Sunteți pe pagina 1din 46

Starea de sănătate, factorii care o

influenţează şi indicatorii de măsurare a


starii de sănătate. Starea de sănătate a
populaţiei din România.
Strategia OMS pentru secolul XXI

Curs pentru studenți.


Anul V, Facultatea de Medicina,
UMF ”Carol Davila”
An universitar 2018-2019
Disciplina de Sănătate Publică și
Management

02.10.2018 Disciplina Sanatate publica si management 1


Obiective educaționale:

La sfârșitul cursului, studenții vor fi capabili să:


 Inteleaga conceptele de stare de sănătate,
determinant al stării de sănătate, sănătate publică,
 Cunoască indicatori de măsurare a stării de sănătate
 Inteleaga principalele directii ale politicilor de
sănătate la nivel internațional.

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 2


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Starea de sănătate –definiţie OMS

 “stare completa de bine din punct de vedere fizic,


mintal şi social și nu numai absenţa bolii sau a
infirmităţii “ (Constitutia OMS, 1946)

Caracteristici ale definiţiei :


 este universal acceptată ca o „aspiraţie”
 subliniază caracterul pozitiv şi multiaxial al sănătăţii
 realizarea ei presupune responsabilizarea societăţii
 sănătatea este o componentă şi o măsură a calităţii vieţii

Criteriile utilizate țin cont de:


 bunăstarea funcţională,
 capacitatea organismului de a se adapta la condiţiile variate de viaţă
şi muncă, condiţia umană care îl face pe individ creativ

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 3


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Starea de sănătate vs. boală

Boala - imposibilitatea de adaptare la multitudinea de condiţii


ambientale:de mediu fizic, psihic, social.

Aprecierea bolii:
 illness – percepția individului, subiectivă (persoana se
autodefinește bolnavă). În unele situații nu există concordanță
între subiectiv (percepția persoanei) şi obiectiv (evaluarea
medicală);

 „disease” –încadrarea profesioniștilor; definită după criterii


biomedicale (un ansamblu de semne şi simptome);

 „sickness” - expresia bolii în raport cu normele sociale.

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 4


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Determinanţii stării de sănătate

 cauze şi factori care pot influenţa riscul de îmbolnăvire


(J. Last)

 “orice factor sau condiţie care are efect asupra sănătăţii,


sau în termeni cantitativi măsurabili are un efect asupra
stării de sănătate” (D.Ruwaard,1997)

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 5


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Modelul epidemiologic al factorilor care
determină starea de sănătate (Lalonde,
A. Dever)
Sist. int.
complexe

Maturizare/ Biologia Mat. genetic


îmbătrânire de recuperare
fizic
Starea de
social Mediul Sistemul de curativ
sanatate
sănătate

psihologic
preventiv

Riscuri Comportamente Riscuri în


profesionale timpul liber

Modele de
consum
Disciplina de Sanatate Publica si Management, 6
UMF "Carol Davila" Bucureşti
Modelul Dever - Determinanţii sănătăţii şi
repartizarea resurselor
Contribuţia potenţială la Repartizarea actuală
reducerea mortalităţii a cheltuielilor pentru sănătate
(în procentaj) în S.U.A. (în procentaj)

7.9

BIOLOGIE 1.6
27 UMANĂ
1.5
19 MEDIU

STIL DE 90
43 VIAŢĂ
SISTEM DE
ÎNGRIJIRI

11

După: Dever G.E.A. în “Le planification de la Santé; Rayneed Pineault


7
Disciplina de Sanatate Publica si Management,
UMF "Carol Davila" Bucureşti
Sănătatea publică (definiție OMS)
 Stiinta și arta prevenirii bolilor, prelungirii
vieții si promovării sănătății, prin efortul
organizat al societății (Acheson, 1988,
WHO)
 the science and art of preventing disease, prolonging
life and promoting health and efficiency through
organized community effort for the sanitation of the
environment, the control of communicable infections,
the education of the individual in personal hygiene,
the organization of medical and nursing services for
the early diagnosis and preventive treatment of
disease, and for the development of the social
machinery to insure everyone a standard of living
adequate for the maintenance of health, so organizing
these benefits as to enable every citizen to realize his
birthright of health and longevity.(CE Winslow 1920)”

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 8


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Noua Sănătate publică
 constă în eforturile sistematice de a
Frenk (1993) :
identifica nevoile de sănătate și pentru a organiza
servicii de sănătate care să răspunda adecvat
acestora.

Sunt incluse:
• Procesarea informațiilor necesare pentru caracterizarea statusului
populației
• Mobilizarea resurselor necesare pentru a raspunde adecvat.

• Esenta sănătății publice este reprezentată de sănătatea populației;


• Sănătatea Publică include totalitatea facilităților pentru furnizarea
serviciilor de sănătate necesare pentru promovarea sănătății,
prevenirea îmbolnăvirilor, diagnosticul și tratamentul bolilor cât si
reabilitarea fizica, sociala si vocațională.

9
The “Newest” Public Health/ cea
mai nouă Sănătate Publică
 2003,
“Utilizarea teoriei, experienței și dovezilor
derivate din știintele populației, utilizate
pentru a îmbunătăți sănătatea populației
într-un mod care asigură cea mai bună
acoperire a nevoilor implicite și explicite ale
comunității (publicul).

10
SP bazată pe dovezi
Cele mai
bune
dovezi din
Valori cercetare
Expertiza
sociale, Cunoaștere
politice,
economice

Decizii pentru practica SP:


- Intervenții
- Programe de sănătate
- Politici de sănătate
Source: Jenicek, 1997 Conference "Diaspora in Scientific Research 11
and University Education in Romania -
Brownson, 1999 Diaspora and friends” 2016
Piramida dovezilor

Conference "Diaspora in Scientific Research 12


and University Education in Romania -
Diaspora and friends” 2016
Lumea reală a sănătății
publice
 Să evaluam în ce circumstanțe să
recomandăm abordări specifice de SP.

 Să susținem managerii de programe să


aplice abordarile recomandate în
circumstanțele specific.

Conference "Diaspora in Scientific Research 13


and University Education in Romania -
Diaspora and friends” 2016
SP … intervenții complexe în
situații complexe …
 Context: variabilitate mare, influențe
culturale, stratificare socială, aspecte
economice, resurse limitate în sistemul de
sănătate.

 Servicii: furnizate sub forme diferite.

Conference "Diaspora in Scientific Research 14


and University Education in Romania -
Diaspora and friends” 2016
SP… obiective ambițioase

Scăderea Mortalității infantile

Alăptare Vaccinare Antibiotice pt


tratamentul
pneumoniei

MAXIMIZAREA EFICACITĂȚII COLECTIVE

Conference "Diaspora in Scientific Research 15


and University Education in Romania -
Diaspora and friends” 2016
SP …Intrebări complexe

Conference "Diaspora in Scientific Research 16


and University Education in Romania -
Diaspora and friends” 2016
Obiectul sănătăţii publice
 grupurile populaţionale
 starea de sănătate
 problemele de sănătate
 managementul serviciilor de sănătate
 cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile privind
starea de sănătate

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 17


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Domeniile sănătăţii publice
 biostatistica
 demografia
 epidemiologia
 etica
 legislaţia şi dreptul
 ştiinţe sociale şi comportamentale
 managementul serviciilor medico-sociale

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 18


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Scopurile sănătăţii publice
 promovarea sănătăţii
 ocrotirea sănătăţii:
 prevenirea îmbolnăvirii
 menţinerea sănătăţii
 controlul morbidităţii (combaterea bolilor şi a
consecinţelor acestora)
 redobândirea sănătăţii

Strategia OMS: Health for ALL-“Sănătate pentru toţi”

