Sunteți pe pagina 1din 8

Ecocardiografia 97

ECOCARDIOGRAFIA
Dr. Dobreanu Dan

Ecocardiografia este tehnica de explorare a activităţii inimii cu ajutorul ultrasunetelor.

BAZELE FIZICE ALE ECOCARDIOGRAFIEI

► Ultrasunetele reprezintă vibraţii mecanice ale unui mediu elastic cu o frecvenţă mai
mare de 20.000 Hz; pot fi reprezentate grafic ca unde sinusoide caracterizate prin
amplitudine, lungime de undă şi frecvenţă (Figura nr. 78).

Figura nr. 78. Reprezentare schematică a parametrilor care caracterizează o


undă şi a fenomenului de reflexie şi refracţie. Ecografia se bazează pe
analiza semnalului reflectat la limita de separaţie a mediilor cu proprietăţi
diferite.

► Într-un mediu elastic şi omogen ultrasunetele se propagă în linie dreaptă sub


forma unui front de unde. La nivelul limitei de separaţie dintre două medii cu
proprietăţi diferite o parte din ultrasunete se reflectă, întorcându-se înapoi în mediul
din care provin, iar o altă parte se refractă, trecând în al doilea mediu (Figura nr. 78).
Ultrasunetele reflectate sunt transformate în semnale luminoase vizibile pe un ecran,
realizând imaginea ecocardiografică a structurii studiate.

ECOCARDIOGRAFUL

Se compune din transductor, sistemul de amplificare şi sistemul de înregistrare şi vizualizare


a semnalului.

► Traductorul are rolul de-a genera şi recepţiona ultrasunetele, funcţionând pe baza


efectului piezoelectric în sistem pulsatil. Explorarea cardiologică foloseşte la adulţi
frecvenţa de emisie de 2.25 MHz sau 3.5 MHz.

Există în practică mai multe tipuri constructive de transductori (Figura nr. 79):
– traductorul monocristal este folosit în explorarea ecocardiografică mono-
dimensională;
– traductorul mecanic are un singur cristal mişcat astfel încât să acopere un
arc de aproximativ 60 - 90° sau 4 cristale încorporate într-un sistem care se roteşte,
lansând un fascicul de ultrasunete în momentul când ajunge în dreptul fantei din
carcasa transductorului;
– traductorul liniar est format din 15-30 cristale piezoelectrice aşezate liniar
şi activate simultan, imaginea obţinându-se prin sumarea imaginilor fiecărui element
separat;
98 Lucrări practice de fiziologie

– traductorul electronic cu activare secvenţială este format din mai multe


cristale aşezate liniar, la care activarea se face secvenţial, fiecare element fiind
activat cu o anumită întârziere fată de cel de alături; secvenţa de activare este astfel
calculată încât se obţine înclinarea dorită a frontului de undă faţă de axa
transductorului.

Ultimele tipuri sunt folosite în explorarea bidimensională.

60-90o
A B C D
Figura nr. 79. Reprezentare schematică a diverselor tipuri de traductori
folosiţi în examinarea ecografică: A-transductor monocristal, B-transductor
mecanic cu un singur cristal mobil, C-transductor rotativ, D-transductor liniar.

► Sistemul de afişare a imaginii foloseşte un osciloscop cu persistenţă de imagine


sau un ecran asemănător monitorului TV; aceasta din urmă este tehnica cea mai
folosită la ora actuală

Există trei moduri de formare a imaginii pe ecran:


– Modul A (A=amplitudine) afişează semnalul sub formă de deflexiuni
verticale (spike), a căror amplitudine este proporţională cu intensitatea ecoului, redate
pe o scară orizontală corespunzătoare profunzimii.
– Modul B (B=brightnes/strălucire) redă structurile sub forma de puncte de
luminozitate diferită în funcţie de ecodensitatea formaţiunii cercetate. Folosind un
fascicul larg de ultrasunete (liniar sau sectorial) se obţine imaginea bidimensională
(2D-ECO). Dacă se face o afişare rapidă pe ecran (peste 15 cadre pe secundă) se
crează impresia de mişcare a structurilor cardiace; aceasta este o reprezentare în
"timp real" (real-time).
– Modul M (M=motion/mişcare) redă semnalul obţinut în funcţie de timp.
Traductorul emite impulsuri într-o singură direcţie, imaginea fiind creată prin
alăturarea rapidă pe ecran a semnalelor obţinute (M-ECO). Are practic o singură
dimensiune, cea de-a doua coordonată fiind timpul.

