Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. de înregistrare:.................................

Notă de fundamentare pentru a treia cerere de susținere financiară

pentru participarea la o manifestare științifică

Subsemnata/ul,......, student-doctorand în domeniul....., înmatriculat la data de...., în cadrul Şcolii


Doctorale...., Facultatea....., Universitatea din Bucureşti, sub coordonarea ştiinţifică a prof. ......,
solicit finanţarea din Fondul de cercetare din granturi doctorale a participării mele la manifestarea
ştiinţifică/conferinţa numită........, organizată de......, în perioada....., oraşul....., ţara.....

Menționez faptul că în cursul studiilor universitare de doctorat de la Universitatea din București am


mai beneficiat de susținere financiară pentru a participa la .............................. și la ........................
Ca urmare a respectivelor participări am publicat următoarele studii: ...........................................

De asemenea, în cadrul studiilor univerisitare de doctorat am mai participat la următoarele


conferințe/manifestări științifice: ................................................

În cadrul conferinţei, voi participa cu lucrarea numită........, al/a cărei autor/co-autor sunt, (alături
de....), subiectul comunicării pe care o propun fiind în strânsă legătură cu tema tezei mele de
doctorat, conform celor ce urmează:........ Manifestarea ştiinţifică la care urmează să particip are o
deosebită relevanţă în domeniul..... deoarece......

Participarea mea la manifestarea ştiinţifică...., organizată sub egida...., va aduce următoarele


beneficii carierei mele academice.............., precum şi Universităţii din Bucureşti (extinderea reţelei
academice, posibile colaborări, imagine, recunoaştere)..............

Din motivele enunţate mai sus, solicit aprobarea cererii mele de decontare a cheltuielilor aferente
participării la manifestarea ştiinţifică........., după cum urmează: transportul interurban cu
avionul/trenul/autocarul dus-întors, în valoare de......., conform rezervării ataşate la prezentul dosar,
taxa de participare şi, după caz, taxa procesării rezumatului în valoare totală de..... , diurna
pentru.....zile, în valoare de...., şi cazarea pentru ..... nopţi, în valoare de.....

Menţionez că la prezenta notă de fundamentare este ataşată confirmarea acceptării participării mele
la manifestarea ştiinţifică menţionată.

Data Student-doctorand,

Avizat de: Avizat de:


Conducător ştiinţific, Director Şcoala Doctorală,

APROBAT

Rector, prof.univ.dr. Mircea Dumitru


Prin împuternicit,

Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat,


Prof.univ.dr. Bogdan Murgescu