Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Aria curriculară: Educație fizică și sport


Disciplina: Educație fizică
Unitatea de învățare: Formații
Conținutul învățării : ♦Mers si variante de mers
♦Joc dinamic

Tipul lecției :Exersare de competențe

Obiective de referință:
3.1- să aplice în activitățile practice deprinderile motrice de bază sâi pe cele aplicativ -
utilitare;
5.2- să manifeste inițiativă în colaborarea cu colegii pe parcursul activităților practice;

Obiective operaționale:
♦ cognitiv-formative :
- să enumere regulile jocului desfășurat;

♦psiho-motorii :
-să execute corect tipurile de exerciții indicate;
-să consolideze actele motrice ;
-să execute corect extensii și ridicări.

♦afectiv-atitudinale :
-să educe spiritul de echipă, prin participarea cât mai activă la îndeplinirea sarcinilor;
- să respecte indicațiile pentru a-și îmbunătăți performanța ;

Strategii didactice:
♦resurse procedurale: explicația, demonstrația, exercițiul
♦resurse materiale: creta colorată, mingi
♦forme de organizare: frontal, pe grupe, individual

Modalități de evaluare : continuă (formativă);


Locul de desfășurare: terenul de sport;
Durata: 45 min

Bibliografie :
♦M.E.C.T.-« Programa școlară, clasele I si a II-a », București, 2004 ;
♦Teodorescu Doina -"Exerciții de educație fizică și ștafete pentru clasele I - IV,"Ed.
Gheorghe Cârtu Alexandru, 1994;
♦Ioan Cerghit - "Perfecționarea lecției în școala modernă"

Conținutul informativ :
1. Exerciții de captare a atentiei ;
2. Exerciții complexe de efort și formație ;
3. Exerciții pentru prelungirea analitică a aparatului locomotor ;
4. Mers și variante de mers ;
5. Jocuri dinamice.
DESFĂȘURAREA LECŢIEI

FORMAȚII
ETAPELE LECTIEI CONTINUT DOZARE INDICAȚII METODICE
DE LUCRU

"În linie pe un rând,


adunarea!"
1. Alinierea.
2. Anunțarea temelor. 3' "Va aliniați!"
1. Organizarea 3. Dialog privind importanța educaței fizice în ♀♀♀♀♀♀
colectivului păstrarea sănătății. 7' "Drepți!"
4. Reguli de igienă personală privind lecțiile de "Bună ziua!"
educație fizică.
"Pe loc repaus!"

- Exerciții de captare a atentiei :


2'
A. întoarceri, mers obisnuit, ♀♀♀♀♀ "Privirea urmărește brațele!"
3'
B.variante de alergare : alergare obisnuita,
♀♀♀ "Pieptul în față!"
2. Pregătirea alergare cu genunchii la piept, alergare cu calcâiele la 3'
organismului pentru sezut ; - - - "Genunchii sus,ne lăsăm
efort si influentarea C.exercitii pentru prelungirea analitica 4x4
- - - ușor pe spate!"
selectiva a aparatului a aparatului locomotor:
4x4
locomotor
♀♀♀♀♀ "Călcâiele ating șezutul!"
1) Exercitii pentru cap si gât:
4x4
a) flexii si extensii : ♀♀♀ "Exerciții de respirație!"
T1 flexii; 4x4
T2 extensii ♀♀♀♀♀ "Prin săritură, depărtat luat!"
b) T1- T2 -rasucirea capului spre stânga, revenire "Drepți!"
♀♀♀
la pozitia initiala ;
T3-T4, rasucirea capului spre dreapta, ♀♀♀♀♀ "Brațele întinse!"
revenire la pozitia initiala.

2) Exercitii pentru brate : ♀♀♀ "Brațele pe șold!"


a) arcuiri de brate :
T1- T2-bratul stâng, sus arcuire ; ♀♀♀♀♀ "Picioarele depărtate!"
-bratul drept, jos arcuire ; ♀♀♀ "Picioarele apropiate!"
T3 - T4- bratul stâng, jos arcuire ;
-bratul drept, sus arcuire ;
b) forfecari de brate :
-cu bratele paralele ;
-cu bratele încrucisate.

3) Exercitii pentru trunchi :


a) T1- T2 -îndoirea trunchiului spre stânga ;
T3 - T4 - îndoirea trunchiului spre dreapta.
b) T1- T2-rasucire spre stânga ;
T3 - T4- rasucire spre dreapta.

4) Exercitii pentru picioare :


a) T1 -îndoirea genunchiului stâng la piept ;
T2- revenire la pozitia initiala ;
T3- îndoirea genunchiului drept la piept ;
T4- revenire la pozitia initiala ;
b) sarituri ca mingea.
♦Exercitii complexe de efort si formatie : - - -
a) mers obisnuit ;
3. Dirijarea exersării de b) mers pe vârfuri cu bratele întinse ; 3x - - - "Mers de voie!"
competențe c) mers pe calcâie, cu mâinile la spate ; 3 ture "Mers pe vârfuri!"
d) mers ghemuit.
- - - -//-
♦Urmeaza capitanul ! Se lucreaza în perechi, pe doua
rânduri, cu distanta de 2-3 m între rânduri. ●

♦Jocuri dinamice : - - - "Mers ghemuit!"


-"Statuile"- Elevii merg, cât mai variat pe terenul de
educatie fizica si executa diferite miscari, fiecare "Repuneți mingea în cerc!"
dupa imaginatia sa. La semnalul meu, ei ramân
nemiscati, în pozitia în care au fost surprinsi. Dupa
câteva secunde, timp în care stabilesccea mai
frumoasa "statuie", jocul se reia. Câstiga elevul care
executa de mai multe ori cea mai frumoasa "statuie".

-"Voinicelul cel strengar"- Elevii se împart în doua


grupe. În fiecare grupa se numara din 1 în 1 ; elevii
tin minte numarul pe care îl reprezinta. Între grupe, la
mijloc, se afla un cerc cu o minge. La semnalul meu,
elevii care reprezinta numarul strigat, merg sa ia
mingea si se întorc la locul lor, alergând. Cel care nu
reuseste sa o ia, alearga sa - l atinga pe celalalt.
Mingea este repusa în joc si se striga alt numar. Se
continua jocul.

4. Readucerea la valori
Plimbare cu ochii închisi, prinsi de mâna, în lant,
de repaus a funcției - - - ”Mers de voie!”
condusi de învatator.
organismului

"În linie câte unul,


adunarea!"
1) Alinierea ;
5. Încheierea activității 2) Aprecieri verbale asupra activitatii ; 2-3' - - -
"Lecția s-a terminat!"
3) Salutul.
"Bună ziua!"