Sunteți pe pagina 1din 1

The Flamelet Model pag 233

Conceptul Flamelet [37] pentru combustia neamestecată descrie interacțiunea chimiei cu turbulența
în limita reacțiilor rapide (număr mare Damköhler).

Arderea se presupune că apare în foi subțiri cu structură interioară numită Flamelets.

Flacăra turbulentă în sine este tratată ca un ansamblu de Flamelete laminare care sunt încorporate în
câmpul de curgere.

Modelul Flamelet este o versiune neechilibrată a limitei clasice "Burke-Schumann".

Aceasta adaugă noi detalii simulării proceselor de ardere în comparație cu alte modele comune de
combustie pentru prețul soluției de numai două ecuații scalare în cazul unui flux turbulent.

Un număr arbitrar de intermediari poate fi specificat atât timp cât este cunoscută chimia lor
laminară.

Principalul avantaj al modelului Flamelet este că, deși sunt incluse informații detaliate despre
procesele de transport molecular și despre reacțiile cinetice elementare, nu este necesară o rezoluție
numerică a lungimii mici și a scalelor de timp.

Acest lucru evită problemele bine cunoscute de rezolvare a cineticii extrem de neliniară în câmpurile
fluctuante de curgere și face ca metoda să fie foarte robustă.

Doar două ecuații scalare trebuie rezolvate independent de numărul de specii chimice implicate în
simulare.

Informațiile despre flăcările modelului laminar sunt pre-calculate și stocate într-o bibliotecă pentru
a reduce timpul de calcul.

Pe de altă parte, modelul este încă limitat de ipoteze precum chimia rapidă sau neglijarea diferitor

Numărul Lewis din speciile chimice.

Model flamelet laminar pentru combustie neamestecată

Cuplarea Flameletului Laminar cu câmpul Turbulent Flow

Burning Velocity Model (Premixed or Partially Premixed)

Modelul de combustie preamestecat sau parțial preamestecat poate fi împărțit în două părți
independente:

• Model pentru progresul reacției globale: modelul de viteză de ardere (BVM), numit și
"închiderea flăcării turbulente" (TFC)
• Model pentru compoziția fracțiunilor reacționate și nereacționate ale fluidului: Flamelet
laminar cu PDF

S-ar putea să vă placă și