Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Ce mare vuiet răsună


° ## j
Maestoso
j œ j œj5 ˙ U ‰ j
j œ #œœ œœ..
2 3 4

œ œ œœ œœ œœ œ œœ ˙
& œJ œ. œJ œ J œ œJ
1.Ce ma - re vu - iet ră - su - nă Pe dea - luri şi co - li - ne; Es -

œj œœ œœ œœ œœ
2.Nu'n - târ - zi - aţi, v'a - pro - pi - aţi, Scă - paţi pe ori - şi - ci - ne. Vor-

? ## œjœ œ œj œ œœ œœ. #˙˙ œ ‰ œj


¢ J œ.. J . J J
u
° ## œ œœ œœ.. œœj œœ œœ œœ.. U ‰ #œj ####
6 7 8 9
j
& J œJ œ œ œ.. #œj ˙ œ œ
J #
J
te cân - ta - rea ce - lor sfinţi, Că Dom -nul I - sus vi - ne. Să -
biţi stri - gaţi, 'na - poi nu daţi. Fiţi tari căci Dom - nul vi ne.
œ œ œ. #œj œ œ #œ.
-

? ## œ œ. œj œ œ œ. j
#œ ˙ œ ‰ œœj ####
¢ J J J u J #
° #### #œœ ‰#œœj œœ ‰ œj œ œ œœ ‰ j œœj œœj œj œj U j
œœ ˙˙ œ ‰ œœ œœ œœ nœœ.. œœ
j
10 11 12 13 14

& # J J
œ œ J J œJ œ œœ J
J J J
j
riţi, sal - vaţi pe'ai voş - tri fraţi, Din va - luri de pă - ca - te! Hris - tos mu - rii şi'n
œ ‰ œj œ œ œ ‰ œj j j j j œ œ ˙
? #### œœ ‰ œJ œ ‰ œj œœ œœ œœ. œj
¢ # J œ J œJ œJ œJ#œJ œ J . J
u
° ## # œ œ nœ.
# j j j U ‰ œœj œœ œ ‰ œœj œœ œ ‰ œœj
Refren: 18
#œ #œ ˙˙
15 16 17

& # œ œ œ. œœ œœ œœ œœ œ œ J J J œJ J J J œJ J
J
j œj j j j œj j j
lo - cul lor; O nu'i lă - saţi la moar - te. Sus ti - neri toţi la
j
? #### œœ œœ œœ. œj œœ œœ #œœ œœj œ ˙ œ
œ ‰ œ œ œ œ‰ œœ œ œ œ‰ œœj
¢ # . J œ J J J
u
° ## # œœ œ œœ œ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ
# j j j œj œ ‰ œj œœ ‰ œœj
19 20 21 22

œ œ
œœ œ œ œ œ ‰ œ œ
& #J J J J ‰ J J J J J œJ œJ œJ J œJ œJ J

j j j jœ j œ œ œ j œj j j j œj j j j
lu - crul sfânt, Lu -craţi cu băr - bă - ţi - e! Pe toţi cei răi de
œ œ
? ## # œ œ œœ œ œ ‰ œ œ œ œ #œœ ˙
# œ
œœ ‰ œ œ œ œ‰ œœ œ œ œ‰ œœ
¢ # ‰ J J J J
° #### œœ œ œœ œ œœ ‰ œœj œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙. Œ
23 24 25 26

& #J J J J ˙˙ . Œ
J

j j j j œ j œ
pe - pă - mânt, sal - va - ţi'i pe ve - ci - e!
œ
? #### œ œ œœ œ œ œ
‰ œ œ œ œœ #œœ ˙ ˙˙ ˙˙. Œ
¢ # J
œ ˙ . Œ