Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele:

Test sumativ la istorie


România în epoca modernă

I. Unirea Principatelor şi marile reforme


a) Precizaţi data dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza → _______________________ (0,25p)
b) Menţionaţi documentul elaborat de Marile Puteri în 1858 ce a ţinut loc de constituţie noului stat
constituit → ____________________________ (0,25p)
c) Numiţi cele două personalităţi care au înfăptuit unirea şi au reformat noul stat →
 ____________________________
 ____________________________ (0,25x2p)
d) Prezentaţi două reforme înfăptuite de către aceştia:
 ________________ → _____________________________________________________
________________________________________________________________________
 ________________ → _____________________________________________________
________________________________________________________________________
(0,5x2p)
II. Proclamarea şi obţinerea independenţei României proclamarea independenţei _________
a) Precizaţi când au avut loc următoarele evenimente obţinerea independenţei _________
(0,25x3p) recunoaşterea independenţei ________
b) Enumeraţi trei bătălii la care au participat românii în Războiul de Independenţă →
 ________________________
 ________________________
 ________________________ (0,25x3p)
c) Numiţi cele trei personalităţi politice româneşti care au obţinut independenţa României →
 __________________________
 __________________________
 __________________________
(0,25x3p)
III. Primul Război Mondial şi Marea Unire participarea României la Primul Război
a) Precizaţi când au avut loc următoarele evenimente Mondial → _________________
(0,25x2p) definitivarea Marii Uniri → ____________
b) Enumeraţi cele trei bătălii câştigate de români în Primul Război Mondial →
 ______________________ ___________________
 ______________________ ___________________
 ______________________ (0,25x3) ___________________
c) Menţionaţi provinciile care s-au unit cu România în 1918 ___________________
(0,25x6) ___________________
___________________
IV. Constituţia din 1866 ______________________
a) Precizaţi cele două elemente nedemocratice prezente în lege →
(0,25x2p) ______________________
____________________________
b) Enumeraţi trei prevederi democratice prezente în lege → ____________________________
(0,25x3) ____________________________
____________________
c) Menţionaţi instituţia supremă în stat şi două atribuţii ale acesteia → ____________________
(0,25x3) ____________________

Punctaj: 0,25 x 36 = 9
Se acordă un punct din oficiu.