A  C c) B \ C d) A \ (B  C) e) ( A  C) \ (B  C)
3) Determinaţi elementele mulţimii: A  {x / x  2 a  a, a  B} , unde B = {0,1,2}.
4) Dacă mulţimea A are 125 elemente, mulţimea B are 287 elemente iar A  B are
308 elemente, aflaţi câte elemente are mulţimea A B, A \ B, B \ A.
5) Determinaţi elementele mulţimilor X şi Y dacă:
a) X  Y  {1,2,3,4,5} b) X  Y  {3} c) X  {1,4}  .

Răspuns: Test 1. 1) a) {1,2,3,4,5}; b) {2,3}; c) {5}; d) {4,5}; e) {1,2,3}; f)  ; g) {1,4,5}; h)


{5}. 2) A={2,3,4}; B={1,2}; a) {1,2,3,4}; b) {3,4}; c) {2}; d) {1}. 3) x=1 sau x=4; 4)
X={1,2,3,4}; Y={2,3,4,5}. 5) 2 elemente. Test 2. 1) a) {a,b,c,d}; b) {c,d}; c) {b}; d)  ; e)
{a,c,d}; f) {a}; g) {b}. 2) A={2,3}; B={2,3}, a) {2,3}; b) {2,3}; c)  . 3) {1}; {2}; {3};
{1,2}; {1,3}; {2,3}. 4) X={1,3,5,6}; Y={2,4,6}. 5) 10 elemente. Test 3. 1) a) F; b) A; c) A. 2)
a) {8,9}; b) {7,8,9,10}; c) {6,7}; d)  ; e) {7,9,10}. 3) {1,2}. 4) 104, 21, 183. 5) X = {3},
Y={1,3,4}, 2, 5  X sau Y.
TEST 4

1) Scrieţi mulţimea literelor din care este alcătuit cuvântul „parlamentar”.


2) Dacă A={1,2,4}, B={2,3,4}, C={1,4,5}, calculaţi:

a ) A  B b) B  C c ) A \ C d ) A \ ( B  C ) e) ( A  B ) \ ( A  C )
3) Dacă A  B  {2} si C  {2,3} calculati (C  A)  B.
4) Dacă A  B are 10elemente, A \ B 3elemente şi B \ A 2elemente, aflaţi câte elemente
are mulţimea A şi mulţimea B.
5) Determinaţi elementele mulţimilor X şi Y dacă:
a) X  Y  {1,2,3,4,5,6,7,8,9} b) X \ Y  {1,3,5} c) Y \ X  {2,4,6}
TEST 5

1) Mulţimea A={x / x  N, x par, x < 15}, are ca elemente, numerele: …


2) Mulţimea A  {n / n  N , 2 n  2 n 1  10} , conţine … elemente.
3) Dacă A  B  {0,1,2} si A  B  {1,2} , iar mulţimea A este formata din 3 elemente,
atunci A={…..} şi B={….}.
4) Fie A={1,2,3,4} şi B={2,x}. Dacă B  A, atunci x aparţine mulţimii …
5) A  {x / x  N , x ultima cifra a unui cub perfect}. Mulţimea A are … elemente.
6) Dacă A={0,1,2,3} şi B  {x  A / a  x  3, a  N } , atunci a = ….
7) Elementele mulţimii: A  {x  N / x este ultima cifra a numerelor de forma 8b , n  N } sunt
…...................
8) A  {x / x este ultima cifra a unui patrat perfect} . Elementele lui A sunt …
9) Dacă A={3,5,7}, B={11,13,15}, atunci A  B are … elemente.
10) Dacă mulţimile X şi Y verifică condiţiile: , atunci: X={….}, Y={….}

PROBĂ DE EVALUARE R I
Fiind date mulţimile: A={0,1,2,3,4}; B={1,3,5,7 }; C={x| x  N* , x<4}.
1) Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii: a) 2  A, b) 3  C,
c) {1,5}  B, d) 5  B, e) A  C, f) B  N, g) Z  N , h) {1,2,3}  A.
2) Scrieţi toate submulţimile mulţimii C.
3) Aflaţi elementele următoarelor mulţimi: AUB; A  B; A -C; B -A .
PUNCTAJ: 1) 0,5px8=4p; 2) 1p ; 3) 0,5px4=2p; of.3p.

