Sunteți pe pagina 1din 1

Chestionar si documente necesare in vederea depunerii dosarului pentru

obtinerea finantarii in cadrul Programului Sisteme fotovoltaice

Incepand cu data de 01.04.2019 va rugam sa pregatiti copii dupa urmatoarele documente:


 cartea de identitate a solicitantului;
 extras de carte funciara;
 certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale emis de catre autoritatea publica locala;
 certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat emis de organul teritorial al
Ministerului Finantelor Publice ;

Va recomandam sa solicitati obtinerea certificatului de urbanism de informare privind instalarea unui sistem
fotovoltaic, documentul fiind necesar la obtinerea avizului tehnic de racordare

Tipul de branșament: Monofazat □ Triafazat □

Amplasamentul unde vor fi montate panourile fotovoltaice ?


Acoperis din tigla □ Acoperis din tabla □ Pe supraf. plana □ La nivelul solului □

Aveti un plan de amplasament al constructiei/autorizație (schita, poze, cote sau dimensiuni) ? Daca da, trimiteti
fisierele atasate. Da □ Nu □

Din ce an este construcția ?..................... Aveți proiect ? Da □ Nu □

Sunteți interesat de : kit 3kW □ kit 5 kW □ kit 7 kW □ 9kW □

Optati pentru firma …………………………… ca instalator? Da □ Nu □

Puteti sa obtineti avizul tehnic de racordare personal sau doriti efectuarea acestui serviciu de catre o societate
specializata? Il obțin personal □ Doresc sa se ocupe o societate specializata □

Adresa unde se instalează sistemul de panouri :

Telefon 1 : Telefon 2 : Email :

Nume si prenume : Semnatura: Data: