Sunteți pe pagina 1din 1

Peste 1600 de fermieri clujeni nu şi-au primit subvenţiile

Vicepreşedintele PNL, deputatul Adrian Oros a atras vineri atenţia că peste 1600 de fermieri
din judeţul Cluj nu şi-au primit subvenţiile pe 2018. Potrivit parlamentarului, dintre aceştia 37
sunt mari fermieri și care trebuiau sa primească subvenţii de peste 100 de mii de euro. “Nu s-au dat
subvențiile pe anul 2018. Situația concretă arata ca sunt 1620 fermieri care nu au primit subvențiile
pe 2018, dintre care 37 sunt mari fermieri și care trebuiau sa primeasca subventii de peste 100 de
mii de euro. Acestia au conturile bancare blocate si sunt in faliment”, a spus deputatul Adrian Oros.
Liberalul a afirmat că motivul pentru acest haos este că softul APIA de la București nu funcțio-
nează. “Daca domnul Daia falimentează 37 de mari fermieri e o performanţă. Îl voi întreba ce are
de gând cu aceşti mari fermieri. Daia vine la târgul Agraria de la Cluj şi îl voi întreba. Fermierii
afectaţi au activitate mixtă, cultivă cereale şi furaje, dar cresc şi animale. Fermierii au luat împru-
muturi bazându-se pe aceste subvenții ce trebuiau achitate până la finele lunii decembrie’’, a spus
liberalul clujean. C.P.

sâmbătă-duminică, 6-7 aprilie 2019 • anul XXIX, nr. 8611 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Turda, buget record în 2019


exact din surse guvernamentale sau
Țara Letiția din surse de finanțare europeană.
Dej-fonduri europene de
Administraţiile locale ale oraşelor
132.169.000 în 2019
din județul Cluj și-au pregătit pro-
iectele de buget pentru anul 2019, Bugetul municipiului Dej a fost es-
urmând să fie dezbătute și aprobate în timat pentru 2019 la 234.185.640 lei,
Cornel UDREA consiliile locale. din care nu mai puțin de 132.169.000
După ce zilele trecute Făclia de lei provin din fonduri europene. Din
Cluj v-a prezentat bugetul pentru bugetul pentru acest an, 174.086.000
2019 a municipiului reședință de ju- lei sunt prevăzuți pentru dezvoltare

