Sunteți pe pagina 1din 1

Sistemul imunitar uman protejează organismul împotriva

organismelor străine, care ar putea provoca boli.


Celulele sunt o parte esenţială a acestui sistem.
Călătoresc prin sânge pentru a lupta împotriva infectţilor
în oricare parte a organismului. Fiecare dintre aceste

100
10 AÑOS INFORMANDO
Y ATENDIENDO
A PERSONAS INMIGRANTES
celule joacă un rol diferit.
CON VIH

01 04
RUMANO

MACROFAGELE
LIMFOCITELE B
CELULELE Produc anticorpiii, care sunt
Ingeră patogenii sau toxinele pentru
a-i distruge prin diverse substanţe
substanţe mici (proteine) ce
SISTEMULUI blochează viruşii sau alte microor-
chimice. HIV poate infecta, dease-
menea aceste celule şi să rămână în
ganisme şi alertează alte celule ale
IMUNITAR sistemului imunitar de presenţa
interiorul lor.

05
unui agent invadator.

02
ALTE CELULE ALE
LIMFOCITELE T CD8+ SISTEMULUI IMUNITAR
Distrug celulele organismului Celule dendritice
deteriorate şi / sau infectate cu Au funcţia similară a macrofagelor.
viruşi, bacterii sau alţi agenţi HIV poate să le infecteze şi să
patogeni. De asemenea, distrug rămână în interiorul lor.
celulele canceroase când sunt
Neutrofile

03
recunoscute.
Ingeră şi distruge bacteriile şi alţi
agenţi patogeni care pot determina
LIMFOCITELE T CD4+ infecţiile oportuniste.
Coordinează răspunsul imunitar Ñimfocite NK
prin substanţele chimice care Sunt capabile să recunoască şi să
activează crearea de anticorpi de distrugă celulele infectate (activitate
către limfocitele B şi atacarea similară a celulelor CD8+, dar sunt
agenţilor patogeni de către macro- mai puţin selectivi).
fage şi limfocite TCD8 +. Acestea
sunt principalele celule atacate de Bazofile şi eozinofile
HIV. Sunt implicate în inflamarea şi
atacarea paraziţilor, respectiv.

GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

MACROFAGELE

MICROBUL

CELULE
DENDRICITE
LIMFOCIT
T CD4 +
VIRUS

LIMFOCIT O CELULĂ
CELULA
T CD8+ INFECTATĂ
B
DE CĂTRE
anticorp UN VIRUS
¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

INFOVIHTAL / CELULELE SISTEMULUI IMUNITAR