Sunteți pe pagina 1din 3

Rezolvare şi punctaje

TEST LA CONTABILITATE (activele circulante) – CLASA A IX-a

1. Care element patrimonial nu a fost incadrat corect? 5p


d) acreditivele ( creante comerciale )

2. Enumerati principalele categorii de stocuri si explicati produsele finite. 8 x 1p = 8p


a. materii prime e. materiale aflate la terţi
b. materialele consumabile f. mărfuri
c. produse finite g. animale şi păsări
d. produse in curs de execuţie h. ambalaje
Definiţie. 5 x 2p = 10p
Produsele finite - sunt acele bunuri care au parcurs toate fazele procesului tehnologic si care sunt depozitate in locuri speciale cu
scopul de a fi vandute.

3. Completati spatiile libere: 3 x 2p = 6p


Acreditivele reprezinta disponibilitatile banesti ale intreprinderii, virate intr-un cont distinct la dispozitia furnizorilor destinat achitării
obligatiilor, pe masura livrarii de marfuri, executarii de lucrari si prestarii de servicii.

4. Sumele puse la dispozitia personalului in vederea efectuarii unor plati in numele intreprinderii reprezinta: 5p
b) avansuri de trezorerie

5. Definiti creantele. 5 x 2p = 10p


Creantele - sunt valori economice avansate temporar de catre titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice pentru care
urmeaza sa primeasca un echivalent valoric (o suma de bani, o lucrare sau un serviciu).

6. Completati spatiile libere: 2 x 2p = 4p


Efectele comerciale de primit circula sub denumirea de cambie sau bilet la ordin etc.

7. Din categoria casa si conturi la banci fac parte: 4 x 2p = 8p


- conturi la bănci
- casa
- acreditive
- avansuri de trezorerie

8. Definiti stocurile. 4 x 2p = 8p
Stocurile sunt bunuri materiale destinate pentru a fi consumate, prelucrate sau vandute.

9. Activele circulante sunt structurate astfel: 3 x 2p = 6p


A. Stocuri
B. Creanţe
C. Investiţii financiare pe t.s
D. Casa şi conturi la bănci

10. Completati spatiile libere: 3 x 2p = 6p


Casa reprezinta totalitatea sumelor in numerar si a altor valori sub forma de timbre poştale sau fiscale, bilete de odihnă şi tratament, bilete
de călătorie .

11. Completati spatiile libere: 2 x 2p = 4p


Creantele salariale se refera la creantele unitatii economice asupra personalului datorita avansurilor acordate acestuia (acestora).

12. Activele circulante au urmatoarele caracteristici: 5 x 2p = 10p


- raman in unitate pe o perioada mai mică de 1 an
- lichiditatea este mare .
- participa la un singur circuit economic.
- isi transmit dintr-odată valoarea asupra produselor nou obtinute.
- se consuma si isi recupereze valoarea printr-o singură participare la circuitul economic.

Subiecte Sub.1 Sub.2 Sub.3 Sub.4 Sub.5 Sub.6 Sub.7 Sub.8 Sub.9 Sub.10 Sub.11 Sub.12 Total
Punctaje 5 p 18 p 6p 5p 10 p 4p 8p 8p 6p 6p 4p 10 p 90 p
Obs. Se acorda 10 puncte din oficiu. 100 de puncte inseamna nota 10.
Numele si prenumele:

TEST LA CONTABILITATE – CLASA A IX-a Randul II

1. Creantele generate de acordarea unor sume de bani furnizorilor inainte de livrarea marfurilor ( in avans ) reprezinta:
a) clienti;
b) furnizori - debitori;
c) acreditive;
d) sume in curs de decontare.

2.Enumerati principalele categorii de stocuri si explicati marfurile.


a. e.
b. f.
c. g.
d. h.

3. Completati spatiile libere:


Actiunile proprii sunt actiunile......................................... temporar in vederea micsorarii capitalului social prin................................ lor sau
in vederea atribuirii lor ..................................... societatii .

4. Creantele determinate de vanzarea actiunilor si obligatiunilor reprezinta:


a) titluri de participare
b) clientii
c) debitorii diversi
d) efecte de primit

5. Definiti creantele.
6. Completati spatiile libere:
Clientii incerti reprezinta creante fata de clientii........................................, dubiosi sau aflati in .......................... si care au probleme de
solvabilitate.

7. Din categoria creantelor fac parte: - creantele comerciale


-.......................................................................
-........................................................................
-........................................................................
- .......................................................................

8. Definiti activele circulante.

9. Din categoria ,, alte creante’’ fac parte:

-.................................................................
-.................................................................
-..................................................................

10. Completati spatiile libere:


Conturile la banci – se refera la lichiditati sub forma de ................................................., de................................. bancare,
sume .................................................... .

11. Activele circulante au urmatoarele caracteristici:


- raman in unitate pe o perioada.................................................................
- lichiditatea este............................................................................ .
- participa........................................................................
- isi transmit................................. valoare asupra produselor nou obtinute.
- se consuma si isi recupereze valoarea....................................................... participare la circuitul economic.

12. Completati spatiile libere:


Creantele fiscale se refera la acele sume de bani pe care unitatea urmeaza sa le recupereze de la .................................................... .

Subiecte Sub.1 Sub.2 Sub.3 Sub.4 Sub.5 Sub.6 Sub.7 Sub.8 Sub.9 Sub.10 Sub.11 Sub.12 Total
Punctaje 5p 17,5 p 7,5 p 5p 10 p 5p 10 p 5p 6p 6p 10 p 3p 90 p

Obs. Se acorda 10 puncte din oficiu.


100 de puncte inseamna nota 10.