Sunteți pe pagina 1din 1

„Doamne, intoarce-i la bunatate si la rugaciune pe toti vrajmasii mei".

Si mai scria acolo ca trebuie spusa de ori30 pe zi, vreme de 40 de zile. Si rezolva orice dorinta acelui
ce o rosteste.

100 de rugăciuni_ Rugaciunile Parintelui Marcu de la Sihastria


În privinţa tipicului celor 100 de rugăciuni, acestea trebuie spuse cu sîrguinţă, cu atenţie (Cui Îi vor-
bim!) şi cu smerenie.

Cine vrea să-şi cureţe conştiinţa şi să-şi lumineze mintea ca să poată să înţeleagă şi să trăiască cuvin-
tele rugăciunilor pe care le face, poate să lucreze acest tipic de rugăciune pe care l-am alcătuit pentru
mine şi pe care îl rostesc de fiecare dată cînd mă trezesc din somn:

I. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul.


(de trei ori cîte trei, adică de nouă ori; şi zic de trei ori cîte trei ca să le poţi număra).

II. Tatăl nostru, miluieşte-mă pe mine, păcătosul (de trei ori cîte trei).

III. Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul (de trei ori cîte trei).

IV. Duhule Sfinte, miluieşte-mă pe mine, păcătosul (de trei ori cîte trei).

V. Prea-sfîntă Treime, miluieşte-mă pe mine, păcătosul (de trei ori cîte trei).

Apoi: Preasfîntă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Slavă… Şi acum… Doamne miluieşte (de trei ori)

Şi te gîndeşti la tripticul Sfîntului Ştefan cel Mare:

VI. Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul (de trei ori cîte trei).

VII. Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine, păcătosul (de trei ori cîte trei).

VIII. Sfinte Ioane, Înainte-mergătorul şi Botezătorul Domnului, miluieşte-mă pe mine, păcătosul (de
trei ori cîte trei).

IX. Toţi Sfinţii şi Îngerii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul (de trei ori cîte trei).

X. Toţi Îngerii şi Sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul (de trei ori cîte trei).

XI. Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine, păcătosul (de trei ori cîte trei).

Dacă le numeri, ies 100 şi îmi vine să cred că de felul acestora erau cele 100 de rugăciuni pe care Sfîn-
tul Pahomie le-a primit de la Înger ca pravilă de zi cu zi. Şi de aici înainte te poţi apuca de pravila ta cu
toată luarea aminte.