Sunteți pe pagina 1din 40

REALIZAM LUCRARI DIN ORICE DOMENIU Accesati http://www.lucraredelicenta.

com/

-echipa de specialisti, realizam la comanda lucrari de licenta disertatie originale din orice domeniu.
Lucrarile sunt intocmite individual si au continut unic, fara plagiat, respectand intocmai cerintele dvs
(tema, structura, bibliografie sau norme de redactare). Calitate maxima in timp util . Redactam lucrari si
pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar.Plata se va face esalonat pe capitole prin alimentare
card nu inainte de a previzualiza capitolul in format PDF. si dupa plata in Word.

Toate detaliile pe site. Contact: licenteoriginale@yahoo.com

lucraredelicenta.com: Lucrari de licenta, diploma, disertatie, referate

Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane,

marketing bancar,managementul proiectelor,marketing in turism,finante banci,relatii publice,


politehnica, ,comert,banci,contabilitate,turism,jurnalism,comunicare,psihologie,sociologie, snspa,
contabilitate şi informatica de gestiune (cig),administratie publica,geografie lucrare de licenta
economie, lucrare de licenta microeconomie, lucrare de licenta macroeconomie, lucrare de licenta
economie regionala, lucrare de licenta economia sectorului public, lucrare de licenta doctrine
economice, lucrare de licenta statistica si previziune economica, lucrare de licenta informatica
economica, lucrare de licenta contabilitate, lucrare de licenta CIG, lucrare de licenta contabilitate si
informatica de gestiune, lucrare de licenta jurnalism analiza economico-financiara, lucrare de licenta
audit si control de gestiune. lucrare de licenta contabilitate internationala, lucrare de licenta informare
financiara, lucrare de licenta informatica gestiunilor, lucrare de licenta comert,lucrare de licenta
merceologie,lucrare de licenta managementul calitatii, lucrare de licenta turism servicii,lucrare de
licenta bazele statisticii,lucrare de licenta comunicare economica, lucrare de licenta econometrie,
lucrare de licenta epistemologie economica,lucrare de licenta corespondenta economica, lucrare de
licenta modele econometrice,lucrare de licenta cercetari in marketing, lucrare de licenta sociologie
economica,lucrare de licenta economie monetara, lucrare de licenta jurnalism economic,lucrare de
licenta istorie economica, lucrare de licenta analiza pietelor de capital, lucrare de licenta analiza
datelor,lucrare de licenta proiecte economice, lucrare de licenta antropologie, lucrare de licenta finante
publice,lucrare de licenta asigurari, lucrare de licenta banci, lucrare de licenta burse de valori, lucrare de
licenta moneda, lucrare de licenta institutii de credit, lucrare de licenta servicii bancare, lucrare de
licenta audit bancar, lucrare de licenta contabilitate bancara, lucrare de licenta gestiune bancara, lucrare
de licenta inginerie financiara, lucrare de licenta tranzactii bursiere, lucrare de licenta macrofinante,
lucrare de licenta asigurari si reasigurari, lucrare de licenta investitii financiare, lucrare de licenta preturi
si concurenta, lucrare de licenta fiscalitate, lucrare de licenta evaluare si audit,

lucrare de licenta management, lucrare de licenta economie manageriala, lucrare de licenta


aprovizionare si vanzare, lucrare de licenta analiza strategica, lucrare de licenta mediu concurential,
lucrare de licenta managementul productiei, lucrare de licenta strategia firmei, lucrare de licenta
eficienta economica, lucrare de licenta administratie, lucrare de licenta management public, lucrare de
licenta marketing, lucrare de licenta business, lucrare de licenta logistica, lucrare de licenta cercetari de
marketing, lucrare de licenta strategii de marketing, lucrare de licenta comportamentul consumatorului,
lucrare de licenta cybermarketing, lucrare de licenta tehnici promotionale, lucrare de licenta relatii
economice internationale, lucrare de licenta economie europeana, lucrare de licenta economia
serviciilor, lucrare de licenta protectia consumatorului, lucrare de licenta finante publice, lucrare de
licenta cibernetica economica, lucrare de licenta administrarea afacerilor, lucrare de licenta
administratie si management public, lucrare de licenta managementul organizatiei, lucrare de licenta
management public, lucrare de licenta drept, lucrare de licenta medicina, lucrare de licenta ase, lucrare
de licenta amg, lucrare de licenta drept gratis, pret lucrare licenta 2019, lucrare de licenta cuprins,
REALIZEZ EXECUT FAC RELIZAM LUCRARI DE DISERTATII LICENTE, REDACTAM LUCRARI LICENTA
DISERTATII, lucrari de licenta neplagiate, scriu lucrari de licenta

TEME LICENŢĂ

Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

An universitar 2018-2019

DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV

Coordonator: Conf.univ.dr. Alina Livia Nicu

1. Controlul de tutelă administrativă al hotărârilor de consiliu local. Studiu de caz

2. Contestarea raportului de evaluare a funcţionarului public. Studiu de caz

3. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici. Studiu de caz

4. Încetarea raportului de serviciu. Studiu de caz

5. Aplicarea sancţiunilor disciplinare în cazul funcţionarilor publici. Studiu de caz

6. Recrutarea funcţionarilor publici. Studiu de caz

7. Evoluţia carierei funcţionarilor publici. Studiu de caz

8. Angajarea răspunderii prefectului. Studiu de caz

9. Constituirea consiliului local. Studiu de caz

10. Administraţia publică şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. Studiu de caz

DISCIPLINA: DISCIPLINA: ŞTIINŢA ADMINISTRAŢIEI


Coordonator: Conf.univ.dr. Alina Livia Nicu

1. Principii aplicabile în organizarea şi funcţionarea serviciilor publice. Studiu de caz -Serviciul Public

Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor

2. Caracterul autonom al Ştiinţei administraţiei şi relaţia acesteia cu alte ştiinţe

3. Participanţii la decizia administrativă

4. Rolul controlului în administraţia publică

5. Funcţia administraţiei publice de achiziţie de bunuri şi servicii

6. Referendumul local. Studiu de caz

7. Serviciile publice locale. Studiu de caz

8. Informatizarea şi principiul liberului ascces la informaţiile de interes public

9. Depolitizarea administraţiei publice

10. Stabilitatea pe funcţia publică. Studiu de caz

DISCIPLINA: DREPTUL TRANSPORTURILOR

Coordonator: Conf.univ.dr. Cristina Stanciu

1. Contract de transport de bunuri. Obligaţia transportatorului de a efectua transportul în termenul


stabilit

2. Contract de transport de bunuri. Obligaţia transportatorului de conservare a bunurilor încredinţate


spre

transport

3. Despre risc și suportarea lui în materia contractului de transport de bunuri

4. Contractul de expediție. Obligația expeditorului de a respecta instrucțiunile comitentului în alegerea

traseului, mijloacelor şi modalităţilor de transport al mărfii, iar dacă nu există asemenea instrucţiuni, de
a

acţiona în interesul comitentului

5. Contractul de expediție. Obligaţia de a preda comitentului premiile, bonificaţiile şi reducerile tarifelor,

obţinute de expeditor

6. Contractul de transport pe calea ferată. Operaţiunile de încărcare şi descărcare


7. Contractul de transport pe calea ferată. Obligaţia de plată a tarifului de transport

8. Contractul de transport pe calea ferată. Obligaţia de transport a bunurilor într-un anumit termen

9. Contractul de transport pe calea ferată. Răspunderea căii ferate pentru pierderea mărfii

10.Contractul de transport pe calea ferată. Răspunderea căii ferate pentru avarierea mărfii

DISCIPLINA: DREPTUL MUNCII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE

Coordonator: Lect.univ.dr. Loredana Belu

1. STUDIU DE CAZ PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ A SALARIATULUI.

2. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ.

3. STUDIU DE CAZ PRIVIND NULITATEA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ.

TEME LICENŢĂ

Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

An universitar 2018-2019

4. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONCEDIEREA COLECTIVĂ.

5. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONCEDIEREA PENTRU MOTIVE DISCIPLINARE.

6. STUDIU DE CAZ PRIVIND LEGALITATEA DECLANŞĂRII GREVEI.

DISCIPLINA: TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

Coordonator: Conf.univ.dr. Roberta Ploscă

1. Studiu cu privire la situația juridică operativă a corporațiilor autonome.

2. Rolul teoretic și importanța practică a izvoarelor formale de drept.

DISCIPLINA: LIBERTĂȚI FUNDAMENTALE

Coordonator: Conf.univ.dr. Cristina Maria Otovescu

1. Libertatea de exprimare în presă

2. Libertatea de gândire, de conștiință și religie

3. Protecția și promovarea drepturilor persoanelor de etnie roma

4. Drepturile persoanelor cu dizabilități


5. Dreptul la proprietate

DISCIPLINA: MICROECONOMIE ȘI MACROECONOMIE

Coordonator: Lect.univ.dr. Oana Stăiculescu

1. Salariul, forma de remunerare a factorului muncă

2. Resursa umană: element activ și determinant al producției

3. Înființarea unui start-up și întocmirea business planului inițial

4. Piramida nevoilor și motivarea

5. Bitcoin, cea mai populară monedă virtuală

6. Șomajul: realitatea vieții sociale

7. Dezvoltarea economică durabilă

8. Băncile și rolul lor în viața economică și socială

9. Concurența legală vs. concurența nelegală

10.Un nou concept economic: economia mov

DISCIPLINA: DREPTUL FAMILIEI

Coordonator: Lect.univ.dr. Maria Marieta Soreață

1. Regimul matrimonial al comunităţii legale de bunuri. Studiu de doctrină şi jurispudenţă

2. Studiu de jurisprudenţă privind efectele divorţului asupra relaţiilor dintre părinţi şi copii

3. Căsătoria fictivă - noţiune, regim juridic, efecte juridice

4. Natura juridică şi limitele obligaţiei legale de întreţinere între părinţi şi copii

5. Regimul matrimonial al separaţiei de bunuri. Implicaţii practice în relaţiile dintre soţi, şi în relaţiile

patrimoniale dintre soţi şi terţe persoane.

DISCIPLINA: DREPT ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Coordonator: Lect.univ.dr. Lavinia Stuparu

1. Radierile din registrul comerțului privind profesionistul comerciant

2. Profesionistul comerciant persoană fizică


3. Societatea cu răspundre limitată –debutant

4. Actul constitutiv al societății comerciale

5. Regimul juridic al aportului în bunuri la societățile comerciale

6. Administrarea societății cu răspundere limitată

7. Excludererea din societatea comercială

8. Dizolvarea de drept a societăților comerciale

9. Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic

10.Agentul commercial

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

Afisat, 06.06.2017

Titlurile lucrărilor de licenţă propuse în vederea susţinerii licenţei Sesiunile iulie / septembrie

2018

Specializarea Drept

(în ordinea alfabetică a coordonatorilor)

Prof. univ. dr. Lucian BERCEA

DREPT COMERCIAL I

1. Etica în societățile comerciale. Instrumentele dreptului (Studiu teoretic)

2. Piercing the corporate veil. Răspunderea nelimitată a asociaţilor societăţilor comerciale

(Studiu teoretic)

3. Business judgment rule. Limitarea răspunderii administratorilor societăţilor pe acţiuni

(Studiu de jurisprudență)

DREPT COMERCIAL II

1. Contractele standard ca mecanism de afaceri (Studiu de caz)


2. Acţiunea în angajarea răspunderii membrilor organelor de conducere ale debitorului

insolvent. Reforma Codului insolvenţei (Studiu de jurisprudență)

3. Acţiunea în anularea actelor frauduloase ale debitorului insolvent. Reforma Codului

insolvenţei (Studiu de jurisprudență)

DREPT BANCAR

1. Introducerea monedei euro în România (Studiu teoretic)

2. Clauzele abuzive în contractul de credit pentru consum (Studiu de jurisprudență)

3. Supraîndatorarea consumatorilor de credite bancare. Insolvența, darea în plată și conversia

creditelor în valută (Studiu teoretic)

Conf. univ. dr. Raluca BERCEA

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

1. Curtea Constituţională a României în faţa dreptului Uniunii Europene (Studiu de

jurisprudență)

2. Impactul refugiaților asupra Uniunii Europene. Studiu de jurisprudență a CJUE (Studiu de

jurisprudență)

3. Trimiterile preliminare ale judecătorilor români. Domenii de aplicare (Studiu de

jurisprudență)

4. Trimiterile preliminare ale judecătorilor români. Condiţii de admisibilitate (Studiu de

jurisprudență)

5. Trimiterile preliminare ale judecătorilor români. Sesizare facultativă sau obligatorie a Curţii

de Justiţie a Uniunii Europene? (Studiu de jurisprudență)

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

6. Întinderea și limitele libertății de exprimare. Studiu de jurisprudență a CtEDO (Studiu de


jurisprudență)

7. Studiu de jurisprudență CEDO și CJUE: articolele 3 și 4 din CEDO și CDFUE (Studiu de

jurisprudență)

8. Directiva. Efectul direct (Studiu teoretic)

9. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Comparaţie cu Convenţia Europeană a

Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale (Studiu teoretic)

10. Avizul 2/2013 din 18 decembrie 2014 al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Probleme

controversate (Studiu teoretic)

DREPT COMPARAT

1. Interdisciplinaritatea ca principiu de cercetare în dreptul comparat actual (Studiu teoretic)

2. Funcţionalismul şi culturalismul ca orientări în dreptul comparat actual (Studiu teoretic)

Lect. univ. dr. Lucian BOJIN

ORGANIZAȚII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

1. Personalitatea juridică a organizaţiilor internaţionale (Studiu teoretic)

2. Organizaţia mondială a comerţului (Studiu teoretic / Studiu de caz)

3. Soluţionarea litigiilor în interiorul organizaţiilor internaţionale (Studiu teoretic)

4. Sancţiunile în organizaţiile internaţionale (Studiu de jurisprudență)

5. Organizaţiile internaţionale de integrare (Studiu teoretic)

6. Funcţionalismul ca fundament teoretic pentru dezvoltarea organizaţiilor internaţionale

(Studiu teoretic)

7. Teoria constructivistă în relaţiile internaţionale (Studiu teoretic)

8. Caracteristicile relaţiilor internaţionale în secolul al xix-lea (Studiu teoretic)

9. Trăsături ale relaţiilor internaţionale în secolul xxi (Studiu teoretic)

10. Caracteristicile relaţiilor internaţionale în secolul al xx-lea (Studiu teoretic)

11. Importanţa instituţiilor în relaţiile internaţionale (Studiu teoretic)


12. Factorul economic în relaţiile internaţionale şi criza economică globală (Studiu teoretic)

Lect. univ. dr. Flaviu CIOPEC

DREPT PROCESUAL PENAL

1. Principiul separării funcțiilor procesuale (Studiu teoretic)

2. Suspiciunea rezonabilă (Studiu teoretic)

3. Protecția martorilor în procesul penal (Studiu teoretic)

4. Protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (Studiu teoretic)

5. Livrarea supravegheată (Studiu teoretic)

6. Secretul profesional în procedurile penale (Studiu teoretic)

7. Principiul oportunității urmăririi penale (Studiu teoretic)

8. Infracțiunea flagrantă (Studiu teoretic)

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

9. Eroarea judiciară (Studiu teoretic)

10. Situațiile tranzitorii (Studiu teoretic)

CRIMINOLOGIE

1. Criminalitatea antreprenorială (Studiu teoretic)

2. Criminalitatea corporativă (Studiu teoretic)

Conf. univ. dr. Cristian CLIPA

DREPT ADMINISTRATIV – PARTEA GENERALĂ

1. Serviciul public – element configurativ al marilor instituţii de drept administrativ (Studiu de

jurisprudență)

