Sunteți pe pagina 1din 28

MUZICĂ - clasa a III-a

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

SEMESTRUL I
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : CÂNTAREA VOCALĂ
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 6
PERIOADA: S I, S II, S III, S IV, S V, S VI
COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical – 1.1.
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei – 2.1.
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup – 3.1.
Nr. Conţinuturi Compe Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tenţe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Cântare vocală 1.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala 1 Resurse ● observare
Cântare vocală în 2.1.; de spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi oră materiale: sistematică
colectiv, în grupuri, 3.1. lupul) manualul ● evaluare
● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de tipărit/digital, orală
individual exemplu, Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de caietul, surse ● temă de
Poziţie, emisie Beethoven) audio lucru în clasă
naturală, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei ● inter-
ascultarea şi corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior Resurse evaluare
preluarea tonului, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între procedurale: ●auto-
grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor Metode: evaluare
semnal de debut,
(cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) conversaţia,
dicţie, sincronizare ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare explicaţia,
cu colegii şi/sau expresivităţii fragmentului muzical audiat exerciţiul,
acompaniamentul ● joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea munca
Elemente de muzicii audiate independentă,
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, jocul
limbaj muzical
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de didactic
Legătura dintre exemplu, desene animate adecvate vârstei) Organizare:
text şi melodie – ● enumerarea regulilor de cântare corectă activitate
strofa/refrenul
1
1. Cum cântăm ● interpretarea cântecelor respectând regulile frontală,
manual pag. 6-7 individuală şi
caiet pag. 4 pe grupe
2. Cântare vocală 1.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala 1 ● observare
Cântare vocală, în 2.1.; de spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi oră sistematică
colectiv, în grupuri, 3.1. lupul) ● evaluare
● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de orală
individual exemplu, Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de ● temă de
Poziţie, emisie Beethoven) lucru în clasă
naturală, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei ● inter-
ascultarea şi corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior evaluare
preluarea tonului, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între ●auto-
grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor evaluare
semnal de debut,
(cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
dicţie, sincronizare ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
cu colegii şi/sau expresivităţii fragmentului muzical audiat
acompaniamentul ● joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea
Elemente de muzicii audiate
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
limbaj muzical
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
Legătura dintre exemplu, desene animate adecvate vârstei)
text şi melodie – ● interpretarea cântecelor în colectiv, cu respectarea regulilor
strofa/refrenul
2. Cântarea în
colectiv
manual pag. 8-9
caiet pag. 5
3. Cântare vocală 1.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala 1 Resurse ● observare
Cântare vocală, în 2.1.; de spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi oră materiale: sistematică
colectiv, în grupuri, 3.1. lupul) manualul ● evaluare
● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de tipărit/digital, orală
individual exemplu, Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de caietul, surse ● temă de
Poziţie, emisie Beethoven) audio lucru în clasă
2
naturală, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei ● inter-
ascultarea şi corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior Resurse evaluare
preluarea tonului, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între procedurale: ●auto-
grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor Metode: evaluare
semnal de debut, (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) conversaţia,
dicţie, sincronizare ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare explicaţia,
cu colegii şi/sau expresivităţii fragmentului muzical audiat exerciţiul,
acompaniamentul ● joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea munca
Elemente de muzicii audiate independentă,
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, jocul
limbaj muzical
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de didactic
Legătura dintre exemplu, desene animate adecvate vârstei) Organizare:
text şi melodie – ● interpretarea cântecelor pe grupe, alternativ, cu respectarea activitate
strofa/refrenul regulilor frontală,
3. Cântarea vocală ● identificarea rolului dirijorului individuală şi
în grupuri mici pe grupe
manual pag. 10-11
caiet pag. 6
4. Cântare vocală 1.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala
Cântare vocală, în 2.1.; de spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi
colectiv, în grupuri, 3.1. lupul)
● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de
individual exemplu, Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de
Poziţie, emisie Beethoven)
naturală, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei
ascultarea şi corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
preluarea tonului, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între
grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor
semnal de debut,
(cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
dicţie, sincronizare ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
cu colegii şi/sau expresivităţii fragmentului muzical audiat
acompaniamentul ● joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea
Elemente de muzicii audiate
3
limbaj muzical ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
Legătura dintre sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
text şi melodie – exemplu, desene animate adecvate vârstei)
strofa/refrenul ● interpretarea cântecelor individual, cu respectarea regulilor
4. Cântarea vocală ● interpretarea unor cântece cu solist şi cor, în dialog muzical
individuală
manual pag. 12-14
caiet pag. 7
5 Cântare vocală 1.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala
. Cântare vocală, în 2.1.; de spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi
colectiv, în grupuri, 3.1. lupul)
● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de
individual exemplu, Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de
Poziţie, emisie Beethoven)
naturală, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei
ascultarea şi corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
preluarea tonului, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între
grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor
semnal de debut,
(cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
dicţie, sincronizare ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
cu colegii şi/sau expresivităţii fragmentului muzical audiat
acompaniamentul ● joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea
Elemente de muzicii audiate
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
limbaj muzical
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
Legătura dintre exemplu, desene animate adecvate vârstei)
text şi melodie – ● identificarea legăturii dintre strofă şi refren, text şi melodie
strofa/refrenul ● recunoaşterea cântecelor vesele/triste după versuri, melodie
5. Legătura dintre ● identificarea rândului melodic, a strofei, a refrenului
text şi melodie.
Strofa, refrenul
manual pag. 15-17
caiet pag. 8-9
4
Cântare vocală 1.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala 1 Resurse ● observare
Cântare vocală, în 2.1.; de spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi oră materiale: sistematică
colectiv, în grupuri, 3.1. lupul) manualul ● evaluare
● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de tipărit/digital, orală
individual exemplu, Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de caietul, surse ● temă de
Poziţie, emisie Beethoven) audio lucru în clasă
naturală, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei fişe de ● inter-
ascultarea şi corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior evaluare evaluare
preluarea tonului, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între ●auto-
grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor Resurse evaluare
semnal de debut,
(cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) procedurale:
dicţie, sincronizare ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare Metode: ● evaluare
cu colegii şi/sau expresivităţii fragmentului muzical audiat conversaţia, scrisă şi orală
acompaniamentul ● joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea explicaţia,
Elemente de muzicii audiate exerciţiul,
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, munca
limbaj muzical
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de independentă,
Legătura dintre exemplu, desene animate adecvate vârstei) jocul
text şi melodie – ● numirea regulilor interpretării corecte a cântecelor didactic
strofa/refrenul ● clasificarea cântecelor în funcţie de text şi melodie Organizare:
Recapitulare ● interpretarea unui cântec cunoscut în colectiv/pe grupe/ activitate
manual pag. 18 individual frontală,
caiet pag. 10 ● însoţirea cântecelor interpretate de mişcări adecvate individuală şi
Evaluare pe grupe
manual pag. 19 Itemii probei de evaluare vizează:
caiet pag. 11 ● completarea de enunţuri lacunare
● interpretarea individuală a unui cântec, respectând regulile