PROBĂ DE EVALUARE R II
Fiind date mulţimile: A={1,2,3,4,5}; B={3,5,7 }; C={x| x  N* , x<5}.
1) Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii: a) 2  A, b) 3  C,
c) {3,5}  B, d) 5  B, e) A  C, f) B  N, g) Z  N, h) {1,2,3}  A.
2) Scrieţi toate submulţimile mulţimii B.
3) Aflaţi elementele următoarelor mulţimi: AUB; A  B; A -C; B -A .
PUNCTAJ: 1) 0,5px8=4p; 2) 1p ; 3) 0,5px4=2p; of.3p.

Răspuns: Test 4. 1) {p,a,r,l,m,e,n,t}. 2) a) {1,2,3,4}; b) {4}; c) {2}; d)  ; e) {2}. 3) {2}. 4)


8; 7 elemente. 5) X={1,3,5,7,8,9}; Y={2,4,6,7,8,9}. Test 5. 1) {0,2,4,6,8,10,12,14}. 2) 2
elemente. 3) A={0,1,2}; B={1,2}. 4) {1,3,4}. 5) {0,1,…,9}. 6) {0,1,2,3}. 7) {2,4,6,8}. 8)
{0,1,4,5,6,9}. 9) 6 elemente. 10) X={1,2,3,4}; Y={1,3,4,5}. R I 1) a) A. b) F. c) A. d) F. e) A.
f) A. g) A. h) F. C={1,2,3}; R II 1) a) A. b) F. c) A. d) F. e) A. f) A. g) A. h) F.
TEST 6 (grilă)
1) Elementele mulţimii A  {x / x  N , 2  x  5} , sunt:
A) {2,3,4,5} B) {2,3,4} C) {3,4} D) {3,4,5} E) {4}
2) Dacă A  {x / x , 2 x  1  9} , atunci elementele mulţimii A sunt:
A) {2} B) {6} C) {3} D) {4} E) {5}
3) Dacă A={1,2,3} şi B={2,3,4}, atunci A  B = …
A) {1,2,3,4} B) {1,2,3} C) {2,3,4} D) {2,3} E) {  }
4) Dacă A={a,b,c} şi B={b,c}, atunci A  B = …
A) {  } B) {a,b,c} C) {a} D) {b} E) {b,c}
5) Dacă A={1,2,3} şi B={2,3,x}, atunci valoarea lui x pentru care A=B este …
A) 2 B) 3 C) 1 D) 4 E) 5
6) Dacă A={4,5,6} şi B={5,6,7}, atunci A \ B este: …
A) {  } B) {4,7} C) {4,5,6} D){4} E) {6,7}
7) Numărul de elemente al mulţimii A  { x / x  N , 48  3 x  1  1} , este: …
A) 15 B) 17 C) 16 D) 20 E) 10
8) Dacă mulţimile A şi B satisfac condiţiile:
a) A  B  {1,2,3,4}; b) A  B  {2,3}; c) A \ B  {1} , atunci:
A) A={1,2,3} B) A={1,2,3} C) A={1,2} D) A={2,3} E) A= 
B={2,3,4} B={4} B={3,4} B={1,2,3} B= 
9) Dacă A  { x / x  N *
, 2 x  1  20} si B  { x / x  N , x este ultima cifra a unui patrat perfect} atunci:
A) A  B B) A=B C) B  A
10) Mulţimea {132,…,259}, are:
A) 128 elemente B) 127 elemente C) 129 elemente D) 130 elemente
Răspuns: Test 6. 1) B. 2) E. 3) A. 4) E. 5) C. 6) D. 7) B. 8) A. 9) C. 10) A.

