Sunteți pe pagina 1din 18

2. LOCUL DE MUNCĂ NR.

2
ŞOFER AUTOTURISM
2.1 PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de muncă în cazul şoferului are drept scop transportul persoanelor şi al unor
cantităţi mici de materiale, între diferitele puncte de lucru, cu ajutorul autoturismelor.

2.2 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACELE DE PRODUCŢIE
- autoturisme FIAT Doblo – 3 buc.; autoturisme FIAT Panda – 4 buc.; FORD Focus,
Fiesta – 1 buc.; OPEL Corsa – 2 buc.; OPEL Zafira – 1 buc.; CHEVROLET Aveo – 1
buc.
- autoutilitare VW T4 – 1 buc; DACIA Picup–2 buc..
- trusă de scule tip auto;
- carburanţi (benzină, motorină);
- lubrifianţi (ulei motor, ulei transmisie, ulei hidraulic, unsori);
- antigel (toxic);
- mâneci, cravate, fular etc.) de către transmisiile prin curele
ventilator/pompă de apă, curea distribuţie;
- prindere, antrenare de către polizorul electric sau bormaşină, în timpul
reviziilor şi al reparaţiilor;
- Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier;
- Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în
mers;
- Rostogoliri de piese, materiale de formă cilindrică sau a roţilor (provenite de la locurile
de muncă învecinate) în atelier în timpul reviziilor şi al reparaţiilor;
- Răsturnare piese, materiale neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate în cazul
lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii;
- Cădere liberă de scule, piese, materiale la lucrul în canalul de acces sub autoturism sau
la lucrul pe platformă, sub autoturism;
- Scurgere liberă de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autoturism;
- Proiectare de corpuri sau particule:
- la lucrul la polizorul electric, bormaşină, polizor electric manual;
- particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
- Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de
mentenanţă şi la reparaţii;
- Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen plasate în vecinătatea traseelor
pedestre ale şoferului de autoturism;
 Factori de risc termic:
- Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse lichid de frână (toxic);
- electrolit baterii acumulator (soluţie de H2SO4);
- lichid pentru curăţare parbrize;
- dispozitive de suspendare: mecanice şi hidraulice;
- triunghiuri reflectorizante;
- pene de calare;
- monometre pentru verificarea presiunii în pneuri.

SARCINA DE MUNCĂ
Activitatea personalului este precizată generic în documentul numit “FIŞA POSTULUI”, care
stabileşte:
Cerinţele de pregătire profesională, autorizări specifice, aptitudini şi abilităţi necesare
“POSTULUI”;
Lista atribuţiumilor, sarcinilor şi a lucrărilor de executat, împreună cu frecvenţa acestor acţiuni pe
linie profesională, SSM şi PSI – aferente obiectului principal de activitate şi de suplimentare a
acestuia.
- sosirea la serviciu;
- recepţionarea cheilor şi a documentaţiei de la revizor (foi de parcurs, certificat
înmatriculare auto, talon PSI, talon de verificare a stării tehnice, ordine de deplasare
etc.);
- verificarea stării tehnice a autoturismului;
- verifică nivelurile de carburanţi, lubrifianţi, lichid de răcire, lichid de frână şi electrolit
în bateriile de acumulator;
- verifică funcţionarea corectă a instalaţiei electrice, a motorului şi a sistemelor de
frânare şi direcţie;
- alimentează cu carburanţi dacă este cazul;
- completează nivelurile deficitare;
- se prezintă la punctul indicat în documentele primite;
- execută transport de persoane şi materiale pe drumurile publice sau în incinte de
unităţi;
- la sfârşitul parcurgerii itinerarului ordonat se reîntoarce cu autoturismul la locul de
parcare;
- verifică din nou starea tehnică a autoturismului;
- predă actele şi cheile de contact şi acces revizorului de la punctul tehnic de control;
- raportează toate neregulile întâmpinate pe parcurs sau referitoare la starea tehnică a
autoturismelor;
- execută lucrări de întreţinere specifice autoturismelor (spălare, curăţare etc.);
- participă la reparaţii şi revizii tehnice, executând lucrări de complexitate mică şi
medie; lucrările sunt atribuite de către şeful formaţiei de revizii şi reparaţii.

MEDIUL DE MUNCĂ
Şoferul de autoturism îşi desfăşoară activitatea în habitaclul autoturismelor.
Toate autoturismele noi sunt prevăzute cu sisteme de climatizare, dar în cazul
autoturismele mai vechi, funcţionarea acestor instalaţii nu asigură în permanenţă condiţiile de
mediu impuse de activitatea de conducere auto.
Apar curenţi de aer din cauza neetanşeităţilor, circulaţiei cu gemul deschis.
Nivelul de zgomot se plasează sub limita de 90 dB(A), dar are manifestare continuă şi mai
pronunţată în cazul autoturismelor pe motorină.
La deplasarea pe unele drumuri rurale sau neamenajate apar pulberi pneumoco-niogene
(praf) ce nu sunt înlăturate de autoturismele care nu au prevăzute filtre la instalaţia de climatizare.

2.3 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie


 Factori de risc mecanic:
- Organe de maşini în mişcare:
- prindere, antrenare mână sau articole vestimentaţie (accidental la inspecţii şi
reparaţii (galerii sistem evacuare, bloc motor etc.);
- Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în
anotimpul rece (scule, dispozitive etc.);
 Factori de risc electric:
- Electrocutare prin atingere directă:
- deteriorarea accidentală a izolaţiilor unor căi de curent, la lucrul cu unelte
cu acţionare electrică, portabile (la reparaţii);
- panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii;
- Electrocutare prin atingere indirectă sau apariţia tensiunii de pas la deteriorarea
circuitelor de legare la instalaţia de împământare;
 Factori de risc chimic:
- Lucrul cu substanţe toxice – antigel, freon, lichid de frână;
- Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsură
chimică;
- Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.

B. Factori de risc proprii mediului de muncă


 Factori de risc fizic:
- Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara în habitaclul autoturismelor care nu
sunt dotate cu instalaţie de condiţionare a aerului;
- Curenţi de aer – neetanşeităţi ale habitaclului la unele autoturisme, circulaţia cu
geamurile deschise;
- Nivel de iluminare:
- la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu lampă
portabilă;
- la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire pro-vocat de
folosirea incorectă a luminilor de către participanţii la trafic;
- Calamităţi naturale – trăsnet, inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci,
seisme;
- Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale – la
majoritatea autoturismelor din dotare nu există sistem eficient de filtrare a
aerului care intră în habitaclu;
 Factori de risc chimic:
- Gaze, vapori, aerosoli toxici provenite de la funcţionarea motoarelor termice în
incinta atelierelor.

C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă


 Suprasolicitare fizică:
- Efort static, poziţie fixă la parcurgerea traseelor lungi;
 Suprasolicitare psihică:
- Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile în timp
scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul
deplasării în condiţii atmosferice grele – ceaţă, ploaie, ninsoare).

D. Factori de risc proprii executantului


 Acţiuni greşite:
- Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un
stadiu avansat de oboseală;
- Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează circulaţia pe
drumurile publice;
- Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţă;
- Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, instalaţia
de frânare;
- Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică;
- Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau
angajarea de discuţii cu pasagerii;
- Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru
(la coborâre);
- Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea
pedestră;
- Cădere de la înălţime (în canalele de acces sub autoturism din atelierul de
revizii şi reparaţii) sau de la joasă înălţime (la accesul pe rampa de spălare);
 Omisiuni:
- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare.
UNITATEA:
2.4 FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 16
S.C.BIJU SRL
MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
COMPARTIMENTUL MECANIC

LOCUL DE MUNCĂ: FIŞA NR. 2


ECHIPA DE EVALUARE:
ŞOFER AUTOTURISM
CONSE- NIVEL
CLAS CLASA
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA PAR-
FACTORI DE RISC A DE DE
SISTEMULUI FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ ŢIAL
IDENTIFICAŢI GRAVI PROBA-
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- DE
-TATE BILITATE
ZIBILĂ RISC
0 1 2 3 4 5 6
1. Organe de maşini în mişcare:
- prindere, antrenare mână sau articole vestimentaţie
(mâneci, cravate, fular etc.) de către transmisiile prin DECES
7 1 3
curele ventilator/pompă de apă, curea distribuţie
- prindere, antrenare de către polizorul electric sau
bormaşină, în timpul reviziilor şi reparaţiilor
2. Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în
DECES 7 2 4
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC caz de incident rutier
PRODUCŢIE MECANIC 3. Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a
DECES 7 2 4
sistemului de frânare în mers
4. Rostogoliri de piese, materiale de formă cilindrică sau a
ITM 45-
roţilor (provenite de la locurile de muncă învecinate) în 3 2 2
180 zile
atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor
5. Răsturnare piese, materiale, neasigurate împotriva
deplasărilor necontrolate în cazul lucrului în atelierul de DECES 7 1 3
revizii şi reparaţii
Fişa 2.4. (continuare)
0 1 2 3 4 5 6
6. Cădere liberă de scule, piese, materiale la lucrul în canalul
de acces sub autoturism sau la lucrul pe platformă, sub DECES 7 1 3
autoturism
7. Scurgere liberă de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub ITM
2 5 3
autoturism 3-45 zile
8. Proiectare de corpuri sau particule:
- la lucrul la polizorul electric, bormaşină, polizor electric
INV.
manual 4 4 4
gr.III
- particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii
acestuia
9. Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special ITM
2 6 3
la operaţii de mentenanţă şi la reparaţii 3-45 zile
10. Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen plasate în DECES 7 1 3
vecinătatea traseelor pedestre ale şoferului de autoturism
11. Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental la ITM
2 5 3
inspecţii şi reparaţii (galerii sistem evacuare, bloc motor etc.) 3-45 zile
FACTORI DE RISC
TERMIC 12. Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucrul ITM
2 5 3
în aer liber în anotimpul rece (scule, dispozitive etc.) 3-45 zile

13. Electrocutare prin atingere directă:


- deteriorarea accidentală a izolaţiilor unor căi de curent, la
lucrul cu unelte cu acţionare electrică, portabile (la reparaţii) DECES 7 1 3
FACTORI DE RISC - panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de
ELECTRIC reparaţii
14. Electrocutare prin atingere indirectă sau apariţia tensiunii de
pas la deteriorarea circuitelor de legare la instalaţia de DECES 7 1 3
împământare
Fişa 2.4. (continuare)
0 1 2 3 4 5 6
15. Lucrul cu substanţe toxice – antigel, freon, lichid de frână DECES 7 1 3
16. Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de ITM 45-180 3 4 3
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC
acumulatori – arsură chimică zile
PRODUCŢIE CHIMIC
17. Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, DECES 7 1 3
unsori etc.
18. Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara în habitaclul ITM
autoturismelor care nu sunt dotate cu instalaţie de 2 5 3
3-45 zile
condiţionare a aerului
19. Curenţi de aer – neetanşeităţi ale habitaclului la unele ITM
2 5 3
autoturisme 3-45 zile
20. Nivel de iluminare:
- la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul
FACTORI DE RISC local cu lampă portabilă
MEDIUL FIZIC DECES 7 1 3
- la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de
DE MUNCĂ orbire provocat de folosirea incorectă a luminilor de către
participanţii la trafic
21. Calamităţi naturale – trăsnet, inundaţie, alunecări de teren, DECES 7 1 3
prăbuşiri de copaci, seisme
22. Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri ITM
rurale – la majoritatea autoturismelor din dotare nu există 2 5 3
3-45 zile
sistem eficient de filtrare a aerului care intră în habitaclu
FACTORI DE RISC 23. Gaze, vapori, aerosoli toxici provenite de la funcţionarea DECES 7 1 3
CHIMIC motoarelor termice în incinta atelierelor
SARCINA SUPRASOLICITARE ITM
DE MUNCĂ 24. Efort static, poziţie fixă la parcurgerea traseelor lungi 2 5 3
FIZICǍ 3-45 zile
25. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii
SUPRASOLICITARE dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor ITM 45-180
3 6 4
PSIHICĂ dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării în condiţii zile
atmosferice grele – ceaţă, ploaie, ninsoare)
Fişa 2.4. (continuare)
0 1 2 3 4 5 6
26. Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor DECES 7 1 3
medicamente sau într-un stadiu avansat de oboseală
27. Executarea de manevre nepermise de legislaţia care
DECES 7 1 3
reglementează circulaţia pe drumurile publice
28. Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţă DECES 7 1 3
29. Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia
DECES 7 1 3
electrică, instalaţia de frânare
30. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea
DECES 7 3 5
ACŢIUNI GREŞITE atmosferică
EXECUTANT 31. Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii
DECES 7 1 3
maxime admise sau angajarea de discuţii cu pasagerii
32. Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de
DECES 7 1 3
viteze în poziţia neutru (la coborâre)
33. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, ITM
2 5 3
dezechilibrare la deplasarea pedestră 3-45 zile
34. Cădere de la înălţime (în canalele de acces sub autoturism
din atelierul de revizii şi reparaţii) sau de la joasă înălţime DECES 7 1 3
(la accesul pe rampa de spălare)
35. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a
OMISIUNI DECES 7 2 4
celorlalte mijloace de protecţie din dotare

Echipa de evaluare Semnaturi


Nivelul de risc global al locului de muncă este:

35
Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 1(5x5) + 5(4x4) + 28(3x3) + 1(2x2) + 0(1x1) 361
Nrg2 = 35
=
0x7 + 0x6 + 1x5 + 5x4 + 28x3 + 1x2 + 0x1
=
111
= 3.25

ri
i=1
Fig. 2.1 Nivelurile de risc partiale pe factori de risc
LOCUL DE MUNCA Nr. 2
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,25

4,5

4
NIVELURI PARTIALE DE RISC

3,5

2,5

1,5

0,5

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35

FACTORI DE RISC
LEGENDĂ FIGURA Nr. 2.1

F1- Organe de maşini în mişcare:


- prindere, antrenare mână sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de către
transmisiile prin curele ventilator/pompă de apă, curea distribuţie
prindere, antrenare de către polizorul electric sau bormaşină, în timpul reviziilor şi
reparaţiilor
F2- Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier
F3- Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers
F4- Rostogoliri de piese, materiale de formă cilindrică sau a roţilor (provenite de la locurile
de muncă învecinate) în atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor
F5- Răsturnare piese, materiale, neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate în cazul
lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii
F6- Cădere liberă de scule, piese, materiale la lucrul în canalul de acces sub autoturism sau
la lucrul pe platformă, sub autoturism
F7- Scurgere liberă de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autoturism
F8- Proiectare de corpuri sau particule:
- la lucrul la polizorul electric, bormaşină, polizor electric manual
- particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia
F9- Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţă
şi la reparaţii
F10- Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen plasate în vecinătatea traseelor pedestre ale
şoferului de autoturism
F11- Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii
sistem evacuare, bloc motor etc.)
F12- Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul
rece (scule, dispozitive etc.)
F13- Electrocutare prin atingere directă:
- deteriorarea accidentală a izolaţiilor unor căi de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare
electrică, portabile (la reparaţii)
- panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii
F14- Electrocutare prin atingere indirectă sau apariţia tensiunii de pas la deteriorarea
circuitelor de legare la instalaţia de împământare
F15- Lucrul cu substanţe toxice – antigel, freon, lichid de frână
F16- Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsură chimică
F17- Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.
F18- Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara în habitaclul autoturismelor care nu sunt
dotate cu instalaţie de condiţionare a aerului
F19- Curenţi de aer – neetanşeităţi ale habitaclului la unele autoturisme
F20- Nivel de iluminare:
- la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu lampă portabilă
- la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea
incorectă a luminilor de către participanţii la trafic
F21- Calamităţi naturale – trăsnet, inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, seisme
F22- Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale – la majoritatea
autoturismelor din dotare nu există sistem eficient de filtrare a aerului care intră în
habitaclu
F23- Gaze, vapori, aerosoli toxici provenite de la funcţionarea motoarelor termice în incinta
atelierelor
F24- Efort static, poziţie fixă la parcurgerea traseelor lungi
F25- Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile în timp scurt –
intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării în
condiţii atmosferice grele – ceaţă, ploaie, ninsoare)
F26- Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu
avansat de oboseală
F27- Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează circulaţia pe
drumurile publice
F28- Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţă
F29- Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de
frânare
F30- Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică
F31- Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea
de discuţii cu pasagerii
F32- Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la
coborâre)
F33- Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestră
F34- Cădere de la înălţime (în canalele de acces sub autoturism din atelierul de revizii şi
reparaţii) sau de la joasă înălţime (la accesul pe rampa de spălare)
F35- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare
2.5 FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 2

