Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere pentru concediu de odihna

Stimată Doamna Director,

Subsemnatul (a) ………………………………………………., angajat(a) al


SCOLII GIMNAZIALE DUMBRAVITA in functia de ……………………………., va
rog sa-mi aprobati concediul de odihna in perioada cuprinsa intre …………………si
…………………, respectiv …………..zile lucratoare.
Din totalul de ………… zile lucratoare la care am dreptul, am mai primit
………… zile in perioada………………………..

Va multumesc. Data
.........................................
………………………………..
(semnatura)

Cerere pentru concediu de odihna


Stimată Doamna Director,

Subsemnatul (a) ………………………………………………., angajat(a) al


SCOLII GIMNAZIALE DUMBRAVITA in functia de ……………………………., va
rog sa-mi aprobati concediul de odihna in perioada cuprinsa intre …………………si
…………………, respectiv …………..zile lucratoare.
Din totalul de ………… zile lucratoare la care am dreptul, am mai primit
………… zile in perioada………………………..

Va multumesc. Data
.........................................
………………………………..
(semnatura)