Sunteți pe pagina 1din 2

09. IV.

2019
Recapitulare - U.Î. Epoci istorice. Evenimente, personalităţi, locuri istorice
1. Completează enunţurile de mai jos cu informaţiile istorice corecte.
a. Ştefan cel Mare a fost domn al _______________________.
b. Iancu de Hunedoara a fost _____________________ al ________________________.
c. În anul ________, Ştefan cel Mare a apărat ţara în lupta de la Vaslui.
d. ____________________________, fiul lui Iancu de Hunedoara, a fost rege al Ungariei.
e. Mănăstirea ______________ este ctitoria lui Ştefan cel Mare.
f. ___________________________ a fost un nobil secui. El a condus răscoala ţăranilor, în
anul _________.

2. Scrie trei informaţii istorice care să arate importanţa domniei lui Alexandru Ioan Cuza.

3. La ce dată şi-a proclamat România independenţa faţă de Imperiul Otoman?


Scrie răspunsul pe rândurile de mai jos.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Scrie un text istoric, cu titlul România în Primul Război Mondial, în care să foloseşti termenii:
cauza, Antanta, Puterile Centrale, neutră, lupte, victorie, tratat. (8 – 10 rânduri)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. Prezintă în câteva enunţuri Marea Unire, urmând schema de mai jos.


Data la care s-a realizat

Etapele înfăptuirii sale

Unde s-a votat rezoluţia de


Unire

Ce personalitate a
românilor care a luptat
pentru recunoaşterea Unirii
Urmările înfăptuirii Unirii

6. Găseşte două asemănări şi două deosebiri între structurile internaţionale U. E. şi UNESCO.

S-ar putea să vă placă și