Sunteți pe pagina 1din 77

PLANIFICAREA SĂPTĂMÂNALĂ

A UNITĂŢILOR TEMATICE

Clasa Pregătitoare

Profesor în învățământul primar: Doja Anca Loredana


An școlar: 2018 - 2019

1
Planificare calendaristică

Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE


Disciplina de învăţământ: Comunicare în limba română
Nr de ore pe săptămână: 5 (170 ore/an)

Nr.
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
ore
La început de drum Evaluare iniţială. Probe de cunoaştere a elevului (sugestii): 15 I-III
Texte suport: probe de evidenţiere a achiziţiilor dobândite la grădiniţă;
”Adio, grădiniţă! proba de constatare a calităţii pronunţiei; proba pentru
”Prima zi de şcoală” determinarea volumului vocabularului; proba pentru
”Povestea cărţii de denumirea activităţilor specifice unor meserii; proba de
poveşti” de Emilia analogii; proba de antonime; proba de completare a lacunelor
Căldăraru din propoziţie; proba de “citire” a imaginilor, memorizări;
frământări de limbă.
• Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri
despre viaţa de şcolar, despre sala de clasă, despre mediul
înconjurător)
• Comunicare orală - identificarea unui obiect, informaţii
despre forma şi utilitatea unor obiecte (obiectele şcolarului)
• Cartea-volum, coperte, foaie, pagini, numerotare, direcţii de
orientare în pagină
• Dialogul – convorbirea dintre două sau mai multe persoane.
• Propoziţia, cuvântul, silaba - elemente de construcţie a
comunicării
• Organizarea scrierii. Elemente grafice utilizate în procesul
scrierii care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct
continuu (linii, puncte, bastonaşe, zale, bucle, semiovale,
ovale, noduleţe).
Toamna mândră, Acte de vorbire. Comunicare orală – discuţii libere despre 15 IV-VI
darnică… anotimpul toamna (lunile anotimpului, succesiunea lor,
caracteristicile anotimpului: fenomene naturii, modificări în
Texte suport: lumea vie şi activităţi ale oamenilor specifice fiecărui
”Început de toamnă” anotimp).
”Melcul şcolar” de Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
Vasile Versalia cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
”Calendarul Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus.
școlarului” de George Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
Coșbuc Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Povestirea după imagini.
Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri neconvenţionale
folosite în exprimarea scrisă.

2
Comunitatea mea Acte de vorbire. Comunicare orală - oferirea unor informaţii 10 VII-VIII
despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor
Texte suport: familiei; oferirea unor informaţii despre obiectivele sociale şi
”Familia mea” de culturale din localitate.
Clara Ruse Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
”E prezent în orice cuvintelor.
loc” de Emilia Despărţirea cuvintelor în silabe.
Căldăraru Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus.
Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Povestirea după imagini.
Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri neconvenţionale
folosite în exprimarea scrisă.

Prietenia Acte de vorbire. Comunicarea orală – identificarea unei 15 IX-XI


persoane, exprimarea propriei păreri în legătură cu relaţiile
Texte suport: de prietenie/grupul de prieteni.
”Cel mai bun prieten” de Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
Victor Sivetidis ”Prietenia cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
- comoara cea mai de preţ Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
- poveste populară opus. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri
”Pietricica și caracatiţa” adecvate. Formularea de propoziţii cu suport
de Henri intuitiv.
Comel Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Povestirea după imagini.
Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri
neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă.
Intră baba iarnă-n sat! Acte de vorbire. Comunicare orală – discuţii libere despre 15 XII-XIV
anotimpul iarna (lunile anotimpului, succesiunea lor,
Texte suport: ”Ţara caracteristicile anotimpului: fenomene naturii, modificări
mea” de Andrei în lumea vie şi activităţi ale oamenilor specifice fiecărui
Ciurunga anotimp).
”Cea dintâi ninsoare” din
Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
vol. Cuore, inimă de copil
cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
de E. de Amicis” ”Poveste
de iarnă” de Mircea Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
Sântimbreanu opus. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri
adecvate. Formularea de propoziţii cu suport
intuitiv.
Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Povestirea după imagini.
Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri
neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă.
În lumea Comunicarea orală – exprimarea propriei păreri în 20 XV-
necuvântătoarelorTexte legătură cu un fapt; discuţii libere despre ocrotirea XVIII
suport: „Cuţu plantelor, animalelor, a mediului înconjurător
Hamham” după Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
F.Sahling cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
„La Grădina Zoologică” de Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
Marin Sorescu opus. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri
„Muzicanţii din Bremen” adecvate. Formularea de propoziţii cu suport
de Fraţii Grimm „Noi intuitiv.
albinele” de Călin Gruia Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Povestirea după imagini.
Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri

3
neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă.

Lumea magică a basmelor Comunicarea orală – alcătuire de propoziţii/enunţuri 15 XIX-


despre personajele din poveşti XXI
Texte suport: Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
„Dragonii din Ţinutul cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
Albastru” după Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
R.S.Gannett „Degeţica” opus. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri
de adecvate. Formularea de propoziţii cu suport
H.C.Andersen intuitiv.
„Habarnam visează” după Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Nikolai Nosov Povestirea după imagini.
Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri
neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă.
Salutare, primăvara! Comunicare orală – discuţii libere despre anotimpul 20 XXII-
primăvara (lunile anotimpului, succesiunea lor, XXV
Texte suport: ”Legenda caracteristicile anotimpului: fenomene naturii, modificări
ghiocelului” – de Eugen în lumea vie şi activităţi ale oamenilor specifice fiecărui
Jianu ”De ziua mamei” de anotimp).
Elena Farago ”A venit Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
primăvara” de Emilia cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
Plugaru Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
”Paştele în sat” de R. opus. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri
adecvate. Formularea de propoziţii cu suport
intuitiv.
Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Niger Povestirea după imagini.
Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri
neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă.
Vreau să am o meserie Comunicarea orală – dialoguri pe teme familiare (ce 15 XXVI-
meserii au părinţii mei, meseria preferată, ce-mi doresc sa XXVIII
Texte suport: „Mirosul fac când voi fi mare etc.); informaţii despre forma şi
meseriilor” de Gianni utilitatea unor obiecte; discuţii libere despre reguli de
Rodari igienă sanitară.
„Gospodina” de Otilia
Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
Cazimir
cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
„Doctorul Aumădoare”
după Kornei Ciukovski Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
opus. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri
adecvate. Formularea de propoziţii cu suport
intuitiv.
Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Povestirea după imagini.
Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri
neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă.
Copilăria Comunicarea orală – discuţii libere despre întâmplări şi 15 XXIX-
fapte din viaţa proprie, despre universul copilăriei şi XXXI
Texte suport: ”Sfatul valorile proprii ale acestuia.
jucăriilor” de Mache Iliuţ Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
”Ionel, un băieţel” după cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
Gica Iuteş Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
”Fetiţa care l-a luat pe opus. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri
NU în braţe” de Octav adecvate. Formularea de propoziţii cu suport
Pancu-Iaşi intuitiv.
Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Povestirea după imagini.

4
Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri
neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă.
Scrierea funcţională folosind desene, simboluri. Biletul.
Vara, vară, dulce Comunicare orală – discuţii libere despre anotimpul vara 15 XXXII-
vară… (lunile anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile XXXIV
anotimpului: fenomene naturii, modificări în lumea vie şi
activităţi ale oamenilor specifice fiecărui anotimp).
Texte suport: „1 Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
iunie, ziua cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
copilului”- de Teodor Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
Munteanu opus. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri
„Apă de vară” fragment adecvate. Formularea de propoziţii cu suport
din vol. ”Cipi, acest pitic intuitiv. Formularea de întrebări şi răspunsuri.
uriaş” de Fodor Sandor Povestirea după imagini.
Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri
neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă.
Scrierea funcţională folosind desene, simboluri.
Felicitarea.
Recapitulare. Evaluare finală.

5
Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina de învăţământ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Nr de ore pe săptămână: 4 (136 ore/an)

Unitatea de învăţare Conţinuturi Nr. Săptămâna


ore
La început de drum -Evaluare initiala 12 I-III
-Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte
matematice (orientare spatiala si localizari in spatiu, sortarea
si clasificarea obiectelor/simbolurilor/conceptelor simple,
dupa criterii variate) -Corpul omenesc - părţi componente şi
rolul lor; igiena corpului; simţurile;
-Recapitulare. Evaluare
Toamna mândră, -Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte 12 IV-VI
darnică… matematice (sortarea si clasificarea
obiectelor/simbolurilor/conceptelor simple, dupa criterii
variate, aprecierea globala, compararea numarului de
elemente).
-Corpul omenesc - igiena corpului;
Comunitatea mea - Numere naturale: de la 0 la 10 - recunoaştere, formare, 8 VII-VIII
citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare; - Igiena
alimentaţiei
Prietenia -Numere naturale: de la 0 la 10 - recunoaştere, formare, 12 IX-XI
citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare; - Igiena
alimentaţiei
- Animale sălbatice şi domestice (părţi componente; hrana ca
sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi
dezvoltare; rolul animalelor în viaţa omului);
Intră baba iarnă-n -Numere naturale: de la 0 la 10 - recunoaştere, formare, citire, 12 XII-XIV
sat! scriere (cu cifre), comparare, ordonare;
-Plante (părţi componente; hrana ca sursă de energie:
importanţa hranei pentru creştere şi dezvoltare; rolul plantelor
în viaţa omului) - Condiţii de viaţă în anotimpul iarna
În lumea -Numere naturale: de la 0 la 31: recunoaştere, comparare, 16 XV-XVIII
necuvântătoarelor ordonare
-Condiţii de viaţă în anotimpul iarna;
-Procese ale Pământului: observarea prezenţei apei în natură
sub diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc.); -
Vieţuitoarele apelor;
-Condiţii de viaţă: adăposturi ale animalelor
Lumea magică a -Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10 cu 1-2 unităţi, prin 12 XIX-XXI
basmelor numărare
-Plante - condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, căldură)
-Unde şi vibraţii: producerea sunetelor
-Forţe şi mişcare: efecte observabile ale forţelor (împingere,
tragere); mişcarea corpurilor şi schimbarea formei corpurilor
(deformare, rupere, întindere)
Salutare, primăvară! -Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10 cu 1-2/1-5 unităţi, 16 XXII-XXV
prin numărare;
-Adunarea şi scăderea în concentrul 0-31, prin numărare;
probleme; - Forme şi transfer de energie. Electricitate: aparate
care utilizează electricitatea şi reguli de siguranţă în mânuirea
aparatelor electrice
-Universul- Pământul, planetele: recunoaştere în modele

6
simple

Vreau să am o - Figuri plane/ 2D(pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: denumire; 12 XXVI-


meserie! conturare) XXVIII

-Corpuri/ 3D(cub, cuboid, sferă: denumire)


-Timpul (ziua, săptămâna, luna, anul): denumire, ordonare;
-Măsurări cu unităţi nonstandard pentru lungime; - Calendarul
naturii;
Copilăria -Unită i de măsură pentru valoare (banii): leul (bancnotele de 12 XXIX -
1 leu, 5 lei, 10 lei) ; schimburi echivalente valoric în XXXI
concentrul 0-31; - Procese ale Pământului: fenomene ale
naturii (ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet); anotimpurile;
-Unităţi de măsură a timpului: ziua, săptămâna, luna, anul;
Vară, vară, dulce -Colectarea şi gruparea datelor; 12 XXXII-
vară… -Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 31 fără şi cu trecere XXXIV
peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv ;
-Problemesimple de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în
concentrul 0-31, cu suport intuitiv;
-Recapitulare. Evaluare finală

7
Aria curriculară: CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Disciplina de învăţământ: Dezvoltare personală
Nr de ore pe săptămână: 2 (68 ore/an)

Unitatea de Conţinuturi Nr. Săptămâna


învăţare ore
Autocunoaştere şi Evaluare ințială 8 I– IV
atitudine pozitivă Cine sunt eu? - importanţa autocunoaşterii; dezvoltarea unei
atitudini pozitive faţă de sine;
faţă de sine şi faţă
de ceilalţi Mă prezint- importanţa autocunoaşterii; dezvoltarea unei
atitudini pozitive faţă de sine;
Despre mine– identificarea şi numirea părţilor corpului;
Corpul meu –- desenarea conturului corpului în mărime naturală,
colorarea conturului astfel încât să semene cât mai bine cu sine
(culoarea părului, culoarea ochilor etc.),
Recapitulare. Evaluare
Igienă personală Sa fim curati! – reguli de igienă personală, identificarea de 18 V- XIII
obiecte de igienă personală; consecinţele respectării/
nerespectării regulilor de igienă
igienă personală – recunoaşterea regulilor de igienă în diferite
contexte sociale;
Lucrurile mele – rutina zilnică a igienei personale; corelarea
obiectelor de igienă cu diferitele momente ale zilei;
Trăiesc într-un mediu sănătos – colaj reguli de igienă; regulile de
igienă ale mediului în care se desfăşoară – acasă, la şcoală;
Cum mă îmbrac? – igiena vestimentaţiei, corelaţia stării de bine
igiena personală şi a vestimentaţiei
Programul meu zilnic – igiena programului zilnic – corelarea
momentelor de activitate cu cele de relaxare;
Mănânc sănătos – igiena alimentaţiei;
Recapitulare. Evaluare
Trăire şi Emoţiile mele – identificarea emoţiilor de bază: bucurie, tristeţe, 8 XIV-XVII
manifestare frică, furie;
emoţională, starea Cum mă simt – asocierea emoţiilor cu simboluri; recunoaşterea
de bine emoţiilor în funcţie de situaţii;
Planeta Emoţiilor – colaj pe baza emoţiilor de bază; crearea
universului emoţiilor clasei
Emoţii şi comportamente – recunoaşterea emoţiilor;
recunoaşterea comportamentelor potrivite/ nepotrivite pentru
diverse manifestări emoţionale;
Emoţiile mele, emoţiile noastre – joc de rol; recunoaşterea
emoţiilor potrivit situaţiilor în care se pot afla fiinţe nonumane;
identificarea situaţiilor care îl fac fericit; exerciţii în grup;
Recapitulare. Evaluare

8
Comunicare Învăţ să comunic – exerciţiu de continuare a poveştii; exprimarea 10 XVIII –
şcolară eficientă opiniilor. XXII
Comunicăm, ne înţelegem – reguli de comunicare; ascultare şi
înţelegere a mesajului receptat; joc de rol – comunicarea cu
cadrul didactic;
Comportare civilizată – identificarea modalităţilor potrivite/
nepotrivite de comunicare; cooperarea cu colegul/ colegii;
Regulile noastre – reguli de comunicare; exersarea regulilor de
comunicare prin joc;
Comunicăm în clasă - exersarea regulilor de comunicare prin joc
de rol; colaj conţinând reguli de comunicare la şcoală;
Comunicăm acasă – reguli de comunicare acasă; ascultare şi
înţelegere, comunicare a mesajului receptat in interacţiune cu
părinţii, fraţii,
bunicii; mijloace de comunicare cu părinţii, fraţii;
Comunicăm prin semne – comunicare prin simbololuri;
Recapitulare. Evaluare
Interacţiuni Eu şi cei dragi mie - prezentarea unor imagini/fotografii cu fiinţe 10 XXIII-
simple cu fiinţe şi şi obiecte îndrăgite; XXVII
obiecte familiare Familia mea - apartenenţa la familie; sentimentele existente între
membrii familiei;
Ce-mi place mie - selectarea activităţilor preferate;
Eu si cei dragi mie- prezentarea fotografiei la diferite vârste,
desenarea familiei;
Împreună cu alţii – exerciţii de cunoaştere şi intercunoaştere;
discuţii de echipă; mâncarea preferată; jucăria preferată;
activitatea preferată; Recapitulare. Evaluare
Rutine şi sarcini Cum mă organizez... – transformarea spaţiului într-un mediu 6 XXVIII -
de lucru prietenos de lucru; identificarea avantajelor/ dezavantajelor XXX
faptului de a fi organizat; modalităţi de organizare;
Ştiu ce vreau! - rutina zilnică; identificarea semnelor unei bune
organizări; dezavantajele lucrului dezorganizat;
Ştim să ne gospodărim! –asumarea de responsabilităţi în clasă;
Ce îmi place să fac – activităţi zilnice; prezentarea achiziţiilor din
clasa pretătitoare;
Recapitulare. Evaluare
Abilităţi şi Sunt şcolar – realizarea programului zilnic; prezentarea 4 XXXI -
atitudini de achiziţiilor din clasa pregătitoare; sentimente legate de faptul de a XXXII
învăţare fi şcolar;
Cum mă relaxez- introducerea activităţilor de relaxare in
programul zilnic; recunoaşterea activităţilor potrivite/ nepotrivite
de relaxare; ordinea activităţilor;
Hobby-urile mele - expunerea hobby-urilor si colecţiilor
personale, ca modalitate de a vorbi despre sine şi de a se prezenta
celorlalţi Recapitulare. Evaluare
Explorarea Despre meserii - modalităţi de autocunoaştere; 4 XXXIII-
meseriilor Ce voi fi când voi fi mare?– recunoaşterea şi prezentarea unor XXXIV
activităţi preferate şi caracteristicile acestora; Recapitulare.
Evaluare

9
ORAR

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

Comunicare în Comunicare în Comunicare în Comunicare în Matematică şi


limba română limba română limba română limba română explorarea
mediului
Matematică şi Matematică şi Matematică şi Comunicare în Dezvoltare
explorarea explorarea explorarea limba română personal
mediului mediului mediului

Limba engleză Educaţie fizică Dezvoltare Muzică şi mişcare Arte vizuale şi


personal abilităţi practice

Religie Educaţie fizică Arte vizuale şi Dezvoltare


abilităţi practice personală

10
„ȘCOLĂREI ȘI ȘCOLĂRIȚE”
PLANIFICARE ORIENTATIVĂ

Nr.
Unitatea tematică Conţinuturi Săptămâna
ore
Comunicare în Evaluare iniţială. Probe de cunoaştere a elevului (sugestii): 15 I-III
limba română probe de evidenţiere a achiziţiilor dobândite la grădiniţă;
proba de constatare a calităţii pronunţiei; proba pentru
Școlărei și școlărițe determinarea volumului vocabularului; proba pentru
Texte suport: denumirea activităţilor specifice unor meserii; proba de
”Adio, grădiniţă! analogii; proba de antonime; proba de completare a lacunelor
”Prima zi de şcoală” din propoziţie; proba de “citire” a imaginilor, memorizări;
”Povestea cărţii de frământări de limbă.
poveşti” de Emilia • Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri
Căldăraru despre viaţa de şcolar, despre sala de clasă, despre mediul
înconjurător)
• Comunicare orală - identificarea unui obiect, informaţii
despre forma şi utilitatea unor obiecte (obiectele şcolarului)
• Cartea-volum, coperte, foaie, pagini, numerotare, direcţii de
orientare în pagină
• Dialogul – convorbirea dintre două sau mai multe persoane.
• Propoziţia, cuvântul, silaba - elemente de construcţie a
comunicării Organizarea scrierii. Elemente grafice utilizate
în procesul scrierii care facilitează însuşirea literelor şi
scrierea în duct continuu (linii, puncte, bastonaşe, zale,
bucle, semiovale, ovale, noduleţe).
Matematică şi -Evaluare initiala 12 I-III
explorarea mediului -Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte
matematice (orientare spatiala si localizari in spatiu, sortarea
Școlărei și școlărițe si clasificarea obiectelor/simbolurilor/conceptelor simple,
dupa criterii variate) -Corpul omenesc - părţi componente şi
rolul lor; igiena corpului; simţurile;
-Recapitulare. Evaluare
Dezvoltare Evaluare iniţială 8 I– IV
personală Cine sunt eu? - importanţa autocunoaşterii; dezvoltarea unei
Autocunoaştere şi atitudini pozitive faţă de sine;
atitudine pozitivă Mă prezint- importanţa autocunoaşterii; dezvoltarea unei
faţă de sine şi faţă atitudini pozitive faţă de sine;
de ceilalţi Despre mine– identificarea şi numirea părţilor corpului;
Corpul meu –- desenarea conturului corpului în mărime
naturală, colorarea conturului astfel încât să semene cât mai
bine cu sine
(culoarea părului, culoarea ochilor etc.),
Recapitulare. Evaluare

11
UNITATEA TEMATICĂ: „ȘCOLĂREI ȘI ȘCOLĂRITE”
SUBTEMA: „EVALUARE INIŢIALĂ”
SĂPTĂMÂNA: 1

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Resurse Evaluare Observații


materiale
Festivitatea de începere a noului an școlar
Comunicare în
limba română

Matematică şi
LUNI explorarea
mediului
Engleză
Religie
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Bine aţi venit la Stimulente Observarea
limba română şcoală!”. Plastilină Expunerea
„Povesteşte mai departe” (poveşti din lucrărilor
grădiniţă cu început dat).
Matematică şi Matematică: „Grupează după cerinţe” Jetoane Observarea
MARŢI
explorarea (formarea unor grupe după mărime, formă şi sistematică
mediului culoare) – evaluare.
Limba engleză
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Să facem Imagini Observarea
cunoştinţă”. sistematică
Comunicare în
„Completează ce lipseşte” (verificarea
limba română
pronunţiei, vocabularului şi a exprimării
corecte).
Matematică şi Matematică: „Mai mult, mai puţin, tot Fișe de Aprecieri
MIERCURI explorarea atâta” (verificarea înţelegerii conceptelor – lucru individuale și
mediului mai mult, mai puţin, tot atâta). globale
„Asemănări şi deosebiri” (exerciţii de Fișe de Aprecieri
Dezvoltare
observare a diferenţelor şi asemănărilor lucru individuale și
personală
dintre copii). globale
Arte vizuale şi Desen (pictură): „Colorează-mă, pictează- Acuarelă Expunerea
abilităţi practice mă cum sunt”. Pensulă lucrărilor
Întâlnirea de dimineaţă: Carte Observarea
„Doamna educatoare sau doamna Fișe de sistematică
Comunicare în învăţătoare?”. lucru
limba română „Micii recitatori” (recitarea poeziilor
învăţate în grădiniţă – verificarea intonaţiei
şi pronunţiei).
JOI
Comunicare în „Completează şi etichetează” (fişe de lucru, Fișe de Observarea
limba română scrierea sau desenarea unor etichete pentru lucru sistematică
mobilierul din clasă). Etichete
„Cântecul preferat” (repetare Stimulente Observarea
Muzică şi mişcare cântece din grădiniţă); „Audiţie sistematică
muzicală”.

