Sunteți pe pagina 1din 26

1. INTRODUCERE ............................................... .................................................. 1 1.

1
Contextul studiului ............................................. ................................................. 1 1.2
Obiective și obiective .............................................. .......................................... 2 2.
LITERATURĂ REVIZUIRE ................................................. ..................................... 4
2.1 Cancer .......... .................................................. .................................................. .. 4
2.1.1 Povara cancerului ........................................ ........................................ 4 2.1.2
Natura cancerului .. .................................................. ............................. 5 2.1.3
Tratamentul cancerului: control față de vindecare ........... .............................................
6 2.2 Imunologie tumorală ... ......................................... ............................................. 7
2.2.1 Introducere ................................................. ............................................. 7 2.2.2
sistem imunitar ................................................ .................................. 8 2.2.2.1
Imunitatea innascuta .......... .................................................. .................. 8 2.2.2.2
Răspunsul adaptiv ......................... ........................................... 9 2.2.3 Evadarea
tumorilor, ediția imună, dormitura .......................................... 10 2.2.4 Suprimarea
imunității ................................................ ............................... 11 2.2.5 Depășirea
evadării tumorale ............ .................................................. ...... 12 2.2.6 Viața după
moartea imunogenă .................................... ............................. 12 2.3 Imunoterapia
cancerului ................. ... .................................................. ................. 14 2.3.1
Imunoterapia nespecifică ........................... ............................................. 15 2.3.2
Imunoterapia pasivă specifică ..... .................................................. ..... 18 2.3.3
Imunoterapia specifică activă ....................................... ....................... 18 2.3.4
"Utilizarea tumorii împotriva ei însăși" ................ 2.4 2.4 Un parteneriat practic?
.................................................. ................................ 21 2.5 Febră și cancer ...........
.................................................. .................................. 23 2.5.1 Introducere ...........
.................................................. .............................. 23 2.5.2 Este febra utilă? ...........
.................................................. ............... 24 2.5.3 Mecanisme imunologice .................
.................................................. 25 2.5.4 Remisiunea spontană
............................................ ... 2.5.5 Istoria bolii febrile protejează ..........
.................................................. 28 2.5.6 Terapia cu febră ...................... 2.6 Extracte
de vâsc în tratamentul cancerului ............................................ 29 2.6.1 Introducere
........................... .................................................. ................. 29 2.6.2 Constituenți,
proprietăți biologice, farmacologice, imunologice .. 31 2.6.3 Preparate de vasc
............... .................................................. ................. 35 2.6.4 Eficacitatea
.................................. .................................................. ............... 36 2.6.5 Siguranța,
riscul, tolerabilitatea .......................... ................................................ 37 2.6 .5.1 Efecte
secundare dorite ............................................. .......................... 38 2.6.5.2 Reacții
adverse nedorite .................... 2.6.5.3 Toxicitate. .................................................. .........
............................. 39 2.6.5.4 Îmbunătățirea tumorii ...............
.................................................. .. 2.6.6 Aplicație terapeutică ..........................................
................................ 40 2.6.6.1 Situri de boli ................. ..................................................
........................ 40 2.6.6.2 Utilizarea curentă ........................
.................................................. .......... 40 2.6.6.3 Aplicația VAE cu doză scăzută
................................ .............................. 41 2.6.6.4 Aplicație VAE cu doză mare
............... ....................................... 41 3. MATERIALE ȘI METODE.
.................................................. ..................... 45 3.1 Pacienți ..........................
.................................................. .............................. 45 3.2 Criterii de selecție ............
.............. .................................................. ................... 45 3.3 Indicații privind
tratamentul ........................... .................................................. ....... 45 3.4 Format de
tratament .................................... .................................................. .................................
46 3.5 Medicamentul de studiu ..................................... ..................................................
................. 46 3.6 Consimțământul ....................................
.................................................. ....................... 46 3.7 Locul de tratament ......................
.................................................. ..................... 47 3.8 Costuri ..........................
.................................................. ..................................... 48 4. REZULTATE .........
.................................................. .................................................. 49 4.1 Caracteristicile
pacientului ..................................... ................................................ 49 4.2 Tratamente
................................................ .................................................. ...... 51 4.3 Răspunsuri
la bolile ........................................ .................................................. ... 51 4.4 Rezultatele
și răspunsurile febrile ......................................... ................................ 53 4.5 Outco 5.
DISCUȚII ............................................... .................................................. ...... 56 6.
CONCLUZIE ........................................ .................................................. .......... 62 7.
REFERINȚE .................................... .................................................. ............... 63 8.
ANEXE ................................ .................................................. ..................... 75 8.1
Introducere în siturile bolii ........................ .................................................. .... 75 8.2
Istoricul cazului pacientului 1 - 14 ..............................................
........................................ 93 8.3 Formulare de aprobare 1 - 5 ...
.................................................. ................................................................. 147 8.4 Fișa
tehnică ............ .................................................. ........................................... 159 8.5
Protocol VAE intravenos .. .............. .................................................. ............ 164

Cuprins
1.0 - Introducere ............................................... ..................................................
......................... 1
2.0 - Declarația de problemă .............................................. ..................................................
.............. 4
3.0 - Revizuirea literaturii .............................................. ..................................................
................ 5
4.0 - Studii de caz .............................................. ..................................................
........................ 17
Centrele de Hospice pentru Copii ...............................................
.................................................. 18
TMC Hospice pentru Copii ............................................... ..................................................
...... 20
Casa lui George Mark pentru copii .............................................. .............................................
22
Casa Isaiah ................................................ .................................................. ..........................
25
Casa de îngrijire în spitale ............................................. ..................................................
............ 28
Spitalele pentru copii ................................................ ..................................................
............... 29
Cum culorile și lumina zilei afectează copii ............................................ ............................. 34
5.0 - Teorie și metode ............................................. .................................................. ..........
36
Introducere ................................................. .................................................. .........................
37
Selectarea site-ului................................................ ..................................................
.......................... 39
Analiza site-ului - Analiza fizică ............................................. ............................................ 43
Analiza site-ului - Factori culturali .............................................
................................................ 46
Analiza site-ului - Factori de zonare / de reglementare ...........................................
............................. 46
Programul cerințelor arhitecturale .............................................. ............................... 52
Locație ................................................. .................................................. ............................. 52
Conceptul designului ................................................ ..................................................
................. 53

v|Page

Cerințe spațiale ................................................ .................................................. ......... 58


Facilități la fața locului .............................................. ..................................................
................ 60
6.0 - Design ............................................... ..................................................
................................. 62
Site Design ................................................ .................................................. ................... 63
Design exterior ................................................ .................................................. .....................
65
Design interior ................................................ .................................................. .....................
72
Bibliografie ................................................. .................................................. ..............