TEHNICA DE EXAMINARE

► Ferestrele ecocardiografice reprezintă zonele de pe torace unde se plasează


traductorul pentru ca semnalul sa ajungă la structurile cardiace fără a traversa osul
sau parenchimul pulmonar, structuri care absorb puternic ultrasunetele (Figura nr.
80). Pentru a uşura transmiterea ultrasunetelor la ţesuturi, traductorul se aplică pe
pielea pacientului prin intermediul unui gel.

► Planurile de secţiune ecocardiografică sunt reprezentate în Figura nr. 81.


Ecocardiografia 99

SUPRASTERNAL

PARASTERNAL

SUBXIFOIDIAN
APICAL

Figura nr. 80. Reprezentare schematică a ferestrelor ecocardiografice


folosite în practică.

Figura nr. 81. Reprezentare schematică a planurilor de secţiune folosite în


ecocardiografia bidimensională. Fiecare din aceste secţiuni, permite
evidenţierea structurilor cardiace situate de-a lungul fasciculului de
ultrasunete, conform figurii.

► Secţiunile M-ECO la care se va face referire în continuare sunt secţiunea mitrală,


secţiunea aortică şi secţiunea medio-ventriculară.

ECOGRAFIA VALVEI MITRALE

► Valva mitrală este formată din două cuspide, anterioară şi posterioară, legate prin
cordaje tendinoase de muşchii papilari.

► Examinarea se face cu traductorul în poziţia parasternală, la 1-2 cm de marginea


stângă a sternului, realizând secţiunea mitrală.

► Aspectul M-ECO este reprezentat în Figura nr. 82:


100 Lucrări practice de fiziologie

– în diastolă cele două valvule execută mişcări "în oglindă", valva mitrală
anterioară deplasându-se anterior şi realizând aspectul literei "M", iar valva mitrală
posterioară deplasându-se posterior şi realizând aspectul literei "W".
– în sistolă cele două valvule se alipesc, producând un singur ecou cu o
mişcare uşor anterioară.

PAVD
ECG

SIV
E A
VMA
D
F
C VMP

PPVS

Figura nr. 82. Reprezentare schematică a aspectului M-ECO al secţiunii


mitrale. PAVD = peretele anterior al ventriculului drept, SIV = septul
interventricular, VMA = valva mitrală anterioară, VMP = valva mitrală
posterioară, PPVS = peretele posterior al ventriculului stâng, D =
deschiderea valvei mitrale, E = deschiderea maximă a valvei mitrale
anterioare, F = închiderea protodiastolică a valvei mitrale anterioare, A =
sistola atrială, C = închiderea valvei mitrale.

► Ecografia cantitativă se referă la caracteristicile valvei mitrale anterioare.


Calcularea parametrilor uzuali a fost reprezentată în Figura nr. 83, iar valorile
normale sunt cele date în Tabelul nr. 7.

Tabelul nr. 7. Parametrii ecografici ai cuspidei mitrale anterioare.

Parametrul Notaţia Valoare Semnificaţie


1. Amplitudinea maximă de D-E 20 - 30 - mobilitatea valvei
deschidere. (mm) mm - debitul prin valvă
2. Panta de închidere E-F 50 - 150 - scade în stenoza
protodiastolică. (mm/s) mm mitrală
3. Panta de închidere A-C 140 - 370 - corelată cu
sistolică (mm/s) mm presiunea
telediastolică din
VS
4. Intervalul A-C - P-R sub 0.06" - corelat cu
A-C (ECO) - P-R (ECG) (secunde) presiunea
telediastolică din
VS

ECOGRAFIA VALVEI AORTICE

► Cele 3 valve semilunare aortice sunt valva coronară dreaptă şi coronară stângă,
situate anterior şi valva necoronară, situată posterior. În sistolă ele se deschid în
lumenul aortei, iar în diastolă se închid perfect.