5
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : CÂNTAREA INSTRUMENTALĂ
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 4
PERIOADA: S VII, S VIII, S IX, S X
COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical – 1.1.
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei – 2.1.
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup – 3.1.
Nr. Conţinuturi Compe Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tenţe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. Cântare 1.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala 1 Resurse ● observare
instrumentală 2.1.; de spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică oră materiale: sistematică
Percuţie corporală 3.1. şi lupul) manualul ● evaluare
● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de tipărit/digital, orală
diversă exemplu, Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de caietul, surse ● temă de
Utilizarea de jucării Beethoven) audio lucru în clasă
muzicale, până la ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei ● inter-
nivel de orchestră corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior Resurse evaluare
de jucării ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între procedurale: ●auto-
grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea Metode: evaluare
Cântare cu
mişcărilor (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul conversaţia,
acompaniament
melodiei/măsură) explicaţia,
realizat de cadrul
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, exerciţiul,
didactic şi/sau de
percuţie corporală munca
copii (jucării,
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare independentă,
percuţie corporală)
expresivităţii fragmentului muzical audiat jocul
6. Percuţia
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, didactic
corporală diversă sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante Organizare:
manual pag. 21-22 (de exemplu, desene animate adecvate vârstei) activitate
caiet pag. 13-14 ● executarea unor mişcări adecvate versurilor/ritmului frontală,
cântecului interpretat individuală şi
●însoţirea cântecelor interpretate de diferite mişcări de pe grupe
percuţie corporală

6
● audiţie
7. Cântare 1.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala 1 ● observare
instrumentală 2.1.; de spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică oră sistematică
Percuţie corporală 3.1. şi lupul) ● evaluare
● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de orală
diversă exemplu, Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de ● temă de
Utilizarea de jucării Beethoven) lucru în clasă
muzicale, până la ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei ● inter-
nivel de orchestră corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior evaluare
de jucării ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între ●auto-
grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea evaluare
Cântare cu
mişcărilor (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul
acompaniament
melodiei/măsură)
realizat de cadrul
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
didactic şi/sau de
percuţie corporală
copii (jucării,
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
percuţie corporală)
expresivităţii fragmentului muzical audiat
7. Orchestra de
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
jucării muzicale sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante
manual pag. 23-25 (de exemplu, desene animate adecvate vârstei)
caiet pag. 15 ● realizarea unor jucării muzicale şi acompanierea cântecelor
interpretate cu aceste jucării
● audiţie
8. Cântare 1.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala 1 Resurse ● observare
instrumentală 2.1.; de spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică oră materiale: sistematică
Percuţie corporală 3.1. şi lupul) manualul ● evaluare
● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de tipărit/digital, orală
diversă exemplu, Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de caietul, surse ● temă de
Utilizarea de jucării Beethoven) audio lucru în clasă
muzicale, până la ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei ● inter-
nivel de orchestră corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior Resurse evaluare
de jucării ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între procedurale: ●auto-
grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea Metode: evaluare
Cântare cu
7
acompaniament mişcărilor (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul conversaţia,
realizat de cadrul melodiei/măsură) explicaţia,
didactic şi/sau de ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, exerciţiul,
copii (jucării, percuţie corporală munca
percuţie corporală) ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare independentă,
8. Cântarea cu expresivităţii fragmentului muzical audiat jocul
acompaniament ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, didactic
manual pag. 26-27 sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante Organizare:
caiet pag. 16-17 (de exemplu, desene animate adecvate vârstei) activitate
● acompanierea cântecelor interpretate frontală,
● audiţie individuală şi
pe grupe
Cântare 1.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala 1 Resurse ● observare
instrumentală 2.1.; de spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică oră materiale: sistematică
Percuţie corporală 3.1. şi lupul) manualul ● evaluare
● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de tipărit/digital, orală
diversă exemplu, Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de caietul, surse ● temă de
Utilizarea de jucării Beethoven) audio lucru în clasă
muzicale, până la ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei fişe de ● inter-
nivel de orchestră corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior evaluare evaluare
de jucării ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între ●auto-
grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea Resurse evaluare
Cântare cu
mişcărilor (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul procedurale:
acompaniament
melodiei/măsură) Metode: ● evaluare
realizat de cadrul
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, conversaţia, scrisă şi orală
didactic şi/sau de
percuţie corporală explicaţia,
copii (jucării,
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare exerciţiul,
percuţie corporală)
expresivităţii fragmentului muzical audiat munca
Recapitulare
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, independentă,
manual pag. 28
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante jocul
caiet pag. 18
(de exemplu, desene animate adecvate vârstei) didactic
Evaluare
● recunoaşterea unor jucării muzicale Organizare:
manual pag. 29
● identificarea variantelor corecte de completare a unor activitate
caiet pag. 19
8
enunţuri frontală,
● interpretarea unui cântec cunoscut şi acompanierea acestuia individuală şi
cu jucării muzicale pe grupe

Itemii probei de evaluare vizează:


● completarea enunţurilor lacunare
● enumerarea modalităţilor de acompaniere a unei melodii
● denumirea jucăriilor muzicale recunoscute
● interpretarea corectă a unui cântec şi acompanierea cu o
jucărie muzicală

9
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : MIȘCAREA PE MUZICĂ
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 7
PERIOADA: S XI, S XII, S XIII, S XIV, S XV, S XVI, S XVII
COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical – 1.1.
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei – 2.1.
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup – 3.1.;
3.2.
Nr. Conţinuturi Compe Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tenţe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. Mişcare pe muzică 1.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu 1 Resurse ● observare
Dansuri populare 2.1.; observarea unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ oră materiale: sistematică
mişcări sugerate 3.1.; rapid), aspecte dinamice şi timbrale manualul ● evaluare
3.2. ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala tipărit/digital, orală
de ritm, mişcări de spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi caietul, surse ● temă de
libere lupul) audio lucru în clasă
Elemente de ● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de ● inter-
limbaj muzical exemplu, Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de Resurse evaluare
Genuri muzicale: Beethoven) procedurale: ●auto-
folclorul copiilor, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei Metode: evaluare
colinde, dansuri corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior conversaţia,
9. Mişcări sugerate ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între explicaţia,
grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor exerciţiul,
de text/ de ritm
(cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) munca
manual pag. 31-33 ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, independentă,
caiet pag. 21-22 percuţie corporală jocul
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare didactic
expresivităţii fragmentului muzical audiat Organizare:
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, activitate
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de frontală,
exemplu, desene animate adecvate vârstei) individuală şi
● dansuri libere pe piese muzicale diverse pe grupe