conținutul introducerii PREFACE 3 GUIDELUL DE REZIDENȚĂ 3 PROLOGUA 4


PROIECTUL BREF 4 METODE 6 SUSTAINABILITATEA 8
locația contextuală 12 complotul BUILDING 13 FUNCȚII 14 DEGAMELE CU 15 CLIMATURI
16 VIZIUNI 19 INFRAȘTRUCTURARE 20 CONTEXTUL PARAMETRILOR 22
arhitectul de vindecare de vindecare 24 de eViDence baze de proiectare 26 de pacienți cu
cancer 28 cancerul iMpact de cancer 28 și stres 30 cancer de sănătate centre de sănătate
32 cancer de sănătate 34 centru și concept de vindecare arhitectură 34 eViDence baze de
proiectare factori 36 lumina 38 lumina qUality 40 lumina si Materiale 42 zgomot 44 acustice
44 relație cu suprafețele ouă 46 flux 48 personal și spațiu social 48 inDoor cliMate 49
eViDence BaseD Factori de proiectare în centrul de îngrijire a cancerului 50
cazuri de centre de îngrijire a cancerului 52 lumină 54 acustică 56 relație cu oTuDori 58 flux
60 spațiu social și personal 62 eViDenȚĂ bazĂl de proiectare gUiDe 64 PROGRAMAREA
PROGRAMELOR DE PROGRAM 66 Diagrama de funcționare 70 laMosfere 71
CONCLUZIA PROGRAMELOR VIZITE 74
concept faza 1: Morfologie 78 faza 1: FUNCȚII 80 faza 1: inițial sKetching 81 faza 2:
conceptUalizare 82 faza 2: înălțime și scală 84 faza 2: structura de împachetare 86
conceptul 88 faza 3: planificarea unității de reabilitare 90 faza 4: zonarea 92 conceptul de
plan 94
planul Deschiderea detaliilor de deschidere a zonelor 98 PROGRAMAREA DOUBLEI 99
Planificarea planurilor de planuri 100 planurile nordice de planificare 102 planificarea 104
planurilor de planificare 104 planurile 106 suprafața oUtDoor 108
FacaDe Lumina de detaliu înVestigații 114 Facade 116 Facul de nord 118 unitatea de
administrare 120 FacaDe 122 inSuMularea 126
DESCRIERE TEcNICĂ SITUAȚIA BUILDING 127 SUMMER 128 iarnă 130 Principii de
ventilație 131 Energie DeManD 132 Materiale 134 AcOuSi 136 CONSIDERAȚII
STRUCTURALE 138
CONCLUZIA DE CONFLICT 140 eVALUARE 144
Apendicele 1-7 146 literatUre inDex 162 illUstration inDex 164

Pediatri ^> Tcolog ^ T ^^


REZUMAT 3 - Declarație de testare - Declarație de declarație - Declarație de funcționare
CAPITOLUL ONE 4 TEORIA ARHITECTURALĂ - Stabilirea problemelor (culoare și scară)
Răspunsuri de proiectare potențiale (surse de referință și precedente)
CAPITOLUL DOI 13 PROBLEME CONTEXT -Bih Context Potențialul de răspuns la
proiectare (surse și precedente referință) -Contextual natural Răspunsuri potențiale la
proiectare (surse și precedente referință) -Context psihologic Răspunsuri potențiale la
proiectare (surse și precedente referință) -Cultural Context
CAPITOLUL TREI 22 PROBLEMELE FACILITĂȚII - Probleme de fapte Răspunsuri
potențiale la proiectare (surse și precedente) - douăzeci și unu departamente fiecare cu
activități / spații (cu caracteristici / cerințe)
CAPITOLUL PATRU 81 REZUMATUL SPAȚIULUI

Cuprins
Reflecții personale ................................................ ....................................... 11
Recunoscând că copiii mor ... ................... 13
Cancer de copil ................................................ ....................................... 13
Cancerul de copil - o perspectivă globală ............................................ 14
Îngrijire paliativă ................................................ ............................................. 14
Pietre de temelie în îngrijirea paliativă .............................................. ................... 16
Eliminarea simptomelor și suferinței ............................................. .......... 16
Cooperarea în echipa multiprofesională .......................................... 17
Comunicare și relații ............................................... ......... 17
Sprijinirea rudelor apropiate .............................................. ....................... 18
Copilul în mijlocul familiei .......................................... .................. 19
Argumentare ................................................. .................................................. 20
Obiective ................................................. .................................................. ............ 22
Considerații etice ................................................ ................................... 23
Metode ................................................. .................................................. ...... 26
Există o limită de vârstă pentru a fi copil? .................................................. ..... 26
Documentul I: Revizuirea dosarelor medicale ........................................... ............... 27
Hârtie II-V: Chestionar pentru părinții lipsiți ....................................... 28
Hârtia VI: Chestionar pentru frații înșelători ......................................... 31
Hârtia VII: Interviuri cu copii bolnavi ........................................... .......... 33
Rezumatul lucrărilor ............................................... ......................................... 35
Cartea I: Caracteristicile îngrijirii la sfârșitul vieții ....................................... ....... 35
Cartea II: Suferința la sfârșitul vieții ......................................... ............ 35
Lucrarea III: Bunăstarea părintească și suferința în copilărie ..... 37
Lucrarea IV: Bunăstarea părinților al căror copil a trecut prin HSCT ......... 38
Hârtia V: Comunicarea părinte-copil despre moarte ................................. 40
Hârtia VI: Experientele în familie ale fraților ............................................ ................... 42
Hârtia VII: Gândurile copilului privind primirea de veste proastă ........................... 42
Descoperiri cheie ................................................ .................................................. 44
Discutarea rezultatelor esențiale .............................................. .............................. 45
Relațiile de familie sunt ............................................... ......................... 46
Importanța comunicării
Considerații metodologice ................................................ ..................... 53
Concluzii și cercetări viitoare ............................................. .......... 56
Svensk sammanfattning (rezumat suedez) ............................................ ... 58
Mulțumiri ................................................. ... 61
Referințe ................................................. .................................................. .. 63
Apendicele 1: Unități de oncologie pediatrică în Suedia ......................................... 71
Apendicele 2: Definiția OMS privind îngrijirile paliative .......................................... .. 72
Apendicele 3: Narative .............................................. ... 73

cUPRINS! I. Mulțumiri II. Resumo III. Rezumat IV. Cuprins V. Lista figurilor VI.
Nomenclatorul 00. INTRODUCERE 2 0.1. Proiectul de cercetare 3 0.2. Obiectul de studiu 3
0.3. Tema Justificare 4 0.4. Metodologie 5 0.5. Stadiul tehnicii 6 0,6. Structura 8 01.
CONTEXTUALIZAREA: SPAȚII COPIILOR ȘI SĂNĂTĂȚII 10 0.1. Arhitectura spitalelor
Scurt istoric 11 1.1. Origine 11 1.2. Evoluția și Țările de Jos Cazul 13 0.2. Spitalele
pediatrice 17 2.1. Emma Spitalul de Copii 19 2.2. Wilhelmina Spitalul de Copii 20 0.3.
Impactul spațiilor construite asupra vieții copiilor 21 02. PROIECTAREA ARHITECTURALĂ:
ABORDAREA, PRINCIPIILE ȘI RECOMANDĂRILE TEORETICE 24 0.1. Apropierea
spitalului 25 1.1. Spitalul, orașul și societatea 25 1.2. Spitalul viitorului 26 1.2.1. High-Tech
26 1.2.2. Medii familiale 27 1.2.3. Centralizarea sau descentralizarea 28 0.2. Mediul
spitalicesc 29 2.1. Termenii actuali 29 2.1.1. Asistență medicală adecvată copilului 29 2.1.2.
Medii prietenoase cu mediul 29 2.1.3. Mediile de vindecare și proiectarea bazată pe probe
30 2.2. Influența factorilor și implicațiile designului 32 2.2.1. Sense de control 32 2.2.2.
Asistență socială 38 2.2.3. Distrageri pozitive 42 2.2.4. Dimensiunile senzoriale 47 2.2.5.
Vârsta adecvată pentru medii 52 2.2.6. Securitate 55 03. UTILIZATORI ÎN PROCESUL DE
PROIECTARE 60 0.1. Procesul participativ 61 1.1. Nivelurile de implicare în proiectele
participative 62 1.2. Ciclul de participare 63 0.2. Metode Reshearch 64 2.1. Observație 65
2.2. Interviuri 65 2.3. Fotografie 65 2.4. Turul turului 66 2.5. Desen 66 2.6. Grupurile de
focus 67 2.7. Implicarea părinților și practicienilor 67 0.3. Cercetări cantitative și calitative 68
04. STUDII DE CAZ ÎN ȚĂRILE DE JOS 70 0.1. Metodologia 71 1.1. Criterii de selecție și
metoda aplicată 71 1.2. Spațiile selectate 75 1.2.1. Intrarea / Lobbyul 75 1.2.2. Gradina 76
1.2.3. Dormitoare 78 1.2.4. Camere de familie 82 82 0.2. Spitalul de copii Wilhelmina 83 2.1.
Contextul urban 2.2. Organizarea funcțională și spațială 84 2.3. Caracterizarea spațiilor
selectate 86 2.3.1. Intrarea 86 2.3.2. Grădină 88 2.3.3. Dormitor 89 2.3.3. Cameră de familie
90 0.3. Emma Spitalul de Copii 92 3.1. Contextul urban 92 3.2. Organizarea funcțională și
spațială 93 3.3. Caracterizarea spațiilor selectate 94 3.3.1. Intrarea 94 3.3.2. Gradina 95
3.3.3. Dormitor 96 3.3.3. Cameră de familie 98 3.4. Evaluarea post-ocupare 99 0.4. Discuție
106 04. CONCLUZIE 112 BIBLIOGRAFIE 118 Anexe
Cuprins

Prefa ..................................................................................................................... ..... 3


Abrevieri ............................................................................................................... ..5
Lista lucrărilor ............................................................................................................... ... 6
Context ............................................................................................................... ... 10
Introducere generală ...................................................................................................... 10
Reabilitarea cancerului - definiție și cadru teoretic ............................................................ .12
Epidemiologia cancerului în Danemarca
.................................................................................... .13
Sistemul danez de sănătate ......... .. .............................................................................. ..

Organizarea îngrijirii cancerului și reabilitarea cancerului în context danez


....................................... 14
Inegalitatea socială în reabilitarea cancerului?
................................................................................ 16
Influența comorbidității asupra reabilitării cancerului? .............................................
17
Contextul dintr-o privire
................................................................................................ ... 18
Obiectivele tezei .........................................................................................................
..19
Materiale și metode
............................................................................................................ 20
Stabilirea și proiectarea
...................................................................................................... ... 20
Surse de date
............................................................................................................... 20
Sistemul de înregistrare civilă danez
.................................................................................20
Sistemul administrativ al pacientului
................................................................................. ... 20
Registrul național al pacienților danezi
.............................................................................. 21
Furnizorul de servicii de sănătate din Danemarca Înregistrează ...... ...
............................................................ ... 21
Registrele socio-economice
................................................................................................
Chestionarul pacientului ............................................................................................. .21
Testarea prin pilot a chestionarului pacientului ............................
................................................ .23
Colectarea datelor și logistica chestionarului pacientului
......................................................... .23
Numărul populației studiate ..................... ..
................................................................................. ... 23
Rezultatele variabilelor ...................................................................................................... ...
26
Nevoi de reabilitare ................................................................................................ .26
Participarea la activități de reabilitare .............................................................................. 27
Nevoi nesatisfăcute de reabilitare ... ... .................................................................................
... 27
Variabile independente ................................................................................................... ..28
Studiul I .................................................................................................................. ... 28
Studiul II .................................................................................................................. .28
Studiul III .................................................................................................................. 29
Analiza statistică ...................................................................................................... .29
Etica ..................................................................................................................... ... 30
Rezultate ..................................................................................................................... ... 30
Studiul I ..................................................................................................................... .34
Studiul II ..................................................................................................................... 40
Studiul III ........
. Discuție .................................................................................................................. 0.52
Constatări principale ............................................................................................................
.52
Considerații metodologice ....................................................................................... ... 52
Proiectarea studiului ............................................................................................................
.52
Timp de urmărire la 14 luni ....................................................................................... 53
Evaluarea rezultatelor reabilitării la pacienții cu diferite diagnostice ale cancerului
..................... 53
Selecție părtinire ...... .. ...................................................................................................
..54
Influența informației ............... ... .......................................................................................
.55
Intricate ............................................................................................................ ..55
Modificarea efectelor .....

. Calitatea datelor din registru ...... ..


.............................................................................. ......... 56
Chestionarul pentru pacienți ..
................................................................................................ ... 57
Indicele de comorbiditate Charlson
.....................................................................................58
Generalitate .........................................................................................................
0.59
Discutarea rezultatelor studiului
............................................................................................. .59
Studiul I ..................................................................................................................
... 59
Studiul II ..................................................................................................................
..61
Studiul III ..................................................................................................................
Concluzie ..................................................................................................................
64
Implicații și perspective .......................................................................................... ...
65
Rezumat în limba engleză
...................................................................................................... ..67
Rezumat în limba daneză
...................................................................................................... ... 70
Referințe ..................................................................................................................
.72
Lucrările .................................................................................................................. .91
Anexe ............................................................................................................... ..138
Anexa A Chestionarul pacientului de 14 luni
.................................................................. .139
Anexa B Diagnosticul cancerului inclus
..............................................................................

Cuvânt înainte 1
Aprecieri 2
Abrevieri și acronime 3
1 Introducere și domeniu de aplicare 4 Introducere 4 Componente ale controlului complet al
cancerului 5 Domeniul de aplicare al ghidului 7
2 Înțelegerea diagnosticului precoce 8 Determinarea diagnosticului precoce și a
screeningului 8 Evaluarea capacității de diagnosticare precoce 11 Impactul diagnosticului
precoce 12
3 Realizarea diagnosticului precoce 13 Etapele diagnosticării precoce 13 Întârzieri și bariere
16 Intervenții pentru întărirea diagnosticului timpuriu 22 Elaborarea unui cadru de
monitorizare și evaluare 31
4 Concluzii 33 Mesaje cheie 34
Referințe

ISTA DE MESE ...…………………………………………………………………


LISTA FIGURILOR ………………………………………………………………….
viii
ix
CAPITOLUL 1 CONTEXT
I. CONTEXTUL ............................................................................ 1
1.1 Natura problemei: Putem potrivi oferta cu cererea? ............ 1
1.2 Introducere în planurile de tratament pentru cancer și chimioterapie .................. 3
1.3 Semnificația acestei cercetări: De ce programarea optimă este atât de importantă? . 7
II. REVIZUIRE DE LITERATURA ………………………………………………………. 10
2.1 Procesul de chimioterapie ......................................................... .. 10
2.2 Lucrare anterioară .................................................................. ... 12
2.3 Obiectivele de cercetare ............................................................ .. 20
III. CHEMOTERAPIE ALEGEREA FORMULĂRII PROBLEMEI
........................................................................ ..
21 3.1 Modelul Ipoteze și definiții ........................................... 21
3.2 Modelul matematic ............................................................. 27
3.2.1 Variabile de model ....................................................... 27
3.2.2 Funcția obiectivă ...................................................... .. 27
3.2.3 Algoritmul modelului ...................................................... 28
IV. REZULTATE
4.1 Modelul Excel-VBA ............................................................ ..
33
4.2 Studiu de caz ........................................................................ .. 34
4.3 Model de simulare a evenimentelor discrete (DESM) ....................................... 39
V. DISCUȚII ȘI CONCLUZII ................................................ 47
5.1 Scenariul 1: Efectele schimbării raporturilor dintre asistent și pacient .................. 53
5.2 Scenariul 2: Efectele schimbării timpului de început și de sfârșit .................. ... 55
5.3 Scenariul 3: Scenariile 1 și 2 combinate ....................................... 56
VI. VIITOREA LUCRĂRII ........................................................................ 69
REFERINȚE ..................