2. Serviciul public cu caracter economic şi întreprinderea publică – instrumente de intervenţie a

Statului în jocul economic (Studiu de caz)


3. Delegarea gestiunii serviciilor publice cu caracter economic (Studiu de jurisprudență)

4. Valenţele noţiunilor de „funcţie publică” şi de „funcţionar public” în jurisprudenţa curţilor de

apel şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (Studiu de jurisprudență)

5. Dreptul de asociere al funcţionarilor publici (Studiu de jurisprudență)

6. Întreprinderea publică – subiect de drept public. Cazul particular al Regiei Autonome

“Administrația Zonei Libere Curtici-Arad” (Studiu de caz)

7. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice (Studiu de

jurisprudență)

8. Dreptul de concesiune – drept real corespunzător proprietăţii publice. Evoluții

jurisprudențiale în ultimii zece ani (Studiu de jurisprudență)

9. Limite în exerciţiul dreptului de proprietate publică. Analiza prospectivă a jurisprudenței

instanțelor civile și de contencios-administrativ de după 1990 (Studiu de jurisprudență)

10. Reconfigurarea unor instituţii ale dreptului administrativ prin instrumente jurisprudenţiale

(Studiu de jurisprudență)

Prof. univ. dr. Mircea CRISTE

DREPT CONSTITUȚIONAL

1. Avocatul Poporului, o instituție dinamică (Studiu teoretic)

2. Curtea Constituțională a României sub semnul renovării (Studiu teoretic)

3. Dialogul Curții Constituționale a României cu instanțele europene (Studiu teoretic)

4. Dreptul la exprimare și dreptul la viață privată – două drepturi în coliziune? (Studiu

teoretic)

5. Președinte mediator sau Președinte jucător? (Studiu teoretic)

6. Limitele răspunderii juridice a membrilor Guvernului (Studiu teoretic)

7. Putere sau autoritate judecătorească? (Studiu teoretic)

4
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

Lect. univ. dr. Eusebiu Octav DĂNILĂ

DREPT CIVIL. SUCCESIUNI

1. Succesiuni cu elemente de extraneitate (Studiu teoretic)

2. Moștenirea vacantă (Studiu teoretic)

3. Reducțiunea liberalităților excesive (Studiu teoretic)

4. Rezerva succesorală (Studiu teoretic)

5. Reprezentarea succesorală (Studiu teoretic)

6. Clasele de moștenitori legali (Studiu teoretic)

DREPT NOTARIAL

1. Răspunderea disciplinară a notarului public (Studiu teoretic)

2. Controlul, evidența activității notariale și arhiva notarului public (Studiu teoretic)

3. Aspecte de ordin fiscal si financiar-contabil în activitatea notarului public (Studiu teoretic)

4. Certificatul european de moștenitor (Studiu teoretic)

Lect. univ. dr. Dana DIACONU

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

1. Principiul libertății și libertățile recunoscute de dreptul pozitiv (Studiu teoretic)

2. Obligația juridică- concept al teoriei dreptului (Studiu teoretic)

3. Sursele actuale ale dreptului pozitiv român (Studiu teoretic)

4. Relațiile dintre normele juridice (Studiu teoretic)

5. Tipuri de relații juridice (Studiu teoretic)

6. Scopul științei dreptului (Studiu teoretic)

7. Integrarea sistemelor de drept (Studiu teoretic)

8. Elementele realității juridice (Studiu teoretic)


9. Nelegalitatea și iliceitatea în raționamentul juridic (Studiu teoretic)

10. Ce este ordinea juridică? (Studiu teoretic)

Conf. univ. dr. Adrian FANU-MOCA

DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ II

1. Favorizarea personală și favorizarea reală în reglementarea noului Cod penal (Studiu teoretic)

2. Evadarea și înlesnirea evadării în reglementarea noului Cod penal (Studiu teoretic)

3. Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual (Studiu teoretic)

4. Falsificarea unei înregistrări tehnice și falsul informatic (Studiu teoretic)

5. Zădărnicirea combaterii bolilor, contaminarea venerică și transmiterea sindromului

imunodeficitar dobândit (Studiu teoretic)

6. Accesul ilegal la un sistem informatic, interceptarea ilegală a unei transmisii de date

informatice, alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor

informatice (Studiu teoretic)

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

7. Tulburarea ordinii și liniștii publice, pornografia infantilă și ultrajul contra bunelor moravuri

(Studiu teoretic)

8. Bigamia, incestul și abandonul de familie (Studiu teoretic)

9. Trădarea și înalta trădare (Studiu teoretic)

10. Infracțiuni de genocid și contra umanității (Studiu teoretic)

Lect. univ. dr. Codruţa GUZEI-MANGU

DREPT CIVIL. OBLIGAȚII II

1. Obligațiile afectate de modalități și obligațiile complexe (Studiu teoretic)

2. Dinamica obligațiilor realizată prin cesiunea de creanță, prin cesiunea de datorie și prin
cesiunea de contract (Studiu teoretic)

3. Stingerea obligațiilor prin plată (Studiu teoretic)

4. Stingerea obligațiilor prin mijloace alternative (Studiu teoretic)

5. Fidejusiunea, gajul si dreptul de retenție – instituții juridice de garantare a executării

obligațiilor (Studiu teoretic)

6. Garanția comună a creditorilor, acțiunea pauliană și acțiunea oblică (Studiu teoretic)

7. Ipoteca. Noțiune. Obiect. Feluri. Efecte. Transmitere și stingere (Studiu teoretic)

DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

1. Coproprietatea obișnuită – modalitate a dreptului de proprietate (Studiu teoretic)

2. Dreptul de uzufruct – dezmembrământ al dreptului de proprietate privată (Studiu

teoretic)

3. Limitele dreptului de proprietate private (Studiu teoretic)

4. Posesia. Noțiune. Elemente. Calități și vicii. Protectie juridică (Studiu teoretic)

5. Uzucapiunea – mod originar de dobândire a dreptului de proprietate (Studiu teoretic)

6. Dobândirea dreptului de proprietate privată prin posesia de bună-credință (Studiu

teoretic)

7. Apărarea dreptului de proprietate (Studiu teoretic)

8. Accesiunea – mod de dobândire a dreptului de proprietate (Studiu teoretic)

9. Dreptul de servitute și dreptul de superficie (Studiu teoretic)

Conf. univ. dr. Dorel JULEAN

DREPT PROCESUAL PENAL- PARTEA SPECIALĂ

1. Prezumția de nevinovăție în faza de urmărire penală (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență

/ Studiu de caz)

2. Sesizarea organelor de urmărire penală prin denunț (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență

/ Studiu de caz)
3. Reluarea urmăririi penale (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

4. Soluționarea cazurilor de incompatibilitate în faza de urmărire penală (Studiu teoretic /

Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

5. Procedură și soluții în camera preliminară în materia renunțării la urmărirea penală (Studiu

teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

6. Publicitatea fazei de judecată (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

7. Suspendarea judecății (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

8. Încheierea și sentința (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

9. Soluționarea acțiunii civile (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

10. Contestația - cale ordinară de atac (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

11. Principiile ce guvernează executarea, pedepsele și măsurile privative de libertate (Studiu

teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

12. Drepturile persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate (Studiu teoretic / Studiu

de jurisprudență / Studiu de caz)

13. Judecătorul de supraveghere a privării de libertate (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență

/ Studiu de caz)

14. Activitatea consilierului de probațiune (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de

caz)

