Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere de consultare a dosarului

Sediul materiei:
 Art. 94 alin. (1), (2) şi (8) C. proc. pen.

Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef,1

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în


calitate de în dosarul penal nr. … al … (indicarea parchetului care instrumentează
cauza) în temeiul art. 94 alin. (1), (2) C. proc. pen.2 sau art. 94 alin. (1), (2), (8) C.
proc. pen.3 formulez prezenta

CERERE DE CONSULTARE A DOSARULUI

prin care vă solicit să îmi admiteţi dreptul de a studia actele din dosarul penal nr. …,
de a nota date sau informații din dosar/de a obține fotocopii pe cheltuiala
subsemnatului, întrucât consider că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege
pentru dispunerea acestei măsuri.
Consider că se justifică accesul la materialul de urmărire penală în vederea
pregătirii apărării şi că un astfel demers nu ar putea aduce atingere bunei desfăşurări
a urmăririi penale, întrucât 4:…
Sau:
În măsura în care îmi veţi restricţiona acest drept în condiţiile art. 94 alin. (4)
C. proc. pen., în temeiul art. 94 alin. (6) C. proc. pen. vă solicit dreptul de a consulta
declaraţiile clientului meu … (numele şi prenumele).5

1
Potrivit art. 94 alin. (3) C. proc. pen. în cursul urmăririi penale, procurorul stabileşte data şi durata
consultării într-un termen rezonabil. Acest drept poate fi delegat organului de cercetare penală.
2
În cazul în care cererea este formulată de avocatul părților sau al subiecților procesuali principali
3
În cazul în care cererea este formulată de părți sau de subiecții procesuali principali
4
Se vor indica motivele
5
Dacă cererea este formulată de avocat; potrivit art. 94 alin. (6) C. proc. pen., acestuia nu îi poate fi
restricţionat dreptul de a consulta declaraţiile părţii sau ale subiectului procesual principal pe care îl asistă
ori îl reprezintă
Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria


…/Tribunalul … /Procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
…/ Înalta Curte de Casație și Justiție/Procuror șef al DNA/DIICOT/Comandat
al Secţiei … poliţie