Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 15.03.2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNTPROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR : NIVEL: I ,
TEMA ANUALĂ: ”Cum este,a fost și va fi aici pe pământ?”
PROIECT TEMATIC: ”Din lumea celor care nu cuvântă”
SUBTEMA: ” Păsări în ograda bunicilor”
TEMA ZILEI: ” Să-i ajutăm pe bunici!”
TIPUL DE ACTIVITATE: Verificare și consolidare de cunoștințe și deprinderi .
SCOPUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, îmbogățirea
cunoștințelor despre păsările de curte.
DOMENII DE DEZVOLTARE:
I. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale:
Competență generală:
C.1.Utilizarea motricității fine în contexte de viață familiare
Competență specifică:
1.3. Utilizarea mâinilor și a degetelor pentru realizarea de activități variate

II. Dezvoltarea socio-emoțională:


Competență generală:
C.2. Manifestarea unor comportamente pro-sociale, de acceptare și respectare a diversității.
Competență specifică:
2.4. Inițierea sau participarea la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată.

III. Capacități și atitudini de învățare:


Competență generală:
C.1. Manifestarea curiozității, a interesului și a inițiativei de învățare.
Competență specifică:
1.1. Manifestarea curiozității și interesului pentru experimentarea și învățarea de lucruri noi.

IV. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii:


Competență generală:
C.2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare.
Competență specifică:
2.2. Respectarea regulilor de exprimare corectă în diferite contexte de comunicare.

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată ADP+ALA1+ADE(DȘ+-DOS)+ALA2

1. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):


 Întâlnirea de dimineață: ”Să-i ajutăm pe bunici”
 Rutine:,,Pot fi de ajutor,tuturor bunicilor!”-deprinderea de a oferi ajutor
Spălăm mâinile înainte de gustare-exersarea unor deprinderide igienă
Sosirea copiilor,gustarea (deprinderi de ordine, disciplină, autoservire).
 Tranziții:,,Luați seama bine”,
,,Centrele le vizităm ,lucruri bune să-nvățăm!”,
,,Bat din palme clap,clap,clap!”
,,Puișorul cafeniu”

2. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 1):

ARTĂ: „Poarta de la ograda bunicilor’’(pictură);


CONSTRUCȚII: „Coteț pentru păsări”(ansamblare/îmbinare);
JOC DE MASĂ: ,, Păsări de curte”(puzzle).

Sarcini didactice: Copii vor picta poarta, folosind culoarea corespunzătoare;


Copii vor construi folosindu-se de cuburi de lemn sau plastic, cotețe pentru
păsări;
Copiii vor îmbina piesele astfel încât să obțină păsările de curte.

Metode și procedee: explicația, demonstrația, exercițiul;


Materiale didactice: Poartă din polistiren, pensule, acuarele, cuburi lemn, cuburi plastic, lego,
puzzle cu păsări de curte

3. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE(ADE):

a) DOMENIUL ȘTIINȚĂ(DȘ): ,,Prietenii păsărilor” - joc didactic


Scopul:- Consolidarea și verificarea cunoștințelor privind gruparea păsărilor după diferite criterii
și pozițiile spațiale.
Sarcina didactică:
Copiii indicați vor trebui să grupeze ouăle în mulțimi după criteriul mărimii (mic-mare) și să
le așeze în cuiburile potrivite, să găsească ,să grupeze puișorii și rățuștele după criteriul culoare și
să le așeze lângă mama lor, să identifice pozițiile spațiale și să plaseze animalele în pozițiile
spațiale indicate.să așeze imaginile corespunzător pentru a realiza piramida păsărilor.
Copiii vor răspunde cerințelor scrisorii bunicilor.
Regulile jocului :
Copiii vor fi impartiti in doua echipe:echipa puișorilor si echipa rățuștelor.Raspunsurile
copiilor se dau dupa indicatiile educatoarei si se vor evidentia prin aplauze si acordare de fete
zambitoare.Echipa care acumuleaza cele mai multe fete zambitoare este castigatoare.
Elemente de joc: Surpriza, întrecerea,mânuirea materialului, aplauze și recompense.

b) DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (DOS) - „Puișori’’- aplicație

Obiective operaționale:
O1 – să denumească materialele puse la dispoziție;
O2 – să utilizeze corect instrumentele de lucru și materialele puse la dispoziție pentru realizarea
temei date;
O3 – să lipească, executand o lucrare estetica.
Mijloce și materiale didactice:elementul surpriză –bunicii-, ograda cu păsări din polistiren,
imagini cu păsări de curte,recompense, tabla magnetică, lipici, carton colorat,ochi mobili,
elemente componente ale unui puișor;
Metode și procedee didactice: conversația, observarea, explicaţia, demonstrația, exercițiul,
problematizarea, metoda piramidei, turul galeriei;

4. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 2):

Joc de mișcare ,, Dansul puișorilor ”


Joc de atenție: ,, Ghicește, ce pasăre de curte lipsește?”
Sarcini didactice:
Copiii vor dansa pe melodia ,,Co-Co-rico”interpretată de Do-re-micii;
Copiii vor identifica jucăria care lipsește.
Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația,exercițiul;
Mijloace și materiale didactice: costume copii, jucarie

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe centre,individual.