Nr. Nivel de MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea Măsuri organizatorice:
1. 5
atmosferică  respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice
Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz Măsuri organizatorice:
2. 4
de incident rutier  respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice
Măsuri tehnice:
 executarea reviziilor tehnice la termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi de
celelalte norme interne
Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a
3. 4 Măsuri organizatorice
sistemului de frânare în mers
 raportarea imediată a tuturor defecţiunilor semnalate sau a suspiciunii asupra
modului de funcţionare la mecanismele şi sistemele mijloacelor de transport
 controlul stării tehnice la plecarea în cursă
Măsuri tehnice:
 achiziţionarea de corpuri abrazive certificate din punctul de vedere al calităţilor
de securitate
Măsuri organizatorice:
Proiectare de corpuri sau particule:
 montarea corpurilor abrazive de către personal autorizat, numit prin decizie
4. la lucrul la polizorul electric, bormaşină, polizor electric manual 4
 urmărirea gradului de uzură al pietrelor de polizor şi înlocuirea imediată a
particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia
acestora în momentul în care se constată că nivelul uzurii depăşeşte limita
admisibilă
 evitarea conducerii cu geamurile deschise pe suprafeţele de teren pe care se
ridică pulberi pneumoconiogene
Măsuri organizatorice:
Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii
 control medical periodic
dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite
5. 4  alcătuirea traseelor cu o respectare judicioasă a alternanţei conducere/odihnă,
(efort mai accentuat în cazul deplasării în condiţii atmosferice
funcţie de starea de oboseală a conducătorului auto
grele – ceaţă, ploaie, ninsoare)
 folosirea spaţiilor de odihnă în intervalele dintre deplasări.
0 1 2 3
Măsuri tehnice:
 dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi desfăşurată
Măsuri organizatorice:
Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a
6. 4  Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de
celorlalte mijloace de protecţie din dotare
securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie etc.
 Verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau prin
sondaj, din partea şefilor ierarhic superiori

Echipa de evaluare Semnaturi


Fig. 2.2 Ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă
POSTUL DE LUCRU Nr. 2
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,25

FACTORI DE RISC PROPRII


MIJLOACELOR DE
FACTORI DE RISC PROPRII
PRODUCŢIE
EXECUTANTULUI
48,57%
28,57%

FACTORI DE RISC PROPRII


SARCINII DE MUNCĂ
5,72% FACTORI DE RISC PROPRII
MEDIULUI DE MUNCĂ
17,14%
2.6. INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
POSTULUI DE LUCRU Nr. 2
ŞOFER AUTOTURISM

Nivelul de risc global calculat pentru postul de lucru“ Şofer autoturism ” este egal cu 3,25,
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu.

Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare nr. 2 ”, din care se observă că din totalul de 35
factori de risc identificaţi (Fig.2.1), numai 6 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3, încadrându-
se în categoria factorilor de risc mediu spre mare .

Cei 6 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:


 F2 (nivel parţial de risc 4) Lovirea de către mijloacele de transport auto şi CF: deplasare cu
mijloace de transport auto;
 F3 (nivel parţial de risc 4) Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a
sistemului de frânare în mers;
 F8 (nivel parţial de risc 4) Proiectare de corpuri sau particule:
- la lucrul la polizorul electric, bormaşină, polizor electric manual;
-particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
 F25 (nivel parţial de risc 4) Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii
dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul
deplasării în condiţii atmosferice grele – ceaţă, ploaie, ninsoare);
 F30 (nivel parţial de risc 5) Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea
atmosferică;
 F35 (nivel parţial de risc 4) Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a
celorlalte mijloace de protecţie din dotare

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 6 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru locul de
muncă Nr. 2.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum
urmează (vezi Fig. 2.2 ):
 48.57 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 17.14 %, factori proprii mediului de muncă;
 5.72 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 28.57 %, factori proprii executantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 65.71% dintre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE)