Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE

FIZICĂ
Etapa I – 20.11.2010

Clasa a VI-a

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (50 puncte) – Pentru itemii (1- 4), alege răspunsul corect. Fiecare item admite
un singur răspuns corect.

10p 1. Durata unui fenomen poate fi măsurată cu:


a) ruleta; b) cronometrul; c) cilindrul gradat care conține apă; d) cântarul.
10p 2. Volumul unui corp neregulat poate fi măsurat cu:
a) ruleta; b) cronometrul; c) cilindrul gradat care conține apă; d) cântarul.
10p 3. Relația corectă este:
a) 1200m / min > 72Km / h > 15m / s > 54Km / h ; b) 1200m/ min > 72Km/ h =15m/ s > 54Km/ h;
c) 1200m / min = 72Km / h > 15m / s > 54Km / h ; d) 1200m / min = 72Km / h > 15m / s = 54Km / h .
10p 4. Numărul maxim de cuburi cu latura l = 3cm ce se pot obține prin tăierea unui cub de
lemn de volum V = 1dm3 este:
a) 37 ; b) 27; c) 21; d) 9.
10p 5. Ai la dispoziție: apă, un vas paralelipipedic suficient de mare, din material transparent,
un burete de formă paralelipipedică și o riglă. Descrie o metodă cu ajutorul căreia să
determini volumul total al golurilor din burete.

Subiectul II (20 puncte)

Doi înotători se pot deplasa în apă cu vitezele v1 = 3m / s și respectiv v2 = 2m / s , constante.


A. Dacă cei doi iau startul simultan de pe laturile opuse ale unui bazin a cărui lungime
este L = 25m ,deplasâdu-se de-a lungul bazinului, calculează:
6p a) după cât timp fiecare dintre cei doi ating peretele opus al bazinului;
4p b) după cât timp, din momentul startului cei doi înotători se întâlnesc;
B. Dacă cei doi înotători iau acum startul, simultan, de pe aceeași latură a bazinului şi înoată
continuu, calculează:
5p c) după cât timp cei doi înotători se întâlnesc prima dată;
5p d) la ce distanță de punctul de plecare are loc prima întâlnire.

EVALUĂRI NAłIONALE ÎN EDUCAłIE


ÎN PARTENERIAT M.E.C.T.S. ŞI SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE

© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139

Clasa a VI-a Pag 1 / 2


Subiectul III (20 puncte)

Dintr-o foaie de hârtie de formă pătrată având latura L = 40cm se decupează un pătrat cu latura
l = 20cm , având unul din vârfuri comun cu vârful pătratului inițial.

5p A. a) Calculează aria suprafaței S rămasă după decupare;


5p b) Împarte porțiunea rămasă din pătratul inițial, în două părți egale, care se pot suprapune
perfect după decupare. Reprezintă pe foaia de răspuns forma acestor două suprafețe și
calculează aria lor.

B. Revenind acum la foaia de suprafață S rămasă după prima decupare:


10p c) Împarte porțiunea rămasă din pătratul inițial, în patru părți egale, care se pot
suprapune perfect după decupare. Reprezintă pe foaia de răspuns forma acestor corpuri
și calculează aria fiecăreia.

EVALUĂRI NAłIONALE ÎN EDUCAłIE


ÎN PARTENERIAT M.E.C.T.S. ŞI SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE

© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139

Clasa a VI-a Pag 2 / 2