DURATA: 4 ore
LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă

BIBLIOGRAFIE
1. Curriculum pentru educația timpurie(copii de la naștere la 6 ani)- 2018;
2. Păiși- Lăzărescu M., Ezechil L., Laborator preșcolar- ghid metodologic. EdituraV & I
Integral,București, 2011;
3. Berbeceanu G., Cioflica S., Ilie E., Marta C., Ziua bună începe la „Întâlnirea de
dimineață„, Editura Tehno-Art, 2009;
4. Toma G., Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul preșcolar,
Editura Delta Cart Educațional, Pitești, 2009;
5. Culea L., Sesovici A., Activitatea integrată din grădiniţă (ghid pentru cadreledidactice din
învăţământul preuniversitar), editura Didactică Publishing House, Bucureşti, 2008;
6. Ghid metodic: „Metode interactive de grup”, Ed. Arves.
SCENARIUL ZILEI

Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineaţã în cadrul căreia copiii și educatoarea se salută:


„Dimineaţa a venit
Toţi copiii au sosit
În semicerc să ne adunăm
Cu toţii să ne salutăm!”
Buna dimineaţa, dragi copii!
A început o nouă zi!
În cerc să ne așezăm
Cu toţii să ne prezentăm:
Bună dimineaţa Alessia! – cum te simți astăzi?
Prezența este realizata de catre copilul de serviciu aranjând fotografiile copiilor în funcție de
prezența sau absența lor.
Calendarul naturii
Se completează calendarul naturii, adresând copiilor intrebări cu ajutorul cărora vor
denumi anotimpul, ziua dar şi starea vremii. Zilele săptămânii sunt repetate în grup pentru a fi
consolidate.
- Ce anotimp este?
- Cum este vremea?
- Cum ne îmbrăcăm?
Împărtăşirea cu ceilalţi:
“Pasărea mea preferată” Pe rând, copiii răspund la întrebare folosind sintagma “Pasărea mea
preferată este…..”.
Noutatea zilei se realizează prin primirea plicului adus de invitații surpriză ,un bunic și o
bunică,(siluete din polistiren).Aceștia sunt supărați , deorece a intrat vulpea noaptea în ograda cu
păsări și le-a speriat.Puișorii s-au rătăcit , iar noi trebuie să-i găsim și să îi așezăm la locul fiecăruia.
Pentru început bunicii doresc să-i ajutăm la activitățiile de la centre.
Tranziția spre centre se va realiza prin:,,Luați seama bine!”
Copiii sunt invitaţi să viziteze centrele :,,Centrele le vizităm,lucruri bune să –nvățăm!,, La
fiecare centru copiii vor găsi materiale didactice cu ajutorul cărora vor rezolva sarcinile date și
vor deveni ajutoarele bunicilor.

ALA 1
La centrul ARTĂ, copiii vor picta poarta de la ograda bunicilor folosind culoarea
corespunzătoare.
La centrul JOC DE MASĂ copiii vor îmbina piesele de puzzle pentru a reconstitui imaginea
păsărilor.
La centrul CONSTRUCȚII, copiii vor construi ,folosindu-se de cuburi de lemn sau plastic ,coteț
pentru păsări.
După finalizarea sarcinilor la centrele de interes ,prin tranziția:
“Bat din palme, clap,clap,clap
Din picioare trap, trap,trap
Ne-vârtim , ne răsucim,
Și la masă noi pornim”,
copiii vor părăsi sala de grupă pentru a servi gustarea.
La întoarcerea în sala de grupă, preşcolarii sunt invitaţi să se aşeze pe scăunele pentru
desfăşurarea primei activităţi pe domenii experienţiale.
ADE:
Domeniul știință
La activitatea matematică vom desfăsura un joc didactic numit ,,Prietenii păsărilor” ,unde
copiii vor fi împărțiți în două echipe (echipa puișorilor și echipa rățuștelor) și vor trebui să
grupeze ouăle în mulțimi după criteriul mărimii (mic-mare) și să le așeze în cuiburile potrivite,
să găsească ,să grupeze puișorii și rățuștele după criteriul culoare și să le așeze lângă mama lor, să
identifice pozițiile spațiale și să plaseze animalele în pozițiile spațiale indicate și să așeze
corespunzător imaginile pentru a realiza piramida păsărilor.Aceștia vor primi drept recompense
pentru fiecare răspuns corect ,câte o față veselă.
Tranziția către activitatea practică se va face prin cântecul,,Puișorul cafeniu”
Domeniul om și societate
Tema activității se numește “Puișorii ”
Copiii vor intui materialele, vor asculta modul de lucru și se vor implica activ în realizarea temei.
Astfel, aceștia vor lipi elementele componente pentru a realiza un puisor

