Sunteți pe pagina 1din 17
 
Teste grilă Managementul inovării 
1.Definiţia „tehnologia este ansamblul de utilaje , procedee, echipamente şi metode pentru „a face sau „a fabrica aduce!
a)un element în plus şi anume tehnologia permite extinderea capacităţii de acţiunea omului; b)restricţii;c)cele trei elemente care intră în componenţa unei tehnologii;d)răspunde cerinţelor unei economii de piaţă.
".Definiţia tehnologia este ştiinţa procedeelor de fabricare şi a utilajelor care permite transformarea, #n condiţii economic$avantajoase, a materiilor prime #n produse, se caracteri%ea%ă prin!
a)tehnologia permite extinderea capacităţii de acţiune a omului; b)introduce restricţii;c)răspunde cerinţelor unei economii de piaţă;d)prezintă cele trei elemente care intră în componenţa unei tehnologii.
&.Definiţia „tehnologia este arta de a utili%a , #ntr$un conte't local şi #ntr$un scop precis, ştiinţele, metodele şi utilajele care pot servi la concepţia şi reali%area unui  produs şi a procedeului său de fabricaţie, se caracteri%ea%ă prin!
a)tehnologia permite extinderea capacităţii de acţiune a omului; b)introduce restricţii;c)răspunde cerinţelor unei economii de piaţă;d)prezintă cele trei elemente care intră în componenţa unei tehnologii.
(.Definiţia  „tehnologia este un ansamblu comple' de cunoştinţe , mijloace şi  pricepere, organi%at pentru a reali%a producţia unui anumit bun, se caracteri%ea%ă prin!
a)tehnologia permite extinderea capacităţii de acţiune a omului; b)introduce restricţii;c)răspunde cerinţelor unei economii de piaţă;d)prezintă cele trei elemente care intră în componenţa unei tehnologii.
).*n sistem se caracteri%ea%ă prin!
a)este un sistem organizat; b)relaţiile ce leagă elementele între ele;c)o mulţime de elemente.
 +ăspunsul corect este!
1. a,b,c; 2. a,b; 3. b,c; . a,c.
.-vantajele studiului sistemic sunt!
a)pune pe primul plan relaţiile şi nu obiectele; b)se deplasează e!ortul de concepţie spre ansamblul care conţine elementele izolate;c)este o cale de introducere a noului cu un minim de elemente de noutate;d)studiul nu se poate realiza independent de natura concretă a procesului studiat.
 +ăspunsul corect este!
1. a,b,c,d; 2. a,b,c; 3. a,c,d; . a,b,d.
 
.*n sistem se caracteri%ea%ă prin!
a)structură, !uncţiuni şi însuşiri; b)structură şi însuşiri;c)structură diacronică;d)structură sincronică.
/.0ărţile sistemului sunt plasate #n cascadă #n ca%ul!
a)structurii diacronice; b)structurii sincronice;c)structurii combinate;d)structurii pure.
.2n ca%ul structurii sincronice, părţile sistemului evoluară #n!
a)cascadă; b)paralel;c)cascaşi paralel;d)mixt.
13.4istemul de fabricaţie are o structură!
a)sincronică; b)diacronică; ce se a!lă într"o rela#ie de structură sincronică cu subsistemul de comandă c)combinată;d)pură.
11.0roprietatea sistemelor de a$şi menţine o anumită stare, prin adaptarea faţă de perturbaţiile e'terioare, se numeşte!
a)integralitate; b)autostabilizare;c)autoorganizare;d)autoper!ecţionare.
1".0roprietatea de autostabili%are se #nt5lneşte la!
a)sistemele cu reacţie negati$ă; b)sistemele cu reacţie poziti$ă;c)sistemele sinergetice.
1&.+evoluţia industrială care a avut loc #ntre 13$13 poate fi caracteri%ată prin!
a)ameliorarea per!ormanţelor proceselor de !abricaţie; b)accentul pus pe o gestionare bună a resurselor tehnologice;c)accentul pus pe acti$itatea de ino$are;d)înlocuirea !ibrelor naturale cu cele arti!iciale, apariţia maselor plastice.
 +ăspunsul corect este!
1. a,b,c,d; 2. a,b,c; 3. a,b,d; . b,c,d.
1(.4tructura este cunoscută #n detaliu datorimetodelor evoluate de anali%ă, iar tehnologiile de elaborare permit obţinerea unei anumite structuri sau evitarea formării unei alte structuri #n ca%ul!
 
a)structurii acceptate a materialelor; b)structurii controlate a materialelor;c)structurii stăp%nite a materialelor;d)structurii compozite a materialelor.
1).Materialele „de comandă care spundă de fiecare dată e'act solicităriloutili%atorului au!
a)structură acceptată; b)structură controlată;c)structură stăp%nită;d)structură compozită.
1.6ele trei elemente, materialul re%istent, de umplutură şi de legătură, int#nalcătuirea!
a)materialelor plastice; b)materialelor compozite;c)materialelor metalice;d)materialelor !luorurate.
1.Tehnologiile controlate de microorganisme vii se numesc!
a)tehnologii de tip !ermentati$; b)tehnologii enzimatice;c)tehnologii genetice.
1/.6apacitatea de a prelua rapid o modificare paiaa produselor fabricatecaracteri%ea%ă!
a)!lexibilitatea de adaptare; b)!lexibilitatea de gamă;c)!lexibilitatea de $ariantă;d)!lexibilitatea de organizare.
1.6apacitatea de a se adapta rapid la o #nnoire a produselor repre%intă!
a)!lexibilitatea de adaptare; b)!lexibilitatea de gamă;c)!lexibilitatea de $ariantă;d)!lexibilitatea de organizare.
"3.6apacitatea de a adapta mai multe mijloace de producţie diferite la fabricareaaceluiaşi produs repre%intă!
a)!lexibilitatea de $olum; b)!lexibilitatea de adaptare;c)!lexibilitatea de proces;d)!lexibilitatea de $ariantă.
"1.7bţinerea produselor personali%ate, #n defavoarea celor standardi%ate, se reali%ea%ă#n!
a)sisteme cu !lexibilitate arti!icială; b)sisteme rigide de tip reglementat;c)sisteme rigide de tip automatizat;d)sisteme cu !lexibilitate naturală.

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505