Sunteți pe pagina 1din 2

Dragomir Mirela-Alexandra, seria 1 Psihologie

Sarcina de lucru

Clasa : a X-a
Disciplina : Psihologie

Tema : Persnalitatea umana


Subtema : Temperamentul

Sarcina de lucru : Realizati o schema, o harta conceptuala a tipurilor de temperament


invatate cu ajutorul programului http://www.mindmeister.com sau http://popplet.com/ in
care sa ilustrati fiecare tip de temperament (coleric, sangvinic, flegmatic, melancolic).
Folositi culori diferite pentru a evidentia care temperament face parte din categoria
extraversiei si care face parte din categoria introversiei. Enuntati pentru fiecare din cele 4
tipuri de temperament 5 atribute specifice (slab, echilibrat, excitabil etc.) Subliniati atributele
pe care le considerati potrivite temperamentului propriu. Link ul va fi trimis pe adresa de
email a profesorului, iar sarcina de lucru va urma sa fie discutata in clasa.

Modul de desfasurare :
Elevii vor avea la dispozitie o saptamana, insa durata estimativa de lucru variaza intre 2 si 3
ore. Vor cauta informatii despre tipurile temperamentale inspirandu-se din suportul de curs si
din surse externe (internet, carti aditionale).Vor face o selectie a celor mai relevante informatii
si le vor sintetiza intr-o harta conceptuala, folosindu-se de aplicatiile recomandae de profesor,
insa se pot folosi si alte programe asemanatorare http://www.mindmeister.com ,
http://popplet.com/
Harta conceptuala va contine tipurile temperamentale incadrate cu ajutorul culorilor in
categoria introversiei sau extraversiei si vor fi urmate de caracterstici proprii fiecarui
temperament. La sfarsit, elevii vor realiza critic propriul temperament si vor sublinia
atributele potrivite lor.
Link urile vor fi trimise de catre elevi pe adresa de email a profesorului, activitatea urmand sa
fie discutata in clasa.
Obiective operationale :
1. Autoevaluarea temperamentului propriu la sfarsitul sarcinii de lucru.
2. Sintetizarea cu simt critic a informaţiilor găsite pe internet în vederea realizării unei
harti conceptuale.
3. Identificarea principalelor tipuri temperamentale.si a categoriei din care face parte
fiecare
4. Documentarea in avans despre atrbutele/ adjectivele proprii fiecarui tip temperamental
5. Utilizarea intr-un mod creativ a informatiilor acumulate in vederea transpunerii
acestora prin modalități alternative de expresie cu ajutorul programelor/aplicatiilor
oferite