TEST

1) Completaţi spaţiile libere


- o mulţime este o …………………………
- mulţimea este formată din ……………….
- A= {1,2,3,4,} este o mulţime …………………
- N={0,1,2,3,4,……….} este mulţimea ………………şi este o mulţime ……
- A={0,2,4} şi B={1,3,5} A şi B se numesc mulţimi …………………………
2) Stabiliţi valoarea de adevăr
- Călăraşi este capitala României
- 987+2 = 2+ 987
- toate numerele naturale sunt impare
-7  {1,3,5,7,9}
- {3,5}  {2,4,5,6,}
3) Reprezentaţi în trei moduri mulţimea numerelor naturale pare mai mici decat 15 .
4) Asociaţi prin câte o săgetă mulţimile egale
{ 2 3 , 10 , 15} { 2∙3 , 5∙ 2}

{ 6,10, 25} {8 , 2∙5 , 3∙5}


{6 , 10 }
5) Dacă A={0,2,4} şi B={0,3,5} calculaţi: A  B, A  B , A - B , A x B
6) Să se determine mulţimile A şi B ştiind că sunt indeplinite simultan condiţiile
a) A  B ={2,3} b) A - B = { 1,4,5} c) B – A = {7,8 }
7) O mulţime A are 12 elemente şi o mulţime B are 10 elemente. Dacă A  B are 5
elemente, câte elemente are mulţimea A  B .
8) Reprezentaţi printr-o diagramă A  B ={1, 3} , A-B ={2,4,5} , B={1,3,7,9 }
9) Enumeraţi elementele mulţimilor: A={ x / x  N * , x ≤5 },
B={ y / y  N y este număr par mai mic decât 9}, C={z / z  N , z  2 n , n < 4 }
Determinaţi elementele mulţimii (A  B)∩C
10) Dacă A=  x x  N ; x  3  , B=  x x  N ;2  x  4  , C= {0;7;8}
Găsiţi elementele mulţimilor A şi B apoi calculaţi a) A  B b) A∩B c) A-B
11) Găsiţi elementele mulţimilor A şi B ştiind că sunt satisfăcute simultan condiţiile:
a) A  B =  x x  N ,2  x  8  = {4,5} c)A/B = {3,7}
12) Găsiţi elementele mulţimilor A şi B ştiind că sunt satisfăcute simultan condiţiile:
a) A  B ={1;2;3;4;5} b) A  B = {1;2 } c) A/B = Ø d) Suma elementelor mulţimii
B este număr impar

NR.1
TEST DE EVALUARE
(Mulţimi. Nr. naturale. Nr întregi. Modul. Operaţii cu mulţimi)

nota SUBIECTUL I (44 p) Se va scrie pe lucrare numai răspunsul.

[5] 4p 1) a) Valoarea de adevăr a propoziţiei " p : 3 � 3 " este ..........


[7] 4p b) D6 I D8 este ..........
[9] 3p c) Submulţimile mulţimii A   a, b sunt .........
[5] 4p 2) a) Dacă B   0, 2,5, 6, 7 şi C   0,3,5, 7,9 , atunci reuniunea lor este ..........
[7] 4p b) Numărul x , pentru care  1, 2 � 3, x, 2 este ..........
[9] 3p c) Mulţimea D=  x  N / x  8, x  2k  1, k  N  este ..........
a) Scrieţi două elemente ale mulţimii A   1, 2,3, 4 şi un element care nu aparţine
[5] 4p 3)
mulţimii A .
[7] 4p b) Cardinalul mulţimii E   x x este litera a cuvantului "matematica" este ..........
[9] c) Reprezentaţi în două moduri mulţimea numerelor naturale mai mici ca
3p
10 care sunt pătrate perfecte .
[5] 4p 4) a) Opusul numărului a  6 este ..........
[7] 4p b) Rezultatul calculului 7  6 este ..........
c) Elementele mulţimii F=  x  N / x  5 sunt ..........

