Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

1. Completați rebusul de mai jos.


L
I
E
D
U
L

1. La baza liedului stă un text .................. .


2. Liedul are un acompaniament ............. .
3. Cuvântul „lied” în limba germană înseamnă ............... .
4. Se numără printre compozitorii români.
5. Este intitulat „părintele liedului”.
6. Liedul este o piesă ....... .

2. Uniți, prin săgeți, fiecare element din coloana A cu cel corespunzător din coloana B.

Coloana A Coloana B

Forma cu o singură strofă Bistrofic (AB)

Forma cu două strofe Reduse

Forma cu trei strofe, Monostrofic (A)


(unde primele două strofe sunt diferite,
iar a treia este repetarea primei strofe)

Dimensiunile liedului sunt Tristrofic (ABA)


3. Răspundeți corect la următoarele întrebări:

1. Adesea, miniaturile instrumentale sunt adunate în ............................... sau


............................ muzicale.
2. Miniatura instrumentală are la bază ..................... literare, p.................. sau
t..................... din viața compozitorului.
3. Miniatura instrumentală este o piesă .............................., de dimensiuni .................... .
4. Ce fel de formă este cea care conține o singură strofă? Formă .............................

4. Încercuiți A/F pentru următoarele afirmații.

1. Miniatura instrumentală are dimensiuni reduse. A F


2. Frederic Chopin a fost un mare compozitor de lieduri. A F
3. Forma numită bipartită este formată din două strofe. A F
4. Miniatura instrumentală este caracterizată prin complexitate. A F