Sunteți pe pagina 1din 2

Întrebarea 10:

Enumerați tipurile de compureri:


1. După modalitățile de elaborare: orale/scrise, colective/individuale;
2. După modul de expunere: compuneri narative, compuneri descriptive;
O altă clasificare:
1. Compuneri pe baza unor materiale de sprijin:
a. Compuneri pe baza unor ilustrații, tablouri, diapozitive, filme, etc.
b. Compuneri pe baza unui text cunoscut
c. Compuneri pe baza unor proverbe, zicători și ghicitori
d. Compuneri după desene proprii
e. Compuneri pe baza observațiilor și impresiilor elevilor
f. Compuneri prin analogie
g. Compuneri cu început dat
h. Compuneri cu sfârșitul dat
i. Copmpuneri cu cuvinte de sprijin
j. Compuneri cu propoziții de sprijin
2. Compuneri libere, creatoare
3. Compuneri-corespondență și cu destinație specială
a. Scrisoarea
b. Felicitarea
c. Telegrama
d. Anunțul publicitar
e. Invitație
f. Biletul
g. Cartea poștală
4. Compuneri gramaticale
Relatați despre metodologia realizării compunerilor în clasele primare:
Compunerea este o lucrare, în mare măsură, independentă, o expunerea în scris a gândurilor
elevului în legătură cu o temă dată. Pentru realiza o compunere vor fi respectate câteva
cerințe forte importante:
 cele trei părţi ale comunicării (introducerea, cuprinsul şi încheierea);
 ordinea firească a ideilor;
 bogăţia ideilor spre a nu pierde din vedere esenţialul;
 tratarea temei date, conform titlului (fără rătăciri);
 folosirea unui limbaj clar şi corect, dar bogat (prin folosirea unor expresii poetice);
 corectitudinea şi claritatea scrisului (respectarea regulilor ortografice şi de
punctuaţie);
 lizibilitatea scrisului;
 prezentarea sau aspectul lucrării.
Etapele de realizare a compoziţiei
La realizarea unei compuneri se urmăreşte parcurgerea tuturor etapelor necesare
pentru redactarea ei:
1. Alegerea subiectului
2. Documentarea sau invenţiunea
3. Dispoziţiunea sau planul compunerii
4. Redactarea propriu-zisă
5. Analiza compunerilor
Elaborați o compunere după ilustrații sau un șir de ilistrații (legate de un subiect)
pentru clasa a III-a: