Sunteți pe pagina 1din 2

TABLOUL 1 TABLOUL 2

 Dorinţa puternică a personajului de a-şi  Captivitatea.Iona nu îşi mai aminteşte


auzi ecoul,în timp ce îşi strigă propriul dacă a fost înghiţit de viu sau mort.
nume.  Vorbeşte mult, încearcă să se convingă
 Este un pescar fără noroc aflat pe o că este liber,că poate să facă ce
mare bogată. vrea,pentru a-şi demonstra că nu îi este
 Pescuieşte în acvariu, aruncând peştii frică.
în năvod.  Meditaţia sa capătă note existenţialiste:
 Iona are sentimentul ratării,al de ce trebuie să se culce toţi oamenii
incapacităţii de a-şi schimba propriul la sfârşitul vieţii?
destin şi este obligat să îşi accepte  Găseşte un cuţit (simbol al libertăţii) pe
propria soartă. care peştele uitase să i-l ia (ca să vezi
 La finalul tabloului este înghiţit de ce înseamnă să te pripeşti la înghiţit) .
peştele uriaş pe a cărui gură stătea.  În finalul tabloului devine
melancolic,visător şi este ispitit de o
bancă din lemn pe care să o aşeze în
mijlocul mării.
TABLOUL 3 TABLOUL 4

 Iona este în interiorul peştelui II,care  Iona se află în burta ultimului peşte
înghiţise primul peşte. spintecat,unde se zăreşte o plajă.
 Moara de vânt din fundal simbolizează  Este întâmpinat şi afară de aceeaşi
zădărnicia existenţei umane. ostalitate.E singur.
 Iona trăieşte cu speranţa că va ieşi din  Apar din nou în scenă cei doi
burta peştelui. pescari,purtându-şi în continuare
 Apar în scenă doi pescari,purtând pe bârnele.
umeri bârne grele,simbolizând mitul  Nu îşi aminteşte cine este,de aceea
lui Sisif (oamenii poartă resemnaţi în încearcă să se regăsească: Încearcă să
spate povara propriei existenţe). îţi aminteşti totul !
 Iona ajunge în burta peştelui III.  La final,conştientizează propria-i
 Îşi aminteşte acum lucruri mărunte din identitate: Iona.Eu sunt Iona.
viaţa sa: plecarea la război,bucuria de a  Caută în moarte o
privi gâzele,imaginea mamei. eliberare,spintecându-şi burta cu
 În finalul tabloului este dominat de o cuţitul.
spaimă ivită din senin: Iona se simte  Ultimele sale cuvinte (Răzbim noi
privit de o mulţime de ochi ai puilor cumva la lumină.) exprimă încrederea
mostrului de mare , cei nenăscuţi,pe că,într-o altă formă de existenţă îşi va
care îi poartă în pântec. redobândi libertatea spirituală.

IONA de Marin Sorescu