Sunteți pe pagina 1din 2

APROB,

Prorector pentru studii şi management


al calităţii al Academiei „ Ştefan cel Mare”
a MAI al Republicii Moldova,
comisar principal
__________________________V. Chiriţa
„___” __________________________2018
ORARUL LECŢIILOR
ÎN ACADEMIA „ŞTEFAN CEL MARE” A MAI, FACULTATEA DREPT,
SECŢIA CU FRECVENŢĂ LA ZI, ANUL IV, PENTRU PERIOADA 17.09.2018 – 14.12.2018
Ziua Ora 141 142 143 144 Pol. frontieră 541 (taxă)
CRIMINOLOGIE
800 – 930 Gh. Gladchi
SP MANAGEMENT.
INTEGRAT AL
FRONT. DE
Bazele manag. în OAI Tehnica încadr. jurid. a
Dr. bancar. Dr. valutar STAT Criminologie
L 940 - 1110 Manag. res. umane OAI infracţiunilor
S. Osipov, A. Curtean
M. Gladchi Gh. Gladchi
A. Pînzari I. Slisarenco
U SI Managementul integrat
N al front. de stat
I S. Osipov, A. Curtean
TEHNICA ÎNCADRĂRII JURIDICE A INFRACŢIUNILOR Criminologie Dr. bancar. Dr. valutar
1120- 1250 R. Cojocaru Gh. Gladchi M. Gladchi
SP Bazele man. în OAI
Manag. res. umane OAI
1300- 1430 A. Pînzari

SP EXPERTIZA JUDICIARĂ L. Luchin


800 – 930
SI MEDICINĂ LEGALĂ ŞI PSIHIATRIE JUDICIARĂ I. Cuvşinov
SP Medicina legală şi PJ SP R.P.Î. a B.I.
Discipline de orient. spre I. Cuvşinov Discipline de orient. spre E. Gugulan
Dr. bancar. Dr. valutar
940 - 1110 specialitate specialitate SI Reglem. şi proc. de
SI Expertiza judiciară M. Gladchi
N. Paustovscaia, A. Pilat O. Creţu, G. Ţepişca înregistr. a bun. imob.
L. Luchin, C. Rusnac
M E. Gugulan
A SP Cond. subunit. de
control la SP Medicina legală şi PJ
R
Discipline de orient. spre Discipline de orient. spre trecerea front. I. Cuvşinov
Ţ Dr. bancar. Dr. valutar
1120- 1250 specialitate specialitate G. Maciura
I M. Gladchi
N. Paustovscaia, A. Pilat O. Creţu, G. Ţepişca SI COND. SUBUN. DE
SI Expertiza judiciară
CONTR. LA T.F.
L. Luchin, C. Rusnac
G. Maciura
SP Bazele man. în OAI
COND. SUBUN. DE
Manag. res. umane OAI
1300- 1430 A. Pînzari
CONTR. LA T.F.
G. Maciura
SP Medicina legală şi PJ SP Managem. migraţiei
Tehnica încadr. jurid. a Dr. valorilor mobiliare. Dr.
I. Cuvşinov Criminologie S. Osipov, A. Curtean
800 – 930 infracţiunilor vamal
SI Expertiza judiciară V. Cociorva SI MANAG. MIGRAŢ.
I. Slisarenco A. Bulgac
L. Luchin, C. Rusnac S. Osipov, A. Curtean
M SP BPDI de pol. econ. SP Medicina legală şi PJ
Tehnica încadr. jurid. a Echipament tehnic special Dr. valorilor mobiliare. Dr.
I M. Gherman I. Cuvşinov
940 - 1110 infracţiunilor de CSF vamal
E SI BPDI de pol. judic. SI Expertiza judiciară
I. Slisarenco A. Crintea A. Bulgac
E. Blîndu L. Luchin, C. Rusnac
R
SP BAZ. PREVEN. ŞI DESCOPER. INFRACŢ. DE POLIŢIA JUDICIARĂ SP Medicina legală şi PJ SP Tehnica înc. jur. a infr.
C E. Blîndu I. Cuvşinov V. Ursu
U 1120- 1250
SI BAZ. PREVEN. ŞI DESCOPER. INFRACŢ. DE POLIŢIA ECONOMICĂ SI Expertiza judiciară SI T.Î.J. A INFRACŢ.
R M. Gherman L. Luchin, C. Rusnac V. Ursu
I SP Bazele man. în OAI
Manag. res. umane OAI
1300- 1430 A. Pînzari
SI BAZELE MANAGEMENTULUI ÎN OAI
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN OAI A. Pînzari
DREPT BANCAR. DREPT VALUTAR
800 – 930 M. Gladchi
Discipline de orient. spre
Discipline de orient. spre
Dr. bancar. Dr. valutar Criminologie Pregătire fizică specialitate
J 40
9 - 11 10
specialitate
M. Gladchi V. Cociorva S. Vezetiu, N. Bucarciuc A. Andronachi, Catedra Dr.
O L. Luchin, V. Guţan
privat
I Discipline de orient. spre
Discipline de orient. spre PARTIC. DE SUPRAV. A
Criminologie Pregătire fizică specialitate
1120- 1250 specialitate FRONTIEREI
V. Cociorva S. Vezetiu, N. Bucarciuc A. Andronachi, Catedra Dr.
L. Luchin, V. Guţan S. Osipov, A. Curtean
privat
SP GEST. FLUX. MIGR. DREPTUL
BAZELE MANAGEMENTULUI ÎN OAI S. Osipov, A. Curtean PROPRIETĂŢII
800 – 930 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN OAI A. Pînzari INTELECTUALE
SI Gest. fluxur. migraţ.
S. Osipov, A. Curtean A. Savva
SP BPDI de pol. econ.
Bazele manag. în OAI PARTIC. DE SUPRAV. A Dreptul proprietăţii
VI M. Gherman Pregătire fizică
940 - 1110 Manag. res. umane OAI FRONTIEREI intelectuale
NE SI BPDI de pol. judic. S. Vezetiu, N. Bucarciuc
A. Pînzari S. Osipov, A. Curtean A. Savva
RI E. Blîndu
SP PARTIC. DE SUPRAV.
SP BPDI de pol. econ.
Bazele manag. în OAI A FRONT.
Pregătire fizică M. Gherman
1120- 1250 S. Vezetiu, N. Bucarciuc
Manag. res. umane OAI S. Osipov, A. Curtean
A. Pînzari SI BPDI de pol. judic. SI Part. de supr. a front.
E. Blîndu S. Osipov, A. Curtean

Şef al Centrului studii şi asigurare a calităţii, Decan al Facultăţii Drept,


comisar-şef Angela Secrieru comisar-şef Alexandru Pareniuc