12
Dezvoltare „Ne împărţim sarcinile în clasă” (întocmirea
personală şi distribuirea unor sarcini zilnice în sala de clasă).

Matematică şi Matematică: „Poziţii spaţiale” (evaluare); Fișe de Aprecieri


explorarea „Grupează după cerinţe” – fişe de lucru. lucru globale și
mediului individuale
VINERI Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Grădiniţa mea”
abilităţi practice (modelaj).
Muzică și mișcare Cântecelul preferat (repetarea cântecelor
învățate la grădiniță)

UNITATEA TEMATICĂ: „ȘCOLĂREI ȘI ȘCOLĂRIȚE”


SUBTEMA: „CLASA MEA”
SĂPTĂMÂNA: 2

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Resurse Evaluare Observații


materiale
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Cărți de Observarea
limba română doamna învăţătoare”. „Povestea cărţii de povești sistematică
poveşti” (lectura învăţătoarei).
Matematică şi Ştiinţe: „Corpul meu” (observarea corpului Corp uman Observarea
LUNI explorarea omenesc şi ale părţilor componente ale sistematică
mediului acestuia).
Engleză
Religie
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Clasa mea”. Imagini Expunerea
limba română „Adio grădiniţă” (memorizare). Citire de Fișe de lucrărilor
imagini cu şcoala. lucru
Matematică şi Obiecte din Aprecieri
Matematică: „În clasă” – orientare spaţială
MARŢI explorarea sala de globale și
şi localizări în spaţiu.
mediului clasă individuale
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu un Imagini Observarea
limba română şcolar”. Fișe de sistematică
„Formăm propoziţii simple după imagini”. lucru
Matematică şi Matematică: „Formăm mulţimi de obiecte”
Mobilierul Observarea
explorarea (dispunerea mobilierului în clasă – faţă,
din clasă sistematică
mediului spate). Diverse
MIERCURI obiecte
„Cine sune eu?”; „Comoara neasemuită” de Carte Aprecieri
Dezvoltare
Clara Ruse (lectura învăţătoarei). Fișe de globale și
personală
lucru individuale
Arte vizuale şi Coli Expunerea
Desen : „Desenează şi colorează jucăria
abilităţi practice Creioane lucrărilor
preferată” (desen).
colorate

13
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Locul meu în Observarea
limba română clasă”. sistematică
„Ce este? Ce poţi spune despre…?” – joc
interactiv de grup.
Comunicare în „Completează corect grafismele” – exersarea Fișe de Expunerea
JOI limba română scrisului prin desen (fişe de lucru). lucru lucrărilor
„Noi suntem piticii” (repetare cântec); „Bate CD Aprecieri
Muzică şi mişcare cum bat eu” – joc de mişcare. Casetofon globale și
individuale
Dezvoltare „Oameni fericiţi/oameni trişti” (identificarea Planșe Observarea
personală acestora după chip, suport ilustrativ). sistematică
Matematică şi Matematică: „La dreapta sau la stânga” Fișe de Observarea
explorarea (fişe de lucru). lucru sistematică
mediului
Arte vizuale şi Coli Expunerea
Abilităţi practice: „Tablouri pentru sala de
abilităţi practice Lipici lucrărilor
VINERI clasă” (materiale din natură, confecţie).
Materiale
din natură
Muzică şi mişcare „Noi suntem pitici”; joc musical „Bate cum CD Aprecieri
zic eu” Casetofon globale și
individuale

UNITATEA TEMATICĂ: „ȘCOLĂREI ȘI ȘCOLĂRIȚE”


SUBTEMA: „OBIECTELE ȘCOLARULUI”
SĂPTĂMÂNA: 3

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă:„Ghiozdanul Fișe de lucru Observarea
meu”. sistematică
Comunicare în
„Denumim obiectele din ghiozdan”
Limba română
(despărţirea în silabe a cuvintelor ce
denumesc rechizitele şcolarului).
LUNI Matematică şi Ştiinţe: „Singurel mă îngrijesc” Planșe Observarea
explorarea (elemente de îngrijire şi igiena corpului). sistematică
mediului
Engleză

Religie
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: Poezie Observarea
Limba română „Rechizitele şcolarului”. Fișe de lucru sistematică
„Prima zi de şcoală”
(memorizare poezie).
Matematică şi Matematică: „Sortează după formă, Diverse Observarea
MARŢI explorarea culoare, mărime şi formă” obiecte sistematică
mediului (clasificarea obiectelor după criterii
date).
Educaţie fizică
Educaţie fizică

14
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Îngrijim şi Imagini cu Observarea
Limba română păstrăm clasa curată”. școlari sistematică
„Spune ce vezi în imagini” (citire de
imagini cu şcolari în sala de clasă).
Matematică şi Matematică: „Găseşte intrusul” Planșe model Observarea
explorarea (elemente de perspicacitate – sistematică
MIERCURI mediului convorbire).
Dezvoltare „Mă prezint” (numele, vârsta, locul Aprecieri
personală naşterii, hobby-uri – convorbire). globale și
individuale
Arte vizuale și Desen (pictură): „Tablouri pentru sala Coli Expunerea
abilități practice de clasă” (dactilopictură). Acuarelă lucrărilor
Întâlnirea de dimineaţă: „Cearta din Carte cu poezii Observarea
Comunicare în ghiozdan”. Fișe de lucru sistematică
Limba română „Prima zi de şcoală” (repetarea poeziei);
„Cuvinte alcătuite dintr-o silabă” – joc.
Comunicare în „Completează corect grafismele” Fișe de lucru Observarea
Limba română (completarea prin desen sau scris în sistematică
JOI caietele de lucru).
Muzică şi „Şcolărei şi şcolăriţe” (repetare cântec); CD Aprecieri
mişcare „Hora şcolarului” (paşi de dans). globale și
individuale
„Despre mine” (activităţi preferate, Coli Aprecieri
Dezvoltare
animalul preferat, jucării şi cel mai bun Creioane globale și
personală
prieten) – convorbire. colorate individuale
Matematică: „Recunoaşte şi colorează Obiectele Observarea
Matematică şi
obiectele şcolarului” (identificarea şi școlarului sistematică
explorarea
colorarea obiectelor şcolarului în Fișe de lucru
mediului
caietele de lucru).
VINERI Arte vizuale si Abilităţi practice: „Rechizitele Planșete Expunerea
abilităţi practice şcolarului” (modelaj). Plastilină lucrărilor
Muzică şi CD Aprecieri
„Şcolărei şi şcolăriţe” (repetare cântec);
mişcare Casetofon globale și
„Hora şcolarului” (paşi de dans).
individuale

UNITATEA TEMATICĂ: „ȘCOLĂREI ȘI ȘCOLĂRIȚE”


SUBTEMA: „CARTEA, PRIETENA MEA”
SĂPTĂMÂNA: 4

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Resurse Evaluare Observații


materiale
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Vizită la Carte cu Observarea
Limba română tipografie”. povești sistematică
„Povestea cărţii de poveşti” de Emilia Planșe
Căldăraru – lectura învăţătoarei.
LUNI Matematică şi Ştiinţe: „Simţurile” (recunoaşterea şi Coli Expunerea
explorarea denumirea acestora, importanţa lor în viaţa Creioane lucrărilor
mediului omului) colorate
Engleză

15
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „Despre cărţi”. Fișe de Observarea
Comunicare în „Povestea cărţii de poveşti” de Emilia lucru sistematică
Limba română Căldăraru (repovestire); alcătuire de
propoziţii cu cuvinte noi.
Matematică şi Matematică: „Primul/ultimul” (identificarea Copii din Expunerea
MARŢI
explorarea poziţiei elementelor întrun şir dat). hârtie lucrărirol
mediului Fișe
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Îngrijim şi Cărți Observarea
păstrăm cărţile curate”. Coperți de sistematică
Comunicare în
„Cine spune mai multe? – joc (găsirea a cât cărți
Limba română
mai multe titluri de poveşti cunoscute de
copii).
Matematică şi Matematică: „Sortează şi grupează după Floricele Observarea
explorarea cum îţi spun!” de diferite sistematică
MIERCURI mediului (clasificarea simbolurilor/obiectelor după culori și
criterii variate). mărimi
Dezvoltare „Corpul meu” (observarea şi numirea Corpul Observarea
personală părţilor corpului uman – mulaj). uman sistematică
Arte vizuale şi Desen (pictură): „Colorăm”. Cărți de Aprecieri
lucru manual colorat globale și
Creioane individuale
Întâlnirea de dimineaţă: „Aşezăm cărţile în Cărți Observarea
bibliotecă”. Bibliotecă sistematică
Comunicare în
„La bibliotecă” (formarea propoziţiilor cu Fișe de
Limba română
cuvinte noi); „Despărţim lucru
în silabe” (cuvinte formate din 1, 2 silabe).
Comunicare în „Scrie semne grafice după model” (scrierea Fișe de Observarea
JOI Limba română grafismelor în caietul de lucru). lucru sistematică
„Spune, dragă cărticică” (repetare CD Aprecieri
Muzică şi globbale și
cântec); „Câte unul pe cărare (joc de Laptop
mişcare individuale
mişcare).
„Corpul meu” (completarea unui desen ce Fișe de Expunerea
Dezvoltare
înfăţişează corpul cu elemente care lipsesc) – lucru lucrărilor
personală
desen.
Matematică şi Matematică: „Aşază cartea după cum îţi Carte Observarea
explorarea spun” (poziţii spaţiale); „Scriem liniuţe”. Fișe de sistematică
mediului lucru
Arte vizuale si Abilităţi practice: „Cartea şi semnul de Hărtie Expunerea
VINERI abilităţi practice carte” (confecţie). colorată lucrărilor
Foarfece
lipici
Muzică şi „Spune, dragă cărticică” (repetare cântec);
mişcare „Câte unul pe cărare (joc de mişcare).

16
„A VENIT PE DEALURI TOAMNA”
PLANIFICARE ORIENTATIVĂ

Conţinuturi Nr. Săptămâna


Unitatea tematică
ore
Comunicare în Acte de vorbire. Comunicare orală – discuţii libere despre 15 IV-VI
limba română anotimpul toamna (lunile anotimpului, succesiunea lor,
caracteristicile anotimpului: fenomene naturii, modificări în
A venit pe dealuri lumea vie şi activităţi ale oamenilor specifice fiecărui
toamna anotimp).
Texte suport: Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
”Început de cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
toamnă” ”Melcul
Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus.
școlar” de Vasile
Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
Versali
Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
”Puișorii” de Emil
Gârleanu Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Povestirea după imagini.
Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri neconvenţionale
folosite în exprimarea scrisă.
Matematică şi -Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte
explorarea mediului matematice (sortarea si clasificarea obiectelor/ simbolurilor/
conceptelor simple, dupa criterii variate, aprecierea globala,
A venit pe dealuri compararea numarului de elemente).
toamna -Corpul omenesc - igiena corpului;

Dezvoltare Sa fim curati! – reguli de igienă personală, identificarea de 18 V- XIII


personală Igienă obiecte de igienă personală; consecinţele respectării/
personală nerespectării regulilor de igienă
igienă personală – recunoaşterea regulilor de igienă în diferite
contexte sociale;
Lucrurile mele – rutina zilnică a igienei personale; corelarea
obiectelor de igienă cu diferitele momente ale zilei;
Trăiesc într-un mediu sănătos – colaj reguli de igienă;
regulile de igienă ale mediului în care se desfăşoară –
acasă, la şcoală; Cum mă îmbrac? – igiena vestimentaţiei,
corelaţia stării de bine igiena personală şi a vestimentaţiei
Programul meu zilnic – igiena programului zilnic – corelarea
momentelor de activitate cu cele de relaxare;
Mănânc sănătos – igiena alimentaţiei;
Recapitulare. Evaluare

17
UNITATEA TEMATICĂ: „A VENIT PE DEALURI TOAMNA”
SUBTEMA: „ÎNCEPUT DE TOAMNĂ”
SĂPTĂMÂNA: 5
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „De Cărți Observarea
vorbă cu toamna”. Reviste sistematică
Comunicare în „Citim imagini din cărţi şi Fișe de lucru
limba română reviste, legate de anotimpul
toamna!; „De vorbă cu zâna
Toamnă”.
Matematică şi Ştiinţe: „Igiena corpului” Elemente de Observarea
LUNI
explorarea (identificarea şi numirea igienă personală sistematică
mediului elementelor de igienă personală)”; Fișe de lucru
„Importanţa menţinerii igienei
corporale”.
Engleză
Religie
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: Carte cu poezii Observarea
limba română „Culorile toamnei”. „Început sistematică
de toamnă” (memorizare
poezie).
MARŢI Matematică şi Matematică: „Fructe de toamnă” Fructe de Observarea
explorarea (identificarea şi gruparea fructelor toamnă sistematică
mediului de toamnă) – fişe de lucru. Fișe de lucru
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: Planșe cu litera Observarea
„Tristeţea copiilor”. A sistematică
Comunicare Fișe de lucru
„Formăm propoziţii cu cuvinte
în limba
date” (toamna, covor, mândră);
română
Sunetul „A” (recunoaştere şi
citire).
Matematică şi Matematică: „Legumele Legume de
explorarea toamnei” (aprecierea globală a toamnă
MIERCURI mediului numărului de elemente de acelaşi Fișe de lucru
fel).
„Să fim curaţi”; „Porcuşorul de Planșe Aprecieri
Dezvoltare Guineea se face curăţel” de Clara Elemente de globale și
personală Ruse (lectura învăţătoarei). intrținere a individuale
igienei
Arte vizuale şi Fruze Expunerea
Desen (pictură): „Amprentele
abilităţi Acuarelă lucrărilor
frunzelor” (dactilopictură).
practice Coli
Întâlnirea de dimineaţă: Curtea școlii Observarea
„Drumeţie în curte şcolii”. Reviste sistematică
Comunicare în Fișe de lucru
JOI „Găseşte cuvinte cu acelaşi
limba română
înţeles!” – joc; „Recunoaşte şi
încercuieşte litera A”.

18
Comunicare în „Scrie litera A după model” Fișe de lucru Observarea
limba română (scrierea literei A). sistematică
„Toamna” (predare cântec); „Bate CD Aprecieri
Muzică şi
vântul frunzele” (joc cu cânt). Laptop globale și
mişcare
individuale
„Igiena” (reguli de igienă ce Observarea
Dezvoltare
trebuie respectate în fiecare zi) – sistematică
personală
convorbire.
Matematică şi Matematică: „Elemente de Elemente Observarea
explorarea geometrie: pătrat, cerc, triunghi şi geometrice sistematică
mediului dreptunghi”.
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Tabloul Elemente din Expunerea
VINERI abilități practice anotimpurilor” (lucrare colectivă – natură lucrărilor
aplicaţie). Coli, Lipici
Muzică şi „Toamna” (repetare cântec); CD Aprecieri
mişcare „Bate vântul frunzele” (joc cu Laptop globale și
cânt). individuale

19
UNITATEA TEMATICĂ: „A VENIT PE DEALURI TOAMNA”
SUBTEMA; „MELCUL ŞCOLAR”
SĂPTĂMÂNA: 6
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
MATERIALE
Comunicare Întâlnirea de dimineaţă: „Vizită în Cărți Observarea
în piaţa de legume”. Reviste sistematică
Limba „Selectăm şi citim imagini din cărţi şi
română reviste cu fructe şi legume”.
Matematică şi Ştiinţe: „Igiena corpului” Jetoane Observarea
LUNI explorarea (identificarea şi numirea elementelor Fișe de lucru sistematică
mediului de îmbrăcăminte, grupate pe
anotimpuri).
Engleză

Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „Fructele – Planșe Observarea
Comunicare izvor de energie”. sistematică
în „Povestea vitaminelor” de L.
Limba Muntean (lectura învăţătoarei);
română „Început de toamnă” (repetarea
poeziei).
MARŢI Matematică şi Matematică: „Toamna” (compararea Fișe de lucru Observarea
explorarea numărului de elemente) – fişe de sistematică
mediului lucru.
Educaţie
fizică
Educaţie
fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Legumele Planșe Observarea
Comunicare – izvor de energie”. Fișe de lucru sistematică
în „Melcul şcolar” de Vasile
Limba Versalia (memorizare poezie);
română „Cuvinte alintate” (casă, frunză,
deget).
Matematică şi Matematică: „Câte/câţi sunt?” Jetoane Observarea
MIERCURI explorarea (aprecierea globală a elementelor Fișe de lucru sistematică
mediului dintr-o mulţime).
„Lucrurile mele” (norme de igienă Observarea
Dezvoltare
personală) – activitate în grup; sistematică
personală
discuţii.
Arte vizuale Coli Expunerea
Desen (pictură): „Fructe şi legume
şi abilități Acuarelă lucrărilor
personificate” (pictură).
practice pensule
Întâlnirea de dimineaţă: „Hrană Imagini Observarea
Comunicare sănătoasă”. Planșă cu sistematică
în „Să fim informaţi!” (imagini cu suntelul și
Limba curiozităţi despre legume şi fructe); letera M
JOI română Sunetul şi litera M (recunoaştere şi Fișe de lucru
citire).
Comunicare „Scrie litera M după model” (scrierea Fișe de lucru Observarea
în literei M). sistematică
20
Limba
română
„Carnaval, carnaval” (predare CD Aprecieri globale
Muzică şi și individuale
cântec); „Mergi cum bat” (joc cu Laptop
mişcare
cânt).
„Trăiesc într-un mediu sănătos” Reviste, ziare Expunerea
Dezvoltare
(pliante publicitare, decupare şi Lipici, foarfece lucrărilor
personală
aplicaţie). Coli A3
Matematică şi Matematică: „Mulţimea cu mai Fișe de lucru Observarea
explorarea multe/puţine elemente” (fişe de sistematică
mediului lucru).
Arte vizuale Planșetă Expunerea
Abilităţi practice: „Fructele care îmi
VINERI și abilități plastilină lucrărilor
plac” (modelaj).
practice
Muzică şi „Carnaval, carnaval” (repetare CD Aprecieri globale
mişcare cântec); „Hora legumelor” (paşi de Laptop și individuale
dans).