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 19


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Functiile sănătății publice
CDC WHO - PAHO
1. Monitorizarea starii de sanatate
1. Monitorizarea, evaluarea,
2. Dg, investigarea problemelor de
analiza starii de sanatate
sanatate si a riscurilor din
comunitate 2. Supravegherea SP,
cercetarea si controlul
3. Informare, educare, imputernicirea
riscurilor si amenintarilor pt
cetatenilor pt SP
SP
4. Mobilizarea comunitatii pentru
3. Promovarea sanatatii
identificarea si rezolvarea
problemelor de sanatate 4. Participarea sociala in
sanatate
5. Dezvoltarea de politici care sustin
eforturile individuale si comunitare 5. Dezvoltarea de politici si de
capacitate institutionala pt
planificarea si managementul
SP
Disciplina de Sanatate Publica si Management, 20
UMF "Carol Davila" Bucureşti
Funcțiile sănătății publice (2)
CDC WHO - PAHO
6. Implementarea de reglementari 6. Intarirea capacitatii institutionale pt
care asigura protectia sanatatii planificarea si managementul SP
7. Asigurarea serviciilor necesare, 7. Evaluarea si promovarea
in acord cu nevoile populatiei accesului echitabil la sv necesare
8. Asigurarea de resurse umane 8. Dezvoltare resurse umane si
competente in SP training in SP
9. Evaluarea eficacitatii, accesului 9. Asigurarea calitatii serviciilor
si calitatii sv de sanatate. furnizate la nivel individual si
10. Cercetarea pt solutii inovative la populational
problemele de sanatate 10. Cercetare in SP
11. Scaderea urgentelor si
dezastrelor, prin prevenire, ↓
riscuri, pregatire, raspuns
Disciplina de Sanatate Publica si Management, 21
UMF "Carol Davila" Bucureşti
Niveluri de intervenţie-tipuri de
prevenție
Prevenţie primordială
 Prevenția primordială
(modificarea distribuției Factori de risc
factorilor de risc în Prevenţie prim a r ă

populație)
 Prevenția primară
Boală
(evitarea apariției bolii la
nivel de individ)
 Prevenția secundară Prevenţie secundară
(dg. precoce pt.evitarea
cursului nefavorabil şi Complicaţii
consecințelor bolii) *

 Prevenția terțiară
(reinserția socio- P r e v e n ţ i e t e r ţ i a r ă

profesională)
Deteriorarea calităţii vieţii
D e c e s

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 22


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Provocari actuale ale sănătății
publice
Refugees
Expanding EU:
Ebola growing health gaps Ageing
Population
Economic Citizens want
crisis more control Needs / resources

Globalisation
Climate Change, Pandemic
and Bioterrorism Threats
Ethics

Lifestyle Related New Technology


Diseases and Innovation
Migration &
Cross Border
Healthcare
23
Instrumente de măsurare a
starii de sănătate
 Indicatorii = unităţi standardizate de structurare a informaţiei
care facilitează monitorizarea şi evaluarea stării de sănătate, a
determinanţilor acesteia precum şi a dinamicii acestora în raport
cu diversele intervenţii destinate sănătăţii publice.

 În termeni generali indicatorii sunt:


 instrumente sintetice,
 standardizate
 evidenţiază informaţii relevante asupra atributelor şi dimensiunii
sănătăţii sau a determinanţilor acesteia.

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 24


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Tipuri de indicatori
A. Indicatori de nivel ai stării de sănătate

B. Indicatori de factori

C. Indicatori complecși

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 25


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Indicatori de măsurare a stării
de sănătate
A. Indicatori de nivel sau de rezultat
 Demografici (natalitate, fertilitate, mortalitate): de frecvență
sau riscuri (probabilități)

 De morbiditate (clasici, de gravitate – scoruri, consecințe ale


bolii-deficiență, incapacitate, handicap, combinați);
 Incidența = nr.cazurilor noi de boală (caz nou
de boala = cazul de boală luat în evidență
pt.prima oară)
 Prevalența = nr. cazurilor noi și vechi de
boală

 Globali ai sănătății – bazați pe incapacitate funcțională sau pe


percepția sănătății/bolii
Disciplina de Sanatate Publica si Management, 26
UMF "Carol Davila" Bucureşti
Indicatori de măsurare a stării
de sănătate
B. Indicatori de factori (determinanti)
 Comportamentali
 Prevalenta fumatorilor
 Consumul de alcool – Litri alcool pur/cap locuitor/an
 Biologici
 Numar anomalii cromozomiale
 Numar mutatii genetice
 De mediu fizic/social/profesional
 Concentratia noxe/pulberi / cm cub
 Concentratia de microroganisme/ml apa
 Rata de saracie
 Rata criminalitatii
 Km autostrada /1 milion locuitori
 Servicii de sanatate
Disciplina de Sanatate Publica si Management, 27
UMF "Carol Davila" Bucureşti
Indicatori de măsurare a stării
de sănătate
C. Indicatori complecsi

 Povara globala a bolii / Global Burden of


Disease = indicator complex care masoara
numarul de ani pierduti prin deces prematur
(YLL) si numarul de ani pierduti din cauza
timpului trait intr-o stare inferioara sanatatii
depline (YLD) pentru cateva sute de
boli/factori de risc.

