Sunteți pe pagina 1din 3

Energia electrică este forma de energie cu ponderea cea mai însemnată, ce se utilizează

atât în procesul de producere a bunurilor materiale cât şi la consumatorii casnici. De asemenea se


preconizează ca în viitor ea să devină cea mai importantă energie utilizată şi într-un alt sector,
mare consumator de energie, precum transportul. Dintre avantajele care o fac să fie preferată
altor forme de energie putem aminti:

- transportul ieftin la mari distanţe şi cu pierderi mici, ceea ce face ca ea să poată fi


produsă direct la sursa de energie primară;

- distribuirea simplă la locurile de utilizare chiar dacă puterea consumatorilor diferă;

- poate fi uşor transformată în alte forme de energie necesare consumatorilor –


mecanică, chimică, termică, luminoasă, etc.

Domeniile de utilizare a energiei electrice sunt variate:

Instalaţia electrică defineşte un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un


spaţiu dat, formând un tot unitar şi având un scop funcţional bine determinat.

O instalaţie electrică care conţine receptoare electrice, precum şi echipamente pentru


conducerea şi controlul proceselor tehnologice se numeşte instalaţie electrică de utilizare.

Prin consumator de energie electrică se înţelege orice persoană fizică sau juridică ale
cărei instalaţii electrice de utilizare sunt conectate la reţeaua furnizorului prin unul sau mai multe
puncte de alimentare prin care primeşte şi livrează, dacă are centrală proprie, energie electrică.

După natura consumului de energie electrică, consumatorii pot fi: casnici, industriali.

Spre deosebire de alte forme de energie, cea electrica are o serie de calitati:
- este convertibila in alte forme de energie primara
- se transporta usor la mari distante cu pierderi minime
- este nepoluanta, etc.
Mașina de cusut este un dispozitiv complex care realizează prin coasere conectarea a două sau
mai multe piese de material (în special textil) destinat (în general) îmbrăcăminții. La origini a
fost un dispozitiv pur mecanic, activat prin pedalare, dar la ora actuală este un dispozitiv electric
sau chiar electronic și programabil.

Culorile firelor din cablul de alimentare al maşinii utilizează următorul cod: Albastru Nul Maro
Fază Deoarece culorile firelor din cablul de alimentare al acestei maşini pot să nu corespundă cu
marcajele colorate care identifică bornele ştecherului dumneavoastră, procedaţi după cum
urmează: Firul de culoare albastră trebuie conectat la borna marcată cu litera „N” sau care este de
culoare neagră sau albastră. Firul de culoare maro trebuie conectat la borna marcată cu litera „L”
sau care este de culoare roşie sau maro

Un fier de călcat este un aparat mare consumator de energie electrică (consumă o putere de cca.
1 kW) și, prin greutatea și temperatura sa, un obiect periculos, mai ales pentru copii. Fierul de
călcat folosit în industrie de asemenea a suferit un proces de evoluție.
Asigurarea cu energie electrica a consumatorilor se realizeaza prin centralizarea producerii,
transportului si distributiei energiei sub forma sistemului energetic national. In structura acestuia
sunt cuprinse totalitatea instalatiilor de producere, transport si distributie a energiei electrice,
avand un regim comun si continuu de productie si consum de energie electrica.

Utilizarea energiei electrice se face in receptoare electrice, clasificate in:


- receptoare de lumina – cuprind toate corpurile de iluminat prevazute cu surse de
lumina;
- receptoare de forta – care pot fi:
a) electromecanice (motoare electrice, electromagneti, electroventile s.a.);
b) electrotermice (cuptoare electrice, agregate de sudura);
c) electrochimice (bai de electroliza);
Ansamblul instalatiilor electrice pentru alimentarea receptoarelor ce servesc o constuctie
civila sau industriala formeaza consumatorul de energie electrica. Consumatorii se racordeaza la
reteaua de distributie a furnizorului de energie electrica.
In instalatiile electrice se utilizeaza un mare numar de aparate electrice, din punct de vedere al
functiunilor pe care le indeplinesc, se clasifica in urmatoarele categorii:
- aparate de conectare (intrerupatoare, comutatoare s.a.);
- aparate pentru pornirea motoarelor electrice (reostate, autotransformatoare de pornire
s.a.);

S-ar putea să vă placă și