10
● jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri
cunoscute
● jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti
scurte
● executarea unor mişcări sugerate de textul melodiei/ritm
10. Mişcare pe muzică 1.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu 1 ● observare
Dansuri populare 2.1.; observarea unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ oră sistematică
mişcări sugerate 3.1.; rapid), aspecte dinamice şi timbrale ● evaluare
3.2. ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala orală
de ritm, mişcări de spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi ● temă de
libere lupul) lucru în clasă
Elemente de ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei ● inter-
limbaj muzical corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior evaluare
Genuri muzicale: ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între ●auto-
folclorul copiilor, grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor evaluare
colinde, dansuri (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
10. Dansuri ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
percuţie corporală
populare
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
manual pag. 34-35 expresivităţii fragmentului muzical audiat
caiet pag. 23-24 ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
exemplu, desene animate adecvate vârstei)
● dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare
individuală, pe perechi sau în grup
● jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri
cunoscute
● jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti
scurte
● executarea unor paşi simpli din dansuri populare specifice
zonei
11. Mişcare pe muzică 1.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu 1 Resurse ● observare
Dansuri populare 2.1.; observarea unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ oră materiale: sistematică

11
mişcări sugerate 3.1.; rapid), aspecte dinamice şi timbrale manualul ● evaluare
de ritm, mişcări 3.2. ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei tipărit/digital, orală
libere corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior caietul, surse ● temă de
● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între audio lucru în clasă
Elemente de grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor ● inter-
limbaj muzical (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Resurse evaluare
Genuri muzicale: ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, procedurale: ●auto-
folclorul copiilor, percuţie corporală Metode: evaluare
colinde, dansuri ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare conversaţia,
11. Mişcări libere expresivităţii fragmentului muzical audiat explicaţia,
manual pag. 36 ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, exerciţiul,
caiet pag. 25 sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de munca
exemplu, desene animate adecvate vârstei) independentă,
● dansuri libere pe piese muzicale diverse jocul
● jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri didactic
cunoscute Organizare:
● jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti activitate
scurte frontală,
● executarea unor mişcări specifice dansului pe melodii individuală şi
cunoscute pe grupe
12. Mişcare pe muzică 1.1.; ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei
Dansuri populare 2.1.; corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
mişcări sugerate 3.1.; ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între
3.2. grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor
de ritm, mişcări (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
libere ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
Elemente de percuţie corporală
limbaj muzical ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
Genuri muzicale: expresivităţii fragmentului muzical audiat
folclorul copiilor, ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
colinde, dansuri sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
12. Folcorul. exemplu, desene animate adecvate vârstei)
● jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti
Colindul şi dansul
12
manual pag. 37 scurte
caiet pag. 26-27 ● interpretarea unor cântece din folclorul copiilor
● interpretarea unor colinde cunoscute
13. Mişcare pe muzică 1.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu
Dansuri populare 2.1.; observarea unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/
mişcări sugerate 3.1.; rapid), aspecte dinamice şi timbrale
3.2. ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei
de ritm, mişcări corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
libere ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
Elemente de expresivităţii fragmentului muzical audiat
limbaj muzical ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
Genuri muzicale: sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
folclorul copiilor, exemplu, desene animate adecvate vârstei)
colinde, dansuri ● jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri
13. Valsul cunoscute
manual pag. 40 ● executarea paşilor de vals
caiet pag. 28
Mişcare pe muzică 1.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu 1 Resurse ● observare
Dansuri populare 2.1.; observarea unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ oră materiale: sistematică
mişcări sugerate 3.1.; rapid), aspecte dinamice şi timbrale manualul ● evaluare
3.2. ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala tipărit/digital, orală
de ritm de spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi caietul, surse ● temă de
mişcări libere lupul) audio lucru în clasă
Elemente de ● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de fişe de ● inter-
limbaj muzical exemplu, Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de evaluare evaluare
Genuri muzicale: Beethoven) ●auto-
folclorul copiilor, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei Resurse evaluare
colinde, dansuri corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior procedurale:
Recapitulare ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între Metode: ● evaluare
manual pag. 41 grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor conversaţia, scrisă şi orală
caiet pag. 29 (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) explicaţia,
Evaluare ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, exerciţiul,
percuţie corporală munca
13
manual pag. 42 ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare independentă,
caiet pag. 30 expresivităţii fragmentului muzical audiat jocul
● joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea didactic
muzicii audiate Organizare:
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, activitate
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de frontală,
exemplu, desene animate adecvate vârstei) individuală şi
● dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare pe grupe
individuală, pe perechi sau în grup
● dansuri libere pe piese muzicale diverse
● jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri
cunoscute
● jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti
scurte
● recunoaşterea enunţutilor adevărate
● interpretarea unei melodii populare şi executarea paşilor de
dans potriviţi