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

IMPORTANȚA PSIHOLOGIEI IN CREAREA SPAȚIILOR ARHITECTURALE

CAPITOLUL II

PSIHOLOGIA COPILULUI 2.1 Psihologia vârstelor 2.2 Creșterea și maturizarea – stadii de


dezvoltare psihică 2.1.1 Stadiul sugarului 2.1.2 Antepreșcolarul 2.1.3 Preșcolarul 2.1.4
Școlarul mic 2.1.5 Preadolescența 2.1.6 Adolescența și postadolescența 2.3 Influenţele
jocului asupra dezvoltării personalităţii copiilor 2.4 Copilul in diferite civilizații 2.5 Ce este
copilul – concluzii

CAPITOLUL III

PERCEPȚIA COPILULUI 3.1 Noțiunea spațiului la copii 3.1.1 Spațiul proiectiv și spațiul
reprezentativ 3.2 Exprimarea grafică 3.3 Studii realizate de arhitecți și specialiști 3.3.1
Studiul de tip “Mozaic” 3.3.2 Studiu realizat de Jean Boris si Genevieve Hirschler 3.4 Studiu
personal
ARHITECTURA PENTRU COPII

CAPITOLUL IV

COPILUL ȘI SPAȚIUL ARHITECTURAL 4.1 Identitatea spațiului 4.2 Scara copilului 4.3
Spațiul pentru copii 4.4 Primele spații pentru copii

CAPITOLUL V

PROGRAME DE ARHITECTURĂ PENTRU COPII 5.1 Școli 5.1.1 Școala Erika-Mann –


Berlin, Germania 5.1.2 Liceul Orestad – Copenhaga, Danemarca 5.2 Grădinițe 5.2.1
Grădinița in Tromsø, Norvegia 5.2.2 Grădinița Taka-Tuka Land 5.3 Locuri de Joacă 5.3.1
"Sculptural Playground" Schulberg – Wiesbaden, Germania 5.4 Alte spații 5.4.1 The
Children Activity and Learning Centre – Soneva Kiri Resort, Koh Kood, Tailanda – 24H
Architects 5.4.2 Muzeul de carti pentru copii din Haga

CONCLUZIE

Cuprins

Lista tabelelor ... .x Prefață ... .xi

1 SCOPUL TRATAMENTULUI ȘI PERSISTENTULUI DE STRUGGLARE 1


Întrebarea și obiectivele studiului 6 Experiențele personale și problemele de
asistență medicală 8 Nivelul individual 10 Nivelul microsocial 11 Nivelul intermediar
12 Nivelul macro-social 12 Spitalul 13 Criza și cercetarea cancerului în Kenya 17
Schiță de dezbatere 19 2. ETNOGRAFIE ÎN INTERIOR ȘI ÎN AFARA SPITALULUI
21 Antropologie în mediul medical 22 Admiterea la spital ca etnograf 26 Participanți
32 Evenimente și locuri 34 Poziția mea 36 Colectarea datelor 39 Prelucrarea și
analiza datelor 43 Rezumat și discuții 44 3. CARDUL: Speranța și rezistența 48 '
Spitalizarea sectorului 49 Structura salii 51 Servicii și facilități de îngrijire 53 Resurse
umane 56 Scăderea patului, întârzierile de așteptare și de îngrijire 58 Îndepărtarea
situației în salon 60 Rezumat și discuție 67 4. INTERACȚIUNI PENTRU ASISTENȚA
PACIENȚILOR 73 Ierarhia și participarea 75 Consultant și partener medicul 75
S
Farmaciști 82 Asistenți medicali 84 Profesioniști marginali 87 Participarea pacienților
95 Rudele: "Vizitatori sau parteneri de îngrijire? 97 Rezumat și discuții 99 5. LUPTA
CU DIFICULTĂȚI DE DIFINĂ ȘI DURATĂ 103 Dureri nesănătoase 105 Exprimarea
durerii și căutarea ajutorului 106 'Scăderea șanselor de a mânca' 108 Răspunsurile
îngrijitorului și satisfacția pacientului 116 Rezistența 120 Intrările pacientului 123
Rezumatul și discuția 127 6. THE "BĂRBAȚIA EXTERIOARĂ": CONCERNELE
UNMET PSIHOSOCIALE 133 Organismele de dezintegrare 134 Frica și fluxul
informațional 138 Nefericire în desfășurare 141 Stigma și refugiul spital 147
Dimensiuni ale izolării 151 Viața zilnică și viitorul 153 Rezumat și discuții 156 7.
LIVELITATEA, TRATAMENTUL ȘI SPITALIZAREA 163 Fundamentele vieții 164
Povara 165 Strategii de trai 169 Organizarea mijloacelor de trai 180 Incapacitatea de
a trăi 184 Sprijinul informal 186 Sprijinul formal 189 Discuții 191 Concluzia 195 8.
ETHOGRAFIA SPITALULUI ȘI COPINGUL CU CANCER ÎN KENYA: CONCLUZII ȘI
RECOMANDĂRI DATES 197 Rezumat 197 Etnografie spitalicesc 199 Situația
dificilă a pacienților și a bolnavilor de cancer 208 Recomandări 220
Apendicele 1: Pacienții citați în etnografie 224 Anexa 2: Structura secției de cancer 233
Anexa 3: Statistica internă 234 Anexa 4: Ghid de consiliere nutrițională pentru pacienții cu
cancer 235 Anexa 5: Tabelele 238
Referințe 241 Epilog 251 Rezumat 253 Samenvatting (rezumat olandez) 258 Despre autor
262

CUPRINS

PLAN DE IDEI
............................................................................................................................. 2
I. INTRODUCERE
....................................................................................................................... 6
I.A. PROBLEMATICĂ...............................................................................................................
6 I.B. METODE DE CERCETARE
.............................................................................................. 7 I.C. CRITICĂ
BIBLIOGRAFICĂ .............................................................................................. 7
II. CUPRINS
................................................................................................................................ 10
II.A. SPAȚIUL EXTERIOR ....................................................................................................
10 1. INFLUENȚA AMPLASAMENTULUI ............................................................................ 11
1.1. Amplasarea geografică................................................................................................ 11
1.2. Amplasarea funcțională .............................................................................................. 11
1.3. Problematica unei funcțiuni introvertite ..................................................................... 13
1.4. Relația cu orașul .......................................................................................................... 13
2. PEISAJUL CA ELEMENT TERAPEUTIC...................................................................... 14
II.B. SPAȚIUL INTERIOR ......................................................................................................
17 1. ART TERAPIA (TERAPIA PRIN ARTĂ) .......................................................................
17 1.1. Principii de terapie ......................................................................................................
17 1.2. Necesități spațiale .......................................................................................................
18 2. MELOTERAPIA (TERAPIA PRIN MUZICĂ)................................................................ 20
2.1. Principii de terapie ...................................................................................................... 20
2.2. Necesități spațiale ....................................................................................................... 21
2.3. Necesități acustice ....................................................................................................... 26
3. CROMOTERAPIA (TERAPIA PRIN CULOARE) ......................................................... 27
3.1. Principii de terapie ...................................................................................................... 27
3.2. Integrarea culorilor în arhitectură și efectul lor .......................................................... 28 4.
FOTOTERAPIA (TERAPIA PRIN LUMINĂ) ................................................................ 31 4.1.
Principii de terapie ...................................................................................................... 31 4.2.
Necesități arhitecturale................................................................................................ 32

5
5. TERAPIA OCUPAȚIONALĂ .......................................................................................... 33
5.1. Principii de terapie ...................................................................................................... 33
5.2. Arhitectura spațiului pentru terapie ocupațională ....................................................... 33
6. INFLUENȚA MATERIALELOR ÎN SPAȚIUL DE TERAPIE ...................................... 34 7.
INFLUENȚA ILUMINATULUI ÎN SPAȚIUL DE TERAPIE ........................................ 37 7.1.
Efectul luminii naturale............................................................................................... 37 7.2.
Efectul luminii artificiale ............................................................................................ 38 7.3.
Necesități speciale în raport cu iluminatul .................................................................. 38 8.
INLUENȚA FORMEI ....................................................................................................... 39
III. CONCLUZII .........................................................................................................................
41
III.A. CONCLUZII GENERALE..............................................................................................
41 III.B. RELAȚIA CU PROIECTUL DE DIPLOMĂ ..................................................................
42
IV. BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................................
45
BIBLIOGRAFIE PRIMARĂ ....................................................................................................
45 BIBLIOGRAFIE SECUNDARĂ
.............................................................................................. 45 WEBOGRAFIE
......................................................................................................................... 46 ALTE
SURSE ........................................................................................................................... 46