► Înregistrarea se face prin secţiunea aortică, cu transductorul în poziţie


parasternală, orientat posterior şi medial, spre mijlocul claviculei drepte a pacientului.
Ecocardiografia 101

E 1 sec.
P
e
deschidere A
VMA

F
VMA
D C
VMP

Q
panta EF = tg e = PQ/EP = PQ/1 sec
Figura nr. 83. Calcularea parametrilor ecocardiografici ai valvei mitrale
anterioare (VMA). Deschiderea VMA este dată de distanţa măsurată pe
verticală între punctul D şi punctul E. Viteza de închidere protodiastolică este
dată de tangenta unghiului pe care segmentul EF îl formează cu orizontala.

► Aspectul M-ECO al aortei şi valvei aortice este redat în Figura nr. 84.

VD
Ao-perete ant.
VAo
Ao-perete post.
AS

Figura nr. 84. Reprezentare schematică a aspectului M-ECO al secţiunii


aortice. VD = ventriculul drept, Ao = aorta, VAo = valva aortică, AS = atriul
stâng.

Aorta se recunoaşte prin două ecouri paralele reprezentând peretele ei anterior şi


posterior, care se mişcă aproape sinusoidal, anterior în sistolă şi posterior în diastolă.
Între pereţii aortici se înregistrează ecourile valvei aortice (Figura nr. 85).

Ao
DAo

EIA

Figura nr. 85. Calcularea parametrilor ecocardiografici ai aortei şi valvei


aortice. Ao = diametrul aortei, DAo = deschiderea valvei aortice, EIA =
excursia sistolică a inelului aortic.
102 Lucrări practice de fiziologie

► Ecografia cantitativă în secţiunea aortică permite calcularea parametrilor


menţionaţi în Tabelul nr. 8.

Tabelul nr. 8. Parametrii ecografici calculaţi pe M-ECO în secţiunea aortică.

Parametrul Notaţie Valoare Semnificaţie


1. Deschiderea sistolică a DAo 17 - 25 - scade în stenoza
valvei aortice. (mm) mm aortică.
2. Diametrul inelului aorticAo 20 - 37 - creşte cu vârsta şi în
(mm) mm anevrismul aortic
3. Excursia sistolică a EIA 5 - 15 - depinde de volumul
inelului aortic (mm) mm sistolic
4. Diametrul endocavitar al DAS 23 - 44 - depinde de presiunea
atriului stâng (mm) mm telediastolică din VS.
5. Raportul DAS/DAo DAS/DAo 0.07-1.1 - creşte în valvulopatiile
mitrale.

Înregistrarea ecografică în modul M a mişcării complete a valvelor pulmonară şi


tricuspidă este dificilă din cauza poziţiei lor anatomice. Aspectul obţinut este
asemănător cu al cuspidei mitrale anterioare, de aceea precizarea fazelor mişcărilor
foloseşte aceeaşi nomenclatură.

ECOGRAFIA VENTRICULUL STÂNG

► Înregistrarea ecografică a ventriculului stâng (VS) se face în secţiunea medio-


ventriculară care se obţine înclinând transductorul din poziţia mitrală spre lateral şi
inferior.

► Aspectul M-ECO al secţiunii medioventriculare este redat în Figura nr. 86.


Cavitatea VS apare între ecourile porţiunii posterioare a septului
interventricular şi ecourile peretelui posterior al VS. Cei doi pereţi se apropie în sistolă
şi se îndepărtează în diastolă.

