Sunteți pe pagina 1din 1

Violenţa domestică, prevenită la Cluj-Napoca

Consilierii locali vor dezbate în ședinţa de astăzi un proiect de hotărâre privind constitu-
irea echipei mobile pentru intervenţia în regim de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
identificate pe raza municipiului Cluj-Napoca.
“Se constituie echipa mobilă pentru intervenţia în regim de urgenţă în cazurile de violenţă
domestică identificate pe raza municipiului Cluj-Napoca, în următoarea componenţă: trei
reprezentanţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială și Medicală (un coordonator și doi membri):
un reprezentant al Direcţiei Generale Poliţia Locală. Transportul echipei mobile pentru in-
tervenţia în regim de urgenţă în cazurile de violenţă domestică se realizează cu mijlocul de
transport al Direcţiei Generale Poliţia Locală. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se în-
credinţează Direcţia de Asistenţă Socială și Medicală și Direcţia Generală Poliţia Locală”, se
arată în proiect.
A.M.C.

marți, 2 aprilie 2019 • anul XXIX, nr. 8607 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Eurodeputatul Norica Nicolai:


Au mai rămas
doar iniţialele Uniunea Europeană a fost creată
Viorel DĂDULESCU
pentru cetățeni, nu pentru guverne
Eurodeputatul ALDE, Norica astfel de demers ar fi profund
Nicolai consideră că o eventuală ilegal, contrar Tratatului.
numire a Laurei Codruţa Koveşi
în funcţia de procuror şef Rep: Doamna eurodeputat