 DALY = YLL + YLD

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 28


UMF "Carol Davila" Bucureşti
2015 2000
RankCause DALYs % DALYs DALYs per RankCause DALYs % DALYs DALYs per
(000s) 100,000 (000s) 100,000
population population
100.0 36331 100.0 45826
0 All Causes 2,668,296 0 All Causes 2,805,626
7.2 2615 7.3 3368
1 Ischaemic heart disease 192,056 1 Lower respiratory infections 206,202
5.3 1939 5.5 2531
2 Lower respiratory infections 142,384 2 Diarrhoeal diseases 154,973
5.2 1905 5.5 2514
3 Stroke 139,874 3 Ischaemic heart disease 153,892
3.8 1393 4.6 2087
4 Preterm birth complications 102,297 4 Preterm birth complications 127,771
3.2 1156 4.4 2032
5 Diarrhoeal diseases 84,928 5 Stroke 124,386
2.8 1035 3.8 1727
6 Road injury 76,020 6 Birth asphyxia and birth trauma 105,731
2.7 991 3.2 1462
7 Chronic obstructive pulmonary disease 72,815 7 HIV/AIDS 89,509
2.6 962 2.7 1251
8 Diabetes mellitus 70,667 8 Malaria 76,565
2.5 916 2.5 1168
9 Birth asphyxia and birth trauma 67,266 9 Tuberculosis 71,516
2.4 883 2.5 1162
10 Congenital anomalies 64,825 10 Chronic obstructive pulmonary disease 71,151
2.4 855 2.4 1102
11 HIV/AIDS 62,759 11 Road injury 67,461
2.1 763 2.4 1086
12 Tuberculosis 56,037 12 Congenital anomalies 66,477
2.0 738 2.3 1067
13 Depressive disorders 54,215 13 Measles 65,300
2.0 709 1.9 850
14 Iron-deficiency anaemia 52,080 14 Iron-deficiency anaemia 52,027
1.9 708 1.8 810
15 Back and neck pain 52,016 15 Neonatal sepsis and infections 49,618
1.6 565 1.6 733
16 Cirrhosis of the liver 41,486 16 Diabetes mellitus 44,896
1.5 560 1.5 683
17 Trachea, bronchus, lung cancers 41,129 17 Depressive disorders 41,789
1.4 524 1.4 654
18 Malaria 38,520 18 Back and neck pain 40,018
1.4 519 1.3 618
19 Kidney diseases 38,104 19 Self-harm 37,806
11.10.2018 1.4 Sanatate
Disciplina 513 publica si management 1.2 56629
20 Self-harm 37,672 20 Meningitis 34,657
Populația State Membre EU + parteneri – 1 ian
2017, baza de date Eurostat
Liechtenstein 37815
Iceland
Malta
Luxembourg
Cyprus
Estonia
Latvia
Slovenia
Lithuania
Croatia
Ireland
Norway 5258317
Slovakia
Finland
Denmark
Bulgaria
Switzerland
Austria
Hungary 9797561
Sweden
Portugal
Czech Republic
Greece
Belgium
Netherlands
Romania 19638309
Poland
Spain 46528966
Italy
United Kingdom
France
Turkey 79814871
Germany 82800000
Russia 143666931
0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 140000000 160000000
Disciplina de Sanatate Publica si Management, 30
UMF "Carol Davila" Bucureşti
Evoluția ratei de natalitate, UE și
Romania, 2005 -2016, Eurostat
10,9
11 10,9 EU (28 countries)

