Sunteți pe pagina 1din 1

INTERACTIONISMUL SIMBOLIC:

– sinele ºi mediul social se definesc unul pe altul, îºi dau contur unul altuia prinintermediul comunicãrii
simbolice;

– pentru individ, înþelesul unui obiect derivã din consecinþele practice ale acestuia;

– înþelesul reprezintã o problemã de negociere, iar atunci când apar diferenþe cuprivire la înþeles, se
poate ajunge la înþelegere numai dacã se acceptã faptul cã înþe-lesurile diferite au luat naºtere în urma
unor experienþe diferite ale persoanelor impli-cate; pe de altã parte, experienþe diferite creeazã
aºteptãri diferite, iar înþelegereaaºteptãrilor ºi a consecinþelor anticipate pretinde negociere între
participanþi;

– înþelesul reprezintã un rezultat al interpretãrii, iar interpretarea este guvernatãde interacþiunea


individului cu mediul, interacþiune care are loc într-un anumit loc, într-un anumit moment, cu anumiþi
actori/participanþi; prin urmare, înþelesul nu estestatic ºi universal, ci este creat (emergent), în unele
cazuri, produsul unei negocieri continue

COOLEY-GRUP PRIMAR-SINELE OGLINDA

MEAD-PLAY, GAME STAGE-Altul generalizat-Judecata(mind)

Sinele-I-instinctiv-Me-social