Sunteți pe pagina 1din 1

Idei de casatorie :

https://www.youtube.com/watch?v=ueG0_iwWI7o&feature=share

Pr Patriciu : enuntari ale pedimentelor legate fie starea ecleziala sau de


starea de identitate a persoanei; ACRIVIA – un cleric nu se mai poate căsători!!!
- aspect : căsătoriile mixte – sinodul a arătat ideea conform căreia căsătoria
mixtă este un act de insotire pastorală a persoanei; taina își are originea în
creație.
- Ortodox = Catolic și invers : în conformitate cu acrivia canonică nu se pot
săvârși căsătoriile între persoane care nu aparțin aceluiași cult– 72 Trulan . Nu
există o incapacitate doctrinară de conviețuire ci mai degrabă de o atitudine
pastorală, dar odată ce persoanele sunt căsătorite, în fața lumii, Bis. nu poate să
nu ia în consid.partea ortodoxă, pentru apropierea in mod deplin, deci iconomia
privind căsăt. mixte nu e decât o acțiune pastoral ăca cel neortodox să se apropie
de Biserica Ortodoxă. Iconomia nu poate fi precizată în document ci e precizat cf
acrivia e cea care pastrează rigoare, dar pastoral prin iconomie episcopal poate
da dezlegare.