10,8 10,7 10,8 Romania


10,6 10,8 10,7
10,6
10,5
10,4 10,4
10,5
nascuti vii/1000 locuitori

10,4 10,4 10,3


10,2
10,1
10 10 10 10 10

9,8
9,7
9,6 9,6
9,7

9,4 9,4

9,2

9
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ani calendaristici

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 31


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Speranta de viata, 2015, Eurostat
Bulgaria 74,7
Romania 75
Ungaria 75,7
Polonia 77,5
Croatia 77,5
Republica Ceha 78,7
EU (28 countries) 80,6
Germania 80,7
Danemarca 80,8
Slovenia 80,9
UK 81
Grecia 81,1
Belgia 81,1
Portugalia 81,3
Austria 81,3
Finlanda 81,6
Olanda 81,6
Malta 81,9
Suedia 82,2
Norvegia 82,4
Luxembourg 82,4
Franta 82,4
Islanda 82,5
Liechtenstein 82,7
Italia 82,7
Spania 83
70 72 74 76 78 80 82 84

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 32


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Disciplina de Sanatate Publica si Management, 33
UMF "Carol Davila" Bucureşti
11.10.2018 Disciplina Sanatate publica si management 34
11.10.2018 Disciplina Sanatate publica si management 35
Sanatate perceputa(% din populatie – BUNA+F. BUNA,
Eurobarometru)
Cyprus
Greece
Ireland
Iceland
Switzerland
Sweden
Norway
United Kingdom
Austria
Belgium
Romania 28,0
Denmark
Luxembourg
Croatia
France
Netherlands
European Union (28 countries)
Finland
Slovenia
Slovakia
Malta
Czech Republic
Hungary
Poland
Spain
Germany
Bulgaria
Italy
Estonia
Portugal
Lithuania
Latvia

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 36


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Surse de indicatori ai stării
de sănătate

Health for all (EURO)

EUROSTAT
Disciplina de Sanatate Publica si Management, 37
UMF "Carol Davila" Bucureşti Global Health
Observatory (WHO)
WHO – WHO SIS

38
Surse de indicatori ai stării
de sănătate (2) OECD Indicators

European Core Health Indicators (ECHI)

World Bank Indicators

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 39


UMF "Carol Davila" Bucureşti
EC – Health indicators - ECHI
88 indicatori în 5
domenii
 Demografie și situație
socio-economică
 Stare de sănătate
 Determinantii sănătății
 Interventii de sănătate:
servicii de sănătate
 Interventii de sănătate:
promovarea sănătații.

40
Indicatori UE: European Core
Health Indicators
Grupe Exemple
Demografici și socio-
Populație, natalitate, rata șomajului, rata de saracie
economici
Speranta de viata, Speranta de viata sanatoasa,
Mortalitate infantilă, mortaliatate specifica pe cauze,
Stare de sănătate
HIV/AIDS, Inicidenta cancerelor,prevalenta diabetului,
accidente de circulație

Determinanți ai
% fumători, consum de fructe, expunerea la particule
sanatatii

Acoperire cu asigurari de sanatate, Acoperire


Servicii de sănătate
vaccinală, paturi de spital, screening cancer col, colon

Intervenții de sănătate,
Politici de
Disciplina sănătate
de Sanatate nutrițională
Publica si Management, 41
promovarea sănătății UMF "Carol Davila" Bucureşti
Politici de sănătate

Health 2020: the


European policy for
health and well-being

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 42


UMF "Carol Davila" Bucureşti
OMS Europa: Sănătatea 2020
 Cadru politic european de acțiune pentru
sănătate și bunăstare (Malda 2012, 62
sesion)
 Obiective Strategice:
 Imbunatatirea sănătătii pentru toți si reducerea
inegalităților
 Imbunătătirea leadership-ului si a guvernării
participative pentru sănătate

43
Arii prioritare
 Investitia în sănătate pe tot parcursul vieții si
împuternicirea cetățenilor,
 Controlul poverii bolilor netransmisibile și
transmisibile în Europa,
 Intărirea sistemelor de sănătate centrate pe
populație și a capacității de sănătate publică,
inclusiv capacitatea de pregatire si raspuns la
situatii de urgență,
 Crearea de medii și comunități favorabile
sănătății.
44
http://ec.europa.eu/health/home_en

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 45


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Europa 2020: Investing in
health
 Principii
 Sănătatea este o valoare în sine
 Investitia în sănătate favorizează dezvoltarea
 Direcții
 Investitia în sisteme de sănătate sustenabile
 Investitia în sănătatea oamenilor, ca și capital
uman
 Investitia în reducerea inegalitatilor în sănătate

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 46


UMF "Carol Davila" Bucureşti