[9] 3p

nota SUBIECTUL II (36p) Pe foaia de lucrare se scriu rezolvarile complete.

1) Fie mulţimile A   0,1 , B   1, 2 şi C= {x  N / x  2 n , n  N , n  4}


[5] 4p a) Determinaţi A I B , A U B , A \ B , A �B
[7] 4p b) Determinaţi mulţimea C şi calculaţi A I B I C , ( A I B ) U C şi ( B \ C ) I A
[5,7 10 Determinaţi elementele mulţimilor A şi B , ştiind că sunt îndeplinite
2)
] p simultan condiţiile:
 A U B   0,1, 2,3, 4,5, 6, 7
 A I B   4, 6
 A U  3, 4,5   0,1,3, 4,5, 6, 7
 B U 2, 4   2, 4,5, 6
3) Fie A= {x  N / x  1  4} şi B=  x  N / 3  x  10 .
[5] 5p a) Determinaţi A şi B
[7] 4p b) Scrieţi o submulţime cu 3 elemente a mulţimii A
[9] 4p c) Determinaţi C= {n  N / n  3k  1, k  B}
[10] 5p 4) Calculaţi a  b  a  1  b  100 , unde 1 �a  b  100 .

NR.2
TEST DE EVALUARE
(Mulţimi. Nr. naturale. Nr întregi. Modul. Operaţii cu mulţimi)

nota SUBIECTUL I (44 p) Se va scrie pe lucrare numai răspunsul.

[5] 4p 1) a) Valoarea de adevăr a propoziţiei " q : 7 ��" este ..........


[7] 4p b) D8 I D10 este ..........
[9] 3p c) Submulţimile mulţimii A   2, b sunt .........
[5] 4p 2) a) Dacă B   0, 2,5, 6, 7 şi C   0,3,5, 7,9 , atunci intersecţia lor este ..........
[7] 4p b) Numărul x , pentru care  1, 2 � x,1,3 este ..........
[9] 3p c) Mulţimea D=  x  N / x  7, x  2k , k  N  este ..........
a) Scrieţi un element al mulţimii A   1, 2,3, 4 şi o mulţime care nu este inclusă în
[5] 4p 3)
mulţimea A ..........
[7] 4p b) Cardinalul mulţimii E   x x este litera a cuvantului "literatura" este ..........
[9] c) Reprezentaţi în trei moduri mulţimea numerelor naturale mai mici ca
3p
10 care sunt cuburi perfecte .
[5] 4p 4) a) Opusul numărului a  3 este ..........
[7] 4p b) Rezultatul calculului 7  6 este ..........
c) Elementele mulţimii F=  x  N / x  4 sunt ..........

[9] 3p

nota SUBIECTUL II (36p) Pe foaia de lucrare se scriu rezolvările complete.

1) Fie mulţimile A   1, 2 , B   2,3 şi C= {x  N / x  3 n , n  N , n  3}


[5] 4p a) Determinaţi A I B , A U B , A \ B , A �B
[7] 4p b) Determinaţi mulţimea C şi calculaţi A I B I C , ( A I B ) U C şi ( B \ C ) I A
[5,7 10 Determinaţi elementele mulţimilor X şi Y , ştiind că sunt indeplinite
2)
] p simultan condiţiile:
 X U Y   0,1, 2,3, 4,5, 6, 7
 X \ Y   2, 6
 X I Y   3,5
3) Fie A= {x  N / x  3  6} şi B=  x  N / 0  x  6 .
[5] 5p a) Determinaţi A şi B
[7] 4p b) Scrieţi o submulţime cu 3 elemente a mulţimii A
[9] 4p c) Determinaţi C= {n  N / n  3k  1, k  B}
[10] 5p 4) Calculaţi a  b  a  1  b  100 , unde 1 �a  b  100 .