c
european ar reprezenta o victorie Norica Nicolai, au rămas două luni
red că Ion Iliescu moare de râs, iar a mediocrității și în Uniunea de zile până la încheierea actualei
Corneliu Coposu probabil că face ce Europeană. Norica Nicolai arată legislaturi europene. Care au fost
spune sora sa: se răsucește în mor- într-un interviu acordat ziarului principalele preocupări pe care le-
mânt. Asta după ce PNŢCD și Partidul Făclia de Cluj că Laura Codruţa ați avut în cei cinci ani ai acestui
Ecologist au semnat un protocol de sus- Koveși este suma unor interese mandat în Parlamentul European?
ţinere a PSD-ului la europarlamentare, politice la nivelul UE, avertizând Norica Nicolai: Înainte de toate,
cele două formaţiuni adunând pe listele că justiția nu ar trebui politizată. am fost un bun ambasador al Ro-
proprii insuficiente semnături pentru a Norica Nicolai vorbeşte şi mâniei la Bruxelles și Strasbourg,
participa la aceste alegeri. despre intenţiile privind legarea Interviu realizat
Din păcate, PNŢCD-ului pare a i se potrivi fondurilor europene de anumite de Cosmin PURIȘ
cel mai bine sintagma “despre morţi, numai măsuri restrictive, arătând că un continuare în pagina a 10-a
de bine”. După dispariţia fizică a membrilor
săi marcanţi, Corneliu Coposu, Ion Raţiu
sau Ion Diaconescu, și după nesatisfăcătoa-
rea guvernare din perioada 1996 - 2000, PN-
Proiectul construirii cartierului Sopor prinde contur Dezbatere publică
ŢCD-ul nu a mai reușit să obțină numărul Consilierii locali vor dezbate în șe- trecut, un proiect de hotărâre pentru tarii, cât și administraţie și specialiști în privind bugetul
de voturi necesare trecerii pragului electoral. dinţa de astăzi un proiect de hotărâre lansarea unui concurs de soluţii privind fiecare etapă a concepţiei și implemen- municipiului
A urmat o perioadă marcată de scandaluri și privind „însușirea Documentației teh- amenajarea acestei zone. De asemenea, tării sunt arareori soluţionate prin con-
cancanuri, la președinţia partidului perin- nice, pentru înscrierea imobilului stra- în urmă cu câteva luni, primarul Emil cursuri de arhitectură. “Ne dorim ca Cluj-Napoca
dându-se tot felul de persoane, printre care da Soporului, din municipiul Cluj-Na- Boc anunţa că se pregătește un proiect acea zonă urbană să aibă toate dotările Municipalitatea organizează
Ciuhandu, Miluţ sau Ciorbea. Acum parti- poca, în sistemul integrat de cadastru urbanistic pentru Colonia Sopor, pen- necesare unei dezvoltări de asemenea miercuri, 3 aprilie 2019, de la ora
dul este condus de Aurelian Pavelescu, care și carte funciară”. Potrivit proiectului, tru a deveni cu adevărat un cartier al amploare. Mă refer la spaţii verzi, spaţii 17.00, în Sala de Sticlă a instituţiei,
a mulţumit PSD-ului “că l-a așezat pe listă” strada Sopor are o suprafață de 42.260 Clujului. Edilul spunea atunci că nu se de învăţământ, la toate anexele funcţio- dezbaterea publică privind proiectul
(la europarlamentare) pe un anume Cristi- de mp. “Acesta este un prim pas pen- va construi haotic. Despre această iniţi- nale, la toate dotările de care este nevoie de buget al municipiului Cluj-Na-
an Terheș, care “provine dintr-o familie de tru a obţine autorizaţia de construire, ativă, președintele Ordinului Arhitec- pentru asemenea spaţii, inclusiv zonele poca pentru anul 2019. Astfel,
ţărăniști”. Dacă lucrurile merg tot așa, tare urmat apoi de studiul de fezabilitate”, ţilor din România, filiala Transilvania, de circulaţie de toate tipurile care vor potrivit documentelor prezentate
mi-e teamă că inclusiv “ţărăniștii” ar putea a explicat viceprimarul municipiului Daniela Maier, declara recent pentru fi la capacităţi reale și necesare. Este o de primărie, municipalitatea va
rosti sintagma de mai sus un pic modificată: Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Primăria Făclia de Cluj că în România nu s-au premieră și încercăm să identificăm avea la dispoziţie 1.254.076.337
“despre morţi, numai de bine?” intenţionează să construiască un car- mai construit cartiere în acest mod. toate oportunităţile pentru toţi cei im- lei, puţin mai mult decât anul tre-
continuare în pagina a 12-a tier în zona Sopor. În acest sens, aleșii Potrivit acesteia, suprafeţe de asemenea plicaţi”, spunea Daniela Maier. cut, dar mai puţin decât acum doi
locali au adoptat, la sfârșitul anului anvergură care să implice atât proprie- A.M.C. ani, când s-a bazat pe un buget de
1.350.000.000 de lei. Din această
sumă, 1.112.443.397 lei constituie
buget local, 889.086.772 lei -buget
„Reîntoarcerea” Cardinalului Iuliu Hossu de funcţionare, iar 364.989.565 lei
-buget de dezvoltare. Pentru în-
Osemintele Cardinalului Iuliu nalului ad casum, a unor experți în văţământ este prevăzută suma de
Hossu au fost deshumate în arheologie și antropologie, a câtorva 11.274.456 lei, în timp ce la Spitalul
cadrul unei operațiuni care membri ai familiei Hossu, a unor ie- Clinic Municipal Cluj-Napoca este
s-a desfășurat, în perioada 7-8 rarhi și clerici din București și Cluj, prevăzută suma de 127.000.211 lei.
martie a.c., la cimitirul Bellu precum și a personalului tehnic au- Pentru Serviciul Public pentru ad-
catolic din București, în scopul xiliar și a unor credincioși. ministrarea obiectivelor culturale,
expertizării acestora, înaintea „S-a început în data de 7 mar- Cantina de ajutor Social și pensiune
tie, la ora 10:30, cu un parastas și Serviciul Public pentru admi-
momentului beatificării de la
în memoria ilustrului arhiereu, nistrarea parcăriror sunt prevăzuţi
Blaj, din 2 iunie a.c. 47.988.273 lei. Cât privește bugetul
celebrat de trei arhierei (PS Mihai
Conform celor anunțate de Frățilă, episcop greco-catolic de de investiţii, acesta este în valoare
Episcopia Greco-Catolică de București, PS Florentin Crihăl- de 622.401.000 de lei. Aproximativ
Cluj-Gherla, operațiunile de deshu- meanu, episcop greco-catolic de 165 milioane lei vor fi acordate unor
lucrări care continuă din anii prece-
mare, recunoaștere canonică, exper- Cluj-Gherla și PS Cornel Damian, denţi și aproximativ 132 milioane lei
tize și analize medico-antropologice episcop auxiliar al Arhiepiscopiei vor merge către lucrări noi. Proiec-
au fost efectuate cu respectarea nor- Romano-Catolice de București). tul de buget poate fi consultat pe si-
melor legilor civile și canonice în vi- M. TRIPON te-ul instituției, sectiunea Cetateni/
goare, în prezența membrilor Tribu- continuare în pagina a 4-a Dezbateri publice. A.M.C.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324