VD
SIV

DTDVS DTSVS VS

PPVS

Figura nr. 86. Reprezentare schematică a aspectului M-ECO al secţiunii


medioventriculare. VD = ventriculul drept, SIV = septul interventricular, VS =
ventriculul stâng, PPVS = peretele posterior al ventriculului stâng. Este
reprezentată modalitatea de calculare a parametrilor cantitativi ai
ventriculului stâng: DTDVS = diametrul telediastolic al ventriculului stâng,
DTSVS = diametrul telesistolic al ventriculului stâng; grosimea pereţilor
ventriculari se măsoară în diastolă.

► Ecografia cantitativă a VS permite măsurarea diametrelor şi a grosimii pereţilor


ventriculari în modul prezentat în Tabelul nr. 9.
Ecocardiografia 103

Tabelul nr. 9. Parametrii ecografici ai VS determinaţi M-ECO în secţiune


medioventriculară

Parametrul Notaţia Valoare Semnificaţie


1. Grosimea septului SIV 6 - 11 - creşte în hipertrofia
interventricular (mm) mm ventriculară
2. Grosimea peretelui PPVS 6 - 11 - creşte în hipertrofia
posterior al VS (mm) mm ventriculară
3. Diametrul telesistolic al DTSVS 24 - 40 - creşte în dilataţia
VS (mm) mm ventriculară
4. Diametrul telediastolic DTDVS 35 - 57 - utilizaţi în aprecierea
al VS (mm) mm performanţei VS

► Pe baza unor modele geometrice a cavităţii VS se pot aprecia apoi volumele


ventriculare (Figura nr. 87).

Figura nr. 87. Model geometric al cavităţii VS, prin care aceasta este
aproximată unui elipsoid al cărui diametru mare este dublul diametrului mic.
Volumul se calculează prin ridicarea la cub a diametrului mic, care se
măsoară M-ECO.

Aceste modele geometrice permit calcularea unor indici de performanţă ai VS


(Tabelul nr. 10)

Tabelul nr. 10. Indici de performanţă ai VS calculaţi M-ECO.

Parametrul Notaţia Formula de calcul Valoare


1. Fracţia scurtării FSCf ( DTDvs  DTSvs)  100 28 - 41 %
circumferenţiale. (%)
DTDvs
2. Viteza de scurtare VSCf DTDvs  DTSvs 0.85 - 1.4
circumferenţială. (circ/s) circ/s
DTDvs  PEJ
3. Fracţia de ejecţie. Fej ( DTDvs 3  DTSvs 3 )  100 50 - 80 %
(%)
DTDvs 3
4. Volumul bătaie. VB (l) DTDvs 3  DTSvs 3 70 - 80 ml
5. Debitul cardiac. Dc (l) VB  Fc 5-6l

ECOGRAFIA VENTRICULUL DREPT

► Ventriculul drept (VD) se examinează M-ECO concomitent cu VS, în secţiunea


medioventriculară, ceea ce se vede fiind de fapt porţiunea care corespunde camerei
sale de ejecţie; dimensiunile VD se măsoară 2D-ECO în secţiunea în patru camere
(Figura nr. 88).
104 Lucrări practice de fiziologie

VS VD

AS AD

Figura nr. 88. Aspectul ecocardiografic 2D-ECO al secţiunii apicale în patru


camere. VS = ventriculul stâng; VD = ventriculul drept; AS = atriul stâng; AD
= atriul drept.

ECOGRAFIA CAVITĂŢILOR ATRIALE

► Atriul stâng se examinează în secţiunea aortică, cavitatea sa înscriindu-se ca un


spaţiu fără ecouri posterior de artera aortă (Figura nr. 82). Detectarea de ecouri
patologice intracavitare, semnifică fie o tumoare intraatrială, fie prezenţa de trombi.
Parametrii cantitativi ai AS sunt cei notaţi înTabelul nr. 8.

► Atriul drept este dificil de examinat în M-ECO datorită poziţiei lui retrosternale,
studierea lui făcându-se în 2D-ECO în secţiunea în patru camere (Figura nr. 88).

Completaţi Fişa de lucru!