Itemii probei de evaluare vizează:


● completarea enunţurilor lacunare
● interpretarea corectă a unui cântec cunoscut

14
SEMESTRUL al II-lea
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL (1)
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 6
PERIOADA: S I, S II, S III, S IV, S V, S VI
COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical – 1.1.; 1.2.
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei – 2.1.
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup – 3.1.
Nr. Conţinuturi Compe Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tenţe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
14. Elemente de 1.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu 1 Resurse ● observare
limbaj muzical 1.2.; observarea unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ oră materiale: sistematică
Ritmul – sunete 2.1.; rapid), aspecte dinamice şi timbrale manualul ● evaluare
3.1. ● identificarea diferitelor tipuri de sunete din mediul tipărit/digital, orală
lungi/scurte înconjurător caietul, surse ● temă de
Timbrul – sunete audio lucru în clasă
din mediul ● inter-
înconjurător, Resurse evaluare
sunete muzicale procedurale: ●auto-
Metode: evaluare
vocale/
conversaţia,
instrumentale explicaţia,
Dinamica (nuanţe) exerciţiul,
14. Sunete din munca
mediul independentă,
înconjurător jocul
didactic
manual pag. 6
Organizare:
caiet pag. 32
activitate
15. Elemente de 1.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu 1 frontală, ● observare
limbaj muzical 1.2.; observarea unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ oră individuală şi sistematică
Ritmul – sunete 2.1.; rapid), aspecte dinamice şi timbrale pe grupe ● evaluare
3.1. ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei orală
15
lungi/scurte corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior ● temă de
Timbrul – sunete ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între lucru în clasă
din mediul grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor ● inter-
(cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) evaluare
înconjurător, ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, ●auto-
sunete muzicale percuţie corporală evaluare
vocale/ ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
instrumentale expresivităţii fragmentului muzical audiat
Dinamica (nuanţe) ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
15. Sunete sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
exemplu, desene animate adecvate vârstei)
muzicale vocale/
● diferenţierea sunetelor muzicale vocale şi instrumentale
instrumentale
manual pag. 7
caiet pag. 33-34
16. Elemente de 1.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu 1 Resurse ● observare
limbaj muzical 1.2.; observarea unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ oră materiale: sistematică
Ritmul – sunete 2.1.; rapid), aspecte dinamice şi timbrale manualul ● evaluare
3.1. ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei tipărit/digital, orală
lungi/scurte corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior caietul, surse ● temă de
Timbrul – sunete ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între audio lucru în clasă
din mediul grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor ● inter-
înconjurător, (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Resurse evaluare
sunete muzicale ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, procedurale: ●auto-
percuţie corporală Metode: evaluare
vocale/
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare conversaţia,
instrumentale expresivităţii fragmentului muzical audiat explicaţia,
Dinamica (nuanţe) ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, exerciţiul,
16. Timbrul sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de munca
manual pag. 8-9 exemplu, desene animate adecvate vârstei) independentă,
caiet pag. 35 ● recunoaşterea sunetelor muzicale vocale şi/sau jocul
instrumentale după timbrul acestora didactic
17. Elemente de 1.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu Organizare:

