Sunteți pe pagina 1din 2

Test

I Citiți cu atenție textele de mai jos:


Textul A:
,, Dorinţa cea mai mare, cea mai generală, aceea hrănită de toate generaţiile trecute, este unirea
Principatelor într-un singur stat, o unire care este firească, legiuită şi neapărată, pentru că în
Moldova şi în Valahia suntem acelaşi popor, omogen, identic ca nici un altul, pentru că avem
acelaşi început, acelaşi nume, aceeaşi limbă, aceeaşi religie, aceeaşi istorie, aceeaşi civilizaţie,
aceleaşi instituţii, aceleaşi legi şi obiceiuri, aceleaşi temeri şi aceleaşi speranţe, acelaşi viitor de
asigurat şi în sfârşit aceeaşi misie de împlinit.”
( Mihail Kogălniceanu, Fragment dintr-o cuvântare,1857)
Textul B:
,,Se procedează, prin apel nominal şi vot secret, la alegerea domnitorului. Se deschide scrutinul
şi, după citirea biletelor, preasfinţia sa părintele mitropolit, prezidentul Adunării, proclamă că s-a
ales domnul Ţării Româneşti, cu unanimitate de voturi exprimate, adică 64, prinţul Moldovei,
Alexandru Ioan Cuza. La această proclamare, toată Adunarea se ridică şi sala răsună de aplauze
şi strigările, de trei ori repetate, ale deputaţilor şi publicului: ,,Să trăiască Unirea! Să trăiască
Alexandru Ioan Cuza! Să trăiască puterile suzerană şi garante!”
( Procesul verbal al Adunării elective, Bucureşti, 24 ian
1859)
1. Precizați, pe baza sursei A, care era dorința poporului român.
2. Menționați, pe baza sursei B, care a fost procedura de alegere a domnitorului.
3. Prezentați,pe baza sursei A ,motivele pentru care unirea Principatelor era firească.
4. Transcrieți, pe baza sursei B, funcțiile lui Alex. Ioan Cuza.
5. Prezentați, pe baza sursei B, reacția Adunării la auzul veștii alegerii lui A.I. Cuza ca domn.
6. Transcrieți litera corespunzătoare sursei care se referă la alegerea lui A.I. Cuza ca domn.
6x5=30 pct.

II Completați spațiile libere cu termenii din listă:


După războiul ....1..... a avut loc ......2........ de la Paris care a discutat și problema
românească. S-a hotărât înființarea adunărilor ....3....... ce trebuiau să se pronunțe privind
....4........ Principatelor Române. Cadrul legislativ a fost stabilit la .......5.......... de la Paris, când a
fost impusă românilor o unire ......6..........
Listă: convenția, elective, Crimeii, parțială, ad-hoc, congresul, reforma, unirea, totală.
6x4=24 pct.
III Realizați corespondențele corecte:
1. Mihail Kogălniceanu A scăderea censului
2. Nicolae Vogoride B prim ministru român
3. Alex. Ioan Cuza C coaliție anticuzistă
4. Reforma electorală D caimacam al Moldovei
5. ,,monstruoasa coaliție” E domn al Moldovei la 5 ian.1859
5x4=20 pct.
IV Realizați un eseu cu titlul ,, Rolul lui A.I. Cuza în modernizarea României” ținând cont de:
- Prezentarea rolului jucat de A.I. Cuza în unirea Principatelor în 1859.
- Prezentarea unei reforme în domeniul agrar.
- Prezentarea unei reforme în domeniul educației.
- Rolul jucat de ,,monstruasa coaliție” în politica internă și un efect al acestei grupări.
4x4=16 pct.

Se acordă 10 pct. din oficiu (operă de caritate).