Tranziția se face prin versurile: “Unu,doi,unu,doi


Mergem toți în pas vioi
În costume ne îmbrăcăm
Un dans să vă prezentăm!”
ALA 2:
1 Joc de mișcare-,,Dansul puișorilor” Copiii vor pura costume de puisori și vor dansa pe melodia
,,Co-Co-rico”interpretată de Do-re-micii.
2. Joc de atenție-,,Ce pasăre lipsește?”
Educatoarea este conducătorul jocului. Copiii sunt așezați în semicerc. În fața
lor,educatoarea așează câteva păsări de curte de jucărie.. Preșcolarii sunt rugați să privească cu
atenție și să rețină locul fiecărei pasăre. La semnalul educatoarei, copiii închid ochii. După ce îi
deschid, educatoarea numește un copil care va spune ce jucărie lipsește. Jocul se repetă de câteva
ori.
DEMERS DIDACTIC
- DOMENIUL ȘTIINȚE: ,,Prietenii păsărilor” - jocul didactic

EVENIMENTUL CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC METODE ȘI MIJLOACE FORMA DE
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
1. Moment Pentru a asigura buna
organizatoric desfășurare a activității, se vor
crea condițiile corespunzătoare:
aerisirea sălii de grupă,
pregătirea materialelor, așezarea
scăunelelor.
2. Captarea Se va realiza prin primirea Ograda bunicilor Frontal Observarea
atenției plicului de la invitații surpriză comportamentului
(bunicul și bunica ).Aceștia sunt Elementul Siluetă Bunic și copiilor
foarte tristi,deoarece a intrat surpriză- bunică
vulpea în ograda lor si a speriat scrisoarea
pasarile.Ne roagă pe noi sa îi
ajutam sa le gasim si să le
asezăm la locul lor .
Educatoarea le va spune că îi
va ajuta împreună cu copiii.
3.Reactuzlizarea Se va face o scurtă recapitulare Explicația Frontal,individual Orală
cunoștințelor despre ceea ce s-a învățat Conversația
săptămâna aceasta:
Care este tema săpămânii?
Ce păsări de curte cunoașteți?
Unde trăiesc ele?
Cu ce se hrănesc?
4. Anunțarea Copiii vor fi anunțați că vor
temei și a desfășura un joc care se Explicația Frontal Observarea
obiectivelor numește: Prietenii păsărilor. comportamentului
Obiectivele vor fi enunțate intr- Conversatia copiilor
un limbaj accesibil copiilor.
„ – Astăzi ,copii, împreună ne
vom juca cu păsarile de curte .Le
vom sorta dupa criteriul culoare,
le vom aseza la locul fiecareia,
apoi vom forma o piramida cu
imagini. Le vom arăta bunicilor
cât suntem de isteți.”
5. Dirijarea Explicarea și demonstrarea
învățării jocului
Se prezinta sarcinile si regulile Expunerea Tabla Frontal
jocului si se explica modul de magnetică Observarea
desfasurare: comportamentului
copiilor
Executarea jocului de proba.
Cu ajutorul educatorei un copil Demonstrația
va executa jocul de probă pentru
a se asigura înțelegerea și fixarea
sarcinii și a regulilor. Explicația
,,Grupează ouăle după criteriul
mărime și asează-le în cuiburile Exercițiul Ouă din polistiren
potrivite!” Cuiburi din paie

Desfasurarea jocului propriu-


zis:
Voi da semnalul de începere a
jocului.În această etapă trebuie Explicația
să se urmarească îndeplinirea
sarcinilor în succesiunea dată,
respectarea regulilor, reamintirea
lor atunci când este necesar,
îndeplinirea corectă a sarcinilor Exercițiul
didactice, sprijinirea celor care
nu reuşesc să efectueze corect
sarcina.
În joc vor fi antrenaţi toti copiii. Tabla magnetică
Se va urmări şi corecta, la nevoie
exprimarea lor.
Sarcina nr.1
Echipa puisorilor-Un copil va Puișori Evluare orală
merge pe urmele vulpii pentru a Individual
găsi puișorii, apoi îi va grupa
după criteriul culoare și îi va Rățuște
așeza lângă mama lor în coteț. Explicația
Echipa rățuștelor- Un copil va
merge pe urmele vulpii pentru a
găsi rățuștele, apoi le va grupa
după criteriul culoare și îi va
așeza lângă mama lor pe lac.