Conf. univ. dr. Florin MANGU

DREPT CIVIL. OBLIGAȚII I

1. Sancțiuni și remedii ale abuzului de drept contractual – studiu de doctrină și de jurisprudență

2. Obligațiile de rezultat și obligațiile de mijloace – regimul juridic general, identificarea și


departajarea lor în cadrul conținutului contractelor de: negociere, asistență medicală,

asistență juridică, transport - studiu de doctrină și de jurisprudență

3. Daunele punitive și daunele interese - studiu de doctrină și de jurisprudență

4. Dobânda, penalitățile de întârziere și actualizarea creanței - studiu de doctrină și de

jurisprudență

5. Datoriile de valoare, obligațiile pecuniare și obligațiile de a face - studiu de doctrină și de

jurisprudență

6. Fapta creditorului / fapta victimei, cauză limitativă sau exoneratoare a răspunderii civile

contractuale/delictual - studiu de doctrină și de jurisprudență

7. Clauzele nule, clauzele abuzive, clauzele nescrise - studiu de doctrină și de jurisprudență

8. Raportul de cauzalitate – condiție esențială a răspunderii civile delictuale și contractuale -

studiu de doctrină și de jurisprudență

9. Prezumții legale în materia răspunderii civile delictuale pentru fapta altuia - studiu de

doctrină și de jurisprudență

10. Buna-credință în materia faptelor juridice licite - studiu de doctrină și de jurisprudență

11. Repararea prejudiciilor patrimoniale prin ricoșeu - studiu de doctrină și de jurisprudență

12. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte vs răspunderea pentru

prejudiciile cauzate de viciile ascunse ale lucrului vs răspunderea pentru prejudiciile cauzate

de deficiențele calitative ale lucrului - studiu de doctrină și de jurisprudență

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

Prof. univ. dr. Tiberiu MEDEANU

CRIMINALISTICĂ

1. Tehnici de identificare şi înregistrare a persoanelor (Studiu de caz)


2. Balistica judiciară; urmele de pe munitie (Studiu de caz)

3. Cercetarea criminalistică a înscrisurilor de mână (Studiu de caz)

4. Cercetarea locului faptei în cazul accidentelor de muncă (Studiu de caz)

5. Constatarea tehnico-ştiinţifică (Studiu de caz)

6. Dispunerea si valorificarea expertizelor medico-legale (Studiu de caz)

7. Dispunerea si valorificarea expertizelor tehnice (Studiu de caz)

8. Metodica investigării omorului (Studiu de caz)

9. Metodica investigării infracţiunilor de furt (Studiu de caz)

10. Metodica investigării accidentelor de muncă din domeniul construcţiilor (Studiu de caz)

11. Cercetarea urmelor accidentelor mijloacelor de transport (Studiu de caz)

12. Metodica investigării accidentelor de trafic rutier (Studiu de caz)

13. Metodica investigării infracţiunilor din domeniul terorismului (Studiu de caz)

14. Cercetarea urmelor de explozii şi incendii (Studiu de caz)

15. Metodica investigării infracţiunilor din mediul afacerilor (Studiu de caz)

Prof. univ. dr. Emilia MIHAI

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR ŞI A PROFESIILOR JURIDICE

1. Consiliul Superior al Magistraturii – garant al independenţei justiţiei (Studiu teoretic / Studiu

de caz)

2. Jurisdicţiile sistemului judiciar român: organizare şi funcţionare (Studiu teoretic)

3. Principiile serviciului public al justiţiei (Studiu teoretic)

4. Organizarea răspunderii juridice în sistemul judiciar român (Studiu teoretic / Studiu de caz)

5. Ministerul Public: organizare, funcţionare, atribuţii (Studiu teoretic)

6. Exercitarea profesiei de avocat: forme şi modalităţi (Studiu teoretic)

7. Statutul avocatului în România (Studiu teoretic)

8. Notarul public în România: statut şi competenţe (Studiu teoretic)


DREPTUL CONCURENȚEI ȘI AL CONSUMULUI

1. Răspunderea pentru concurenţă neloială (Studiu teoretic / Studiu de caz)

2. Imitaţia şi parazitismul economic – forme ale concurenţei neloiale (Studiu teoretic / Studiu

de caz)

3. Protecţia consumatorului prin informare (Studiu teoretic / Studiu de caz)

4. Protecţia consumatorului faţă de clauzele abuzive (Studiu teoretic / Studiu de caz)

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

Conf. univ. dr. Adina Renate MOTICA

DREPTUL FAMILIEI I ȘI DREPTUL FAMILIEI II

1. Alienarea parentală – studiu de jurisprudență

2. Interesul superior al copilului în procedura de divorț a părinților – studiu de jurisprudență

3. Decăderea din drepturile părintești – studiu teoretic

4. Stabilirea locuinței copilului după divorț – studiu teoretic

5. Nulitatea căsătoriei – studiu teoretic

6. Drepturile părintelui separat de copil – studiu teoretic

7. Culpa în desfacerea căsătoriei – studiu teoretic

8. Reproducerea umană medical asistată – studiu de caz

9. Acțiunile privind filiația față de tată – studiu teoretic

10. Exercitarea unilaterală a autorității părintești – studiu de jurisprudență

11. Calificarea bunurilor soților în regimul comunității legale de bunuri – studiu teoretic

12. Mecanismele de putere recunoscute de lege soților în regimul comunității legale de bunuri

– studiu teoretic

Conf. univ. dr. Daniela MOŢIU


DREPTUL MUNCII

1. Perioada de stagiu pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior (Sudiu teoretic)

2. Examenul medical (Sudiu teoretic)

3. Concediul de odihnă anual (Studiu de caz)

4. Comitetul de securitate și sănătate în muncă (Studiu teoretic)

5. Munca la domiciliu (Studiu teoretic)

6. Contractul individual de muncă cu timp parțial (Studiu de jurisprudență)

7. Suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului (Studiu de

jurisprudență)

8. Plata salariului (Studiu de jurisprudență)

9. Contracte speciale de formare profesională organizate de angajator (Studiu teoretic)

10. Reprezentanții salariaților (Studiu de caz)

Prof. univ. dr. Florin MOŢIU

DREPT CIVIL. CONTRACTELE SPECIALE

1. Pactul de opțiune – studiu teoretic

2. Incapacități speciale în materia contractului de vânzare – studiu de jurisprudență

3. Obligația vânzătorului de garanție pentru vicii ascunse – studiu de caz

4. Obligațiile cumpărătorului – studiu teoretic

5. Contractul de furnizare de software – studiu de caz

6. Donația între soți – studiu de caz

7. Încetarea contractului de locațiune – studiu de jurisprudență

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

8. Închirierea unor locuințe cu destinație specială – studiu teoretic


9. Contractul de arendare – studiu teoretic

10. Efectele contractului de comision – studiu de jurisprudență

11. Împrumutul cu dobândă - studiu de jurisprudență

12. Depozitul hotelier – studiu de caz

13. Revocarea donației pentru ingratitudine – studiu de jurisprudență

14. Contractul de rentă viageră – studiu teoretic

15. Încetarea mandatului – studiu de caz

16. Dreptul de preempțiune – studiu teoretic

Lect. univ. dr. Ioana PAŞCA

INFRACȚIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE

1. Indemnul la consumul de droguri (Studiu de jurisprudenta).

2. Punerea la dispozitie a unui spatiu pentru consumul de droguri (Studiu de jurisprudenta).

3. Refuzul prezentarii documentelor legale. Continutul normei de incriminare (Studiu teoretic).

4. Infractiunea de insusire a calitatii de autor (Studiu de jurisprudenta).

5. Analiza aspectelor specifice ale infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie (Studiu

teoretic).

