Sunteți pe pagina 1din 2

Test

I Citiți cu atenție textul de mai jos:


,, În anul 6975 [1467] noiembrie 19, s-a ridicat craiul unguresc Matiaș și a coborât la
Trotuș cu toată puterea ungurească. Și au venit la târgul Romanului și l-au ars. Și apoi au venit la
Baia. Și a fost gândul lui Ștefan voievod și a năvălit noaptea asupra lor la Baia. Și i-a dat
Dumnezeu în mâinile lui Ștefan voievod și ale oastei lui. Și au fost uciși mare mulțime dintre ei.
Și craiul atunci a fost săgetat în luptă. Și apoi s-au întors rușinați pe alt drum mai scurt. Și nu a
fost cum au crezut ei, ci a fost cum era voia lui Dumnezeu. Și în același an a răposat doamna
Evdochia.
Și după câtva timp au făcut pace între dânșii, Ștefan voievod cu craiul unguresc, Matiaș
și încă, după împăcarea cea bună, a dăruit domnului nostru, Ștefan voievod, 2 cetăți, anume
cetatea de Baltă și Ciceu; în Țara Ardealului, precum sunt și până acum.”
Letopisețul de la Putna

1. Precizați din text numele regelui Ungariei și al voievodului Moldovei.


2. Prezentați din text soarta regelui Ungariei în lupta de la Baia.
3. Precizați din text rezultatul campaniei militare din 1467.
4. Transcrieți câștigurile teritoriale ale lui Ștefan cel Mare obținute în urma tratatului de pace cu
Ungaria.
5. Prezentați două conflicte militare ale Transilvaniei cu Imperiul Otoman.
6. Prezentați două conflicte militare ale Țării Românești cu Imperiul Otoman.
7. Prezentați două conflicte militare ale Moldovei cu Imperiul Otoman
7x5=35 pct.

II Realizați corespondențele corecte:

1. Mircea cel Bătrân a Călugăreni


2. Ștefan cel Mare b Târgoviște
3. Vlad Țepeș c sultanul Imperiului Otoman
4. Iancu Corvin de Hunedoara d Varna
5. Mihai Viteazul e Vaslui
6. Mahomed Cuceritorul f Rovine
6x5=30 pct.

III Completați spațiile llibere cu termenii din listă:

În fața pericolului reprezentat de ....1.....Otoman Țările Române s-au aliat cu Polonia sau
Ungaria. Ca tactică de luptă s-a aplicat ,,.....2...... pârjolit”, ce consta în arderea .....3.... și otrăvirea
fântânilor. Această tactică a fost folosită cu succes de Ștefan cel Mare după înfrângerea de la ....4...........,
fapt ce a determinat ....5.... armatei otomane din Moldova.

Listă: retragerea, Vaslui, Războieni, staționarea, pădurilor, pământul, Imperiul, recoltelor

5x3=15 pct.
IV Alegeți variant corectă de răspuns:

1. Prima unire a celor trei provincii românești a fost realizată de :


a) Mircea cel Bătrân b) Mihai Viteazul c) Iancu de Hunedoara
2. La 10 ianuarie 1475 are loc bătălia de la :
a) Vaslui b) Războieni c) Nicopole
3. Imperiul Otoman a încercat să cucerească în 1456 cetatea Belgrad apărată de:

a) Vlad Țepeș b) Mihai Viteazul c) Iancu de Hunedoara

4. Vlad Țepeș a fost înlocuit pe tronul Țării Românești de fratele său:

a) Dan I b) Radu cel Frumos d) Vlad Dracul

5. La lupta de la Nicopole a participat alături de alianța antiotomană condusă de Ungaria și:

a) Țara Românească b) Moldova c) Dobrogea

5x2=10 pct.

Se acordă 10 puncte din:

a) oficiu
b) milostenie creștină
c) exces de…zel 