Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE (AUTO)VEHICUL

Nr. înmatriculare (auto)vehicul

Locul predării ______________________ Data ______________________


PREDĂTOR:
Nume-Prenume_______________________________________, domiciliat în ______________,
str _________________________, nr. ____________, jud. __________________, posesor al
BI/CI seria __________, nr. ___________, CNP _______________________________ cu
funcţia de ____________________________
PRIMITOR:
Nume-Prenume_______________________________________, domiciliat în ______________,
str _________________________, nr. ____________, jud. __________________, posesor al
BI/CI seria __________, nr. ___________, CNP _______________________________ cu
funcţia de ____________________________

(AUTO)VEHICUL: Nr. Înmatriculare ______________________, categoria _____________,


marca _________________________, tipul _________________________, caroserie tip
_________________________;
Nr. km la bord ______________________; Motorina în rezervor _______ litri; Stare de
funcţionare _________________________;
DEFECŢIUNI CONSTATATE:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Împreună cu (auto)vehiculul s-au predat/primit şi următoarele documente şi accesorii:
Documente:
 Carte de identitate (auto) vehicul (copie)
 Certificat de înmatriculare (auto) vehicul
 Poliţa de asigurare RCA
 Taxa de drum (rovinieta)
Alte documente:________________________________________________________________

1
ACCESORII:
 Roată de rezervă...........................................buc
 Cabluri electrice ajutătoare pt pornire..........buc
 Casetofon/CD...............................................buc
 Cârlig remorcare...........................................buc
 Staţie........................buc, antena...................buc
 Chei roţi+ţeava.............................................buc
 Stingător.......................................................buc
 Cric...............................................................buc
 Triunghi reflectorizant..................................buc
 Cui remorcare...............................................buc
 Disp de ancorare marfă./ chingi...................buc
 Furtun umflat roţi.........................................buc
 Trusă medicală..............................................buc
 Lanternă........................................................buc
 Vesta reflectorizantă.....................................buc
 Lanţuri antiderapante....................................buc
ALTE ACCESORII (ştampilă, etc): ________________________________________________
Primitorul a preluat (auto)vehiculul în dotare cu cele amintite mai sus, în urma unui inventar,
fiind răspunzător de lipsa oricăruia dintre cele amintite, precum şi de defecţiunile cauzate de
neutilizarea (auto)vehiculului în mod corespunzător.
OBSERVAŢII:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

AM PREDAT AM PRELUAT
Nume/prenume Nume/prenume
_________________________________ _______________________________
Semnătura Semnătura

Prezentul formular a fot încheiat într-un număr de __________ exemplare, din care _______
rămâne la predător şi ________ la primitor.

S-ar putea să vă placă și