UNITATEA TEMATICĂ: „A VENIT PE DEALURI TOAMNA”


SUBTEMA: „PUIŞORII”
SĂPTĂMÂNA: 7
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „Bunica Cărți Observarea
Comunicare ne învaţă”. Reviste sistematică
în Limba „Selectăm şi citim imagini din cărţi
română şi reviste cu fenomene ale naturii
toamna”.
LUNI Matematică şi Ştiinţe: „Igiena alimentaţiei” Planșe „Reguli Observarea
explorarea (identificarea şi numirea unor reguli de igienă a sistematică
mediului de igienă a alimentelor). alimentației”
Engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: Carte cu poezii Observarea
Comunicare
„Povestea fructelor”. „Sănătate Fișe de lucru sistematică
în
de la toate” de Anca Ciobanu
Limba
română
(memorizare); „Cuvinte cu înţeles
opus” – joc.
MARŢI Matematică şi Matematică: „Jumătăţi/întreg” Mere, pere, nuci Observarea
explorarea (reîntregirea prin corespondenţă a Fișe de lucru sistematică
mediului unui întreg) – fişe de lucru.
Educaţie
fizică
Educaţie
fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Povestea Carte cu povești Observarea
Comunicare
legumelor”. Planșă cu sistematică
MIERCURI în Limba
„Sunetul şi litera U” (recunoaştere, sunetul şi litera
română
citire şi formare de cuvinte care U

21
conţin sunetul U). Fișe de lucru

Matematică şi Matematică: „Pune lângă cifra 1 tot Planșă cu Observarea


explorarea atâţia puişori”; „Numărul şi cifra 1”. numărul și cifra 1 sistematică
mediului Fișe de lucru
„Cum mă îmbrac?” (diferite ţinute Jetoane Observarea
Dezvoltare
adecvate momentelor, locurilor şi Fișe de lucru sistematică
personală
activităţilor) – convorbire.
Arte vizuale Coli Expunerea
Desen): „Fructe şi legume”
şi abilități Creioane lucrărilor
(desenăm și colorăm).
practice grafice, colorate
Comunicare Întâlnirea de dimineaţă: Planșe Observarea
în „Curiozităţi despre fructe şi sistematică
Limba legume”.
română „Puişorii” de Emil Gârleanu (lectura
învăţătoarei).
Comunicare „Scrie litera U după model” (scrierea Planșă cu Observarea
în literei U). suntelul și litera sistematică
JOI Limba U
română Fișe de lucru
Repetarea cântecelor învăţate; Laptop Aprecieri
Muzică şi
Audiţie muzicală – „Aaa, acum e globale și
mişcare
toamnă, da”. individuale
„Programul meu zilnic” (expunerea Coli Observarea
Dezvoltare
în grup restrâns a programului zilnic Creioane sistematică
personală
al copiilor). grafice, colorate
Matematică şi Matematică: „Ne jucăm, desenăm, Fișe de lucru Observarea
explorarea cifra 1 căutăm” (completăm în sistematică
mediului fișele de lucru).
Arte vizuale și Abilităţi practice: „Legumele care- Planșetă Observarea
abilități mi plac” (modelaj). plastilină sistematică
VINERI
practice
Muzică şi „Aaa, acum e toamnă, da” (predare Laptop Aprecieri
mişcare cântec); globale și
„Puişorii piu, piu, piu” (joc de individuale
mişcare în sala de clasă).

22
„COMUNITATEA”
PLANIFICARE ORIENTATIVĂ

Nr.
Unitatea tematică Conţinuturi Săptămâna
ore
Comunicare în Acte de vorbire. Comunicare orală - oferirea unor informaţii 10 VII-VIII
limba română despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor
familiei; oferirea unor informaţii despre obiectivele sociale şi
Comunitatea mea culturale din localitate.
Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
Texte suport: cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
”Familia mea” de Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus.
Clara Ruse Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
”E prezent în orice Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
loc” de Emilia Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Căldăraru Povestirea după imagini.
Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri neconvenţionale
folosite în exprimarea scrisă.
Matematică şi -Numere naturale: de la 0 la 10 - recunoaştere, formare, citire, 8 VII-VIII
explorarea mediului scriere (cu cifre), comparare, ordonare;
Comunitatea mea -Igiena alimentaţiei

Dezvoltare Sa fim curati! – reguli de igienă personală, identificarea de 18 V- XIII


personală Igienă obiecte de igienă personală; consecinţele respectării/
personală nerespectării regulilor de igienă
igienă personală – recunoaşterea regulilor de igienă în diferite
contexte sociale;
Lucrurile mele – rutina zilnică a igienei personale; corelarea
obiectelor de igienă cu diferitele momente ale zilei;
Trăiesc într-un mediu sănătos – colaj reguli de igienă;
regulile de igienă ale mediului în care se desfăşoară –
acasă, la şcoală; Cum mă îmbrac? – igiena vestimentaţiei,
corelaţia stării de bine igiena personală şi a vestimentaţiei
Programul meu zilnic – igiena programului zilnic – corelarea
momentelor de activitate cu cele de relaxare;
Mănânc sănătos – igiena alimentaţiei;
Recapitulare. Evaluare
Trăire şi manifestare Emoţiile mele – identificarea emoţiilor de bază: bucurie, 8 XIV-XVII
emoţională, starea de tristeţe, frică, furie;
bine Cum mă simt – asocierea emoţiilor cu simboluri;
recunoaşterea emoţiilor în funcţie de situaţii;
Planeta Emoţiilor – colaj pe baza emoţiilor de bază; crearea
universului emoţiilor clasei
Emoţii şi comportamente – recunoaşterea emoţiilor;
recunoaşterea comportamentelor potrivite/ nepotrivite pentru
diverse manifestări emoţionale;
Emoţiile mele, emoţiile noastre – joc de rol; recunoaşterea
emoţiilor potrivit situaţiilor în care se pot afla fiinţe
nonumane; identificarea situaţiilor care îl fac fericit; exerciţii
în grup;
Recapitulare. Evaluare

23
UNITATE TEMATICĂ: „COMUNITATEA ”
SUBTEMA: „FAMILIA MEA”
SĂPTĂMÂNA: 8

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „Mă Imagini reviste Observarea
prezint”. Albume de sistematică
Comunicare în
„Recunoaşte membrii familiei tale” familie
Limba română
(citire de imagini din albumul de
familie).
LUNI Matematică şi Ştiinţe: „Igiena alimentaţiei” Fructe și Expunerea
explorarea (metode de preparare şi conservare a legume lucrărilor
mediului legumelor şi fructelor). Borcane, zahăr
Engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „Familia Carte cu Observarea
mea”. Poezii sistematică
Comunicare în
„Prima zi de şcoală” (memorizare Fișe de lucru
Limba română
poezie); „Cuvinte cu înţeles opus” –
harnic, mare, frumos.
Matematică şi Matematică: „O pereche Planșă cu nr. și Observarea
MARŢI
explorarea înseamnă…”; cifra 2 sistematică
mediului „Numărul şi cifra 2” (recunoaştere şi Fișe de lucru
citire).
Limba engleză
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Casa mea”. Planșe Observarea
Comunicare în „Familia mea” de Clara Ruse Jetoane (casă sistematică
Limba română (lectura învăţătoarei); „Cuvinte mare – casă
alintate” – joc. mică)
Matematică şi Fructe Observarea
Matematică: „Compunerea cifrei 2”
explorarea Legume sistematică
(exerciţii cu material individual).
MIERCURI mediului Fișe de lucru
„Mănânc sănătos” (alimente care Alimente Aprecieri
Dezvoltare
trebuie consumate zilnic şi alimente sănătoase globale și
personală
care trebuie evitate) – convorbire. Fișe de lucru individuale
Arte vizuale şi Fișe de colorat Expunerea
lucru manual Desen: „Colorăm membrii familiei”. Creioane lucrărilor
colorate
Întâlnirea de dimineaţă: „Aici Planșă cu Observarea
suntem în familie”. sunetul și litera sistematică
Comunicare în
„Sunetul şi litera N” (recunoaştere şi N
Limba română
citire a literei N în diferite Fișe de lucru
JOI propoziţii).
Comunicare în „Scrie litera N după model” (scrierea Caiete de lucru Observarea
Limba română literei N în caietul de lucru). sistematică
Muzică şi „Familia mea” (audiţie muzicală); laptop Aprecieri
mişcare „Scaunul solistei (joc de mişcare în globale și

24
sala de clasă). individuale
„Aşa da, aşa nu!” (pliant cu alimente Pliante Expunerea
Dezvoltare care trebuie consumate zilnic şi Hârtie lucrărilor
personală alimente care trebuie evitate) – creponată
confecţie. Lipici
Matematică şi Matematică: „Mai mic/mai mare” Fișe de lucru Observarea
explorarea (ordonarea crescător a cifrelor în sistematică
mediului concentrul 1-5) – fişe de lucru.
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Clasa în care Polistiren Expunerea
abilități practice locuieşti” (mochetă). Elemente din lucrărilor
natură
VINERI Hârtie
colorată,
creponată,
lipici
Muzică şi Cântece din folclorul copiilor; Laptop Aprecieri
mişcare „Scaunul solistei (joc de mişcare în globale și
sala de clasă). individuale

UNITATE TEMATICĂ: „COMUNITATEA”


SUBTEMA: „E PREZENT ÎN ORICE LOC”
SĂPTĂMÂNA: 9

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de Obiecte, Expunerea
dimineaţă:„Cartierul meu”. fotografii, lucrărilor
„Citim imagini cu albumul clasei
Comunicare în
oraşul/localitatea noastră”;
Limba română
„Completăm albumul clasei cu
fotografii cu obiective importante
din localitatea noastră”.
LUNI
Matematică şi Ştiinţe: „Piramida alimentelor” Planșă piramida Observarea
explorarea (observare, citire de imagini cu alimentelor sistematică
mediului alimente sănătoase şi alimente Fișe de lucru
nesănătoase).
Engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „De Carte cu poezii Observarea
vorbă cu agentul de circulaţie”. Fișe de lucru sistematică
Comunicare în „E prezent în orice loc” de
Emilia Căldăraru
Limba română
(memorizare); „Scriem
numele localităţii noastre” (fişe
MARŢI de lucru).
Matematică şi Matematică: „Trei culori el are”; Planșă cu nr. și Observarea
explorarea „Numărul şi cifra 3” (recunoaştere cifra 3 sistematică
mediului şi citire, fişe de lucru). Fișe de lucru
Mere
Educaţie fizică

25
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: Planșe Observarea
„Semaforul şi trecerea de pietoni”. Carte cu poezii sistematică
„E prezent în orice loc” de Emilia
Comunicare în
Căldăraru (repetarea poeziei);
Limba română
„Darul lui Mihai” de Zenobia
Niculiţă – fragment (lectura
învăţătoarei).
Matematică şi Matematică: „Câte culori are Planșă cu Observarea
MIERCURI
explorarea semaforul?” (compunerea şi semaforul sistematică
mediului descompunerea cifrei 3 – exerciţii). Fișe de lucru
„Emoţiile mele”; „Copilul şi Planșe Aprecieri
Dezvoltare
emoţiile” de Clara Ruse (lectura Fișe de lucru globale și
personală
învăţătoarei). individuale
Arte vizuale şi Coli Expunerea
abilități practice Desen : „Gara şi trenul” (desen). Creioane lucrărilor
colorate
Întâlnirea de dimineaţă: „Reguli Plașă suntelul și Observarea
de circulaţie”. litera I sistematică
Comunicare în
„Sunetul şi litera I” (recunoaştere Fișe de lucru
Limba română
şi citire a literei I în diferite
propoziţii).
Comunicare în „Scrie litera I după model” Caiete de lucru Observarea
Limba română (scrierea literei I în caietul de sistematică
lucru).
JOI
„Semaforul” (audiţie muzicală, Laptop Aprecieri
Muzică şi predare cântec); globale și
mişcare „Stai, treci, aşteaptă.” (joc de individuale
mişcare pe note muzicale).
„Cum mă simt…?” (discuţii Planșe emoții Observarea
Dezvoltare referitoare la emoţiile pe care le Fișe de lucru sistematică
personală trăim în diferite momente) –
convorbire.
Matematică şi Matematică: „Numărăm şi Elemente din Observarea
explorarea adunăm” (adunări prin numărarea natură sistematică
mediului elementelor) – caietul de lucru. Fișe de lucru
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Semaforul” Hărtie colorată Expunerea
VINERI abilități practice (confecţie). Foarfecă, lipici lucrărilor
Muzică şi „Semaforul” (repetare cântec); laptop Aprecieri
mişcare „Stai, treci, aşteaptă!” (joc de globale și
mişcare pe note muzicale). individuale

26
„DESPRE PRIETENIE”
PLANIFICARE ORIENTATIVĂ

Nr.
Unitatea tematică Conţinuturi Săptămâna
ore
Comunicare în Acte de vorbire. Comunicarea orală – identificarea unei 15 IX-XI
limba română persoane, exprimarea propriei păreri în legătură cu relaţiile de
Despe prietenie prietenie/grupul de prieteni.
Texte suport: Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
”Cel mai bun prieten” cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
de Victor Sivetidis Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus.
”Prietenia - comoara Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
cea mai de preţ - Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
poveste populară ” Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Pietricica și Povestirea după imagini.
caracatiţa” după Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri neconvenţionale
Henri folosite în exprimarea scrisă.
Comel
Matematică şi -Numere naturale: de la 0 la 10 - recunoaştere, formare, 12 IX-XI
explorarea mediului citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare; - Igiena
alimentaţiei
Despre prietenie - Animale sălbatice şi domestice (părţi componente; hrana ca
sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi
dezvoltare; rolul animalelor în viaţa omului);
Dezvoltare Emoţiile mele – identificarea emoţiilor de bază: bucurie, 8 XIV-XVII
personală tristeţe, frică, furie;
Trăire şi manifestare Cum mă simt – asocierea emoţiilor cu simboluri; recunoaşterea
emoţională, starea de emoţiilor în funcţie de situaţii;
bine Planeta Emoţiilor – colaj pe baza emoţiilor de bază; crearea
universului emoţiilor clasei
Emoţii şi comportamente – recunoaşterea emoţiilor;
recunoaşterea comportamentelor potrivite/ nepotrivite pentru
diverse manifestări emoţionale;
Emoţiile mele, emoţiile noastre – joc de rol; recunoaşterea
emoţiilor potrivit situaţiilor în care se pot afla fiinţe nonumane;
identificarea situaţiilor care îl fac fericit; exerciţii în grup;
Recapitulare. Evaluare
Învăţ să comunic – exerciţiu de continuare a poveştii; 10 XVIII -
Comunicare şcolară exprimarea opiniilor. XXII
eficientă Comunicăm, ne înţelegem –reguli de comunicare; ascultare şi
înţelegere a mesajului receptat; joc de rol – comunicarea cu
cadrul didactic;
Comportare civilizată – identificarea modalităţilor potrivite/
nepotrivite de comunicare; cooperarea cu colegul/ colegii;
Regulile noastre – reguli de comunicare; exersarea regulilor de
comunicare prin joc;
Comunicăm în clasă - exersarea regulilor de comunicare prin
joc de rol; colaj conţinând reguli de comunicare la şcoală;
Comunicăm acasă – reguli de comunicare acasă; ascultare şi
înţelegere, comunicare a mesajului receptat in interacţiune cu
părinţii, fraţii, bunicii; mijloace de comunicare cu părinţii,
fraţii;
Comunicăm prin semne – comunicare prin simbololuri;
Recapitulare. Evaluare
27
UNITATEA TEMATICĂ: „DESPRE PRIETENIE”
SUBTEMA: „CEL MAI BUN PRIETEN”
SĂPTĂMÂNA: 10

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: Imagini Observarea
limba română „Prietenia – comoara cea mai de sistematică
preţ”.
„Ce-ai face dacă prietenul tău…?”
(poveşti cu început dat create de
copii).
LUNI Matematică şi Ştiinţe: „Animale sălbatice” (părţi Planșe cu Observarea
explorarea componente, hrană, rolul lor în animale sistematică
mediului viaţa omului). sălbatice
Fișe de lucru
Engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: Planșe Observarea
„Prietenul/prietena mea”. Fișe de lucru sistematică
Comunicare în
„Cel mai bun prieten!” de V.
limba română
Sivetidis (lectura învăţătoarei);
„Cuvinte alintate” (joc).
Matematică: „Pune lângă cifra 4 Material Observarea
MARŢI Matematică şi tot atâţia prieteni”; „Numărul şi individual sistematică
explorarea cifra 4” (exerciţii cu material Fișe de lucru
mediului individual, operaţii cu grupe de
obiecte în concentrul 1-4).
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum Planșă cu Observarea
păstrăm prietenia?”. sunetul și litera sistematică
Comunicare în „Cel mai bun prieten” de V.
E
Sivetidis (repovestire); Litera E de
limba română
„Sunetul şi litera E” colorat
(recunoaşterea şi citirea literei E în Fișe de lucru
propoziţii).
Matematică şi Matematică: „Perechi de Fișe de lucru Observarea
MIERCURI
explorarea prieteni” (recunoaşterea numărului sistematică
mediului mai mare); „Compunem cifra 4”.
„Planeta emoţiilor” (supărare, Hârtie colorată Expunerea
Dezvoltare
furie, mirare, bucurie) – confecţie foarfece lucrărilor
personală
de simboluri pentru emoţii.
Arte vizuale şi Coli Expunerea
Pictură: „Prietenul meu cel mai
abilităţi Acuarele lucrărilor
bun” (pictură).
practice Pensule
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: Fișe de lucru Observarea
limba română „Suntem uniţi”. sistematică
JOI „Litere, silabe, cuvinte”
(reprezentare grafică prin desen) –
fişe de lucru.

28
Comunicare în „Scriem litera E după model” Caiete de lucru Observarea
limba română (scrierea literei E în caietul de sistematică
lucru).
„Prietenul meu” (cântec); Audiţie Laptop Aprecieri
Muzică şi
muzicală. globale și
mişcare
individuale
„Emoţii şi comportamente” Laptop Observarea
Dezvoltare (vizionare film); discutarea Video - sistematică
personală emoţiilor trăite pe parcursul proiector
filmului.
Matematică şi Matematică: „Animalele Caiet de lucru Observarea
explorarea sălbatice” (şirul crescător în sistematică
mediului concentrul 1-4) – completare în
caietul de lucru.
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Un dar pentru Hârtie colorată Expunerea
VINERI
abilități un prieten” (confecţie, Foarfecă lucrărilor
practice împachetare). Lipici
Muzică şi „Prietenul meu” (repetare cântec); Laptop Aprecieri
mişcare Audiţie muzicală; „Noi suntem globale și
piticii” (joc cu cânt). individuale

UNITATEA TEMATICĂ: „DESPRE PRIETENIE”


SUBTEMA: „PRIETENIA, COMOARA CEA MAI DE PREȚ”
SĂPTĂMÂNA: 11

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „Noi Imagini Observarea
prieteni”. Litere sistematică
Comunicare în „Citim imagini cu şi despre copii magnetice
limba română şi activităţile lor”;
„Scriem cu litere magnetice
denumirea jocurilor preferate”.
LUNI
Matematică şi Ştiinţe: „Animale sălbatice” Planșe animale Observarea
explorarea (părţi componente, hrană, rolul sălbatice sistematică
mediului lor în viaţa omului). Fișe de lucru
Engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: Planșe Observarea
„Prietenul la nevoie se Fișe de lucru sistematică
cunoaşte!”.
Comunicare în
„Prietenia, comoara cea mai de
limba română
preţ”, poveste populară (lectura
învăţătoarei); „Cuvinte cu înţeles
MARŢI asemănător” – joc.
Matematică şi Matematică: „Formează perechi Elemente din Observarea
explorarea între elementele celor două natură sistematică
mediului mulţimi” (operaţii cu grupe de Fișe de lucru
obiecte, corespondenţe).
Educaţie fizică

29
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum Costumație Observarea
sfătuim prietenii?”. Mingi sistematică
Comunicare în „Prietenia, comoara cea mai de
limba română preţ”, poveste populară
(repovestire, dramatizare);
„Cuvinte cu înţeles opus” – joc.
Matematică: „Prietenul omului” Câini carton de Observarea
(sortare, clasificare după formă şi diferite forme, sistematică
Matematică şi mărimi, culori
explorarea mărime);
MIERCURI Obiecte
mediului „Numărul şi cifra 5” (operaţii cu
grupe de obiecte în concentrul 1-
5).
Dezvoltare „Emoţiile mele, emoţiile noastre” Jetoane emoții Aprecieri
personală (sentimente de grup) – globale și
convorbire. individuale
Arte vizuale şi Desen: „Desenăm chipul celui Coli Expunerea
abilități mai bun prieten (desen, colorare). Creioane lucrărilor
practice colorate
Întâlnirea de dimineaţă: „Cel Planșă cu Observarea
mai bun prieten”. sunetul și litera sistematică
„Sunetul şi litera R” R
Comunicare în
(recunoaştere şi citire a literei R Fișe de lucru
limba română
în diferite propoziţii); „Litere, Fișe litera R de
silabe, cuvinte” (reprezentări colorat
grafice) – fişe de lucru.
Comunicare în „Scriem litera R după model” Caiete de lucru Observarea
JOI sistematică
limba română (scrierea literei R în caietul de
lucru).
Muzică şi Repetarea cântecelor învăţate; Laptop Aprecieri
mişcare „Hora prieteniei” (paşi de dans)”. globale și
individuale
Dezvoltare „Citim imagini din poveşti” Imagini din Observarea
personală (identificarea emoţiilor fiecărui povești sistematică
personaj).
Matematică şi Matematică: „Numără şi Fișe de lucru Observarea
explorarea colorează!” (operaţii cu grupe de sistematică
mediului obiecte, corespondenţe) – fişe de
lucru.
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Simboluri Planșetă Aprecieri
VINERI
abilități practice ale prieteniei” (modelaj). Plasitină globale și
individuală
Muzică şi laptop Aprecieri
Repetarea cântecelor învăţate;
mişcare globale și
„Hora prieteniei” (paşi de dans)”.
individuală

UNITATEA TEMATICĂ: „DESPRE PRIETENIE”


SUBTEMA: „ PIETRICICA ȘI CARACATIŢA”
SĂPTĂMÂNA: 12

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
30
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum Fișe de lucru Observarea
am petrecut weekendul?” Cărți sistematică
„Citim şi selectăm imagini din Reviste
Comunicare în
cărţi şi reviste cu copii din
limba română întreaga lume”; „Scriem numele
celui mai bun camarad” (fişe de
lucru).
LUNI Matematică şi Ştiinţe: „Animale Jetoane Observarea
explorarea sălbatice/animale domestice” Fișe de lucru sistematică
mediului (asemănări şi deosebiri,
recapitulare).
Engleză

Religie
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „De Planșe Observarea
limba română vorbă cu colegii”. sistematică
„Camaradul meu, Coretti” de
Edmondo de Amicis (lectura
învăţătoarei).
Matematică şi Matematică: „Numărăm Elevii din sala Observarea
MARŢI
explorarea prietenii” (aprecieri globale, de clasă sistematică
mediului sortare după cerinţe şi diferite Jetoane
criterii).
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum Costumație Observarea
salutăm prietenii?”. specific sistematică
Comunicare în
„Camaradul meu, Coretti” de Planșe Aprecieri
limba română globale și
Edmondo de Amicis (repovestire,
dramatizare). individuale
Matematică şi Matematică: „Grupează în Jetoane cățeluși Observarea
explorarea mai multe feluri”; „Cifra 0” sistematică
MIERCURI mediului (exerciţii cu material
demonstrativ).
„Învăţ să comunic”; „Căţeluşul Planșe Observarea
Dezvoltare
Şuşu şi prietenul lui” de Clara sistematică
personală
Ruse (lectura învăţătoarei).
Arte vizuale Coli Expunerea
Desen (pictură): „Daruri pentru
şi abilități Acuarele lucrărilor
prieteni” (pictură).
practice Pensule
Întâlnirea de dimineaţă:„Cum Planșă cu litera Observarea
ne comportăm la şcoală?”. C sistematică
Comunicare în „Sunetul şi litera C” Fișe de lucru
limba română (recunoaştere şi citire a literei C
în diferite propoziţii); Formare
de propoziţii cu cuvinte date.
JOI
Comunicare în „Scriem litera C după model” Planșă cu litera Observarea
limba română (scrierea literei C în caietul de C sistematică
lucru). Fișe de lucru
„Prietenii din pădure” (predare Laptop Aprecieri
Muzică şi
cântec); „Dansăm între prieteni” globale și
mişcare
(elemente de coregrafie). individuale

31
„Învăţăm să spunem: «Te rog!», Observarea
Dezvoltare
«Mulţumesc!», «Îmi dai voie sistematică
personală
să…?», «Aş putea să?»”.
Matematică şi Matematică: „Urcăm şi Fișe de lucru Observarea
explorarea coborâm!” (şirul numeric sistematică
mediului crescător şi descrescător în
concentrul 1-5) – fişe de lucru.
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Ghiozdanul Hârtie colorată Expunerea
VINERI abilități practice lui Coretti” (confecţie, decorare,
Foarfece lucrărilor
şnuruire). Lipici
Șnur
Muzică şi „Prietenii din pădure” (repetare Laptop Precieri globale
mişcare cântec); „Dansăm între prieteni” și individuale
(elemente de coregrafie).

32
„MAGIA IERNII”
PLANIFICARE ORIENTATIVĂ

Nr.
Unitatea tematică Conţinuturi Săptămâna
ore
Comunicare în limba Acte de vorbire. Comunicare orală – discuţii libere despre 15 XII-XIV
română anotimpul iarna (lunile anotimpului, succesiunea lor,
caracteristicile anotimpului: fenomene naturii, modificări în
Magia iernii lumea vie şi activităţi ale oamenilor specifice fiecărui
Texte suport: anotimp).
”Ţara mea” de Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
Andrei Ciurunga cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
”Cea dintâi ninsoare”
Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus.
din vol. Cuore, inimă
Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
de copil de E. de
Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
Amicis” ”Poveste de
iarnă” de Mircea Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Sântimbreanu Povestirea după imagini.
Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri neconvenţionale
folosite în exprimarea scrisă.
Matematică şi - Numere naturale: de la 0 la 10 - recunoaştere, formare,
explorarea mediului citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare;
- Plante (părţi componente; hrana ca sursă de energie:
Magia iernii importanţa hranei pentru creştere şi dezvoltare; rolul plantelor
în viaţa omului) - Condiţii de viaţă în anotimpul iarna

Dezvoltare personală Învăţ să comunic – exerciţiu de continuare a poveştii; 10 XVIII –


Comunicare şcolară exprimarea opiniilor. XXII
eficientă Comunicăm, ne înţelegem – reguli de comunicare; ascultare şi
înţelegere a mesajului receptat; joc de rol – comunicarea cu
cadrul didactic;
Comportare civilizată – identificarea modalităţilor potrivite/
nepotrivite de comunicare; cooperarea cu colegul/ colegii;
Regulile noastre – reguli de comunicare; exersarea regulilor de
comunicare prin joc;
Comunicăm în clasă - exersarea regulilor de comunicare prin
joc de rol; colaj conţinând reguli de comunicare la şcoală;
Comunicăm acasă – reguli de comunicare acasă; ascultare şi
înţelegere, comunicare a mesajului receptat in interacţiune cu
părinţii, fraţii, bunicii; mijloace de comunicare cu părinţii,
fraţii;
Comunicăm prin semne – comunicare prin simbololuri;
Recapitulare. Evaluare

33
UNITATEA TEMATICĂ: „MAGIA IERNII”
SUBTEMA: „ŢARA MEA”
SĂPTĂMÂNA: 13

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „Vizită Album cu imagini Observarea
la muzeu”. Litere magnetice sistematică
„Selectăm şi citim imagini cu
Comunicare în
frumuseţile ţării” (album);
limba română
„Scriem cu litere magnetice
numele ţării, capitalei şi localităţii
LUNI noastre”.
Matematică şi Ştiinţe: „Plantele şi mediul lor de Planșe plante Observarea
explorarea viaţă” (părţi componente, hrană, Fișe de lucru sistematică
mediului importanţa lor în viaţa omului”.
Engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „Şi noi Carte cu poezii Observarea
suntem români!”. Caiete de lucru sistematică
„Ţara mea” de Andrei Ciurunga
Comunicare în
(memorizare poezie);
limba română
Cuvinte cu înţeles asemănător
pentru „ţară, drapel, strămoşi”
(joc).
MARŢI
Matematică şi Matematică: „Formează mulţimi Figuri geometrice Observarea
explorarea de elemente de acelaşi fel!” de diferite forme, sistematică
mediului (exerciţii cu material individual). dimensiuni și
culori
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: Carte cu poezii Observarea
„Călătorie în ţara mea”. „Ţara Fișe de lucru sistematică
Comunicare în mea” de Andrei Ciurunga
limba română (repetarea poeziei);
Cuvinte cu înţeles opus pentru
„bogată, şes, senin” (joc).
Matematică şi Matematică: „Grupează după Jetoane copii Observarea
explorarea cum îţi spun!” (exerciţii cu Fișe de lucru sistematică
MIERCURI mediului material individual) – fişe de
lucru; „Numărul şi cifra 6”.
„Comportare civilizată” (citim Imagini cu Aprecieri
Dezvoltare imagini cu comportamente comportamente globale și
personală potrivite/nepotrivite în diferite individuale
situaţii).
Arte vizuale Desen (pictură): „Ţara mea, Coli Expunerea
şi abilități România” (desen după şablon, Șabloane lucrărilor
practice colorare). Creioane colorate

34
Întâlnirea de dimineaţă: Planșă cu Observarea
„Frumuseţile ţării noastre”. litera O sistematică
„Sunetul şi litera O” (recunoaştere Fișe de lucru
Comunicare în
şi citire a literei O în diferite
limba română propoziţii); „Litere, silabe,
cuvinte” (reprezentări grafice) –
fişe de lucru.
JOI Comunicare în „Scriem litera O după model” Caiet de lucru Observarea
limba română (scrierea literei O în caietul de Creioane sistematică
lucru).
Muzică şi „Limba noastră” (cântec); „Imnul Laptop Aprecieri globale
mişcare României” (audiţie). și individuale
Dezvoltare „Regulile noastre” (reguli de grup, Planșă cu Aprecieri globale
personală identificare şi numire) – reguli și individuale
convorbire.
Matematică şi Matematică: „Caută vecinii” (joc Caiete de Observarea
explorarea didactic); lucru sistematică
mediului „Descompune numărul 6”
(completăm în caietele de lucru).
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Drapelul ţării
Bețișoare Ecpunerea
VINERI
abilități noastre” (aplicaţie). Hârtie colorată lucrărilor
practice Lipici,
Foarfece
Muzică şi „Limba noastră” (repetare cântec); Laptop Aprecieri globale
mişcare „Imnul României” (audiţie). și individuale

35
UNITATEA TEMATICĂ: „MAGIA IERNII”
SUBTEMA: „CEA DINTÂI NINSOARE”
SĂPTĂMÂNA: 14

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum ne Imagini Observarea
Comunicare pregătim pentru iarnă?”. Jetoane sistematică
în „Selectăm şi citim imagini cu
limba transformări în natură, iarna”;
română Cuvinte „alintate: fulg, fată, băiat”
(joc).
LUNI Matematică Ştiinţe: „Iarna” (condiţii de viaţă, Planșe Observarea
şi explorarea schimbări meteo); „Jocuri de Coli, creioane sistematică
mediului iarnă”. colorate
Limba
engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „Ce-mi Carte cu poezii Observarea
doresc de la Moş Nicolae?”. Jetoane sistematică
Comunicare
„Iarna pe uliţă” de G. Coşbuc
în
(memorizare);
limba
Cuvinte cu înţeles asemănător
română
pentru: „zăpadă, troiene, prieten”
(joc).
MARŢI Matematică Matematică: „Albă ca Zăpada şi Jetoane cu Observarea
şi explorarea cei… pitici” (sortare, clasificare – pitici de diferite sistematică
mediului exerciţii cu material individual, fişe mărimi, culori
de lucru în concentrul 1-7). Fișe de lucru
Educaţie
fizică
Educaţie
fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Tradiţii Carte cu poezii Observarea
Comunicare de Moş Nicolae”. Planșe sistematică
în „Iarna pe uliţă” de G. Coşbuc Coli, creioane
limba (repetarea poeziei); colorate
română „Cea dintâi ninsoare” de Edmondo
de Amicis (lectura învăţătoarei).
Matematică Matematică: „Numărăm Pitici Observarea
şi explorarea piticii Albei ca Zăpada”; Jetoane pitici sistematică
mediului „Numărul şi cifra 7” Planșă cifra 7
MIERCURI (recunoaştere şi citire).
„Comunicăm în clasă” (discuţii Observarea
Dezvoltare referitoare la modalităţile de sistematică
personală comunicare cu colegii şi cu doamna
învăţătoare).
Arte Coli Expunerea
vizuale şi Desen (pictură): „Primii fulgi de creioane lucrărilor
abilități zăpadă” (desen).
practice

36
Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă Plnșă suntelul și Observarea
Comunicare cu preotul”. litera Ă sistematică
în „Cea dintâi ninsoare” de Edmondo Fișe de lucru
limba de Amicis (repovestire);
română Sunetul şi litera Ă (recunoaştere şi
citire a literei Ă în propoziţii).
Comunicare „Scriem litera Ă după model” Plnșă suntelul și Observarea
în limba (scrierea literei Ă în caietul de litera Ă sistematică
JOI română lucru). Caiete de lucru
„Anotimpurile” de Antonio Vivaldi Laptop Aprecieri globale
(audiţie); Fulgi de nea și individuale
Muzică şi
„Dansul fulgilor
mişcare
de nea” (elemente
de coregrafie).
„Comunicăm acasă” (discuţii Observarea
Dezvoltare
referitoare la modalităţile de sistematică
personală
comunicare cu membrii familiei).
Matematică Matematică: „Pune lângă cifra 7 tot Fulgi de zăpadă Observarea
şi explorarea atâţia fulgi de zăpadă!”; Caiete de lucru sistematică
mediului „Descompune numărul 7”
(completăm în caietul de lucru).
Arte vizuale Abilităţi practice: „Pomi încărcaţi Crenguțe de Expunerea
şi abilități de promoroacă” (lucrare colectivă)/ copac lucrărilor
VINERI practice căciulă pentru omul de zăpadă Vată, aracet,
polistiren
Ață, tuburi de
hârtie igienică
Muzică şi „Dansul fulgilor de nea” (elemente Fulgi de nea Aprecieri globale
mişcare de coregrafie); „O, brad frumos” Laptop și individuale
(audiţie).

UNITATEA TEMATICĂ: „MAGIA IERNII”


SUBTEMA: „POVESTE DE IARNĂ”
SĂPTĂMÂNA: 15
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „De unde Cărțiși reviate Observarea
vine Moşul?”. Litere sistematică
Comunicare
„Citim şi selectăm imagini din cărţi magnetice
în
şi reviste cu tradiţii şi obiceiuri de
limba
iarnă”; „Scriem cu litere magnetice
română
numele lui Moş Nicolae şi Moş
Crăciun”.
LUNI
Matematică Ştiinţe: „Condiţii de viaţă iarna” Laptop Observarea
şi explorarea (aspecte generale, activităţile Videoproiector sistematică
mediului oamenilor iarna) – observare. PPT
Limba
engleză
Religie
Comunicare Întâlnirea de dimineaţă: „Cum ne Planșe Observarea
MARŢI
în pregătim pentru Crăciun?”. sistematică

37
Limba „Poveste de iarnă” de M.
română Sântimbreanu (lectura învăţătoarei);
„Formăm propoziţii cu cuvinte date:
iarnă, ger, troiene”.
Matematică Matematică: „Grupează după cum Oameni de Observarea
şi explorarea îţi spun!” (exerciţii cu material zăpadă din sistematică
mediului individual) – fişe de lucru; „Numărul hârtie
şi cifra 8”. Fișe de lucru
Educaţie
fizică
Educaţie
fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Cine a Planșe Observarea
Comunicare fost Iisus?”. sistematică
în „Secretul lui Moş Crăciun” după
Limba Despina Calavrezo (lectura
română învăţătoarei); „Poveste de iarnă” de
M. Sântimbreanu (repovestire).
Matematică Matematică: „Descompune numărul Fulgi din hârtie Observarea
MIERCURI şi explorarea 8” (exerciţii cu material individual); Fișe de lucru sistematică
mediului „Caută vecinii” (joc didactic).
„Comunicăm prin semne” (citire de Semne de Aprecieri
Dezvoltare
imagini are ilustrează diferite semne circulație, globale și
personală
de circulaţie, inscripţii, instituţii). imagini individuale
Arte vizuale Fișe,Lipici Expunerea
„Daruri de la Moş Crăciun”
şi abilități Hârtie lucrărilor
(mototolire).
practice creponată
Întâlnirea de dimineaţă: „De ce Legenda Observarea
Comunicare împodobim bradul?”. pomului de sistematică
în „Sunetul şi litera L” (recunoaştere şi Crăciun
Limba citire a literei L în diferite Fișe de lucru
română propoziţii); „Litere, silabe, cuvinte”
(reprezentări grafice) – fişe de lucru.
Comunicare „Scriem litera L după model” Planșă sun. și Observarea
în Limba (scrierea literei L în caietul de lucru litera S sistematică
JOI română Caiete de lucru
„Colinde” (învăţăm colinde pentru Laptop Aprecieri
Muzică şi serbare); globale și
mişcare „Repetăm paşii de dans” (mişcare pe individuale
note muzicale).
„Ce s-ar întâmpla dacă…?” (analiza Observarea
Dezvoltare
consecinţelor unor acţiuni greşite) – sistematică
personală
convorbire.
Matematică Matematică: „Scara fulgilor de nea” Fulgi de nea Observarea
şi explorarea (şirul crescător şi descrescător în hârtie sistematică
mediului concentrul 1-8).
VINERI
Arte vizuale Abilităţi practice: „Covrigei pentru Planșetă Expunerea
şi abilități Moş Crăciun” (activitate Plastilină lucrărilor
practice gospodărească) – modelaj.

38
Muzică şi „Colinde” (repetăm colinde pentru Laptop Aprecieri gobale
mişcare serbare); Fulgi de nea și individuale
„Dansul fulgilor de nea” (elemente
de coregrafie).

39
„ÎN LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR”
PLANIFICARE ORIENTATIVĂ

Nr.
Unitatea tematică Conţinuturi Săptămâna
ore
Comunicare în Comunicarea orală – exprimarea propriei păreri în 20 XV-
Limba română legătură cu un fapt; discuţii libere despre ocrotirea XVIII
plantelor, animalelor, a mediului înconjurător
În lumea Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
necuvântătoarelorTexte cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
suport: „Cuţu Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
Hamham” după opus. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri
F.Sahling adecvate. Formularea de propoziţii cu suport
intuitiv.
„La Grădina Zoologică” Formularea de întrebări şi răspunsuri.
de Marin Sorescu Povestirea după imagini.
„Muzicanții din Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri
Bremen” de Frații Grimm neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă.
„Noi albinele” de Călin
Gruia
Matematică şi explorarea -Numere naturale: de la 0 la 31: recunoaştere, comparare, 16 XV-XVIII
mediului ordonare
-Condiții de viaţă în anotimpul iarna;
În lumea -Procese ale Pământului: observarea prezenţei apei în
necuvântătoarelor natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare
etc.);
- Vieţuitoarele apelor;
-Condi ii de viaţă: adăposturi ale animalelor
Dezvoltare Învăţ să comunic – exerciţiu de continuare a poveştii; 10 XVIII –
personală exprimarea opiniilor. XXII
Comunicăm, ne înţelegem – reguli de comunicare;
Comunicare şcolară ascultare şi înţelegere a mesajului receptat; joc de rol –
eficientă comunicarea cu cadrul didactic;
Comportare civilizată – identificarea modalităţilor
potrivite/ nepotrivite de comunicare; cooperarea cu
colegul/ colegii;
Regulile noastre – reguli de comunicare; exersarea
regulilor de comunicare prin joc;
Comunicăm în clasă - exersarea regulilor de comunicare
prin joc de rol; colaj conţinând reguli de comunicare la
şcoală;
Comunicăm acasă – reguli de comunicare acasă; ascultare
şi înţelegere, comunicare a mesajului receptat in
interacţiune cu
părinţii, fraţii, bunicii; mijloace de comunicare cu părinţii,
fraţii;
Comunicăm prin semne – comunicare prin simbololuri;
Recapitulare. Evaluare

40
UNITATEA TEMATICĂ: „ÎN LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR”
SUBTEMA: „CUŢU HAMHAM?”
SĂPTĂMÂNA: 16

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „De Rândunică Observarea
vorbă cu o rândunică”. Planșe sistematică
Comunicare în „Unde a zburat rândunica?” de Caiete
Limba română Titel Constantinescu (lectura
învăţătoarei); repovestire pe baza
imaginilor din caietul de lucru.
LUNI Matematică şi Ştiinţe: „Apa în natură” PPT Observarea
explorarea (precipitaţii, râuri, lacuri, Laptop sistematică
mediului marea); „Circuitul apei în Fișe de lucru
natură” (observare).
Limba engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: Jetoane păsări Observarea
„Curiozităţi despre păsări”. PPT păsări sistematică
„Unde a zburat rândunica?” de Costumație Aprecieri
Comunicare în
Titel Constantinescu (repovestire, globale și
Limba română
dramatizare); „Formarea unor individuale
propoziţii cu cuvinte date:
vrăbiuţa, rândunica, iarba”.
MARŢI
Matematică şi Matematică: „Stol de rândunele” Rândunele Observarea
explorarea (analiză, comparare, clasificare Planșă Nr. și sistematică
mediului cronologică); „Numărul şi cifra cifra 9
9”. Fișe de lucru
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: Cuibul Observarea
„Îngrijim cuibul rândunicii”. rândunicii sistematică
„Povesteşte mai departe!” (joc de Fișe de lucru
Comunicare în
imaginaţie, poveşti cu început
Limba română
dat); Cuvinte cu înţeles
asemănător pentru: „culcuş,
provizii”.
Matematică şi Matematică: „Pune lângă cifra 9 Planșă cu nr. și Observarea
MIERCURI explorarea tot atâtea rândunele!” (exerciţii cu cifra 9 sistematică
mediului material individual) – fişe de Rândunele
lucru. Fișe de lucru
Dezvoltare „Eu şi cei dragi mie” de Clara Planșe Aprecieri
personală Ruse (lectura învăţătoarei).
Arte vizuale Coli Expunerea
Desen (pictură): Temă la alegerea
şi abilități Acuarele lucrărilor
copiilor (pictură).
practice Pensule
Întâlnirea de dimineaţă: Plnașă cu Observarea
Comunicare în „Necuvântătoarele – prietenii suntetul și litera sistematică
JOI
Limba română noştri”. S

41
„Sunetul şi litera S” (recunoaştere Fișe de lucru
şi citire a literei S în diferite
propoziţii); Cuvinte cu înţeles
opus pentru: „a răsări, frig, ieri”.
Comunicare în „Scriem litera S după model Planșă cu Observarea
Limba română (scrierea literei S în caietul de sunetul și litera sistematică
lucru). S, caiete
„Rândunica” (cântec); Laptop Aprecieri
Muzică şi
„Păsărică, mută-ţi cuibul” (joc de globale și
mişcare
mişcare în sala de clasă). individuale
Dezvoltare „Familia mea” (prezentare album Observarea
personală foto) – discuţii libere. sistematică
Matematică şi Matematică:„Completează şirul Caiete de lucru Observarea
explorarea numeric crescător şi descrescător” Fișe de lucru sistematică
mediului (completăm în caietul de lucru).
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Cuib de Planșetă Expunerea
abilități rândunele” (modelaj). Plastilină lucrărilor
VINERI
practice Cuib de
rândunele
Muzică şi „Rândunica” (repetare cântec); Laptop Aprecieri
mişcare „Păsărică, mută-ţi cuibul” (joc de CD globale și
mişcare). individuale

UNITATEA TEMATICĂ: „ÎN LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR”


SUBTEMA: „LA GRĂDINA” ZOOLOGICĂ”
SĂPTĂMÂNA: 17
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: Cărți, reviste Observarea
„Tainele pădurii”. Litere sistematică
„Citim imagini din cărţi, reviste, magnetice
Comunicare în enciclopedii cu animalele
Limba română sălbatice care trăiesc în ţara
noastră”; „Scriem cu litere
magnetice denumirile unor
LUNI animale sălbatice”.
Matematică şi Ştiinţe: „Vieţuitoarele apelor” Planșe „Medii Observarea
explorarea (mediu de viaţă, părţi componente, de viață” sistematică
mediului hrană şi importanţă în viaţa Fișe de lucru
omului).
Limba engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: Scrisoare Observarea
„Scrisoare din junglă”. Planșe poveste sistematică
Comunicare în „Cei trei purceluşi” de Serghei Fișe de lucru
Limba română Mihailov (lectura învăţătoarei);
MARŢI Cuvinte alintate: „pădure, animale,
cuşcă” (joc).
Matematică şi Matematică: „Numărăm Jetoane Observarea
explorarea animalele” (aprecieri globale, animale sistematică

42
mediului sortare după cerinţe, criterii date);
„Numărul 10”.
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: Imagini de la Observarea
„De vorbă cu îngrijitorul de Zoo sistematică
la zoo”. „La grădina Costumație
Comunicare în
zoologică” de Marin Sorescu
Limba română (lectura învăţătoarei); „Cei
trei purceluşi” de Serghei
Mihailov (dramatizare).
Matematică şi Matematică: „Descompune Jetoane lei Observarea
MIERCURI explorarea numărul 10!” (exerciţii cu material Fișe de lucru sistematică
mediului demonstrativ) – fişe de lucru.
Dezvoltare „Ce-mi place mie…” (activităţi Observarea
personală desfăşurate în familie) – sistematică
convorbire.
Arte vizuale Fișe Expunerea
Desen (pictură): „Animale
şi abilități Acuarele lucrărilor
sălbatice” (desen, pictură).
practice Pensule
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum Planșă sunetul Observarea
protejăm animalele?”. și litera V sistematică
„Sunetul şi litera V” (recunoaştere
Comunicare în
şi citire a literei V în diferite
Limba română
propoziţii); Formăm propoziţii cu
cuvinte date: „dromader, cojoc,
haită”.
Comunicare în „Scriem litera V după model” Planșă sunetul Observarea
JOI Limba română (scrierea literei V în caietul de și litera V sistematică
lucru); Repetarea literelor învăţate Caiete
(fişe de lucru). Fișe de lucru
„La ospeţe ursul cere” (cântec); Laptop Aprecieri globale
Muzică şi
„În pădure” (joc de mişcare în sala CD și individuale
mişcare
de clasă).
„Ce nu-mi place mie…” (discuţii Observarea
Dezvoltare
despre activităţile şi lucrurile care sistematică
personală
nu ne plac).
Matematică: „Scara numerică din Planșă „Scara Observarea
Matematică şi
2 în 2” (ordinea crescătoare în numeric din 2 sistematică
explorarea
concentrul 1-10) – completăm în în 2”
mediului
caietul de lucru. Caiete de lucru
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „La zoo” – Polistiren Expunerea
abilități machetă (confecţie, decorare, Hârtie lucrărilor
practice lipire, asamblare). creponată,
VINERI
colorată
Lipici,
foarfece,
Muzică şi „La ospeţe ursul cere” (repetare Laptop Aprecieri globale
mişcare cântec); CD și individuale
„În pădure” (joc de mişcare în sala
de clasă).

43
UNITATEA TEMATICĂ: „ÎN LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR”
SUBTEMA„MUZICANŢII DIN BREMEN”
SĂPTĂMÂNA: 18

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „De Fermier Observarea
vorbă cu un fermier”. Cărți, reviste sistematică
„Citim imagini din cărţi, reviste, Litere magnetice
Comunicare în enciclopedii cu animalele
Limba română domestice care trăiesc în ţara
noastră”; „Scriem cu litere
magnetice denumirile unor animale
LUNI domestice”.
Matematică şi Ştiinţe: „Adăposturi ale Imagini medii de Observarea
explorarea animalelor” – condiţii de viaţă viață sistematică
mediului (citim imagini cu animale şi Fișe de lucru
adăposturile lor).
Limba engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum Planșe poveste Observarea
îngrijim animalele domestice?”. Fișe de lucru sistematică
„Muzicanţii din Bremen” de Fraţii
Comunicare în
Grimm (lectura învăţătoarei);
Limba română
„Scriem denumirile unor animale
domestice pe contur” (fişe de
MARŢI lucru).
Matematică şi
explorarea
mediului
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: Jetoane animale Observarea
„Animăluţul preferat”. Costumație sistematică
Comunicare în „Muzicanţii din Bremen” de Fraţii specifică
Limba română Grimm (repovestire, dramatizare);
Cuvinte alintate: „măgar, pisică”
(joc).
Matematică şi Matematică: „Numerele naturale Material Observarea
explorarea de la 0 la 30 – recunoaştere, individual sistematică
MIERCURI mediului comparare, ordonare” (exerciţii cu Fișe de lucru
material individual).
Dezvoltare „Eu şi cei dragi mie” (vizionare CD Laptop Observarea
personală cu familia sau prietenii). CD sistematică
Videoproiector
Arte vizuale Coli, acuarele, Expunerea
Desen (pictură): „Curtea de
şi abilități pensule, lucrărilor
păsări” (desen, pictură).
practice creioane

44
Întâlnirea de dimineaţă: „În Planșă sunetul și Observarea
ograda bunicilor”. litera Ș sistematică
Comunicare în „Sunetul şi litera Ş” (recunoaştere Fișe de lucru S,
Limba română şi citire a literei Ş în diferite Ș
propoziţii); „Virguliţa face
diferenţa” (fişe de lucru cu S şi Ş).
Comunicare în „Scriem litera Ş după model” Caiete de lucru Observarea
Limba română (scrierea literei Ş în caietul de Creioane sistematică
JOI lucru); Cuvinte cu înţeles opus
pentru: „a pleca, a merge, a scurta”.
„Un motan cât un pisoi” (cântec); Laptop Precieri
Muzică şi
„Glasul animalelor” (audiţie). CD globale și
mişcare
individuale
„Eu şi cei dragi mie” (întocmire Copacul Expunerea
Dezvoltare
jurnal cu persoanele preferate din gradelor de lucrărilor
personală
familie; gradele de rudenie). rudenie
Matematică: „Numerele naturale Planșe nr. nat. Observarea
Matematică şi
de la 0 la 30 – recunoaştere, de la 10 la30 sistematică
explorarea
comparare, ordonare” (completăm Caiete de lucru
mediului
în caietul de lucru).
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Animalele din Polistiren Expunerea
abilități ogradă” – machetă (confecţie). Hârtie creponată lucrării
VINERI
practice Hârtie colorată
Lipici
Foarfece
Muzică şi „Un motan cât un pisoi” (repetare Laptop Aprecieri
mişcare cântec); „Glasul animalelor” CD globale și
(audiţie). individuale

45
UNITATE TEMATICĂ: „ÎN LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR”
SUBTEMA: „NOI, ALBINELE”
SĂPTĂMÂNA: 19

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „De pe- Ghicitori Observarea
o bună-dimineaţă”. Costumație sistematică
Comunicare în „Ghicitori cu şi despre insecte” specifică
Limba română (concurs);
„Stupul lor” de T. Arghezi (lectura
învăţătoarei, dramatizare).
LUNI Matematică şi Ştiinţe: „Condiţii de viaţă iarna”; Planșe Observarea
explorarea „Vieţuitoarele apelor”; „Animalele „Condiții de sistematică
mediului şi adăposturile lor” (recapitulare). viață”
Fișe de lucru
Limba engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: Sfaturi le la Observarea
„Sfatul albinuţelor”. albinuțe sistematică
Comunicare în Planșe
„Noi, albinele” de Călin Gruia
Limba Costumație
română
(lectura învăţătoarei); „Cine
este vinovatul?” (realizarea
unei dramatizări).
MARŢI Matematică şi Matematică: „Aşază-mă unde-mi Jetoane cifre Observarea
explorarea este locul!” (analiză, comparare, Jetoane sistematică
mediului generalizare, clasificare albinuțe
cronologică a cifrelor în
concentrul 1-10).
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum Imagni Observarea
protejăm insectele?”. „Reguli de sistematică
Comunicare în „Noi, albinele” de Călin Gruia protecție a
Limba română (repovestire); albinelor”
Formăm propoziţii cu cuvinte noi:
„trântor, albină, stup, fagure”.
Matematică şi Matematică: „Compunem şi Jetoane cu Observarea
MIERCURI explorarea descompunem numărul 10” albine sistematică
mediului (recapitulare) – fişe de lucru. Fișe de lucru
„Împreună cu alţii” (împărtăşirea Observarea
Dezvoltare
cu colegii – jocuri preferate, sistematică
personală
emisiuni, cadouri, jucării).
Arte vizuale şi Coli, acuarele, Expunerea
Desen (pictură): „Albinele la
abilități pensule, lucrărilor
stup” (desen, pictură).
practice creioane
Întâlnirea de dimineaţă: Planșă sunetul Observarea
„Prietenii florilor”. și litera T sistematică
Comunicare în
JOI „Sunetul şi litera T” (recunoaştere Fișe de lucru
Limba română şi citire a literei T în diferite
propoziţii); „Compuneri de

46
cuvinte cu litere învăţate” (fişe de
lucru).
Comunicare în „Scriem litera T după model” Planșă sunetul Observarea
Limba română (scrierea literei T în caietul de și litera T sistematică
lucru); Cuvinte cu înţeles Caiete de lucru
asemănător pentru: „harnic, Creioane
aleargă, curăţenie”.
„O albină hărnicuţă” (cântec); Laptop Aprecieri
Muzică şi
„Roiul” (joc de mişcare pe note CD globale și
mişcare
muzicale). individuale
Dezvoltare „Împreună cu alţii” (schimb de Hârtie colorată Observarea
personală cadouri confecţionate în clasă). Foarfece sistematică
Lipici
Matematică: „Numerele naturale Planșe nr. nat. Observarea
Matematică şi
de la 0 la 30 – recunoaştere, de la 0 la 30 sistematică
explorarea
comparare, ordonare” Fișe de lucru
mediului
(recapitulare) – fişe de lucru.
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Stupul” Planșetă Expunerea
VINERI abilități (modelaj). Plastilină lucrărilor
practice
Muzică şi „O albină hărnicuţă” (repetare Laptop Aprecieri
mişcare cântec); CD globale și
„Roiul” (joc de mişcare pe note individuale
muzicale).

47
„LUMEA MAGICĂ A BASMELOR”
PLANIFICARE ORIENTATIVĂ

Nr.
Unitatea tematică Conţinuturi Săptămâna
ore
Comunicare în Comunicarea orală – alcătuire de propoziţii/enunţuri despre 15 XIX-
limba română personajele din poveşti XXI
Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
Lumea magică a cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
basmelor Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus.
Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
Texte suport: Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
”Dragonii din Ţinutul Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Albastru” după R.S. Povestirea după imagini.
Gannett Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri neconvenţionale
folosite în exprimarea scrisă.
„Degeţica” de
H.C.Andersen

„Habarnam visează”
după Nikolai Nosov
Matematică şi - Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10 cu 1-2 unităţi, 12 XIX-XXI
explorarea mediului prin numărare
- Plante - condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, căldură)
Lumea magică a - Unde şi vibraţii: producerea sunetelor
basmelor - Forţe şi mişcare: efecte observabile ale forţelor
(împingere, tragere); mişcarea corpurilor şi schimbarea formei
corpurilor (deformare, rupere, întindere)
Dezvoltare Cum mă organizez... – transformarea spaţiului într-un mediu 6 XXVIII -
personală prietenos de lucru; identificarea avantajelor/ dezavantajelor XXX
Rutine şi sarcini de faptului de a fi organizat; modalităţi de organizare;
lucru Ştiu ce vreau! - rutina zilnică; identificarea semnelor unei bune
organizări; dezavantajele lucrului dezorganizat;
Ştim să ne gospodărim! –asumarea de responsabilităţi în
clasă; Ce îmi place să fac – activităţi zilnice; prezentarea
achiziţiilor din clasa pretătitoare; Recapitulare. Evaluare

48
UNITATE TEMATICĂ: „LUMEA MAGICĂ A BASMELOR”
SUBTEMA: „DRAGONII DIN ŢINUTUL ALBASTRU”
SĂPTĂMÂNA: 20

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „La Bibilioteca clasei Observarea
biblioteca clasei”. Planșe sistematică
Comunicare în
„Spune mai departe!” (poveşti cu
Limba română început dat, poveşti completate de
către copii).
LUNI Matematică şi Ştiinţe: „Plante – condiţii de Planșe „Condiții Observarea
explorarea viaţă, îngrijire” (citim imagini cu de viață, îngrijire sistematică
mediului activităţi de îngrijire a plantelor). a plantelor”
Limba Engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: Plașe basm Observarea
„Basmul preferat”. Fișe de lucru sistematică
Comunicare în „Prinţesa şi mazărea” de H.C.
Limba română Andersen (lectura învăţătoarei);
Formăm propoziţii cu cuvinte
noi: „palat, mazăre, bijuterie”.
MARŢI Matematică şi Matematică: „Adunăm sau Jetoane Harap Observarea
explorarea scădem” (adunarea şi scăderea cu Alb sistematică
mediului 1) – exerciţii cu material Fișe de lucru
individual.
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „De Observarea
vorbă cu personajul preferat”. sistematică
Comunicare în „Prinţesa şi mazărea” de H.C.
Limba română Andersen (repovestire);
Cuvinte alintate: „găleată,
poartă, pernă” (joc).
Matematică şi Matematică: „Adăugăm sau Jetoane Harap Observarea
MIERCURI explorarea eliminăm” (adunarea şi scăderea Alb sistematică
mediului cu 1) – exerciţii cu material Fișe de lucru
individual, fişe de lucru.
Dezvoltare „Împreună cu alţii”; „Dragii mei” Carte cu poezii Observarea
personală (poezie – lectura învăţătoarei). sistematică
Arte vizuale Coli Expunerea
Desen (pictură): „Rochiţa
şi lucru Acuarele lucrărilor
prinţesei” (desen, pictură).
manual Pensule
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum Plașă cu sunetul Observarea
îngrijim cartea de poveşti?” și litera P sistematică
„Sunetul şi litera P (recunoaştere Fișe cu texte
Comunicare în
JOI şi citire a literei P în diferite Fișe de lucru
Limba română
propoziţii);
„Scriem numele unor personaje
din poveşti” (fişe de lucru).
49
Comunicare în „Scriem litera P după model” Planșă cu sunetul Observarea
Limba română (scrierea literei P în caietul de și litera P sistematică
lucru); Cuvinte cu înţeles opus Caiete de lucru
pentru: „adevăr, a deschide” (joc). Creioane
Muzică şi „Mica prinţesă” (cântec); Laptop Aprecieri
mişcare „Recunoaşte cântecul!” (concurs). CD globale și
individuale
Dezvoltare „Dragii mei” (memorizare). Carte cu poezii Observarea
personală Imagini sistematică
Matematică:„Numără şi Jetoane cu Observarea
Matematică şi
colorează!” (operaţii cu grupe de diferite obiecte sistematică
explorarea
obiecte, corespondenţe – Caiete de lucru
mediului
completăm în caietul de lucru).
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Şirag de Planșetă Expunerea
VINERI
abilități mărgele” (modelaj). Plastilină lucrărilor
practice
Muzică şi „Mica prinţesă” (repetare cântec); Laptop Aprecieri
mişcare „Prinţi şi prinţese” (paşi de dans). CD globale și
individuale

UNITATE TEMATICĂ: „LUMEA MAGICĂ A BASMELOR”


SUBTEMA: „DEGEŢICA”
SĂPTĂMÂNA: 21
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: Iamgini cu Observarea
„Degeţica ne sfătuieşte”. personaje din sistematică
„Recunoaşte personajul!” basme și povești
Comunicare în (numirea unor personaje şi Litere magnetice
Limba română identificarea de către copii a
poveştilor din care fac parte);
„Scriem cu litere magnetice
LUNI numele unor personaje”.
Matematică şi Ştiinţe: „Unde şi vibraţii” Instrumente Observarea
explorarea (instrumente muzicale – alcătuire, musicale sistematică
mediului importanţă) – observare.
Limba engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „Ce Planșe Observarea
ştim despre…?”. „Degeţica” „Degețica” sistematică
Comunicare în de H.C. Andersen (povestea
Limba română învăţătoarei);
Formăm propoziţii cu cuvinte
MARŢI
noi: „ogoare, gingaş, veşted”.
Matematică şi Matematică: „Adunăm sau Jetoane personaje Observarea
explorarea scădem” (adunarea şi scăderea cu din basme și sistematică
mediului 2) – exerciţii cu material povești
individual. Fișe de lucru

50
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: Planșe Observarea
„Poveşti, povestiri sau „Degețica” sistematică
basme?”. „Degeţica” de
Comunicare în
H.C. Andersen
Limba română
(repovestire, dramatizare);
Cuvinte alintate: „deget,
copil, floare”.
Matematică şi Matematică: „Adăugăm sau Jetoane personaje Observarea
MIERCURI explorarea eliminăm?” (adunarea şi scăderea din povești sistematică
mediului cu 2) – joc didactic; exerciţii cu Fișe de lucru
material individual, fişe de lucru.
Dezvoltare „Cum mă organizez?”; „Micul Planșe „Micul Observarea
personală detectiv” (povestea învăţătoarei). detective” sistematică
Arte vizuale Coli Expunerea
Desen (pictură): Temă la alegere
şi abilități Acuarelă lucrărilor
(pictură).
practice Pensule
Întâlnirea de dimineaţă: Cuibul Observarea
„Îngrijim cuibul rândunelelor”. rândunelelor sistematică
Comunicare în
„Legenda ghiocelului” de Eugen Costumație
Limba română specifică
Jianu (repovestire); „Vestitorii
primăverii” (dramatizare).
Comunicare în Răspunde repede şi bine?” Ghiocei Observarea
Limba română (concurs de ghicitori). Fișe de lucru sistematică

JOI Repetarea literelor învăţate (fişe


de lucru).
Muzică şi „Vine, vine primăvara” (cântec); Laptop Aprecieri
mişcare „Valsul ghioceilor” (paşi de vals). CD globale și
individuale
„Ce nu-mi place să fac” Imagini Aprecieri
Dezvoltare (identificarea şi numirea globale și
personală activităţilor care nu le plac individuale
copiilor) – convorbire.
Matematică:„Adunăm şi Fișe de lucru Observarea
Matematică şi
scădem” (operaţii de adunare şi Caiete de lucru sistematică
explorarea
scădere prin numărare în
mediului
concentrul 1-10) – fişe de lucru.
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Ghiocei” Coli, foarfece, Expunerea
VINERI abilități (confecţie – tăiere, lipire, lipici, ață lucrărilor
practice decorare).

Muzică şi „Vine, vine primăvara” (cântec); Laptop Aprecieri


mişcare „Valsul ghioceilor” (paşi de vals). CD globale și
individuale

51
„SALUTARE, PRIMĂVARĂ!”
PLANIFICARE ORIENTATIVĂ

Nr.
Unitatea tematică Conţinuturi Săptămâna
ore
Comunicare în Comunicare orală – discuţii libere despre anotimpul primăvara 20 XXII-
limba română (lunile anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile XXV
anotimpului: fenomene naturii, modificări în lumea vie şi
Salutare, primăvara! activităţi ale oamenilor specifice fiecărui anotimp).
Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
Texte suport: cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
”Legenda Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus.
ghiocelului” – de Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
Eugen Jianu ”De ziua Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
mamei” de Elena Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Farago ”A venit Povestirea după imagini.
primăvara” de Emilia Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri neconvenţionale
Plugaru ”Paştele în folosite în exprimarea scrisă.
sat” de R.
Niger
Matematică şi - Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10 cu 1-2/1-5 16 XXII-XXV
explorarea mediului unităţi, prin numărare;
- Adunarea şi scăderea în concentrul 0-31, prin
Salutare, numărare; probleme; - Forme şi transfer de energie.
primăvară! Electricitate: aparate care utilizează electricitatea şi reguli de
siguranţă în mânuirea aparatelor electrice - Universul-
Pământul, planetele: recunoaştere în modele simple
Dezvoltare Cum mă organizez... – transformarea spaţiului într-un mediu 6 XXVIII -
personală prietenos de lucru; identificarea avantajelor/ dezavantajelor XXX
Rutine şi sarcini de faptului de a fi organizat; modalităţi de organizare;
lucru Ştiu ce vreau! - rutina zilnică; identificarea semnelor unei bune
organizări; dezavantajele lucrului dezorganizat;
Ştim să ne gospodărim! –asumarea de responsabilităţi în
clasă; Ce îmi place să fac – activităţi zilnice; prezentarea
achiziţiilor din clasa pretătitoare; Recapitulare. Evaluare
Abilităţi şi atitudini Sunt şcolar – realizarea programului zilnic; prezentarea 4 XXXI -
de învăţare achiziţiilor din clasa pregătitoare; sentimente legate de faptul XXXII
de a fi şcolar;
Cum mă relaxez- introducerea activităţilor de relaxare in
programul zilnic; recunoaşterea activităţilor potrivite/
nepotrivite de relaxare; ordinea activităţilor;
Hobby-urile mele - expunerea hobby-urilor si colecţiilor
personale, ca modalitate de a vorbi despre sine şi de a se
prezenta celorlalţi Recapitulare. Evaluare

52
UNITATEA TEMATICĂ: „SALUTARE PRIMĂVARĂ”
SUBTEMA: „DE ZIUA MAMEI”
SAPTĂMÂNA: 22
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „De Litere magntice Observarea
vorbă cu mămicile”. Carte pentru sistematică
„Surpriză pentru mama” (poveste povestea Aprecieri
Comunicare în
creată de copii şi scrisă cu ajutorul copiilor globaleși
Limba română literelor învăţate); „Citim imagini Carioca individuale
cu şi despre mame şi profesiile lor”. Lipici colorat
Imagini
LUNI
Matematică şi Ştiinţe: „Universul – planetele” Planșă cu Observarea
explorarea (citim denumirile planetelor şi planetele sistematică
mediului observăm dispunerea acestora faţă
de Soare).
Limba engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „De Carte cu poezii Observarea
vorbă cu bunicile”. Planșe poezie sistematică
Comunicare în „De ziua mamei” de Elena Farago Litere
Limba română (memorizare); Formăm propoziţii magnetice
cu cuvinte date: „mama, urare,
flori”.
MARŢI Matematică şi Matematică: „Numărăm şi Cifre magnetice Observarea
explorarea adunăm” (exerciţii de adunare, prin Tablă sistematică
mediului numărare, cu 1-5 unităţi în Cretă Aprecieri verbale
concentrul 0-10). Fișe de lucru
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: Carte cu poezii Observarea
„Învăţăm să respectăm”. „De Felicitări sistematică
Comunicare în ziua mamei” de Elena Farago Marker Expunerea
Limba română (repetarea poeziei); „Scriem Elemente pentru lucrărilor
felicitări pentru mame”. decor

Matematică şi Matematică: „Numărăm şi Cifre magnetice Observarea


explorarea scădem” (exerciţii de scădere, prin Tablă sistematică
MIERCURI mediului numărare, cu 1-5 unităţi în Cretă
concentrul 0-10). Fișe de lucru
„Sunt şcolar” (întocmirea orarului Coli, creiaone Aprecieri globale
Dezvoltare clasei şi confecţionarea unor colorate, și individuale
personală simboluri pentru acesta). carioca, Expunerea
foarfecă lucrării
Arte vizuale Hârtie colorată Expunerea
Desen (pictură): „Flori pentru
și abilități Foarfecă lucrărilor
mama” (confecție).
practice Lipici
Întâlnirea de dimineaţă: „Mama Planșă sunetul Observarea
Comunicare în este numai una!”. și litera B sistematică
JOI
Limba română „Sunetul şi litera B” (recunoaştere Fișe de lucru
şi citire a literei B în diferite

53
propoziţii); „Litera, silaba,
cuvântul” – reprezentări grafice.

Comunicare în „Scriem litera B după model” Planșă sunetul Observarea


Limba română (scrierea literei B în caietul de și litera B sistematică
lucru); „Precizăm poziţia sunetului Caiete de lucru
B în cuvinte date”. Fișe de lucru
De ziua mamei” de M. Gany Laptop Aprecieri globale
Muzică şi (cântec); CD și individuale
mişcare „Suntem mici, dar dansăm” (paşi de
dans).
Dezvoltare „Sunt şcolar” (norme de conduită în Observarea
personală clasă şi în şcoală) – convorbire. sistematică
Matematică şi Matematică: „Adunare şi scădere Cifre magnetice Observarea
explorarea cu 1-5 unităţi în concentrul 0-10” Tablă, cretă sistematică
mediului (probleme) – fişe de lucru. Fișe de lucru
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Daruri pentru Hârtie colorată Expunerea
abilități mama (aplicaţie, confecţie, tehnici Foarfecă lucrărilor
VINERI
practice de împachetare). Lipici
Muzică şi „De ziua mamei” de M. Gany Laptop Aprecieri globale
mişcare (repetare cântec); CD și individuale
„Suntem mici, dar dansăm”
(dansuri pentru serbare).

UNITATEA TEMATICĂ: „SALUTARE PRIMĂVARĂ”


SUBTEMA: „A VENIT PRIMĂVARA”
SĂPTĂMÂNA: 23
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: Imagini cu Observarea
„Plimbare în curtea şcolii”. peisaje de sistematică
„Citim şi selectăm imagini cu primăvară
Comunicare în
peisaje de primăvară”; „Dialog Jetoane –
Limba română
între echipe” (întrebări legate de fenomene ale
fenomene meteo în anotimpul naturii
LUNI primăvara).
Matematică şi Ştiinţe: „Terra – planeta noastră” Imagini din Observarea
explorarea (citim imagini din cărţi şi reviste cărţi şi reviste sistematică
mediului despre Terra). despre Terra
Limba engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „De Planșe – „A Observarea
vorbă cu primăvara”. venit sistematică
Comunicare în
MARŢI „A venit primăvara” de Emilia primăvara”
Limba română Fișe de lucru
Plugaru (lectura învăţătoarei);
„Formăm propoziţii cu cuvinte
54
noi: miere, zumzet, ceainic”.

Matematică şi Matematică: „Numărăm şi Fișe de lucru Observarea


explorarea adunăm” (exerciţii de adunare, sistematică
mediului prin numărare, în concentrul 0-
31).
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Ce Litere Observarea
mi-a spus o rândunică?”. magentice sistematică
Comunicare în „A venit primăvara” de Emilia Fișe de lucru
Limba română Plugaru (repovestire,
dramatizare); „Scriem titluri de
poezii cunoscute” (fişe de lucru).
Matematică şi Matematică: „Numărăm şi Fișe de lucru Observarea
explorarea scădem” (exerciţii de scădere, Cifre sistematică
MIERCURI mediului prin numărare, în concentrul 0- magnetice
31). Tablă, cretă
„Exerciţii de observare a unor Observarea
Dezvoltare
modificări apărute în viaţa sistematică
personală
omului în anotimpul primăvara”.
Arte vizuale şi Coli, creioane, Expunerea
Desen (pictură): „Păsări
abilități acuarele, lucrărilor
călătoare” (desen, pictură).
practice pensule
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum Plnșă sunetul Observarea
aşteptăm păsările călătoare?”. și litera Ț sistematică
„Sunetul şi litera Ţ” Fișă de lucru
Comunicare în
(recunoaştere şi citire a literei Ţ Cosumație
Limba română
în diferite propoziţii); „Micii specific
actori” (dramatizarea unei scene
din poveste).
Comunicare în „Scriem litera Ţ după model” Planșă sunetul Observarea
Limba română (scrierea literei Ţ în caietul de șilitera Ț sistematică
JOI lucru); „Virguliţa face diferenţa!” Caiete de lucru
(fişe de lucru). Fișe de lucru
„Rândunica” (cântec); „Păsărică, Laptop Aprecieri
Muzică şi
mută-ţi cuibul” (joc de mişcare). CD globale și
mişcare
individuale
„Ce ştiu şi ce aş vrea să aflu Aprecieri
Dezvoltare despre…?” (discuţii legate de globale și
personală schimbările de comportament ale individuale
oamenilor).
Matematică şi Matematică: „Adunarea şi Cifre Observarea
explorarea scăderea în concentrul 0-31” magnetice sistematică
mediului (probleme) – fişe de lucru. Fișe de lucru
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Pomi Polistiren Expunerea
VINERI abilități practice înfloriţi” – machetă (lucrare Crengi, lucrării
colectivă). plastilină
Muzică şi „Rândunica” (repetare cântec); Laptop CD Aprecieri
mişcare „Păsărică, mută-ţi cuibul” (joc de globale și
mişcare). individuale

55
UNITATEA TEMATICĂ: „ SALUTARE PRIMĂVARĂ”
SUBTEMA: „PAŞTELE ÎN SAT”
SĂPTĂMÂNA: 24
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
MATERIALE
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „De Carte cu rugăciuni Observarea
Limba română vorbă cu preotul”. Preot sistematică
„Povestiri religioase despre
sărbătorile pascale”; „Citim
rugăciuni”.
LUNI Matematică şi Ştiinţe: „Cum protejăm planeta?” Imagini Observarea
explorarea (elemente de ecologie, PPT sistematică
mediului comportamente adecvate în
mijlocul naturii).
Limba engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „Ce Carte cu poezii Observarea
înseamnă Paştele?”. „Paştele în Felicitări de Paște sistematică
Comunicare în
sat” de R. Niger (memorizare); Instrumente de Expunerea
Limba română scris lucrărilor
„Scriem felicitări de Paşte”
(fişe de lucru). Fișe de lucru
MARŢI Matematică şi Matematică: „Adunăm prin Copac Observarea
explorarea numărare” (exerciţii şi probleme Fișe de lucru sistematică
mediului de adunare în concentrul 0-31).
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: Poezia „Paștele în Observarea
„Cum şi de ce postim?”. sat” sistematică
Comunicare în
„Paştele în sat” de R. Niger Imagini
Limba română
(repetarea poeziei); „Patimile
lui Iisus” (lectura învăţătoarei).
Matematică şi Matematică: „Scădem prin Copac Observarea
MIERCURI explorarea numărare” (exerciţii şi probleme Caiete de lucru sistematică
mediului de scădere în concentrul 0-31).
„Învăţăm să ne închinăm” Aprecieri
Dezvoltare
(sentimente şi emoţii trăite în globale și
personală
Ajunul Paştelui) – convorbire. individuale
Arte vizuale şi Desen (pictură): „Ouă pentru Ouă,acuarele, Expunerea
abilități practice masa de Paşte (pictură, decorare elemente pentru lucrărilor
ouă). décor
Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne Planșă sunetul și Observarea
spune Iepuraşul?”. litera G sistematică
„Sunetul şi litera G” (recunoaştere Fișe de lucru
Comunicare în
JOI şi citire a literei G în diferite
Limba română
propoziţii); Formăm propoziţii cu
cuvinte noi: „cozonac, lumânare,
Paşte”.
56
Comunicare în „Scriem litera G după model” Planșă sunetul și Observarea
Limba română (scrierea literei T în caietul de litera G sistematică
lucru); „Literă, silabă, cuvânt” Caiet de lucru
(reprezentări grafice) – fişe de Fișe de lucru
lucru.
Muzică şi „Prohodul” (audiţie); „Învierea Laptop Aprecieri
mişcare Domnului” (cântec). CD verbale
„Cum mă relaxez?” (activităţi şi Aprecieri
Dezvoltare
locuri preferate pentru relaxare) – globale și
personală
discuţii. individuale
Matematică: „De câţi/câte am Jetoane ouă Observarea
Matematică şi
nevoie?” (aprecieri globale, Fișe de lucru sistematică
explorarea
grupare după cerinţe, exerciţii cu
mediului
material individual).
VINERI Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Coşul cu ouă” Planșetă Expunerea
abilități practice (modelaj). Plastilină lucrărilor
Muzică şi „Învierea Domnului” (repetare Laptop Aprecieri
mişcare cântec); „Prohodul” (audiţie). CD verbale

57
„VREAU SĂ AM O MESERIE”
PLANIFICARE ORIENTATIVĂ

Nr.
Unitatea tematică Conţinuturi Săptămâna
ore
Comunicare în Comunicarea orală – dialoguri pe teme familiare (ce meserii 15 XXVI-
Limba română au părinţii mei, meseria preferată, ce-mi doresc sa fac când voi XXVIII
fi mare etc.); informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte;
Vreau să am o discuţii libere despre reguli de igienă sanitară.
meserie Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
Texte suport: Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus.
„Mirosul meseriilor” Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
de Gianni Rodari Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
„Gospodina” de Otilia
Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Cazimir
„Doctorul Povestirea după imagini.
Aumădoare” de Kornei Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri neconvenţionale
Ciukovski folosite în exprimarea scrisă.
Matematică şi - Figuri plane/ 2D(pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: 12 XXVI-
explorarea mediului denumire; conturare) XXVIII
- Corpuri/ 3D(cub, cuboid, sferă: denumire)
Vreau să am o - Timpul (ziua, săptămâna, luna, anul): denumire,
meserie! ordonare;
- Măsurări cu unităţi nonstandard pentru lungime; -
Calendarul naturii;
Dezvoltare Sunt şcolar – realizarea programului zilnic; prezentarea 4 XXXI -
personală achiziţiilor din clasa pregătitoare; sentimente legate de faptul XXXII
de a fi şcolar; Cum mă relaxez- introducerea activităţilor de
Abilităţi şi atitudini relaxare in programul zilnic; recunoaşterea activităţilor
de învăţare potrivite/ nepotrivite de relaxare; ordinea activităţilor;
Hobby-urile mele - expunerea hobby-urilor si colecţiilor
personale, ca modalitate de a vorbi despre sine şi de a se
prezenta celorlalţi Recapitulare. Evaluare
Explorarea meseriilor Despre meserii - modalităţi de autocunoaştere; 4 XXXIII-
Ce voi fi când voi fi mare?– recunoaşterea şi XXXIV
prezentarea unor activităţi preferate şi caracteristicile
acestora; Recapitulare. Evaluare