16
limbaj muzical 1.2.; observarea unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ activitate
Ritmul – sunete 2.1.; rapid), aspecte dinamice şi timbrale frontală,
lungi/scurte 3.1. ● audierea unor cântece de mică dificultate, cu observarea individuală şi
diferenţelor între durate pe grupe
Timbrul – sunete ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei
din mediul corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
înconjurător, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între
sunete muzicale grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor
vocale/ (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
instrumentale
percuţie corporală
Dinamica (nuanţe) ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
17. Durata expresivităţii fragmentului muzical audiat
sunetelor (lungi/ ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
scurte). Ritmul sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
manual pag. 10-11 exemplu, desene animate adecvate vârstei)
caiet pag. 36 ● recunoaşterea şi redarea diferitelor durate ale sunetelor
muzicale
18. Elemente de 1.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu
limbaj muzical 1.2.; observarea unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/
Ritmul – sunete 2.1.; rapid), aspecte dinamice şi timbrale
3.1. ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între
lungi/scurte grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor
Timbrul – sunete (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
din mediul ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
înconjurător, expresivităţii fragmentului muzical audiat
sunete muzicale ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
vocale/
exemplu, desene animate adecvate vârstei)
instrumentale ● interpretarea diferitelor cântece respectând indicaţiile de
Dinamica (nuanţe) nuanţe
18. Dinamica –
Nuanţe (tare, încet,
17
mediu)
manual pag. 12-14
caiet pag. 37
Elemente de 1.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu 1 Resurse ● observare
limbaj muzical 1.2.; observarea unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ oră materiale: sistematică
Ritmul – sunete 2.1.; rapid), aspecte dinamice şi timbrale manualul ● evaluare
3.1. ● audierea unor cântece de mică dificultate, cu observarea tipărit/digital, orală
lungi/scurte direcţiei înălţimilor caietul, surse ● temă de
Timbrul – sunete ● audierea unor cântece de mică dificultate, cu observarea audio lucru în clasă
din mediul diferenţelor între durate fişe de ● inter-
înconjurător, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei evaluare evaluare
sunete muzicale corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior ●auto-
● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între Resurse evaluare
vocale/
grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor procedurale:
instrumentale (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Metode: ● evaluare
Dinamica (nuanţe) ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, conversaţia, scrisă şi orală
Recapitulare percuţie corporală explicaţia,
manual pag. 15 ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare exerciţiul,
caiet pag. 38 expresivităţii fragmentului muzical audiat munca
Evaluare ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, independentă,
manual pag. 16 sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de jocul
caiet pag. 39 exemplu, desene animate adecvate vârstei) didactic
● imitarea unor sunete din mediul înconjurător Organizare:
● identificarea tipurilor de formaţii activitate
● recunoaşterea unor instrumente muzicale frontală,
● interpretarea unui cântec conform indicaţiilor individuală şi
pe grupe
Itemii probei de evaluare vizează:
● completarea unor răspunsuri
● completarea enunţurilor lacunare
● denumirea instrumentelor muzicale
● stabilirea corespondenţei

18
19
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL (2)
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 11
PERIOADA: S VII, S VIII, S IX, S X, S XI, S XII, S XIII, S XIV, S XV, S XVI, S XVII
COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical – 1.3.
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei – 2.1.; 2.2.
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup – 3.1.
Nr. Conţinuturi Compe Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tenţe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
19. Elemente de 1.3.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă 1 Resurse ● observare
20. limbaj muzical 2.1.; prea frumoasă”) oră materiale: sistematică
Melodia – 2.2.; ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de manualul ● evaluare
diferenţierea 3.1. portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2 tipărit/digital, orală
înălţimilor ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise caietul, surse ● temă de
sunetelor, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei audio lucru în clasă
elemente de corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior ● inter-
notaţie – portativ, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între Resurse evaluare
cheie sol, note de grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor procedurale: ●auto-
la DO1 la DO2 (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Metode: evaluare
19. Înălţimea ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, conversaţia,
percuţie corporală explicaţia,
sunetelor muzicale ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de exerciţiul,
20. Portativul – melodii cunoscute munca
cheia SOL ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în independentă,
manual pag. 18-22 ştafetă jocul
caiet pag. 41-44 ● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile didactic
sunetelor Organizare:
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare activitate
expresivităţii fragmentului muzical audiat frontală,
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, individuală şi
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de pe grupe
exemplu, desene animate adecvate vârstei)

