Sunteți pe pagina 1din 1

Numele si prenumele:………………………………….. clasa………………data………….

Fișă de lucru

Scrierea corectă a ortogramelor

1. Completați cu odata sau o data propozițiile:


 S-a dat cu sania ………….., de două ori, apoi a căzut.
 ………. regele și-a chemat slujitorii în castel.
 ………. am fost la un târg, lângă orașul Iași.
 Mai citește încă ………… lecția.

2. Tăiați cu o linie cuvântul scris greșit din următoarele propoziții:


 A fost o dată ca niciodată, un rege care avea trei feciori.
 Am patinat odată, de două ori și nu am căzut.
 Odată am mers la bunica să o vizitez.
 Am văzut acest film doar o dată

3. Alcătuiți câte o propoziție cu următoarele cuvinte: odată, o dată, într-un, într-o.

4. Încercuiți varianta corectă a cuvântului din următoarele propoziții:

 Noi mergem o dată / odată pe săptămână la bunici.


 Odată / o dată, de mult, într-un palat aurit, trăia un rege cu feciorii săi.
 Trenul trece printr-un/ printrun tunel.
 Dintr-o/dintro dată a început să ningă.

5. Completați cu într-una sau întruna propozițiile:


 Afară ninge………… .
 …………… dintre zile am hotărât să îmi vizitez bunicii.
 Voi învăța ……….. ….. pentru a lua note bune.
 ………….. dintre genți sunt sigur că mi-am lăsat cheile.