Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume elev:..........................................................................

Clasa: a V-a ...........

FIŞĂ DE LUCRU - EVALUAREA EXPRESIILOR


1. Evaluaţi expresiile următoare, precizând rezultatul acestora. Se cunosc valorile naturale ale lui a şi b,
adică 7, respectiv 4.
a. ((a<8) and (a>=0))
b. ((a<=5) or (a>7))
c. ((a % b ==3) or not (a / b==1))
d. a/b + b/a
e. (a+5+b+7)
f. a+7*b+3
g. (a+7)*(b+3)
h. a % b – b % a
i. b-b / 3*3

2. Scrieţi condiţia prin care verificaţi dacă:


a. n este un număr natural par, de forma 𝑎𝑏 ⃐
b. n este un număr natural care nu are ultima cifră 5 sau 0
c. n este ultima cifră a numărului întreg a

3. Fără a rezolva calculele matematice, scrieţi următoarele expresii matematice, în forma acceptată de
calculator:
a. 4×[27– 5×(8 – 6)] : 2 + 11
b. 8×[(15 – 7) : 2]

4. Scrieţi următoarele expresii din forma acceptată de calculator în limbajul utilizatorului:


a. (a+b)/c+(b*2+c)/(a*2+b)-(a-b)*3/(a*2-b)
b. a/((b+c*2)/(a+b+c)-a)+a/(b+c)/(c/((a*2+c*2)+b))

5. Evaluaţi expresia următoare, ştiind că x are valoarea iniţială 5 si y are valoarea iniţială 10:
not (x+5<0) or (x+y>=5) and not (y / 3 !=1)

6. Considerând că datele x, y şi a sunt numere naturale, rescrieţi următoarele expresiile astfel încât să
fie corecte.

Expresia greşită Expresia corectă


(a+5-a**3
x=10y
x+1) / ((x+y*2)-5