CUPRINS
PLAN DE IDEI ŞI CUVINTE CHEIE 2 I. DESPRE NECESITATEA INTEGRĂRII ÎN
SISTEMUL GLOBAL AL FLUXURILOR 5 I.1. Argument 5 I.2. Contextul pe care tema
proiectului de diplomă doreşte să îl exploateze 6 I.3. Clarificarea conceptelor şi a principiilor
utilizate 8 II. RELAŢIA DINTRE ARHITECTURĂ ŞI SISTEMUL FLUXURILOR GLOBALE 9
II.1. Noţiunea de globalizare 9 II.2. Dezvoltarea durabilă in arhitectura 10 II.3. Arhitectură –
vector – vehicul 11 II.4. Tendinţe moderne în arhitectura aeroportuară 12 II.5. Concluziile
analizei 16 III. STUDIU: AEROPORTURILE INTERNAŢIONALE DIN MUNCHEN, OSLO ŞI
STANSTED 17 III.1. Aeroportul Internaţional Munchen 17 III.2. Aeroportul Internaţional Oslo
21 III.3. Aeroportul Internaţional Stansted 23 III.4. Matrice comparativă şi concluzii 26 IV.
AEROPORT INTERNAŢIONAL ÎN SUDUL ZONEI METROPOLITANE BUCUREŞTI 28 IV.1.
Context 28 IV.1.1 Contextul economic 28 IV.1.2 Contextul politic 29 IV.1.3 Contextul de
dezvoltare regională în Europa de Sud-Est 30 IV.1.4 Contextul social 31 IV.2. Impactul
asupra zonei metropolitane a Bucureştiului 32 IV.2. Amplasamentul 33 V. PREMIZELE
ARHITECTURALE ALE NOULUI AEROPORT BUCUREŞTI SUD 34 V.1. Consecinţele
arhitecturale rezultate din conformarea fluxurilor funcţionale 35 V.2. Consecinţele
arhitecturale rezultate din abordarea contextuală 35 V.3. Principii ale arhitecturii sustenabile,
care pot fi folosite în programul aeroportuar 37 VI. DESCRIEREA OPŢIUNILOR PENTRU
PROIECTUL DE DIPLOMĂ 37 BIBLIOGRAFIE 40 ANEXE

REZUMAT ................................................. .................................................. ........... iii


DEDICARE ................................................. .................................................. ....... v
MULȚUMIRI ................................................. ........................................ vi
CUPRINS ............................................... ........................................... vii
LISTA FIGURILOR ............................................... .................................................. .. X
LISTA DE MESE ............................................... .................................................. ... xiv
CAPITOL
I INTRODUCERE ȘI REVIZUIREA LITERATURII .......................... 1
1.1 Introducere ................................................ ................................... 1 1.2 Istoria, teoria și
cercetarea naturii vindecătoare .... ................................ 4 1.2.1 Istoria grădinilor vindecătoare
....................... 1.2.2 Teorii ale naturii restaurative .................... 1.2.3 Natura și sănătatea
........................ .................................... 7 1.2.4 Cercetare privind grădinile de vindecare în
spitale .... ................. 7 1.2.5 Beneficiile accesului la natură pentru copii ...................... 8
1.2.6 Accesul la Natura în Spitalele pentru Copii ....................... 10 1.2.7 Grupuri de
Utilizatori de Grădină în Spitalele pentru Copii ...... ...... 11 1.2.8 Bariere la vizitarea grădinii
în spitalele copiilor .... 15 1.3 Metode de cercetare .........................
................................................ 18 1.3 .1 Revizuirea metodelor de cercetare
.................................... 18 1.3.2 Restabilirea metodei multiple rch Design
....................................... 20 1.3.3 Vizitele la fața locului și evaluarea mediului
......................... 21 1.3.4 Sintaxă spațială ................... ................................................ 22 1.3
.5 Interviuri ............................................... ......................... 24 1.3.6 Maparea
comportamentelor ................... ........................................ 25 1.3.7 Ancheta .....
.................................................. ....................... 27 1.4 Rezumat ........................
.................................................. ............. 29
II PROIECTAREA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII .............................. 30
2.1 Ipoteza de cercetare ............................................... ..................... 30 2.2 Criterii de
selecție a sitului ....................... ............................................
CAPITOLUL
2.2.1 Factori de control ............................................. 2.2.2 Caracteristicile de proiectare
......................... ................................................ 33 2.2.3 Vizite la fața locului ......
.................................................. 2.2.4 Informații despre site ............................
....................................... 35 2.2.5 Evaluarea spațiilor selectate în aer liber ......
.............................. 42 2.3 Metode de cercetare ..........................
................................................ 45 2.3. 1 Interviu și excursii pe șantier
............................................. .... 2.3.2 Observații de comportament ........................................
.................. 48 2.3.3 Sondaje ................................. ........................................... 50 2.4
Valabilitatea cercetării ... .................................................. ..................... 54 2.5 Semnificația
cercetării ......................... .......................................... 57 2.6 Cercetarea cu subiecți umani
............................................ ................................. 58 2.7 Rezumat .......................................
................................................ 59
III ANALIZA DATELOR: DATE DE STUDIU ȘI CARACTERISTICI DE DESIGN
......................................... .............................. 60

3.1 Ipoteze de cercetare și metode de analiză a datelor ........................ 60 3.2 Ranguri de


grădină bazate pe atributele de proiectare ............ ....................... 61 3.3 Analiza datelor din
anchete ..................... .......................................... 66 3.3.1 Populația ...
.................................................. ................... 66 3.3.2 Utilizarea grădinii .........................
............................................. 71 3.3.3 Asociere între variabile .......................................... 78
3.3.4 Diferențe între grădini: Populația și obiceiurile de vizitare ..............................................
....... 84 3.3.5 Utilizabilitatea grădinii .................................... ........................ 88 3.3.6
Canalele de grădină în funcție de frecvența și durata vizitei ............
.................................................. ...... 93 3.3.7 Satisfacția cu proiectarea
..................................... .................. 96 3.3.8 Gradina Ranks Based on Satisfaction with
Design .......... 108 3.3.9 Întrebări finale deschise ........................... ......................... 110
IV ANALIZA DATELOR: DATE OBSERVATORII ............................. 113
4.1 Analiza datelor observaționale ............................................. ....... 113 4.1.1 Cultură
comportamentală și grupuri de utilizatori ........................ 113 4.1.2 Durata șederii ..
.................................................. ......... 120 4.1.3 Frecvențe de comportament
.................................. ..................... 125 4.1.4 Canalele de grădină pe baza nivelurilor de
utilizare ................... ....... 126 4.2 Compararea clasamentului grădinii
..................................... ................................. 131 4.3 Rezumat ............................
.................................................. ......... CAPITOLUL
V DISCUȚIA REZULTATELOR ............................................. ... 133
5.1 Ipoteza de cercetare ............................................... ..................... 133 5.2 Rezultatele
cercetării ........................ ................................................. 137 5.2.1 Utilizabilitatea grădinii
............................................. .................. 137 5.2.2 Calitatea proiectului ...........................
................................. 138 5.2.3 Numărul vizitelor în spital ......... ..............................................
140 5.2.4 Bariere la vizitarea grădinii .... ...................................................... 141 5.2.5
Activități ....... .................................................. 5.2.6 Frecvența și durata șederii
......................... ..................... 143 5.2.7 Bariere la vizitarea grădinii .............................
............... 144 5.2.8 Evaluarea utilizatorilor de grădină ideală și grădină vizitată .......... 145
5.2.9 Satisfacția utilizatorului cu proiectarea ....... .............................. 148 5.2.10
Componentele utilizării grădinii ..... ..................................... 149 5.2.11 Cultură
comportamentală a grădinilor ...... .................................... 150 5.2.12 Întrebări deschise
deschise ....... ........................................... 152 5.3 Discutarea rezultatelor cercetărilor.
................................................. 153 5.4 Rezumat ................................................
....................................... 157
VI CONCLUZII ................................................ ................................... 158
6.1 Instrucțiuni de proiectare ............................................... .............................. 158 6.1.1
Calitatea și disponibilitatea scaunelor ............... ........................... 159 6.1.2 Detalii de
proiectare și aspectul grădinii ..................... ............... 160 6.1.3 Umbra ..................................
6.1.4 Facilități pentru Copii ................................................. .. 162 6.1.5 Accesibilitate și
proximitate ......................................... .. 163 6.1.6 Familiaritatea grădinii
.......................................... ........................ 164 6.1.7 Spații Exterioare Exclusive pentru
Personal .......................... ..... 165 6.1.8 Funcționalitatea grădinii .......................................
.................. 166 6.2 Limite de cercetare ............................... ....................................... 166
6.2.1 Generalizabilitate ........ .................................................. .... 166 6.2.2 Variabilele de
confuzie ..... 6.2.3 Exemplu Mărimea ................................................. 6.2.4 Lipsa datelor
calitative ........................ ........................ 167 6.3 Instrucțiuni pentru cercetarea viitoare
................... ................................... 168
REFERINȚE ................................................. .................................................. ....... 170
ANEXA A: SCRISORI IRB ............................................. ................................... 186
VITA .... .................................................. .................................................. ............ 193

