Sunteți pe pagina 1din 4

MEMORIU TEHNIC

II. DATE DE CALCUL:

La intocmirea proiectului s-au avut in vedere:

o Cod de proiectare, Bazele proiectarii structurilor in constructii”, indicativ CR 0-2005”;


o SR EN 1990-august 2004-Indice de Clasificare G11-Bazele Proiectarii Constructiilor;
o „Actiuni asupra structurilor, Actiuni generale-Greutati specifice, greutati specifice,
greutati proprii,
 incarcari utile pentru Cladiri-SR EN 1991-1-1 nNormativ CR 1-1-3-2005 – Evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor; - amplasamentul localitatii Bucuresti se
incadreaza in zona de calcul “Sk0=2KN/mp”;
 SR EN1992-2004 Calculul si alcatuirea elem.structurale din beton,beton armat si
beton precomprimat;
 NP 007-97-Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat;
 NE 012-2007 Cod de practica pt.executarea lucrarilor din beton,beton armat si beton
precomprimat;
 Normativ P100-2006- privind proiectarea antiseismica a constructiilor de
locuinte,social culturale,agrozootehnice si industriale;
 Normativ P2-85 privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie;
 STAS 3300/2-85 Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe;
 SR EN 1993 – Calculul elementelor din otel.
 STAS 767/0-88 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Constructii din otel.
Conditii tehnice general 525x2323f e de calitate.
 NP 112-04 ’’Normativ pt. proiectarea structurilor de fundare directa’’

III. SEISMICITATE:

Seismicitatea zonei, conform P100-2006 (zona “C”) se caracterizeaza prin valoarea


coeficientului
ag=0.24g si a perioadei de colt Tc=1.6sec (ceea ce corespunde gradului 8 de
intensitate seismica, in grade

MSK). Categoria de importanta conform H.G.R. 766/97 este “D”, constructie de


importanta redusa.

IV. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI:

Beneficiarul doreste realizarea unui garaj, de 18.55 mp. Garajul are o


deschidere de 2.65 m si 2 travei de 3.5 m, rezultand astfel o lungime de 7.00 m.
Inaltimea la streasina a halei este de 2.35 ,iar la coama este de 2.50 m respectand
cerinta din certificatu de urbanism nr. 155223/20111.

Infrastructura garajului este alcatuita din fundatii izolate formate din blocuri de
beton 0.4x0.4x0.6m. Peste acestea se toarna o placa de beton slab armat de
cca20cm care va incepe de la poarta de acces in garaj pana la 50cm in spatele
garajului.
Datorita faptului ca terenul este foarte ingust constructia va fi realizata intre
peretele N_E al imobilului existent si gardul vecinului din N-E.

Pardoseala garajului este din beton slab armat fara rosturi de contractie si
dilatatie deoarece dimensiunile reduse nu fac necesar prevederea acestora. Finisata
la parta superioara conform cerintelor beneficiarului cu sapa elicopterizata care va
oferi un aspect placut si o rezistenta deosebita..

Structura garajului este realizata integral din metal, elementul principal de


rezistenta constituindu-l cadrul transversal format din stalpi si rigle metalice. Stalpii
sunt alcatuiti din tevi patrate 80x80x3.2mm, in timp ce riglele sunt realizate din teava
dreptunghiulara 80x40x5mm ce prezinta vute in zona centrala si in zona de
imbinare cu stalpii metalici.Cadrele transversale ale garjului sunt legate la partea
superioara print-o rigla metalica realizand conlucrarea acestora cu portalele.

La nivelul invelitorii strucura metalica este rigidizata printr- un numar de 8


rigidizari triunghiulare din placi metalice cu grosimea de 8 mm. contravantuiri
orizontale care formeaza la nivelul acoperisului o saiba rigida.

Peretii de inchidere cat si invelitoarea sunt realizati panouri tip sandwich.

Panourile de inchidere,la nivelul peretilor sunt fixate pe o structura metalica de


realizata din rigle si stalpi din teava patrata cu dimensiunea de 80x80x3.2respectiv
80x40x5.

