Sunteți pe pagina 1din 1

VERBUL este o parte de vorbire cu multiple valențe expresive, iar temporalitatea sa

constituie o sursă de expresivitate vastă.

 PREZENTUL este folosit în proza narativă în mai multe situații: în comentariile


naratorului, raportate la momentul în care acesta povestește și actualizate în
prezentul lecturii (acum îl descriu pe eroul meu), în exprimarea unor idei generale, a
unor aserțiuni care nu depind de moment, așa-numitul prezent gnomic sau etern
(Omul este muritor), în descrierea unor realități stabile – prezentul descriptiv, în
reprezentarea actelor de comunicare ale personajelor, în dialoguri și în monologuri.
De reținut!
a. Prezentul descriptiv conferă valoare durativă peisajelor;
b. Prezentul narativ este utilizat pentru a nara fapte care aparțin în mod evident
planului trecutului. Prezentul narativ este un artificiu stilistic care produce un efect
de actualizare, de dramatizare a faptelor povestite. Acest efect poate fi explicat fie
ca aducere în prezent a faptelor trecute, fie ca deplasare în trecut a perspectivei
auctoriale, asociate astfel celei a personajelor. Prezentul narativ conferă
autenticitate narațiunii, propunând o perspectivă sincronică, în care timpul narat și
timpul narării se suprapun. Prezentul narativ dinamizează acțiunea, inducând
cititorului sentimentul participării directe la evenimentele narate, creând iluzia că
acestea sunt relatate pe măsură ce se desfășoară.

 IMPERFECTUL arată acțiuni durative, nedeterminate sau repetate în trecut. Valoarea


stilistică a imperfectului îl indică drept timpul propriu al evocărilor.
De reținut!
a. Imperfectul narativ are funcție dinamic-evocativă, proiectând un eveniment, un
proces sau o stare într-o durată nedeterminată, ceea ce îi conferă și funcție
durativă.
b. Imperfectul descriptiv are funcție descriptiv-evocativă și conferă secvenței
descriptive caracter dinamic, în opoziție cu caracterul static determinat de
utilizarea prezentului. Prin actualizarea în imagini plastice a unei realități trecute,
imperfectul descriptiv are și funcție durativă.
c. Imperfectul iterativ are funcție iterativă, evidențiind caracterul repetitiv al unor
situații.

 PERFECTUL SIMPLU este timpul narativității neutre și exprimă o durată absolută, de


mare concentrare epică.
De reținut!
a. Funcția stilistică principală a perfectului simplu este determinată de
caracterul închis (aspectul perfectiv) și de caracterul punctual (aspectul
momentan) al acțiunii/stării.
b. Perfectul simplu reliefează derularea rapidă a evenimentelor având funcție de
dinamizare, de schimbarea ritmului narativ.