Sarcina nr. 2
Echipa puisorilor-Un copil va Cocoș,găină
merge pe urmele vulpii și va Puișori,coteț din
găsi: cocoșul, pe care va trebui polistiren
sa-l așeze pe coteț și găina ,în
coteț.
Echipa rățuștelor-Un copil va Evaluare orală
merge pe urmele vulpii și va Individual
găsi: doi puișori, pe care va
trebui sa-i așeze :unul pe scară și Exercițiul
unul în spatele cotețului
6. Obținerea Complicarea jocului
performanței Sarcina nr.3
Copiii vor avea de completat Exercițiul Tabla Individual Evaluare orală
piramida cu imagini cu pasările magnetică,imagin
mici, păsările de culoare neagră i cu păsări
și pasărea care stă pe gard .
7.Asigurarea Le vor adresa copiilor Conversația Fețe zâmbitoare Frontal
conexiunii întrebări: (recompense) Evaluare orală
inverse Ce sarcini am avut de
îndeplinit?
Cum se numeste jocul
desfasurat astazi?
Voi număra fețele zâmbitoare
pentru a stabili echipa
câștigătoare.
8. Evaluarea În încheierea activității voi Conversația Frontal Observarea
activității face aprecieri verbale Individual comportamentului
individuale și colective asupra copiilor
desfășurării activității.

DEMERS DIDACTIC
- DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE - ,,Puisori”- aplicație

EVENIMENTUL CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC METODE ȘI MIJLOACE FORMA DE
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
1. Moment Voi asigura condițiile optime
organizatoric pentru desfășurarea activității:
-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea materialului didactic;
-aranjarea mobilierului.
-așezarea ordonată a copiilor la
măsuțe.

2. Captarea Deschidem pachetul surpriză de Observarea


atenției la bunici în care vom găsi Expunerea Frontal comportamentului
materiale necesare desfășurării copiilor
activitătii.
Intuirea materialului.
Le voi cere copiilor să descrie
materialele aflate pe măsuțe

3. Anunțarea Astăzi, vom realiza niște puișori


temei și a și va trebui să folosiți în mod Explicația Pe grupe Observarea
obiectivelor corect materialele puse la comportamentului
dispoziție . nonverbal al
copiilor
4. Dirijarea Explicarea şi demonstrarea
învățării modului de lucru Explicația Cartoane
Voi prezenta lucrarea model . galbene,ochi
Voi demonstra tehnica de lucru mobili,lipici
verbalizând acţiunile făcute . Frontal
Execut împreună cu copiii
exerciții de încălzire a mușchilor
fini ai mâinii: „Batem palmele cu Demonstrația
zor/ Batem palmele cu spor/ / Pe
mânuţe ne spălăm,/ Curat noi ca Observarea
să lucrăm./ La pian noi să comportamentului
cântăm,/ Linişte! Să ascultăm! ” copiilor
Li se cere copiilor să lucreze cu
Executarea temei de către copii
Se dă startul de începere a
activităţii spunându-le
copiilor ,,Spor la lucru!,, Individual
Copiii vor lucra individual. Exercițiul Cartoane
Se vor da indicaţii acolo unde este galbene,ochi Respectarea
cazul . Explicația mobili,lipici Pe grupuri modului de lucru
5. Obținerea După ce au finalizat lucrările,
performanței și vom amenaja o expozitie . Turul galeriei Frontal
asigurarea Lucrările vor fi expuse în fața Individual Aprecieri verbale
feedbak-ului grupei, unde toți copiii le vor
studia, vom alege cea mai
frumoasă lucrare și cea la care
s-au respectat corect indicațiile de
lucru.
6.Evaluarea Activitatea este finalizată cu Conversația Recompense Frontal Aprecieri verbale
activității aprecieri asupra efortului depus de
către copii. Se vor face aprecieri
asupra modului în care s-au
comportat copiii pe parcursul
activităţii. Se oferă recompense.