Sunteți pe pagina 1din 1

Modulul: M2 Contabilitate generală

Clasa a X-a G

Fișă de lucru:
Analiza contabilă a operațiunilor economico-financiare

Să se realizeze analiza contabilă și să se scrie formula contabilă pentru următoarele


operațiuni economico-financiare care au avut loc în cursul lunii martie, la SC “ELIS” SRL:

1. La data de 3.03.2019 s-au achiziționat mărfuri de la furnizori, în valoare de 3000 lei, conform
Factură.

2. Pe 10.03.2019 s-a achitat în numerar datoria față de furnizorul de mărfuri, în valoare de 3.000
lei, conform Chitanță și Registru de casă.

3. În data de 11.03.2019 s-a încasat de la un client, prin virament, suma de 4000 lei, conform Extras
de cont.

4. În data de 15.03.2019 s-au plătit din casierie salariile angajaților, în valoare de 7.000 lei,
conform Stat de plată și Pontaj.

5. În data de 24.03.2019 s-a achitat prin virament impozitul pe profit datorat, în valoare de 2.500
lei, conform Ordin de plată și Extras de cont.

6. La data de 26.03.2019 s-a acordat unui salariat un avans de trezorerie, în valoare de 1.000 lei,
pentru realizarea unei deplasări, conform Dispoziție de plată și Registru de casă.

7. În data de 26.03.2019, Adunarea Generală a Acționarilor a decis majorarea capitalului social


prin încorporarea altor rezerve, în valoare de 5.000 lei, conform Hotărâre A.G.A.