Sunteți pe pagina 1din 3

Austria este localizată în centrul Uniunii Europene, la intersecţia

principalelor rute de transport. Aproape 2.000 de kilometri de autostrăzi,


căi de transport pe calea ferată sau pe Dunăre, o reţea extinsă de
legături aeriene asigură accesul optim către şi dinspre pieţele din centrul
şi estul Europei. Austria a devenit membră a Uniunii Europene în
ianuarie 1995, ceea ce a avut ca efect îmbunătăţirea accesului la piaţa
europeană. Astăzi, cea mai mare parte din schimburile comerciale se
desfăşoară cu parteneri din Uniunea Europeană. Austria este o republică
federală care cuprinde 9 provincii federale (Bundesländer). Alte oraşe
mari, cu populaţie între 50.000-250.000 locuitori sunt Graz, Linz,
Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Sankt Pölten, Villach şi Wels.
Majoritatea firmelor austriece sunt întreprinderi mici şi mijlocii, 85% dintre
ele având mai puţin de 100 de angajaţi. Numai 1% dintre companiile
austriece au mai mult de 1.000 de angajaţi, acestea fiind de obicei mari
companii multinaţionale.
Germana este limba oficială a Austriei
Partenerii principali de export fiind :
Germania 29.31%, Italia 6.25%, Elveția 5.08%, SUA 5%, Franța 4.27%
(2013)

Partenerii pricipali de import:


Germania 40.39%, Italia 6.13%, Elveția 5.36% (2013)

Moneda folosită este Euro.

Austria are o economie de piaţă prosperă iar locuitorii ei beneficiază de


un trai ridicat, se află pe locul 12 în lume după PIB pe cap de locuitor.

Austria este o țară industrializată foarte dezvoltată, cu un sector


important de servicii. Cele mai importante industrii sunt produsele
alimentare și produsele de lux.

În domeniul agriculturii, Austria se confruntă cu o puternică tendință spre


agricultura ecologică. Cu o cotă totală de 22%, fermele ecologice din
Austria ocupă o poziție de frunte în rândul statelor membre ale UE.

Fiind o economie modernă, avansată, economia Austriei este


predominată de servicii, aproximativ 68% din PIB provenind din acest
sector. Sectorul productiv totalizează cca. 30% din PIB, în timp ce din
agricultură şi silvicultură se realizează cca. 2% din PIB. In sectorul
serviciilor, cel mai numeros contingent de personal lucrează în vânzări,
urmat de servicii publice, sănătate şi educaţie. In sectorul productiv
predomină industria constructoare de maşini, industria chimică, industria
metalurgică, industria electronică, industria de prelucrare a
lemnului, precum şi construcţiile şi materiale de construcţii.

Turismul este un pilon esențial al economiei austriece. Austria este o


țară montană cu una dintre cele mai mari rezerve naturale din Europa
Centrală.

În arena globală-politică, Austria devine din ce în ce mai mult un punct


de întâlnire internațional, fapt ilustrat de numărul mare de întalniri și
conferințe organizate în Austria. În același timp, relevanța țării ca țară
vitală de tranzit între zonele economice din Europa este în creștere, în
special în ceea ce privește aprovizionările energetice europene, inclusiv
petrolul, gazele naturale și energia electrică.

Creșterea constantă a sectorului industrial necesită din ce în ce mai mult


importuri suplimentare. Acest lucru este valabil și pentru combustibilii,
resursele energetice și industria generatoare de energie electrică.
Austria are propriile sale resurse de petrol și gaze naturale. Generația de
energie hidroelectrică este în mod constant extinsă, ceea ce face din
Austria liderul în domeniul energiei hidroelectrice în Uniunea Europeană.

Austria este printre primii 10 parteneri comerciali ai României (locul 8 în


2012) şi cel de-al doilea investitor străin, după Olanda.

Investiţiile austriece în România se ridicau la finalul anului 2012 la 4,636


miliarde Euro, existând 6.452 societăţi comerciale cu capital majoritar
austriac. Principalele domenii în care s-a investit sunt: industria
extractivă şi prelucrătoare (42,8%), sistemul bancar, intermedieri
financiare şi asigurări (29,4%), energie electrică şi termică, gaze şi apă
(9,7%), construcţii (6,9%), comerţ cu ridicata şi amănuntul (3,4%).

Austria face comerț cu multe alte țări din Uniunea Europeană, mai
ales Germania. Austriaa beneficiat, de asemenea, de puternice relații
comerciale cu țările din Europa Centrală, de Est și Sud-Est, în special în
sectorul bancar și al asigurărilor.