Lect. univ. dr. Alexandru POPA

DREPT ROMAN

1. Interdictele posesorii. Noțiune, procedură și limite (Studiu teoretic)

2. Acțiunea în revendicare. Noțiune, procedură și limite (Studiu teoretic)

3. Jura în re aliena. Servituțile (Studiu teoretic)

4. Căsătoria. Aspecte personale și patrimoniale (Studiu teoretic)

5. Capacitatea juridică a persoanelor fizice (Studiu teoretic)

6. Efectele posesiei în dreptul roman (Studiu teoretic)

7. Quasi-contractele (Studiu teoretic)


8. Codificarea dreptului roman (Studiu teoretic)

9. Succesiunea legală în dreptul roman (Studiu teoretic)

10. Testamentul în epoca romană. Probleme teoretice și practice (Studiu teoretic)

10

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

Prof. univ. dr. Constantin Dragoş POPA

ARBITRAJ

1. Reglementarea actuală a convenţiei arbitrale (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență /

Studiu de caz)

2. Arbitrajul de drept comun (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

3. Constituirea tribunalului arbitral (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de

caz)

4. Procedura arbitrală (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

5. Desfiinţarea hotărârii arbitrale (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

DREPTUL FINANŢELOR PUBLICE

1. Actul administrativ fiscal (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

2. Procedura contenciosului administrativ-fiscal (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență /

Studiu de caz)

3. Contenciosul fiscal de drept comun (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de

caz)

4. Executarea silită a creanţelor fiscale (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu

de caz)

5. Evoluţia impozitelor directe (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

Lect. univ. dr. Florina POPA


DREPT PROCESUAL CIVIL – PARTEA I

1. Aplicarea principiilor fundamentale ale procesului civil - analiză a jurisprudenței interne și

internaționale (Studiu de jurisprudență)

2. Citarea și comunicarea actelor de procedură. Termenele procedurale - analiză teoretică și

practică (Studiu teoretic și de jurisprudență)

3. Efectele hotărârilor judecătorești - Ce trebuie să ceri ca să obții ce vrei? (Studiu teoretic și

de jurisprudență)

4. Proba cu martori și mărturisirea în procesul civil - analiză teoretică și practică (Studiu

teoretic și de jurisprudență)

5. Cheltuielile de judecată - Cine? Când? Cum? Unde? (Studiu teoretic și de jurisprudență)

6. Tranzacția judiciară, renunțarea la judecată și renunțarea la dreptul pretins - analiză

comparativă teoretică și practică (Studiu teoretic și de jurisprudență)

7. Judecata în primă instanță - Etapa scrisă - Aspecte controversate. Propuneri de lege ferenda

cu privire la eficientizarea acestei etape procesuale. (Studiu teoretic și de jurisprudență)

8. Reprezentarea părților în judecată - aspecte teoretice și practice (Studiu teoretic și de

jurisprudență)

9. Abținerea, recuzarea și strămutarea proceselor - analiză teoretică și jurisprudențială (Studiu

teoretic și de jurisprudență)

10. Litispendența și autoritatea de lucru judecat - Ce are una cu cealaltă? (Studiu teoretic și

de jurisprudență)

11

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

Lect. univ. dr. Sergiu POPOVICI

DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT


1. Competenţa internaţională a instanţelor din România în materie civilă şi comercială (Studiu

teoretic / Studiu de caz)

2. Competenţa internaţională a instanţelor din România în materia desfacerii sau anulării

căsătoriei (Studiu teoretic / Studiu de caz)

3. Competenţa internaţională a instanţelor din România în materie succesorală (Studiu

teoretic / Studiu de caz)

4. Competenţa internaţională a instanţelor din România în materii care nu sunt vizate de

domeniul vreunui act normativ european (Studiu teoretic / Studiu de caz)

5. Capacitatea persoanei fizice din punctul de vedere al dreptului internaţional privat (Studiu

teoretic / Studiu de caz)

6. Persoana juridică în dreptul internaţional privat (Studiu teoretic / Studiu de caz)

7. Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Studiu teoretic / Studiu de caz)

8. Legea aplicabilă obligaţiilor extracontractuale (Studiu teoretic / Studiu de caz)

9. Norma conflictuală în materie de căsătorie (Studiu teoretic / Studiu de caz)

10. Norma conflictuală în materie dedesfacere şi anulare a căsătoriei (Studiu teoretic / Studiu

de caz)

11. Norma conflictuală în materie de adopţie (Studiu teoretic / Studiu de caz)

12. Norma conflictuală în materie de regimuri matrimoniale (Studiu teoretic / Studiu de caz)

13. Legea aplicabilă în materie succesorală (Studiu teoretic / Studiu de caz)

14. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materii care exced domeniului de aplicare al

regulamentelor europene conţinând norme de drept internaţional privat (Studiu teoretic /

Studiu de caz)

15. Principiul interpretării autonome a noţiunilor folosite de regulamentele europene

cuprinzând norme de drept internaţional privat (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență)

16. Materie civilă şi comercială în accepţiunea regulamentelor europene cuprinzând norme


de drept internaţional privat (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență)

17. Obligaţii contractuale sau extracontractuale din perspectiva dreptului internaţional privat

european (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență)

18. Principiul certitudinii juridice din perspectiva dreptului internaţional privat european

(Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență)

19. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor provenind de la instanţe aparţinând unor state

membre ale Uniunii Europene (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență)

Lect. univ. dr. Voicu PUŞCAŞU

PRACTICĂ JURIDICĂ I

1. Aspecte jurisprudențiale privind aplicarea legii penale mai favorabile în cursul procesului

penal (Studiu de jurisprudență)

12

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

2. Jurisprudența obligatorie privind aplicarea legii penale mai favorabile persoanelor

definitiv condamnate (Studiu de jurisprudență)

3. Cauzele justificative, în reglementarea noului Cod penal (Studiu teoretic)

4. Cauzele de neimputabilitate, în reglementarea noului Cod penal (Studiu teoretic)

5. Renunțarea la aplicarea pedepsei și amânarea aplicării pedepsei în noul Cod penal (Studiu

teoretic)

6. Infracțiunile contra justiției în noul Cod penal (Studiu teoretic)

7. Infracțiunile contra libertății persoanei în noul Cod penal (Studiu teoretic)

8. Măsurile asiguratorii în reglementarea noului Cod de procedură penală (Studiu teoretic)

9. Plângerea împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată (Studiu teoretic)

10. Camera preliminară, în reglementarea noului Cod de procedură penală (Studiu teoretic)
11. Sancțiunile procedurale, în reglementarea noului Cod de procedură penală (Studiu teoretic)

12. Standardul de convingere a organelor judiciare în soluționarea cauzei penale (Studiu

teoretic)

Prof. univ. dr. Claudia ROŞU

DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Soluțiile instanței de apel în procesul civil – analiză jurisprudențială

2. Soluțiile instanței de recurs în procesul civil – analiză jurisprudențială

3. Motivele contestației în anulare în procesul civil – analiză jurisprudențială

4. Cazurile de revizuire în procesul civil – analiză jurisprudențială

5. Desfășurarea procedurii ordonanței de plată – analiză jurisprudențială

6. Procedura de soluționare a ordonanţei preşedinţiale – analiză jurisprudențială

7. Soluționarea cererii de partaj – analiză jurisprudențială

8. Litigiile civile soluționate pe calea medierii – analiză jurisprudențială

9. Procedura de soluționare a sechestrului asigurător – analiză jurisprudențială

10. Judecata în procedura arbitrală – analiză jurisprudențială

11. Procedura de judecată a contestaţia la executare în procesul civil – analiză jurisprudențială

12. Modalitățile de executare silită directă – analiză jurisprudențială

Prof. univ. dr Irina SFERDIAN

DREPTURILE REALE

1. Fundamentul reparării inconvenientelor de vecinătate (Studiu teoretic)

2. Uzufructul acțiunilor (Studiu teoretic)

3. Caracterele juridice ale dezmembrămintelor dreptului de proprietate (Studiu teoretic)

4. Trăsăturile maselor patrimoniale de afectațiune (Studiu teoretic)

5. Coproprietatea forțată ca limită în exercitarea dreptului de proprietate privată (Studiu de

jurisprudență)
6. Stingerea dreptului de superficie (Studiu teoretic)