58
UNITATEA TEMATICĂ: „VREAU SĂ AM O MESERIE”
SUBTEMA: „MIROSUL MESERIILOR”
SĂPTĂMÂNA: 27
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „Meseria Imagini din Observarea
– brăţară de aur”. cărți și reviste sistematică
Comunicare în „Citim imagini din cărţi şi reviste Litere
Limba română ce ilustrează diverse meserii”; magnetice
„Scriem cu litere magnetice
denumirea unor profesii”.
LUNI Matematică şi Ştiinţe: „Ziua – unităţi de măsură a Clepsidră Observarea
explorarea timpului” (citim orele din Ceas sistematică
mediului programul zilnic). Programul
zilnic
Limba engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „De Carte cu poezii Observarea
vorbă cu un zidar”. Planșe pentru sistematică
Comunicare în „Mirosul meseriilor” de Gianni lectura
Limba română Rodari (memorizare); învățătoarei
„Proverbe cu şi despre meserii”
(lectura învăţătoarei).
MARŢI
Matematică şi Matematică: „Cărămizile Figure Observarea
explorarea zidarului” (figuri geometrice: cerc, geometrice sistematică
mediului pătrat, triunghi, dreptunghi). Fișe de lucru
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Ce-mi Carte cupoezii Observarea
doresc să fiu?”. Fișe de lucru sistematică
Comunicare în „Mirosul meseriilor” de Gianni
Limba română Rodari (repetarea poeziei);
„Formăm propoziţii noi cu
cuvinte date”.
Matematică şi Matematică: „Roboţel din figuri Figure Observarea
MIERCURI explorarea geometrice” (recunoaştere, citire şi geometrice di sistematică
mediului amplasare a figurilor geometrice) – hârtie
fişe de lucru. Fișe de lucru
Dezvoltare „Hobby-urile mele” (citim imagini Imagini hobby- Aprecieri
personală cu diverse activităţi preferate). uri verbale
Arte vizuale Coli Expunerea
Desen (pictură): „Secvenţe cu
și abilități Creioane lucrărilor
diverse meserii” (desen, colorare).
practice
Întâlnirea de dimineaţă: „Locul Planșă sunetul Observarea
de muncă al părinţilor mei”. și litera F sistematică
Comunicare în „Sunetul şi litera F (recunoaştere şi Fișe de lucru
JOI Limba română citire a literei F în diferite
propoziţii);
„Cuvinte cu înţeles asemănător”.
Comunicare în „Scriem litera F după model” Caiete de lucru Observarea

59
Limba română (scrierea literei F în caietul de Fișe de lucru sistematică
lucru); „Cuvinte şi propoziţii cu
literele învăţate” (fişe de lucru).
Muzică şi „Brutarii” (cântec); „La seceriş” Laptop Aprecieri
mişcare (joc cu text şi cânt). CD verbale
Dezvoltare „Hobby-urile mele” (vizionare PPT Laptop Aprecieri
personală – filme cu pasiuni, colecţionari PPT globale și
etc.). individuale
Matematică şi Matematică: „Figuri plane şi Figure plane și Observarea
explorarea corpuri” (asemănări şi deosebiri – corpuri sistematică
mediului exerciţii cu material demonstrativ). Fișe de lucru
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Uneltele Planșete Expunerea
VINERI
abilități tâmplarului” (modelaj). plastilină lucrărilor
practice
Muzică şi „Brutarii” (repetare cântec); „La Laptop Aprecieri
mişcare seceriş” (joc cu text şi cânt). CD verbale

UNITATEA TEMATICĂ: „VREAU SĂ AM O MESERIE”


SUBTEMA: „GOSPODINA”
SĂPTĂM/NA: 28
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: Carte cu poezii Observarea
Comunicare în „Meseria de părinte”. Fișe de lucru sistematică
Limba „Gospodina” de Otilia Cazimir
română (memorizare); Cuvinte alintate:
„păpuşă, pisică, lapte”.
Matematică şi Ştiinţe: „Anul – unitate de măsură Plașă anotimpurile, Observarea
LUNI
explorarea a timpului” (citim şi numărăm lunile anului sistematică
mediului lunile anului, lunile celor 4
anotimpuri).
Limba engleză

Religie
Întâlnirea de dimineaţă: Imagini – profesiile Observarea
Comunicare în „Profesiile mămicilor”. mămicilor sistematică
Limba „Gospodina” de Otilia Cazimir Planșe poezie
română (repetarea poeziei); „De-a Costumație specific
gospodina” (dramatizare).
Matematică: „Cadranul ceasului” Ceas Observarea
MARŢI Matematică şi – cercul (unim punctele); Fișe de lucru sistematică
explorarea „Triunghi, pătrat, dreptunghi” Figure geometrice
mediului (exerciţii de recunoaştere, citire şi
amplasare a figurilor geometrice).
Educaţie fizică
Educaţie fizică

60
Întâlnirea de dimineaţă: Imagini profesiile Observarea
„Profesiile tăticilor”. tăticilor sistematică
Comunicare în
„Cuvinte cu înţeles opus/cuvinte Fișe de lucru
Limba
cu înţeles asemănător”; „Litera,
română
silaba, cuvântul” (reprezentări
grafice) – fişe de lucru.
Matematică şi Matematică: „Măsurăm cartea, Curte, bancă, Observarea
MIERCURI explorarea banca, mobilierul din clasă cu mobilier din clasă sistematică
mediului palma/pasul” (măsurarea cu unităţi
nonstandard pentru lungime).
Dezvoltare „Ce te faci când vei fi mare?” Imagini poezie Observarea
personală (poezie – lectura învăţătoarei). sistematică

Arte vizuale Hârtie Expunerea


Desen (pictură): „Boneta
şi abilități Foarfecă, bandă lucrărilor
bucătarului” (confecționare).
practice capsator
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum o Planșă sunetul și Observarea
ajut pe mama în bucătărie?”. litera H sistematică
Comunicare în
„Sunetul şi litera H” (recunoaştere
Limba şi citire a literei H în diferite
română
propoziţii); „Fazanul – cuvinte
care încep cu sunetul H” (joc).
Comunicare în „Scriem litera H după model” Caiete de lucru Observarea
JOI Limba română (scrierea literei H în caietul de Fișe de lucru sistematică
lucru); „Carnavalul literelor” (fişe
de lucru cu literele învăţate).
Repetarea cântecelor învăţate; Laptop Aprecieri
Muzică şi
„Noi suntem gospodari/gospodine” CD globale și
mişcare
(joc de mişcare). individuale
Dezvoltare „Ce te faci când vei fi mare?” Imagini poezie Observarea
personală (memorizarea poeziei). sistematică
Matematică:„Măsurări cu unităţi Radieră Observarea
Matematică şi
nonstandard pentru lungime” Liniar sistematică
explorarea
(exerciţii cu material Creion
mediului
demonstrativ). Ață
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Gospodinele” Ingredient pentru Expunerea
VINERI
abilități (activitate gospodărească – prăjituri lucrărilor
practice prăjituri) șorturi, bonete
Muzică şi . Repetarea cântecelor învăţate; Laptop Aprecieri
mişcare „Noi suntem gospodari/gospodine” CD globale și
(joc de mişcare). individuale

UNITATEA TEMATICĂ: „VREAU SĂ AM O MESERIE”


SUBTEMA: „DOCTORUL AUMĂOARE”
SĂPTĂMÂNA: 29
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „În Imagini profesii Observarea
Comunicare în vizită la medicul stomatolog”. Litere magnetice sistematică
LUNI
Limba română „Citim imagini din cărţi şi reviste
ce ilustrează diverse profesii”;
61
„Scriem cu litere magnetice
denumirile profesiilor părinţilor
noştri”.
Matematică şi Ştiinţe: „Săptămâna – unităţi poezie Observarea
explorarea de măsură a timpului”; sistematică
mediului „Săptămâna” (memorizare).
Limba engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „Mi-e Imagini lectura Observarea
frică/nu mi-e frică de medic”. învățătoarei sistematică
Comunicare în „Doctorul Aumădoare” de Kornei
Limba română Ciukovski (lectura învăţătoarei);
Formăm propoziţii cu cuvinte noi:
„a lecui, cufăr, cumsecade”.
MARŢI Matematică şi Matematică: „Corpuri” Coruri Observarea
explorarea (cub, cuboid, sferă – geometrice, sistematică
mediului denumire); „Găsim obiecte obiecte
asemănătoare cubului”. asemănătoare
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „De Coatumație Observarea
vorbă cu medicul din sat”. specific sistematică
„Doctorul Aumădoare” de Kornei Fișe de lucru
Comunicare în
Ciukovski (repovestire,
Limba română
dramatizare); Cuvinte cu înţeles
opus pentru: „murdărie, încet,
slab”.
Matematică şi Matematică: „Corpuri – sfera” Sfera, corpuri Observarea
MIERCURI explorarea (recunoaştere, citire); „Găsim şi asemănătoare sistematică
mediului desenăm obiecte asemănătoare Coli, creioane
sferei”.
„Îmi aleg o meserie” (discuţii şi Aprecieri globale
Dezvoltare
exprimarea preferinţelor legate de și individuale
personală
meserii).
Arte vizuale Coli Expunerea
Desen (pictură): „Cabinetul
şi abilități Creioane, creioane lucrărilor
medicului” (desen, colorare).
practice colorate
Întâlnirea de dimineaţă: „Topul Plașă sunetul și Observarea
meseriilor”. litera Z sistematică
Comunicare în „Sunetul li litera Z” (recunoaştere Fișe de lucru
Limba română şi citire a literei Z în diferite Rețetă medicală
propoziţii); „Scriem o reţetă
medicală” (fişe de lucru).
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: Caiete de lucru Observarea
JOI
Limba română „Medicina naturistă”. Fișe de lucru sistematică
„Scriem litera Z după model” Costumație Aprecieri globale
(scrierea literei Z în caietul de specifică și individuale
lucru); „De-a doctorul”
(dramatizare).
Muzică şi „Vedete ale muzicii” (audiţie Laptop Aprecieri globale
mişcare interpreţi renumiţi din toate CD și individuale

62
genurile muzicale).
„Citim imagini cu meserii” Imagini cu meserii Aprecieri globale
Dezvoltare (recunoaştere şi denumire a Jetoane meserii și individuale
personală diferitelor meserii sugerate de
imagini).
Matematică: „Calendarul naturii” Coală A3 Expunerea
Matematică şi
(întocmirea calendarului pentru o Instrumente de lucrării
explorarea
săptămână şi completarea scris
mediului
acestuia).
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Instrumentar Planșetă Expunerea
VINERI
abilități sanitar” (modelaj). plastilină lucrărilor
practice
Muzică şi „Vedete ale muzicii pentru copii – Laptop Aprecieri
mişcare Andra şi Răzvan” (audiţie – CD CD globaleși
cutiuţa muzicală). individuale

63
PLANIFICARE ORIENTATIVĂ
„TĂRÂMUL COPILĂRIEI”

Nr.
Unitatea tematică Conţinuturi Săptămâna
ore
Comunicare în Comunicarea orală – discuţii libere despre întâmplări şi fapte 15 XXIX-
Limba română din viaţa proprie, despre universul copilăriei şi valorile proprii XXXI
ale acestuia.
Tărâmul copilăriei Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
Texte suport: Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus.
”Sfatul jucăriilor” de Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
Mache Iliuţ ”Ionel, un Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
băieţel” după Gica Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Iuteş
Povestirea după imagini.
”Fetiţa care l-a luat pe
Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri neconvenţionale
NU în braţe” de Octav
Pancu-Iaşi folosite în exprimarea scrisă.
Scrierea funcţională folosind desene, simboluri. Biletul.
Matematică şi -Unităţi de măsură pentru valoare (banii): leul (bancnotele de 12 XXIX -
explorarea mediului 1 leu, 5 lei, 10 lei) ; schimburi echivalente valoric în XXXI
concentrul 0-31; - Procese ale Pământului: fenomene ale
Tărâmul copilăriei naturii (ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet); anotimpurile;
-Unităţi de măsură a timpului: ziua, săptămâna, luna, anul;

Dezvoltare Emoţiile mele – identificarea emoţiilor de bază: bucurie, 8 XIV-XVII


personală tristeţe, frică, furie;
Cum mă simt – asocierea emoţiilor cu simboluri; recunoaşterea
Trăire şi emoţiilor în funcţie de situaţii;
manifestare Planeta Emoţiilor – colaj pe baza emoţiilor de bază; crearea
emoţională, starea universului emoţiilor clasei
de bine evaluare Emoţii şi comportamente – recunoaşterea emoţiilor;
recunoaşterea comportamentelor potrivite/ nepotrivite pentru
diverse manifestări emoţionale;
Emoţiile mele, emoţiile noastre – joc de rol; recunoaşterea
emoţiilor potrivit situaţiilor în care se pot afla fiinţe
nonumane; identificarea situaţiilor care îl fac fericit; exerciţii
în grup;
Recapitulare. Evaluare
Explorarea meseriilor Despre meserii - modalităţi de autocunoaştere; 4 XXXIII-
evaluare Ce voi fi când voi fi mare?– recunoaşterea şi XXXIV
prezentarea unor activităţi preferate şi caracteristicile
acestora; Recapitulare. Evaluare

64
UNITATEA TEMATICĂ: „TĂRÂMUL COPILĂRIEI”
SUBTEMA: „SFATUL JUCĂRIILOR”
SĂPTĂMÂNA: 30

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „La Imagini cu jucării Observarea
magazinul de jucării”. Jucării sistematică
Comunicare în „Jucării de fetiţe/jucării de băieţi” Litere magnetice
Limba română (citim şi selectăm imagini cu
jucării); „Jucăria preferată” (litere
magnetice).
LUNI Matematică şi Ştiinţe: „Fenomene ale naturii – Imagini - aspecte Observarea
explorarea anotimpurile” (citim imagini care generale ale sistematică
mediului redau aspecte generale ale celor 4 anotimpurilor
anotimpuri).
Limba engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: Poezie Observarea
„Jucăriile preferate”. Fișe de lucru sistematică
Comunicare în „Sfatul jucăriilor” de Mache Iliuţ
Limba română (memorizare);
Formăm propoziţii cu cuvinte date:
„jucărie, copil, scrisoare”.
MARŢI Matematică şi Matematică: „Banii – unităţi de Bani Observarea
explorarea măsură pentru valoare” (citire, Fișe de lucru sistematică
mediului recunoaştere, operaţii de adunare şi
scădere cu bani).
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum Poezie Observarea
îngrijim şi păstrăm jucăriile?”. Fișe de lucru sistematică
Comunicare în „Sfatul jucăriilor” de Mache Iliuţ
Limba română (repetarea poeziei);
Cuvinte cu înţeles opus: „supărat,
puternic, strică”.
Matematică şi Matematică: „De câţi bani am Fișe de lucru Observarea
MIERCURI explorarea nevoie pentru a-mi cumpăra o sistematică
mediului jucărie?” (probleme ilustrate).
„Am grijă de jucăriile mele” (cum Aprecieri
Dezvoltare
ne jucăm şi cum păstrăm jucăriile) verbale
personală
– convorbire.
Arte vizuale Coli, acuarele, Expunerea
Desen (pictură): „Jucării” (desen,
şi abilități pensule, creioane lucrărilor
pictură).
practice

65
Întâlnirea de dimineaţă: „E ziua Planșă sunetul Observarea
noastră!”. și litera J sistematică
„Sunetul şi litera J (recunoaştere şi Fișe de lucru
Comunicare în
citire a literei J în diferite
Limba română
propoziţii);
„Fazan – cuvinte care încep cu
litera J” (joc).
Comunicare în „Scriem litera J după model” Caiete de lucru Observarea
JOI Fișe de lucru sistematică
Limba română (scrierea literei J în caietul de
lucru); „Cuvinte şi propoziţii care
conţin litera J” (fişe de lucru).
Muzică şi „Cearta jucăriilor” (cântec); Laptop Aprecieri
mişcare „Cântă după mine” (joc). CD Verbale
Dezvoltare „Învăţăm să dăruim” (colectare şi Jucării Aprecieri globale
personală donare de jucării unor copii și individuale
nevoiaşi).
Matematică: „Recunoaşte Bacnote Observarea
Matematică şi
bancnotele!” (joc didactic cu sistematică
explorarea
material demonstrativ, bancnote de
mediului
1 leu, 5 lei, 10 lei).
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Jucării pentru Material textile Expunerea
abilități copii nevoiaşi” (confecţie, Hârtie colorată lucrărilor
VINERI
practice decupare, lipire, decorare). Foarfece
Lipici
Muzică şi „Cearta jucăriilor” (repetare Laptop Aprecieri globale
mişcare cântec); CD și individuale
„Bate ca mine, cântă după mine””
(joc de mişcare).

66
UNITATEA TEMATICĂ: „TĂRÂMUL COPILĂRIEI”
SUBTEMA: „IONEL, UN BĂIEŢEL”
SĂPTĂMÂNA: 31

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „Copil ca Litere Observarea
tine sunt şi eu”. magnetice sistematică
„Jucăria preferată” (scriem cu litere Fișe de lucru
Comunicare în
magnetice denumirea jucăriei
Limba română
preferate); „Jocul silabelor”
(combinarea silabelor date pentru
LUNI obţinerea unor cuvinte).
Matematică şi Ştiinţe: „Toamna” (fenomene Fișe de lucru Observarea
explorarea specifice anotimpului toamna – sistematică
mediului recapitulare) – convorbire.
Limba engleză

Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „Copiii Planșe lectura Observarea
din lumea întreagă”. învățătoarei sistematică
Comunicare în „Ionel, un băieţel” de Gica Iuteş Fișe de lucru
Limba română (lectura învăţătoarei);
Formăm propoziţii cu cuvinte date:
„alimente, dolofan, sănătoasă”.
MARŢI
Matematică şi Matematică: „În puşculiţă am Fișe de lucru Observarea
explorarea strâns…” (operaţii de adunare cu Cifre magnetice sistematică
mediului material individual) – fişe de lucru.
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Diferiţi, Costumație Observarea
dar cu drepturi egale”. specific sistematică
Comunicare în „Ionel, un băieţel” de Gica Iuteş Fișe de lucru
Limba română (repovestire, dramatizare); Cuvinte
cu înţeles asemănător pentru:
„hrană, numeroşi”.
Matematică şi Matematică: „La cumpărături” Fișe de lucru Observarea
explorarea (operaţii de scădere în concentrul 0- Copacul sistematică
MIERCURI mediului 10 cu material individual) – fişe de matematicii
lucru. Jetoane copii
Discuţii referitoare la emoţiile care Aprecieri
Dezvoltare
reies din povestea „Ionel, un globale și
personală
băieţel” de Gica Iuteş . individuale
Arte vizuale Coli, creioane, Expunerea
Desen (pictură): Temă la alegere
şi lucru pensule, lucrărilor
(desen, pictură).
manual acuarele
Întâlnirea de dimineaţă: „De Planșă sunetul Observarea
vorbă cu psihologul şcolii”. și litera X sistematică
Comunicare în „Sunetul şi litera X” (recunoaştere
JOI
Limba română şi citire a literei X în diferite
propoziţii); „Găsim cuvinte care
conţin sunetul X” (joc).

