Sunteți pe pagina 1din 1

a rK I NOARK Electric Europe s.r.o.

DECLARATIA
, UE DE CONFORMITATE
Numar de referinta: 01001-20160708-Ex9BH-EURO

Obiectul declaratiei (produsul):

Mini-intreruptoare automate 1OkA pana la 63A

Tip produs:

Ex9BH si accesorii

Emitent: NOARK Electric Europe s.r.o.


Sezemická 2757/2
193 00 Praga 9, Republica Ceha
Reprezentant autorizat al producatorului in conformitate cu Directiva 2014/35/UE

Prezenta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva


a reprezentantului autorizat de producator (Emitent).

Obiectul declaratiei descris mai sus este in conformitate cu legislatia relevanta


de armonizare a Uniunii:

DIRECTIVA 2014/35/UE a Parlamentului ~i a Consiliului European


DIRECTIVA 2011/65/ UE a Parlamentului ~i a Consiliului European

Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificatii tehnice in
legatura cu care se declara conformitatea

EN 60898-1 :2003 + A 1:2004 + A 11 :2005

Locul emiterii: Praga Data emiterii: 8 iulie 2016

Semnat pentru ~i in numele: NOARK Electric Europe s.r.o.


<D

NOARK EIGctric Europe s. r.o


Sezemická 2757:2 E ~ i.,J Pr'"~a 9 - Horní Počernice
DIČ : CZ 2412:S4C IČ: 2412„l l~
Numele, functia, semnatura:
i~~-->
I
Beilei Zheng
Managing Director

Sezen'. ická 2"/ ó I 12. Company re gistration nu~1:-dr: 24123: 46


'. 93 O:l l'r2gue lax identif1c. ·,c ~ number: CZ24123P46
·1e1.: +<:20 226 283 , 20 ·1he company registe·ed al the Comrr.erc·a1 l{eg.ster kept
L r.ai': LJrope@noark-e,ec:ric.com a'. the m~nicipal Cour: in l'rague. Sec'.:on C. I ile No. '. 81 2// www.noark e'ec:ric.eu