Cuprins&& ! 1. Rezumat! ! 1.1! Cehă! ............ 8! 1.! 2! Engleza! ............... 10! ! 2.


Introducere .................................... .13! ! ! ! 3. Context
................................................................................. 21! ! ! ! 4. Obiectiv! ............ 0.34!
! ! 5. Studiu! Design! .............................. .36 !! ! 6. Studiu!!!!! ! 6.1 Partea I
.................................................................. .38! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6.1.1!
Pacient! Grup ............... ... ..! 38! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6.1.2! Metodologie ..................... 39!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6.1.3! Statistici ........................... .42! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6.1.4! Rezultate
.............................. .42 !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!! ! !!!!!! 6.3. Partea a! II!
.............................................................................. 57! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6!
.2.1! Pacient! Grup ......... ..................... 0.57! 6. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2.2! Metodologie
................................. 60! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6.2.3! Statistici ....................................... .60!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6.2.4! Rezultate .......................................... ..61 !!! !

! Doctorat $ Dizertație $ S $ Trivedi $ 7 $!


! 7. Discuție! .......................................... .66! ! 8. ! Concluzie
............................................................ ..73! ! 9. Limitări!
............................................................ .75! ! 10. Recomandări!
................................................ .76 !! 11. Referinte!
.................................................................. 77! ! 12. Apendicele!
.................................................................. ..93
CUPRINS
CAPITOLUL PAGINA
I. Introducere 1
II. Istoria spitalelor pentru copii 3
III. Rezolvarea facilităților de sănătate pentru copii 6-11
IV. Mediul vindecării 12-14
V. Studii de cercetare 15-20
VI. Dezvoltarea site-urilor 21-22
VII. Locația site-ului 23
VIII. Analiza site-ului 24-26
IX. Intervenția proiectului 27-40
X. Concluzie 41
LISTA REFERINȚELOR 42

CUPRINS
INTRODUCERE .................................... 6-7 VIZIUNE ......... ......................................... 8-11
PRINCIPII DE DESIGN .... ..................... 12-15 CONTEXT ......................... ................. 16-19
PREMUDITATE ................................ 20-27 ACTIVITĂȚI ........................................ 28-35
PROPUNERI PENTRU VIITOR .. ..... 36-43 CALEA PACIENTELOR ......................... 44-49
TEHNOLOGIA ........... ......................... 50-55 ARHITECTURA ..................... .............. 56-61
SUSTENABILITATE ............................... 62-65 LUCRARI MEDIU ............... 66-69
ESTETICA .............................. ......... 70-73 ORGANIZARE

CUPRINS

Lista tabelelor ............................................................... ......... .vii

Lista cifrelor ......................................................... ...... ......... viii


Capitolul I: Introducere ...................................................... ... 1
Declarația tezei ................................................... ... ... 2

Capitolul II: Site-ul și implicațiile acestuia .............................. ... ...... .4


Locație ..................................................................... .. ... 5
Istoricul site-ului ............................................................... .. ... ..6
Argumentul ............................................................ ..... 6
Analiza site-ului ............................................................ .. ...... 7
Capitolul III: Programul ......................................................... 25
#
Obiectivele programului
Rezumatul programului
Descrierea programului
Capitolul IV: Analiza precedentă ................................................ 45
Program precedent ......................................................... 46
Peisaj .................................................................. 0.47
Campus precedent ......................................................... ..50

Capitolul V: Abordarea proiectării .................................... ............... 54


Conceptul de proiect ............................................................ ... 55
Campus Planificare ............................................................ .56
Modelarea spațiilor în aer liber .................................... ... ..61
Strategii de programare în familie ........................................ 61
Studii privind lumina zilei ............................................................ .65
Caracter ..................................................................... .65
Probleme specifice programului ................................................... 68
Chestiuni de intrare și de fațadă ................................................... ..69
Peisaj ..................................................................... 76

Capitolul VI: Concluzie ............................................................ .78

Bibliografie ........................................................................ 0.105

CUPRINS

Pagină
MULȚUMIRI ................................................. ................................................ v
ABSTRACT................................................. .................................................. ................ vi
LISTA FIGURILOR............................................... .................................................. .........X
CAPITOL
1. FACTORI DE MEDIU ASUPRA STRESULUI COPILULUI ...........................................
........ 1
1.1. Impactul mediului proiectat asupra stresului copiilor ........................................ 1
1.2. Factorii de mediu afectează stresul .............................................. .............................. 1
1.3. Sursele de stress ale copiilor pentru copii ............................................ ................ 2
1.4. Impactul cancerului asupra copiilor ............................................ ................................... 4
1.5. Factorii de mediu care afectează copiii reduc stresul ............................................
2. ORIENTĂRI DE PROIECTARE A SPITALULUI PEDIATRIC
............................................ .................................... 8
2.1. Abordarea centrată pe familie ..............................................
............................................ 8
2.2. Fluxul de lucru prin spital .............................................. .................................... 8
2.3. Controlul acustic ................................................ ..................................................
......... 8
2.4. Vizibilitate ................................................. ..................................................
................... 8
2.5. Mobilier, accesorii, echipamente și ambianță ...........................................
................. 9
2.6. Cerințe privind spațiul ................................................
.................................................. .. 9
2.7. Semnalizare și identificare de drum ...............................................
................................................ 9
2.8. Camera pacientului ............................................... ..................................................
..... 10
2.9. Sala pacienților și controlul infecțiilor .............................................
............................. 11
2.10. Cameră cu un singur pacient, beneficii și dezavantaje ...........................................
................ 13
2.11. Sala ideală pentru pacienți ..............................................
............................................. 14
2.12. Realizarea mai multor camere unice și spațiu suficient în jurul patului
..................... 15
3. 3. Spitalele și durabilitatea ............................................. ................................................
16
3.1. Design sustenabil ................................................ .................................................. ..
17
3.2. Impactul asupra mediului și prevenirea ... ..................... 18
3.2.1. Evaluarea și compararea impactului asupra mediului ..........................................
19
3.3. Consumul de energie ................................................
................................................. 20
3.3.1. Sisteme combinate de căldură și energie .............................................
........................ 21
viii

3.3.2. Iluminat ................................................. ..................................................


................ 22
3.3.3. Consum de apă ................................................ ................................................ 22
3.4. Soluții de economisire a energiei ...............................................
.............................................. 23
4. 4. STUDII PRECEDENTE ..............................................
.................................................. ................. 26
4.1. Centrul medical Dell pentru copii din centrul Texas ...........................................
............ 26
4.1.1. Puterea vindecătoare a artei și naturii ............................................
.............................. 28
4.1.2. Caracteristici cheie durabile ...............................................
........................................ 30
4.2. Spitalul de copii din Pittsburg din UPMC ............................................ .....................
31
4.3. CS Mott Spitalul de Copii și Spitalul Femeilor Von Voigtlander - MI ............. 37
4.3.1. Caracteristici verzi ................................................
.................................................. ..... 40
5. PROGRAM ............................................... ..................................................
................................. 40
5.1. Programul pentru un spital pentru copii cu cancer durabil
........................................... ... 41
5.1.1. Lobby ................................................. ..................................................
................... 41
5.1.2. De urgență ................................................. ..................................................
........... 42
5.1.3. Clinici ................................................. ..................................................
................... 44
5.1.4. Centrul de terapie împotriva cancerului ...............................................
........................................... 46
5.1.5. Surgery Zone ................................................ ..................................................
....... 47
5.2. Programul de spitalizare pentru cancerul de copii ..............................................
.............................. 49
6. ANALIZA SITE-ULUI .............................................. ..................................................
............................ 51
ANALIZA SITEULUI................................................ ..................................................
................. 52
6.1. Clima din Massachusetts ................................................
.............................................. 52
6.2. Cambridge, vremea MA ... ............................................. 53
6.2.1. Temperatura medie ................................................ ............................................
54
6.3. Analiza siteului ................................................ ..................................................
............. 57
6.3.1. Analiza vântului ................................................ ..................................................
....... 59
6.3.2. Vizualizări ...........
5. 7. DESIGN ............................................... ..................................................
....................................... 62
7.1. Proces de design ................................................ ..................................................
......... 63
7.2. Proiectarea site-ului ................................................ ..................................................
............ 65
7.3. Planuri de planuri ................................................ ..................................................
............... 67
7.4. Secțiuni ................................................. ..................................................
.................. 72
7.5. Ridicări ................................................. .................................................. ............ 73
7.6. Vizualizări 3D ................................................ ..................................................
.................. 75
ix

7.7. Idei de design interior ...............................................


.................................................. 77
7.7.1. Holul principal ................................................ ..................................................
........... 77
7.7.2. Sala de examen ................................................ ..................................................
........... 78
7.7.3. Camera pacientului ................................................
.................................................. ..... 79
7.7.4. Sala de infuzie Bay ...............................................
.................................................. 81
7.8. Abordarea de proiectare a durabilității ...............................................
............................... 82
7.9. Concluzie ................................................. .................................................. ..............
87
REFERINȚE ......................
CUPRINS

Pagină
MULȚUMIRI ................................................. .................................................. ......... iv
REZUMAT ....................................... ..................................................
........................................... v PREFACE ..... ..................................................
.................................................. ............................ vi LISTA FIGURILOR ..................
.................................................. .................................................. xi

1 REVIZUIREA LITERATURII .............................................. ..................................................


......... 1 Spațiu arhitectural biophilic ..................................... ..................................................
............... 1 Proiectarea locurilor pentru oameni ..............................
.................................................. ....................... 3 Soiuri de experiență vizuală ......................
.................................................. ............................ 5 Locuri de vindecare ...................
.................................................. .................................................. ....... 9

2- TIMPUL DE EVOLUȚIE A SPITALULUI ............................................ ............................. 11

3 ARHITECTURA DE SĂNĂTATE PENTRU SĂNĂTATE .............................................


........... 15 Sustenabilitatea în această propunere de proiectare .................................
.................................................. ... 15 Materiale și finisaje durabile ..........................................
.................................................. 16 Interviu cu Janet Brown .............................................
.................................................. ........ 17 Alternative sănătoase: Finisaje și materiale de
interior, mobilier și mobilier .............................. 19

4 - MAMA CANCERULUI SI MAMA PACIENTA .......................................... ................... 24

STUDII PRECEDENTE .............................................. .................................................. .......


25 Spitalul de Copii Bloorview, Toronto, Canada ..................................
................................................... 25 Spitalul de Copii Rady, San Diego ........
.................................................. .............................. 29 Spitalul de Copii din Boston
................ .................................................. ... 33 Spitalul de Copii al Familiei Americane .......
.................................................. .............................. 36 Arborele vieții în MD Anderson
Spitalul de Cancer pentru Copii .......... ............................................. 39
6 - INSTITUIREA INSTRUIREA DIN ARHITECTURA NEMEDICA .................................. 41
X

Arhitectura japoneză tradițională ...............................................


................................................ 41 Contemporan japonez Arhitectură
................................................. ....................................... 43 Arhitectura persană tradițională
....... .................................................. ....................................... 44

7- REGULI ȘI REGULAMENTE ............................................. .................................................


46 Cerințele de acces la ADA ............................................... ..................................................
46 Construcții internaționale Cerințe privind accesibilitatea codului
............................................... .................. 47 Instrucțiuni pentru centrele de Cancer Pediatric
................................. .................................................. 50 Zonare
............................................... .................................................. ....................................... 54
Interviu cu agentul de conservare al orașului Pittsfield, MA ..................................................
55

8- DESIGN ............................................... ..................................................


............................................. 57 Declarație de misiune ............
.................................................. .................................................. ...... 57 Programul
.......................................... .................................................. .......................................... 58
Analiza sitului ..... .................................................. ..................................................
..................... 60 Procesul de proiectare .......................... ..................................................
................................................. 70 Planul site-ului ..................................................
.................................................. ................................. 76 Diagrama spațială a relațiilor
............. .................................................. ..................................... 79 Flo sau planuri
................................................ .................................................. ............................... 80
Vizualizări 3D ................ .................................................. ..................................................
............... 83 Diagrama secțională ................................ ..................................................
.................................... 86 Camera pacientului ........... ..................................................
.................................................. ............ 88

BIBLIOGRAFIE ................................................. ..................................................


.....................

Cuprins
1.0 - Introducere ............................................... ..................................................
......................... 1
2.0 - Declarația de problemă ..............................................
.................................................. .............. 4
3.0 - Revizuirea literaturii ..............................................
.................................................. ................ 5
4.0 - Studii de caz .............................................. ..................................................
........................ 17
Centrele de Hospice pentru Copii ...............................................
.................................................. 18
TMC Hospice pentru Copii ...............................................
.................................................. ...... 20
Casa lui George Mark pentru copii ..............................................
............................................. 22
Casa Isaiah ................................................ ..................................................
.......................... 25
Casa de îngrijire în spitale .............................................
.................................................. ............ 28
Spitalele pentru copii ................................................ ..................................................
............... 29
Cum culorile și lumina zilei afectează copii ............................................
............................. 34
5.0 - Teorie și metode ............................................. ..................................................
.......... 36
Introducere ................................................. ..................................................
......................... 37
Selectarea site-ului................................................ ..................................................
.......................... 39
Analiza site-ului - Analiza fizică .............................................
............................................ 43
Analiza site-ului - Factori culturali .............................................
................................................ 46
Analiza site-ului - Factori de zonare / de reglementare ...........................................
............................. 46
Programul cerințelor arhitecturale .............................................. ...............................
52
Locație ................................................. ..................................................
............................. 52
Conceptul designului .....................
Cerințe spațiale ................................................ .................................................. ......... 58
Facilități la fața locului .............................................. ..................................................
................ 60
6.0 - Design ............................................... ..................................................
................................. 62
Site Design ................................................ .................................................. ................... 63
Design exterior ................................................ .................................................. .....................
65
Design interior ................................................ .................................................. .....................
72
Bibliografie ................................................. ..................................................
............................

