Sunteți pe pagina 1din 4

Nume: ______________________________ Data: ______________

TEST DE EVALUARE
Unitatea III clasa a III-a C

1. Efectuează!

5 172- 7 192- 2 825+


985 3 985 5 717

Mimi va stropi floarea pe care se află diferența numerelor 8 456 și 4 269. Coloreaz-o!

2. Calculează și efectuează proba:


a) prin aceeași operație : b) prin operația inversă:

9 4 5 + 7 2 1 6 = 7 0 0 0 - 1 1 6 5 =

3. Rezolvă respectând ordinea efectuării operațiilor:

5 4 7 6 - 1 8 3 9 + 2 0 7 0 =

9 0 0 1 - (5 8 7 2 + 1 2 7 9) =

2 7 3 5 + 3 8 6 5 - 2 0 5 8 =

4. Află numărul necunoscut.


a - 3 4 5 6 = 1 3 8 5 5 7 2 + a = 6 3 0 5

a = a =

a = a =

2 9 3 6 - d = 2 4 5 + 1 4 7 6 5 3 6 + b + 1 1 8 7 = 3 0 9 0

5. Află:
a) Suma numerelor 938 și 1 179._______________________________________________________________________
b) Scăzătorul, dacă descăzutul este 5 761, iar restul este 3 243.______________________________________________
c) Numărul cu 1 345 mai mic decât 2 105.________________________________________________________________
d) Ce număr trebuie să scad din 1 130 pentru a obține 978.__________________________________________________
e) Cât trebuie să adaug la suma numerelor 1 148 și 956 pentru a obține 3 858.__________________________________
__________________________________
6. Suma a trei numere este 8 000. Știind că primul este 4 569, al doilea 1 608, află al treilea număr.

7. La un magazin de jucării s-au vândut într-o lună 2 780 păpuși, ursuleți cu 1 456 mai puțin, iar
mașinuțe, cât păpuși și ursuleți la un loc. Câte jucării s-au vândut într-o lună?

Dacă ai terminat lucrarea...

Construiește mai departe!


2005

1308

1073 235

868
Test de evaluare
Matematică

Unitatea de învățare ,, Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10 000”

1. Competențe specifice:
2.4 Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0-10 000;
5.1 Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu
raționamente simple;
5.3 Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0-10 000.

2. Descriptori de performanță
Com- Calificativul
pe- Itemul
tența Foarte bine Bine Suficient

Efectuează adunări și scăderi de


numere naturale, fără trecere și
2.4. 4 rezultate 3 rezultate 2 rezultate
cu trecere peste ordin, în
concentrul 0-10 000;
Efectuează proba operației de
2.4. 4 operații 3 operații 2 operații
adunare, respectiv de scădere;
2.4. Rezolvă exerciții respectând
3 rezultate 2 rezultate 1 rezultat
ordinea efectuării operațiilor;
Află termenul necunoscut ,
5.1. folosind metoda balanței sau prin 4 termeni 3 termeni 2 termeni
efectuarea probei
adunării/scăderii;
Utilizează terminologia
5.1. matematică în rezolvarea 4-5 operații 3 operații 2 operații
exercițiilor date
Rezolvă complet și operațiile cu un rezulat o operație cu un
Rezolvă probleme cu mai mult de corect problema corect rezultat corect
5.3.
două operații Rezolvă complet și 2 operații cu rezultat 1 operație cu rezultat
corect problema corect corect

3. Evaluare finală

Itemi Calificativul final

Rezolvă integral si corect 6 – 7 itemi. FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 4 – 5 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor. BINE

Rezolvă integral si corect 2- 3 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor. SUFICIENT
Observații:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________