20
● interpretarea sunetelor de înălţimi diferite, pe scara muzicală
● realizarea portativului
● exersarea scrierii cheii SOL pe portativ
21. Elemente de 1.3.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă 1 ● observare
limbaj muzical 2.1.; prea frumoasă”) oră sistematică
Melodia – 2.2.; ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de ● evaluare
diferenţierea 3.1. portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2 orală
înălţimilor ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise ● temă de
sunetelor, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei lucru în clasă
elemente de corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior ● inter-
notaţie – portativ, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între evaluare
cheie sol, note de grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor ●auto-
la DO1 la DO2 (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) evaluare
21. Sunetul şi nota ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
percuţie corporală
SOL ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de
manual pag. 23-24 melodii cunoscute
caiet pag. 45-46 ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în
ştafetă
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile
sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
expresivităţii fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
exemplu, desene animate adecvate vârstei)
● recunoaşterea notei SOL pe portativ
● interpretarea corectă a înălţimii acesteia
22. Elemente de 1.3.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă 1 Resurse ● observare
limbaj muzical 2.1.; prea frumoasă”) oră materiale: sistematică
Melodia – 2.2.; ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de manualul ● evaluare
diferenţierea 3.1. portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2 tipărit/digital, orală
înălţimilor ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise caietul, surse ● temă de

21
sunetelor, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei audio lucru în clasă
elemente de corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior ● inter-
notaţie – portativ, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între Resurse evaluare
cheie sol, note de grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor procedurale: ●auto-
la DO1 la DO2 (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Metode: evaluare
22. Sunetul şi nota ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, conversaţia,
MI percuţie corporală explicaţia,
manual pag. 25-26 ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de exerciţiul,
caiet pag. 47-48 melodii cunoscute munca
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în independentă,
ştafetă jocul
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile didactic
sunetelor Organizare:
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare activitate
expresivităţii fragmentului muzical audiat frontală,
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, individuală şi
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de pe grupe
exemplu, desene animate adecvate vârstei)
● recunoaşterea notei MI pe portativ
● interpretarea corectă a înălţimii acesteia
23. Elemente de 1.3.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă
limbaj muzical 2.1.; prea frumoasă”)
Melodia – 2.2.; ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de
diferenţierea 3.1. portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2
înălţimilor ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise
sunetelor, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei
elemente de corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
notaţie – portativ, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între
cheie sol, note de grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor
la DO1 la DO2 (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
23. Sunetul şi nota ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
percuţie corporală
LA ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de

22
manual pag. 27-28 melodii cunoscute
caiet pag. 49-50 ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în
ştafetă
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile
sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
expresivităţii fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
exemplu, desene animate adecvate vârstei)
● recunoaşterea notei LA pe portativ
● interpretarea corectă a înălţimii acesteia
24. Elemente de 1.3.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă
limbaj muzical 2.1.; prea frumoasă”)
Melodia – 2.2.; ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de
diferenţierea 3.1. portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2
înălţimilor ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise
sunetelor, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei
elemente de corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
notaţie – portativ, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între
cheie sol, note de grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor
la DO1 la DO2 (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
24. Sunetul şi nota ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
percuţie corporală
DO1 ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de
manual pag. 29-30 melodii cunoscute
caiet pag. 51-52 ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în
ştafetă
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile
sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
expresivităţii fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,

23
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
exemplu, desene animate adecvate vârstei)
● recunoaşterea notei DO1 pe portativ
● interpretarea corectă a înălţimii acesteia
25. Elemente de 1.3.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă Resurse
limbaj muzical 2.1.; prea frumoasă”) materiale:
Melodia – 2.2.; ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de manualul
diferenţierea 3.1. portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2 tipărit/digital,
înălţimilor ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise caietul, surse
sunetelor, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei audio
elemente de corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
notaţie – portativ, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între Resurse
cheie sol, note de grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor procedurale:
la DO1 la DO2 (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Metode:
25. Sunetul şi nota ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, conversaţia,
percuţie corporală explicaţia,
DO2 ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de exerciţiul,
manual pag. 31-32 melodii cunoscute munca
caiet pag. 53-54 ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în independentă,
ştafetă jocul
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile didactic
sunetelor Organizare:
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare activitate
expresivităţii fragmentului muzical audiat frontală,
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, individuală şi
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de pe grupe
exemplu, desene animate adecvate vârstei)
● recunoaşterea notei DO2 pe portativ
● interpretarea corectă a înălţimii acesteia
26. Elemente de 1.3.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă
limbaj muzical 2.1.; prea frumoasă”)
Melodia – 2.2.; ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de
diferenţierea 3.1. portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2