E
deț, Cluj-Napoca, în ediția de sâm- iar 62.469.000 lei vor fi folosiți pen-
uroparlamentara M.Grapini, mul- bătă-duminică puteți citi despre ve- tru funcționare. Din suma prevăzută
tilingvistă patrioată, vorbitoare de niturile pe care le estimează în acest pentru funcționare, 123.481.000 lei
română-aproximativă-de scoția- an municipiile Turda, Gherla, Dej și vor fi folosiți la capitolul transpor-
nă arhetipală, din vremea când scoțienii Câmpia Turzii. De asemenea, puteţi turi, 28.385.000 lei la capitolul în-
purtau și ei gaci ca tot auchanu’, nădragi afla la cât a fost estimat bugetul ora- vățământ iar 12.115.000 lei pentru
carevasăzică, și nu fețe de masă în carouri, şului Huedin şi a celei mai mari co- învățământ.
mai mare jena de rușine să te preumbli cu mune din ţară, Floreşti. Administraţia locală din Câmpia
un burduf în brață pe care-l umfli print’o Turzii se va baza în 2019 pe un buget
țeje, ciumpoi carevasăzică, și cracii goi Municipalitatea din Turda va avea
la dispoziţie în 2019 un buget de mult decât duble față de anul trecut mult de jumătate, mai exact 147 de de 55.877.000 lei. Din această sumă,
fără lenjerie intimistă, epilați ori ba, deci când localitatea a avut la dispoziție milioane de lei, vor merge la investiții. 34.434.442 va fi folosită la funcţio-
un dialect din timpul când englejii se bă- aproape 282 milioane de lei, conform
primarului Cristian Matei. un buget de 130.976.000 lei. Potrivit edilului, bugetul record al nare iar 21.442.576 lei la dezvoltare.
teau cu scoții, cu irlandejii pe care-i țineau Cristian Matei a explicat pentru municipiului Turda se datorează atra- C.P.
de unguri. Graiu’ acesta perit este cu atât Edilul susține că veniturile munici-
mai valorous cu cât fimeia Grapini îl fo- palității turdene din acest an sunt mai Făclia că din bugetul din acest an mai gerii de fonduri extrabugetare, mai continuare în pagina a 4-a
losește curent și fonetic, punând în mare
încurcătură pe ceilalți europarlamentari,
care până acum aveau impresia că limba
engleză este altceva.
Primăria Cluj-Napoca îşi explică veniturile Acord de asociere
pentru realizarea
Articolul ‘’Cluj-Napoca, surclasat finanțate din venituri proprii, tran- dea-571.403.340 lei. ‘’Diferența de metroului și a trenului
Doamna în cauză a făcut vorbire despre
lipsa de șoferi care să conduce TIR-uri în
de Oradea la capitolul buget’’, apă- sferurile între bugete, iar în cazul 343.765.340 lei dintre Cluj-Napoca metropolitan Cluj
Ungaria, Cehia, Franța, Polonia și Letiția. rut în ediţia de joi a ziarului nostru municipiului Cluj-Napoca acesta se și Oradea se datorează faptului că
Translatorul chemat în grabă s-a făcut de a atras reacţia primăriei clujene. ridică la 1.547.035.246 lei. În cazul Municipiul Oradea are în subordine
cacao, pentru că n-a știut să traduce cores- Reprezentanţii municipalităţii clu- municipiului Oradea bugetul gene- două spitale: spitalul municipal și
punzător. A fost găsit spre seară, umblând jene susţin că Primăria Oradea a pre- ral este compus din bugetul local, spitalul județean, ceea ce generează
de nebun prin Bruxeles, râzând ca proas- zentat venituri mai mari la bugetul bugetul instituțiilor publice și activi- pentru bugetul  instituțiilor publice
ta-n târg ori de câte ori auzea vorbindu-se local pentru 2019 deoarece această tăților finanțate din venituri proprii, și activităților finanțate din venituri
engleza. unitate administrativ teritorială are bugetul împrumuturilor şi a transfe- proprii al municipiului Oradea obți-
Acum se simte mai bine, este tot în spi- în subordine două mari spitale, a rurilor între buget, suma estimată nerea de venituri de la CNAS’’, a pre-
tal, numa’ că plânge nemotivat și declară căror buget se ridică la 535.090.160 pentru 2019 fiind de 1.473.713.250 cizat Primăria Cluj-Napoca.
că el este o varză și vrea să fie gătit de doc- lei. Reprezentanţii primăriei clujene lei. Situaţia bugetului instituțiilor La capitolul împrumuturi, la
torii de acolo sub formă de compot. au transmis că bugetul general este publice și activităților finanțate din Cluj-Napoca acest indicator este Primarul municipiuiui
continuare în pagina a 12-a format din bugetul local, bugetul venituri proprii este următoarea: C.P. Cluj-Napoca Emil Boc a sem-
instituțiilor publice și activităților Cluj-Napoca-227.638.000 lei; Ora- continuare în pagina a 4-a nat, împreună cu primarii
comunelor Gilău, Florești,
Baciu, Apahida, Jucu și Bonți-
Temele referendumului, prea generale, da “Acordul de asociere” pri-
vind realizarea în parteneriat
populiste sau fundamentale? a studiilor de prefezabilitate,
fezabilitate, impact asupra
mediului și evaluarea strate-
Președintele Klaus Iohannis a anunțat cum legislația penală și organizarea sistemului gică adecvată pentru trenul
zilele trecute temele de la referendumul judiciar. metropolitan și metrou.
din 26 mai: interzicerea amnistiei și La momentul lansării ideii că ar trebui organi- Potrivit edilului, acest pro-
grațierii pentru infracțiuni de corupție zat un referendum, preşedintele Klaus Iohannis iect de investiții reprezintă
şi interzicerea adoptării de către Guvern argumenta că numai în acest fel românii vor pu- un pas semnificativ pentru
a ordonanțelor de urgență în domeniul tea arăta, că nu mai sunt de acord cu modul în dezvoltarea socio-econo-
care PSD “strică” legile justiției. Reprezentanţii mică a zonei metropolitane
infracțiunilor, pedepselor și al organizării puterii consideră însă că intenţia preşedintelui
judiciare, corelată cu dreptul altor autorități
Cluj-Napoca și are ca obiec-
este doar un gest electoral, iar temele anunţate tiv asigurarea unor servicii
constituționale de a sesiza direct Curtea nici măcar nu contează, pentru că sunt prea ge- de mobilitate de calitate ridi-
Constituțională cu privire la ordonanțe. nerale. Românii nu au nevoie de un vot popular, cată pentru populația zonei
cu atât mai mult cu cât acest scrutin este organi- metropolitane, precum și un
Concret, cetățenii trebuie să decidă dacă vor zat în acelaşi timp cu alegerile europene. Pe de transport eficient înspre și
ca persoanelor condamnate pentru fapte de co- altă parte, UDMR atrage atenţia asupra populis- dinspre Cluj-Napoca.
rupție să li se șteargă efectele condamnărilor și, mului uneia dintre cele două teme. Proiectul de investiții va fi
totodată, dacă vor ca Guvernul să mai adopte Anca M. Colibășanu realizat în două etape.
ordonanțe de urgență în domenii sensibile pre- continuare în pagina a 4-a continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324