Sunteți pe pagina 1din 1

Educaţia religioasă trebuie desfăşurată nu numai în cadrul orelor de religie.

Noi toţi
trebuie să contribuim la educarea religioasa a elevilor noştri pentru a distinge fapta bună de fapta
rea, astfel copilul devine conştient că are de respectat nişte norme morale şi îndatoriri faţă de
Dumnezeu si semenii săi.
Anul acesta şcolar mi-am propus ca atât în timpul orelor de religie cât şi în afara lor să
dezvolt elevilor interesul dar şi dorinţa de a fii un bun creştin. Pentru a realiza acest obiectiv am
realizat cu elevii următoarele activităţi:
- Serbări cu ocazia marilor sărbători creştine ( Naşterea şi Învierea Domnului )
- Mersul cu colindul la Primăria din comună
-Vizite la Biserică şi participarea la Sfintele Slujbe (împărtăşirea copiilor)
- Săvârşirea unor fapte de milostenie
- Participări la concursuri cu tematica religioasă
- Realizarea unor felicitări creştine
- Vizionarea de filme religioase
- Încondeierea ouălelor după datina creştinească
- Cântarea Prohodului Domnului
- Pictarea de icoane pe sticlă
Dintre rezultatele marcabile menţionez premiile câştigate de elevii nostri la concursul
“Sub semnul lui Florar” desfăşurat în data de 10 aprilie 2014 la Scoala Gimnazială “Dumitru
Herea” Bătesti. Am participat cu 8 elevi iar 5 dintre aceştia au obţinut premii şi menţiuni.
Aceştia sunt: Buduleanu Laura, cls. a- V-a PREMIUL I, Ilie Marius, cls. a-V-a PREMIUL II,
Aniculesei Maria cls. a IV-a PREMIUL II, Micu Andra cls. a-IV-a MENŢIUNE şi Ioniţă Alina
cls.a IV a MENŢIUNE.