67
Comunicare în „Scriem litera X după model” Caiete de lucru Observarea
Limba română (scrierea literei X în caietul de Creioane sistematică
lucru); „Scriem cuvinte care conţin Fișe de lucru
litera X” (fişe de lucru).
„Dragi copii din lumea-ntreagă” Laptop Aprecieri
Muzică şi globale și
(cântec); „Hora copiilor” CD
mişcare individuale
(elemente de coregrafie).
Dezvoltare „Cum învăţăm?” (joc de rol). Coastumație și Aprecieri
personală echipament globale și
specific individuale
Matematică: „Învăţăm să Bacnote Observarea
Matematică şi
numărăm banii” (joc didactic cu Fișe de lucru sistematică
explorarea
material demonstrativ, bancnote de
mediului
1 leu, 5 lei, 10 lei).
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Fructe şi Planșetă Expunerea
VINERI
abilități legume pentru Ionel” (modelaj). plastilină lucrărilor
practice
Muzică şi „Dragi copii din lumea-ntreagă” Laptop Aprecieri
mişcare (repetare cântec); „Suntem mici, CD globale și
dar dansăm” (paşi de dans). individuale

UNITATEA TEMATICĂ: „TĂRÂMUL COPILĂRIEI”


SUBTEMA: „FETIŢA CARE L-A LUAT PE NU ÎN BRAŢE”
SĂPTĂMÂNA: 32

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum
mă comport în familie?”.
Comunicare în „Mă comport civilizat”
Limba română (dramatizare); „Litere, silabe,
cuvinte” (reprezentări grafice) –
LUNI fişe de lucru.
Matematică şi Ştiinţe: „Iarna” (fenomene
explorarea specifice anotimpului iarna –
mediului recapitulare) – convorbire.
Limba engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum
mă comport în grupul de joacă?”.
„Fetiţa care l-a luat pe NU în braţe”
Comunicare în
de O. Pancu-Iaşi (lectura
Limba română
învăţătoarei); Scriem cu litere
magnetice trăsături pozitive:
MARŢI „hărnicie, prietenie, politeţe”.
Matematică şi Matematică: „Timpul – unităţi de
explorarea măsură” (recapitulare; exerciţii şi
mediului probleme) – fişe de lucru.
Educaţie fizică
Educaţie fizică

68
Întâlnirea de dimineaţă: „Ştiu să
respect!”.
Comunicare în „Fetiţa care l-a luat pe NU în braţe”
Limba română de O. Pancu-Iaşi (repovestire,
dramatizare); „Scriem un sfat
pentru fetiţă” (fişă de lucru).
Matematică şi
Matematică: „Câte zile sunt într-o
explorarea
MIERCURI săptămână/lună?” (joc didactic).
mediului
„Ce voi fi când voi fi mare?”
Dezvoltare (recunoaşterea şi prezentarea unor
personală activităţi preferate şi caracteristicile
acestora).
Arte vizuale
Desen (pictură): „Parcul de
şi abilități
distracţii” (desen pictură)
practice
Întâlnirea de dimineaţă: „Ce
înseamnă să fii copil?”.
Comunicare în „Repetăm literele învăţate
Limba română (vocalele)”; „Găsim alt sfârşit
poveştii «Fetiţa care l-a luat pe NU
în braţe»”.
Comunicare în „Scriem numele noastre şi pe cele
JOI Limba română ale părinţilor noştri” (fişe de lucru);
„Căutătorii de cuvinte” (joc).
„Trenuleţul muzical” (cântec);
Muzică şi
„Câte unul pe cărare( joc de
mişcare
mişcare).
Dezvoltare „Ce ştim şi ce am vrea să aflăm
personală despre…?” (discuţii cu temă
liberă).
Matematică şi Matematică: „Prima zi/ultima zi”
explorarea (identificarea şi numirea zilelor
mediului săptămânii după criterii date).
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Jucării pentru
VINERI abilități prieteni” (confecţie, decupare,
practice lipire, şnuruire, ornare).
Muzică şi „Trenuleţul muzical” (repetare
mişcare cântec); „Câte unul pe cărare( joc
de mişcare).

69
„VARĂ, VARĂ DULCE VARĂ!”
PLANIFICARE ORIENTATIVĂ

Nr.
Unitatea tematică Conţinuturi Săptămâna
ore
Comunicare în Comunicare orală – discuţii libere despre anotimpul vara 15 XXXII-
Limba română (lunile anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile XXXIV
anotimpului: fenomene naturii, modificări în lumea vie şi
Vara, vară, dulce activităţi ale oamenilor specifice fiecărui anotimp).
vară… Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor, silabelor,
cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe.
Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus.
Texte suport: Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
„1 iunie, ziua Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
copilului”- de Teodor Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Munteanu
Povestirea după imagini.
„Apă de vară” Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri neconvenţionale
fragment din vol.
folosite în exprimarea scrisă.
”Cipi, acest pitic
Scrierea funcţională folosind desene, simboluri. Felicitarea.
uria ” de Fodor
Sandor Recapitulare. Evaluare finală.

Matematică şi - Colectarea şi gruparea datelor; 12 XXXII-


explorarea mediului - Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 31 fără şi cu XXXIV
trecere peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv ;
Vară, vară, dulce - Problemesimple de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi
vară… în concentrul 0-31, cu suport intuitiv;
- Recapitulare. Evaluare finală
Dezvoltare Sa fim curati! – reguli de igienă personală, identificarea de 18 V- XIII
personală Igienă obiecte de igienă personală; consecinţele respectării/
personală nerespectării regulilor de igienă
evaluare igienă personală – recunoaşterea regulilor de igienă în diferite
contexte sociale;
Lucrurile mele – rutina zilnică a igienei personale; corelarea
obiectelor de igienă cu diferitele momente ale zilei;
Trăiesc într-un mediu sănătos – colaj reguli de igienă;
regulile de igienă ale mediului în care se desfăşoară –
acasă, la şcoală; Cum mă îmbrac? – igiena vestimentaţiei,
corelaţia stării de bine igiena personală şi a vestimentaţiei
Programul meu zilnic – igiena programului zilnic – corelarea
momentelor de activitate cu cele de relaxare;
Mănânc sănătos – igiena alimentaţiei;
Recapitulare. Evaluare

70
Trăire şi manifestare Emoţiile mele – identificarea emoţiilor de bază: bucurie, 8 XIV-XVII
emoţională, starea de tristeţe, frică, furie;
bine Cum mă simt – asocierea emoţiilor cu simboluri; recunoaşterea
evaluare emoţiilor în funcţie de situaţii;
Planeta Emoţiilor – colaj pe baza emoţiilor de bază; crearea
universului emoţiilor clasei
Emoţii şi comportamente – recunoaşterea emoţiilor;
recunoaşterea comportamentelor potrivite/ nepotrivite pentru
diverse manifestări emoţionale;
Emoţiile mele, emoţiile noastre – joc de rol; recunoaşterea
emoţiilor potrivit situaţiilor în care se pot afla fiinţe nonumane;
identificarea

situaţiilor care îl fac fericit; exerciţii în grup;


Recapitulare. Evaluare
Comunicare şcolară Învăţ să comunic – exerciţiu de continuare a poveştii; 10 XVIII -
eficientă exprimarea opiniilor. XXII
evaluare Comunicăm, ne înţelegem –reguli de comunicare; ascultare şi
înţelegere a mesajului receptat; joc de rol – comunicarea cu
cadrul didactic;
Comportare civilizată – identificarea modalităţilor potrivite/
nepotrivite de comunicare; cooperarea cu colegul/ colegii;
Regulile noastre – reguli de comunicare; exersarea regulilor de
comunicare prin joc;
Comunicăm în clasă - exersarea regulilor de comunicare prin
joc de rol; colaj conţinând reguli de comunicare la şcoală;
Comunicăm acasă – reguli de comunicare acasă; ascultare şi
înţelegere, comunicare a mesajului receptat in interacţiune cu
părinţii, fraţii, bunicii; mijloace de comunicare cu părinţii,
fraţii;
Comunicăm prin semne – comunicare prin simbololuri;
Recapitulare. Evaluare

71
UNITATE TEMATICĂ: „VARĂ, VARĂ DULCE VARĂ!”
SUBTEMA: „1 IUNIE, ZIUA COPILULUI”
SĂPTĂMÂNA: 33

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „La mulţi Imagini copii Observarea
ani, copilărie!”. Litere sistematică
Comunicare în „Copiii din lumea întreagă” (citim magnetice
Limba română imagini); „Scriem cu litere
magnetice denumirea jocurilor
preferate”.
LUNI
Matematică şi Ştiinţe: „Primăvara” (fenomene Observarea
explorarea specifice anotimpului primăvara – sistematică
mediului recapitulare) – convorbire.
Limba engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „Care Drepturile Observarea
sunt drepturile copiilor?”. „1 copiilor sistematică
Comunicare în Iunie, ziua copilului” de Teodor Poezie
Limba română Munteanu (memorizare); Fișe de lucru
Cuvinte alintate: „copil, fereastră,
pasăre”.
MARŢI Matematică şi Matematică: „Formează perechi Jetoane copii Observarea
explorarea între elementele mulţimii” (exerciţii (fete și băieți) sistematică
mediului cu material individual) – fişe de Fișe de lucru
lucru.
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Întâlnirea de dimineaţă: „Copil ca Poezie Observarea
tine sunt şi eu”. Fișe de lucru sistematică
Comunicare în „1 Iunie, ziua copilului” de Teodor
Limba română Munteanu (repetarea poeziei);
„Prietenii cuvintelor” (despărţire în
silabe, reprezentare grafică).
Matematică şi Matematică: „Numără şi colorează Fișe de lucru Observarea
MIERCURI explorarea baloanele” (operaţii cu grupe de sistematică
mediului obiecte în concentrul 0-10).
„Prieteni noi” (identificarea, numirea Aprecieri
Dezvoltare
şi caracterizarea prietenilor globale și
personală
cunoscuţi la şcoală). individuale
Arte vizuale
Desen (pictură): „Copii din lumea
şi abilități
întreagă” (desen, pictură).
practice
Întâlnirea de dimineaţă: „Casa Felicitări Observarea
de copii nu e acasă”. sistematică
Comunicare în
JOI „Să ne imaginăm” (poveste creată Expunerea
Limba română lucrărilor
de copii); „Felicitare pentru
prietenul meu”.
72
Comunicare în „Prietenul meu din altă ţară” Observarea
Limba română (descrierea orală a trăsăturilor fizice sistematică
şi morale ale unui prieten imaginar).
Muzică şi „Dacă vesel se trăieşte” (repetare Laptop Aprecieri
mişcare cântec); „Alunelul” (dans). CD verbale
„Am crescut cu un an, am învăţat/aş Observarea
Dezvoltare vrea să învăţ, acum pot să…” sistematică
personală (numirea unor activităţi învăţate în Aprecieri
clasa pregătitoare). verbale
Matematică şi Matematică: „Prieteni din lumea- Jetoane copii Observarea
explorarea ntreagă” (sortare şi clasificare – Fișe de lucru sistematică
mediului exerciţii cu material individual) –
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Daruri pentru Hârtie, ață, Expunerea
VINERI abilități alţi copii” (confecţie, decupare, foarfecă, lipici lucrărilor
practice lipire, tehnici de împachetare).
Muzică şi „Dacă vesel se trăieşte” (cântec); Laptop Aprecieri
mişcare „Dansează cu mine!” (elemente de CD globale și
coregrafie). individuale

UNITATE TEMATICĂ: „VARĂ, DULCE VARĂ!”


SUBTEMA: „APĂ DE VARĂ”
SĂPTĂMÂNA: 34

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă Cărți și reviste Observarea
cu vara”. Litere sistematică
Comunicare în „Citim şi selectăm imagini din cărţi magnetice
Limba română şi reviste cu şi despre anotimpul
vara; „Scriem cu litere magnetice
denumirile lunilor de vară”.
LUNI
Matematică şi Ştiinţe: „Vara” (fenomene specifice Fișe de lucru Observarea
explorarea anotimpului vara – recapitulare) – Calendarul sistematică
mediului convorbire. naturii
Limba engleză
Religie
Întâlnirea de dimineaţă: „Ne Imagini lectura Observarea
pregătim pentru anotimpul învățătoarei sistematică
Comunicare în călduros”. „Cipi, acest pitic uriaş” de Fișe de lucru
Limba română Fodor Sandor (lectura învăţătoarei);
Formăm propoziţii cu cuvinte noi:
„cârtiţă, rouă, scorbură”.
MARŢI
Matematică şi Matematică: „Ne jucăm, numărăm Fișe de lucru Observarea
explorarea şi calculăm” (adunarea şi scăderea în Jetoane copii sistematică
mediului concentrul 0-31 prin numărare).
Educaţie fizică
Educaţie fizică

73
Întâlnirea de dimineaţă: „Povestea Povestea Observarea
anotimpurilor”. anotimpurilor sistematică
Comunicare în „Cipi, acest pitic uriaş” de Fodor Fișe de lucru
Limba română Sandor (repovestire, dramatizare);
„Scriem denumirile celor 4
anotimpuri (fişe de lucru)”.
Matematică şi Matematică: „Numerele naturale în Fișe de lucru Observarea
MIERCURI explorarea concentrul 0-31” (probleme simple sistematică
mediului de adunare/scădere cu 1-5 unităţi în
concentrul 0-10 cu suport intuitiv).
Dezvoltare „Ştiu cum să mă port la şcoală” Aprecieri
personală (convorbire). verbale
Arte vizuale Desen (pictură): „Vara ne Coli, creoane, Expunerea
și abilități aşteaptă!” – temă liberă (desen, acuarele, lucrărilor
practice pictură). pensule
Întâlnirea de dimineaţă: „Am Fișe de lucru Observarea
învăţat să fiu ordonat”. Litere sistematică
„Cuvinte cu înţeles magnetice
Comunicare în
asemănător/cuvinte cu înţeles opus”;
Limba română
„Scriem cu litere magnetice numele
personajelor din «Cipi, acest pitic
uriaş»”.
Comunicare în „Repovestirea, cu ajutorul Imagini Observarea
JOI Limba română imaginilor, a poveştii «Cipi, acest Fișe de lucru sistematică
pitic uriaş»”; „Scriem un mesaj
pentru Cipi” (fişe de lucru).
Repetarea cântecelor învăţate; Laptop Aprecieri
Muzică şi
„Pregătim dansuri pentru serbare” CD globale și
mişcare
(paşi de dans, repetare). individuale
„Ştiu cum să mă comport acasă, pe Reguli de Aprecieri
Dezvoltare
stradă, în grupul de joacă” comportament verbale
personală
(convorbire). Recompense
Matematică şi Matematică: „Din jumătăţi facem Jetoane Observarea
explorarea un întreg” (exerciţii cu material înjumătățite sistematică
mediului individual) – fişe de lucru. Fișe de lucru
Arte vizuale și Abilităţi practice: „Zânele anului” Planșete Expunerea
VINERI abilități (modelaj). plastilină lucrărilor
practice
Muzică şi Repetarea cântecelor învăţate; Laptop Aprecieri
mişcare „Pregătim dansuri pentru serbare” CD globale și
(paşi de dans, repetare). individuale

74
RECAPITULARE
SĂPTĂMÂNA: 35

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Întâlnirea de dimineaţă: „Ştiu să Fișe de lucru Observarea
respect”. sistematică
Comunicare în
„Formulăm propoziţii formate din
Limba română 3 cuvinte pe baza imaginilor”;
„Reprezentăm grafic”.
LUNI Matematică şi Fișe de lucru Observarea
Ştiinţe: „Recapitulare” (evaluare
explorarea sistematică
finală) – convorbire, fişe de lucru.
mediului
Limba engleză
Religie
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Ştiu să Poezii Observarea
Limba română mă descurc”. sistematică
„Repetăm poeziile învăţate”.
Matematică şi Matematică: „Probleme” Creioane colorate Observarea
explorarea (evaluare finală – operaţii de Bețișoare sistematică
MARŢI
mediului adunare şi scădere cu grupe de Mere
obiecte).
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Ştiu să Povești Observarea
Limba română mă comport”. sistematică
„Să ne amintim personajele din
poveşti”.
Matematică şi Matematică: „Să ne amintim!” Fișe de lucru Observarea
explorarea (evaluare finală – figuri şi corpuri Figure și corpuri sistematică
MIERCURI mediului geometrice). geometrice
„Reguli de igienă personală, a Fișe de lucru Recompense
Dezvoltare
alimentelor şi a obiectelor de
personală
îmbrăcăminte” (evaluare).
Arte vizuale Desen (pictură): „Cel mai talentat Desene Recompense
şi abilități pictor” (concurs – expoziţie de
practice desene din timpul anului).
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Ştiu Observarea
Limba română să dăruiesc”. „Cel mai bun sistematică
povestitor” (concurs). Aprecieri
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Ştiu să Aprecieri
JOI Limba română mă îngrijesc”. verbale
„Repetăm poeziile pentru serbare”. Recompense
Muzică şi „Carnavalul florilor” (repetarea Laptop Aprecieri
mişcare cântecelor şi a dansurilor învăţate). verbale
Dezvoltare „Sentimente şi emoţii” (evaluare). Fișe de lucru Evaluarea
personală progresului

75
Matematică şi Matematică: „Mă verific” Planșe nr. nat. de Evaluarea
explorarea (evaluare finală – şirul crescător şi la 0 la 30 progresului
mediului descrescător, vecinii numerelor).
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Creaţiile Machete Evaluarea
VINERI abilități noastre” (expoziţie de machete, Confecții progresului
practice confecţii, aplicaţii). Aplicații
Muzică şi „Cel mai bun solist/Cel mai bun Laptop Aprecieri
mişcare dansator” (repetarea cântecelor şi a globale și
dansurilor învăţate). individuale

EVALUARE FINALĂ
SĂPTĂMÂNA: 36

ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII


MATERIALE
Comunicare Întâlnirea de dimineaţă: Fișe de lucru Evaluarea
în Limba „Adevărat sau fals?”. progresului
română „Litera, silaba, cuvântul”
(reprezentare grafică repetare).
Matematică şi Fișe de lucru Evaluarea
LUNI Ştiinţe: „Recapitulăm” (evaluare
explorarea progresului
finală – convorbire, fişe de lucru).
mediului
Limba engleză
Religie
Comunicare Întâlnirea de dimineaţă: Evaluarea
în Limba „Am mai crescut cu un an”. progresului
română „Propoziţia formată din două Recompense
cuvinte” (repetare).
Matematică şi Matematică: „Numărăm din doi în Planșe nr. nat. de Evaluarea
explorarea doi, înainte şi înapoi” (evaluare la 0 la 30 progresului
MARŢI mediului finală – ordinea crescătoare şi
descrescătoare).
Educaţie
fizică
Educaţie
fizică
Comunicare Întâlnirea de dimineaţă: „Sfaturi Fișe de lucru Evaluarea
în Limba pentru noul drum”. Litere magnetice progresului
română „Scriem literele învăţate” (fişe de
lucru).
Matematică şi Matematică: „Găseşte intrusul!” Fișe de lucru Evaluarea
explorarea (elemente de perspicacitate – progresului
MIERCURI
mediului evaluare finală, fişe de lucru).
Dezvoltare „Am învăţat să comunic sentimente Evaluarea
personală şi emoţii” (convorbire – evaluare). progresului
Arte vizuale şi Coli, creioane, Aprecieri
Desen (pictură): „Unde voi merge
abilități acuarele, pensule globale și
în vacanţă?” (desen, pictură).
practice individuale

76
Comunicare Întâlnirea de dimineaţă: „Nimic Coli Evaluarea
în Limba nu e greu”. Instrumente de progresului
română „Scriem cuvinte şi mesaje pentru scris
colegi”. Litere magnetice
Comunicare „Repetăm poeziile pentru serbare”. Aprecieri
în Limba globale și
JOI română individuale
„Cutiuţa muzicală” (audiţii); Laptop Aprecieri
Muzică şi
„Jocuri de mişcare alese de verbale
mişcare
copii”.
Dezvoltare „Am învăţat să îmi stăpânesc Aprecieri
personală emoţiile” (convorbire – evaluare). verbale
Matematică şi Matematică: „Cine ştie câştigă” – Jetoane Evaluarea
explorarea concurs (probleme simple de progresului
mediului adunare şi scădere cu suport
intuitiv).
Arte vizuale şi Abilităţi practice: „Clasa de elevi” Polistiren Expunerea
abilități (lucrare colectivă). Hârtie lucrării
VINERI practice Foarfecă
Lipici
Acuarele
Material textil
Muzică şi „Cântecul preferat” (concurs de Laptop Aprecieri
mişcare interpretare); „Dansul preferat” Recompense globale și
(concurs de dans). individuale

77