Sunteți pe pagina 1din 1

Valorile stilistice ale părţilor de vorbire – clasele a VII-a şi a VIII-a

- schemă recapitulativă-
Substantivul adjectivul verbul adverbul Interjecţia
Epitet Epitet. Epitet (uneori realizat prin partici- Epitet. Onomatopee.
Ex.:”Dară din cenuşa lui se făcu un Ex. :” Anişoara ridică fruntea şi piu) Ex.:” Cu ochii de sânge , cu barba Ex.:” Cele patru vieţuitoare se
izvor limpede, ce curgea pe un privi spre livada argintie luminată Ex.:”Din depărtare se auzi un cucu- vâlvoi, retraseră mai la o parte , în sfat …
nisip de diamant.” de lună.” rigu , pierdut, răguşit.” El zboară şoimeşte.” Şi şu, şu şu se sfătuiră! “
(Eminescu M.) (M. Sadoveanu) (L.Rebreanu) (G. Coşbuc) (Em. Gârleanu
“ Care cu poveri de muncă
Comparaţie. Personificare. Vin încet şi scîrţîind;
Ex. Erau albi ca iarna. Ex.:” Câteva stînci curioase , îşi Turmele s-aud mugind…”
Lumină cât un sâmbure de mac. mai ridicară , din desişul verde (G.Coşbuc)
Mai iute ca fulgerul. capetele pleşuve.”
(Al. Vlahuţă) Personificare.
Personificare Ex.:” Apele plâng, clar izvorînd din
Ex. “ Ce te legeni, codrule, fântâne…”
Fără ploae, fără vânt…” ( M.Eminescu)
M.Eminescu.
Onomatopee.
Enumeraţie. Ex.:”Sălbaticul vodă e-n zale şi-n
Ex. “Dragi îmi erau tata şi mama, fier,
fraţii şi surorile, şi băieţii satului, Şi zalele-i zuruie crunte…”
tovarăşii mei de copilărie…” (G.Coşbuc)
I.Creangă

Onomatopee . Repetiţia.
Ex. “Deodată se aude un tropot pe Ex.:” De ce m-aţi dus de lăngă voi.
pămînt. Un tropot de copite, potop De ce m-aţi dus de-acasă?
ropotitor.” Să fi rămas fecior la plug,
V. Alexandri Să fi rămas la coasă .”
(O. Goga)
Metafora- procedeul artistic care
înlocuieşte o expresie ca rezultat al
unei comparaţii subînţelese.
Ex. :”Părea că printre nori s-a fost
deschis o poartă ,
Prin care trece albă, regina nopţii
moartă” (luna)
M.Eminescu