7. Există posesie asupra bunurilor incorporale? (Studiu teoretic)

13

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

8. Modalități de constituire a dreptului de superficie (Studiu de jurisprudență)

9. Subrogația reală cu titlu particular (Studiu teoretic)

10. Uzucapiunea servituților (Studiu teoretic)

DREPTUL ASIGURĂRILOR

1. Elemente distinctive între asigurările generale și asigurările de viață (Studiu teoretic)

2. Asigurările obligatorii (Studiu de jurisprudență)

3. Nulitatea și rezilierea contractului de asigurare (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență)

4. Drepturile speciale ale asiguratului în asigurările de viață (Studiu teoretic)

5. Subrogație și regres în RCA (Studiu de caz)

Lect. univ. dr. Alin-Vlad SPERIUSI

DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Tendințe ale jurisprudenței CJUE în domeniul dreptului de autor (Studiu de

jurisprudență)

2. Contractele speciale în domeniul creațiilor utilitare (Studiu teoretic)

3. Aspecte specifice ale răspunderii civile în domeniul proprietății intelectuale (Studiu

teoretic)

4. Proprietatea intelectuală în jurisprudența CEDO (Studiu de jurisprudență)

5. Doctrină și jurisprudență în materie de plagiat (Studiu de jurisprudență)

6. Analiza practicii judiciare specifice recursului în procedura contenciosului administrativ

(Studiu de jurisprudență)
7. Implicații de drept procesual ale impreviziunii (Studiu de jurisprudență)

8. Teoria și practica administrării probelor prin avocat (Studiu teoretic)

9. Studiu comparativ al procedurilor judiciare urgente in procesul civil (Studiu teoretic)

10. Aplicarea în timp a legii civile și a legii de procedură civilă conform jurisprudenței Curții

Constituționale (Studiu de jurisprudență)

Lect. univ. dr Laura STĂNILĂ

DREPT PENAL - PARTE GENERALĂ

1. Aspecte teoretice și practice privind participația improprie (Studiu teoretic / Studiu de

jurisprudență / Studiu de caz)

2. Aspecte teoretice și practice privind principiul legalității incriminării și pedepselor (Studiu

teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)

3. Aspecte teoretice și practice privind infracțiunea continuă (Studiu teoretic / Studiu de

jurisprudență / Studiu de caz)

4. Aspecte teoretice și practice privind complicitatea (Studiu teoretic / Studiu de

jurisprudență / Studiu de caz)

5. Aspecte teoretice și practice privind recidiva (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență /

Studiu de caz)

14

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

DREPT PENAL - PARTE SPECIALĂ

1. Aspecte practice privind uciderea din culpă (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență /

Studiu de caz)

2. Aspecte practice privind omorul calificat (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență /

Studiu de caz)
3. Aspecte practice privind violența în familie(Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență /

Studiu de caz)

4. Aspecte practice privind tâlhăria (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de

caz)

5. Violul. Problema consimțământului victimei. Aspecte practice (Studiu teoretic / Studiu

de jurisprudență / Studiu de caz)

Lect. univ. dr. Sergiu STĂNILĂ

PUBLICITATE IMOBILIARĂ

1. Aplicarea legii în timp în materia uzucapiunii (Studiu de jurisprudență)

2. Acțiunea în prestație tabulară și incidența Legii nr. 17/2014 ( Studiu de jurisprudență)

3. Forma înscrisurilor în temeiul cărora se solicită și se dispune înscrierea în cartea funciară

(Studiu teoretic)

4. Efectele înscrierii în cartea funciară (Studiu teoretic)

CONTRACTE ADMINISTRATIVE

1. Terțul susținător și subcontractantul (Studiu de jurisprudență)

2. Modificarea contractului de achiziție publică (Studiu teoretic)

3. Măsurile de remediere (Studiu teoretic)

4. Procedura de atribuire a unui contract de concesiune (Studiu de jurisprudență)

DREPTUL TRANSPORTURILOR

1. Contractul de comision de transport (Studiu teoretic)

2. Contractul de transport rutier de mărfuri (Studiu de jurisprudență)

3. Contractul de transport feroviar de mărfuri (Studiu de jurisprudență)

4. Regimul juridic al despăgubirilor în contractul de transport (Studiu de jurisprudență)

Lect. univ. dr. Flaminia STÂRC-MECLEJAN

DREPTUL MEDIULUI
1. Adnotări la cele mai recente decizii ale CEDO cu impact asupra dreptului mediului

(Studiu de jurisprudență)

2. Regimul juridic al activităților nucleare (Studiu de caz)

3. Gestionarea siturilor contaminate din România (Studiu de caz)

15

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

4. Regimul juridic al actelor de reglementare din domeniul protecției mediului (Studiu de

jurisprudență)

5. Raportul dintre dreptul de proprietate și dreptul la un mediu sănătos (Studiu de

jurisprudență)

6. Reflecții privind evoluția și perspectivele conceptului de dezvoltare sustenabilă (Studiu

teoretic)

7. Tratamentul juridic al riscului de mediu. Studiul cazului unui factor poluator (2 lucrări)

(Studiu de caz)

8. Dreptul de acces la informații privind mediul. Privire specială asupra practicii

Comitetului de Conformare al Convenţiei de la Aarhus (2 lucrări) (Studiu de jurisprudență)

Lect. univ. dr. Violeta STRATAN

DREPT ADMINISTRATIV. PARTEA GENERALĂ

Izvoarele non-formale ale dreptului administrativ

1. Autorităţile administrative autonome (Studiu teoretic)

2. Agenţiile guvernamentale (Studiu teoretic)

3. Principii clasice şi principii moderne privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice

(Studiu teoretic)

4. Dreptul de administrare – drept real corespunzător proprietății publice (Studiu teoretic)


5. Principiile administraţiei publice locale: autonomie, descentralizare şi subsidiaritate

(Studiu teoretic)

Conf. univ. dr. Lavinia TEC

DREPT CIVIL. PERSOANE

1. Reproducerea umană asistată medical (Studiu de jurisprudență)

2. Capacitatea civilă a persoanei fizice (Studiu teoretic)

3. Capacitatea civilă a persoanei juridice (Studiu teoretic)

4. Apărarea drepturilor nepatrimoniale (Studiu teoretic)

5. Drepturile personalității persoanei fizice (Studiu teoretic)

6. Drepturile personalității persoanelor juridice (Studiu teoretic)

DREPT COMERCIAL

1. Transferul părților sociale și al acțiunilor (Studiu teoretic)

2. Răspunderea civilă a administratorului societății (Studiu teoretic)

3. Reorganizarea persoanei juridice (Studiu teoretic)

16

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

Prof. univ. dr. Anton TRĂILESCU

DREPT ADMINISTRATIV-PARTEA SPECIALĂ

1. Competenţa autorităţilor administrative (Studiu teoretic)

2. Procedura adoptării actelor administrative de autoritate (Studiu teoretic)

3. Relaţia dintre legalitatea şi oportunitatea actelor administrative de autoritate (Studiu

teoretic)

4. Principii de aplicare în timp a actelor administrative de autoritate (Studiu teoretic)

5. Actele administrative irevocabile (Studiu teoretic)


6. Actele administrative exceptate de la controlul de legalitate pe calea contenciosului

administrativ (Studiu teoretic)

7. Denunţarea şi rezilierea unilaterală a contractelor administrative (Studiu teoretic)

8. Procedura soluţionării litigiilor având ca obiect contractele de achiziţii publice (Studiu

teoretic)

9. Procedura de soluţionare a litigiilor în faza prealabilă atribuirii contractelor administrative

(Studiu teoretic)

10. Natura juridică şi ierarhia planurilor urbanistice (Studiu teoretic)

11. Procedura contenciosului administrativ (Studiu teoretic)

12. Condiţiile răspunderii patrimoniale pentru actele administrative de autoritate nelegale

(Studiu teoretic)

Prof. univ. dr. Constantin VALENTIN

PROTECȚIA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI

1. Jurisprudența CEDO privind durata rezonabilă a procesului judiciar (Studiu de

jurisprudență)

2. Libertatea religiei la CEDO (Studiu de jurisprudență)

3. Evoluția jurisprudenței CEDO privind dreptul la viață (Studiu de jurisprudență)

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

1. Corupția în tratatele internaționale (Studiu teoretic)

2. Jurisprudența Curții Penale Internaționale (Studiu de jurisprudență)

3. Procedura avizelor consultative la Curtea Internațională de Justiție (Studiu de jurisprudență)

Lect. univ. dr. Andreea VERTEŞ-OLTEANU

DREPT CONSTITUŢIONAL

1. Răspunderea membrilor Guvernului (Studiu teoretic)

2. Răspunderea membrilor Parlamentului (Studiu teoretic)


3. Procedura de reexaminare a legii (Studiu teoretic)

4. Interdicţia discriminării în jurisprudenţa CCR (Studiu teoretic)

17

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

5. Imunitatea parlamentară (Studiu teoretic)

6. Separaţia puterilor în stat. Limite. Provocări (Studiu teoretic)

7. Delegarea legislativă (Studiu teoretic)

8. Sancţiunea în dreptul constituţional (Studiu teoretic)

9. Conflictul juridic de natură constituțională (Studiu de jurisprudență)

DREPTUL COMUNICAŢIILOR ŞI AL NOILOR TEHNOLOGII

1. Protecţia datelor personale (Studiu teoretic)

2. Dreptul la viaţă privată după moarte în mediul online (Studiu teoretic)

3. Libertatea de exprimare în era digitală (Studiu teoretic)

4. Viața privată și internetul – un drept redefinit (Studiu teoretic)

Titlurile lucrărilor de licență propuse în vederea susţinerii licenţei Sesiunile iulie / septembrie 2018

Specializarea Drept au fost aprobate în ședința Consiliul Facultății de Drept în data de 29.05.2017.

Norme tranzitorii privind intrarea în vigoare a noului Cod civil.

2. Despre voința juridică, în reglementarea noului Cod civil.

3. Accesiunea imobiliară artificială, în reglementarea noului Cod civil.

4. Drepturile prsonalității care ocrotesc valori morale.

5. Fiducia și administrarea bunurilor altuia.

6. Proprietatea comună pe cote-părți forțată.

7. Dreptul de superficie.

8. Ocrotirea persoanei fizice prin tutelă.


9. Violența – viciu de consimțământ.

10. Administrarea bunurilor proprietate publică.

11. Ocrotirea drepturilor personalității.


Prezumția de nevinovăție în procesul penal;

2. Avocatul participant în procesul penal;

3. Procurorul participant în procesul penal;

4. Instanța participant în procesul penal;

5. Audierea părților și a subiecților procesuali principali în procesul penal;

6. Arestarea preventivă și arestul la domiciliu;

7. Nulitatea relativă și nulitatea absolută în procesul penal;

8. Probele în procesul penal;

9. Interceptarea comunicațiilor și supravegherea video, audio sau prin fotografiere;

10. Rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție în unificarea practicii judiciare;

11. Modificările actuale ale codului de procedură penală

Tehnica de identificare a persoanelor după urmele formate de corpul uman,după

semnalmentele exterioare și după voce;

2. Cercetarea la fața locului. Reguli tactice;

3. Tehnica ascultării persoanei vătamate, a suspectului, a inculpatului și a martorilor;

4. Metodologia investigării infracțiunilor de omucidere;

5. Metodologia investigării unor infracțiuni care aduc atingere patrimoniului;

6. Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor de corupție,

Principiul soluţionării cauzei în termen optim şi previzibil.

2. Activitatea notarială

3. Incidente procedurale privind compunerea şi constituirea instanţei.

4. Participarea terţilor în procesul civil. Intervenţia. Medierea în procesul civil.

5. Excepţia procesuală şi finele de neprimire în materia contenciosului administrativ.


6. Accesul liber la justiţie – un drept relativ.

7. Principiul contradictorialităţii/disponibilităţii/dreptului la apărare.

8. Nulitatea procesuală.

9. Sancţiuni procesuale. Perimarea.

10. Probele în procesul civil. Expertiza.

11. Relativitatea efectelor hotărârii judecătoreşti.

12. Recursul, vechi şi nou în procedura civilă.

13. Limitele sintagmei „daţi-mi faptele şi vă voi da dreptul”.

14. Rolul executorului judecătoresc în cadrul executării silite.

15. Incidente în materia executării silite.

16. Suspendarea executării silite.

17. Procedura cererilor cu valoare redusă.

18. Partajul.

19. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii.

Regimul matrimonial al separatiei de bunuri

2. Efectele personale ale casatoriei

3. Analiza teoretica si practica a institutiei adoptiei

4. Autoritatea parinteasca

Timpul de muncă – element esențial al contractului individual de muncă

2. Examen teoretic al practicii judiciare privind încetarea de drept a contractului individual de muncă.

3. Dreptul la concediu de odihnă

4. Concedierea colectivă – reglementare internă și europeană

5. Salarizarea în domeniul public. Actualități și perspective


Contractualizarea în materia protecției mediului

2. Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos

3. Dreptul de proprietate și protecţia mediului


4. Aplicarea principiilor ecologice în desfășurarea diferitelor activități în așezările umane

5. Infractiunile ecologice

6. Protecția juridică a pădurilor

7. Principiile care guvernează răspunderea juridică în dreptul mediului

8. Protecția juridică a aerului înconjurător

9. Răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului

10. Reglementarea și aplicarea practică a principiului precauției

11. Sistemul procedural al evaluării și autorizării activităților cu impact asupra mediului

12. Protecția juridică a patrimoniului natural

13. Normele juridice unionale din domeniul gestionării deșeurilor

14. Regimul substantelor, preparatelor chimice periculoase si al ingrasamintelor chimice

15. Patrimoniul în dreptul mediului


Partidele politice

6. Teoria generală a Constituției

7. Drepturile şi libertăţile social-economice şi culturale

8. Principiile constituţionale aplicabile drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale

9. Actele Curții Constituționale a României

10. Principiul supremației Constituției

11. Aspecte din jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României privind protecţia unor

drepturi şi libertăţi fundamentale

12. Teoria generală a statului

13. Aplicarea principiului constituţional al proporţionalităţii la organizarea statală

15. Instituția Avocatului Poporului

Evoluția instituției șefului statului în dreptul românesc

2. Evoluția dreptului de proprietate în dreptul românesc

3. Evoluția căsătoriei și a familiei în dreptul românesc


4. Organizarea de stat şi dreptul în perioada 1821-1859

5. Organizarea de stat şi dreptul Transilvaniei începând cu secolul X până la Marea Unire

1. Aspecte juridice privind obligația profesioniștilor de informare și de consiliere a consumatorilor

2. Clauzele abuzive în contractele de credit bancar

3. Efectele juridice ale contractelor de servicii turistice

4. Drepturile pasagerilor conform legislației U.E.

5. Medierea și arbitrajul litigiilor consumatorilor

6. Insolvența consumatorilor. Comparație între procedura lichidării activelor și procedura rambursării

7. Darea în plată în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

8. Timesharing-ul imobilelor ca reședințe de vacanță - aspecte juridice

9. Garanția imperativă de conformitate a produselor

10. Securitatea produselor – răspunderea pentru produseloe defectuoase

11. Reglementările legale privind produsele alimentare

12. Drepturile consumatorilor în contractele online

13. Drepturile consumatorilor privind protecția datelor cu caracter personal în baza GDPR

14. Publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă a produselor

15. Contractele de credit imobiliar și garanțiile ipotecare

16. Vânzările de soldare și vânzările promoționale

17. Combaterea practicilor comerciale incorecte conform reglementărilor UE

18. Obligațiile legale ale operatorilor de transport aerian

19. Obligațiile vânzătorilor în comerțul electronic

20. Jurisprudența CJUE în materia clauzelor abuzive

21. Jurisprudența CJUE în materia răspunderii operatorilor de servicii

22. Acțiunile colective ale consumatorilor pentru repararea prejudiciilor

23. Legea dării în plată – aspecte din practica judiciară


24. Aspecte comparative privind darea în plată și insolvența persoanei fizice

25. Cauzele de exonerare a răspunderii producătorilor pentru produsele defecte

26. Conformitatea și securitatea produselor – privire comparativă

Recrutarea şi selecţia angajaţilor la firma...