Deoarece spatiul este foarte redus pentru realizarea peretelui N-E se va


proceda in felul urmator: Se vor imbina panourile sandwich pentru toata dinensiunea
peretelui si se vor fixa provizoriu cu sipci de len pe gardul incintei .Dupa montarea
structurii de rezistenta a garajului se va face prinderea de la interior spre exterior .

V. MATERIALE FOLOSITE

1. C 16/20 Blocuri de fundatie


2. C16/20 Placa de beton

5. PC52 – plasa de armatura


100x100x3.5mm
6. OL52 Strucura metalica principala

7. OL37 Elemente secundare

Proiectantul va fi chemat pe santier in conformitate cu programul de control


anexat prezentei documentatii.
Pe timpul executarii lucrarilor vor fi respectate normele si normativele de
protectia muncii si PSI in vigoare.

VI. URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE A CONSTRUCTIEI

*( conform HG nr. 766 / 97 – anexa nr. 4 << Regulament privind urmarirea


comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor )

*P 130/99 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor.

Beneficiarul are obligatia sa asigure urmarirea comportarii in timp a


constructiei, in conformitate cu normativele in vigoare. In continuare se prezinta, cu
titlu informativ, o lista a problemelor care pot apare pe perioada de existenta a
constructiei:

Schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare


al acestora:

deplasari orizontale, verticale sau inclinari;

Schimbari in forma obiectelor de constructie: deformatii vizibile verticale, orizontale


sau rotiri.

Schimbari in gradul de protectie si confort:

etanseitatea hidroizolatiilor fonice, termice sau hidrofuge;

aparitia condensului, ciupercilor si mucegaiului.

Defecte si degradari cu implicatii asupra functionabilitatii obiectelor de


constructie: infundarea scurgerilor la burlane, jgheaburi, canale, etc.

Defecte si degradari in structura de rezistenta:

fisuri, crapaturi;

coroziunea elementelor metalice;

flambajul unor elemente comprimate.

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directa si cu mijloace


simple de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din
reglementarile tehnice specifice, pe categorii de lucrari si de constructii.

Proprietarul are urmatoarele obligatii si raspunderi:

raspunde de activitatea privind urmarirea comportarii in exploatare a


constructiei ;
asigura efectuarea lucrarilor de intretinere pentru a preveni aparitia unor
deteriorari importante;

asigura realizarea formelor legale pentru executarea lucrarilor si verifica, pe


parcurs si la receptie calitatea acestora, direct sau prin diriginti de santier autorizati.

Toate defectiunile semnalate vor fi consemnate in Cartea Constructiei,


inscriindu-se data cand au fost semnalate, cine si cand a sesizat societatea de
reparatii, cand s-au facut remedierile, de catre cine si in ce calitate.

VII.TRASAREA LUCRĂRILOR:

Trasarea lucrarilor se face cu aparatura optica si de catre personal specializat cu


respectarea amplasarii constructiilor si a cotelor din proiect.

Programul de receptie pe parcursul executiei lucrarilor, teste ce cad în sarcina


antreprenorului.

Pe timpul executarii lucrarilor , construcorul va încheia procese verbale de lucrari


ascunse pe faze determinante , care vor fi semnate de beneficiar, proiectant si
inspectorul din partea Inspectoratului de Stat in Constructii . Procesele verbale vor fi
încheiate conform programului de control pe santier anexat la documentatia de
executie si vor fi însotite de rezultatele probelor de laborator si certificatele de
calitate ale materialelor puse în opera.

PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR


PE SANTIER.

Pe timpul executarii lucrarilor, constructorul va lua masuri de protejare a


lucrarilor executarte si a materialelor depozitate pe santier prin adapostirea si
asigurarea pazei acestora pe timpul cât lucrarile sunt în curs de executie sau oprite,
pîna la receptionarea lor de catre beneficiar.

Întocmit,

Ing.