Sunteți pe pagina 1din 2

Momentul lecţiei Timp Competenţe Conţinut informaţional Activitatea profesorului Activitatea

[min] specifice vizate elevului

Momentul 2-3 - - - face prezenţa prin strigarea - răspunde apelului


organizatoric catalogului sau prin prezentarea cadrului didactic;
absenţilor de către elevul de serviciu;
- rezolvã unele probleme
extradidactice apărute;- stabileşte
liniştea şi atmosfera propice activităţii
didactice (captarea atenţiei);
Evaluarea cunoştinţelor 5 -7 ...... ..... -verifică cunoştinţele elevilor prin -răspunde la întrebările
elevilor din lecţia evaluare orală: formulate de profesor.
precedentă ....... 1...............................?
2. ..............................?

Comunicarea de noi 30 ........ ...... - anunţă unitatea de competenţă şi - notează în caiete titlul
cunoştinţe titlul lecţiei noi: ............, pe care-l lecţiei ;
scrie pe tablă; - urmăreşte competenţele
- enumeră competenţele specifice enumerate;
probate de elevi la finalul lecţiei;
Fixarea noilor 5 ..... - răspunde la întrebările
cunoştinţe şi realizarea profesorului;
feed-back-ului - îşi autoevaluează
răspunsurile.

Evaluare şi notarea 5 ......


elevilor