Cuprins
REZUMAT ................................................. .................................................. ....... 1
LISTA FIGURILOR ............................................... ................................................ 5
1. METODOLOGIA DE DESIGN .............................................. ........................... 6
2. FUNCȚIONAREA COPIILOR ÎN TIMPUL COPIILOR ȘI ALE COPILULUI 9
3.
EXPERIENȚA COPIILOR PRIVIND LOCUL ȘI ARHITECTURA
........ 11
4. Metafora casei ............................................ ....................... 14
5. DEZVOLTAREA TREI PERCEPȚII SPAȚIALE DIMENSIONALE ÎN
COPII ................................................. .................................................. ..... 16
6. UN MEDIU CARE IMPLICA POSIBIL TINERI
Copii. .................................................. .................................................. ... 19
Un mediu care se potrivește copiilor mici ............................................ .. 19
7. DEZVOLTAREA BRAINELOR ÎN PERIOADA DE ANI PRINCIPALI ............ 20
7.1 FERESTRE DE OPORTUNITATE .............................................. ............ 21
7.2 MEDIUL VIZUAL ............................................... ..................... 21
7.3 MEDIUL AUDITOR ............................................... ................. 22
7.4 MEDIUL INTEGRAT ............................................... ............ 22
7.5 MEDIUL EMOȚIONAL ............................................... .............. 23
7.6 ÎNVĂȚĂTORII INDEPENDENTI ............................................... ................... 23
8. INFLUENȚA MEDIULUI ASUPRA COMPORTAMENTELOR COPIILOR. 24
9. RELAȚIILE COPILULUI-SPACE ............................................ ......................... 24
9.1 Din punct de vedere arhitectural ............................................ ................... 25
9.2 SPAȚIUL ÎN FUNCȚIA STABILITĂȚII PSIHOLOGICE A
COPIL ................................................. .................................................. .......... 27
10. DESCOPEREA CUM TREBUIE COPII. .................................................. ... 29
10.1 Dormitor ................................................ .................................................. 29
10.2 Teritoriul copilului ............................................... ................................... 30
10.3 Alegerea culorii ............................................... ....................................... 30
10.4 Districtele Grand School .............................................. ............................... 31
3
10.5 Amestecul potrivit al iluminatului. .................................................. ...................
31
10.6 Preferința Pre Teens .............................................. ................................. 32
10.7 Pornirea ............................................... ............................................. 32
11. PROIECTAREA EXPERIENTA: IMPACTUL DESIGNULUI PE COPIL
DEZVOLTARE ................................................. .............................................. 32
11.1 Importanța mărimii și flexibilității ............................................ ................ 32
11.2 Importanța conexiunilor în interior-exterior ........................................... .... 33
11.3 Importanța siguranței și a supravegherii ............................................ .......... 33
12. IMPACTUL CALITĂȚII SPAȚIALE:
SPAȚIU, LUMINĂ, CULOARE, ZGOMOT ȘI MATERIALE ............................... 34
13. CONSIDERAȚII PRIVIND PROIECTAREA INTERIORULUI
............................................. 34
14. CONSIDERAȚII PRIVIND PROIECTAREA ARHITECTURALĂ ........................ 36
14.1 Lumină naturală și artificială ............................................. ........................ 37
14.1.1 Natural .............................................. ................................................. 37
14.1.2 Artificiale .............................................. ................................................ 37
14.2 Acoperirea ferestrelor ............................................... ................................... 38
14.3 Hardware ................................................ .................................................. 38
14.4 Uși ................................................ .................................................. ...... 39
14.5 Finisaje ................................................ .................................................. .. 39
14.5.1 Etaj - general ............................................ ....................................... 39
14.5.2 Covoare .............................................. ................................................. 40
14.5.3 Pereți .............................................. .................................................. .. 41
14.5.4 Vopsea .............................................. .................................................. ... 41
14.6 CABINETE - GENERAL .............................................. .......................... 41
14.7 SIGURANȚA ȘI SECURITATEA .............................................. 42
14.8 FURNISHINGS ................................................ ....................................... 44
15. CONSIDERAȚII LANDSCAPE .............................................. .......... 45
16. ELEMENTE DE PROIECTARE ȘI ELECTRICĂ DE EXTERIOR
....................................... 46
16.1 JOC ACTIV ............................................... ........................................ 46
16.2 ZONA FIZICĂ
4
16.3 SPAȚIUL SOCIAL PLAY .............................. 47
16.4 JOC TARE ............................................... ........................................... 48
16.5 PLAY NATURE ............................................... ....................................... 48
17. CONCLUZII ............................................... .......................................... 48
18. PSIHOLOGIA COPIILOR ABANDONATE: ................................. 50
18.1 REZUMAT ................................................ ............................................. 50
18.2 SINDROMUL COPILULUI ABANDONAT .............................................. ..... 50
18.3 CAUZE ................................................ .................................................. 51
18.4 SIMPTOME ................................................ ........................................... 51
18.5 COPIII DEPRIVIȚI DE ÎNGRIJIRE PĂRINȚĂ ............................... 52
18.6 ÎNȚELEGEREA DREPTULUI DE ABANDONARE ................... 53
18.7 EFECTE PSIHOLOGICE ALE ABANDONMENTULUI LA COPII
.................................................. .................................................. ......................... 54
Stimă de sine scazută .............................................. ............................................ 54
Anxietate ................................................. .................................................. ....... 54
Atașament ................................................. .................................................. 55
Insecuritate ................................................. .................................................. ... 55
Sfârșit ................................................. .................................................. ............ 55
ANEXA 1:
ÎNTREPRINDEREA MEDIULUI NOSTRU VIITOR ȘI COPIII
.. 56
APENDICELE 2:
SCHEME ȘI PROGRAME PRIVIND PROTECȚIA COPILULUI
.......... 58
REFERINȚE ................................................. .................................................. 60
)CAPITOL UNUL
„-
INTRODUCERE
(i) MOTIVAREA ȘI JUSTIFICAREA STUDIULUI
b) DEFINIREA PROBLEMEI, AIMELOR &
OBIECTIVE
(i) DEFINIREA PROBLEMEI
(Ii) AIMS
(Iii) OBIECTIVE
c) PSHIHOLOGIE ARHITECTURALĂ
d) REGIONALISMUL CRITIC
e) CONCLUZIE
II) CAPITOLUL T.O
Înțelegerea naturii
DIABILITATEA ȘI IMPACTUL PRIVIND ACESTORA
ARHITECTURĂ
b) IMPACTUL DEZACTIVITĂȚILOR PRIVIND SIDA
MEDIUL ARHITECTURAL
III) Capitolul trei
) PSIHOLOGIE ȘI PERCEPȚIE
MEDIUL CONSTRUIT
b) ÎNȚELEGEREA UMANULUI
SENSES
c) LUMINĂ, CULOARE ȘI LEMN SPACIAL
UALITĂȚI ÎN CLĂDIRI
d) ANTROPOMETRIE "SCALA, PROPORȚIE
ȘI SHAPE
e) MODELE ȘI TEATRUL ÎN ARHITECTURAL
DETALII
$) CONCLUZIE
IV)
CAPITOLUL PATRU
) ROLUL NATURII ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI
ȘI PSIHOLOGIA ARHITECTURII
b) PROIECTAREA STIMULĂRII ȘCOLELOR ȘCOLARE ȘI
PLAYGROUNDS
c) ANALIZA MUZEULUI COPILULUI BOSTON
d) CREAREA MEDIULUI DE SĂNĂTATE PENTRU DISABILITATEA
COPII
CONCLUZIE
CUPRINS
(C ' )
V) Capitolul cinci
) CREAREA SIGURANȚEI PENTRU COPII DIN
MEDIU CONSTRUIT
b) PRINCIPIILE SPAȚIILOR DEFENSIBILE OSCAR NE * MAN
c)
CONCLUZIE
VI) CAPITOLUL SI /
STUDII DE CAZ
VII) ANALIZA
VIII) CONCLUZIE ȘI RECOMANDARE
I /) REFERINȚE
=