Angajarea şi salarizarea angajaţilor la firma.... Motivarea personalului în cadrul firmei....

Motivarea şi evaluarea performanţelor angajaţilor la firma..

valuarea performanţelor personalului în firma....

Motivarea şi motivaţia personalului în firma....

Stilurile de conducere adoptate de managerii firmei...

Aprecierea performanței unei întreprinderi

Riscul în afaceri/riscurile întreprinderii Capitalul intangibil al întreprinderii Predicții privind viitorul


întreprinderii Performanţa liderului/echipei manageriale

Analiza stakeholderilor unei organizaţii de afaceri

Combaterea discriminării şi a hărţuirii la locul de muncă Avertizorii de integritate din cadrul


organizaţiilor de afaceri

Codurilor etice în cadrul organizaţiilor de afaceri

Practici neetice de marketing on-line

Corupția și economia subterană

Percepții și măsuri pentru reducerea poluării cu plastic generată de companii

Analiza percepţiilor cu privire la responsabilitatea socială corporativă

Tipuri de programe de responsabilitate socială corporativă Importanţa unei abordări strategice a


responsabilităţii sociale corporative

Managementul serviciilor de cazare și alimentație.

Managementul resurselor umane în servicii.

Evaluarea potențialului turistic .

Managementul stesului oraganizațional în servicii.

Managementul serviciilor si îmbunatatiea imaginii unei destinației turistice.


Comunicarea managerială și evaluarea performanţei angajaţilor .

Evaluarea potențialului turistic .

Ecoturism si dezvoltare durabilă.

Analiza gestiunii resurselor în cadrul companiei....

Analiza rezultatelor in cadrul companiei...

Analiza comportamentului de consum al turistului român

Analiza inovării în turism

naliza turismului (montan/de litoral/balnear) din…… comparativ cu ……..

Efectele atacurilor teroriste asupra turismului

Evaluarea calității serviciilor din cadrul unităților hoteliere/restaurantelor din ……

Factori de influență ai inovării în turism Impactul diferențelor dintre generații asupra turismului
Importanța creativității angajaților în cadrul firmelor de turism

Măsurarea gradului de satisfacție a consumatorilor în cadrul unităților hoteliere/restaurantelor din ….


Provocările turismului contemporan

Tipuri de creativitate în turism

Turism „philia” şi turism „phobia” – provocările turismului din marile oraşe ale lumii T

urismul ultimei șanse – vizitarea destinațiilor pe cale de dispariție

Turistul „millenial” – caracterizare și analiza modului de călătorie

Valorificarea potentialului turistic al judetului...

Amenajarea turistica a unei pensiuni

Reamenajarea turistica a unei structuri de primire

Studiul comparativ privind amenajarea interioara la nivelul a doua structuri de primire

Studiul comparativ privind amenajarea exterioara la nivelul a doua structuri de primire

Analiza comparativa a turismului montan din doua tari

Analiza comparativa a turismului de litoral din doua tari

Studiu de caz referitor la gestiunea unui hotel

Managementul unei destinatii turistice


Sistemul de comunicare intr-o organizatie si influenta acestuia asupra eficientei economice

Promovarea unei regiuni( A Romaniei) In turismul intern si international

Studiu privind infiintarea unei pensiuni turistice( agroturistice in mediul rural)

Tendințe în conceperea și comercializarea pachetelor turistice.

Satisfacția angajatului la locul de muncă într-o agenție de turism/hotel.

Analiza tendințelor tipurilor de turism la nivel mondial.

Modalități de promovare a pachetelor turistice de către agențiile de turism turoperatoare.

Orientarea hotelurilor/agențiilor de turism spre dezvoltarea ecologică a afacerii.

Percepția clienților asupra angajaților/ serviciilor din industria hotelieră.

Analiza comparativă cu privire la performanța grupurilor hoteliere internaționale.

Analiza tipologică a reclamațiilor/mulțumirilor clienților unui hotel.

Studiu comparativ privind politicile de promovare în turism în perioada comunistă și postcomunistă


Analiza ofertei turistice a ……… Influența politicii de produs asupra comportamentului de consum a
consumatorului de produs turistic

Politici economice de dezvoltare a turismului social în România

Studiu privind posibilitățile de dezvoltare a turismului social în România

Rolul planificării evenimentelor în creșterea gradului de satisfacție al consumatorilor

Determinarea gradului de satisfacție al clienților hotelului ………

Perspectivele turismului românesc în dinamica turismului mondial

Posibilități de dezvoltare a incomingului pe piața turistică românească a turiștilor spanioli

Rolul turismului de afaceri în creșterea economică a zonei de ……………

Strategii de promovare a zonelor de interes pentru dezvoltarea turismului cultural în România Cateringul
liniilor aeriene – evoluție și tendințe Influența comportamentului managerial asupra gradului de satisfacție
al consumatorului de produse turistice

Direcții și tendințe în promovarea României ca destinație turistică rurală

Alimentația publică – componentă de bază a unităților hoteliere

Mixul de marketing în turism

Cateringul social
Producerea și comercializarea produselor turistice prin intermediul agențiilor de turism

Analiza cererii produselor alimentare în cadrul unităților hoteliere

Analiza ofertei de servicii de tip catering

Influența crizei economico-financiare asupra industriei ospitalității din România

Studiu privind evoluția activității turistice la nivelul hotelului …….

Studiu privind analiza pieței de catering

Posibilitățile de dezvoltare a turismului sportiv în România

Studiu de piață privind evoluția serviciilor de tip catering în Timișoara Interculturalitate prin turism și
gastronomie în Timișoara

Evoluția trendului wellness în România comparativ cu țările din UE

Studiu comparativ privind dezvoltarea industriei ospitalității în România și UE

Strategii actuale de dezvoltare și promovare a turismului balnear din România

Tendințe de dezvoltare a turismului de afaceri în România

Studiu comparativ privind dezvoltarea industriei hoteliere în lume și România

Influențe ale dezvoltării socio-economice asupra turismului balnear din …….

Influențe ale jocurilor sportive asupra dezvoltării turismului

Aspecte privind dezvoltarea industriei ospitalității în ………

Dezvoltarea unei unități de tip catering

Analiza gradului de satisfacție al consumatorilor în unitățile de alimentație din ……

Influența sezonalității asupra indicatorilor economici ai unei firme de turism.

Studiu de caz hotelul/agenția de turism ……

Tendințe în dezvoltarea turismului medical în România

Impactul socio-cultural al festivalurilor în turism

Turismul de croazieră în România

Studiu privind contribuția agențiilor de turism asupra promovării Timișoarei pe piețele externe

Studiu privind implementarea sistemului de management al calității în industria ospitalității

Dezvoltarea și promovarea turismului de tineret


Strategii de dezvoltare a turismului de agrement în .......

Industria ospitalității în România și …. – studiu comparativ Managementul calității în industria


ospitalității

Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor în cadrul hotelului …….

Posibilități de dezvoltare a unei afaceri de tip catering

Analiza privind calitatea serviciilor oferite de turismul românesc

Perspectivele turismului românesc în dinamica turismului mondial

Posibilități de implementare a managementului calității în cadrul unităților de alimentație

Analiza performanței non-financiare a hotelurilor de 3* din …

Managementul evenimentelor și indicatorii de performanță asociați

Măsurarea gradului de satisfacție a clienților restaurantelor din …..

Identificarea tipurilor de turiști prin analiza circulației turistice din municipiul/orașul ….

Studiu privind determinarea calității serviciilor de catering în municipiul/orașul …..

Analiza preferințelor de consum de pachete turistice la nivelul municipiului/orașului …..

Dezvoltarea bazelor de date in turism la nivel regional şi local

Perfectionarea bazelor de date in diversificarea formelor de turism în România

S-ar putea să vă placă și