24
înălţimilor ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise
sunetelor, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei
elemente de corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
notaţie – portativ, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între
cheie sol, note de grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor
la DO1 la DO2 (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
26. Sunetul şi nota ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
RE percuţie corporală
manual pag. 33-34 ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de
caiet pag. 55-56 melodii cunoscute
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în
ştafetă
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile
sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
expresivităţii fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
exemplu, desene animate adecvate vârstei)
● recunoaşterea notei RE pe portativ
● interpretarea corectă a înălţimii acesteia
27. Elemente de 1.3.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă
limbaj muzical 2.1.; prea frumoasă”)
Melodia – 2.2.; ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de
diferenţierea 3.1. portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2
înălţimilor ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise
sunetelor, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei
elemente de corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
notaţie – portativ, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între
cheie sol, note de grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor
la DO1 la DO2 (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
27. Sunetul şi nota ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
percuţie corporală
FA
25
manual pag. 35-36 ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de
caiet pag. 57-58 melodii cunoscute
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în
ştafetă
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile
sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
expresivităţii fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
exemplu, desene animate adecvate vârstei)
● recunoaşterea notei FA pe portativ
● interpretarea corectă a înălţimii acesteia
28. Elemente de 1.3.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă Resurse
limbaj muzical 2.1.; prea frumoasă”) materiale:
Melodia – 2.2.; ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de manualul
diferenţierea 3.1. portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2 tipărit/digital,
înălţimilor ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise caietul, surse
sunetelor, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei audio
elemente de corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
notaţie – portativ, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între Resurse
cheie sol, note de grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor procedurale:
la DO1 la DO2 (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Metode:
28. Sunetul şi nota ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, conversaţia,
percuţie corporală explicaţia,
SI ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de exerciţiul,
manual pag. 37-38 melodii cunoscute munca
caiet pag. 59-60 ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în independentă,
ştafetă jocul
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile didactic
sunetelor Organizare:
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare activitate
expresivităţii fragmentului muzical audiat frontală,

26
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, individuală şi
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de pe grupe
exemplu, desene animate adecvate vârstei)
● recunoaşterea notei SI pe portativ
● interpretarea corectă a înălţimii acesteia
29. Elemente de 1.3.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă
limbaj muzical 2.1.; prea frumoasă”)
Melodia – 2.2.; ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de
diferenţierea 3.1. portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2
înălţimilor ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise
sunetelor, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei
elemente de corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
notaţie – portativ, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între
cheie sol, note de grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor
la DO1 la DO2 (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
29. Gama DO ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
percuţie corporală
manual pag. 39-40 ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de
caiet pag. 61-62 melodii cunoscute
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în
ştafetă
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile
sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
expresivităţii fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
exemplu, desene animate adecvate vârstei)
● recunoaşterea notelor din gama DO pe portativ
● interpretarea corectă a înălţimii sunetelor din gama DO
Elemente de 1.3.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă 1 Resurse ● observare
limbaj muzical 2.1.; prea frumoasă”) oră materiale: sistematică
Melodia – 2.2.; ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de manualul ● evaluare

27
diferenţierea 3.1. portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2 tipărit/digital, orală
înălţimilor ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise caietul, surse ● temă de
sunetelor, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei audio lucru în clasă
elemente de corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior fişe de ● inter-
notaţie – portativ, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între evaluare evaluare
cheie sol, note de grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor ●auto-
la DO1 la DO2 (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Resurse evaluare
Recapitulare ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, procedurale:
manual pag. 41 percuţie corporală Metode: ● evaluare
caiet pag. 63 ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de conversaţia, scrisă şi orală
Evaluare melodii cunoscute explicaţia,
manual pag. 42 ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în exerciţiul,
caiet pag. 64 ştafetă munca
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile independentă,
sunetelor jocul
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare didactic
expresivităţii fragmentului muzical audiat Organizare:
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, activitate
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de frontală,
exemplu, desene animate adecvate vârstei) individuală şi
● indicarea înălţimii sunetelor din gama DO cu ajutorul mâinii pe grupe
şi al vocii
● scrierea notelor din gama DO pe portativ

Itemii probei de evaluare vizează:


● completarea enunţurilor lacunare
● stabilirea corepondenţei între nota de pe portativ şi
denumirea ei
● plasarea corectă a notelor pe portativ
● transcriere de portativ şi identificare de note
● interpretarea unui cântec cunoscut, respectând toate
noţiunile de teorie muzicală învăţată

28